You are on page 1of 117

{\rtf1{\info{\title Az ?t?

dik hegy}{\author Paulo


Coelho}}\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033
{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset128 Times New Roman;}
{\f1\froman\fprq2\fcharset128 Times New Roman;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset128
Arial;}{\f3\fnil\fprq2\fcharset128 Arial;}{\f4\fnil\fprq2\fcharset128 MS Mincho;}
{\f5\fnil\fprq2\fcharset128 Tahoma;}{\f6\fnil\fprq0\fcharset128 Tahoma;}}
{\stylesheet{\ql \li0\ri0\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0
\rtlch\fcs1 \af25\afs24\alang1033 \ltrch\fcs0
\fs24\lang1033\langfe255\cgrid\langnp1033\langfenp255 \snext0 Normal;}
{\s1\ql
\li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel0\rin0\lin0\i
tap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs32\alang1033 \ltrch\fcs0
\b\fs32\lang1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255
\sbasedon15 \snext16 \slink21 heading 1;}
{\s2\ql
\li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel1\rin0\lin0\i
tap0 \rtlch\fcs1 \ab\ai\af0\afs28\alang1033 \ltrch\fcs0
\b\i\fs28\lang1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp25
5 \sbasedon15 \snext16 \slink22 heading 2;}
{\s3\ql
\li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel2\rin0\lin0\i
tap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs28\alang1033 \ltrch\fcs0
\b\fs28\lang1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255
\sbasedon15 \snext16 \slink23 heading 3;}
{\s4\ql
\li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel3\rin0\lin0\i
tap0 \rtlch\fcs1 \ab\ai\af0\afs23\alang1033
\ltrch\fcs0\b\i\fs23\lang1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033
\langfenp255 \sbasedon15 \snext16 \slink24 heading 4;}
{\s5\ql
\li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel4\rin0\lin0\i
tap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs23\alang1033 \ltrch\fcs0
\b\fs23\lang1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255
\sbasedon15 \snext16 \slink25 heading 5;}
{\s6\ql
\li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel5\rin0\lin0\i
tap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs21\alang1033 \ltrch\fcs0
\b\fs21\lang1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255
\sbasedon15 \snext16 \slink26 heading 6;}}
{
{\qc
{\b
Paulo Coelho}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\b
AZ \u214?T\u214?DIK HEGY}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\b
\~}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\b
\~}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
Ford\u237?totta: Luk\u225?cs Laura\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\i
\~}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\i
\~}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\i
\~}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\i
A. M.\u8211? nek, a f\u233?ny harcos\u225?nak, \u233?s Mauro
Sallesnek}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\b
A SZERZ\u336? JEGYZETE}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
Egyetlen mondat foglalja \u246?ssze {\i
Az} {\i
alkimista }c\u237?m\u369? k\u246?nyvem alapt\u233?tel\u233?t, az, amelyet
Melkis\u233?dek kir\u225?ly mond Jakabnak, a p\u225?sztornak: {\i
\u8222?ha el akarsz \u233?rni valamit, az eg\u233?sz Vil\u225?gegyetem \u246?
sszefog, hogy siker\u252?lj\u246?n neked.\u8221?}\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u233?lys\u233?gesen meg vagyok gy\u337?z\u337?dve r\u243?la. De sorsunk \u225?
t\u233?l\u233?se k\u246?zben sok olyan szakaszon is \u225?thaladunk, amelynek az
\u233?rtelme meghaladja felfog\u243? k\u233?pess\u233?g\u252?nket, \u233?s amelynek
mindig az a c\u233?lja, hogy visszavez\u233?reljen benn\u252?nket \u214?nmagunk
Legend\u225?j\u225?nak \u250?tj\u225?ra \u8211? vagy pedig, hogy \u225?ltala
tegy\u252?nk szert a magunk sors\u225?nak beteljes\u237?t\u233?s\u233?hez sz\u252?
ks\u233?ges tanuls\u225?gokra. Azt hiszem, jobban meg tudom \u233?rtetni magam, ha
elmes\u233?lek egy esetet az \u233?letemb\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
1979. augusztus 12-\u233?n abban a biztos tudatban t\u233?rtem nyugov\u243?ra, hogy
harminc \u233?vesen, egy lemezgy\u225?rt\u243? c\u233?g \u252?zletk\u246?t\u337?
jek\u233?nt, m\u225?r siker\u252?lt p\u225?ly\u225?m cs\u250?cs\u225?ra \u233?rnem.
A CBS do Brasil m\u369?v\u233?szeti vezet\u337?jek\u233?nt dolgoztam, \u233?s a
c\u233?g tulajdonosai \u233?ppen a napokban h\u237?vtak meg t\u225?rgyalni az
Egyes\u252?lt \u193?llamokba, biztos voltam benne, hogy minden lehet\u337?s\u233?
get meg fogok kapni t\u337?l\u252?k, amellyel megval\u243?s\u237?thatom elk\u233?
pzel\u233?seimet a magam szakter\u252?let\u233?n. Term\u233?szetesen f\u233?lre
kellett tennem nagy \u225?lmomat, hogy \u237?r\u243? leszek, de mit sz\u225?m\u237?
tott ez? A val\u243?s\u225?g eg\u233?szen m\u225?snak bizonyult, nem olyannak,
amilyennek r\u233?gebben k\u233?pzeltem; Braz\u237?li\u225?ban nem lehetett
irodalomb\u243?l meg\u233?lni.\par\pard\plain\hyphpar}{
Akkor este el is hat\u225?roztam, hogy v\u233?gleg lemondok err\u337?l az \u225?
lmomr\u243?l: alkalmazkodnom kell a k\u246?r\u252?lm\u233?nyekhez, ki kell
haszn\u225?lnom a lehet\u337?s\u233?geket. Ha meg tiltakozna a sz\u237?vem, azzal
is becsaphatom, hogy dalsz\u246?vegeket gy\u225?rtok, amikor csak kedvem tartja,
\u233?s olykor lapokba is \u237?rok. Egy\u233?bk\u233?nt pedig meg voltam gy\u337?
z\u337?dve r\u243?la, hogy m\u225?s, de nem kev\u233?sb\u233? izgalmas ir\u225?nyt
vett az \u233?letem: ragyog\u243? j\u246?v\u337? v\u225?r r\u225?m a zene
multinacion\u225?lis berkeiben.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor m\u225?snap f\u246?l\u233?bredtem, a c\u233?g eln\u246?ke telefon\u225?lt:
k\u252?l\u246?n\u246?sebb magyar\u225?zat n\u233?lk\u252?l elbocs\u225?tottak. Noha
az ut\u225?na k\u246?vetkez\u337? k\u233?t \u233?vben t\u246?bb ajt\u243?n is
kopogtattam, soha t\u246?bb\u233? nem tudtam elhelyezkedni ezen a ter\u252?
leten.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor befejeztem {\i
Az \u246?t\u246?dik hegy-et, }eszembe jutott ez az eset, \u233?s vele egy\u252?tt
az elker\u252?lhetetlens\u233?g m\u225?s megnyilv\u225?nul\u225?sai az \u233?
letemben. Valah\u225?nyszor igaz\u225?n nyeregben \u233?reztem magam, t\u246?
rt\u233?nt valami, ami kivetett onnan. Mi\u233?rt? \u8211? k\u233?rdeztem magamban.
Arra lenn\u233?k \u237?t\u233?lve, hogy mindig a c\u233?l k\u246?zel\u233?be \u233?
rjek, de sose juthassak a c\u233?lba? Olyan kegyetlen volna Isten, hogy p\u225?
lm\u225?kat mutat a l\u225?that\u225?ron, m\u233?gis szomjan pusztulok a sivatag
k\u246?zep\u233?n?\par\pard\plain\hyphpar}{
Sok\u225?ig tartott, mire meg\u233?rtettem, hogy nem \u233?ppen err\u337?l van
sz\u243?. N\u233?mely dolgok az\u233?rt kapnak helyet az \u233?let\u252?nkben, hogy
visszavezessenek benn\u252?nket \u214?nmagunk Legend\u225?j\u225?nak igaz \u250?
tj\u225?ra. M\u225?sok meg az\u233?rt bukkannak fel, hogy megfelel\u337?en
alkalmazhassuk a tanultakat. V\u233?g\u252?l ism\u233?t m\u225?sok az\u233?rt
\u233?rnek utol, hogy {\i
tan\u237?tsanak benn\u252?nket.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
A zar\u225?ndoklat }c\u237?m\u369? k\u246?nyvemben azt igyekeztem megmutatni, hogy
nem kell f\u225?jdalommal \u233?s szenved\u233?ssel j\u225?rniuk ezeknek a
tan\u237?t\u225?soknak; el\u233?g a fegyelem \u233?s a figyelem. Noha ez a f\u246?
lismer\u233?s nagy \u225?ld\u225?snak bizonyult az \u233?letemben, minden fegyelmem
\u233?s figyelmem sem volt el\u233?g hozz\u225?, hogy meg\u233?rtsem \u233?letem
n\u233?h\u225?ny kor\u225?bban \u225?t\u233?lt, neh\u233?z pillanat\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
P\u233?lda r\u225? az el\u337?bb felid\u233?zett eset; j\u243? szakember voltam,
igyekeztem a lehet\u337? legt\u246?bbet \u233?s legjobbat adni magamb\u243?l,
\u233?s olyan \u246?tleteim voltak, amelyeket a mai napig is j\u243?nak tartok. Az
elker\u252?lhetetlen azonban bek\u246?vetkezett, m\u233?gpedig \u233?ppen akkor,
amikor a legnagyobb biztons\u225?gban \u233?reztem magamat, \u233?s legink\u225?bb
b\u237?ztam a j\u246?v\u337?ben. Azt hiszem, nem vagyok egyed\u252?l ezzel a
tapasztalatommal; a F\u246?ld sz\u237?n\u233?n m\u225?r minden ember \u233?
let\u233?be belesz\u243?lt az elker\u252?lhetetlen. Van, aki mag\u225?hoz t\u233?r,
m\u225?sok megadj\u225?k magukat \u8211? a trag\u233?dia sz\u225?rnyai azonban
m\u225?r mindannyiunkat meglegyintettek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hogy mi\u233?rt? Erre a k\u233?rd\u233?sre akartam \u246?nmagamnak is felelni,
ez\u233?rt Ill\u233?sre b\u237?ztam magam, hogy \u337? vezessen Akbar nappalain
\u233?s \u233?jszak\u225?in \u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
\~}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
Paulo Coelho}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\i
{\b
EL\u336?HANG}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
\u8222?Monda pedig: Bizony mondom n\u233?
ktek:}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
egy pr\u243?f\u233?ta sem kedves az \u337? haz\u225?j\u225?
ban.}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
\u201?s igaz\u225?n mondom n\u233?ktek,
hogy}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
Ill\u233?s idej\u233?ben sok \u246?zvegy asszony volt
Izraelben,}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
mikor az \u233?g h\u225?rom esztendeig \u233?s hat h\u243?napig be volt z\u225?
rva,}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
\u250?gy, hogy az eg\u233?sz tartom\u225?nyban nagy \u233?hs\u233?g
volt;}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
m\u233?gis azok k\u246?z\u252?l senkihez nem k\u252?ldetett Ill\u233?s, hanem csak
Szidonnak}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\i
{\b
Sarept\u225?j\u225?ba, az \u246?zvegy
asszonyhoz.\u8221?}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qr
{\b
Luk\u225?cs, IV 24-26.}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }
{
A Krisztus el\u337?tti 870. esztend\u337? elej\u233?n F\u246?n\u237?cia, amelyet az
izraeliek Libanonnak h\u237?vtak, csaknem h\u225?rom \u233?vsz\u225?zados b\u233?
k\u233?s korszakra tekinthetett vissza. Lak\u243?i b\u252?szk\u233?k lehettek
r\u225?, hogy mi mindent el\u233?rtek; politikailag nem sz\u225?m\u237?tottak
er\u337?snek, ez\u233?rt r\u225?k\u233?nyszer\u252?ltek, hogy irigyl\u233?sre
m\u233?lt\u243? szintre fejlessz\u233?k az alkudoz\u225?s k\u233?pess\u233?g\u233?
t, mert csakis \u237?gy maradhattak meg az \u225?lland\u243? h\u225?bor\u250?k
d\u250?lta akkori vil\u225?gban. Kr. e. 1000 k\u246?r\u252?l a f\u246?n\u237?ciaiak
sz\u246?vets\u233?get k\u246?t\u246?ttek Salamonnal, Izrael kir\u225?ly\u225?val, s
ez tette lehet\u337?v\u233?, hogy korszer\u369?s\u237?ts\u233?k kereskedelmi
flott\u225?jukat, \u233?s mind sz\u233?lesebb k\u246?rben kereskedjenek.
Onnant\u243?l fogva F\u246?n\u237?cia egyre, csak
gyarapodott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Haj\u243?sai olyan t\u225?voli vid\u233?kekre is eljutottak, mint a{\i
}mai Spanyolorsz\u225?g vagy az Atlanti-\u243?ce\u225?n, s\u337?t, olyan \u8211?
egyel\u337?re m\u233?g nem bizony\u237?tott \u8211? elm\u233?let is van, hogy
feliratokat hagytak h\u225?tra maguk ut\u225?n Braz\u237?lia n\u233?mely \u233?
szakkeleti \u233?s d\u233?li t\u225?jain. \u220?veget, c\u233?drust, fegyvert,
vasat \u233?s elef\u225?ntcsontot sz\u225?ll\u237?tottak. A nagyv\u225?rosok,
Szidon, T\u237?rusz \u233?s B\u252?blosz lak\u243?i a sz\u225?mokat, a
csillag\u225?szati sz\u225?m\u237?t\u225?sok tudom\u225?ny\u225?t is ismert\u233?k,
tudtak bort k\u233?sz\u237?teni, \u233?s \u8211? m\u225?r csaknem k\u233?tsz\u225?z
\u233?ve \u8211? \u237?r\u225?sjegyeket haszn\u225?ltak, amelyeket egy\u252?
ttv\u233?ve {\i
alphabetosz-nak }neveztek a g\u246?r\u246?g\u246?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
A Krisztus el\u337?tti 870. \u233?v elej\u233?n haditan\u225?cs \u252?lt \u246?ssze
a t\u225?voli Niniv\u233?ben. N\u233?h\u225?ny assz\u237?r hadvez\u233?r \u250?gy
d\u246?nt\u246?tt, hogy csapatokat k\u252?ld a F\u246?ldk\u246?zi-tenger
partvid\u233?k\u233?n \u233?l\u337? n\u233?pek leig\u225?z\u225?s\u225?ra. F\u246?
n\u237?cia volt az els\u337? orsz\u225?g, amelyet el akartak \u246?z\u246?
nleni.\par\pard\plain\hyphpar}{
A Krisztus el\u337?tti 870. \u233?v elej\u233?n, az izraeli Gile\u225?d egy
ist\u225?ll\u243?j\u225?ban k\u233?t f\u233?rfi rejt\u337?zk\u246?d\u246?tt, \u233?
s arra k\u233?sz\u252?lt, hogy \u243?r\u225?k m\u250?lva hal\u225?l\u225?t
leli\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\i
{\b
ELS\u336? R\u201?SZ}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Olyan Urat szolg\u225?ltam, aki elhagyott \u233?s ellens\u233?geim
kez\u233?re adott \u8211? mondta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Isten az, aki \u8211? v\u225?laszolt a l\u233?vita. \u8211? Nem mondta
M\u243?zesnek, hogy j\u243?-e vagy rossz; csak annyit mondott: {\i
Vagyok.}{\i
{\b
}}\u336? teh\u225?t minden, ami csak van a nap alatt, \u336? a h\u225?zat porig
rombol\u243? mennyk\u337?, \u233?s \u336? az emberk\u233?z, amely ism\u233?t
f\u246?l\u233?p\u237?ti.\par\pard\plain\hyphpar}{
Csakis besz\u233?lget\u233?ssel \u369?zhett\u233?k el a f\u233?lelm\u252?ket;
hiszen a katon\u225?k b\u225?rmelyik pillanatban felt\u233?phett\u233?k az
ist\u225?ll\u243? ajtaj\u225?t, amely m\u246?g\u246?tt a k\u233?t f\u233?rfi
rejt\u337?z\u246?tt; ha megtal\u225?lj\u225?k, v\u225?lasz\u250?t el\u233? \u225?
ll\u237?tj\u225?k \u337?ket: vagy Ba\u225?lt, a f\u246?n\u237?ciaiak isten\u233?t
im\u225?dj\u225?k, vagy v\u233?geznek vel\u252?k. A katon\u225?k minden h\u225?
zat \u225?tkutattak, \u233?s \u225?tt\u233?rt vagy kiv\u233?gzett pr\u243?f\u233?
t\u225?k maradtak nyomukban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tal\u225?n a l\u233?vita megmenek\u252?l a hal\u225?lt\u243?l, ha \u225?tt\u233?r.
Ill\u233?snek azonban nem volt m\u225?s v\u225?laszt\u225?sa: minden \u337?miatta
t\u246?rt\u233?nt, az \u337? fej\u233?r\u337?l semmik\u233?ppen sem mondana le
J\u233?zabel.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r angyala parancsolta, hogy besz\u233?ljek Ah\u225?b kir\u225?
llyal, \u233?s figyelmeztessem, mindaddig nem lesz es\u337?, am\u237?g Ba\u225?lt
im\u225?dj\u225?k Izraelben \u8211? mondta szinte bocs\u225?natk\u233?r\u337?n,
ami\u233?rt hallgatott az angyal szav\u225?ra. \u8211? De Isten lassan cselekszik;
mire \u233?rezhet\u337? lesz a sz\u225?razs\u225?g, J\u233?zabel mindazokat
elpuszt\u237?tja, akik h\u369?ek maradtak az \u218?rhoz.\par\pard\plain\hyphpar}{
A l\u233?vita nem felelt. Azon t\u246?prengett, hogy \u225?tt\u233?rjen-e a
Ba\u225?l-im\u225?d\u243?k hit\u233?re, vagy meghaljon az \u218?r nev\u233?
ben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki az az Isten? \u8211? folytatta Ill\u233?s. \u8211? Az, aki annak a
katon\u225?nak a kardj\u225?t fogja, aki meggyilkolja a p\u225?tri\u225?rk\u225?ink
hit\u233?hez ragaszkod\u243?kat? Az, aki idegen hercegn\u337?t \u252?ltetett
orsz\u225?gunk tr\u243?nj\u225?ra, hogy m\u233?g mind a mi nemzed\u233?k\u252?nk
idej\u233?ben t\u246?rt\u233?nj\u233?k ez a sok szerencs\u233?tlens\u233?g? H\u225?
t elpuszt\u237?tja Isten a h\u369?s\u233?geseket, az \u225?rtatlanokat, azokat,
akik M\u243?zes t\u246?rv\u233?nyeit k\u246?vetik?\par\pard\plain\hyphpar}{
A l\u233?vita m\u225?r eld\u246?nt\u246?tte, hogy ink\u225?bb meghal. Elnevette
mag\u225?t, mert imm\u225?r nem tal\u225?lta ijeszt\u337?nek a hal\u225?l
gondolat\u225?t. R\u225?n\u233?zett az ifj\u250? pr\u243?f\u233?t\u225?ra, \u233?s
igyekezett megnyugtatni;\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mag\u225?t Istent k\u233?rdezd, ha k\u233?telkedel d\u246?nt\u233?seiben
\u8211? mondta. \u8211? \u201?n m\u225?r belenyugodtam a
sorsomba.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r nem k\u237?v\u225?nhatja, hogy k\u246?ny\u246?rtelen\u252?l
lem\u233?sz\u225?roljanak benn\u252?nket \u8211? er\u337?sk\u246?d\u246?tt
Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Isten mindent megtehet. Ha csak azt tenn\u233?, amit mi J\u243?nak
nevez\u252?nk, nem h\u237?vhatn\u225?nk Mindenhat\u243?nak; a Vil\u225?gegyetemnek
csak egy r\u233?sz\u233?t uraln\u225?, \u233?s l\u233?tezne valaki, aki N\u225?la
is hatalmasabb, aki figyeli, \u233?s meg\u237?t\u233?li a tetteit. Akkor azonban
\u233?n azt a m\u233?g hatalmasabbat im\u225?dn\u225?m.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha mindent megtehet, mi\u233?rt nem k\u237?m\u233?li meg a szenved\u233?
st\u337?l azokat, akik szeretik? Mi\u233?rt nem minket ment meg, mi\u233?rt \u246?
nn\u246?n ellens\u233?geit ruh\u225?zza f\u246?l hatalommal \u233?s dics\u337?
s\u233?ggel?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom \u8211? felelte a l\u233?vita. \u8211? De van oka, \u233?s
rem\u233?lem, hogy hamarosan megismerem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs h\u225?t v\u225?laszod erre a k\u233?rd\u233?
sre.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs.\par\pard\plain\hyphpar}{
Elhallgattak. Hideg ver\u237?t\u233?k verte ki Ill\u233?st.\par\pard\plain\hyphpar}
{
\u8211? Te m\u233?g rettegsz, de \u233?n m\u225?r belet\u246?r\u337?dtem a sorsomba
\u8211? jegyezte meg a l\u233?vita. \u8211? Kimegyek, \u233?s v\u233?get vetek
ennek a gy\u246?trelemnek. Valah\u225?nyszor ki\u225?lt\u225?st hallok
odakintr\u337?l, k\u237?nl\u243?dva pr\u243?b\u225?lom elk\u233?pzelni, milyen lesz
majd, ha r\u225?m ker\u252?l a sor. Ami\u243?ta itt lapulunk, m\u225?r sz\u225?
zszor is meghaltam, pedig csak egyszer is meghalhattam volna. Ha m\u225?r
meggyilkolnak, legyen meg miel\u337?bb.\par\pard\plain\hyphpar}{
Igaza volt. Ill\u233?s is hallotta a ki\u225?lt\u225?sokat, \u233?s emberf\u246?
l\u246?tti gy\u246?trelmeket \u225?llt ki.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Veled megyek. Belef\u225?radtam, hogy n\u233?h\u225?ny \u243?r\u225?nyi
\u233?let\u233?rt harcoljak.\par\pard\plain\hyphpar}{
F\u246?l\u225?llt, \u233?s kit\u225?rta az ist\u225?ll\u243? ajtaj\u225?t, hogy a
be\u225?raml\u243? napf\u233?ny r\u225?vil\u225?g\u237?tson a k\u233?t rejt\u337?
zk\u246?d\u337?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
A l\u233?vita karonfogta, \u233?s elindultak. Ha nem hangzott volna fel hol innen,
hol onnan egy ord\u237?t\u225?s, egyszer\u369? h\u233?tk\u246?znap lehetett volna,
mint b\u225?rmely m\u225?s v\u225?rosban \u8211? s\u252?t\u246?tt a nap, de nem
perzselt, szell\u337? f\u250?jt a t\u225?voli tenger fel\u337?l, kellemes id\u337?
volt, poros utc\u225?kon j\u225?rtak, agyag- \u233?s t\u246?rekv\u225?lyogb\u243?
l \u233?p\u237?tett h\u225?zak k\u246?z\u246?tt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hal\u225?lf\u233?lelem tartja fogva a lelk\u252?nket, pedig milyen sz\u233?
p nap van \u8211? mondta a l\u233?vita. \u8211? Sokszor \u250?gy \u233?reztem,
\u233?ppen zord id\u337?ben, hogy siker\u252?lt megb\u233?k\u233?lnem Istennel
\u233?s a vil\u225?ggal, k\u246?zben homokot hordott a szemembe a sivatagi sz\u233?
l, \u233?s az orromig se l\u225?ttam. Az \u336? tervei nem mindig \u225?llnak
\u246?sszhangban a pillanatnyi \u233?rz\u233?seinkkel, m\u233?gis biztos vagyok
benne, hogy megvan az oka.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csod\u225?lom a hitedet.\par\pard\plain\hyphpar}{
A l\u233?vita az \u233?gre n\u233?zett, mint aki elgondolkozik. Azt\u225?n
Ill\u233?s fel\u233? fordult:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne csod\u225?ld, \u233?s ne is hidd t\u250?ls\u225?gosan: fogad\u225?st
k\u246?t\u246?ttem magammal. Arra fogadtam, hogy van Isten.\par\pard\plain\hyphpar}
{
\u8211? Pr\u243?f\u233?ta vagy \u8211? vetette ellene Ill\u233?s. \u8211? Te is
hangokat hallasz, tudod, hogy egy m\u225?sik vil\u225?g is van ezen a vil\u225?gon
t\u250?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tal\u225?n csak a k\u233?pzeletem m\u369?ve.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?tt\u225?l isteni jeleket \u8211? er\u337?sk\u246?d\u246?tt tov\u225?
bb Ill\u233?s, akit nyugtalan\u237?tani kezdtek t\u225?rsa megjegyz\u233?
sei.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Lehet, hogy csak k\u233?pzel\u337?dtem \u8211? felelt ism\u233?t a m\u225?
sik. \u8211? Val\u243?j\u225?ban csak abban lehetek biztos, hogy fogadtam: azt
mondtam magamban, hogy mindez a Magass\u225?gost\u243?l sz\u225?
rmazik.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Kihalt volt az utca. A h\u225?zakban arra v\u225?rtak az emberek, hogy Ah\u225?b
katon\u225?i befejezz\u233?k a munk\u225?jukat, vagyis m\u233?sz\u225?rolj\u225?k
le mind egy sz\u225?lig az izraeli pr\u243?f\u233?t\u225?kat, ahogy az idegen
hercegn\u337? k\u246?vetelte. Ill\u233?s csak ment tov\u225?bb a l\u233?vit\u225?
val, s k\u246?zben \u250?gy \u233?rezte, minden ablak \u233?s ajt\u243? m\u246?
g\u252?l \u337?t figyelik, \u337?t okolj\u225?k a t\u246?rt\u233?ntek\u233?
rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem k\u233?rtem, hogy pr\u243?f\u233?ta lehessek. Tal\u225?n csak k\u233?
pzelem is az eg\u233?szet \u8211? t\u246?prengett Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u193?m az ut\u225?n, ami az \u225?csm\u369?helyben t\u246?rt\u233?nt, maga is
tudta, hogy nem \u237?gy van.\par\pard\plain\hyphpar}{
Gyermekkora \u243?ta hallott hangokat, \u233?s t\u225?rsalgott az angyalokkal.
Amikor sz\u252?lei unszol\u225?s\u225?ra felkeresett egy izraeli papot, az t\u246?
bb k\u233?rd\u233?st is feltett neki, majd azt mondta, hogy Ill\u233?s {\i
nabi, }pr\u243?f\u233?ta, a \u8222?szellem embere\u8221?, akit \u8222?rajong\u225?
ssal t\u246?lt el Isten hangja\u8221?.\par\pard\plain\hyphpar}{
A pap \u243?r\u225?k hosszat besz\u233?lgetett vele, majd kijelentette Ill\u233?s
sz\u252?leinek, hogy mindent komolyan kell majd venni, amit a j\u246?v\u337?ben fog
mondani a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
A papt\u243?l t\u225?vozva, a sz\u252?lei megparancsolt\u225?k Ill\u233?snek, hogy
senkinek se mes\u233?lje el, mit l\u225?tott vagy hallott; a pr\u243?f\u233?
tas\u225?g azt jelenti, hogy kapcsolatba ker\u252?l az ember a korm\u225?nyzattal,
m\u225?rpedig mindig vesz\u233?lyes az ilyesmi.\par\pard\plain\hyphpar}{
K\u252?l\u246?nben Ill\u233?s sosem hallott t\u246?bb\u233? semmi olyat, ami
papokat vagy kir\u225?lyokat \u233?rdekelhetett volna. Csak \u337?rangyal\u225?val
besz\u233?lgetett, meghallgatta a tan\u225?csait, amelyek csakis a saj\u225?t
\u233?let\u233?re vonatkoztak; olykor l\u225?tom\u225?sai is voltak, \u225?m nem
\u233?rtette \u337?ket \u8211? t\u225?voli \u243?ce\u225?nokat, furcsa l\u233?
nyekkel ben\u233?pes\u237?tett hegyeket, szemekkel b\u237?r\u243?, sz\u225?rnyas
kerekeket l\u225?tott. Amikor elt\u369?ntek a l\u225?tom\u225?sok, \u337? \u8211?
az engedelmes gyermek \u8211? mindent megtett, hogy a lehet\u337? leggyorsabban
elfelejtse \u337?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ez\u233?rt azt\u225?n egyre ritkultak a hangok \u233?s l\u225?tom\u225?sok. A
sz\u252?lei meg voltak el\u233?gedve, \u233?s nem hozt\u225?k sz\u243?ba t\u246?
bb\u233? a dolgot. Amikor elj\u246?tt az ideje, hogy Ill\u233?s a maga l\u225?
b\u225?ra \u225?lljon, sz\u252?lei p\u233?nzt k\u246?lcs\u246?n\u246?ztek neki,
hogy kis \u225?csm\u369?helyt nyithasson mag\u225?nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Gyakran tekintett tisztelettel m\u225?s pr\u243?f\u233?t\u225?kra, akik Gile\u225?d
utc\u225?it j\u225?rt\u225?k, rendszerint b\u337?rsz\u237?jjal \u246?sszefogott
\u225?llatb\u337?r \u246?lt\u246?z\u233?kben, \u233?s azt hirdett\u233?k, hogy
az \u218?r \u337?ket jel\u246?lte ki v\u225?lasztott n\u233?pe vezet\u233?s\u233?
re. Val\u243?ban, nem neki val\u243? sors volt ez; hiszen \u337? sosem lenne
k\u233?pes t\u225?nc vagy \u246?nostoroz\u225?s \u225?ltal \u246?nk\u237?v\u252?
letbe esni, mert rendszerint ilyesmiket m\u369?veltek \u8222?Isten hangj\u225?nak
rajong\u243?i\u8221?, Ill\u233?s azonban f\u233?lt a f\u225?jdalomt\u243?l. Sosem
j\u225?rk\u225?lna Gile\u225?d utc\u225?in, b\u252?szk\u233?n mutogatva az \u246?
nk\u237?v\u252?letben szerzett sebek hegeit; t\u250?ls\u225?gosan szem\u233?rmes
\u337? ahhoz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s egyszer\u369? embernek tartotta mag\u225?t, aki \u250?gy \u246?lt\u246?
zik, mint b\u225?rki m\u225?s, \u233?s aki csak ugyanazokkal a f\u233?lelmekkel
\u233?s k\u237?s\u233?rt\u233?sekkel gy\u246?tri a lelk\u233?t, mint a t\u246?bbi
k\u246?z\u246?ns\u233?ges haland\u243?. Az \u225?csm\u369?helyben egyre jobban ment
a munka, a hangok pedig teljesen elhallgattak; feln\u337?tt, dolgoz\u243? ember nem
is \u233?r r\u225? ilyesmire. Sz\u252?lei meg voltak el\u233?gedve a fiukkal,
\u233?s \u237?gy telt az \u233?let, sz\u233?p nyugodtan, b\u233?kess\u233?
gben.\par\pard\plain\hyphpar}{
A pappal folytatott gyermekkori besz\u233?lget\u233?s imm\u225?r csak t\u225?voli
eml\u233?k volt. Ill\u233?s k\u233?ptelen volt elhinni, hogy a Mindenhat\u243?
Istennek sz\u243?ba kell elegyednie az emberekkel, ha \u233?rv\u233?nyt akar
szerezni a parancsainak; ami gyermekkor\u225?ban t\u246?rt\u233?nt, csup\u225?n egy
t\u233?tlen kisfi\u250? k\u233?pzelg\u233?se volt. Gile\u225?dban, sz\u252?l\u337?
v\u225?ros\u225?ban, olyan emberek is akadtak, akiket bolondnak tartottak a v\u225?
ros lak\u243?i. A bolondok \u246?sszevissza besz\u233?ltek, \u233?s nem voltak
k\u233?pesek megk\u252?l\u246?nb\u246?ztetni az \u218?r hangj\u225?t az \u337?
r\u252?let zagyvas\u225?gait\u243?l. Az utc\u225?n t\u246?lt\u246?tt\u233?k
eg\u233?sz \u233?let\u252?ket, a vil\u225?g v\u233?g\u233?t hirdett\u233?k, \u233?s
m\u225?sok k\u246?ny\u246?r\u252?letess\u233?g\u233?b\u337?l \u233?ltek. M\u233?
gsem sorolta \u337?ket egyetlen pap sem \u8222?Isten hangj\u225?nak rajong\u243?
i\u8221? k\u246?z\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s arra a k\u246?vetkeztet\u233?sre jutott, hogy a papok sosem lehetnek
biztosak benne, hogy igazat besz\u233?lnek-e. \u8222?Isten rajong\u243?i\u8221?
olyan orsz\u225?gban szaporodtak el, amelyr\u337?l senki sem tudta, merre halad,
ahol marakodtak a testv\u233?rek, \u233?s ahol sz\u252?ntelen\u252?l v\u225?ltozott
az uralom. Nem volt ott k\u252?l\u246?nbs\u233?g pr\u243?f\u233?ta \u233?s bolond
k\u246?zt.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Amikor a kir\u225?ly \u233?s J\u233?zabel t\u237?ruszi hercegn\u337? h\u225?
zass\u225?g\u225?r\u243?l \u233?rtes\u252?lt, nem tulajdon\u237?tott k\u252?l\u246?
n\u246?sebb fontoss\u225?got neki. M\u225?s izraeli kir\u225?lyok is tettek m\u225?
r ilyet, \u233?s tart\u243?s lett t\u337?le a k\u246?rny\u233?k b\u233?k\u233?je,
k\u246?zben pedig a Libanonnal val\u243? kereskedelem is felvir\u225?gzott. Mit
\u233?rdekelte Ill\u233?st, hogy a szomsz\u233?dos orsz\u225?g lak\u243?i nem
l\u233?tez\u337? istenekben hisznek, \u233?s furcsa vall\u225?soknak h\u243?dolnak,
p\u233?ld\u225?ul \u225?llatokat \u233?s hegyeket im\u225?dnak; hiszen
tisztess\u233?ges keresked\u337?knek bizonyultak, \u233?s az volt a l\u233?
nyeg.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tov\u225?bbra is sz\u225?ll\u237?tott\u225?k a c\u233?drusf\u225?t, Ill\u233?s
pedig megv\u225?s\u225?rolta t\u337?l\u252?k, \u233?s eladta nekik \u225?csm\u369?
helye term\u233?keit. B\u225?r kiss\u233? r\u225?tartiak voltak, \u233?s
szerett\u233?k a \u8222?f\u246?n\u237?ciai\u8221? n\u233?vvel illetni magukat
\u8211? mert a b\u337?r\u252?k is m\u225?s sz\u237?n\u369? volt \u8211?, soha
egyetlen libanoni keresked\u337? sem pr\u243?b\u225?lt hasznot h\u250?zni az
Izraelben uralkod\u243? z\u369?rzavarb\u243?l. Tisztess\u233?ges \u225?rat fizettek
a port\u233?k\u225?\u233?rt, \u233?s megjegyz\u233?s n\u233?lk\u252?l hagyt\u225?k,
hogy az izraeliek sz\u252?ntelen\u252?l belharcokban \u233?s politikai visz\u225?
lyokban verg\u337?dtek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor J\u233?zabel Ah\u225?b mell\u233? ker\u252?lt a kir\u225?lyi sz\u233?kbe,
azt k\u233?rte t\u337?le, hogy ne az Urat im\u225?dj\u225?k, hanem a libanoni
isteneket tisztelj\u233?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?r kor\u225?bban is el\u337?fordult ilyesmi. Ill\u233?s, meg\u252?tk\u246?
z\u233?ssel, tudom\u225?sul vette ugyan Ah\u225?b beleegyez\u233?s\u233?t, de
tov\u225?bbra is Izrael Isten\u233?t im\u225?dta, \u233?s M\u243?zes t\u246?
rv\u233?nyeinek engedelmeskedett. \u8211? Majd elm\u250?lik \u8211? gondolta.
\u8211? J\u233?zabel megig\u233?zte Ah\u225?bot, de ahhoz nem lesz el\u233?g
er\u337?s, hogy a n\u233?pet is meggy\u337?zze.\par\pard\plain\hyphpar}{
J\u233?zabel azonban nem olyan volt, mint a t\u246?bbi asszony; hitt benne, hogy
Ba\u225?l az\u233?rt teremtette \u337?t erre a vil\u225?gra, hogy embereket \u233?s
n\u233?peket t\u233?r\u237?tsen. Ravaszul \u233?s t\u252?relemmel kim\u243?dolta,
hogyan jutalmazza azokat, akik elhagyj\u225?k az Urat, \u233?s az \u250?j
istens\u233?geknek h\u243?dolnak. Ah\u225?b h\u225?zat emeltetett \u8211? Ba\u225?
lnak Szamari\u225?ban, \u233?s olt\u225?rt \u233?p\u237?ttetett benne. Megindultak
a zar\u225?ndoklatok, \u233?s mindenfel\u233? egyre jobban terjedt a libanoni
istenek tisztelete.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Majd elm\u250?lik. Tal\u225?n egy nemzed\u233?kig is eltart, de el fog
m\u250?lni \u8211? gondolta Ill\u233?s rend\u252?letlen\u252?
l.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }
{\line }
{
\u201?s ekkor olyasmi t\u246?rt\u233?nt, amire nem sz\u225?m\u237?tott. Egy d\u233?
lut\u225?n \u233?ppen egy asztalt fejezett be a m\u369?hely\u233?ben, amikor
hirtelen els\u246?t\u233?t\u252?lt k\u246?r\u252?l\u246?tte a vil\u225?g, majd
feh\u233?r pontocsk\u225?k ezrei szikr\u225?ztak fel k\u246?r\u246?sk\u246?r\u252?
l. Ill\u233?s feje \u250?gy megf\u225?jdult, mint m\u233?g soha; le akart \u252?
lni, de azt tapasztalta, hogy egyetlen izm\u225?t sem tudja mozd\u237?
tani.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem a k\u233?pzelete j\u225?tszott vele.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meghaltam \u8211? gondolta abban a pillanatban. \u8211? \u201?s most
megtudom, hov\u225? k\u252?ld benn\u252?nket Isten a hal\u225?lunk ut\u225?n: a
mennybolt k\u246?zep\u233?be.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az egyik f\u233?ny hirtelen er\u337?sebben felragyogott, mintha mindenfel\u337?l
egyszerre t\u252?nd\u246?k\u246?lne, {\i
\u233?s l\u337?n az \u218?rnak besz\u233?de \u337?hozz\u225?, mondv\u225?n: menj
Ah\u225?bhoz, s mondd meg neki, hogy az \u218?rnak, Izrael Isten\u233?nek \u233?
let\u233?re mondom, ki el\u337?tt \u225?llok, hogy ez esztend\u337?kben sem harmat,
sem es\u337? nem l\u233?szen; hanem csak az \u233?n besz\u233?dem szerint. }A
k\u246?vetkez\u337? pillanatban minden olyann\u225? v\u225?ltozott vissza, mint
el\u337?tte volt; az \u225?csm\u369?hely, az alkonyati f\u233?nyek, az utc\u225?n
j\u225?tsz\u243? gyermekek zsivaja.\par\pard\plain\hyphpar}{
Aznap \u233?jjel nem aludt Ill\u233?s. \u201?vek \u243?ta most el\u337?sz\u246?r
rohant\u225?k meg a gyermekkor\u225?b\u243?l ismer\u337?s \u233?rz\u233?sek;
ez\u250?ttal nem az \u337?rangyala sz\u243?lt hozz\u225?, hanem valami n\u225?la
sokkal hatalmasabb \u233?s er\u337?sebb. F\u233?lt, hogy ha nem teljes\u237?ti a
parancsot, azont\u250?l balszerencs\u233?s lesz minden pr\u243?b\u225?lkoz\u225?
sa.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap reggel eld\u246?nt\u246?tte, hogy \u250?gy tesz, ahogy k\u233?rt\u233?k
t\u337?le. Hiszen \u337? csak h\u237?rn\u246?ke lesz valaminek, ami nem is tartozik
r\u225?; ha bev\u233?gzi a k\u252?ldet\u233?s\u233?t, bizony\u225?ra nem
zaklatj\u225?k t\u246?bb\u233? a hangok.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem volt neh\u233?z kihallgat\u225?st kapnia Ah\u225?b kir\u225?lyt\u243?l. A
pr\u243?f\u233?t\u225?k m\u225?r nemzed\u233?kekkel kor\u225?bban, S\u225?muel
uralkod\u225?s\u225?t\u243?l kezdve, fontos szerephez jutottak az orsz\u225?g
\u252?gyeiben \u233?s ir\u225?ny\u237?t\u225?s\u225?ban. H\u225?zasodhattak,
gyermekeik lehettek, de mindig az \u218?r rendelkez\u233?s\u233?re kellett \u225?
llniuk, hogy sose hagyj\u225?k let\u233?rni el\u246?lj\u225?r\u243?ikat a helyes
\u250?tr\u243?l. A hagyom\u225?ny \u250?gy tartotta, hogy sz\u225?mos gy\u337?ztes
csata k\u246?sz\u246?nhet\u337? Isten e \u8222?rajong\u243?inak\u8221?, \u233?s
hogy Izrael az\u233?rt maradt f\u246?nn, mert amikor vezet\u337?i let\u233?rtek az
igaz \u250?tr\u243?l, mindig felbukkant egy pr\u243?f\u233?ta, aki visszavezette
\u337?ket az \u218?r \u246?sv\u233?ny\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ah\u225?b sz\u237?ne el\u233? \u233?rve, figyelmeztette Ill\u233?s a kir\u225?lyt,
hogy mindaddig asz\u225?ly fogja s\u250?jtani a vid\u233?ket, am\u237?g meg nem
tiltj\u225?k a f\u246?n\u237?ciai istenek tisztelet\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}
{
Az uralkod\u243? nem sokat t\u246?r\u337?d\u246?tt Ill\u233?s szavaival, \u225?m
J\u233?zabel, aki Ah\u225?b mellett \u252?lt, \u233?s figyelmesen hallgatta
Ill\u233?st, egym\u225?s ut\u225?n tette fel neki az \u252?zenet k\u246?r\u252?
lm\u233?nyeit firtat\u243? k\u233?rd\u233?seket. Ill\u233?s elbesz\u233?lte a
t\u246?rt\u233?nteket, \u233?s k\u246?zben k\u246?zelr\u337?l is szem\u252?gyre
vehette a hercegn\u337?t, akir\u337?l annyit besz\u233?ltek; az egyik legszebb
asszony volt, akit Ill\u233?s valaha is l\u225?tott; hossz\u250?, fekete haja a
derek\u225?ig \u233?rt, test\u233?nek idomai t\u246?k\u233?letesek voltak. Barna
arc\u225?ban val\u243?s\u225?ggal vil\u225?g\u237?tott a csillog\u243?, z\u246?ld
szemp\u225?r, amely mer\u337?n n\u233?zett Ill\u233?s szem\u233?be; Ill\u233?s nem
tudta megfejteni, mit fejeznek ki azok a szemek, ahogy azt sem sejthette, hogy
milyen hat\u225?ssal voltak az \u337? szavai J\u233?
zabelre.\par\pard\plain\hyphpar}{
Abban a hitben t\u225?vozott, hogy teljes\u237?tette a k\u252?ldet\u233?s\u233?
t, \u233?s visszat\u233?rhet az \u225?csm\u369?helybe, a munk\u225?j\u225?hoz. A
hazafel\u233? vezet\u337? \u250?ton olyan hevesen k\u237?v\u225?nta J\u233?zabelt,
ahogy csak huszonh\u225?rom \u233?v\u233?t\u337?l tellett. \u201?s k\u233?rte
Istent, hogy egyszer majd \u337? is meglelhesse a maga libanoni asszony\u225?t,
mert gy\u246?ny\u246?r\u369?ek a s\u246?t\u233?t b\u337?r\u369? libanoni n\u337?k,
a z\u246?ld szem\u252?k pedig csupa-csupa titok.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Azut\u225?n m\u233?g eg\u233?sz nap dolgozott, \u233?s \u233?jszaka b\u233?k\u233?
sen aludt. M\u225?snap, m\u233?g pirkadat el\u337?tt, a l\u233?vita \u233?
bresztette f\u246?l; J\u233?zabel meggy\u337?zte a kir\u225?lyt, hogy a pr\u243?
f\u233?t\u225?k Izrael gyarapod\u225?s\u225?t \u233?s terjeszked\u233?s\u233?t
fenyegetik. Ah\u225?b katon\u225?i parancsot kaptak, hogy mindenkivel v\u233?
gezzenek, aki nem hajland\u243? lemondani az \u218?r \u225?ltal r\u225?b\u237?zott
szent k\u252?ldet\u233?sr\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?snek azonban nem adt\u225?k meg a v\u225?laszt\u225?s jog\u225?t; neki meg
kellett halnia.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u336? \u233?s a l\u233?vita k\u233?t napig rejt\u337?zk\u246?d\u246?tt egy
ist\u225?ll\u243?ban, Gile\u225?d d\u233?li negyed\u233?ben; k\u246?zben n\u233?
gysz\u225?z\u246?tven {\i
nabi-t }azonnal kiv\u233?geztek. M\u233?gis, a legt\u246?bb \u246?nostoroz\u243?
pr\u243?f\u233?ta, aki azel\u337?tt az utc\u225?kat j\u225?rva hirdette a vil\u225?
g v\u233?g\u233?t, mert nagy a romlotts\u225?g \u233?s csek\u233?ly a hit, most
hajland\u243? volt \u225?tt\u233?rni az \u250?j vall\u225?
sra.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Sz\u225?raz csattan\u225?s, majd egy ki\u225?lt\u225?s akasztotta meg Ill\u233?s
gondolatait. Riadtan fordult a t\u225?rsa fel\u233?:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi volt ez?\par\pard\plain\hyphpar}{
De nem kapott v\u225?laszt; a l\u233?vita teste a f\u246?ldre bukott, ny\u237?
lvessz\u337? f\u250?rta \u225?t a mellkasa k\u246?zep\u233?t. Egy katona \u225?llt
Ill\u233?ssel szemk\u246?zt, \u233?s \u233?ppen m\u225?sik ny\u237?lvessz\u337?t
illesztett az \u237?j h\u250?rj\u225?ra. Ill\u233?s k\u246?r\u252?ln\u233?zett: az
utc\u225?ra n\u233?z\u337? ajt\u243?k, ablakok z\u225?rva, f\u246?nn ragyog a nap
az \u233?gen, szell\u337? f\u250?j az \u243?ce\u225?n fel\u337?l, amelyr\u337?l
annyit hallott, de l\u225?tni sosem l\u225?tta. \u193?tvillant az agy\u225?n, hogy
menek\u252?lni pr\u243?b\u225?l, de tudta, m\u233?g el sem \u233?ri a legk\u246?
zelebbi sarkot, eltal\u225?ln\u225? a ny\u237?lvessz\u337?.\par\pard\plain\hyphpar}
{
\u8211? Ha m\u225?r meg kell halnom, ne h\u225?tulr\u243?l \u233?rjen a hal\u225?
l \u8211? gondolta.\par\pard\plain\hyphpar}{
A katona ism\u233?t felemelte az \u237?jat. Ill\u233?s meglep\u337?dve tapasztalta,
hogy nem \u233?rez f\u233?lelmet, nem munk\u225?l benne sem \u233?let\u246?
szt\u246?n, sem m\u225?s; mintha m\u225?r r\u233?gen eld\u337?lt volna mindez,
\u233?s \u337?k, Ill\u233?s meg a katona, mindketten csak a szerep\u252?ket j\u225?
tszan\u225?k egy m\u225?svalaki \u225?ltal \u237?rt sz\u237?nj\u225?t\u233?kban.
Esz\u233?be jutott a gyermekkora, a gile\u225?di reggelek \u233?s d\u233?lut\u225?
nok, a m\u369?hely\u233?ben hagyott befejezetlen munk\u225?k. Anyj\u225?ra \u233?s
apj\u225?ra gondolt, akik sohasem akartak pr\u243?f\u233?ta gyereket. J\u233?zabel
szem\u233?re gondolt \u233?s Ah\u225?b kir\u225?ly mosoly\u225?
ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Arra gondolt, milyen ostobas\u225?g mind\u246?ssze huszonh\u225?rom \u233?vesen
meghalni, \u233?s \u250?gy, hogy m\u233?g nem ismerhette asszony szerelm\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A k\u233?z elengedte a h\u250?rt, a ny\u237?lvessz\u337? surrogva has\u237?totta a
leveg\u337?t, elf\u252?ty\u252?lt Ill\u233?s jobb f\u252?le mellett, majd a h\u225?
ta m\u246?g\u246?tt a porba hullt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A katona m\u233?g egy ny\u237?lvessz\u337?t tett a h\u250?rra, \u233?s c\u233?
lzott. De nem l\u337?tt; a tekintete Ill\u233?s tekintet\u233?be m\u233?
lyedt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs n\u225?lam jobb \u237?j\u225?sz Ah\u225?b seregeiben \u8211?
mondta. \u8211? H\u233?t \u233?ve nem hib\u225?ztam el egyetlen l\u246?v\u233?st
sem.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s a l\u233?vita holttest\u233?re n\u233?zett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt a ny\u237?lvessz\u337?t neked sz\u225?ntam. \u8211? A katona tov\u225?
bbra is megfesz\u237?tve tartotta az \u237?jat, de remegett a keze. \u8211?
Ill\u233?s az egyetlen pr\u243?f\u233?ta, akinek meg kell halnia; a t\u246?bbiek
Ba\u225?l hit\u233?t is v\u225?laszthatj\u225?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor h\u225?t fejezd be a munk\u225?dat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Maga is meglep\u337?d\u246?tt, hogy milyen nyugodt. Az ist\u225?ll\u243?ban t\u246?
lt\u246?tt \u233?jszak\u225?k alatt annyiszor elk\u233?pzelte a hal\u225?lt, \u233?
s most l\u225?tta csak, mennyivel t\u246?bbet szenvedett a sz\u252?ks\u233?
gesn\u233?l; n\u233?h\u225?ny m\u225?sodperc, \u233?s v\u233?ge
mindennek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem megy \u8211? ny\u246?gte a katona m\u233?g mindig remeg\u337? k\u233?
zzel; k\u246?zben ide-oda mozgott a fegyver. \u8211? Menj innen, takarodj el\u337?
lem, azt hiszem, hogy Isten t\u233?r\u237?tette el a ny\u237?lvessz\u337?imet,
\u233?s ha m\u233?gis meg tudn\u225?lak \u246?lni, \u246?r\u246?kre \u225?tkozott
lenn\u233?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s lassan r\u225?j\u246?tt, hogy m\u233?gis \u233?letben maradhat, \u233?s
ett\u337?l a hal\u225?lf\u233?lelme is kezdett visszat\u233?rni. M\u233?g
megismerheti az \u243?ce\u225?nt, m\u233?g tal\u225?lhat asszonyt, lehetnek
gyerekei, \u233?s a m\u369?helyb\u233?li munk\u225?it is
befejezheti.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tedd meg gyorsan \u8211? mondta. \u8211? Most nyugodt a lelkem. De ha sokat
t\u233?tov\u225?zol, szenvedni fogok miatta, hogy mi mindent vesz\u237?
tek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A katona k\u246?r\u252?ln\u233?zett, meggy\u337?z\u337?d\u246?tt r\u243?la, hogy
nem volt tan\u250?ja a jelenetnek. Azt\u225?n leengedte az \u237?jat, visszatette a
vessz\u337?t a tegezbe, \u233?s elt\u369?nt a sarkon.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u250?gy \u233?rezte, hogy kisz\u225?ll az er\u337? a l\u225?b\u225?
b\u243?l; teljes er\u337?vel t\u246?rt r\u225? ism\u233?t a r\u233?m\u252?let.
Azonnal menek\u252?lnie kell, el kell t\u369?nnie Gile\u225?db\u243?l, ha azt
akarja, hogy soha t\u246?bb\u233? ne n\u233?zzen farkasszemet egy felajzott
ifj\u250? katon\u225?val, aki egyenest a sz\u237?v\u233?re c\u233?loz. Nem \u337?
v\u225?lasztotta a sors\u225?t, \u233?s Ah\u225?bot sem az\u233?rt kereste f\u246?
l, hogy eldicsekedhessen a szomsz\u233?dainak, l\u225?m, besz\u233?l\u337?
viszonyban van a kir\u225?llyal. Nem \u337? tehet a pr\u243?f\u233?t\u225?k
lem\u233?sz\u225?rl\u225?s\u225?r\u243?l, s\u337?t, m\u233?g az\u233?rt sem
felel\u337?s, hogy akkor d\u233?lut\u225?n, a szeme l\u225?tt\u225?ra, meg\u225?llt
az id\u337?, a m\u369?helye pedig szipork\u225?z\u243? f\u233?nypontok tark\u237?
totta, fekete \u252?regg\u233? v\u225?ltozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mint az a katona, \u337? is k\u246?r\u252?ln\u233?zett; \u252?res volt az utca.
H\u225?tha megmenthetn\u233? a l\u233?vit\u225?t, gondolta Ill\u233?s, h\u225?tha
m\u233?g van benne \u233?let, de ism\u233?t \u250?rr\u225? lett rajta a
retteg\u233?s, csak erre ne j\u225?rjon valaki, \u233?s m\u233?g idej\u233?ben
fut\u225?snak eredt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u211?r\u225?kon kereszt\u252?l gyalogolt, r\u233?g\u243?ta nem j\u225?rt \u246?
sv\u233?nyeken bolyongott, m\u237?g a K\u233?rith patak partj\u225?ra nem \u233?rt.
Sz\u233?gyellte a gy\u225?vas\u225?g\u225?t, de \u246?r\u252?lt, hogy \u233?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ivott egy kev\u233?ske vizet, le\u252?lt, \u233?s csak ekkor vetett sz\u225?mot
vele, hogy milyen helyzetbe is ker\u252?lt: m\u225?snapra meg fog \u233?hezni; de a
sivatagban nem tal\u225?l majd \u233?lelmet mag\u225?nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Esz\u233?be jutott az \u225?csm\u369?hely, \u233?vek munk\u225?ja, a vil\u225?g,
amelyet most otthagyni k\u233?nyszer\u252?l. N\u233?melyik szomsz\u233?dj\u225?val
j\u243?ban van, de most \u337?r\u225?juk sem sz\u225?m\u237?that; m\u225?r
bizony\u225?ra elterjedt sz\u246?k\u233?s\u233?nek h\u237?re a v\u225?rosban,
\u233?s gy\u369?l\u246?letet \u233?bresztett az emberekben, hiszen \u337? maga
megmenek\u252?lt, az igaz h\u237?v\u337?k meg \u337?miatta haltak v\u233?rtan\u250?
hal\u225?lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amit addig \u233?p\u237?tett, most minden romokban hevert, csak az\u233?rt, mert
azt hitte, hogy az \u218?r akarata szerint cselekszik. Holnap \u233?s az ut\u225?na
k\u246?vetkez\u337? napokban, hetekben, h\u243?napokban libanoni keresked\u337?k
kopogtatnak majd az ajtaj\u225?n, valaki pedig elmondja nekik, hogy megsz\u246?
k\u246?tt a h\u225?z lak\u243?ja, \u233?s \u225?rtatlan pr\u243?f\u233?t\u225?k
hal\u225?la jelzi a nyom\u225?t. Tal\u225?n m\u233?g azt is hozz\u225?teszik, hogy
megpr\u243?b\u225?lta elpuszt\u237?tani az isteneket, akik a f\u246?ldet \u233?s
eget oltalmazz\u225?k, \u233?s nemsok\u225?ra Izrael hat\u225?rait is t\u250?
ll\u233?pi a t\u246?rt\u233?net, \u337? pedig \u246?r\u246?kre lemondhat r\u243?la,
hogy olyan sz\u233?p n\u337?vel l\u233?pjen frigyre, amilyenek Libanonban \u233?
lnek.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
\u8211? Haj\u243?k is vannak \u225?m.\par\pard\plain\hyphpar}{
Igen, m\u233?g haj\u243?k is vannak. \u193?ltal\u225?ban sz\u237?vesen l\u225?
tt\u225?k a tenger\u233?szek k\u246?zt a gonosztev\u337?ket, hadifoglyokat \u233?s
sz\u246?kev\u233?nyeket, mert a haj\u243?s mesters\u233?g vesz\u233?lyesebbnek
sz\u225?m\u237?tott, mint a katon\u225?skod\u225?s. A katona mindig rem\u233?
lhette, hogy szerencs\u233?sen hazaker\u252?l a h\u225?bor\u250?b\u243?l, a
tengerek azonban ismeretlenek voltak, sz\u246?rnyek n\u233?pes\u237?tett\u233?k
be \u337?ket, ha pedig szerencs\u233?tlens\u233?g t\u246?rt\u233?nt, senki sem
maradt, hogy elmes\u233?lje.\par\pard\plain\hyphpar}{
Haj\u243?k is voltak h\u225?t, de f\u246?n\u237?ciai keresked\u337?k birtok\u225?
ban. Ill\u233?s nem volt gonosztev\u337?, se rab, se sz\u246?kev\u233?ny, hanem
olyasvalaki, aki f\u246?l merte emelni a szav\u225?t Ba\u225?l isten ellen. Ha
r\u225?j\u246?nnek, meg\u246?lik, \u233?s a tengerbe dobj\u225?k, mert a
tenger\u233?szek \u250?gy tartott\u225?k, hogy a viharoknak is Ba\u225?l \u233?s
istenei parancsolnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
A tenger fel\u233? nem mehetett. \u201?szaknak sem mehetett, hiszen Libanon volt
arra. Kelet fel\u233? ugyancsak nem mehetett, ott m\u225?r k\u233?t nemzed\u233?
k \u243?ta h\u225?bor\u250?zott egym\u225?ssal n\u233?h\u225?ny izraeli t\u246?
rzs.\par\pard\plain\hyphpar}{
Esz\u233?be jutott, milyen nyugodtnak \u233?rezte mag\u225?t, amikor a katona
el\u337?tt \u225?llt; v\u233?g\u252?l is, mi az a hal\u225?l? Csak egy pillanat,
semmi m\u225?s. M\u233?g ha f\u225?jdalmas volna is, akkor is hamar elm\u250?
lik, \u233?s a Seregek Ura fogadja \u337?t kebel\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
Lefek\u252?dt a f\u246?ldre, \u233?s hosszan n\u233?zte az eget. Mint a l\u233?
vita, \u337? is d\u246?nteni akart. Nem Isten l\u233?t\u233?r\u337?l, hiszen abban
nem k\u233?telkedett, hanem saj\u225?t \u233?let\u233?nek \u233?rtelm\u233?r\u337?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
L\u225?tta a hegyeket, a f\u246?ldet, amelyet hamarosan hossz\u250? asz\u225?ly fog
s\u250?jtani \u8211? \u237?gy mondta az \u218?r angyala \u8211?, de amely m\u233?
g \u337?rizte a sok\u233?vi b\u337?s\u233?ges es\u337?k \u252?des\u233?get. L\u225?
tta a K\u233?rith patakot, amelynek r\u246?videsen elapad a vize. Buzg\u243?n
\u233?s megillet\u337?dve b\u250?cs\u250?zott a vil\u225?gt\u243?l, \u233?s k\u233?
rte az Urat, hogy fogadja mag\u225?hoz, ha elj\u246?n az
ideje.\par\pard\plain\hyphpar}{
Arra gondolt, hogy mi lehet l\u233?t\u233?nek mozgat\u243?rug\u243?ja, de nem
kapott v\u225?laszt r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Arra gondolt, hogy merre kellene indulnia, de r\u225?d\u246?bbent, hogy be van
ker\u237?tve.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap majd visszamegy, \u233?s megadja mag\u225?t, b\u225?r most m\u225?r
megint elfogta a hal\u225?lf\u233?lelem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u214?rvendezni pr\u243?b\u225?lt, mert tudta, hogy m\u233?g \u233?lhet n\u233?
h\u225?ny \u243?r\u225?ig. De mindhi\u225?ba; hiszen \u233?pp az im\u233?nt \u233?
bredt r\u225?, hogy az embernek az \u233?let szinte egyetlen napj\u225?n sem \u225?
ll hatalm\u225?ban b\u225?rmi fel\u337?l is d\u246?nteni.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap reggel, amikor f\u246?l\u233?bredt, Ill\u233?s ism\u233?t a K\u233?rith
patakra n\u233?zett.\par\pard\plain\hyphpar}{
Holnap, vagy egy \u233?v m\u250?lva csak finom homokkal, g\u246?mb\u246?ly\u369?
kavicsokkal bor\u237?tott \u250?t lesz a hely\u233?n. A k\u246?rny\u233?kbeliek
tov\u225?bbra is K\u233?rithnek fogj\u225?k nevezni ezt a helyet, \u233?s tal\u225?
n majd ezekkel a szavakkal mutatnak ir\u225?nyt az erre j\u225?r\u243?
idegennek: \u8222?itt az a hely k\u246?zel, a foly\u243? mellett\u8221?. A v\u225?
ndorok majd el is mennek od\u225?ig, megl\u225?tj\u225?k a finom homokot \u233?s a
g\u246?mb\u246?ly\u369? kavicsokat, \u233?s azt gondolj\u225?k magukban: \u8222?itt
bizony egykor foly\u243? volt\u8221?. De ami fontos a foly\u243?ban, vagyis az
\u225?rad\u243? v\u237?z, az m\u225?r nem lesz ott a mederben, hogy oltsa a
szomjukat.\par\pard\plain\hyphpar}{
A l\u233?leknek is, ak\u225?rcsak a pataknak \u233?s a n\u246?v\u233?nynek,
es\u337?re van sz\u252?ks\u233?ge, noha m\u225?sf\u233?l\u233?re; rem\u233?nyre,
hitre, az \u233?let \u233?rtelm\u233?re. Ha nem kapja meg, minden meghal a l\u233?
lekben, m\u233?g ha a test tov\u225?bb \u233?l is; \u233?s ilyenkor azt mondj\u225?
k az emberek, hogy \u8222?bizony egykor ember volt ebben a
testben\u8221?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u193?m nem az eff\u233?le t\u246?preng\u233?s ideje volt ez. Ill\u233?snek \u250?
jra esz\u233?be jutott, mir\u337?l besz\u233?lgettek a l\u233?vit\u225?val nem
sokkal azel\u337?tt, hogy elhat\u225?rozt\u225?k, el\u337?b\u250?jnak az ist\u225?
ll\u243?b\u243?l: mit \u233?r annyiszor meghalni, ha egyszer is el\u233?g? Csak
\u233?ppen meg kell v\u225?rniuk J\u233?zabel katon\u225?it. J\u246?nni fognak, nem
f\u233?rhet k\u233?ts\u233?g hozz\u225?, hiszen nem sokfel\u233? lehet sz\u246?kni
Gile\u225?db\u243?l; a gonosztev\u337?k mindig a sivatagba menek\u252?ltek, ahol
n\u233?h\u225?ny nap m\u250?lva holtan tal\u225?ltak r\u225?juk, vagy a K\u233?rith
mell\u233?, ahol meg el\u337?bb-ut\u243?bb elfogt\u225?k \u337?
ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hamarosan itt lesznek h\u225?t az \u252?ld\u246?z\u337?k. \u201?s Ill\u233?s \u246?
r\u252?lni fog, ha megpillantja \u337?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ivott egy kicsit a mellette rohan\u243?, krist\u225?lytiszta v\u237?zb\u337?l.
Megmosta az arc\u225?t, \u233?s \u225?rny\u233?kot keresett, ahol megv\u225?
rhatja \u252?ld\u246?z\u337?it. Az ember nem harcolhat a sorsa ellen \u8211? \u337?
m\u225?r megpr\u243?b\u225?lta, de kudarcot vallott.\par\pard\plain\hyphpar}{
A papok pr\u243?f\u233?t\u225?nak tartott\u225?k, \u337? m\u233?gis elhat\u225?
rozta, hogy \u225?csm\u369?helyben fog dolgozni; az \u218?r azonban visszavezette a
sz\u225?m\u225?ra kijel\u246?lt \u250?tra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem \u337? volt az egyetlen, aki megpr\u243?b\u225?lt h\u225?tat ford\u237?tani az
Isten \u225?ltal az \u337? \u8211? \u233?s minden f\u246?ldi haland\u243? \u8211?
sz\u225?m\u225?ra eleve elrendelt \u233?letnek. Egy r\u233?gi bar\u225?tj\u225?nak
p\u233?ld\u225?ul kiv\u225?l\u243? hangja volt, a sz\u252?lei m\u233?gsem
hagyt\u225?k, hogy \u233?nekes legyen, mert ez a mesters\u233?g sz\u233?gyent
hozott volna a csal\u225?dj\u225?ra. Egy kis gyerekkori j\u225?tsz\u243?t\u225?
rsn\u337?je pedig \u250?gy tudott t\u225?ncolni, ahogy senki m\u225?s, a csal\u225?
dja azonban megtiltotta neki a t\u225?ncot, merthogy a kir\u225?lynak kedve t\u225?
madhat mag\u225?hoz sz\u243?l\u237?tani, pedig senki sem tudhatja, meddig tart egy-
egy uralom. K\u252?l\u246?nben is \u250?gy hitt\u233?k, hogy b\u369?n, undok
fert\u337? hatja \u225?t a palota k\u246?rnyezet\u233?t, \u233?s \u246?r\u246?kre
megfosztja a benne forgol\u243?d\u243?kat a j\u243? h\u225?zass\u225?g rem\u233?
ny\u233?t\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az ember arra sz\u252?letett, hogy el\u225?rulja a sors\u225?t. \u8211?
Isten lehetetlen feladatokat \u252?ltetett a sz\u237?v\u252?
nkbe.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt?\par\pard\plain\hyphpar}{
Tal\u225?n az\u233?rt, mert \u225?polni kell a hagyom\u225?
nyt.\par\pard\plain\hyphpar}{
De nem ez az igazi v\u225?lasz. \u8211? Libanon lak\u243?i az\u233?rt j\u225?rnak
el\u337?tt\u252?nk, mert nem k\u246?vett\u233?k a haj\u243?z\u225?s hagyom\u225?
nyait. Amikor mindenki ugyanolyan haj\u243?t haszn\u225?lt, \u337?k elhat\u225?
rozt\u225?k, hogy valami eg\u233?sz m\u225?smilyet \u233?p\u237?tenek. Sokan
ottvesztek a tengeren, de k\u246?zben egyre t\u246?k\u233?letesebbek lettek a
haj\u243?ik, \u233?s manaps\u225?g m\u225?r az eg\u233?sz vil\u225?g
kereskedelm\u233?t \u337?k ir\u225?ny\u237?tj\u225?k. Nagy \u225?rat fizettek az
alkalmazkod\u225?s\u233?rt, de meg\u233?rte.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az ember tal\u225?n az\u233?rt \u225?rulja el a sors\u225?t, mert Isten m\u225?r
nincs a k\u246?zel\u233?ben. El\u252?ltette a sz\u237?vekben az \u225?lmot egy
olyan korr\u243?l, amelyben minden lehets\u233?ges, majd m\u225?s dolgokhoz l\u225?
tott. \u193?talakult a vil\u225?g, nehezebb lett az \u233?let, de az \u218?r sosem
t\u233?rt vissza, hogy megv\u225?ltoztassa az emberek \u225?
lmait.\par\pard\plain\hyphpar}{
Isten t\u225?vol van. De ha m\u233?g mindig idek\u252?ldi az angyalait, hogy
sz\u243?t \u233?rtsenek a pr\u243?f\u233?t\u225?kkal, akkor az\u233?rt teszi, mert
m\u233?gis maradt valami tennival\u243?ja. Mi h\u225?t a magyar\u225?
zat?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tal\u225?n mert t\u233?vedtek ap\u225?ink, \u233?s att\u243?l f\u233?lnek,
hogy mi is elk\u246?vetj\u252?k ugyanazokat a hib\u225?kat. Vagy tal\u225?n nem
t\u233?vedtek soha, \u233?s nem is fogj\u225?k tudni, hogyan seg\u237?tsenek, ha
gondunk-bajunk t\u225?mad.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u218?gy \u233?rezte, egyre k\u246?zelebb ker\u252?l a megfejt\u233?shez. A patak
ott cs\u246?rgedezett mellette, az \u233?gen holl\u243?k keringtek, a n\u246?
v\u233?nyek konokul \u233?lni pr\u243?b\u225?ltak a homokos, medd\u337? talajon. Ha
hallott\u225?k volna, amit az \u337?s\u246?k besz\u233?lnek, vajon mit hallottak
volna?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Patak, keress jobb helyet magadnak, ahol tiszta vized csillog\u243?bban
t\u252?kr\u246?zheti a napf\u233?nyt, hiszen el\u337?bb-ut\u243?bb \u250?gyis
kisz\u225?r\u237?t a sivatag \u8211? mondan\u225? a vizek istene, ha volna
ilyen. \u8211? Holl\u243?k, az erd\u337?kben t\u246?bb t\u225?pl\u225?l\u233?k van,
mint a szikl\u225?k \u233?s a homok k\u246?z\u246?tt \u8211? mondan\u225? a madarak
istene. \u8211? N\u246?v\u233?nyek, messzi vid\u233?kekre hullass\u225?tok
magvaitokat, mert b\u337?velkedik a vil\u225?g term\u233?keny, nedvd\u250?s f\u246?
ldekben, ott sokkal szebben n\u246?vekedhetn\u233?tek \u8211? mondan\u225? a
vir\u225?gok istene.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u193?m a K\u233?rith, a n\u246?v\u233?nyek meg a holl\u243?k \u8211? az egyik
\u233?ppen a k\u246?zelben sz\u225?llt le \u8211? arra mertek v\u225?llalkozni,
amit m\u225?s patakok, madarak \u233?s n\u246?v\u233?nyek lehetetlennek tartottak
volna.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s a holl\u243?t n\u233?zte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tanulok \u8211? mondta a mad\u225?rnak. \u8211? B\u225?r hasztalanul, mert
hal\u225?lra vagyok \u237?t\u233?lve.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? R\u225?j\u246?tt\u233?l, milyen egyszer\u369? az eg\u233?sz \u8211? mintha
csak ezt v\u225?laszolta volna a holl\u243?. \u8211? Csak egy kis b\u225?tors\u225?
g kell,\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s elnevette mag\u225?t, hiszen egy holl\u243?val mondatta ki ezeket a
szavakat. Sz\u243?rakoztat\u243? j\u225?t\u233?k volt, egy keny\u233?rs\u252?
t\u337? asszonyt\u243?l tanulta, \u233?s elt\u246?k\u233?lte, hogy folytatja.
K\u233?rd\u233?seket fog f\u246?ltenni, majd v\u225?laszol is mag\u225?nak, mint
egy igazi b\u246?lcs.\par\pard\plain\hyphpar}{
A holl\u243? azonban f\u246?lr\u246?ppent. Ill\u233?s meg csak v\u225?rta J\u233?
zabel katon\u225?it, mert egyszer is el\u233?g meghalni.\par\pard\plain\hyphpar}{
Elm\u250?lt a nap, de semmi sem t\u246?rt\u233?nt. Elfelejtett\u233?k volna, hogy
m\u233?g \u233?letben van Ba\u225?l legnagyobb ellens\u233?ge? Mi\u233?rt nem
\u252?ld\u246?zi J\u233?zabel, hiszen tudnia kell, hogy hol tal\u225?
lja?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mert l\u225?ttam a szem\u233?t, \u233?s tudom, hogy b\u246?lcs asszony
\u8211? mondta mag\u225?ban. \u8211? Ha meghaln\u233?k, az \u218?r v\u233?
rtan\u250?ja lenn\u233?k. Ha sz\u246?kev\u233?nynek tekintenek, csak gy\u225?va
sz\u225?jh\u337?s leszek, aki maga sem hisz abban, amit
mond.\par\pard\plain\hyphpar}{
Igen, ezt akarja a hercegn\u337?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem sokkal s\u246?t\u233?ted\u233?s el\u337?tt, egy holl\u243? \u8211? tal\u225?n
ugyanaz? \u8211? ugyanarra az \u225?gra sz\u225?llt, amelyiken Ill\u233?s aznap
reggel l\u225?tta. Cs\u337?r\u233?ben h\u250?sdarabot hozott, \u233?s vigy\u225?
zatlanul leejtette.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u250?gy \u233?rezte, csoda t\u246?rt\u233?nt. Odaszaladt a f\u225?hoz,
f\u246?lkapta a j\u243?kora falatot, \u233?s megette. Nem tudta, honnan az \u233?
lelem, nem is \u233?rdekelte; csak azzal t\u246?r\u337?d\u246?tt, hogy
csillap\u237?tsa \u233?hs\u233?g\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hirtelen mozdulatok sem riasztott\u225?k el a holl\u243?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tudja a mad\u225?r, hogy itt fogok \u233?hen halni \u8211? gondolta
Ill\u233?s. \u8211? T\u225?pl\u225?lja a zs\u225?km\u225?ny\u225?t, hogy azt\u225?n
ann\u225?l jobbat lakm\u225?rozzon.\par\pard\plain\hyphpar}{
J\u233?zabel is t\u225?pl\u225?lta a Ba\u225?lba vetett hitet Ill\u233?s sz\u246?
k\u233?s\u233?nek t\u246?rt\u233?net\u233?vel.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ember \u233?s mad\u225?r egy darabig m\u233?regett\u233?k egym\u225?st. Ill\u233?
snek esz\u233?be jutott az a reggeli j\u225?t\u233?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szeretn\u233?k besz\u233?lgetni veled, holl\u243?. Ma reggel arra
gondoltam, hogy a l\u233?leknek is sz\u252?ks\u233?ge van t\u225?pl\u225?l\u233?
kra. Ha m\u233?g nem halt \u233?hen a lelkem, akkor bizony\u225?ra van valami
mondanival\u243?ja.\par\pard\plain\hyphpar}{
A mad\u225?r m\u233?g most sem moccant.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s ha van mit mondania, meg kell hallgatnom. Mert m\u225?ssal \u250?
gysem besz\u233?lgethetek \u8211? folytatta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Belek\u233?pzelte mag\u225?t a holl\u243? test\u233?be.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit v\u225?r t\u337?led Isten? \u8211? k\u233?rdezte \u246?nmag\u225?
t\u243?l, mintha a holl\u243? k\u233?rdezn\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt v\u225?rja, hogy pr\u243?f\u233?ta legyek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ezt a papok \u225?ll\u237?tott\u225?k. De az \u218?r tal\u225?n nem is ezt
k\u237?v\u225?nja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De igen, \u336? akarja \u237?gy. Hiszen egy angyal jelent meg az \u225?
csm\u369?helyemben, \u233?s arra k\u233?rt, hogy besz\u233?ljek Ah\u225?bbal. A
hangok pedig, amelyeket gyerekkoromban hallottam\u8230?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u8230?amelyeket mindenki hall gyerekkor\u225?ban \u8211? szak\u237?totta
f\u233?lbe a holl\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De nem mindenki l\u225?t angyalt \u8211? mondta Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
A holl\u243? nem felelt. Eltelt n\u233?mi id\u337?, majd a mad\u225?r, jobban
mondva. Ill\u233?s \u246?nn\u246?n lelke, amely a forr\u243? nap \u233?s a sivatagi
mag\u225?ny \u246?nk\u237?v\u252?let\u233?ben verg\u337?d\u246?tt, megt\u246?rte a
csendet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Eml\u233?kszel a keny\u233?rs\u252?t\u337? asszonyra? \u8211? k\u233?rdezte
\u246?nmag\u225?t\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Eml\u233?kezett r\u225?. Az asszony az\u233?rt kereste fel, hogy t\u225?lc\u225?kat
csin\u225?ltasson n\u225?la. M\u237?g Ill\u233?s a t\u225?lc\u225?kat k\u233?
sz\u237?tette, az asszony arr\u243?l besz\u233?lt, hogy Ill\u233?s munk\u225?ja az
isteni jelenl\u233?t kifejez\u233?s\u233?nek egyik form\u225?
ja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ahogy k\u233?sz\u237?ted ezeket a t\u225?lc\u225?kat, abb\u243?l l\u225?
tom, hogy ugyan\u237?gy \u233?rzel \u8211? folytatta az asszony \u8211? Mert
mosolyogsz munka k\u246?zben.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony k\u233?t csoportra osztotta az embereket. Az egyik csoportba
tartoz\u243?k mindig \u246?r\u252?ltek a munk\u225?juknak, a t\u246?bbiek pedig
panaszkodtak r\u225?. Az ut\u243?bbiak \u250?gy v\u233?lt\u233?k, hogy Isten \u193?
d\u225?mra sz\u243?rt \u225?tka az egyetlen igazs\u225?g: {\i
\u193?tkozott tegyen a f\u246?ld te miattad, f\u225?rads\u225?gos munk\u225?val
\u233?lj bel\u337?le \u233?letednek minden napjaiban. }Nem telt \u246?r\u246?
m\u252?k a munk\u225?ban, a szent napokon pedig, amikor a pihen\u233?s volt a
k\u246?teless\u233?g\u252?k, csak unatkoztak. Ments\u233?get tal\u225?ltak az
\u218?r szavaiban haszontalan \u233?let\u252?kre, \u233?s esz\u252?kbe sem jutott,
hogy \u336? ezt is mondta M\u243?zesnek: {\i
b\u337?v\u246?lk\u246?d\u337?v\u233? t\u233?szen t\u233?ged a te Urad Istened a
f\u246?ld\u246?n, melyet nektek ad, hogy \u246?r\u246?ks\u233?g\u252?l b\u237?
rj\u225?tok azt.}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen, eml\u233?kszem arra az asszonyra. Igaza volt: szerettem a m\u369?
helybeli munk\u225?t. \u8211? Minden maga \u225?csolta asztal, minden maga faragta
sz\u233?k hozz\u225?seg\u237?tette, hogy meg\u233?rtse, \u233?s szeresse az \u233?
letet, b\u225?r csak most d\u246?bbent r\u225? erre. \u8211? Azt mondta az az
asszony, hogy besz\u233?lgessek a t\u225?rgyakkal, amelyeket k\u233?sz\u237?tek,
\u233?s majd csod\u225?lkozva fogom l\u225?tni, hogy az asztalok \u233?s sz\u233?
kek is k\u233?pesek v\u225?laszolni, hiszen a lelkem jav\u225?t adtam bel\u233?
j\u252?k, \u233?s ez\u233?rt tud\u225?st kapok vissza cser\u233?
be.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha nem dolgozt\u225?l volna \u225?csk\u233?nt, arra sem lenn\u233?l k\u233?
pes, hogy magadon k\u237?v\u252?lre helyezd a lelked, tettetve, hogy egy holl\u243?
besz\u233?l, \u233?s azt sem \u233?rten\u233?d meg, hogy jobb \u233?s b\u246?lcsebb
vagy, mint gondolod \u8211? hangzott a v\u225?lasz. \u8211? Mert az \u225?csm\u369?
helyben fedezted f\u246?l a mindenhol jelenl\u233?v\u337? szents\u233?
get.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindig sz\u237?vesen j\u225?tszottam, hogy m\u237?g asztalokat, sz\u233?
keket csin\u225?lok, besz\u233?lgetek is vel\u252?k; ez nem volt el\u233?g? Igazat
mondott az asszony, mert amikor besz\u233?lgettem a t\u225?rgyaimmal, olyan
gondolataim t\u225?madtak, amelyek egy\u233?bk\u233?nt sosem jutottak volna
eszembe. De amikor kezdtem meg\u233?rteni, hogy \u237?gy is szolg\u225?lhatom
Istent, akkor megjelent az angyal, a t\u246?bbit m\u225?r te is
tudod.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt jelent meg az angyal, mert k\u233?szen volt\u225?l r\u225?
\u8211? v\u225?laszolta a holl\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u243? \u225?cs voltam.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az a tanul\u225?s r\u233?sze volt. Amikor az ember a sorsa beteljes\u237?
t\u233?se fel\u233? halad, sokszor k\u233?nytelen ir\u225?nyt v\u225?ltoztatni.
Olykor er\u337?sebbek a k\u252?ls\u337? k\u246?r\u252?lm\u233?nyek, \u233?s arra
k\u233?nyszer\u252?l az ember, hogy meghuny\u225?szkodva engedjen nekik. Mindez
azonban a felk\u233?sz\u252?l\u233?s r\u233?sze.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s figyelmesen hallgatta, amit a lelke mondott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De senki sem t\u233?vesztheti szem el\u337?l, mit is akar igaz\u225?n.
M\u233?g akkor sem, ha olykor \u250?gy t\u369?nik, er\u337?sebb a vil\u225?g meg a
t\u246?bbiek. Ez a titok nyitja: nem szabad cs\u252?ggedni.\par\pard\plain\hyphpar}
{
\u8211? Sosem gondoltam r\u225?, hogy pr\u243?f\u233?ta legyek \u8211? mondta
Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gondolt\u225?l. Csak meggy\u337?ztek, hogy lehetetlen. Vagy \u233?
ppens\u233?ggel vesz\u233?lyes. Vagy hogy gondolni sem szabad
r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u246?lpattant.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt mondok magamnak csupa olyasmit, amit nem akarok hallani? \u8211?
kiab\u225?lta.\par\pard\plain\hyphpar}{
A mad\u225?r megriadt a mozdulatt\u243?l, \u233?s elrep\u252?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
M\u225?snap reggel visszat\u233?rt a holl\u243?. Ill\u233?s nem bocs\u225?tkozott
ism\u233?t besz\u233?lget\u233?sbe vele, most ink\u225?bb csak figyelte; a
mad\u225?r ugyanis mindig szerzett mag\u225?nak t\u225?pl\u225?l\u233?kot, \u233?s
Ill\u233?snek is juttatott n\u233?mi marad\u233?kot.\par\pard\plain\hyphpar}{
Titokzatos bar\u225?ts\u225?g sz\u246?v\u337?d\u246?tt k\u246?z\u246?tt\u252?k,
\u233?s Ill\u233?s r\u225?j\u246?tt, hogy tanulhat a mad\u225?rt\u243?l.
Megfigyelte, \u233?s l\u225?tta, hogyan szerez \u233?lelmet a sivatagban; \u337? is
el\u233?ldeg\u233?lhet h\u225?t m\u233?g n\u233?h\u225?ny napig, ha ugyan\u250?gy
tesz, mint a mad\u225?r. Amikor a holl\u243? r\u246?pte k\u246?rk\u246?r\u246?
ss\u233? v\u225?lt, Ill\u233?s tudta, hogy zs\u225?km\u225?ny van a k\u246?zelben;
odaszaladt, \u233?s megpr\u243?b\u225?lta elejteni. Eleinte az ott \u233?l\u337?
apr\u243? \u225?llatk\u225?k k\u246?nny\u369?szerrel ler\u225?zt\u225?k a t\u225?
mad\u243?t, de Ill\u233?s nemsok\u225?ra m\u225?r gyakorlott, \u252?gyes
mozdulatokkal csapott le r\u225?juk. \u193?gakat haszn\u225?lt l\u225?ndzsa
gyan\u225?nt, \u233?s csapd\u225?kat \u225?sott, amelyeket v\u233?kony r\u233?
tegben elhelyezett \u233?s homokkal besz\u243?rt gallyakkal \u225?lc\u225?zott. Ha
beleesett egy \u225?llat, Ill\u233?s megosztotta a zs\u225?km\u225?nyt a mad\u225?
rral, a h\u250?s egy r\u233?sz\u233?t pedig f\u233?lretette csal\u233?
teknek.\par\pard\plain\hyphpar}{
De sz\u246?rny\u369? \u233?s nyomaszt\u243? mag\u225?nyban \u233?lt, \u237?gy
ism\u233?t r\u225?kapott, hogy k\u233?pzeletben elt\u225?rsalgott a mad\u225?
rral.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki vagy? \u8211? k\u233?rdezte a holl\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ember, aki megtal\u225?lta a b\u233?k\u233?t \u8211? v\u225?laszolt
Ill\u233?s. \u8211? Tudok sivatagban \u233?lni, gondot viselni magamra, \u233?s
szeml\u233?lni az isteni teremt\u233?s v\u233?gtelen sz\u233?ps\u233?g\u233?t.
R\u225?j\u246?ttem, hogy a bennem lak\u243? l\u233?lek jobb, mint amilyennek
v\u233?ltem.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u233?g egy holdh\u243?napon \u225?t vad\u225?sztak tov\u225?bb egy\u252?tt.
Azt\u225?n egy este, amikor meg\u252?lte a lelk\u233?t a szomor\u250?s\u225?g,
\u250?jra f\u246?ltette a k\u233?rd\u233?st mag\u225?nak:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki vagy?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
A hold m\u233?g egyszer meghalt, majd \u250?jj\u225?sz\u252?letett az \u233?gen.
Ill\u233?s \u250?gy \u233?rezte, hogy er\u337?sebb lett a teste \u233?s tiszt\u225?
bb a szelleme. Aznap este ism\u233?t a megszokott \u225?gon gubbaszt\u243?
holl\u243? fel\u233? fordult, \u233?s \u237?gy felelt a r\u233?gi k\u233?rd\u233?
sre:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Pr\u243?f\u233?ta vagyok. Munka k\u246?zben egyszer csak angyalt l\u225?
ttam, nem k\u233?telkedhetem h\u225?t a k\u233?pess\u233?geimben, m\u233?g ha az
eg\u233?sz vil\u225?g sz\u243?l is ellenem. V\u233?rf\u252?rd\u337?t okoztam
haz\u225?mban, mert szembeszeg\u252?ltem kir\u225?lyom kedves\u233?vel. Ahogy
azel\u337?tt m\u369?helyben voltam, most a sivatagban vagyok, mert a lelkem azt
sugalmazta, hogy az embernek sokf\u233?le megpr\u243?b\u225?ltat\u225?son kell
\u225?tesnie, mire beteljes\u237?ti a sors\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen, most m\u225?r tudod, ki vagy \u8211? jegyezte meg a
holl\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Aznap este, amikor Ill\u233?s visszat\u233?rt a vad\u225?szatr\u243?l, inni
szeretett volna, de l\u225?tta, hogy kisz\u225?radt a K\u233?rith vize. De \u250?gy
elf\u225?radt, hogy szomjan t\u233?rt aludni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u193?lm\u225?ban az \u337?rangyala jelent meg, akit m\u225?r r\u233?gen nem
l\u225?tott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r angyala sz\u243?lt a lelkedhez \u8211? mondta az \u337?
rangyal. \u8211? \u201?s megparancsolta: {\i
Menj el inn\u233?t, \u233?s menj napkelet fel\u233?, \u233?s rejtezz\u233?l el a
K\u233?rith patakja mellett, mely a Jord\u225?n fel\u233? folyik. \u201?s a
patakb\u243?l lesz n\u233?ked italod; a holl\u243?knak pedig megparancsoltam, hogy
t\u225?pl\u225?ljanak t\u233?ged ott.}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A lelkem hallgatott is a sz\u243?ra \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s
\u225?lm\u225?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor h\u225?t \u233?bredj, mert az \u218?r angyala akar most besz\u233?lni
hozz\u225?d, \u233?s azt k\u233?ri, hogy t\u225?vozzam.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ijedten felsz\u246?kkent. Mi t\u246?rt\u233?nt? B\u225?r \u233?jszaka
volt, k\u246?r\u246?sk\u246?r\u252?l f\u233?ny t\u246?lt\u246?tte be a teret, majd
megjelent az \u218?r angyala.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy ker\u252?lt\u233?l ide? \u8211? k\u233?rdezte az
angyal.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Te hozt\u225?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u233?vedsz. J\u233?zabel \u233?s katon\u225?i k\u233?nyszer\u237?tettek
t\u233?ged menek\u252?l\u233?sre. Soha se feledkezz\u233?l meg r\u243?la, mert az a
te k\u252?ldet\u233?sed, hogy bossz\u250?t \u225?llj Urad\u233?rt Istened\u233?
rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt vagyok pr\u243?f\u233?ta, mert itt \u225?llsz el\u337?ttem,
\u233?s hallom a hangodat \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? Sokszor v\u225?
ltoztattam ir\u225?nyt, mert minden ember ezt teszi. De most m\u225?r k\u233?sz
vagyok r\u225?, hogy Szamari\u225?ba menjek, \u233?s elpuszt\u237?tsam J\u233?
zabelt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? R\u225?tal\u225?lt\u225?l az utadra, de addig nem rombolhatsz, am\u237?g
meg nem tanulsz \u250?jj\u225?\u233?p\u237?teni. Parancsolom h\u225?t neked: {\i
Kelj fel, \u233?s menj el Sarept\u225?ba, amely Szidonhoz tartozik, \u233?s l\u233?
gy ott; \u237?m\u233? megparancsoltam ott egy \u246?zvegyasszonynak, hogy
gondoskodj\u233?k r\u243?lad.}\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap reggel Ill\u233?s meg akarta keresni a holl\u243?t, hogy elb\u250?
cs\u250?zzon t\u337?le. A mad\u225?r azonban \u8211? el\u337?sz\u246?r az\u243?ta,
hogy Ill\u233?s a K\u233?rith partj\u225?ra \u233?rkezett \u8211? nem
mutatkozott.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Ill\u233?s napokon \u225?t gyalogolt, am\u237?g meg nem \u233?rkezett abba a
v\u246?lgybe, amelyben Sarepta, vagy, ahogy lak\u243?i h\u237?vt\u225?k, Akbar
v\u225?rosa fek\u252?dt. Amikor m\u225?r fogyt\u225?n volt az ereje, megl\u225?tott
egy feket\u233?be \u246?lt\u246?z\u246?tt asszonyt, aki \u233?ppen t\u369?zif\u225?
t gy\u369?jt\u246?tt. A v\u246?lgyben javar\u233?szt k\u250?sz\u243?n\u246?v\u233?
nyek n\u337?ttek, ez\u233?rt az asszonynak be kellett \u233?rnie sz\u225?raz kis
gallyakkal.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki vagy te? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony csak n\u233?zte az idegent, de nemigen \u233?rtette, hogy{\i
}mit akar t\u337?le.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hozz nekem egy ibrik vizet, ihatn\u225?m \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211?
Meg egy falat kenyeret is hozz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony abbahagyta a t\u369?zifa szed\u233?s\u233?t, de tov\u225?bbra sem
sz\u243?lt egy sz\u243?t sem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne f\u233?lj \u8211? folytatta Ill\u233?s. \u8211? Egyed\u252?l j\u246?
ttem, \u233?hes \u233?s szomjas vagyok, annyi er\u337?m sincs, hogy ak\u225?r csak
sz\u243?val is fenyegessek b\u225?rkit.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem vagy ideval\u243?si \u8211? sz\u243?lalt meg v\u233?gre az asszony.
\u8211? A besz\u233?dedr\u337?l azt hiszem, hogy Izrael kir\u225?lys\u225?g\u225?
b\u243?l j\u246?tt\u233?l. Ha jobban ismern\u233?l, tudn\u225?d, hogy semmim
sincs.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u214?zvegyasszony vagy, \u237?gy mondta nekem az \u218?r. \u201?s nekem
m\u233?g annyim sincs, mint neked. Ha most nem adsz ennem, innom,
meghalok.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony megrettent; honnan tudhatott fel\u337?le b\u225?rmit is az
idegen?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Sz\u233?gyellje mag\u225?t az a f\u233?rfi, aki asszonyt\u243?l k\u233?ri a
t\u225?pl\u225?l\u233?k\u225?t \u8211? szedte \u246?ssze mag\u225?t v\u233?g\u252?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tedd, amit k\u233?rek \u8211? n\u243?gatta Ill\u233?s, mert \u233?rezte,
hogy hamarosan cserbenhagyja az ereje. \u8211? Csak jobban legyek, dolgozni fogok
neked.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony elnevette mag\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az el\u337?bb igazat mondt\u225?l; \u246?zvegy vagyok, a f\u233?rjem
odaveszett a tengeren, egy f\u246?n\u237?ciai haj\u243?val egy\u252?tt. Sosem
l\u225?ttam az \u243?ce\u225?nt, de tudom, olyan, mint a sivatag: meg\u246?li azt,
aki szembesz\u225?ll vele\u8230?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Most azonban hamisat besz\u233?lsz \u8211? folytatta. \u8211? Olyan
bizonyos, mint ahogy Ba\u225?l az \u246?t\u246?dik Hegy cs\u250?cs\u225?n lakik,
hogy nincs \u233?nnekem f\u337?tt \u233?telem; csak egy maroknyi lisztem van a
v\u233?k\u225?mban meg egy kev\u233?s olajom a kors\u243?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u250?gy \u233?rezte, elmozdul a szemhat\u225?r, \u233?s r\u225?j\u246?
tt, hogy mindj\u225?rt el\u225?jul. \u214?sszeszedve kev\u233?ske marad\u233?k
erej\u233?t, m\u233?g egyszer, utolj\u225?ra, k\u246?ny\u246?rg\u337?re
fogta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom, hiszel-e az \u225?lmokban, m\u233?g azt se tudom, \u233?n magam
hiszek-e. De az \u218?r el\u337?re megmondta, hogy amikor ide \u233?rkezem, itt
tal\u225?llak t\u233?ged. Az \u218?r sok olyat cselekedett velem, ami megingatta
hitemet az \u337? b\u246?lcsess\u233?g\u233?ben, de a l\u233?tez\u233?s\u233?ben
soha. Izrael Istene pedig elrendelte, hogy ezt mondjam az asszonynak, akivel
Sarept\u225?ban tal\u225?lkozom: {\i
sem a v\u233?kabeli liszt el nem fogy, sem a kors\u243?beli olaj meg nem
keves\u252?l addig, m\u237?g az \u218?r es\u337?t \u225?d a f\u246?ldnek sz\u237?
n\u233?re.}\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem magyar\u225?zhatta el, mik\u233?ppen t\u246?rt\u233?nhet ilyen
csoda, mert el\u225?jult.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony szem\u252?gyre vette a l\u225?b\u225?n\u225?l hever\u337? f\u233?rfit.
Tudta, hogy Izrael Istene csak babona; a f\u246?n\u237?ciai istenek
hatalmasabbak, \u233?s \u337?k tett\u233?k orsz\u225?g\u225?t a vil\u225?g egyik
legtekint\u233?lyesebb orsz\u225?g\u225?v\u225?. M\u233?gis \u246?r\u252?lt; \u225?
ltal\u225?ban \u337? k\u233?rt m\u225?sokt\u243?l alamizsn\u225?t, de most \u8211?
hossz\u250? id\u337? ut\u225?n el\u337?sz\u246?r \u8211? \u337?r\u225? van sz\u252?
ks\u233?ge valakinek. Ett\u337?l er\u337?sebbnek \u233?rezte mag\u225?t; l\u225?m,
akad olyan, aki m\u233?g \u337?n\u225?la is nyomorultabb.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha k\u233?rnek t\u337?lem, csak az\u233?rt lehet, mert m\u233?g \u233?rek
valamit \u8211? t\u246?prengett. \u8211? Teljes\u237?tem a k\u233?r\u233?s\u233?t,
hogy enyh\u237?tsek a szenved\u233?s\u233?n. Ismerem az \u233?hs\u233?get, tudom,
mennyi k\u225?rt tesz a l\u233?lekben.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hazament, majd egy darabka keny\u233?rrel \u233?s egy kis v\u237?zzel t\u233?rt
vissza. Let\u233?rdelt, \u246?l\u233?be vonta az idegen fej\u233?t, \u233?s
megnedves\u237?tette az ajkait. N\u233?h\u225?ny perc m\u250?lva Ill\u233?s
mag\u225?hoz t\u233?rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u246?zvegyasszony odany\u250?jtotta neki a kenyeret, Ill\u233?s pedig csendben
evett, s k\u246?zben a v\u246?lgyet, a szorosokat, a n\u233?m\u225?n \u233?gnek
mered\u337? hegyeket n\u233?zte. A v\u246?lgybe vezet\u337? \u250?t f\u246?l\u246?
tt Sarepta v\u246?r\u246?s falai \u337?rk\u246?dtek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Adj nekem sz\u225?ll\u225?st az otthonodban, mert a haz\u225?mban \u252?
ld\u246?z\u246?tt vagyok \u8211? mondta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Milyen b\u369?nt k\u246?vett\u233?l el? \u8211? k\u233?rdezte az
asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r pr\u243?f\u233?t\u225?ja vagyok. J\u233?zabel megparancsolta,
hogy \u246?ljenek meg mindenkit, aki nem hajland\u243? a f\u246?n\u237?ciai
isteneket im\u225?dni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u225?ny \u233?ves vagy?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Huszonh\u225?rom \u8211? felelte Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony szem\u233?ben sz\u225?nalom csillant meg, ahogy eln\u233?zte a
fiatalembert. Ill\u233?s haja hossz\u250? volt, \u233?s piszkos; ritk\u225?s
szak\u225?ll\u225?val pedig mintha \u246?regebbnek akart volna l\u225?tszani, mint
amilyen val\u243?j\u225?ban volt. Ugyan hogy szeg\u252?lhetett volna szembe egy
ilyen szeg\u233?ny szerencs\u233?tlen a vil\u225?g leghatalmasabb hercegn\u337?
j\u233?vel?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha J\u233?zabel ellens\u233?ge vagy, akkor az eny\u233?m is. J\u233?zabel
szidoni hercegn\u337?, aki az\u233?rt lett a te kir\u225?lyod feles\u233?ge, mert
az a k\u252?ldet\u233?se, hogy az igaz hitre t\u233?r\u237?tse a n\u233?pedet,
legal\u225?bbis \u237?gy mondj\u225?k, akik ismerik. \u8211? A v\u246?lgyet k\u246?
r\u252?lfog\u243? cs\u250?csokra mutatott: \u8211? Isteneink nemzed\u233?kek \u243?
ta az \u214?t\u246?dik Hegy cs\u250?cs\u225?n laknak, \u233?s sikerrel \u337?rzik
orsz\u225?gunk b\u233?k\u233?j\u233?t. Izrael azonban h\u225?bor\u250?k \u233?s
szenved\u233?s martal\u233?ka. Hogy tudtok m\u233?g mindig az Egyetlen Istenben
hinni? Adjatok id\u337?t J\u233?zabelnek, hogy v\u233?ghez vihesse a munk\u225?
j\u225?t, \u233?s megl\u225?tod, hamarosan a ti v\u225?rosaitokban is a b\u233?ke
lesz az \u250?r.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n m\u225?r hallottam az \u218?r hangj\u225?t \u8211? felelte
Ill\u233?s. \u8211? Ti azonban sosem m\u225?sztatok f\u246?l az \u214?t\u246?dik
Hegyre, hogy megtudj\u225?tok, mi van rajta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Aki f\u246?lmegy arra a Hegyre, azt meg\u246?li az \u233?gi t\u369?z. Az
istenek nem szeretik az idegeneket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony elhallgatott. Ekkor jutott esz\u233?be, hogy az \u233?jszaka valami
vak\u237?t\u243? er\u337?s f\u233?nnyel \u225?lmodott. A f\u233?ny k\u246?zep\u233?
b\u337?l pedig egy hang sz\u243?lt hozz\u225?: \u8222?fogadd be az idegent, aki
t\u233?ged keres\u8221?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Adj nekem sz\u225?ll\u225?st az otthonodban, mert nincs hol h\u225?lnom
\u8211? k\u233?rte megint Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u225?r mondtam, hogy szeg\u233?ny vagyok. Amim van, abb\u243?l alig futja
magamnak \u233?s a fiamnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r k\u233?rte, hogy fogadj be. \u336? sosem hagyja el azokat, akik
tudnak szeretni. Tedd meg, amit k\u233?rek. A szolg\u225?d leszek. \u193?cs vagyok,
tudom, hogy kell c\u233?drussal dolgozni, nem lesz munk\u225?ban hi\u225?ny. \u205?
gy az \u218?r az \u233?n kezem \u225?ltal fogja bev\u225?ltani az \u237?g\u233?
ret\u233?t: {\i
sem a v\u233?kabeli liszt el nem fogy, sem a kors\u243?beli olaj meg nem
keves\u252?l addig, m\u237?g az \u218?r es\u337?t \u225?d a f\u246?ldnek sz\u237?
n\u233?re\u8230?}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g ha akarn\u225?m, akkor se tudn\u225?lak mib\u337?l
megfizetni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem is kell. Majd az \u218?r gondoskodik r\u243?lunk. Megzavarta az az
\u233?jszakai \u225?lom, \u233?s tudv\u225?n tudva, hogy az idegen Szidon
hercegn\u337?j\u233?nek ellens\u233?ge, az asszony m\u233?gis \u250?gy d\u246?
nt\u246?tt, hogy enged a k\u233?r\u233?s\u233?nek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A szomsz\u233?dok azonnal felfigyeltek Ill\u233?sre, k\u246?sz\u246?r\u252?lt\u233?
k is a nyelv\u252?ket az \u246?zvegyasszonyon, hogy idegent fogadott be a h\u225?
z\u225?ba, hiszen ezzel megs\u233?rtette a f\u233?rje eml\u233?k\u233?nek kij\u225?
r\u243? tiszteletet, pedig az haz\u225?j\u225?nak szolg\u225?lat\u225?ban, \u250?
jabb kereskedelmi \u250?tvonalak keres\u233?se k\u246?zben halt h\u337?si hal\u225?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amint f\u252?l\u233?be jutott a sz\u243?besz\u233?d, az \u246?zvegyasszony sietett
megmagyar\u225?zni, hogy izraeli pr\u243?f\u233?ta az idegen, aki f\u233?lholtan
\u233?rkezett hozz\u225?, mert m\u225?r napok \u243?ta v\u225?ndorolt \u233?tlen-
szomjan. Gyorsan elterjedt h\u225?t a h\u237?r, hogy egy J\u233?zabel el\u337?l
menek\u252?l\u337? izraeli pr\u243?f\u233?ta rejt\u337?zk\u246?dik a v\u225?rosban.
Egy k\u252?ld\u246?tts\u233?g a f\u337?papnak is
jelentette.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hozz\u225?tok el\u233?m az idegent \u8211? parancsolta a f\u337?
pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u218?gy is tettek. Akkor d\u233?lut\u225?n az el\u233? az ember el\u233?
vezett\u233?k Ill\u233?st, aki Akbar \u233?let\u233?nek ura volt a korm\u225?
nyz\u243?val \u233?s a hadvez\u233?rrel egy\u252?tt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt j\u246?tt\u233?l k\u246?z\u233?nk? \u8211? k\u233?rdezte
Ill\u233?st\u337?l. \u8211? Nem fogtad f\u246?l, hogy orsz\u225?gunk ellens\u233?ge
vagy?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?veken \u225?t kereskedtem Libanonnal, tiszteletben tartom n\u233?
p\u233?t \u233?s szok\u225?sait. Az\u233?rt vagyok itt, mert \u252?ld\u246?znek
Izraelben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tudok r\u243?la \u8211? mondta a f\u337?pap. \u8211? Egy asszony k\u233?
nyszer\u237?tett menek\u252?l\u233?sre?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az az asszony a legszebb emberi l\u233?ny, akit \u233?letemben l\u225?ttam,
b\u225?r csak r\u246?vid ideig csod\u225?lhattam a sz\u233?ps\u233?g\u233?t. A
sz\u237?ve azonban k\u337?b\u337?l van, \u233?s z\u246?ld szeme m\u246?g\u246?tt
ellens\u233?g bujk\u225?l, aki sz\u252?l\u337?f\u246?ldem elpuszt\u237?t\u225?
s\u225?ra t\u246?r. Nem menek\u252?ltem el: csak a megfelel\u337? pillanatot
v\u225?rom, hogy visszat\u233?rhessek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap elnevette mag\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha a visszat\u233?r\u233?shez megfelel\u337? pillanatot v\u225?rod, akkor
k\u233?sz\u252?lj, f\u246?l r\u225?, hogy Akbarban fogod le\u233?lni az eg\u233?
sz \u233?letedet. Nem \u225?llunk h\u225?bor\u250?ban az orsz\u225?goddal; csak az
a c\u233?lunk, hogy b\u233?k\u233?s eszk\u246?z\u246?kkel terjessz\u252?k el az
igaz hitet az eg\u233?sz vil\u225?gon. Nem akarunk olyan kegyetlens\u233?geket
elk\u246?vetni, mint ti, amikor megtelepedtetek K\u225?na\u225?n f\u246?ldj\u233?
n.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A pr\u243?f\u233?t\u225?k legyilkol\u225?sa b\u233?k\u233?s eszk\u246?
z?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha fej\u233?t vessz\u252?k a sz\u246?rnyetegnek, \u337? maga sem l\u233?
tezik tov\u225?bb. N\u233?h\u225?ny ember meghal, de siker\u252?l v\u233?g\u233?
rv\u233?nyesen megakad\u225?lyozni a vall\u225?sh\u225?bor\u250?kat. Egy\u233?
bk\u233?nt azt hallottam a keresked\u337?kt\u337?l, hogy egy Ill\u233?s nev\u369?
pr\u243?f\u233?ta sz\u237?totta a visz\u225?lyt, majd elmenek\u252?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap mereven n\u233?zte, majd \u237?gy folytatta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Valaki, aki tehozz\u225?d hasonl\u237?tott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n vagyok az \u8211? felelte Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nagyszer\u369?. Isten hozott Akbar v\u225?ros\u225?ban; ha k\u237?v\u225?
nunk valamit J\u233?zabelt\u337?l, majd a fejeddel, leg\u233?rt\u233?kesebb p\u233?
nznem\u252?nkkel fizet\u252?nk \u233?rte. Addig is keress munk\u225?t magadnak,
tanuld meg eltartani magadat, mert min\u225?lunk nincs hely pr\u243?f\u233?t\u225?
knak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s m\u225?r menni k\u233?sz\u252?lt, de a f\u337?pap m\u233?g hozz\u225?
tette:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy l\u225?tszik, hogy egy szidoni fiatalasszonynak t\u246?bb hatalma
van, mint a te Egyetlen Istenednek. El\u233?rte, hogy olt\u225?rt emeljenek
Ba\u225?lnak, most az el\u337?tt t\u233?rdepelnek r\u233?gi
papjaitok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Minden \u250?gy fog t\u246?rt\u233?nni, ahogy meg van \u237?rva \u8211?
v\u225?laszolta a pr\u243?f\u233?ta. \u8211? \u201?let\u252?nkben sokszor \u233?
rnek megpr\u243?b\u225?ltat\u225?sok benn\u252?nket, \u233?s mi nem ker\u252?
lhetj\u252?k el \u337?ket. De ezeknek is van valamilyen \u233?rtelm\u252?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Milyen \u233?rtelm\u252?k?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Erre a k\u233?rd\u233?sre nem v\u225?laszolhatunk sem el\u337?re, sem a
neh\u233?zs\u233?gek ideje alatt. Csak akkor \u233?rtj\u252?k meg, mi\u233?rt
voltak, amikor m\u225?r t\u250?ljutottunk rajtuk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor Ill\u233?s elt\u225?vozott, a f\u337?pap mag\u225?hoz h\u237?vatta azokat a
v\u225?rosbelieket, akik d\u233?lel\u337?tt felkerest\u233?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne agg\u243?djatok \u8211? mondta nekik a f\u337?pap. \u8211? Hagyom\u225?
nyunk megk\u246?veteli, hogy mened\u233?ket adjunk az idegeneknek. R\u225?ad\u225?
sul itt mindig a szem\u252?nk el\u337?tt van, minden l\u233?p\u233?s\u233?t
figyelhetj\u252?k. \u218?gy lehet a legjobban megismerni \u233?s elpuszt\u237?tani
az ellens\u233?get, hogy bar\u225?ts\u225?got sz\u237?nlel\u252?nk ir\u225?nta. Ha
majd elj\u246?n az ideje, \u225?tadjuk a pr\u243?f\u233?t\u225?t J\u233?zabelnek,
v\u225?rosunk pedig aranyat, jutalmakat kap \u233?rte. Addig megtanuljuk, hogyan
semmis\u237?ts\u252?k meg az eszm\u233?it; egyel\u337?re csak a teste
megsemmis\u237?t\u233?s\u233?re lenn\u233?nk k\u233?pesek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s az Egyetlen Istent im\u225?dta, \u233?s a hercegn\u337? ellens\u233?
g\u233?nek sz\u225?m\u237?tott, a f\u337?pap m\u233?gis \u250?gy rendelkezett, hogy
tarts\u225?k tiszteletben a mened\u233?kjogot. Mindenki ismerte az \u337?si
hagyom\u225?nyt: ha egy v\u225?ros megtagadja a mened\u233?ket egy v\u225?
ndort\u243?l, visszasz\u225?ll a rossz a v\u225?ros lak\u243?inak gyermekeire, hogy
k\u233?s\u337?bb \u337?k r\u233?szes\u252?ljenek hasonl\u243? elutas\u237?t\u225?
sban. Az akbariak t\u246?bbs\u233?g\u233?nek gyermekei, rokonai az orsz\u225?g
hatalmas kereskedelmi haj\u243?had\u225?nak valamelyik haj\u243?j\u225?n
szolg\u225?ltak, \u237?gy senki sem merte megszegni a vend\u233?gszeretet t\u246?
rv\u233?ny\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Emellett k\u246?nny\u369? szerrel kiv\u225?rhatj\u225?k azt a napot, amikor j\u243?
sok aranyra cser\u233?lhetik a zsid\u243? pr\u243?f\u233?ta fej\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Aznap este Ill\u233?s az \u246?zvegyasszonnyal \u233?s fi\u225?val vacsor\u225?
zott. Most \u233?rt\u233?kes, a j\u246?v\u337?ben \u225?ruba bocs\u225?that\u243?
cikknek sz\u225?m\u237?tott az izraeli pr\u243?f\u233?ta, ez\u233?rt egyik-m\u225?
sik keresked\u337? olyan sok \u233?telt k\u252?ld\u246?tt a csal\u225?dnak, hogy
egy h\u233?tig is j\u243?llakhattak bel\u337?le.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy l\u225?tszik, Izrael Ura megtartja a szav\u225?t \u8211? mondta az
\u246?zvegyasszony. \u8211? Ami\u243?ta meghalt a f\u233?rjem, sosem volt olyan
d\u250?s asztalom, mint ma.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s apr\u225?nk\u233?nt beilleszkedett Sarepta \u233?let\u233?be. Mint a
v\u225?ros t\u246?bbi lak\u243?ja, m\u225?r \u337? is Akbarnak h\u237?vta.
Megismerte a korm\u225?nyz\u243?t, a hely\u337?rs\u233?g parancsnok\u225?t, a
f\u337?papot \u233?s az \u252?vegk\u233?sz\u237?t\u337? mestereket, akiknek
vil\u225?gszerte csod\u225?lt\u225?k a munk\u225?it. Ha megk\u233?rdezt\u233?k, mit
keres ott, az igazat felelte: J\u233?zabel kiirtja Izrael minden pr\u243?f\u233?
t\u225?j\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? El\u225?rultad a haz\u225?dat, \u233?s F\u246?n\u237?cia ellens\u233?ge
vagy \u8211? mondt\u225?k az emberek. \u8211? Mi azonban keresked\u337? n\u233?p
vagyunk, \u233?s tudjuk, hogy min\u233?l vesz\u233?lyesebb valaki, ann\u225?l
t\u246?bbet \u233?r a feje.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u205?gy telt el n\u233?h\u225?ny h\u243?nap.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
A v\u246?lgy bej\u225?rat\u225?n\u225?l assz\u237?r j\u225?r\u337?r\u246?k vertek
t\u225?bort, \u233?s szeml\u225?tom\u225?st maradni sz\u225?nd\u233?koztak. Kis
csapat katona, nem vesz\u233?lyesek \u8211? a hadvez\u233?r m\u233?gis azt k\u233?
rte a korm\u225?nyz\u243?t\u243?l, hogy tegyen valamilyen \u243?vint\u233?
zked\u233?st.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u225?rtottak nek\u252?nk semmit \u8211? felelte a korm\u225?nyz\u243?.
\u8211? Feltehet\u337?en kereskedelmi k\u252?ldet\u233?st teljes\u237?tenek,
p\u233?ld\u225?ul jobb \u250?tvonalakat keresnek a port\u233?k\u225?juk sz\u225?
ll\u237?t\u225?s\u225?hoz. Ha \u250?gy d\u246?nt\u246?ttek, hogy a mi \u250?
tjainkat haszn\u225?lj\u225?k, majd megfizetik az \u250?tv\u225?mot, mi pedig
m\u233?g gazdagabbak lesz\u252?nk. Minek ingereln\u233?nk \u337?
ket?\par\pard\plain\hyphpar}{
S\u250?lyosb\u237?totta a helyzetet, hogy megbetegedett az \u246?zvegyasszony
fia, \u233?s semmi magyar\u225?zat sem volt a baj\u225?ra. A szomsz\u233?dok annak
tulajdon\u237?tott\u225?k a betegs\u233?get, hogy ott az idegen, ez\u233?rt az
\u246?zvegyasszony megk\u233?rte Ill\u233?st, hogy hagyja el a h\u225?z\u225?t.
\u336? azonban ottmaradt, mert m\u233?g nem sz\u243?l\u237?totta az \u218?r.
S\u250?gni-b\u250?gni kezdt\u233?k, hogy az idegen az \u214?t\u246?dik Hegy
isteneinek haragj\u225?t is a v\u225?rosra vonta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az idegen j\u225?r\u337?r\u246?k miatt felbuzdult hadsereget m\u233?g csak f\u233?
ken lehetett tartani, \u233?s a lakoss\u225?got is meg lehetett nyugtatni. De az
\u246?zvegyasszony fi\u225?nak megbeteged\u233?se ut\u225?n a korm\u225?nyz\u243?
csak \u252?ggyel-bajjal tudta csillap\u237?tani a lakoss\u225?g Ill\u233?s ellen
f\u246?lgerjedt hangulat\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A v\u225?ros lak\u243?i k\u252?ld\u246?tts\u233?get menesztettek a korm\u225?
nyz\u243?hoz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A falakon k\u237?v\u252?l is \u233?p\u237?thet\u252?nk h\u225?zat az
izraelinek \u8211? javasolt\u225?k. \u8211? \u205?gy nem s\u233?rtj\u252?k meg a
vend\u233?gszeretet t\u246?rv\u233?ny\u233?t, de az isteni harag ellen is
megv\u233?dj\u252?k magunkat. Az istenek nem n\u233?zik j\u243? szemmel, hogy
vel\u252?nk \u233?l ez az ember.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hadd maradjon, ahol van \u8211? v\u225?laszolta a korm\u225?nyz\u243?.
\u8211? Nem k\u237?v\u225?nok politikai visz\u225?lyt
Izraellel.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogyhogy? \u8211? \u233?rtetlenkedtek a v\u225?rosb\u233?liek. \u8211?
J\u233?zabel minden pr\u243?f\u233?t\u225?t \u252?ld\u246?z, aki az Egyetlen Istent
hirdeti, \u233?spedig az\u233?rt, hogy meg\u246?lje \u337?
ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hercegn\u337?nk b\u225?tor asszony, \u233?s h\u369?s\u233?ges az \u214?
t\u246?dik Hegy isteneihez. De b\u225?rmekkora is most a hatalma, \u337? maga nem
izraeli. Holnapra kegyvesztett lehet, \u233?s akkor szembe kell n\u233?zn\u252?nk
szomsz\u233?daink haragj\u225?val; ha arr\u243?l tesz\u252?nk tan\u250?s\u225?got,
hogy j\u243?l b\u225?ntunk az egyik pr\u243?f\u233?t\u225?jukkal, eln\u233?z\u337?k
lesznek hozz\u225?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
A lakosok el\u233?gedetlen\u252?l t\u225?voztak, mert eml\u233?keztek a f\u337?pap
szavaira, hogy egy napon majd aranyra \u233?s m\u225?s jutalmakra cser\u233?lik
Ill\u233?st. M\u225?sfel\u337?l meg, m\u233?g ha nem volna is igaza a korm\u225?
nyz\u243?nak, a lakoss\u225?g semmit sem tehet. A hagyom\u225?ny \u250?gy k\u237?
v\u225?nta, hogy mindenkor tisztelet illesse a korm\u225?nyz\u243? csal\u225?
dot.\par\pard\plain\hyphpar}{
A t\u225?volban, a v\u246?lgy bej\u225?rat\u225?n\u225?l sokasodni kezdtek az
assz\u237?r harcosok s\u225?trai.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hadvez\u233?r nyugtalankodott is, de tudta, hogy nem sz\u225?m\u237?that sem a
f\u337?pap, sem a korm\u225?nyz\u243? t\u225?mogat\u225?s\u225?ra. \u193?
lland\u243? gyakorlatoz\u225?ssal igyekezett \u233?bren tartani a katon\u225?k
harck\u233?sz\u252?lts\u233?g\u233?t, b\u225?r tiszt\u225?ban volt vele, hogy
egyik\u252?knek, de m\u233?g a nagyapjuknak sem adatott meg egy igazi csata \u233?
lm\u233?nye. A h\u225?bor\u250?k csak Akbar m\u250?ltj\u225?nak r\u233?szei voltak,
\u233?s m\u225?r a hadvez\u233?r tudom\u225?nya is r\u233?gen elavult, mit sem
\u233?rt az idegen orsz\u225?gokban haszn\u225?latos \u250?j technik\u225?kkal
\u233?s \u250?j fegyverekkel szemben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbar mindig b\u233?k\u233?re t\u246?rekedett \u8211? hangoztatta a
korm\u225?nyz\u243?. \u8211? Ez\u250?ttal sem fognak megt\u225?madni benn\u252?
nket. M\u225?s orsz\u225?gok csak h\u225?bor\u250?zzanak egym\u225?ssal; nek\u252?
nk sokkal hat\u225?sosabb fegyver\u252?nk van: a p\u233?nz. Amikor \u337?k
befejezik egym\u225?s \u246?ld\u246?kl\u233?s\u233?t, mi megjelen\u252?nk a v\u225?
rosaikban, \u233?s eladjuk a port\u233?k\u225?nkat a
megmaradottaknak.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? sikeresen eloszlatta a v\u225?rosban az assz\u237?rok miatt
t\u225?madt nyugtalans\u225?got. Az a sz\u243?besz\u233?d azonban tov\u225?bbra is
tartotta mag\u225?t, hogy az istenek \u225?tokkal s\u250?jtj\u225?k Akbart az
izraeli pr\u243?f\u233?ta miatt. Ill\u233?s egyre ink\u225?bb sz\u225?lka lett az
akbariak szem\u233?ben.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Egy d\u233?lut\u225?n rohamosan romlani kezdett a kisfi\u250? \u225?llapota,
m\u225?r l\u225?bra sem tudott \u225?llni, \u233?s nem ismerte meg a l\u225?
togat\u243?it. Napnyugta el\u337?tt Ill\u233?s \u233?s az \u246?zvegyasszony
let\u233?rdelt a gyermek \u225?gya mell\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindenhat\u243? \u218?risten, aki elt\u233?r\u237?tetted a katona ny\u237?
lvessz\u337?it, \u233?s aki ide vez\u233?relt\u233?l, add, hogy \u233?letben
maradjon ez a gyermek. \u336? nem tett semmit, \u225?rtatlan az \u233?n b\u369?
neimben \u233?s a sz\u252?lei b\u369?neiben is; mentsd meg,
Uram.\par\pard\plain\hyphpar}{
A kisfi\u250? szinte nem mozdult; az ajka feh\u233?r volt, a szem\u233?b\u337?l
m\u225?r-m\u225?r kihunyt a csillog\u225?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Im\u225?dkozz Egyetlen Istenedhez \u8211? k\u233?rte az \u246?zvegyasszony.
\u8211? Csak az anya \u233?rezheti igaz\u225?n, mikor k\u233?sz\u252?l t\u225?vozni
gyermek\u233?nek a lelke.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s szerette volna megfogni az asszony kez\u233?t, \u233?s azt mondani neki,
hogy nincs egyed\u252?l, a Mindenhat\u243? bizony\u225?ra meghallgatja a k\u233?
r\u233?s\u233?t. Hiszen \u337?, Ill\u233?s, pr\u243?f\u233?ta, \u233?s a K\u233?
rith partj\u225?n v\u225?llalta is pr\u243?f\u233?ta mivolt\u225?t, \u233?s most
vele vannak az angyalok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Elapadt a k\u246?nnyem \u8211? folytatta az asszony. \u8211? Ha nincsen
sz\u225?nalom Benne, \u233?s ha most egy \u233?let kell Neki, akkor k\u233?rd meg,
hogy engem vegyen mag\u225?hoz, a fiam pedig hadd j\u225?rjon-keljen tov\u225?bbra
is a v\u246?lgyben \u233?s Akbar utc\u225?in.\par\pard\plain\hyphpar}{
Minden lelkierej\u233?t \u246?sszeszedve im\u225?dkozott Ill\u233?s; \u225?m olyan
hatalmas volt az anya szenved\u233?se, hogy bet\u246?lt\u246?tte a szob\u225?t,
\u225?thatolt a falakon, az ajt\u243?kon, \u233?s mindent \u225?tj\u225?
rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s meg\u233?rintette a kisfi\u250? test\u233?t; elm\u250?lt a l\u225?z,
amely az el\u337?z\u337? k\u233?t napban gy\u246?t\u246?rte a gyereket, \u233?s ez
rossz jel volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
D\u233?lel\u337?tt a f\u337?pap l\u225?togatta meg \u337?ket, \u233?s mint m\u225?r
k\u233?t hete minden nap, most is gy\u243?gyf\u252?ves borogat\u225?st tett a
kisfi\u250? arc\u225?ra \u233?s mell\u233?re. El\u337?tte az akbari asszonyok
vitt\u233?k el a beteg h\u225?z\u225?hoz a nemzed\u233?kek \u243?ta ismeretes
orvoss\u225?gok receptjeit, amelyek gy\u243?gy\u237?t\u243? ereje m\u225?r sz\u225?
mtalanszor beigazol\u243?dott. Az asszonyok d\u233?lut\u225?nonk\u233?nt az \u214?
t\u246?dik Hegy l\u225?b\u225?n\u225?l gy\u369?ltek \u246?ssze, \u233?s \u225?
ldozatot bemutatva k\u246?ny\u246?r\u246?gtek, hogy ne hagyja el a test\u233?t a
gyermek lelke.\par\pard\plain\hyphpar}{
A v\u225?rosb\u233?liek buzg\u243?lkod\u225?s\u225?n megindulva, egy \u225?
tutaz\u243?ban ott tart\u243?zkod\u243? egyiptomi keresked\u337? dr\u225?ga,
v\u246?r\u246?s sz\u237?n\u369? port aj\u225?nd\u233?kozott a betegnek, amelyet a
kisfi\u250? \u233?tel\u233?be kellett keverni. A legenda szerint maguk az istenek
tan\u237?tott\u225?k meg az egyiptomi orvosokat annak a pornak az elk\u233?sz\u237?
t\u233?s\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s mindv\u233?gig szakadatlanul im\u225?dkozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
De semmit, egy\u225?ltal\u225?n semmit sem haszn\u225?lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tudom, mi\u233?rt hagyt\u225?k, hogy itt maradj \u8211? folytatta az
asszony egyre halkabban, mert m\u225?r napok \u243?ta semmit sem aludt. \u8211?
Tudom, hogy d\u237?jat t\u369?ztek ki a fejedre, \u233?s egy nap majd visszak\u252?
ldenek Izraelbe, hogy aranyat kapjanak \u233?rted. Ha megmented a fiamat, Ba\u225?
lra \u233?s az \u214?t\u246?dik Hegy isteneire esk\u252?sz\u246?m, hogy sosem esel
fogs\u225?gba. Olyan titkos utakat ismerek, amelyeket m\u225?r r\u233?gen
elfelejtettek a v\u225?rosbeliek, \u233?s meg tudlak tan\u237?tani, hogyan sz\u246?
kj ki Akbarb\u243?l, \u250?gy, hogy senki se vegye \u233?szre a t\u225?voz\u225?
sodat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem felelt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Im\u225?dkozz a te Egyetlen Istenedhez \u8211? k\u233?rte ism\u233?t az
asszony. \u8211? Ha megmenti a fiamat, esk\u252?sz\u246?m, megtagadom Ba\u225?
lt, \u233?s \u337?benne fogok hinni. Magyar\u225?zd meg a te Uradnak, hogy amikor
r\u225?szorult\u225?l, \u233?n befogadtalak, vagyis pontosan, azt tettem, amit
\u337? parancsolt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ism\u233?t im\u225?dkozott, minden erej\u233?t beleadta a k\u246?
ny\u246?rg\u233?sbe. A gyerek ebben a pillanatban
megmozdult.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki akarok menni innen \u8211? mondta gyenge hangon. Az anya szeme
felcsillant \u246?r\u246?m\u233?ben, k\u246?nnyek g\u246?rd\u252?ltek v\u233?gig az
arc\u225?n.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gyere, kisfiam. Menj\u252?nk, ahov\u225? te akarod, mindent \u250?gy
t\u233?gy, ahogy neked tetszik.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u246?l akarta emelni a gyermeket, de az eltolta a kez\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egyed\u252?l akarok menni \u8211? mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Lassan f\u246?lt\u225?p\u225?szkodott, \u233?s elindult a m\u225?sik szoba
fel\u233?. N\u233?h\u225?ny l\u233?p\u233?st tett, de csakhamar a f\u246?ldre
zuhant, mint akit vill\u225?m s\u250?jtott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?s asszony odaugrott: a kisfi\u250? m\u225?r nem \u233?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy pillanatig egyik\u252?k sem sz\u243?lt. Azt\u225?n az asszony teli torokb\u243?
l kiab\u225?lni kezdett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u193?tkozottak legyenek az istenek, \u225?tkozottak legyenek, akik
elvitt\u233?k a fiam lelk\u233?t! \u193?tkozott legyen az a f\u233?rfi, aki
szerencs\u233?tlens\u233?get hozott a h\u225?zamra! \u201?n egyetlen fiam! \u8211?
ki\u225?ltozta. \u8211? Meg kellett halnia a fiamnak, mert tiszteletben tartottam
az egek akarat\u225?t, \u233?s mert bar\u225?ts\u225?gos voltam egy
idegenhez.\par\pard\plain\hyphpar}{
A szomsz\u233?dok is hallott\u225?k az \u246?zvegy ki\u225?ltoz\u225?s\u225?t,
\u233?s l\u225?tt\u225?k a f\u246?ld\u246?n hever\u337? gyerektestet. Az asszony
tov\u225?bb sikoltozott, \u233?s k\u246?zben \u246?k\u246?llel verte a mellette
\u225?ll\u243? izraelit, aki mintha meghibbant volna, v\u233?dekez\u233?s n\u233?
lk\u252?l t\u369?rte az \u252?tlegel\u233?st. Az asszonyok csillap\u237?tani
igyekeztek az \u246?zvegyet, k\u246?zben a f\u233?rfiak karon ragadt\u225?k
Ill\u233?st, \u233?s m\u225?r vitt\u233?k is a korm\u225?nyz\u243? sz\u237?ne
el\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
\u8211? Ez az ember gy\u369?l\u246?lettel fizetett a j\u243?sz\u237?v\u369?s\u233?
g\u233?rt. Var\u225?zslattal s\u250?jtotta az \u246?zvegyasszony h\u225?z\u225?t,
v\u233?g\u252?l a kisfi\u250? bele is halt. Olyannak ny\u250?jtunk mened\u233?ket,
akit meg\u225?tkoztak az istenek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az izraeli csak s\u237?rt: \u8211? Uram Istenem, m\u233?g ezt az \u246?zvegyet is,
aki megsz\u225?nt, m\u233?g \u337?t is s\u250?jtod? \u8211? k\u233?rdezte. \u8211?
Csak az\u233?rt \u246?lhetted meg a fi\u225?t, mert nem teljes\u237?tem a r\u225?m
b\u237?zott k\u252?ldet\u233?st, \u233?s meg\u233?rdemlem a hal\u225?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
D\u233?lut\u225?n \u246?ssze\u252?lt Akbar v\u225?ros\u225?nak tan\u225?csa, a
f\u337?pap \u233?s a korm\u225?nyz\u243? eln\u246?klet\u233?vel. Bevezett\u233?k
Ill\u233?st, hogy meghallgassa az \u237?t\u233?letet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy d\u246?nt\u246?tt\u233?l, hogy gy\u369?l\u246?lettel fizetsz a
szeretet\u233?rt. Ez\u233?rt hal\u225?lra \u237?t\u233?llek \u8211? mondta a
korm\u225?nyz\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g ha egy zs\u225?k aranyat \u233?rne is a fejed, nem vonhatjuk
magunkra az \u214?t\u246?dik Hegy isteneinek haragj\u225?t \u8211? vette \u225?t a
sz\u243?t a f\u337?pap. \u8211? K\u252?l\u246?nben a vil\u225?g minden arany\u225?
val sem tudn\u225?nk t\u246?bb\u233? visszahozni a b\u233?k\u233?t a v\u225?
rosunkba.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s lehajtotta a fej\u233?t. Minden szenved\u233?st meg\u233?rdemel, amit
csak elb\u237?r, hiszen elhagyta az \u218?r.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Felm\u233?gy az \u214?t\u246?dik Hegyre \u8211? mondta a f\u337?pap.
\u8211? Ott bocs\u225?natot k\u233?rsz a megs\u233?rtett istenekt\u337?l. \u336?k
pedig leparancsolj\u225?k a t\u252?zet az \u233?gb\u337?l, \u233?s kioltj\u225?k
vele az \u233?letedet. Ha m\u233?gsem teszik, az azt jelenti: \u250?gy k\u237?
v\u225?nj\u225?k, hogy mi magunk, saj\u225?t kez\u252?nkkel tegy\u252?nk
igazs\u225?got; a hegy l\u225?b\u225?n\u225?l v\u225?runk, \u233?s ha visszaj\u246?
ssz, a szertart\u225?snak megfelel\u337?en, holnap fogunk v\u233?gezni
veled.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s j\u243?l ismerte a szent kiv\u233?gz\u233?seket: az \u225?ldozat
sz\u237?v\u233?t kit\u233?pik a mell\u233?b\u337?l, a fej\u233?t pedig lev\u225?
gj\u225?k. Hit\u252?k szerint a sz\u237?v n\u233?lk\u252?li ember nem l\u233?phet
be a Paradicsomba.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt engem v\u225?lasztott\u225?l, Uram, erre a feladatra? \u8211?
sz\u243?l\u237?totta Ill\u233?s az Isten\u233?t, b\u225?r tudta, \u250?gysem \u233?
rti a hallgat\u243?s\u225?ga, hogy az \u218?r mif\u233?le v\u225?laszt\u225?s\u225?
r\u243?l lehet sz\u243?. \u8211? H\u225?t nem l\u225?tod, hogy nem vagyok k\u233?
pes teljes\u237?teni, amit k\u237?v\u225?nsz t\u337?lem?\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem hallott v\u225?laszt.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Az akbari n\u337?k \u233?s f\u233?rfiak, mintha csak k\u237?s\u233?ret lenn\u233?
nek, k\u246?vett\u233?k az \u337?r\u246?ket, azok pedig az \u214?t\u246?dik Hegy
l\u225?b\u225?hoz vitt\u233?k az izraelit. Szidalmazt\u225?k, k\u337?vel dob\u225?
lt\u225?k. A katon\u225?k csak nagy nehezen tudt\u225?k megf\u233?kezni a t\u246?
meg haragj\u225?t. F\u233?l\u243?r\u225?s \u250?t ut\u225?n \u233?rkeztek meg a
szent hegyhez. A csoport meg\u225?llt a k\u337?olt\u225?rok el\u337?tt,
amelyekn\u233?l adom\u225?nyait, \u225?ldozatait, k\u233?r\u233?seit, k\u246?
ny\u246?rg\u233?seit szokta el\u337?adni a n\u233?p. Mindenki ismerte a k\u246?
rny\u233?kben lak\u243? \u243?ri\u225?sok t\u246?rt\u233?net\u233?t, ahogy az is
k\u246?ztudom\u225?s\u250? volt, hogy az \u233?g t\u252?ze em\u233?szti el a
tilt\u225?snak fittyet h\u225?ny\u243? embereket. A v\u246?lgy\u246?n \u233?
jszaka \u225?tkel\u337? utasok esk\u252?d\u246?zni szoktak, hogy hallott\u225?k az
odaf\u246?nt mulat\u243? istenek \u233?s istenn\u337?k kacag\u225?s\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ha akadt is olyan, aki nem mindent hitt el, senki se mer\u233?szelte pr\u243?
b\u225?ra tenni az isteneket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Eredj \u8211? mondta az egyik katona, \u233?s megl\u246?kte a l\u225?
ndzs\u225?ja v\u233?g\u233?vel. \u8211? Aki gyermeket \u246?lt, a legsz\u246?
rny\u369?bb b\u252?ntet\u233?st is meg\u233?rdemli.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Ill\u233?s a tiltott f\u246?ldre l\u233?pett, \u233?s elindult f\u246?lfel\u233? a
hegyoldalon. Amikor el\u233?g messze jutott, hogy m\u225?r ne hallja az akbariak
ki\u225?ltoz\u225?s\u225?t, le\u252?lt egy k\u337?re, \u233?s s\u237?rva fakadt:
az\u243?ta, hogy egy d\u233?lut\u225?n az \u225?csm\u369?helyben meglepte az a
f\u233?nyszipork\u225?kkal telet\u369?zdelt s\u246?t\u233?ts\u233?g, csak
szerencs\u233?tlens\u233?get hozott mindenki fej\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u218?r hangjai Izraelben maradtak, most bizony\u225?ra a f\u246?n\u237?ciai
istenek az er\u337?sebbek. A K\u233?rith mellett t\u246?lt\u246?tt els\u337? \u233?
jszak\u225?n Ill\u233?s m\u233?g azt gondolta, hogy Isten v\u233?rtan\u250?s\u225?
got sz\u225?n neki, ak\u225?rcsak sok m\u225?s kiv\u225?lasztottnak. Az \u218?r
azonban egy holl\u243?t, egy balj\u243?s madarat k\u252?ld\u246?tt hozz\u225?,
\u233?s az eg\u233?szen addig t\u225?pl\u225?lta, am\u237?g a K\u233?rith ki nem
sz\u225?radt. Mi\u233?rt holl\u243?, mi\u233?rt nem galamb vagy angyal? Lehet, hogy
csak k\u225?pr\u225?zat az eg\u233?sz, \u233?s az\u233?rt k\u233?pzel\u337?dik
\u237?gy, mert f\u233?l, vagy mert sok\u225?ig s\u252?t\u246?tt a fej\u233?re a
nap? Ill\u233?s imm\u225?r semmiben sem volt biztos: m\u233?g az is lehet, hogy a
Gonosz tal\u225?lta meg az eszk\u246?z\u233?t az \u337? szem\u233?ly\u233?ben.
Mi\u233?rt nem azt parancsolta neki az \u218?r, hogy t\u233?rjen vissza, \u233?s
v\u233?gezzen a n\u233?p\u233?t sanyargat\u243? hercegn\u337?vel, mi\u233?rt
kellett Akbarba mennie?\par\pard\plain\hyphpar}{
Gy\u225?v\u225?nak \u233?rezte mag\u225?t, de azt tette, amit parancsoltak neki.
Idomulni igyekezett ahhoz a k\u252?l\u246?n\u246?s \u233?s ny\u225?jas n\u233?phez,
amelynek azonban eg\u233?sz m\u225?s kult\u250?r\u225?ja volt, nem olyan, mint
az \u246?v\u233?. Amikor \u250?gy \u233?rezte, hogy a legjobb \u250?ton halad sorsa
beteljes\u237?t\u233?se fel\u233?, egyszer csak meghalt az \u246?zvegyasszony
fia.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt \u233?n?\par\pard\plain\hyphpar}{
Fel\u225?llt, \u233?s gyalogolt m\u233?g egy kicsit, am\u237?g eg\u233?szen k\u246?
r\u252?l nem vette a hegy cs\u250?cs\u225?t bor\u237?t\u243? k\u246?dfelh\u337?.
Most kihaszn\u225?lhatn\u225?, hogy nem l\u225?tj\u225?k az \u252?ld\u246?z\u337?i,
\u233?s megsz\u246?khetne, de ugyan mire jutna? Belef\u225?radt m\u225?r a
menek\u252?l\u233?sbe, \u233?s tudta, hogy \u250?gysem tal\u225?ln\u225? meg a
hely\u233?t a vil\u225?gban. Ha most siker\u252?lne megsz\u246?knie, akkor is
mag\u225?val vinn\u233? az \u337?t k\u237?s\u233?r\u337? \u225?tkot egy m\u225?sik
v\u225?rosba, ahol \u250?j trag\u233?di\u225?k t\u246?rt\u233?nn\u233?nek. Ak\u225?
rhov\u225? menne, mindenhov\u225? elk\u237?s\u233?rn\u233? a holtak \u225?rny\u233?
ka. Jobb h\u225?t hagyni, hogy kit\u233?pj\u233?k a sz\u237?v\u233?t a
mellkas\u225?b\u243?l, \u233?s lev\u225?gj\u225?k a fej\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ism\u233?t le\u252?lt, ez\u250?ttal k\u246?dfelh\u337? k\u246?zep\u233?n.
Elhat\u225?rozta, hogy v\u225?r egy kicsit, hadd higgy\u233?k odalent, hogy
eg\u233?szen a cs\u250?csig f\u246?lkapaszkodott; azt\u225?n majd visszamegy
Akbarba, \u233?s h\u243?h\u233?rai kez\u233?re adja mag\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8222?Az \u233?g t\u252?ze\u8221?. M\u225?r sokak hal\u225?l\u225?t okozta, de
Ill\u233?s nemigen hitte, hogy az \u218?r k\u252?lden\u233?. Holdtalan, f\u233?
nytelen \u233?jszak\u225?kon felvillanva, majd hirtelen eleny\u233?szve szelte
\u225?t az \u233?gboltot az az \u233?gi t\u369?z. Tal\u225?n \u233?get. Tal\u225?
n \u246?l is, gyorsan \u233?s k\u237?m\u233?letesen.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Lesz\u225?llt az \u233?jszaka, sz\u233?toszlott a k\u246?d. Ill\u233?s lel\u225?
tott a v\u246?lgybe, l\u225?tta Akbar, f\u233?nyeit \u233?s az assz\u237?r t\u225?
borban \u233?g\u337? t\u252?zeket. Kutyaugat\u225?st hallott, katon\u225?k harci
\u233?nek\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?szen vagyok \u8211? mondta mag\u225?ban. \u8211? Belenyugodtam, hogy
pr\u243?f\u233?ta vagyok, megtettem minden t\u337?lem telhet\u337?t. De kudarcot
vallottam, Istennek most m\u225?r nincs sz\u252?ks\u233?ge r\u225?
m.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ebben a pillanatban f\u233?ny ereszkedett le hozz\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u233?g t\u252?ze!\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u233?ny azonban egyre csak ott lebegett el\u337?tte. Majd egy hang sz\u243?lalt
meg:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r angyala vagyok.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s let\u233?rdelt, arccal a f\u246?ldre borult.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u246?bbsz\u246?r l\u225?ttam m\u225?r hozz\u225?d hasonl\u243?t, \u233?s
mindig engedelmeskedtem neki \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s, f\u246?l sem
emelve a fej\u233?t. \u8211? M\u233?gis, ahol megfordultam, csak szerencs\u233?
tlens\u233?g j\u225?rt a nyomomban.\par\pard\plain\hyphpar}{
De az angyal \u237?gy folytatta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Amikor visszat\u233?rsz a v\u225?rosba, k\u233?rd h\u225?romszor, hogy
keljen \u233?letre a gyermek. Harmadszorra az \u218?r meghallgatja a
szavadat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt tegyem?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Isten dics\u337?s\u233?g\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha \u237?gy t\u246?rt\u233?nik is, k\u233?telkedtem magamban. Imm\u225?r
nem vagyok m\u233?lt\u243? a feladatomra \u8211? felelte Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindenkinek joga van k\u233?telkedni a feladat\u225?ban, \u233?s olykor el
is t\u225?ntorodhat t\u337?le; csak elfeledkeznie nem szabad r\u243?la. Aki nem
k\u233?telkedik \u246?nmag\u225?ban, m\u233?ltatlan, mert vakon b\u237?zik \u246?
nn\u246?n k\u233?pess\u233?g\u233?ben, \u233?s \u237?gy a b\u252?szkes\u233?g
b\u369?n\u233?be esik. \u193?ldott legyen mindenki, aki t\u233?tova pillanatokat
\u233?l \u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Alig n\u233?h\u225?ny pillanattal ezel\u337?tt l\u225?thattad, m\u233?g
abban sem voltam biztos, hogy Isten k\u252?ld\u246?tte
vagy.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj, \u233?s t\u233?gy \u250?gy, ahogy mondtam.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Sok\u225?ig tartott, am\u237?g Ill\u233?s le\u233?rt a hegyr\u337?l. Az \u337?
r\u246?k az \u225?ldozati olt\u225?rok mellett v\u225?rt\u225?k, de a t\u246?meg
m\u225?r visszament Akbarba.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?sz vagyok a hal\u225?lra \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? K\u233?
rtem az \u214?t\u246?dik Hegy isteneinek bocs\u225?nat\u225?t, \u337?k pedig azt
k\u246?vetelik, hogy miel\u337?tt a lelkem elhagyn\u225? a testemet, t\u233?rjek be
m\u233?g egyszer az \u246?zvegyasszonyhoz, aki befogadott, \u233?s k\u233?rjem,
hogy k\u246?ny\u246?r\u252?lj\u246?n a lelkemen.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u337?r\u246?k visszavitt\u233?k Ill\u233?st a v\u225?rosba, egyenest a f\u337?
paphoz. Ott elmondt\u225?k, mit k\u233?rt az izraeli pr\u243?f\u233?
ta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Teljes\u237?tem a k\u233?r\u233?sedet \u8211? mondta a f\u337?pap a
fogolynak. \u8211? Ha m\u225?r az istenek bocs\u225?nat\u225?t k\u233?rted, az
\u246?zvegyasszony\u233?t is k\u233?rned kell. N\u233?gy fegyverest adok mell\u233?
d, hogy meg ne sz\u246?khess. \u193?m eszedbe ne jusson r\u225?venni az \u246?
zvegyet, hogy kegyelmet k\u233?rjen sz\u225?modra; amint megvirrad, kiv\u233?
gz\u252?nk a f\u337?t\u233?ren.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap nagyon szerette volna megk\u233?rdezni Ill\u233?st\u337?l, hogy mit
l\u225?tott odaf\u246?nt. De \u250?gy v\u233?lte, jobb, ha nem a katon\u225?k
el\u337?tt hangzik el a v\u225?lasz. Ez\u233?rt a hallgat\u225?s mellett d\u246?
nt\u246?tt; azt azonban j\u243?nak l\u225?tta, ha Ill\u233?s nyilv\u225?nosan
k\u233?r bocs\u225?natot; t\u246?bb\u233? senki sem k\u233?telkedhet az \u214?
t\u246?dik Hegy isteneinek hatalm\u225?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s a katon\u225?k k\u237?s\u233?ret\u233?ben elindult a szeg\u233?nyes
utc\u225?cska fel\u233?, ahol h\u243?napokon \u225?t lakott. Az \u246?zvegyasszony
h\u225?z\u225?nak minden ablaka, ajtaja t\u225?rva-nyitva volt, hogy, mint a
hiedelem tartotta, szabadon t\u225?vozhasson a fi\u250? lelke, \u233?s
elfoglalhassa \u250?j lak\u243?hely\u233?t az istenek mellett. A holttest a h\u225?
z als\u243? szob\u225?ja k\u246?zep\u233?n fek\u252?dt, \u233?s mellette
virrasztott az eg\u233?sz szomsz\u233?ds\u225?g.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor \u233?szrevett\u233?k, hogy ott az izraeli, az emberek elborzadtak t\u337?
le.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Vigy\u233?tek innen! \u8211? kiab\u225?lt\u225?k az \u337?r\u246?knek.
\u8211? H\u225?t nem el\u233?g bajt okozott eddig? Olyan elvetem\u252?lt, hogy
m\u233?g az \u214?t\u246?dik Hegy istenei sem akart\u225?k bemocskolni a kez\u252?
ket a v\u233?r\u233?vel!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nek\u252?nk maradt, az a feladat, hogy meg\u246?lj\u252?k! \u8211?
kiab\u225?lta egy m\u225?sik. \u8211? Meg is tessz\u252?k, de most mindj\u225?rt,
nem v\u225?rjuk meg a szertart\u225?sos kiv\u233?gz\u233?
st!\par\pard\plain\hyphpar}{
Taszig\u225?lt\u225?k, \u252?t\u246?tt\u233?k-vert\u233?k, Ill\u233?s valahogy
m\u233?gis kiszabadult a szor\u237?t\u243? kezek k\u246?z\u252?l, \u233?s odafutott
az \u246?zvegyhez, aki az egyik sarokban s\u237?rdog\u225?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Visszahozom a hal\u225?lb\u243?l. Hadd emeljem f\u246?l a Fiadat \u8211?
mondta. \u8211? Csak egy pillanatra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u246?zvegy f\u246?l se n\u233?zett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?rlek \u8211? er\u337?sk\u246?d\u246?tt Ill\u233?s. \u8211? M\u233?g
ha ez lesz is az utols\u243?, amit \u233?letedben teszel \u233?rtem, adj m\u243?
dot, hogy megh\u225?l\u225?ljam a j\u243?s\u225?godat.\par\pard\plain\hyphpar}{
F\u233?rfiak ragadt\u225?k meg, hogy elr\u225?ncig\u225?lj\u225?k onnan. Ill\u233?s
azonban k\u252?zd\u246?tt, teljes erej\u233?b\u337?l ellen\u225?llt, \u233?s
k\u246?zben k\u246?ny\u246?rg\u246?tt: engedj\u233?k, hogy hozz\u225?\u233?rjen a
halott gyermekhez.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hi\u225?ba volt fiatal \u233?s er\u337?s, v\u233?g\u252?l m\u233?gis a h\u225?z
kapuj\u225?ban tal\u225?lta mag\u225?t. \u8211? \u218?r angyala, hol vagy? \u8211?
ki\u225?ltotta az \u233?g fel\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor mindenki eln\u233?mult. K\u246?zben az \u246?zvegyasszony f\u246?l\u225?
llt, \u233?s most odal\u233?pett Ill\u233?shez. K\u233?zen fogta, odavezette a
gyermek holttest\u233?hez, \u233?s elh\u250?zta a szemfed\u337?t, amellyel le volt
takarva a kisfi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? V\u233?r a v\u233?remb\u337?l \u8211? mondta. \u8211? Sz\u225?lljon vissza
a te fejedre \u233?s mindenkire, aki v\u233?r a v\u233?redb\u337?l, ha nem
siker\u252?l v\u233?ghezvinned, amit k\u237?v\u225?nsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s k\u246?zelebb l\u233?pett, hogy meg\u233?rintse a
tetemet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? V\u225?rj \u8211? mondta az \u246?zvegy. \u8211? El\u337?bb k\u233?rd
Istenedt\u337?l, hogy foganatja legyen az \u225?tkomnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s sz\u237?ve hevesen vert. De hitt az angyal szav\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Sz\u225?lljon e fi\u250? v\u233?re sz\u252?leim, testv\u233?reim \u233?s az
\u337? gyermekeik fej\u233?re, ha meg nem teszem, amit
mondtam.\par\pard\plain\hyphpar}{
Azt\u225?n k\u233?telyek, b\u369?ntudat \u233?s f\u233?lelem k\u246?zepette {\i
elvev\u233? azt az \u337? kebel\u233?r\u337?l, \u233?s felviv\u233? a felh\u225?
zba, amelyben \u337? lakik vala, \u233?s az \u337? \u225?gy\u225?ra fektet\u233?.
Akkor ki\u225?lta az \u218?rhoz, \u233?s monda: \u201?n Uram Istenem, nyomor\u250?
s\u225?got hozol erre az \u246?zvegyre is, akin\u233?l \u233?n lakom,}{\i
{\b
}}{\i
hogy az \u337? fi\u225?t}{\i
{\b
}}{\i
meg\u246?l\u246?d? \u201?s r\u225?borult h\u225?romszor a gyermekre, \u233?s
felki\u225?ltott az \u218?rhoz, mondv\u225?n: \u201?n Uram Istenem, t\u233?r\u237?
tsd vissza e gyermek lelk\u233?t \u337?bel\u233?!}\par\pard\plain\hyphpar}{
N\u233?h\u225?ny pillanatig semmi sem t\u246?rt\u233?nt. Ill\u233?s ism\u233?t
felid\u233?zte, amint ott \u225?ll Gile\u225?dban a katona el\u337?tt, aki \u237?
jat \u233?s ny\u237?lvessz\u337?t szegez a sz\u237?v\u233?nek, \u337? pedig tudja,
hogy a v\u233?gzetnek sokszor semmi k\u246?ze az ember hit\u233?hez vagy f\u233?
lelmeihez. Nyugodt volt, \u233?s bizakod\u243?, mint akkor d\u233?lut\u225?n,
\u233?s tudta, hogy mindennek oka van, az eredm\u233?nyt\u337?l f\u252?
ggetlen\u252?l. Az \u214?t\u246?dik Hegy tetej\u233?n az angyal \u8222?Isten
dics\u337?s\u233?g\u233?nek\u8221? nevezte ezt az okot; Ill\u233?s azt rem\u233?
lte, hogy egy napon majd megtudja, mi\u233?rt van sz\u252?ks\u233?ge teremtm\u233?
nyeire a Teremt\u337?nek, ha meg akarja mutatni a dics\u337?s\u233?g\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor a kisfi\u250? kinyitotta a szem\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hol van any\u225?m? \u8211? k\u233?rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Odalent v\u225?r \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s
mosolyogva.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Furcsa \u225?lmom volt. Fekete lyukba zuhantam, sebesebben, mint ahogy a
leggyorsabb akbari versenyl\u243? szalad. Egy f\u233?rfit l\u225?ttam, \u233?s
tudom, hogy ap\u225?m volt az, pedig nem is ismertem. Azt\u225?n gy\u246?ny\u246?
r\u369? helyre \u233?rtem, \u233?s nagyon sz\u237?vesen ott is maradtam volna, de
egy j\u243?s\u225?gosnak \u233?s b\u225?tornak tetsz\u337? m\u225?sik f\u233?rfi,
akit nem ismerek, kedvesen megk\u233?rt, hogy j\u246?jjek vissza ide. Szerettem
volna tov\u225?bb \u225?lmodni, de te f\u246?l\u233?bresztett\u233?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
A kisfi\u250? szomor\u250?nak l\u225?tszott; nagyon sz\u233?p lehetett az a hely,
ahov\u225? csaknem bel\u233?pett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne hagyj egyed\u252?l, hiszen te hozt\u225?l vissza onnan, ahol
biztons\u225?gban \u233?reztem magam.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj\u252?nk le \u8211? javasolta Ill\u233?s. \u8211? Any\u225?d l\u225?tni
szeretne. A fi\u250? megpr\u243?b\u225?lt f\u246?lkelni, de nagyon gyenge volt a
j\u225?r\u225?shoz. Ill\u233?s f\u246?lvette, \u250?gy ment le vele a f\u246?
ldszintre.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
A lent v\u225?rakoz\u243? embereken szeml\u225?tom\u225?st m\u233?lys\u233?ges
retteg\u233?s lett \u250?rr\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt vannak itt annyian? \u8211? k\u233?rdezte a
fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem is v\u225?laszolhatott, mert az \u246?zvegy a karj\u225?ba kapta,
\u233?s s\u237?rva cs\u243?kolgatta a gyermeket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit tettek veled, any\u225?m? Mi\u233?rt vagy olyan
szomor\u250??\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem vagyok szomor\u250?, fiam \u8211? mondta az asszony, a k\u246?nnyeit
t\u246?r\u246?lgetve. \u8211? Soha \u233?letemben nem voltam ilyen
boldog.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ahogy kimondta, az \u246?zvegyasszony t\u233?rdre rogyott, \u233?s felki\u225?
ltott:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?tom, hogy Isten embere vagy! Isten igazs\u225?ga sz\u243?l a
szavaidb\u243?l!\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s meg\u246?lelte, \u233?s k\u233?rte, hogy \u225?lljon
fel.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Engedj\u233?tek szabadon ezt az embert! \u8211? mondta az \u246?zvegy a
katon\u225?knak. \u8211? Legy\u337?zte a gonoszt, amely tany\u225?t vert a h\u225?
zamban!\par\pard\plain\hyphpar}{
A jelenl\u233?v\u337?k nem akartak hinni a szem\u252?knek! Egy h\u250?sz\u233?ves
l\u225?ny, aki fest\u233?ssel foglalkozott, let\u233?rdelt az \u246?zvegyasszony
mell\u233?. Hamarosan mindenki ut\u225?nozta, m\u233?g a katon\u225?k is, akiknek
vissza kellett volna k\u237?s\u233?rni\u252?k a b\u246?rt\u246?n\u233?be Ill\u233?
st, a foglyot.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u193?lljatok f\u246?l \u8211? k\u233?rte Ill\u233?s. \u8211? \u201?s
im\u225?dj\u225?tok az Urat. \u201?n csak az egyik szolg\u225?ja vagyok, tal\u225?n
\u233?ppen a leggyarl\u243?bb.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mindenki tov\u225?bb t\u233?rdelt, lehajtott fejjel.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Besz\u233?lgett\u233?l az \u214?t\u246?dik Hegy isteneivel \u8211?
hallatszott egy hang. \u8211? \u201?s most csod\u225?t tudsz
tenni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincsenek ott istenek. Egy angyalt, az \u218?r angyal\u225?t l\u225?ttam
ott, \u337? parancsolta, hogy ezt tegyem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ba\u225?ln\u225?l \u233?s testv\u233?rein\u233?l j\u225?rt\u225?l \u8211?
mondta egy m\u225?sik hang.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s utat v\u225?gott mag\u225?nak a t\u233?rdel\u337?k k\u246?z\u246?tt,
\u233?s kiment az utc\u225?ra. A sz\u237?ve tov\u225?bbra is hevesen vert, mintha
nem j\u243?l hajtotta volna v\u233?gre a feladatot, amellyel az angyal b\u237?zta
meg. \u8211? Mi \u233?rtelme f\u246?lt\u225?masztani a halottat, ha senki sem hiszi
el, hogy honnan j\u246?n ez a hatalom? \u8211? Az angyal megmondta Ill\u233?snek,
hogy h\u225?romszor sz\u243?l\u237?tsa az Urat, de arr\u243?l semmit sem sz\u243?
lt, hogy mi m\u243?don magyar\u225?zza meg ezt a csod\u225?t a lent v\u225?
rakoz\u243? t\u246?megnek. \u8211? Lehet, hogy nem is akartam m\u225?st, csak
legyezgetni a hi\u250?s\u225?gomat, mint a r\u233?gi pr\u243?f\u233?t\u225?k?
\u8211? t\u246?prengett mag\u225?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor megsz\u243?lalt az \u337?rangyala, akivel sokat besz\u233?lgetett gyermekkora
\u243?ta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ma n\u225?lad j\u225?rt az \u218?r angyala.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen \u8211? felelte Ill\u233?s. \u8211? De az \u218?r angyalai nem
besz\u233?lgetnek az emberekkel, csak Isten parancsait k\u246?zvet\u237?
tik.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?lj a hatalmaddal \u8211? mondta az \u337?
rangyal.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem \u233?rtette, hogy \u233?rti az angyal. \u8211? Nincs hatalmam, csak
az, ami az \u218?rt\u243?l sz\u225?rmazik \u8211? felelte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Senkinek sincs. Az \u218?r hatalm\u225?b\u243?l azonban mindenkinek jut,
m\u233?gsem \u233?l vele senki.\par\pard\plain\hyphpar}{
Azt\u225?n hozz\u225?tette:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mostant\u243?l fogva eg\u233?szen addig, am\u237?g vissza nem t\u233?rsz
elhagyott haz\u225?dba, nem lesz r\u233?szed t\u246?bb csod\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s mikor t\u233?rek vissza?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?rnak sz\u252?ks\u233?ge van r\u225?d Izrael \u250?jj\u225?\u233?
p\u237?t\u233?s\u233?hez \u8211? v\u225?laszolta az angyal. \u8211? Akkor l\u233?
psz ism\u233?t Izrael f\u246?ldj\u233?re, ha m\u225?r megtanult\u225?l \u250?
jj\u225?\u233?p\u237?teni.\par\pard\plain\hyphpar}{
Azt\u225?n nem sz\u243?lt t\u246?bbet az angyal.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\i
{\b
M\u193?SODIK R\u201?SZ}}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap a felkel\u337? naphoz im\u225?dkozott, \u233?s arra k\u233?rte a Vihar
isten\u233?t \u233?s az \u193?llatok istenn\u337?j\u233?t, hogy legyenek irgalmasak
a bolondokhoz. Valaki elmes\u233?lte neki aznap reggel, hogy Ill\u233?s visszahozta
a holtak birodalm\u225?b\u243?l az \u246?zvegyasszony fi\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A v\u225?rosban egyszerre volt izgalom \u233?s riadalom. Az emberek azt hitt\u233?
k, hogy az izraeli az \u214?t\u246?dik Hegy isteneit\u337?l szerezte a hatalm\u225?
t, ez\u233?rt most sokkal nehezebb lesz elpuszt\u237?tani. \u8211? De majd
elj\u246?n az ideje \u8211? mondta mag\u225?ban a f\u337?
pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az istenek meg fogj\u225?k adni a kedvez\u337? alkalmat, amikor majd v\u233?gezni
lehet vele. De m\u225?s oka van az istenek haragj\u225?nak; int\u337? jel, hogy itt
vannak az assz\u237?rok a v\u246?lgyben. Mi\u233?rt \u233?ppen most kell v\u233?ge
szakadnia az \u233?vsz\u225?zadok \u243?ta tart\u243? b\u233?k\u233?nek? A f\u337?
pap tudta is a v\u225?laszt: a b\u252?bloszi tal\u225?lm\u225?ny miatt. N\u233?pe
olyan \u237?r\u225?st dolgozott ki, amely mindenki sz\u225?m\u225?ra
megtanulhat\u243?, m\u233?g azoknak is, akik nem tudn\u225?k mire haszn\u225?lni.
B\u225?rki r\u246?vid id\u337? alatt elsaj\u225?t\u237?thatja, \u233?s ez a
civiliz\u225?ci\u243? v\u233?ge lesz.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap meg volt gy\u337?z\u337?dve r\u243?la, hogy minden puszt\u237?t\u243?
fegyver k\u246?z\u252?l, amelyet valaha is k\u233?pes volt kital\u225?lni az ember,
a sz\u243? a legrettenetesebb \u233?s leghatalmasabb. T\u337?r \u233?s l\u225?ndzsa
nyom\u225?ban v\u233?r marad; a ny\u237?lvessz\u337?k messzir\u337?l szembe t\u369?
nnek. A m\u233?rgeket el\u337?bb-ut\u243?bb megismerik \u233?s elker\u252?
lik.\par\pard\plain\hyphpar}{
A sz\u243? azonban nyomtalanul is tud rombolni. Ha terjeszteni lehetne a szent
r\u237?tusokat, sokan vissza\u233?ln\u233?nek vel\u252?k, \u233?s \u237?gy pr\u243?
b\u225?ln\u225?k meg m\u243?dos\u237?tani a vil\u225?gegyetem rendj\u233?t,
ett\u337?l pedig megzavarodn\u225?nak az istenek. Mindeddig csak a papok kasztja
ismerte az \u337?s\u246?k eml\u233?kezet\u233?t, amelyet sz\u225?jr\u243?l sz\u225?
jra adtak tov\u225?bb, esk\u252? alatt, hogy az \u237?gy szerzett tud\u225?s
titokban is marad. K\u252?l\u246?nben is \u233?vekig kellett tanulni hozz\u225?,
hogy k\u233?pess\u233? v\u225?lj\u233?k valaki a vil\u225?gban elterjedt
egyiptomi \u237?r\u225?sjelek megfejt\u233?s\u233?re; \u237?gy csak az alapos
tud\u225?s\u250?ak \u8211? \u237?rnokok \u233?s papok \u8211? cser\u233?lhett\u233?
k egym\u225?s k\u246?zt az ismereteket.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?s kult\u250?r\u225?kban is megjelentek a t\u246?rt\u233?net\u237?r\u225?s
kezdetleges form\u225?i, de olyan bonyolultak voltak az eszk\u246?zei, hogy
haszn\u225?l\u243?ik haz\u225?j\u225?n t\u250?l senki sem v\u225?llalkozott
r\u225?, hogy megtanulja \u337?ket. Ellenben a b\u252?bloszi tal\u225?lm\u225?ny
lehet\u337?s\u233?gei egy robban\u225?s erej\u233?vel \u233?rtek fel: b\u225?rmely
orsz\u225?gban haszn\u225?lhatj\u225?k, nem sz\u225?m\u237?t, hogy milyen nyelven
besz\u233?lnek. A g\u246?r\u246?g\u246?k rendszerint mindent elutas\u237?tottak,
ami nem az \u337? v\u225?rosaikban keletkezett, de m\u233?g \u337?k is \u225?
tvett\u233?k a b\u252?bloszi \u237?r\u225?st, \u233?s m\u225?r sz\u233?lt\u233?ben
haszn\u225?lt\u225?k a kereskedelm\u252?kben. Nagy tehets\u233?g\u252?k volt
hozz\u225?, hogy minden \u250?jdons\u225?got maguk\u233?v\u225? tegyenek, \u237?gy
m\u225?r B\u252?bl\u243?sz tal\u225?lm\u225?ny\u225?t is elkeresztelt\u233?k;
\u250?gy, hogy alphabetosz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az a vesz\u233?ly fenyegetett, hogy napvil\u225?gra ker\u252?lnek a civiliz\u225?
ci\u243? \u233?vsz\u225?zadokon \u225?t \u337?rz\u246?tt titkai. Ehhez k\u233?pest
jelent\u233?ktelen volt Ill\u233?s szents\u233?gt\u246?r\u233?se, vagyis, hogy
\u8211? az egyiptomiak m\u243?dj\u225?ra \u8211? visszahozott valakit a hal\u225?l
folyam\u225?nak t\u250?ls\u243? partj\u225?r\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt s\u250?jt b\u252?ntet\u233?s benn\u252?nket, mert m\u225?r nem
tudjuk gondosan meg\u337?rizni azt, ami szent \u8211? gondolta a f\u337?pap.
\u8211? Assz\u237?rok \u225?llnak a kapunk el\u337?tt, azt\u225?n majd \u225?
tkelnek a v\u246?lgy\u246?n, \u233?s elpuszt\u237?tj\u225?k \u337?seink
civiliz\u225?ci\u243?j\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u201?s majd az \u237?r\u225?st is elpuszt\u237?tj\u225?k. A f\u337?pap j\u243?l
tudta, hogy nem v\u233?letlen\u252?l jelent meg az ellens\u233?
g.\par\pard\plain\hyphpar}{
Most megadj\u225?k az \u225?r\u225?t. J\u243?l kitervelt\u233?k az istenek, \u250?
gy, hogy senki se vegye \u233?szre: val\u243?j\u225?ban \u337?k tehetnek r\u243?la,
olyan korm\u225?nyz\u243?t \u252?ltettek a hatalomba, akit jobban \u233?rdekel
az \u252?zlet, mint a hadsereg, felsz\u237?tott\u225?k az assz\u237?rok
kapzsis\u225?g\u225?t, egyre jobban ritk\u237?tott\u225?k az es\u337?ket, \u233?s
m\u233?g egy hitetlent is odavez\u233?reltek a v\u225?rosba. Hamarosan sor
ker\u252?l h\u225?t a sorsd\u246?nt\u337? \u252?tk\u246?
zetre.\par\pard\plain\hyphpar}{
Akbar ezut\u225?n is meglesz, de a veszedelmes b\u252?bloszi \u237?r\u225?sjelek
\u246?r\u246?kre elt\u369?nnek a f\u246?ld sz\u237?n\u233?r\u337?l. A f\u337?pap
gondosan megtisztogatta azt a k\u246?vet, amely azt jelezte, hogy sok-sok
nemzed\u233?kkel azel\u337?tt hol tal\u225?lta meg az idegen zar\u225?ndok az
egek \u225?ltal sz\u225?m\u225?ra kijel\u246?lt helyet, \u233?s hol alap\u237?totta
meg a v\u225?rost. Milyen sz\u233?p, gondolta. A k\u246?vek az istenek k\u233?
pm\u225?sai; kem\u233?nyek, tart\u243?sak, mindent t\u250?l\u233?lnek, \u233?s
magyar\u225?zniuk sem kell, hogy mi\u233?rt vannak ott. \u218?gy tartorra a
hagyom\u225?ny, hogy egy k\u337? jelzi a vil\u225?g k\u246?zep\u233?t, ez\u233?rt a
f\u337?pap m\u233?g gyermekkor\u225?ban elhat\u225?rozta, hogy megkeresi. Eg\u233?
szen mostan\u225?ig d\u233?delgette ezt a gondolatot. De amikor megl\u225?tta az
assz\u237?rokat a v\u246?lgy alj\u225?n, r\u225?j\u246?tt, hogy sosem fog
teljes\u252?lni az \u225?lma.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem fontos. Az \u233?n nemzed\u233?kemnek az a sorsa, hogy engesztel\u233?
s\u252?l fel\u225?ldoztass\u233?k, mert s\u233?relem \u233?rte az isteneket. Vannak
a vil\u225?g t\u246?rt\u233?net\u233?ben elker\u252?lhetetlen esem\u233?nyek,
amelyekbe bele kell nyugodnunk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Megfogadta, hogy engedelmeskedni fog az isteneknek, \u233?s nem igyekszik
elker\u252?lni a h\u225?bor\u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tal\u225?n elj\u246?tt az id\u337?k v\u233?gezete. Mind nagyobb v\u225?
ls\u225?gok tornyosulnak el\u337?tt\u252?nk, \u233?s nem tudunk \u250?rr\u225?
lenni rajtuk.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap k\u233?zbe vette hossz\u250? botj\u225?t, \u233?s kiment a kis
templomb\u243?l; el\u337?z\u337?leg megbesz\u233?lt\u233?k, hogy tal\u225?lkoznak
az akbari hely\u337?rs\u233?g parancsnok\u225?val. M\u225?r csaknem oda\u233?rt a
d\u233?li v\u225?rosfalhoz, amikor Ill\u233?s megsz\u243?l\u237?
totta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r visszahozott egy gyermeket a hal\u225?lb\u243?l \u8211? mondta
az izraeli. \u8211? A v\u225?ros nem k\u233?telkedik a
hatalmamban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Biztos nem is volt halott az a kisfi\u250? \u8211? felelte a f\u337?pap.
\u8211? Ez m\u225?r m\u225?skor is megesett; meg\u225?ll, majd nemsok\u225?ra
ism\u233?t dobogni kezd a sz\u237?v. Ma az eg\u233?sz v\u225?ros err\u337?l
besz\u233?l; holnap esz\u252?kbe jut, hogy k\u246?zel vannak az istenek, \u233?s
meghallhatj\u225?k, mit besz\u233?lnek az emberek. Ekkor majd ism\u233?t eln\u233?
mul a sz\u225?juk. Mennem kell, mert csat\u225?ra k\u233?sz\u252?lnek az assz\u237?
rok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hallgasd meg, amit mondani akarok: a tegnap esti csoda ut\u225?n a falakon
k\u237?v\u252?l aludtam, mert nyugalomra volt sz\u252?ks\u233?gem. Ekkor megjelent
ugyanaz az angyal, akit az \u214?t\u246?dik Hegyen l\u225?ttam, \u233?s megj\u243?
solta, hogy Akbar elpusztul a h\u225?bor\u250?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem lehet elpuszt\u237?tani a v\u225?rosokat \u8211? felelte f\u337?pap.
\u8211? Hetvenszer h\u233?tszer is \u250?jra fel\u233?p\u252?lnek, mert eml\u233?
keznek r\u225? az istenek, hol jel\u246?lt\u233?k ki a hely\u252?ket, \u233?s
ugyanott akarj\u225?k tudni mindegyiket.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }
{\line }
{
A korm\u225?nyz\u243? \u233?s k\u237?s\u233?rete k\u246?
zeledett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit besz\u233?lsz? \u8211? k\u233?rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy keress\u233?tek a b\u233?k\u233?t \u8211? ism\u233?telte Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha f\u233?lsz, menj vissza oda, ahonnan j\u246?tt\u233?l \u8211? v\u225?
laszolta sz\u225?razon a f\u337?pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u233?zabel \u233?s kir\u225?lyod visszav\u225?rj\u225?k a sz\u246?k\u246?
tt pr\u243?f\u233?t\u225?kat, hogy meg\u246?lj\u233?k \u337?ket \u8211? mondta a
korm\u225?nyz\u243?. \u8211? \u201?n azonban azt szeretn\u233?m, ha elmondan\u225?
d, hogy tudtad megm\u225?szni az \u214?t\u246?dik Hegyet \u250?gy, hogy m\u233?gsem
puszt\u237?tott el az \u233?g t\u252?ze.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap \u250?gy \u233?rezte, f\u233?lbe kell szak\u237?tania a besz\u233?
lget\u233?st. A korm\u225?nyz\u243? t\u225?rgyalni akar az assz\u237?rokkal, \u233?
s tal\u225?n \u233?ppen Ill\u233?st akarja felhaszn\u225?lni a c\u233?lj\u225?
hoz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne hidd el egyetlen szav\u225?t sem \u8211? sz\u243?lt k\u246?zbe. \u8211?
Tegnap, amikor el\u233?bem hozt\u225?k, hogy el\u237?t\u233?lj\u252?k, l\u225?ttam,
hogy s\u237?r f\u233?lelm\u233?ben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt s\u237?rtam, mert azt hittem, hogy bajt okoztam. Hiszen csak
k\u233?t dologt\u243?l f\u233?lek: az \u218?rt\u243?l \u233?s \u246?nmagamt\u243?l.
Nem sz\u246?ktem el Izraelb\u337?l, \u233?s k\u233?sz vagyok visszat\u233?rni,
amint megengedi az \u218?r. V\u233?gezni fogok sz\u233?ps\u233?ges hercegn\u337?
t\u246?kkel, Izrael hite pedig ezt a megpr\u243?b\u225?ltat\u225?st is t\u250?l
fogja \u233?lni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u337?kem\u233?ny sz\u237?ve legyen annak, aki ellen akar \u225?llni
J\u233?zabel b\u225?jainak \u8211? g\u250?nyol\u243?dott a f\u337?pap. \u8211? De
ha \u237?gy lesz is, k\u252?ld\u252?nk majd m\u225?sik asszonyt, m\u233?g szebbet,
ahogy m\u225?r J\u233?zabel el\u337?tt is tett\u252?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap igazat besz\u233?lt. K\u233?tsz\u225?z \u233?vvel azel\u337?tt egy
szidoni hercegn\u337? babon\u225?zta meg a legb\u246?lcsebb izraeli uralkod\u243?t,
Salamon kir\u225?lyt. A hercegn\u337? r\u225?vette, hogy \u233?p\u237?ttessen
olt\u225?rt Asztart\u233? istenn\u337? tisztelet\u233?re, \u233?s Salamon meg is
\u233?p\u237?ttette. Az \u218?r nem n\u233?zte j\u243? szemmel az uralkod\u243?
hitehagy\u225?s\u225?t, ez\u233?rt fell\u225?z\u237?totta ellene a szomsz\u233?dos
seregeket, \u233?s megfosztotta Salamont a kir\u225?lys\u225?g\u225?t\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ugyanez a sors v\u225?r Ah\u225?bra, J\u233?zabel f\u233?rj\u233?re \u8211?
gondolta Ill\u233?s. Az \u218?r \u337?vele, Ill\u233?ssel, is elv\u233?gezteti majd
a feladat\u225?t, ha elj\u246?n az ideje. Mi \u233?rtelme lenne azonban most arra
t\u246?rekednie, hogy meggy\u337?zze ezt a k\u233?t embert? \u336?k is olyanok,
mint a tegnap l\u225?tott emberek, akik, az \u246?zvegy h\u225?z\u225?nak f\u246?
ldj\u233?n t\u233?rdepelve, az \u214?t\u246?dik Hegy isteneit dics\u233?rt\u233?k.
A hagyom\u225?ny sosem fogja megengedni, hogy m\u225?sk\u233?ppen
gondolkozzanak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u225?r, hogy tiszteletben kell tartanunk a vend\u233?gszeretet t\u246?
rv\u233?ny\u233?t \u8211? mondta a korm\u225?nyz\u243?, aki l\u225?tsz\u243?lag
elfeledkezett Ill\u233?s b\u233?k\u233?t szorgalmaz\u243? megjegyz\u233?s\u233?
r\u337?l. \u8211? Ha nem \u237?gy lenne, seg\u237?ten\u233?nk J\u233?zabelnek, hogy
v\u233?gezzen a pr\u243?f\u233?t\u225?kkal.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem ez\u233?rt k\u237?m\u233?lt\u233?tek meg az \u233?letemet. Tudj\u225?
tok, hogy \u233?rt\u233?kes \u225?ru vagyok, J\u233?zabelnek pedig meg akarj\u225?
tok szerezni azt az \u246?r\u246?met, hogy a saj\u225?t kez\u233?vel puszt\u237?
tson el. \u193?m a n\u233?p, tegnap \u243?ta, var\u225?zser\u337?t tulajdon\u237?t
nekem. Az emberek azt hiszik, hogy tal\u225?lkoztam az \u214?t\u246?dik Hegy
isteneivel; persze, tudom, hogy ti szemrebben\u233?s n\u233?lk\u252?l megs\u233?
rten\u233?tek az isteneket, de a v\u225?ros lak\u243?it nem meritek
felbosszantani.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? \u233?s a f\u337?pap fak\u233?pn\u233?l hagyta Ill\u233?st,
hadd besz\u233?ljen mag\u225?ban, \u233?s a k\u233?t f\u233?rfi elindult a falak
fel\u233?. A f\u337?pap ebben a pillanatban hat\u225?rozta el, hogy az els\u337?
ad\u243?d\u243? alkalommal meg\u246?li az izraeli pr\u243?f\u233?t\u225?t; addig
csak \u225?m volt, de most m\u225?r vesz\u233?lyess\u233? v\u225?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A k\u233?t t\u225?volod\u243? f\u233?rfi l\u225?tt\u225?n, k\u233?ts\u233?
gbees\u233?s vett er\u337?t Ill\u233?sen; mit tehetne az \u218?r szolg\u225?
lat\u225?ra? Azt\u225?n a t\u233?r k\u246?zep\u233?re \u225?llt, \u233?s hangos
sz\u243?val hirdetni kezdte:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbar n\u233?pe! Tegnap este felmentem az \u214?t\u246?dik Hegyre, \u233?s
besz\u233?lgettem az ott lak\u243? istenekkel. Amikor visszat\u233?rtem, m\u225?r
arra is k\u233?pes voltam, hogy visszahozzak egy kisfi\u250?t a hal\u225?lb\u243?
l!\par\pard\plain\hyphpar}{
Az emberek k\u246?r\u252?l\u225?llt\u225?k; m\u225?r az eg\u233?sz v\u225?ros
ismerte a t\u246?rt\u233?netet. A korm\u225?nyz\u243? \u233?s a f\u337?pap
megtorpant az \u250?t k\u246?zep\u233?n, azt\u225?n visszafordult, mert k\u237?
v\u225?ncsi volt a fejlem\u233?nyekre; most arr\u243?l besz\u233?lt az izraeli
pr\u243?f\u233?ta, hogy l\u225?tta, amint az \u214?t\u246?dik Hegy istenei egy
n\u225?luk hatalmasabb Istent im\u225?dnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meg fogom \u246?letni \u8211? d\u246?rm\u246?gte a f\u337?
pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A v\u225?rosb\u233?liek pedig fell\u225?zadnak ellen\u252?nk \u8211?
felelte a korm\u225?nyz\u243?, akit \u233?rdekelt az idegen mondand\u243?ja.
\u8211? Jobb, ha megv\u225?rjuk, hogy valami hib\u225?t k\u246?vessen
el.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Miel\u337?tt lej\u246?ttem a hegyr\u337?l, azzal b\u237?ztak meg az
istenek, hogy seg\u237?tsem a korm\u225?nyz\u243?t az assz\u237?r veszedelem
ellen \u8211? folytatta Ill\u233?s. \u8211? Tudom, hogy tiszteletrem\u233?lt\u243?
ember, \u233?s szeretne meghallgatni engem; m\u225?soknak azonban a h\u225?
bor\u250? az \u233?rdek\u252?k, ez\u233?rt nem hagyj\u225?k, hogy a k\u246?
zel\u233?be ker\u252?ljek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szent f\u233?rfi\u250? az izraeli \u8211? mondta egy \u246?regember a
korm\u225?nyz\u243?nak. \u8211? Senki sem mehet f\u246?l az \u214?t\u246?dik Hegyre
\u250?gy, hogy le ne s\u250?jtson r\u225? az \u233?gi t\u369?z, de \u337?neki
siker\u252?lt; \u233?s most, \u237?me, a holtakat is felt\u225?
masztja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u237?rusz \u233?s Szidon, ak\u225?rcsak a t\u246?bbi f\u246?n\u237?ciai
v\u225?ros, hagyom\u225?nyosan ragaszkodik a b\u233?k\u233?hez \u8211? sz\u243?lt
k\u246?zbe egy m\u225?sik \u246?regember. \u8211? M\u225?r s\u250?lyosabb
vesz\u233?lyek is fenyegettek, m\u233?gis \u250?rr\u225? tudtunk lenni
rajtuk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Betegek \u233?s nyomor\u233?kok t\u369?ntek f\u246?l, \u225?tfurakodtak a t\u246?
megen, egyenest Ill\u233?shez, meg\u233?rintett\u233?k a ruh\u225?j\u225?t, \u233?s
k\u233?rt\u233?k, hogy gy\u243?gy\u237?tsa meg \u337?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne a korm\u225?nyz\u243?nak osztogasd a tan\u225?csaidat, ink\u225?bb
gy\u243?gy\u237?tsd meg a betegeket \u8211? mondta a f\u337?pap. \u8211? Akkor majd
elhissz\u252?k, hogy melletted \u225?llnak az \u214?t\u246?dik Hegy
istenei.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?snek az jutott az esz\u233?be, hogy mit mondott az angyal az este: csak
annyi hatalma lesz, mint b\u225?rmely k\u246?z\u246?ns\u233?ges haland\u243?
nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A betegek seg\u237?ts\u233?get k\u233?rnek \u8211? ism\u233?telte a f\u337?
pap. \u8211? V\u225?runk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ink\u225?bb a h\u225?bor\u250? elker\u252?l\u233?s\u233?vel foglalkozzunk.
Ha az nem siker\u252?l, m\u233?g t\u246?bb s\u233?r\u252?lt\u252?nk, m\u233?g
t\u246?bb beteg\u252?nk lesz.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? szak\u237?totta f\u233?lbe a p\u225?rbesz\u233?
det:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ill\u233?s vel\u252?nk j\u246?n. Isteni sugallat besz\u233?l bel\u337?
le.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? nem hitte, hogy istenek vannak az \u214?t\u246?dik Hegyen, de
sz\u246?vets\u233?gesre volt sz\u252?ks\u233?ge, ha el akarta fogadtatni a n\u233?
ppel, hogy nincs m\u225?s \u250?t, b\u233?k\u233?t kell k\u246?tni\u252?k az
assz\u237?rokkal.\par\pard\plain\hyphpar}{
Am\u237?g a hadvez\u233?rhez igyekeztek, a f\u337?pap nem \u225?llta meg sz\u243?
n\u233?lk\u252?l:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egy sz\u243?t sem hiszel abb\u243?l, amit mondt\u225?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hiszem, hogy a b\u233?ke az egyetlen \u250?t. Csak azt nem hiszem, hogy
istenek laknak annak a hegynek a cs\u250?cs\u225?n. Hiszen j\u225?rtam
ott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s mit l\u225?tt\u225?l?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r egyik angyal\u225?t. Nem most l\u225?ttam el\u337?sz\u246?r:
t\u246?bb helyen is tal\u225?lkoztam ugyanezzel az angyallal, ahol megfordultam
\u233?letemben \u8211? felelte Ill\u233?s. \u8211? Isten pedig csak egy
van.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap f\u246?lnevetett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt akarod h\u225?t mondani, hogy szerinted ugyanaz az isten n\u246?veszt
b\u250?z\u225?t is, amely viharokat t\u225?maszt? Pedig az eg\u233?sz m\u225?
s!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?tod amott az \u214?t\u246?dik Hegyet? \u8211? k\u233?rdezte
Ill\u233?s. \u8211? Ak\u225?rmelyik oldalr\u243?l n\u233?zed, mindig m\u225?snak
fogod l\u225?tni, pedig ugyanaz a hegy. Minden ilyen, ami a teremt\u233?s m\u369?
ve: egyazon Isten m\u225?s-m\u225?s arc\u225?t mutatja.\par\pard\plain\hyphpar}{
F\u246?l\u233?rtek a fal tetej\u233?re, ahonnan j\u243?l lehetett l\u225?tni az
ellens\u233?ges t\u225?bort. A sivatagos v\u246?lgy sz\u252?rkes\u233?g\u233?ben
szembesz\u246?k\u337?n vir\u237?tottak a feh\u233?r s\u225?
trak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor az \u337?rszemek felfigyeltek az assz\u237?rokra a v\u246?lgy v\u233?g\u233?
ben, k\u233?meket k\u252?ldtek hozz\u225?juk, akik azt jelentett\u233?k, hogy
csup\u225?n felder\u237?t\u233?s a t\u225?boroz\u243?k feladata; a hadvez\u233?r
azt javasolta, hogy ejts\u233?k foglyul, \u233?s adj\u225?k el \u337?ket
rabszolg\u225?nak. A korm\u225?nyz\u243? m\u225?s haditervet v\u225?lasztott:
egyel\u337?re semmit sem tett. Arra sz\u225?m\u237?tott, hogy ha j\u243?
kapcsolatot \u233?p\u237?t ki az assz\u237?rokkal, ak\u225?r m\u233?g \u250?j
piacot is szerezhet az Akbarban k\u233?sz\u237?tett \u252?vegt\u225?rgyaknak;
k\u252?l\u246?nben meg, ha h\u225?bor\u250?ra k\u233?sz\u252?ln\u233?nek is,
j\u243?l tudj\u225?k az assz\u237?rok, hogy a kisv\u225?rosok mindig a gy\u337?ztes
oldal\u225?ra \u225?llnak. Ebben az esetben m\u225?st se k\u237?v\u225?nnak az
assz\u237?r vez\u233?rek, csak, hogy ellen\u225?ll\u225?s n\u233?lk\u252?l
engedj\u233?k \u225?tvonulni \u337?ket T\u237?rusz \u233?s Szidon fel\u233?. Azok
igen, azok m\u225?r nagyv\u225?rosok, a f\u246?n\u237?ciai kincsek \u233?s
tudom\u225?nyok val\u243?s\u225?gos t\u225?rh\u225?zai.\par\pard\plain\hyphpar}{
A felder\u237?t\u337?k a v\u246?lgy bej\u225?rat\u225?n\u225?l t\u225?boroztak le,
azt\u225?n, apr\u225?nk\u233?nt, egyre t\u246?bb er\u337?s\u237?t\u233?s \u233?
rkezett hozz\u225?juk. A f\u337?pap tudni v\u233?lte, hogy mi\u233?rt: a v\u225?
rosnak k\u250?tja van, a sivatagban meg t\u246?bb napi j\u225?r\u243?f\u246?ldre
sincs m\u225?sik. Ha az assz\u237?rok el akarj\u225?k foglalni T\u237?ruszt vagy
Szidont, sz\u252?ks\u233?g\u252?k van erre az egyetlen k\u250?tra, hogy ell\u225?
thass\u225?k iv\u243?v\u237?zzel a seregeiket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az els\u337? h\u243?nap v\u233?g\u233?n m\u233?g el\u369?zhett\u233?k volna \u337?
ket. A m\u225?sodik h\u243?nap v\u233?g\u233?n m\u233?g k\u246?nny\u369?szerrel
gy\u337?zhettek volna, \u233?s \u250?gy int\u233?zhett\u233?k volna a dolgot, hogy
a t\u225?rgyal\u225?sok ut\u225?n, az assz\u237?rok is emelt f\u337?vel
vonulhassanak vissza.\par\pard\plain\hyphpar}{
V\u225?rt\u225?k az \u252?tk\u246?zetet, de az assz\u237?rok nem t\u225?madtak.
Az \u246?t\u246?dik h\u243?nap v\u233?g\u233?n m\u233?g mindig lehetett volna
csat\u225?t nyerni. \u8211? Nemsok\u225?ra t\u225?madni fognak, mert eg\u233?sz
biztosan szomjasak \u8211? \u225?llap\u237?totta meg mag\u225?ban a korm\u225?
nyz\u243?. Felsz\u243?l\u237?totta a hadvez\u233?rt, hogy dolgozza ki a v\u233?
dekez\u233?s k\u252?l\u246?nb\u246?z\u337? m\u243?dozatait, \u233?s \u225?
lland\u243? k\u233?szenl\u233?tben tartsa az embereit arra az esetre, ha v\u225?
ratlan t\u225?mad\u225?s \u233?rn\u233? \u337?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u336? maga azonban csak a b\u233?ke \u233?rdek\u233?ben munk\u225?
lkodott.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?r f\u233?l \u233?v is eltelt, de az assz\u237?r sereg nem mozdult. A v\u246?
lgy megsz\u225?ll\u225?s\u225?nak els\u337? heteiben egyre n\u337?tt a fesz\u252?
lts\u233?g Akbarban, de lassank\u233?nt eg\u233?szen felold\u243?dott; a
lakoss\u225?g tov\u225?bb \u233?lte megszokott \u233?let\u233?t, a f\u246?ldm\u369?
vel\u337?k visszat\u233?rtek a f\u246?ldekre, a mesteremberek bort, \u252?veget
\u233?s szappant k\u233?sz\u237?tettek, a keresked\u337?k tov\u225?bb adt\u225?k-
vett\u233?k a k\u252?l\u246?nf\u233?le port\u233?k\u225?kat. Mindenki azt hitte,
hogy Akbar az\u233?rt nem t\u225?madta meg az ellens\u233?get, mert hamarosan
elkezd\u337?dnek a b\u233?ket\u225?rgyal\u225?sok. Mindannyian tudt\u225?k, hogy az
istenek jel\u246?lt\u233?k ki a korm\u225?nyz\u243?jukat, mindig a lehet\u337?
leghelyesebben fog h\u225?t d\u246?nteni.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor Ill\u233?s a v\u225?rosba \u233?rkezett, a korm\u225?nyz\u243?
elterjesztette, \u233?s sz\u233?lt\u233?ben besz\u233?lt\u233?k is, hogy \u225?tok
j\u225?r az idegen nyom\u225?ban; \u237?gy, ha m\u225?r-m\u225?r
elviselhetetlenn\u233? fokoz\u243?dik a h\u225?bor\u250?s vesz\u233?ly, majd
Ill\u233?st okolhatja \u233?rte, azt mondhatja, hogy ott az izraeli, \u337?neki
k\u246?sz\u246?nhetik a katasztr\u243?f\u225?t. Akbar lak\u243?i meg lesznek
gy\u337?z\u337?dve r\u243?la, hogy, ha meg\u246?lik az izraelit, visszaz\u246?kken
a vil\u225?gegyetem a r\u233?gi ker\u233?kv\u225?g\u225?sba. Ekkor a korm\u225?
nyz\u243? majd megmagyar\u225?zza, hogy most m\u225?r k\u233?s\u337? t\u225?
voz\u225?sra b\u237?rniuk az assz\u237?rokat; meg\u246?leti Ill\u233?st, majd
felvil\u225?gos\u237?tja a n\u233?p\u233?t, hogy nincs jobb, mint a b\u233?ke. A
korm\u225?nyz\u243? \u250?gy okoskodott, hogy a keresked\u337?k is b\u233?k\u233?t
akarnak, majd csak kicsikarj\u225?k a t\u246?bbiek hozz\u225?j\u225?rul\u225?
s\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?r h\u243?napok \u243?ta szakadatlanul huzakodnia kellett a f\u337?pappal
\u233?s a hadvez\u233?rrel, mert azok mindegyre azt k\u246?vetelt\u233?k, hogy
azonnal ind\u237?tsanak t\u225?mad\u225?st. De sosem hagyt\u225?k el az \u214?
t\u246?dik Hegy istenei; most, hogy csoda esett az este, Ill\u233?s felt\u225?
masztott egy halottat, a pr\u243?f\u233?ta \u233?lete sokkal fontosabb lett, mint a
hal\u225?la.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
\u8211? Mit keres k\u246?ztetek ez az idegen? \u8211? k\u233?rdezte a hadvez\u233?
r.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Megvil\u225?gos\u237?tott\u225?k az istenek \u8211? v\u225?laszolta a
korm\u225?nyz\u243?. \u8211? Seg\u237?t megtal\u225?lnunk a legjobb megold\u225?
st.\par\pard\plain\hyphpar}{
Gyorsan m\u225?sra terelte a sz\u243?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ma mintha megszaporodtak volna a s\u225?trak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Holnap m\u233?g t\u246?bb lesz bel\u337?l\u252?k \u8211? kapott a sz\u243?n
a hadvez\u233?r. \u8211? Ha megt\u225?madtuk volna \u337?ket, amikor m\u233?g csak
felder\u237?t\u337?k voltak, aligha t\u233?rtek volna
vissza.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u233?vedsz. Egy biztos megmenek\u252?lt volna k\u246?z\u252?l\u252?k,
hogy a nyakunkra hozza a bossz\u250?\u225?ll\u243?kat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha sok\u225?ig halogatjuk a sz\u252?retet, megrohad a gy\u252?m\u246?lcs
\u8211? er\u337?sk\u246?d\u246?tt a hadvez\u233?r. \u8211? De ha a gondjainkat
tessz\u252?k f\u233?lre, mindig csak szaporodnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Majd h\u225?romsz\u225?z \u233?ve b\u233?ke van F\u246?n\u237?ci\u225?ban,
magyar\u225?zta a korm\u225?nyz\u243?, n\u233?p\u252?knek \u233?ppen ez a nagy
v\u237?vm\u225?nya. Mit sz\u243?lnak majd az elj\u246?vend\u337? nemzed\u233?kek,
ha \u337? most der\u233?kba t\u246?ri ezt a vir\u225?gz\u243?
korszakot?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u252?ldj megb\u237?zottat, hogy t\u225?rgyaljon vel\u252?k \u8211? mondta
Ill\u233?s. \u8211? Az a legjobb harcos, aki bar\u225?tot tud csin\u225?lni az
ellens\u233?gb\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudjuk, hogy tulajdonk\u233?ppen mit akarnak. M\u233?g azt sem tudjuk
biztosan, hogy el akarj\u225?k-e foglalni a v\u225?rosunkat. Hogy t\u225?
rgyalhatn\u225?nk \u237?gy?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Vannak fenyeget\u337? jelek. Egy hadsereg sem vesztegeti harci
gyakorlatokkal az idej\u233?t, r\u225?ad\u225?sul t\u225?vol az otthon\u225?t\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Napr\u243?l napra t\u246?bb katona \u233?rkezett, \u233?s a korm\u225?nyz\u243?
megpr\u243?b\u225?lta elk\u233?pzelni, hogy mennyi v\u237?z kell majd ennyi
embernek. Hamarosan v\u233?dtelen lesz a v\u225?ros az ellens\u233?ges sereggel
szemben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u225?madhatunk-e most? \u8211? tudakolta a f\u337?
pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen, t\u225?madhatunk \u8211? v\u233?lekedett a hadvez\u233?r. \u8211? Sok
harcost fogunk vesz\u237?teni, de megmenek\u252?l a v\u225?ros. De nagyon gyorsan
kell d\u246?nteni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem szabad t\u225?madnunk, uram \u8211? \u233?rvelt Ill\u233?s a korm\u225?
nyz\u243?nak. \u8211? \u201?nnekem azt mondt\u225?k az \u214?t\u246?dik Hegy
istenei, hogy m\u233?g van id\u337? megtal\u225?lnunk a b\u233?ke \u250?tj\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hallotta a f\u337?pap \u233?s az izraeli sz\u243?v\u225?lt\u225?s\u225?t, de a
korm\u225?nyz\u243? \u250?gy tett, mintha egyet\u233?rtene Ill\u233?ssel. B\u225?
nta is \u337?, hogy f\u246?n\u237?ciaiak, kananeusok vagy assz\u237?rok korm\u225?
nyozz\u225?k Szidont \u233?s T\u237?ruszt; az a fontos, hogy tov\u225?bb
kereskedhessen a v\u225?ros.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u225?madjunk \u8211? er\u337?sk\u246?d\u246?tt a f\u337?
pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? V\u225?rjunk m\u233?g egy napot \u8211? vetette ellen a korm\u225?
nyz\u243?. \u8211? Tal\u225?n minden megold\u243?dik mag\u225?t\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Pedig \u337? is tudta, hogy azonnal d\u246?ntenie kell, mit kezdjenek az assz\u237?
rokkal. Lej\u246?tt a fal tetej\u233?r\u337?l, \u233?s a palota fel\u233? indult;
arra k\u233?rte az izraelit, hogy tartson vele.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u218?tk\u246?zben a v\u225?ros \u233?let\u233?t figyelte; a p\u225?sztorok
kihajtott\u225?k a juhokat a hegyoldalra, a f\u246?ldm\u369?vesek a f\u246?ldekre
igyekeztek, hogy kev\u233?ske \u233?lelmet pr\u243?b\u225?ljanak kicsikarni a
sz\u225?raz talajb\u243?l maguknak \u233?s csal\u225?djuknak, Katon\u225?k
gyakorolt\u225?k a l\u225?ndzsavet\u233?st, \u233?s n\u233?h\u225?ny frissen \u233?
rkezett keresked\u337? \u233?ppen akkor rakta ki \u225?ruj\u225?t a t\u233?ren.
B\u225?rmilyen hihetetlen, az assz\u237?rok nem z\u225?rt\u225?k le a v\u246?
lgy\u246?n hossz\u225?ban \u225?tvezet\u337? utat; a keresked\u337?k tov\u225?bb
j\u225?rtak-keltek \u225?rujukkal, \u233?s fizett\u233?k a v\u225?mot a v\u225?
rosnak a sz\u225?ll\u237?t\u225?s\u233?rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Most, hogy ilyen nagy er\u337?ket siker\u252?lt felvonultatniuk, vajon
mi\u233?rt nem z\u225?rj\u225?k le az utat? \u8211? t\u246?prengett Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az assz\u237?r birodalomnak is sz\u252?ks\u233?ge van a szidoni \u233?s
t\u237?ruszi kik\u246?t\u337?kbe \u233?rkez\u337? \u225?rura \u8211? felelte a
korm\u225?nyz\u243?. \u8211? Ha a keresked\u337?k vesz\u233?lyben \u233?rezn\u233?k
magukat, megszakadna az ut\u225?np\u243?tl\u225?s. Annak pedig egy katonai
veres\u233?gn\u233?l is s\u250?lyosabb k\u246?vetkezm\u233?nye lenne. Biztos van
m\u243?dja, hogy elker\u252?lj\u252?k a h\u225?bor\u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? Ha v\u237?z kell nekik, majd mi
\u225?ruljuk a vizet.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? nem felelt. \u193?m k\u246?zben r\u225?j\u246?tt, hogy
fegyverk\u233?nt haszn\u225?lhatja az izraelit a h\u225?bor\u250? h\u237?vei ellen;
Ill\u233?s f\u246?lment az \u214?t\u246?dik Hegy cs\u250?cs\u225?ra, \u233?s
dacolni mert az istenekkel. Ha pedig a f\u337?pap minden\u225?ron harcolni akar az
assz\u237?rok ellen, egyed\u252?l Ill\u233?s sz\u225?llhat szembe vele. A
korm\u225?nyz\u243? azt javasolta h\u225?t Ill\u233?snek, hogy s\u233?t\u225?ljanak
egyet, \u233?s besz\u233?lgessenek egy kicsit.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap a fal tetej\u233?r\u337?l figyelte az ellens\u233?
get,\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mivel tarthatn\u225?k vissza az istenek a megsz\u225?ll\u243?kat? \u8211?
k\u233?rdezte a hadvez\u233?r.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u193?ldozatokat mutattam be az \u214?t\u246?dik Hegy el\u337?tt. K\u233?
rtem, hogy b\u225?trabb vezet\u337?t k\u252?ldjenek hozz\u225?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy kellene cselekedn\u252?nk, ahogy J\u233?zabel tette: el kellene
puszt\u237?tanunk a pr\u243?f\u233?t\u225?kat. Ma arra haszn\u225?l fel a
korm\u225?nyz\u243? egy senkih\u225?zi izraelit, aki tegnap m\u233?g hal\u225?lra
volt \u237?t\u233?lve, hogy megnyerje a lakoss\u225?got a b\u233?k\u233?
nek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hadvez\u233?r a hegyet n\u233?zte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? B\u233?rgyilkosokkal meg\u246?lethetj\u252?k Ill\u233?st. A katon\u225?im
pedig megfoszthatj\u225?k a korm\u225?nyz\u243?t a hatalm\u225?t\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? El fogom rendelni Ill\u233?s meg\u246?let\u233?s\u233?t \u8211? v\u225?
laszolta a f\u337?pap. \u8211? De a korm\u225?nyz\u243?val semmit sem tehet\u252?
nk: a csal\u225?dja nemzed\u233?kek \u243?ta gyakorolja a hatalmat. A nagyapja is
vezet\u337?nk volt, \u233?s az istenek hatalma ap\u225?r\u243?l fi\u250?ra, majd
annak fi\u225?ra, a mostani korm\u225?nyz\u243?nkra sz\u225?
llt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt g\u225?tolja a hagyom\u225?ny, hogy er\u233?lyesebb ember
kez\u233?be adjuk a korm\u225?nyz\u225?st?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A hagyom\u225?ny a vil\u225?g \u233?s a rend fenntart\u225?s\u225?ra
val\u243?. Ha megbolygatjuk, v\u233?ge a vil\u225?gnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap k\u246?r\u252?ln\u233?zett. \u201?g \u233?s f\u246?ld, hegyek \u233?s
v\u246?lgyek, a mindens\u233?g dolgai a sz\u225?mukra kijel\u246?lt p\u225?ly\u225?
t j\u225?rt\u225?k, ahogy el\u337?re meg volt \u237?rva. A f\u246?ld n\u233?ha
megremegett, m\u225?skor meg \u8211? mint most is \u8211? sok-sok id\u337? telt el
es\u337? n\u233?lk\u252?l. De a csillagok a hely\u252?k\u246?n maradtak, \u233?s a
nap sem zuhant az emberek fej\u233?re. Mindez pedig az\u233?rt volt \u237?gy, mert
az \u214?z\u246?nv\u237?z \u243?ta megtanult\u225?k az emberek, hogy nem lehet
megv\u225?ltoztatni a Teremt\u233?s rendj\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egykor m\u225?s se volt, csak az \u214?t\u246?dik Hegy. Emberek \u233?s istenek
egy\u252?tt \u233?ltek, s\u233?t\u225?lgattak a paradicsomi kertekben, t\u225?
rsalogtak, \u233?s kacagtak. Az emberek azonban b\u369?nt k\u246?vettek el, \u233?s
az istenek ki\u369?zt\u233?k \u337?ket onnan; de nem volt hov\u225? k\u252?ldeni
\u337?ket, \u237?gy v\u233?g\u252?l odateremtett\u233?k a F\u246?ldet a hegy
k\u246?r\u233?, hogy legyen hov\u225? letasz\u237?tani \u337?ket, m\u233?gis szem
el\u337?tt maradjanak, \u233?s sose felejts\u233?k el, hogy sokkal alantasabb
szinten teng\u337?dnek{\i
, }mint az \u214?t\u246?dik Hegy lak\u243?i.\par\pard\plain\hyphpar}{
Gondoskodtak azonban r\u243?la, hogy visszafel\u233? is nyitva hagyjanak egy
ajt\u243?t; ha j\u243? \u250?tra t\u233?r az emberis\u233?g, v\u233?g\u252?l
visszajuthat, f\u246?l a hegyre. A papok \u233?s vezet\u337?k feladata lett, hogy
ne hagyj\u225?k feled\u233?sbe mer\u252?lni ezt a gondolatot, mindig eml\u233?
keztessenek r\u225?, \u233?s \u237?gy tarts\u225?k meg a vil\u225?g tudat\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Minden n\u233?p osztozott abban a hiedelemben, hogy, ha elt\u225?vol\u237?tan\u225?
k a hatalomb\u243?l az istenek \u225?ltal felkent csal\u225?dokat, annak s\u250?
lyos k\u246?vetkezm\u233?nyei lenn\u233?nek. M\u225?r senki sem eml\u233?kezett
r\u225?, hogy mi\u233?rt \u233?ppen \u337?ket v\u225?lasztott\u225?k ki, de
mindenki \u250?gy tudta, hogy ezek a csal\u225?dok rokons\u225?gban \u225?llnak az
isteni csal\u225?dokkal. Akbar \u233?vsz\u225?zadok \u243?ta megvolt, de mindig a
jelenlegi korm\u225?nyz\u243? \u337?sei igazgatt\u225?k; sokszor megsz\u225?
llt\u225?k, elnyom\u243?k, barb\u225?rok kez\u233?re ker\u252?lt, de a megsz\u225?
ll\u243?k id\u337?vel csak elt\u225?voztak, vagy el\u369?zt\u233?k \u337?ket. Akkor
vissza\u225?llt a r\u233?gi rend, \u233?s az emberek is \u250?jrakezdt\u233?k a
r\u233?gi \u233?let\u252?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
A papoknak az volt a k\u246?teless\u233?ge, hogy meg\u337?rizz\u233?k ezt a rendet:
c\u233?lja van a vil\u225?gnak, t\u246?rv\u233?nyek ir\u225?ny\u237?tj\u225?k.
M\u225?r elm\u250?lt az az id\u337?, amikor meg\u233?rteni igyekezt\u252?nk az
isteneket, m\u225?r csak tiszteln\u252?nk kell \u337?ket, \u233?s mindent
megtenn\u252?nk, amit k\u237?v\u225?nnak. Szesz\u233?lyesek az istenek, \u233?s
nagyon ingerl\u233?kenyek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ha az arat\u225?snak nem volna szertart\u225?sa, nem adna term\u233?st a f\u246?ld.
Ha n\u233?melyik \u225?ldozat feled\u233?sbe mer\u252?lne, hal\u225?los k\u243?rok
fert\u337?zn\u233?k meg a v\u225?rost. Ha ism\u233?t felbosszantan\u225?k az
Id\u337? isten\u233?t, meg\u225?ll\u237?thatn\u225? a b\u250?za \u233?s az emberek
n\u246?veked\u233?s\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? N\u233?zd csak az \u214?t\u246?dik Hegyet \u8211? mondta a hadvez\u233?
rnek. \u8211? Cs\u250?cs\u225?r\u243?l ir\u225?ny\u237?tj\u225?k a v\u246?lgy
\u233?let\u233?t, \u233?s v\u233?delmeznek benn\u252?nket az istenek. \u214?r\u246?
k id\u337?kre sz\u243?l\u243? terv\u252?k van Akbarral. Az idegen meg fog halni,
vagy visszat\u233?r haz\u225?j\u225?ba, a korm\u225?nyz\u243? egy nap majd
elhal\u225?lozik, \u233?s a fia b\u246?lcsebb lesz n\u225?la; amit most \u225?
t\u233?l\u252?nk, csup\u225?n m\u250?l\u233?kony \u225?
tmenet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?j vezet\u337? kell nek\u252?nk \u8211? makacskodott a hadvez\u233?
r.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Elvesz\u252?nk, ha tov\u225?bbra is ez a korm\u225?nyz\u243? marad a
v\u225?ros ura.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tudta a f\u337?pap, hogy \u233?ppen ezt akarj\u225?k az istenek, mert \u237?gy
lehet v\u233?get vetni a b\u252?bloszi \u237?r\u225?s vesz\u233?ly\u233?nek. De nem
sz\u243?lt semmit; ism\u233?t \u246?r\u246?mmel nyugt\u225?zta, hogy a korm\u225?
nyz\u243?k, akarva-akarad\u225?nul, mindig a Vil\u225?gegyetem sors\u225?nak
beteljes\u237?t\u233?s\u233?t mozd\u237?tj\u225?k el\u337?.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Ill\u233?s, a v\u225?ros utc\u225?it r\u243?va, azt magyar\u225?zta a korm\u225?
nyz\u243?nak, milyen tervei vannak a b\u233?ke meg\u337?rz\u233?s\u233?re, a
korm\u225?nyz\u243? pedig kinevezte Ill\u233?st a seg\u233?dj\u233?nek. Amikor a
t\u233?rre \u233?rtek, ism\u233?t betegek vett\u233?k k\u246?r\u252?l a pr\u243?
f\u233?t\u225?t, de Ill\u233?s azt mondta, hogy az \u214?t\u246?dik Hegy istenei
megtiltott\u225?k neki a gy\u243?gy\u237?t\u225?st. K\u233?s\u337? d\u233?lut\u225?
n hazament az \u246?zvegyasszonyhoz; a gyermek az utca k\u246?zep\u233?n j\u225?
tszott, \u233?s Ill\u233?s megk\u246?sz\u246?nte az \u218?rnak, hogy eszk\u246?z
lehetett, csodat\u233?tel\u233?hez.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony vacsor\u225?val v\u225?rta. Ill\u233?s meglep\u337?dve l\u225?tta, hogy
egy \u252?veg bor van az asztalon.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az emberek aj\u225?nd\u233?kokkal kedveskednek neked \u8211? mondta az
asszony. \u8211? \u201?n pedig bocs\u225?natot k\u233?rek, mert igazs\u225?gtalan
voltam hozz\u225?d.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igazs\u225?gtalan? \u8211? csod\u225?lkozott Ill\u233?s. \u8211? H\u225?t
nem l\u225?tod, hogy ami t\u246?rt\u233?nt, az mind Isten terveinek r\u233?
sze?\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u246?zvegy csak mosolygott, csillogott a szeme, \u233?s Ill\u233?s most
vette \u233?szre, hogy milyen sz\u233?p. Az asszony legal\u225?bb t\u237?z \u233?
vvel id\u337?sebb volt n\u225?la, Ill\u233?s m\u233?gis m\u233?lys\u233?ges
gy\u246?ng\u233?ds\u233?get \u233?rzett ir\u225?nta. Nem volt hozz\u225?szokva
ehhez az \u233?rz\u233?shez, \u233?s f\u233?lt t\u337?le; azt\u225?n esz\u233?be
jutott J\u233?zabel szeme, majd az a v\u225?gy, amely akkor t\u225?madt benne,
amikor elhagyta Ah\u225?b palot\u225?j\u225?t: hogy libanoni n\u337?t szeretne
feles\u233?g\u252?l venni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A fiam volt haszontalan \u233?letem egyetlen vigasza. \u201?s eml\u233?
kezni is fognak az \u337? t\u246?rt\u233?net\u233?re, hiszen visszat\u233?rt a
hal\u225?l birodalm\u225?b\u243?l \u8211? mondta az \u246?
zvegy.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem haszontalan a te \u233?leted. Az \u218?r parancs\u225?ra j\u246?ttem
Akbarba, \u233?s te befogadt\u225?l. Ha eml\u233?kezni fognak a fiad t\u246?
rt\u233?net\u233?re, biztosra veszem, hogy a ti\u233?dre
is.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony megt\u246?lt\u246?tte a k\u233?t serleget. \u205?gy k\u246?sz\u246?
nt\u246?tt\u233?k egym\u225?st a b\u250?cs\u250?z\u243? nap \u233?s az \u233?
bred\u337? csillagok f\u233?ny\u233?n\u233?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u225?voli orsz\u225?gb\u243?l j\u246?tt\u233?l, egy olyan Isten \u250?
tmutat\u225?sa nyom\u225?n, akit nem ismertem, de aki most m\u225?r az \u233?n Uram
is. Fiam ugyancsak t\u225?voli f\u246?ldr\u337?l t\u233?rt vissza, \u233?s biztosan
lesz majd mit mes\u233?lnie az unok\u225?inak. A papok meg\u337?rzik a sz\u233?p
t\u246?rt\u233?netet, \u233?s tov\u225?bbadj\u225?k a k\u233?s\u337?bbi
nemzed\u233?keknek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A v\u225?rosok a papok eml\u233?kezete r\u233?v\u233?n tartott\u225?k sz\u225?mon a
m\u250?ltjukat, h\u243?d\u237?t\u225?saikat, r\u233?gi isteneiket, harcosaikat,
akik v\u233?r\u252?kkel v\u233?dt\u233?k meg a haz\u225?t. M\u233?g ha l\u233?
tezett is m\u225?s, \u250?jabb m\u243?dja a m\u250?lt feljegyz\u233?s\u233?nek, a
papok eml\u233?kezete volt az egyetlen, amiben megb\u237?ztak Akbar lak\u243?i,
\u237?rhat mindenki, amit akar; de senki sem eml\u233?kezhet olyasmire, ami sosem
volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u225?t \u233?n, \u233?n mit mes\u233?ljek? \u8211? folytatta az asszony,
m\u237?g megt\u246?lt\u246?tte a serleget, amelynek Ill\u233?s gyorsan kiitta a
tartalm\u225?t. \u8211? Nincs meg bennem J\u233?zabel ereje, sz\u233?ps\u233?ge.
Olyan az \u233?letem, mint b\u225?rki m\u225?s\u233?: m\u233?g gyerekkoromban
eld\u246?nt\u246?tt\u233?k a h\u225?zass\u225?gomat a kett\u337?nk sz\u252?lei,
amikor pedig feln\u337?ttem, a h\u225?z k\u246?r\u252?l tettem-vettem, meg\u252?
nnepeltem a szent napokat, a f\u233?rjem meg t\u246?bbnyire m\u225?ssal volt
elfoglalva. Am\u237?g \u233?lt, addig se besz\u233?lgett\u252?nk soha semmi
komolyabb dologr\u243?l. Kalm\u225?r volt, a keresked\u233?snek \u233?lt, \u233?n
pedig az otthonunkat gondoztam, \u237?gy teltek el az \u233?let\u252?nk legszebb
\u233?vei. Hal\u225?la ut\u225?n csak a nyomor maradt r\u225?m, \u233?s a fiam
tan\u237?ttat\u225?s\u225?nak gondja. Ha feln\u337?, majd \u337? is tengerre
sz\u225?ll, \u233?n pedig m\u225?r senkinek sem leszek fontos. Nem \u233?rzek
\u233?n gy\u369?l\u246?letet, nem neheztelek senkire, csak \u233?ppen tudom, hogy
haszontalan vagyok.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s m\u233?g egyszer megt\u246?lt\u246?tte a serleget. Riad\u243?t vert a
sz\u237?ve; j\u243?l \u233?rezte mag\u225?t az \u246?zvegyasszonnyal. Alighanem
f\u233?lelmetesebb \u233?lm\u233?ny a szerelem, mint az, hogy Ah\u225?b katon\u225?
ja el\u337?tt \u225?ll az ember, \u233?s k\u246?zben ny\u237?lvessz\u337?
szegez\u337?dik a sz\u237?v\u233?re; ha c\u233?lba tal\u225?l az a ny\u237?
lvessz\u337?, meghalunk, a t\u246?bbi m\u225?r Isten dolga. Ha azonban a szerelem
tal\u225?l el benn\u252?nket, akkor m\u225?r nek\u252?nk magunknak kell v\u225?
llalnunk a k\u246?vetkezm\u233?nyeit.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Eg\u233?sz \u233?letemben szerelemre v\u225?gytam \u8211? gondolta
Ill\u233?s. M\u233?gis, most, hogy karny\u250?jt\u225?snyira volt t\u337?le \u8211?
nem f\u233?rhetett k\u233?ts\u233?g hozz\u225?, el\u233?g, ha nem menek\u252?l
el\u337?le \u8211? Ill\u233?s csak azon t\u246?rte a fej\u233?t, hogyan t\u233?
rhetne ki gyorsan az \u250?tj\u225?b\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Felid\u233?zte gondolatban azt a napot, amikor Akbarba \u233?rkezett a K\u233?rith-
parti sz\u225?m\u369?zet\u233?s ut\u225?n. Akkor olyan f\u225?radt \u233?s szomjas
volt, hogy most semmire sem tudott visszaeml\u233?kezni, csak arra a pillanatra,
amikor mag\u225?hoz t\u233?rt \u225?jul\u225?s\u225?b\u243?l, \u233?s azt l\u225?
tta, hogy az asszony vizet cs\u246?p\u246?gtet az ajk\u225?ra. Az arca eg\u233?szen
k\u246?zel volt az asszony\u233?hoz, olyan k\u246?zel, ahogy \u233?let\u233?ben
m\u233?g nem hajolt n\u337?i archoz. Felfigyelt r\u225?, hogy az \u246?
zvegyasszonynak ugyanolyan z\u246?ld szeme van, mint J\u233?zabelnek, csak m\u225?s
a csillog\u225?sa, mintha a c\u233?drusokat, az \u225?lmaiban gyakran
megjelen\u337?, ismeretlen tengert \u233?s \u8211? hogy lehet az? \u8211? a
saj\u225?t lelk\u233?t t\u252?kr\u246?zn\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy szeretn\u233?m megmondani neki \u8211? gondolta \u8211? De nem
tudom, hogy. K\u246?nnyebb Isten szerelm\u233?r\u337?l besz\u233?
lni.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ivott m\u233?g egy kicsit. Az asszony \u233?szrevette, hogy olyat
mondhatott, ami nem tetszik neki, \u237?gy h\u225?t m\u225?sr\u243?l besz\u233?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csakugyan f\u246?lment\u233?l az \u214?t\u246?dik Hegyre? \u8211? k\u233?
rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s b\u243?lintott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony szerette volna megk\u233?rdezni t\u337?le, hogy mit l\u225?tott
odaf\u246?nt, \u233?s hogy siker\u252?lt megmenek\u252?lnie az \u233?g t\u252?
z\u233?t\u337?l. De szeml\u225?tom\u225?st ez is fesz\u233?lyezte Ill\u233?
st.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Pr\u243?f\u233?ta. Olvas a sz\u237?vemben \u8211? gondolta az
asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ami\u243?ta az izraeli bel\u233?pett az \u233?let\u233?be, minden megv\u225?
ltozott. M\u233?g a szeg\u233?nys\u233?get is k\u246?nnyebb volt elviselni, mert az
idegen f\u246?l\u233?bresztett benne valamit, amit m\u233?g nem ismert: a
szerelmet. Amikor a kisfi\u250? megbetegedett, \u337? maga is f\u246?lvette a
harcot a szomsz\u233?ds\u225?ggal, hogy Ill\u233?s n\u225?la
maradhasson.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tudta, hogy Ill\u233?snek fontosabb az \u218?r, mint ak\u225?rmi, ami az \u233?g
alatt t\u246?rt\u233?nik. Tudat\u225?ban volt, hogy lehetetlen az \u225?lma, hiszen
a vele szemben \u252?l\u337? f\u233?rfi ak\u225?r azonnal is elmehet, kionthatja
J\u233?zabel v\u233?r\u233?t, \u233?s megteheti, hogy vissza se j\u246?n
elmes\u233?lni a t\u246?rt\u233?nteket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u336? m\u233?gis szeretni fogja, mert most fogta fel, \u233?let\u233?ben el\u337?
sz\u246?r, hogy mi az a szabads\u225?g. Szeretheti, m\u233?g ha Ill\u233?s soha meg
sem tudja; nem kell enged\u233?lyt k\u233?rnie t\u337?le, hogy hi\u225?nyozz\u233?k
neki a pr\u243?f\u233?ta, hogy eg\u233?sz \u225?ll\u243? nap \u337?r\u225?
gondoljon, hogy vacsor\u225?val v\u225?rja, vagy hogy agg\u243?dj\u233?k miatta,
mit \u225?rm\u225?nykodhatnak m\u225?r megint az emberek az idegen
ellen.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ez a szabads\u225?g: \u233?rezni, hogy mit k\u237?v\u225?n a sz\u237?ve, fittyet
h\u225?nyva m\u225?sok v\u233?lem\u233?ny\u233?nek. M\u225?r eleget k\u252?zd\u246?
tt bar\u225?ttal, szomsz\u233?ddal a fedele alatt \u233?l\u337? idegen miatt; most
m\u225?r legal\u225?bb \u246?nmag\u225?val nem kell k\u252?
zdenie.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s m\u233?g egy kis bort ivott, bocs\u225?natot k\u233?rt, \u233?s a
szob\u225?j\u225?ba vonult. Az asszony kiment a h\u225?z el\u233?, \u233?s \u246?
rvendezve l\u225?tta, hogy ott j\u225?tszadozik a fia, majd elhat\u225?rozta, hogy
s\u233?t\u225?l egy kicsit.\par\pard\plain\hyphpar}{
Szabad volt, mert a szerelem felszabad\u237?t.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }
{\line }
{
Ill\u233?s sok\u225?ig n\u233?zte a szob\u225?ja fal\u225?t. V\u233?g\u252?l
elhat\u225?rozta, hogy megid\u233?zi az \u337?rangyal\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Vesz\u233?lyben a lelkem \u8211? mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az angyal csak hallgatott. Ill\u233?s megingott, hogy folytassa-e a besz\u233?
lget\u233?st, de akkor m\u225?r k\u233?s\u337? volt: ok n\u233?lk\u252?l nem
id\u233?zheti oda az angyalt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Amikor ezzel az asszonnyal vagyok, nem \u233?rzem j\u243?l
magam.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?ppen ford\u237?tva \u8211? v\u225?laszolta az angyal. \u8211? Ez
zavar t\u233?ged. Hiszen bel\u233? is szerethetsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s r\u246?stelkedett, hiszen az angyal a lelk\u233?be l\u225?
tott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Vesz\u233?lyes a szerelem \u8211? mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De milyen! \u8211? felelte az angyal. \u8211? H\u225?t azt\u225?
n?\par\pard\plain\hyphpar}{
Azzal elt\u369?nt.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
\u336?rangyal\u225?nak nem voltak h\u225?t olyan k\u233?telyei, mint amilyenek
az \u337? lelk\u233?t gy\u246?t\u246?rt\u233?k. Bizony, ismerte \u337? a szerelmet;
l\u225?tta, hogy fordul el Izrael kir\u225?lya az \u218?rt\u243?l, mert \u250?
rr\u225? lett a sz\u237?v\u233?n J\u233?zabel, a szidoni hercegn\u337?. A
hagyom\u225?ny szerint Salamon kir\u225?ly egy idegen n\u337? miatt vesz\u237?tette
el a kir\u225?lys\u225?g\u225?t. D\u225?vid kir\u225?ly a hal\u225?lba k\u252?ldte
egyik legjobb bar\u225?tj\u225?t, mert szenved\u233?lyre gy\u250?lt annak
feles\u233?ge ir\u225?nt. A filiszteusok Delila miatt ejtett\u233?k foglyul S\u225?
msont, \u233?s sz\u250?rt\u225?k ki a szem\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hogy is ne ismern\u233? a szerelmet? Tele a t\u246?rt\u233?nelem a szerelem
tragikus p\u233?ld\u225?ival. \u201?s ha nem ismern\u233? is a szent iratokat,
p\u233?ld\u225?nak ott vannak a bar\u225?tai \u233?s a bar\u225?tainak bar\u225?
tai, meg emezek bar\u225?tai is, emberek, akik belepusztultak a v\u225?rakoz\u225?
ssal t\u246?lt\u246?tt, hossz\u250? \u233?jszak\u225?kba \u233?s a szenved\u233?
sbe. Ha Ill\u233?snek kedvese lett volna Izraelben, aligha hagyta volna el a
sz\u252?l\u337?v\u225?ros\u225?t az \u218?r h\u237?v\u243? szav\u225?ra, \u233?s
most halott lenne.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Haszontalan csat\u225?t v\u237?vok \u8211? gondolta. \u8211? A szerelem
fogja megnyerni ezt az \u252?tk\u246?zetet, \u233?s \u233?n mindig szeretni
fogom \u337?t, am\u237?g csak \u233?lek. Uram, k\u252?ldj vissza Izraelbe, \u250?gy
sohasem kell megvallanom ennek az asszonynak, hogy mit \u233?rzek. Hisz \u337?
\u250?gysem szeret, \u233?s \u250?gyis azt v\u225?laszoln\u225?, hogy h\u337?si
halott f\u233?rj\u233?vel egy\u252?tt az \u337? sz\u237?v\u233?t is eltemett\u233?
k.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
M\u225?snap reggel Ill\u233?s ism\u233?t tal\u225?lkozott a hadvez\u233?rrel.
Megtudta, hogy m\u233?g t\u246?bb s\u225?tor b\u250?jt ki a f\u246?ldb\u337?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u225?ny harcosuk jut egy harcosunkra? \u8211? k\u233?
rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem adok t\u225?j\u233?koztat\u225?st J\u233?zabel ellens\u233?g\u233?
nek. \u8211? A korm\u225?nyz\u243? tan\u225?csosa vagyok \u8211? felelte Ill\u233?
s. \u8211? Tegnap d\u233?lut\u225?n nevezett ki seg\u233?dj\u233?nek, te is tudod,
v\u225?lasszal tartozol.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hadvez\u233?r legsz\u237?vesebben ott mindj\u225?rt meg\u246?lte volna az
idegent.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Minden ember\u252?nkre k\u233?t assz\u237?r katona jut \u8211? v\u225?
laszolt m\u233?gis k\u233?nyszeredetten.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s j\u243?l tudta, hogy az ellens\u233?gnek sokkal nagyobb f\u246?l\u233?ny
kell.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?zeledik az eszm\u233?nyi pillanat, amikor megkezdhetj\u252?k a
b\u233?ket\u225?rgyal\u225?sokat \u8211? mondta. \u8211? Az ellens\u233?g r\u225?
fog j\u246?nni, hogy milyen nagylelk\u369?ek vagyunk, \u233?s \u237?gy jobb
felt\u233?teleket teremthet\u252?nk magunknak. B\u225?rmely hadvez\u233?r tudja,
hogy egy v\u225?ros bev\u233?tel\u233?hez minden v\u233?d\u337?re \u246?t t\u225?
mad\u243?nak kell jutnia.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha most nem t\u225?madunk, el fogj\u225?k \u233?rni ezt az ar\u225?
nyt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g ha biztos\u237?tj\u225?k is az ut\u225?np\u243?tl\u225?st, v\u237?
zzel nem tudnak ell\u225?tni ennyi embert. Akkor j\u246?n el a pillanat, hogy
elk\u252?ldj\u252?k hozz\u225?juk a k\u246?veteinket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mif\u233?le pillanat lesz az?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Engedj\u252?k, hogy m\u233?g egy kicsivel t\u246?bb assz\u237?r harcos
gy\u369?lj\u246?n \u246?ssze. Amikor m\u225?r elviselhetetlen a helyzet\u252?k,
k\u233?nytelenek lesznek t\u225?madni, de csak h\u225?rom vagy n\u233?gy harcosuk
jut majd egy-egy katon\u225?nkra, \u233?s tudj\u225?k, hogy csakis veres\u233?get
szenvedhetnek. Ekkor fognak a k\u252?ld\u246?tteink b\u233?k\u233?t aj\u225?nlani,
szabad \u225?tvonul\u225?st, \u233?s p\u233?nz\u233?rt cser\u233?be, vizet. Ez a
korm\u225?nyz\u243? terve.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hadvez\u233?r nem v\u225?laszolt, \u250?tj\u225?ra engedte az idegent. A
korm\u225?nyz\u243? m\u233?g akkor is ragaszkodhat a terv\u233?hez, ha Ill\u233?s
m\u225?r halott. A hadvez\u233?r megesk\u252?d\u246?tt mag\u225?ban, hogy, ha
id\u225?ig fajulna a helyzet, meg\u246?li a korm\u225?nyz\u243?t, majd \u246?
ngyilkoss\u225?got k\u246?vet el, hogy megmenek\u252?lj\u246?n az istenek
haragj\u225?t\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Azt azonban semmik\u233?ppen sem hagyhatja, hogy p\u233?nz\u233?rt el\u225?
rulj\u225?k a n\u233?p\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
\u8211? Uram, vezess vissza Izrael f\u246?ldj\u233?re \u8211? k\u246?ny\u246?
rg\u246?tt Ill\u233?s d\u233?lut\u225?nonk\u233?nt, amikor a v\u246?lgyet j\u225?
rta. \u8211? Ne engedd, hogy a sz\u237?vem Akbar foglya
maradjon.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ahogy m\u225?s pr\u243?f\u233?t\u225?kt\u243?l l\u225?tta, m\u233?g
gyermekkor\u225?ban, most \u337? is ostorozni kezdte mag\u225?t, valah\u225?nyszor
az \u246?zvegyasszonyra gondolt. Csupa seb lett a h\u225?ta, \u233?s Ill\u233?s
k\u233?t napig l\u225?zasan f\u233?lrebesz\u233?lt. Amikor mag\u225?hoz t\u233?rt,
az asszony arc\u225?t pillantotta meg legel\u337?sz\u246?r; az \u246?zvegy \u233?
ppen a sebeit l\u225?tta el, ken\u337?cs\u246?t \u233?s ol\u237?vaolajat kent
r\u225?juk. Ill\u233?s ahhoz is gyenge volt, hogy lemenjen \u233?tkezni, ez\u233?rt
az \u246?zvegy hordta f\u246?l neki az ennival\u243?t.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Amint meggy\u243?gyult, megint s\u233?t\u225?lgatni kezdett a v\u246?
lgyben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Uram, vigy\u233?l vissza Izrael f\u246?ldj\u233?re \u8211? k\u233?rte.
\u8211? A sz\u237?vem m\u225?r Akbar foglya, de a testem m\u233?g \u250?tra
kelhet.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor megjelent el\u337?tte az angyal. Nem az \u218?r angyala volt, akit a hegy
tetej\u233?n l\u225?tott, hanem az, amelyik vigy\u225?zott r\u225?, \u233?s akinek
m\u225?r megszokta a hangj\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r meghallgatja azok k\u246?ny\u246?rg\u233?s\u233?t, akik nem
akarnak tudni a gy\u369?l\u246?letr\u337?l. De s\u252?ket azok ir\u225?nt, akik a
szeretet el\u337?l menek\u252?lnek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Minden este h\u225?rmasban vacsor\u225?ztak. Ahogy meg\u237?g\u233?rte az \u218?r,
a v\u233?k\u225?b\u243?l sosem fogyott ki a liszt, \u233?s a kors\u243?b\u243?l sem
az olaj.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ev\u233?s k\u246?zben ritk\u225?n besz\u233?lgettek. Egyik este a fi\u250? m\u233?
gis megk\u233?rdezte:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi az, hogy pr\u243?f\u233?ta?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Olyan ember, aki tov\u225?bbra is hallja a gyerekkor\u225?ban hallott
hangokat. \u201?s hisz benn\u252?k. \u205?gy megtudhatja, mit gondolnak az
angyalok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen, tudom, mir\u337?l besz\u233?lsz \u8211? mondta a fi\u250?. \u8211?
Vannak bar\u225?taim, akiket senki sem l\u225?t, csak \u233?
n.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Sose felejtsd el \u337?ket, m\u233?g akkor se, ha a feln\u337?ttek azt
mondj\u225?k, hogy butas\u225?g. \u205?gy mindig tudni fogod, mit akar
Isten.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meg fogom ismerni a j\u246?v\u337?t, ak\u225?rcsak a babiloni j\u243?sok
\u8211? mondta a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A pr\u243?f\u233?t\u225?k nem ismerik a j\u246?v\u337?t. \u336?k csak
k\u246?zvet\u237?tik a szavakat, amelyeket \u233?ppen abban a pillanatban sugall
nekik az \u218?r. Ez\u233?rt vagyok itt, de \u250?gy, hogy nem is tudom, mikor
fogok hazat\u233?rni; az \u218?r nem \u225?rulja el, am\u237?g nem sz\u252?ks\u233?
ges.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u246?zvegy tekintete elszomorodott. Igen, Ill\u233?s egyszer \u250?tra
kel.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Ill\u233?s m\u225?r nem sz\u243?l\u237?totta az Urat. Elhat\u225?rozta, hogy ha
elj\u246?n a megfelel\u337? pillanat, \u233?s t\u225?vozhat Akbarb\u243?l, az
\u246?zvegyet meg a fi\u225?t is mag\u225?val viszi. De nem sz\u243?l r\u243?la,
am\u237?g el nem j\u246?n az ideje.\par\pard\plain\hyphpar}{
Lehet, hogy az \u246?zvegy majd nem akar vele menni. Lehet, hogy m\u233?g nem is
tudja, mit \u233?rez ir\u225?nta Ill\u233?s, hiszen \u337? maga is csak lassan
\u233?rtette meg. Ha \u237?gy lesz, jobbat nem is tehet, mint hogy eg\u233?szen
J\u233?zabel ki\u369?z\u233?s\u233?nek \u233?s Izrael \u250?jj\u225?\u233?p\u237?
t\u233?s\u233?nek szenteli mag\u225?t. Annyi k\u233?rd\u233?s foglalkoztatja majd
az elm\u233?j\u233?t, hogy esz\u233?be se fog jutni a
szerelem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r az \u233?nn\u233?kem \u337?riz\u337? p\u225?sztorom \u8211?
mondta, \u233?s D\u225?vid kir\u225?ly egyik r\u233?gi im\u225?ja jutott az
esz\u233?be. \u8211? Gy\u246?ny\u246?r\u369? sz\u233?p mez\u337?n engemet \u233?
ltet, \u233?s sz\u233?p, kies foly\u243?v\u237?zre
legeltet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s nem hagyja, hogy elvesz\u237?tsem az \u233?letem \u233?rtelm\u233?t
\u8211? fejezte be a saj\u225?t szavaival.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Egy d\u233?lut\u225?n a szok\u225?sosn\u225?l kor\u225?bban \u233?rt haza; az
\u246?zvegy a h\u225?z k\u252?sz\u246?b\u233?n \u252?ld\u246?g\u233?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit csin\u225?lsz itt?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs tennival\u243?m \u8211? felelte az asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor tanulj valamit. Sok olyan ember van, aki m\u225?r lemondott az \u233?
letr\u337?l. Ezek az emberek nem bosszankodnak, nem s\u237?rnak, hanem csak v\u225?
rj\u225?k, hogy m\u250?ljon az id\u337?. Nem k\u233?rtek az \u233?letb\u337?l,
ez\u233?rt m\u225?r az \u233?let sem k\u233?r bel\u337?l\u252?k. T\u233?ged is ez a
vesz\u233?ly fenyeget; cselekedj\u233?l, n\u233?zz szembe az \u233?lettel, ne mondj
le r\u243?la.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ism\u233?t van \u233?rtelme az \u233?letemnek \u8211? mondta az \u246?zvegy
les\u252?t\u246?tt szemmel. \u8211? Ami\u243?ta idej\u246?tt\u233?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s egy pillanatig \u250?gy \u233?rezte, hogy meg tudn\u225? osztani a
sz\u237?v\u233?t az \u246?zveggyel. De \u250?gy d\u246?nt\u246?tt, hogy nem
kock\u225?ztat; biztos valami m\u225?sra gondolt az
asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Fogj bele valamibe \u8211? terelte m\u225?sra a sz\u243?t. \u8211? Akkor
nem ellens\u233?ged lesz az id\u337?, hanem sz\u246?vets\u233?
gesed.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit tanulhatn\u233?k?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s elgondolkozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A b\u252?bloszi \u237?r\u225?st. Haszn\u225?t l\u225?tod majd, ha
egyszer \u250?tra kelsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony elhat\u225?rozta, hogy sz\u237?vvel-l\u233?lekkel \u225?tadja mag\u225?t
a tanul\u225?snak. Sosem gondolta, hogy egy napon elhagyja Akbart, Ill\u233?s
azonban \u250?gy besz\u233?lt, mint aki tal\u225?n mag\u225?val szeretn\u233?
vinni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u218?jra szabadnak \u233?rezte mag\u225?t. \u218?jra hajnalban \u233?bredt, \u233?
s mosolyogva j\u225?rt-kelt a v\u225?ros utc\u225?in.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
\u8211? Ill\u233?s m\u233?g mindig \u233?l \u8211? mondta a hadvez\u233?r a f\u337?
papnak k\u233?t h\u243?nap m\u250?lva. \u8211? Nem tudtad meg\u246?
letni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Eg\u233?sz Akbarban nincs egyetlen ember, aki hajland\u243? lenne v\u233?
grehajtani ezt a feladatot. Az izraeli betegeket vigasztal, rendszeresen l\u225?
togatja a rabokat, \u233?s enni ad az \u233?hez\u337?knek. Ha valakinek vit\u225?ja
t\u225?mad a szomsz\u233?dj\u225?val, \u337?hozz\u225? folyamodik, \u233?s mindenki
belenyugszik az \u237?t\u233?leteibe, mert igazs\u225?gosak. A korm\u225?nyz\u243?
arra haszn\u225?lja, hogy a maga n\u233?pszer\u369?s\u233?g\u233?t n\u246?velje
vele, de senki sem veszi \u233?szre.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A keresked\u337?k nem akarnak h\u225?bor\u250?t. Ha a korm\u225?nyz\u243?
olyan n\u233?pszer\u369? lesz, hogy siker\u252?l a b\u233?ke oldal\u225?ra \u225?
ll\u237?tania a lakoss\u225?got, akkor soha t\u246?bb\u233? nem tudjuk el\u369?zni
innen az assz\u237?rokat. Ill\u233?snek azonnal meg kell
halnia.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap az \u214?t\u246?dik Hegy mindig felh\u337?kkel bor\u237?tott cs\u250?
cs\u225?ra mutatott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az istenek nem fogj\u225?k hagyni, hogy idegen er\u337? al\u225?zza meg
orsz\u225?godat. Majd \u337?k kital\u225?lnak valamit: t\u246?rt\u233?nni fog
valami, mi pedig majd kihaszn\u225?ljuk az alkalmat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi lesz az?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom. De figyelni fogom a jeleket. Te pedig ne mondj igazat az
assz\u237?r seregr\u337?l. Valah\u225?nyszor \u233?rdekl\u337?dnek az er\u337?
viszonyok fel\u337?l, mondd, hogy tov\u225?bbra is n\u233?gy megsz\u225?ll\u243?
jut egy akbari katon\u225?ra. \u201?s folytasd a csapataid kik\u233?pz\u233?s\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt? Ha od\u225?ig jutunk, hogy \u246?t assz\u237?r jut egy
harcosunkra, el vagyunk veszve.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u233?vedsz: akkor lesznek azonosak az es\u233?lyeink. Amikor elkezd\u337?
dik a harc, nem m\u233?ltatlan ellenf\u233?llel fogsz k\u252?zdeni, \u233?s nem
foghatj\u225?k r\u225?d, hogy gy\u225?v\u225?n vissza\u233?lt\u233?l az
ellenf\u233?l gyenges\u233?g\u233?vel. Akbar serege olyan er\u337?s ellenf\u233?
llel sz\u225?ll szembe, mint amilyen \u337? maga, \u233?s gy\u337?zni fog a
csat\u225?ban, mert a hadvez\u233?re jobb haditervet dolgozott
ki.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hi\u250?s\u225?g azt parancsolta a hadvez\u233?rnek, hogy \u250?gy tegyen, ahogy
a f\u337?pap javasolja. \u201?s att\u243?l fogva nem osztotta meg az \u233?
rtes\u252?l\u233?seit sem a korm\u225?nyz\u243?val, sem pedig Ill\u233?
ssel.\par\pard\plain\hyphpar}{
Megint elm\u250?lt k\u233?t h\u243?nap; egy reggelre virrad\u243?ra annyira
megn\u337?tt az assz\u237?r sereg, hogy m\u225?r \u246?t katona jutott egy akbari
v\u233?d\u337?re. B\u225?rmely pillanatban megindulhatott a t\u225?mad\u225?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s egy ideje m\u225?r gyan\u237?totta, hogy hazudik a hadvez\u233?r, amikor
az ellens\u233?ges er\u337?k nagys\u225?g\u225?r\u243?l besz\u233?l, \u225?m ez
v\u233?g\u252?l is Ill\u233?s malm\u225?ra hajtja a vizet: mire v\u225?ls\u225?gos
m\u233?rt\u233?ket \u233?r el a v\u233?d\u337? \u233?s t\u225?mad\u243? csapatok
ar\u225?nya, k\u246?nny\u369? lesz meggy\u337?znie a n\u233?pet r\u243?la, hogy a
b\u233?ke az egyetlen \u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u201?ppen ezen t\u246?prengett, amikor a t\u233?r fel\u233? igyekezett;
hetenk\u233?nt egyszer ott seg\u237?tett elsim\u237?tani a v\u225?ros lak\u243?i
k\u246?z\u246?tt t\u225?madt vit\u225?kat. \u193?ltal\u225?ban apr\u243?-
csepr\u337? \u252?gyek voltak ezek: szomsz\u233?dok kaptak hajba, aggasty\u225?nok
nem akartak ad\u243?t fizetni, keresked\u337?k panaszolt\u225?k, hogy k\u225?r
\u233?rte \u337?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? is ott volt; olykor elj\u246?tt, hogy tanulm\u225?nyozza
Ill\u233?s munk\u225?j\u225?t; Eleinte nem rokonszenvezett vele a pr\u243?f\u233?
ta, de m\u225?r teljesen elm\u250?lt a korm\u225?nyz\u243? ir\u225?nt \u233?rzett
kezdeti ellenszenve; Ill\u233?s r\u225?j\u246?tt, hogy b\u246?lcs ember a
korm\u225?nyz\u243?, m\u233?g azel\u337?tt szereti orvosolni a gondokat, hogy baj
sz\u225?rmazn\u233?k bel\u337?l\u252?k, b\u225?r az is igaz, hogy nem hisz a
szellemi vil\u225?gban, \u233?s nagyon f\u233?l a hal\u225?lt\u243?l. A korm\u225?
nyz\u243? sok esetben latba vetette a tekint\u233?ly\u233?t, hogy a t\u246?rv\u233?
ny erej\u233?vel toldja meg Ill\u233?s hat\u225?rozat\u225?t. Az is el\u337?
fordult, hogy nem \u233?rtett egyet Ill\u233?s egy-egy \u237?t\u233?let\u233?
vel, \u233?s Ill\u233?s id\u337?vel mindig r\u225?j\u246?tt, hogy a korm\u225?
nyz\u243?nak volt igaza.\par\pard\plain\hyphpar}{
Akbar p\u233?ldaad\u243? f\u246?n\u237?ciai v\u225?ross\u225? kezdett fejl\u337?
dni. A korm\u225?nyz\u243? a kor\u225?bbin\u225?l igazs\u225?gosabb ad\u243?
rendszert dolgozott ki, megjav\u237?ttatta a v\u225?ros \u250?tjait, \u233?s okosan
haszn\u225?lta fel az \u225?rukra kivetett v\u225?mb\u243?l sz\u225?rmaz\u243?
hasznot. Ill\u233?s egy darabig unszolta, hogy tiltsa be a bor \u233?s a s\u246?r
fogyaszt\u225?s\u225?t, mert az el\u233? ker\u252?l\u337? vit\u225?s esetek t\u246?
bbs\u233?ge ittas ember \u225?ltal elk\u246?vetett er\u337?szakoskod\u225?s k\u246?
vetkezm\u233?nye volt. A korm\u225?nyz\u243? azonban \u250?gy v\u233?lekedett, hogy
csak akkor tekinthet\u337? nagyv\u225?rosnak a v\u225?ros, ha ilyesmi is el\u337?
fordul benne. A hagyom\u225?ny szerint, az isteneknek kedv\u252?k telik benne, ha,
a napi munka ut\u225?n, sz\u243?rakoznak is egy kicsit az emberek, a r\u233?szegek
pedig az istenek v\u233?delm\u233?t \u233?lvezik.\par\pard\plain\hyphpar}{
R\u225?ad\u225?sul ez a vid\u233?k messze f\u246?ld\u246?n arr\u243?l volt h\u237?
res, hogy a vil\u225?g egyik legjobb bor\u225?t termeli, furcs\u225?llott\u225?k
volna h\u225?t az idegenek, ha maguk az akbariak nem itt\u225?k volna. Ill\u233?s
tiszteletben tartotta a korm\u225?nyz\u243? d\u246?nt\u233?s\u233?t, \u233?s
v\u233?g\u252?l maga is egyet\u233?rtett vele, hogy a j\u243?kedv\u369? emberek
jobban is dolgoznak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem kell \u250?gy igyekezned \u8211? mondta a korm\u225?nyz\u243?,
miel\u337?tt Ill\u233?s nekifogott az aznapi munk\u225?nak. \u8211? A seg\u233?dnek
csak az a dolga, hogy v\u233?lem\u233?ny\u233?vel seg\u237?tse a korm\u225?nyzat
m\u369?k\u246?d\u233?s\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Visszav\u225?gyom a sz\u252?l\u337?f\u246?ldemre, haza szeretn\u233?k
t\u233?rni. Am\u237?g elfoglalnak ezek az \u252?gyek, addig hasznosnak \u233?rzem
magam, \u233?s megfeledkezem r\u243?la, hogy idegen vagyok \u8211? felelte
Ill\u233?s. \u8211? \u201?s az ir\u225?nta \u233?rzett szerelmemen is \u250?
rr\u225? tudok lenni \u8211? tette hozz\u225?, de csak mag\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Ennek a n\u233?pi \u237?t\u233?l\u337?sz\u233?knek hamarosan nagy k\u246?z\u246?
ns\u233?ge lett, amely mindig figyelemmel k\u237?s\u233?rte, hogy mi t\u246?
rt\u233?nik. M\u225?r most is gy\u252?lekeztek: \u246?regek, akik m\u225?r nem
tudtak a mez\u337?k\u246?n dolgozni, \u233?s most elj\u246?ttek megtapsolni vagy
kif\u252?ty\u252?lni Ill\u233?s d\u246?nt\u233?seit, m\u225?sok meg k\u246?
zvetlen\u252?l is \u233?rintve voltak valamelyik napirenden l\u233?v\u337? \u252?
gyben, ak\u225?r mint \u225?ldozatok, ak\u225?r az\u233?rt, mert hasznot rem\u233?
ltek az \u237?t\u233?lett\u337?l. Asszonyok \u233?s gyerekek is akadtak, akik
\u8211? munka h\u237?j\u225?n \u8211? b\u225?m\u233?szkod\u225?ssal t\u246?lt\u246?
tt\u233?k az id\u337?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nekil\u225?tott az aznap reggeli \u252?gyeknek: egy p\u225?sztor volt az
els\u337?, aki azt \u225?lmodta, hogy kincs van elrejtve az egyiptomi
piramisokn\u225?l, de p\u233?nzre lett volna sz\u252?ks\u233?ge, hogy odajuthasson.
Ill\u233?s sosem j\u225?rt Egyiptomban, de tudta, hogy messze van, \u233?s
amond\u243? volt, hogy a p\u225?sztor aligha tudna \u246?sszeszedni annyi p\u233?
nzt a t\u246?bbiekt\u337?l, amennyi neki kell, de ha megfizeti az \u225?lma \u225?
r\u225?t, \u233?s eladja a birk\u225?it, bizony\u225?ra meg is tal\u225?lja, amit
keres.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ezut\u225?n egy asszony k\u246?vetkezett, aki Izrael var\u225?zstudom\u225?ny\u225?
t akarta eltanulni. Ill\u233?s azt felelte, hogy \u337? nem tan\u237?t\u243?, csak
pr\u243?f\u233?ta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor \u233?ppen b\u233?k\u233?sen akarta elint\u233?zni egy gazda eset\u233?t,
aki szitkokkal illette egy m\u225?sik gazda feles\u233?g\u233?t, egy katona
furakodott \u225?t a t\u246?megen, \u233?s utat t\u246?rt a korm\u225?nyz\u243?
hoz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Uram, k\u233?met fogtak a j\u225?r\u337?reink \u8211? jelentette a j\u246?
vev\u233?ny, akir\u337?l szakadt a ver\u237?t\u233?k. \u8211? Most vezetik
ide!\par\pard\plain\hyphpar}{
Remeg\u233?s futott v\u233?gig a hallgat\u243?s\u225?gon; most fordult el\u337?
el\u337?sz\u246?r, hogy hasonl\u243? eset tan\u250?i
lehettek.\par\pard\plain\hyphpar}\u8211?\~\~\~\~\~\~\~ Hal\u225?l r\u225?! \u8211?
ki\u225?ltotta valaki. \u8211? Hal\u225?l az ellens\u233?gre!{
\~Mindenki ord\u237?tva helyeselt. Egy szempillant\u225?s alatt h\u237?re ment a
v\u225?rosban, \u233?s megtelt a t\u233?r. Csak nagy nehezen lehetett megt\u225?
rgyalni a h\u225?tral\u233?v\u337? eseteket; minduntalan azzal szak\u237?tott\u225?
k f\u233?lbe Ill\u233?st, hogy m\u225?ris \u225?ll\u237?ts\u225?k el\u337? az
idegent.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ilyesmiben nem \u237?t\u233?lkezhetek \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? Ez
az akbari hat\u243?s\u225?gokra tartozik.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Minek j\u246?ttek ide az assz\u237?rok? \u8211? mondta valaki. \u8211? Nem
tudj\u225?k, hogy nemzed\u233?kek \u243?ta b\u233?k\u233?ben \u233?l\u252?
nk?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt akarj\u225?k a mi viz\u252?nket? \u8211? kiab\u225?lta egy
m\u225?sik. \u8211? Mi\u233?rt fenik a fogukat a v\u225?
rosunkra?\par\pard\plain\hyphpar}{
H\u243?napok \u243?ta senki sem merte nyilv\u225?nosan sz\u243?ba hozni az
idegeneket. Mindenki egyre t\u246?bb s\u225?trat l\u225?tott a t\u225?volban, a
keresked\u337?k r\u233?g\u243?ta mondogatt\u225?k, hogy meg kell kezdeni a b\u233?
k\u233?r\u337?l val\u243? alkudoz\u225?st, de Akbar n\u233?pe nem volt
hajland\u243? tudom\u225?sul venni, hogy megsz\u225?ll\u225?s fenyegeti a v\u225?
rost. Egy-egy jelent\u233?ktelen t\u246?rzs bet\u246?r\u233?s\u233?t nem sz\u225?
m\u237?tva, amelyet am\u250?gy is hamar visszavertek, csak a papok eml\u233?keztek
h\u225?bor\u250?kra. \u336?k besz\u233?ltek Egyiptom n\u233?p\u233?r\u337?l, harci
m\u233?nekr\u337?l \u233?s harci szekerekr\u337?l meg \u225?llat form\u225?j\u250?
istenekr\u337?l. Ez azonban r\u233?gen t\u246?rt\u233?nt, Egyiptom sem volt m\u225?
r olyan fontos orsz\u225?g, r\u233?ges-r\u233?g hazat\u233?rtek a s\u246?t\u233?
tb\u337?r\u369?, furcsa besz\u233?d\u369? katon\u225?k. Most T\u237?rusz \u233?s
Szidon lak\u243?i uralkodnak a tengereken, \u233?s egy \u250?j birodalom
terjeszked\u233?s\u233?n f\u225?radoznak, mert, noha tapasztalt katon\u225?k
voltak, a harcnak \u250?j form\u225?j\u225?t fedezt\u233?k f\u246?l: a
kereskedelmet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt olyan izgatottak? \u8211? k\u233?rdezte a korm\u225?nyz\u243?
Ill\u233?st\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mert \u233?rzik, hogy megv\u225?ltozott valami. Te is, \u233?n is tudjuk,
hogy mostant\u243?l kezdve b\u225?rmelyik pillanatban t\u225?madhatnak az
assz\u237?rok. Te is, \u233?n is tudjuk, hogy a hadvez\u233?r m\u225?r j\u243?
ideje hazudozik, ha az ellens\u233?ges sereg l\u233?tsz\u225?m\u225?r\u243?l van
sz\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u337?r\u252?lt meg, hogy b\u225?rkinek is elmondja. Csak p\u225?nikot
keltene vele.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindenki meg\u233?rzi, ha vesz\u233?lybe ker\u252?l; furcs\u225?n kezd
viselkedni, sejtelmei t\u225?madnak, \u233?rzi, hogy van valami a leveg\u337?
ben. \u201?s \u225?m\u237?tani pr\u243?b\u225?lja mag\u225?t, mert \u250?gy
gondolja, hogy nem lesz k\u233?pes megbirk\u243?zni a helyzettel. \u336?k eg\u233?
sz mostan\u225?ig \u225?m\u237?tani pr\u243?b\u225?lt\u225?k magukat; \u225?m
elj\u246?n az id\u337?, amikor szembe kell n\u233?zni az igazs\u225?
ggal.\par\pard\plain\hyphpar}{
Meg\u233?rkezett a pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj\u252?nk a palot\u225?ba, \u233?s h\u237?vjuk \u246?ssze az akbari
tan\u225?csot. A hadvez\u233?r \u250?ton van hozz\u225?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne j\u225?rulj hozz\u225? \u8211? mondta Ill\u233?s halkan a korm\u225?
nyz\u243?nak. \u8211? K\u233?nyszer\u237?teni fognak, hogy azt tedd, amit nem
akarsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj\u252?nk \u8211? n\u243?gatta \u337?ket a pap. \u8211? K\u233?met
fogtak, s\u252?rg\u337?s \u243?vint\u233?zked\u233?sekre van sz\u252?ks\u233?
g.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hallgasd ki a n\u233?p k\u246?r\u233?ben \u8211? s\u250?gta Ill\u233?s.
\u8211? Az emberek majd mell\u233?d \u225?llnak, mert, ha h\u225?bor\u250?t k\u233?
rnek is, b\u233?k\u233?t akarnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hozz\u225?tok ide azt az embert! \u8211? d\u246?nt\u246?tt a korm\u225?
nyz\u243?. A t\u246?meg el\u233?gedetten rivalgott; most el\u337?sz\u246?r vehettek
r\u233?sz tan\u225?cs\u252?l\u233?sen.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tehetj\u252?k! \u8211? mondta a pap. \u8211? K\u233?nyes \u252?gy,
nyugalmat k\u237?v\u225?n az elint\u233?z\u233?se!\par\pard\plain\hyphpar}{
F\u252?ttysz\u243?, tiltakoz\u225?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hozz\u225?tok ide \u8211? ism\u233?telte a korm\u225?nyz\u243?. \u8211? Itt
a t\u233?ren hallgatjuk ki, a n\u233?p k\u246?r\u233?ben. Egy\u252?tt dolgozunk,
hogy Akbar vir\u225?gz\u243? v\u225?ros legyen, \u233?s arr\u243?l is egy\u252?tt
fogunk hat\u225?rozni, ami fenyeget benn\u252?nket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tapsvihar fogadta a d\u246?nt\u233?st. Akbari katon\u225?k jelentek meg, f\u233?
lmeztelen f\u233?rfit vonszoltak magukkal, aki csupa v\u233?r volt. K\u237?m\u233?
letlen\u252?l \u252?tlegelhett\u233?k \u250?t k\u246?zben.\par\pard\plain\hyphpar}{
El\u252?lt a zaj. S\u250?lyos cs\u246?nd telepedett a hallgat\u243?s\u225?gra,
\u250?gyhogy odahallatszott a diszn\u243?r\u246?f\u246?g\u233?s meg a t\u233?r
t\u250?ls\u243? v\u233?g\u233?ben j\u225?tszadoz\u243? gyerekek zsivajg\u225?
sa.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt b\u225?ntatok \u237?gy a fogollyal? \u8211? ki\u225?ltotta a
korm\u225?nyz\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ellen\u225?llt \u8211? felelte az egyik \u337?r. \u8211? Azt \u225?ll\u237?
totta, hogy nem k\u233?m. \u201?s hogy az\u233?rt j\u246?tt, mert uras\u225?goddal
akar besz\u233?lni.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? h\u225?rom sz\u233?ket hozatott a palot\u225?b\u243?l.
Szolg\u225?i a b\u237?r\u243?i pal\u225?stj\u225?t is elhozt\u225?k, mert mindig
azt viselte, ha \u246?sszeh\u237?vt\u225?k a tan\u225?csot.\par\pard\plain\hyphpar}
{
A korm\u225?nyz\u243? \u233?s a f\u337?pap le\u252?lt. A harmadik sz\u233?k a
hadvez\u233?rre v\u225?rt, aki m\u233?g nem \u233?rkezett
meg.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u220?nnep\u233?lyesen megnyitom Akbar v\u225?ros\u225?nak tan\u225?
cs\u252?l\u233?s\u233?t. L\u233?pjenek k\u246?zelebb a v\u233?
nek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u214?regemberek l\u233?ptek oda a k\u233?t f\u233?rfihoz, \u233?s f\u233?lk\u246?
rben f\u246?lsorakoztak a sz\u233?kek m\u246?g\u246?tt. Ez volt a v\u233?nek
tan\u225?csa; r\u233?gebben m\u233?g tisztelt\u233?k, \u233?s figyelembe vett\u233?
k a v\u233?nek v\u233?lem\u233?ny\u233?t. De Ill\u233?s kor\u225?ban m\u225?r
ink\u225?bb csak d\u237?sznek voltak ott a v\u233?nek, csak az\u233?rt, hogy,
b\u225?rmit mond is a korm\u225?nyz\u243?, r\u225?b\u243?lintsanak a
szavaira.\par\pard\plain\hyphpar}{
N\u233?h\u225?ny formas\u225?g k\u246?vetkezett, foh\u225?szkodtak az \u214?t\u246?
dik Hegy isteneihez, \u233?s felid\u233?zt\u233?k n\u233?h\u225?ny egykori h\u337?s
nev\u233?t, majd a korm\u225?nyz\u243? a rabhoz fordult.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit akarsz? \u8211? k\u233?rdezte a foglyot.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az nem felelt. Furcsa arckifejez\u233?ssel n\u233?zett vissza, mintha egyenl\u337?
rang\u250?nak tartan\u225? mag\u225?t a k\u233?rdez\u337?
vel.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit akarsz? \u8211? ism\u233?telte a korm\u225?nyz\u243?. A f\u337?pap
meg\u233?rintette a karj\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tolm\u225?cs kell. Nem besz\u233?li a nyelv\u252?nket. Kiadt\u225?k a
parancsot az egyik \u337?rnek, aki m\u225?ris indult, hogy tolm\u225?csot keressen,
egy keresked\u337?t. K\u252?l\u246?nben a keresked\u337?k sosem vettek r\u233?szt
Ill\u233?s igazs\u225?gtev\u337? gy\u369?l\u233?sein, mert mindig a kalm\u225?
r\u233?let \u252?gyes-bajos dolgaival voltak elfoglalva, \u233?s a p\u233?nz\u252?
ket sz\u225?molgatt\u225?k. V\u225?rakoz\u225?s k\u246?zben odas\u250?gta a f\u337?
pap:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt vert\u233?k meg a foglyot, mert f\u233?lnek. Engedd meg, hogy
\u233?n fogjam vallat\u243?ra, \u233?s ne sz\u243?lj k\u246?zbe: a p\u225?
nikt\u243?l mindenki er\u337?szakos lesz, \u233?s ha nem l\u233?p\u252?nk fel
kell\u337? er\u233?llyel, kics\u250?szhat a kez\u252?nkb\u337?l a helyzet ir\u225?
ny\u237?t\u225?sa.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? nem v\u225?laszolt. \u336? maga is f\u233?lt. Ill\u233?st
kereste a tekintet\u233?vel, de onnan, ahol \u252?lt, nem l\u225?
thatta.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Meg\u233?rkezett a keresked\u337?, akit er\u337?nek erej\u233?vel r\u225?ngatott
oda a katona. Panaszkodott is a keresked\u337?, hogy l\u225?m, vesztegetnie k\u233?
nytelen az idej\u233?t, pedig igen sok dolga lenne. A f\u337?pap azonban
szigor\u250?an r\u225?n\u233?zett, \u233?s utas\u237?totta, hogy maradjon
nyugton, \u233?s ford\u237?tsa a besz\u233?lget\u233?st.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit keresel itt? \u8211? k\u233?rdezte ism\u233?t a korm\u225?
nyz\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem vagyok k\u233?m \u8211? v\u225?laszolta a f\u233?rfi. \u8211?
Sereg\u252?nk egyik vez\u233?re vagyok. Az\u233?rt j\u246?ttem, hogy sz\u243?t
\u233?rtsek veled.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hallgat\u243?s\u225?g, amely eddig n\u233?ma cs\u246?ndben v\u225?rt, ki\u225?
ltozni kezdett, amint elhangzott a mondat ford\u237?t\u225?sa. Hazugs\u225?g,
mondt\u225?k az emberek, \u233?s azonnali hal\u225?lt k\u246?veteltek az idegen
fej\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap cs\u246?ndet k\u233?rt, \u233?s a fogoly fel\u233?
fordult:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mir\u337?l akarsz besz\u233?lni?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A korm\u225?nyz\u243? b\u246?lcs ember h\u237?r\u233?ben \u225?ll \u8211?
mondta az assz\u237?r katona. \u8211? Mi nem akarjuk elpuszt\u237?tani ezt a
v\u225?rost: minket T\u237?rusz \u233?s Szidon \u233?rdekel. Csakhogy Akbar f\u233?
l\u250?ton van, \u233?s uralja ezt a v\u246?lgyet; ha r\u225?k\u233?nyszer\u252?
l\u252?nk a harcra, id\u337?t \u233?s embereket vesz\u237?t\u252?nk. Az\u233?rt
j\u246?ttem h\u225?t, hogy egyezs\u233?get k\u237?n\u225?
ljak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ez az ember igazat besz\u233?l \u8211? gondolta Ill\u233?s. \u201?
szrevette, hogy katon\u225?k \u225?llj\u225?k k\u246?r\u252?l, r\u225?ad\u225?sul
olyan szorosan, hogy el sem l\u225?t a korm\u225?nyz\u243?ig. \u8211? \u218?gy
okoskodik, ahogy mi. Az \u218?r csod\u225?t vitt v\u233?gbe, \u237?gy fogja
elsim\u237?tani ezt a vesz\u233?lyes helyzetet.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap f\u246?l\u225?llt:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?tj\u225?tok? \u8211? ki\u225?ltotta az embereknek. \u8211? Csata
n\u233?lk\u252?l akarnak elpuszt\u237?tani benn\u252?nket!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Folytasd \u8211? mondta a korm\u225?nyz\u243? a fogolynak. A f\u337?pap
azonban ism\u233?t k\u246?zbesz\u243?lt:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A mi korm\u225?nyz\u243?nk j\u243? ember, nem akar v\u233?ront\u225?st.
Csakhogy h\u225?bor\u250? van, \u233?s ez az ember, a v\u225?dlott, akit magatok
el\u337?tt l\u225?ttok, az ellens\u233?g\u252?nk!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igaza van! \u8211? ki\u225?ltotta valaki a t\u246?megb\u337?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ekkor d\u246?bbent r\u225?, hogy hib\u225?zott. A f\u337?pap szint\u233?
n j\u225?tszik a hallgat\u243?s\u225?g\u225?val, a korm\u225?nyz\u243? meg csak
igazs\u225?got akar tenni. Megpr\u243?b\u225?lt a k\u246?zel\u233?be nyomulni,
de{\b
}durv\u225?n visszal\u246?kt\u233?k. Egy katona megfogta a karj\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Itt maradsz. \u218?gyis a te \u246?tleted volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s h\u225?tran\u233?zett: a hadvez\u233?r \u225?llt m\u246?g\u246?tte,
\u233?s mosolygott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem hallgathatjuk meg a v\u225?laszt \u8211? folytatta a f\u337?pap, akinek
mozdulataib\u243?l \u233?s szavaib\u243?l val\u243?s\u225?ggal \u225?radt az
indulat. \u8211? Ha hajland\u243?s\u225?got mutatunk a t\u225?rgyal\u225?sra, azt
is kimutatjuk, hogy f\u233?l\u252?nk. M\u225?rpedig Akbar n\u233?pe b\u225?tor;
m\u243?dj\u225?ban \u225?ll b\u225?rmely t\u225?mad\u225?st
visszaverni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ez az ember a b\u233?ke \u250?tj\u225?t keresi \u8211? mondta a korm\u225?
nyz\u243? a sokas\u225?g fel\u233? fordulva.\par\pard\plain\hyphpar}{
Valaki megsz\u243?lalt:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A kalm\u225?rok a b\u233?k\u233?re t\u246?rekszenek. A papok b\u233?k\u233?
t \u225?ll\u237?tanak. A korm\u225?nyz\u243?k b\u233?k\u233?t szereznek. De egy
hadsereg csak egyet akarhat: h\u225?bor\u250?t!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u225?t nem l\u225?tod, hogy Izrael vall\u225?si veszedelm\u233?vel is
szembe tudtunk sz\u225?llni h\u225?bor\u250? n\u233?lk\u252?l? \u8211? ord\u237?
totta a korm\u225?nyz\u243?. \u8211? Nem k\u252?ldt\u252?nk hadsereget, sem
haj\u243?kat, hanem csak J\u233?zabelt. \u201?s most Ba\u225?lt im\u225?dj\u225?k
Izraelben, pedig egyetlen embert sem kellett csat\u225?ban f\u246?l\u225?
ldoznunk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az assz\u237?rok azonban nem sz\u233?passzonyt, hanem harcosokat k\u252?
ldtek! \u8211? kiab\u225?lta m\u233?g hangosabban a pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
A t\u246?meg az assz\u237?r katona hal\u225?l\u225?t k\u246?vetelte. A korm\u225?
nyz\u243? karon ragadta a f\u337?papot.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u220?lj le \u8211? mondta. \u8211? T\u250?l sokat engedsz meg
magadnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A te \u246?tleted volt a nyilv\u225?noss\u225?g. Jobban mondva, az
izraeli \u225?rul\u243?\u233?, aki, a jelek szerint, Akbar vezet\u337?j\u233?nek
cselekedeteit ir\u225?ny\u237?tja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?s\u337?bb majd sz\u243?t \u233?rtek vele. Most azt kell megtudnunk,
hogy mit akar az assz\u237?r. Az emberek nemzed\u233?keken kereszt\u252?l er\u337?
szakkal igyekeztek \u233?rv\u233?nyt szerezni az akaratuknak; \u250?gy besz\u233?
ltek, ahogy kedv\u252?k tartotta, de keveset t\u246?r\u337?dtek a n\u233?p v\u233?
lem\u233?ny\u233?vel. V\u233?g\u252?l el is pusztultak az ilyenf\u233?le
birodalmak. A mi n\u233?p\u252?nk az\u233?rt gyarapodott, mert megtanult m\u225?
sokra figyelni, meghallgatni m\u225?sok k\u237?v\u225?ns\u225?gait, \u233?s mindent
megpr\u243?b\u225?lni, hogy teljes\u237?tse is \u337?ket, \u201?s mi lett az
eredm\u233?nye? A haszon.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap csak r\u225?zta a fej\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? B\u246?lcs szavaknak t\u369?nnek, \u233?s ez a legrosszabb minden
vesz\u233?ly k\u246?z\u252?l. Ha ostobas\u225?gokat besz\u233?ln\u233?l, k\u246?
nny\u369? volna bebizony\u237?tani, hogy t\u233?vedsz. Csakhogy amit most
mondt\u225?l, csapd\u225?t rejt mag\u225?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az els\u337? sorban \u225?ll\u243?k hallhatt\u225?k is a sz\u243?v\u225?lt\u225?st.
Azel\u337?tt a korm\u225?nyz\u243? mindig arra t\u246?rekedett, hogy a tan\u225?cs
v\u233?lem\u233?ny\u233?t is figyelembe vegye, \u233?s Akbarnak igen j\u243?
h\u237?re is volt; T\u237?rusz \u233?s Szidon megb\u237?zottakat k\u252?ld\u246?tt
a v\u225?rosba, hogy tanulj\u225?k el Akbar igazgat\u225?s\u225?nak m\u243?dj\u225?
t; m\u225?r az uralkod\u243? is ismerte a korm\u225?nyz\u243? nev\u233?t, \u237?gy
h\u225?t nem volt lehetetlen, hogy \u246?reg napjaira, az uralkod\u243? k\u246?
zvetlen k\u246?rnyezet\u233?nek bizalmas tagjai k\u246?z\u233? is beker\u252?l, az
el\u246?lj\u225?r\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ma azonban nyilv\u225?noss\u225?g el\u337?tt k\u233?ts\u233?gbe vont\u225?k a
tekint\u233?ly\u233?t. Ha nem hat\u225?roz, elvesz\u237?ti a n\u233?p
tisztelet\u233?t, \u233?s fontos d\u246?nt\u233?sek tov\u225?bbi meghozatal\u225?ra
is alkalmatlann\u225? v\u225?lik, mert senki sem fog engedelmeskedni
neki.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Folytasd \u8211? mondta a korm\u225?nyz\u243? a fogolynak, fittyet h\u225?
nyva a f\u337?pap d\u252?h\u246?s pillant\u225?s\u225?ra, \u233?s utas\u237?totta a
tolm\u225?csot, hogy ford\u237?tson.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Alkut aj\u225?nlani j\u246?ttem \u8211? felelte az assz\u237?r. \u8211?
Hagyjatok \u225?tvonulni, mi pedig egyenesen T\u237?ruszt \u233?s Szidont t\u225?
madjuk meg. Ha ezt a k\u233?t v\u225?rost legy\u337?zt\u252?k, amihez nem f\u233?
rhet k\u233?ts\u233?g, hiszen az ottani harck\u233?pes f\u233?rfiak java r\u233?sze
most is haj\u243?n \u252?l, \u233?s a haszna ut\u225?n fut, akkor nagylelk\u369?ek
lesz\u252?nk Akbarhoz. T\u233?ged pedig, korm\u225?nyz\u243?, meghagyunk a
tiszts\u233?gedben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?tj\u225?tok? \u8211? k\u233?rdezte a f\u337?pap, \u233?s ism\u233?t
f\u246?l\u225?llt. \u8211? Azt hiszik, hogy a korm\u225?nyz\u243?nk Akbar
becs\u252?let\u233?t is k\u233?pes elcser\u233?lni egy tiszts\u233?g\u233?
rt!\par\pard\plain\hyphpar}{
A sokas\u225?g d\u252?h\u246?s ord\u237?toz\u225?sban t\u246?rt ki. M\u233?g hogy
az a csupa seb, f\u233?lmeztelen f\u233?rfi r\u225?juk k\u233?nyszer\u237?tse az
akarat\u225?t! Egy t\u233?rdre k\u233?nyszer\u237?tett ember aj\u225?nl megad\u225?
st a v\u225?rosnak! N\u233?h\u225?nyan f\u246?lugrottak, \u233?s m\u225?r-m\u225?r
neki is rontottak volna; a katon\u225?k csak \u252?ggyel-bajjal tudt\u225?k
fenntartani a rendet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? V\u225?rjatok! \u8211? ki\u225?ltotta a korm\u225?nyz\u243?, \u233?s
igyekezett t\u250?lkiab\u225?lni a t\u246?bbieket. \u8211? V\u233?dtelen ember
\u225?ll el\u337?tt\u252?nk, nem f\u233?lhet\u252?nk t\u337?le. Tudjuk, hogy a mi
sereg\u252?nk jobban fel van k\u233?sz\u252?lve, b\u225?trabbak a katon\u225?ink.
Senkinek semmit sem kell bizony\u237?tanunk. Ha a harc mellett d\u246?nt\u252?nk,
megnyerj\u252?k a csat\u225?t, de \u243?ri\u225?si vesztes\u233?geink
lesznek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s lehunyt szemmel im\u225?dkozott, hogy a korm\u225?nyz\u243? sikeresen
meggy\u337?zze a n\u233?pet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u336?seink az egyiptomi birodalomr\u243?l mes\u233?ltek nek\u252?nk, de
annak az id\u337?nek m\u225?r v\u233?ge \u8211? folytatta a korm\u225?nyz\u243?.
\u8211? Most \u233?ppen az Aranykorba t\u233?r\u252?nk vissza, \u237?gy ap\u225?ink
\u233?s nagyap\u225?ink m\u225?r meg is \u237?zlelhett\u233?k a b\u233?k\u233?t.
Mi\u233?rt mi vess\u252?nk v\u233?get ennek a hagyom\u225?nynak? A kereskedelemben,
nem pedig a csatamez\u337?n v\u237?vj\u225?k korunk h\u225?bor\u250?j\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A sokas\u225?g apr\u225?nk\u233?nt elcs\u246?ndesedett. A korm\u225?nyz\u243? nem
j\u225?rt messze a sikert\u337?l!\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor el\u252?lt a zaj, a korm\u225?nyz\u243? ism\u233?t az assz\u237?r fel\u233?
fordult.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem elegend\u337?, amit aj\u225?nlasz. Nektek is meg kell fizetnetek azokat
a v\u225?mokat, amelyeket a f\u246?ldeinken \u225?tj\u225?r\u243? kalm\u225?
rokt\u243?l szed\u252?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hidd el, korm\u225?nyz\u243?: nincs v\u225?laszt\u225?sotok \u8211? felelte
a fogoly. \u8211? El\u233?g ember\u252?nk van hozz\u225?, hogy a f\u246?lddel
egyenl\u337?v\u233? tegy\u252?k ezt a v\u225?rost, \u233?s kard\u233?lre h\u225?
nyjuk minden lak\u243?j\u225?t. Oly r\u233?gen \u233?ltek b\u233?k\u233?ben, hogy
m\u225?r nem tudj\u225?tok, hogy kell harcolni, mi meg az eg\u233?sz vil\u225?g
megh\u243?d\u237?t\u225?s\u225?t t\u369?zt\u252?k ki c\u233?
lul.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hallgat\u243?s\u225?g \u250?jra z\u250?gol\u243?dni kezdett. \u8222?Most nem
bizonytalankodhat\u8221?, gondolta Ill\u233?s. Csakhogy szeml\u225?tom\u225?st nem
volt k\u246?nny\u369? boldogulni az assz\u237?r fogollyal, aki al\u225?vetett
helyzet\u233?b\u337?l is felt\u233?teleket szabott. K\u246?zben percenk\u233?nt
t\u246?bb \u233?s t\u246?bb ember gyarap\u237?totta a t\u246?
meget.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?szrevette, hogy m\u233?g a keresked\u337?k is abbahagyt\u225?k a
munk\u225?t, \u233?s csatlakoztak a k\u246?z\u246?ns\u233?ghez, mert \u337?nekik
sem volt k\u246?z\u246?mb\u246?s az esem\u233?nyek alakul\u225?sa. Vesz\u233?lyesen
fontos lett a v\u233?gkimenetel; t\u246?bb\u233? nem volt vissza\u250?t, b\u225?rmi
\u8211? alkudoz\u225?s vagy hal\u225?l \u8211? lesz is az eredm\u233?
ny.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az emberek egyre ink\u225?bb k\u233?t t\u225?borra oszlottak; n\u233?melyek a
b\u233?ke mellett voltak, m\u225?sok Akbar ellen\u225?ll\u225?s\u225?t k\u246?
vetelt\u233?k. A korm\u225?nyz\u243? odas\u250?gta a f\u337?
papnak:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ez az ember szembeszeg\u252?lt velem a nyilv\u225?noss\u225?g el\u337?tt.
De te is.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap r\u225?n\u233?zett. \u201?s \u250?gy, hogy senki se hallhassa, azt
mondta a korm\u225?nyz\u243?nak, \u237?t\u233?lje azonnali hal\u225?lra az
assz\u237?r foglyot.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem k\u233?rem, hanem k\u246?vetelem. \u201?n tartalak meg a hatalomban,
\u233?s ennek akkor vetek v\u233?get, amikor kedvem tartja, \u233?rted? Ismerem
az \u225?ldozatokat, amelyekkel a korm\u225?nyz\u243?i dinasztia elmozd\u237?
t\u225?sa eset\u233?n csillap\u237?that\u243? az istenek haragja. Nem most fog
el\u337?sz\u246?r t\u246?rt\u233?nni ilyesmi: m\u233?g a t\u246?bb ezer \u233?vig
fenn\u225?ll\u243? egyiptomi birodalomban is sokszor v\u225?ltottak le
uralkod\u243?i dinaszti\u225?kat. Nem ingott meg a Vil\u225?gegyetem rendje, nem
zuhant a fej\u252?nkre a mennybolt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? els\u225?padt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Itt a hadvez\u233?r \u233?s t\u246?bb katon\u225?ja, a hallgat\u243?s\u225?
g sorai k\u246?z\u233? vegy\u252?ltek. Ha minden\u225?ron egyezkedni akarsz ezzel
az assz\u237?rral, \u233?n kihirdetem, hogy magadra hagytak az istenek. \u201?s
akkor megfosztanak a hatalmadt\u243?l. Folytassuk a t\u225?rgyal\u225?st. De
pontosan azt tedd, amit \u233?n parancsolok.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ha l\u225?tta volna valahol Ill\u233?st, a korm\u225?nyz\u243? m\u233?g menthette
volna a helyzet\u233?t: k\u233?r\u233?s\u233?re az izraeli pr\u243?f\u233?ta
elmondhatta volna, hogy angyalt l\u225?tott az \u214?t\u246?dik Hegy tetej\u233?n,
ahogy m\u225?r elbesz\u233?lte a korm\u225?nyz\u243?nak. Felid\u233?zhette volna az
\u246?zvegyasszony fi\u225?nak felt\u225?mad\u225?s\u225?t. Ill\u233?s szava
m\u225?r bizonys\u225?got tett csodat\u233?v\u337? erej\u233?r\u337?l, \u233?s
\u237?gy most az szeg\u252?lhetett volna szembe egy olyan ember szav\u225?val, aki
sosem adta semmif\u233?le jel\u233?t a term\u233?szetf\u246?l\u246?tti er\u337?
nek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s azonban mag\u225?ra hagyta, s a korm\u225?nyz\u243?nak nem volt m\u225?s
v\u225?laszt\u225?sa. K\u252?l\u246?nben is ez csak egy egyszer\u369? fogoly,
m\u225?rpedig nincs olyan hadsereg a vil\u225?gon, amely h\u225?bor\u250?t
ind\u237?t egyetlen elvesztett katon\u225?\u233?rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Most te nyert\u233?l \u8211? mondta a f\u337?papnak. Elj\u246?n majd a nap,
amikor megfizettet \u233?rte.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap b\u243?lint\u225?ssal nyugt\u225?zta. R\u246?gt\u246?n ki is
hirdett\u233?k az \u237?t\u233?letet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbarnak senki sem szabhat felt\u233?teleket \u8211? mondta korm\u225?
nyz\u243?. \u8211? \u201?s n\u233?p\u252?nk enged\u233?lye n\u233?lk\u252?l senki
sem l\u233?phet a v\u225?rosunkba. Te megtetted, ez\u233?rt hal\u225?llal
lakolsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s, f\u233?lre\u225?ll\u237?tva, kiszor\u237?tva, les\u252?t\u246?tte a
szem\u233?t. A hadvez\u233?r meg mosolygott.\par\pard\plain\hyphpar}{
A foglyot a v\u225?rosfal mell\u233? vezett\u233?k egyre nagyobb t\u246?meg k\u237?
s\u233?ret\u233?ben. Ott let\u233?pt\u233?k r\u243?la ruh\u225?ja marad\u233?
k\u225?t, m\u237?g eg\u233?szen mez\u237?telen nem lett. Az egyik katona egy
m\u233?lyed\u233?sbe l\u246?kte. Az emberek a g\u246?d\u246?r k\u246?r\u233?
gy\u369?ltek. L\u246?kd\u246?s\u337?dve igyekeztek min\u233?l t\u246?bbet l\u225?
tni az \u225?ldozatb\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A katona b\u252?szk\u233?n viseli harci ruh\u225?j\u225?t, \u233?s nem
rejt\u337?zk\u246?dik ellens\u233?ge el\u337?l, mert b\u225?tor. A k\u233?m
asszonynak \u246?lt\u246?zik, mert gy\u225?va \u8211? ki\u225?ltotta j\u243?
hangosan a korm\u225?nyz\u243?, hogy mindenki hallja. \u8211? Ez\u233?rt arra
\u237?t\u233?llek, hogy a b\u225?trak m\u233?lt\u243?s\u225?g\u225?t\u243?l
megfosztva mondj b\u250?cs\u250?t az \u233?letednek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A n\u233?p kif\u252?ty\u252?lte a rabot, \u233?s megtapsolta a korm\u225?nyz\u243?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fogoly mondott valamit, de a tolm\u225?cs m\u225?r nem volt ott, \u237?gy senki
sem \u233?rtette. Ill\u233?snek siker\u252?lt a korm\u225?nyz\u243? k\u246?
zel\u233?be furakodnia, de m\u225?r elk\u233?sett. Amikor meg\u233?rintette a
korm\u225?nyz\u243? pal\u225?stj\u225?t, az hevesen ell\u246?kte mag\u225?t\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Te tehetsz r\u243?la. Te akart\u225?l nyilv\u225?nos \u237?t\u233?
lkez\u233?st.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Te tehetsz r\u243?la \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s. \u8211? Ha Akbar
tan\u225?csa z\u225?rt k\u246?rben \u252?lt volna is \u246?ssze, a hadvez\u233?r
\u233?s a f\u337?pap akkor is \u233?rv\u233?nyt szerzett volna az akarat\u225?nak.
Eg\u233?sz id\u337? alatt \u337?r\u246?k vettek k\u246?r\u252?l. Mindent el\u337?re
kiterveltek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A szok\u225?s \u250?gy parancsolta, hogy a f\u337?pap feladata megszabni a k\u237?
nhal\u225?l id\u337?tartam\u225?t. A f\u337?pap lehajolt, f\u246?lvett egy k\u246?
vet, \u233?s odany\u250?jtotta a korm\u225?nyz\u243?nak: a k\u337? nem volt
el\u233?g nagy hozz\u225?, hogy gyors hal\u225?lt hozzon, de annyira kicsi sem,
hogy t\u250?l hossz\u250?ra ny\u250?jtsa az \u225?ldozat szenved\u233?s\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Te dobsz el\u337?sz\u246?r.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?teless\u233?gem megtenni \u8211? mondta halkan a korm\u225?
nyz\u243?, hogy csak a f\u337?pap hallja. \u8211? De tudom, hogy rosszat tesz\u252?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az elm\u250?lt \u233?vek sor\u225?n mindig arra k\u233?nyszeritett\u233?l,
hogy kem\u233?nyen l\u233?pjek f\u246?l, te magad meg a n\u233?pszer\u369?nek
tetsz\u337? d\u246?nt\u233?sek eredm\u233?ny\u233?ben s\u252?tk\u233?rezt\u233?l
\u8211? felelte a f\u337?pap ugyancsak halkan. \u8211? \u201?nnekem kellett
szemben\u233?znem a k\u233?telyekkel \u233?s a b\u369?ntudattal, \u233?s a
tal\u225?n val\u243?ban elk\u246?vetett hib\u225?k k\u237?s\u233?rtetei n\u233?
pes\u237?tett\u233?k be \u225?lmatlan \u233?jszak\u225?imat. De nem futamodtam meg,
\u233?s most Akbar v\u225?ros\u225?t irigyli az eg\u233?sz vil\u225?
g.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az emberek akkora k\u246?veket kerestek, amekkor\u225?t a f\u337?pap v\u225?
lasztott. Egy darabig csak az egym\u225?snak koccan\u243? kavicsok \u233?s k\u246?
vek zaj\u225?t lehetett hallani. A f\u337?pap tov\u225?bb besz\u233?
lt:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tal\u225?n t\u233?vedek, amikor hal\u225?lra \u237?t\u233?lem ezt az
embert. De biztosan igazam van, ha v\u225?rosunk becs\u252?let\u233?r\u337?l van
sz\u243?; nem vagyunk \u225?rul\u243?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? felemelte a karj\u225?t, \u233?s elhaj\u237?totta az
els\u337? k\u246?vet; a fogoly f\u233?lrehajolt. A t\u246?meg azonban ki\u225?
ltoz\u225?s \u233?s f\u252?ttysz\u243? k\u246?zepette azonnal neki\u225?llt, hogy
megk\u246?vezze.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az assz\u237?r a karjaival igyekezett v\u233?deni az arc\u225?t, \u237?gy a
mell\u233?t, h\u225?t\u225?t, has\u225?t \u233?rt\u233?k a k\u246?vek. A korm\u225?
nyz\u243? el akart menni; m\u225?r sokszor l\u225?tott ilyet, tudta, hogy
lass\u250? \u233?s f\u225?jdalmas a megk\u246?vezett ember hal\u225?la, hogy az arc
csak csont, haj \u233?s v\u233?r kever\u233?k\u233?b\u337?l \u225?ll\u243? p\u233?
pp\u233? alakul \u225?t, \u233?s hogy az emberek m\u233?g akkor is tov\u225?bb
dob\u225?lj\u225?k a k\u246?veket, amikor m\u225?r elsz\u225?llt az \u233?let a
testb\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
N\u233?h\u225?ny perc m\u250?lva a fogoly majd nem v\u233?dekezik tov\u225?bb,
leengedi a karjait; ha j\u243? ember volt \u233?let\u233?ben, az istenek a homloka
k\u246?zep\u233?re ir\u225?ny\u237?tanak egy k\u246?vet, amelynek \u252?t\u233?
s\u233?t\u337?l el\u225?jul. Ellenben, ha gonosz ember volt, a legutols\u243?
perc\u233?ig eszm\u233?let\u233?n\u233?l marad.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az ord\u237?toz\u243? t\u246?meg egyre \u225?d\u225?zabb d\u252?hvel sz\u243?rta a
k\u246?vet, az el\u237?t\u233?lt meg minden igyekezet\u233?vel v\u233?dekezett.
Hirtelen azonban sz\u233?tt\u225?rta a karj\u225?t, s mindenki sz\u225?m\u225?ra
\u233?rthet\u337? nyelven sz\u243?lalt meg. A meglepett t\u246?meg abbahagyta a
k\u246?vez\u233?st.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?ljen Assz\u237?ria! \u8211? ki\u225?ltotta a fogoly \u8211? N\u233?
pemet l\u225?tom most magam el\u337?tt, \u233?s boldogan halok meg, mert a
hal\u225?lom m\u233?lt\u243? ahhoz a rangos katon\u225?hoz, aki megk\u237?s\u233?
relte megmenteni harcosai \u233?let\u233?t. Megnyugv\u225?ssal t\u233?rek meg az
istenekhez, mert tudom, hogy megh\u243?d\u237?tjuk ezt a f\u246?
ldet!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?tod? \u8211? mondta a f\u337?pap. \u8211? Figyelt, \u233?s a t\u225?
rgyal\u225?s sor\u225?n az eg\u233?sz besz\u233?lget\u233?s\u252?nket
kihallgatta!\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? is \u237?gy v\u233?lte. Igen, besz\u233?lte az assz\u237?r a
nyelv\u252?ket, tudta h\u225?t, hogy ellent\u233?tek vannak az akbari tan\u225?
csban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem vagyok a pokolban, mert orsz\u225?gom j\u246?v\u337?je m\u233?lt\u243?
s\u225?got \u233?s er\u337?t ad. Boldogs\u225?ggal t\u246?lt el n\u233?pem j\u246?
v\u337?je! \u201?ljen Assz\u237?ria! \u8211? ki\u225?ltotta ism\u233?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Felocs\u250?dva d\u246?bbenet\u233?b\u337?l, a t\u246?meg \u250?jrakezdte a k\u246?
vez\u233?st. Az assz\u237?r \u250?gy maradt, t\u225?rt karokkal, meg sem pr\u243?
b\u225?lt v\u233?dekezni; kem\u233?ny katona volt. N\u233?h\u225?ny pillanat
m\u250?lva az istenek is jel\u233?t adt\u225?k, hogy k\u246?ny\u246?r\u252?letesek:
egy k\u337? homlokon tal\u225?lta, \u233?s a fogoly el\u225?
jult.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Most m\u225?r mehet\u252?nk \u8211? mondta a f\u337?pap. \u8211? Akbar
n\u233?pe majd befejezi a munk\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Ill\u233?s nem ment haza az \u246?zvegyhez. Elindult a sivatag fel\u233?, maga sem
tudta, hogy tulajdonk\u233?ppen hov\u225? is szeretne
menni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Semmit se tett az \u218?r \u8211? panaszolta a n\u246?v\u233?nyeknek \u233?
s a szikl\u225?knak. \u8211? Pedig tehetett volna.\par\pard\plain\hyphpar}{
B\u225?nta m\u225?r, hogy beavatkozott, \u233?s most m\u233?g egy ember hal\u225?
l\u225?\u233?rt \u233?rezte felel\u337?snek mag\u225?t. Ha belenyugodott volna,
hogy Akbar tan\u225?csa ne nyilv\u225?nosan \u252?l\u233?sezz\u233?k, a korm\u225?
nyz\u243? \u337?t is mag\u225?val vihette volna; \u237?gy ketten \u225?llhattak
volna szemben a f\u337?pappal \u233?s a hadvez\u233?rrel, \u237?gy sem lett volna
sok es\u233?ly\u252?k, de m\u233?gis t\u246?bb, mint amennyi a nyilv\u225?
noss\u225?g el\u337?tt volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u233?g enn\u233?l is rosszabb volt l\u225?tni, ahogy a f\u337?pap maga mell\u233?
\u225?ll\u237?totta a t\u246?meget; Ill\u233?s d\u246?bbenten vette tudom\u225?sul,
hogy b\u225?r egyetlen szav\u225?val sem \u233?rt egyet, k\u233?nytelen elismerni,
hogy a f\u337?pap vezet\u337? szerepre termett egy\u233?nis\u233?g. Igyekezett a
l\u225?tottak minden r\u233?szlet\u233?t felid\u233?zni, hiszen egyszer majd neki
mag\u225?nak kell Izraelben szemben\u233?znie a kir\u225?llyal \u233?s a t\u237?
ruszi hercegn\u337?vel.\par\pard\plain\hyphpar}{
C\u233?ltalanul k\u243?sz\u225?lt, a hegyeket \u233?s a v\u225?rost n\u233?zte, meg
a t\u225?volban az assz\u237?r t\u225?bort. \u336? maga csak kis pont volt a
v\u246?lgyben, k\u246?r\u252?l\u246?tte meg hatalmas a vil\u225?g, olyan hatalmas,
hogy ha eg\u233?sz \u233?let\u233?ben utazna, akkor sem \u233?rne a v\u233?g\u233?
re. Bar\u225?tai \u233?s ellens\u233?gei tal\u225?n jobban \u233?rtik a F\u246?
ldet, ahol \u233?lnek; t\u225?voli vid\u233?kekre juthatnak el, haj\u243?zhatnak
ismeretlen tengereken, b\u369?ntudat n\u233?lk\u252?l szerethetnek asszonyt.
Egyik\u252?k sem hallotta t\u246?bb\u233? a gyermekkor angyalait, \u233?s nem
aj\u225?nlkozott, hogy harcol az \u218?r nev\u233?ben. A jelennel, a pillanattal
\u246?sszhangban \u233?lik az \u233?let\u252?ket, \u233?s
boldogok.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s is olyan volt, mint b\u225?rki m\u225?s, \u233?s, a v\u246?lgyben
k\u243?sz\u225?lva, oly er\u337?sen k\u237?v\u225?nta, mint m\u233?g soha, hogy
b\u225?r sose hallotta volna az \u218?r \u233?s angyalai hangj\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Lehettem volna csak \u225?cs. Istenem, akkor is hasznos maradhatn\u233?k a
M\u369?vedhez.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u193?m Ill\u233?snek nem volt menekv\u233?s, teljes\u237?tenie kellett, amit
kim\u233?rtek r\u225?, viselve az imm\u225?r biztosan bek\u246?vetkez\u337? h\u225?
bor\u250? s\u250?ly\u225?t, a J\u233?zabel lem\u233?sz\u225?rolta pr\u243?f\u233?
t\u225?kat, az assz\u237?r vez\u233?r megk\u246?vez\u233?s\u233?t, \u233?s azt a
f\u233?lelmet, hogy egy akbari asszonyt szeret. Az \u218?r aj\u225?nd\u233?kot
adott neki, \u233?s \u337? nem tudta, mit kezdjen vele.\par\pard\plain\hyphpar}{
A v\u246?lgy k\u246?zep\u233?n egyszer csak f\u233?ny ragyogott f\u246?l. Nem az
\u337?rangyala volt, akit s\u369?r\u369?n hallott, de l\u225?tni csak ritk\u225?n
l\u225?tott. Az \u218?r angyala j\u246?tt el hozz\u225?, hogy
megvigasztalja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Itt m\u225?r semmit sem tehetek \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? Mikor
t\u233?rek vissza Izraelbe?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha megtanulsz \u250?jj\u225?\u233?p\u237?teni \u8211? felelt az angyal.
\u8211? De eml\u233?kezz, mit tan\u237?tott Isten M\u243?zesnek a harc el\u337?
tt. \u201?lvezd minden pillanat \u246?r\u246?m\u233?t, hogy k\u233?s\u337?bb meg ne
b\u225?nd, \u233?s ne \u233?rezd \u250?gy, hogy elfecs\u233?relted az ifj\u250?
s\u225?godat. Az ember minden \u233?letkor\u225?hoz m\u225?s-m\u225?s
nyugtalans\u225?got rendelt az \u218?r. Ezt mondta az \u218?r M\u243?zesnek: {\i
Ti ma k\u233?sz\u252?lt\u246?k meg\u252?tk\u246?zni ellens\u233?geitekkel: A ti
sz\u237?vetek meg ne l\u225?gyuljon, ne f\u233?ljetek, \u233?s meg ne rettenjetek,
se meg ne r\u233?m\u252?ljetek el\u337?tt\u252?k. [\u8230?] \u201?s kicsoda olyan
f\u233?rfi, aki sz\u337?l\u337?t \u252?ltetett, \u233?s nem vette annak haszn\u225?
t? Menjen el, \u233?s t\u233?rjen az \u337? h\u225?z\u225?ba, hagy meg ne haljon a
harcban, \u233?s m\u225?s valaki vegye annak haszn\u225?t. \u201?s kicsoda olyan
f\u233?rfi, aki feles\u233?get jegyzett el mag\u225?nak, de m\u233?g el nem vette?
Menjen el, \u233?s t\u233?rjen vissza h\u225?z\u225?ba, hogy meg ne haljon a
harcban, \u233?s m\u225?s valaki vegye azt el.}\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s m\u233?g ment tov\u225?bb egy darabig, igyekezett meg\u233?rteni, amit
hallott. M\u225?r \u233?ppen vissza akart fordulni Akbarba, egyszer csak megl\u225?
tta a szeretett n\u337?t, aki egy k\u246?v\u246?n \u252?lt az \u214?t\u246?dik
Heggyel szemk\u246?zt, nem messze t\u337?le.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8222?Vajon mit csin\u225?l itt? Tal\u225?n m\u225?r ismeri az \u237?t\u233?letet,
tud a k\u246?vez\u233?sr\u337?l \u233?s a vesz\u233?lyekr\u337?l, amelyeknek
ezut\u225?n lesz\u252?nk kit\u233?ve?\u8221? \u8211? t\u246?prengett Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Azonnal figyelmeztetnie kell. Elhat\u225?rozta, hogy odamegy
hozz\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony \u233?szrevette, biccentett Ill\u233?snek, mintha elfelejtette volna az
angyal szavait, egy csap\u225?sra visszat\u233?rt a t\u233?tovas\u225?ga. \u218?gy
tett, mint akit a v\u225?ros gondjai foglalkoztatnak, hogy az asszony \u233?szre ne
vegye, mekkora zavar uralkodik sz\u237?v\u233?ben \u233?s elm\u233?j\u233?
ben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi dolgod itt? \u8211? k\u233?rdezte, amint az asszony mell\u233? \u233?
rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ihletet kerestem. Az \u237?r\u225?s, amelyet most tanulok, minduntalan
eszembe juttatja a v\u246?lgyek, a hegyek \u233?s a v\u225?ros k\u233?p\u233?t. A
keresked\u337?k ell\u225?ttak mindenf\u233?le sz\u237?n\u369? fest\u233?kkel, mert
azt k\u237?v\u225?nj\u225?k, hogy \u237?rjak le ezt-azt nekik. Az a gondolatom
t\u225?madt, hogy le\u237?rom vel\u252?k a vil\u225?got, amelyben \u233?lek; de
tudom, hogy ez milyen neh\u233?z: hi\u225?ba van meg n\u225?lam minden sz\u237?n,
csak az \u218?r tudja ilyen t\u246?k\u233?letes \u246?sszhangban \u246?
sszekeverni \u337?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony egyre csak az \u214?t\u246?dik Hegyet n\u233?zte. Eg\u233?szen m\u225?s
ember volt, nem olyan, mint az a f\u225?t szedeget\u337? asszony, akivel n\u233?
h\u225?ny h\u243?nappal azel\u337?tt, a v\u225?ros kapuj\u225?n\u225?l tal\u225?
lkozott Ill\u233?s. A sivatagban \u252?l\u337? mag\u225?nyos n\u337?alak
bizalmat \u233?s tiszteletet \u233?bresztett Ill\u233?sben.\par\pard\plain\hyphpar}
{
\u8211? Mi\u233?rt van neve mindegyik hegynek, csak az \u214?t\u246?dik Hegynek
nincs, \u233?s mi\u233?rt h\u237?vj\u225?k \u233?ppen ezt sz\u225?mmal? \u8211?
k\u233?rdezte Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy ne legyen veszeked\u233?s az istenek k\u246?z\u246?tt \u8211? v\u225?
laszolta az asszony. \u8211? \u218?gy tartja a hagyom\u225?ny, hogy ha az ember
valamelyik istenr\u337?l nevezte volna el a hegyet, a t\u246?bbi megd\u252?h\u246?
d\u246?tt volna, \u233?s elpuszt\u237?totta volna a f\u246?ldet. Ez\u233?rt lett
\u214?t\u246?dik Hegy a neve; ez ugyanis a falakr\u243?l l\u225?that\u243? \u246?
t\u246?dik hegy. \u205?gy h\u225?t nem s\u233?rt\u252?nk meg senkit, \u233?s nem
mozdul ki a hely\u233?b\u337?l a Vil\u225?gegyetem.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy darabig mindketten hallgattak. Azt\u225?n a n\u337? t\u246?rte meg a cs\u246?
ndet:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem csak a sz\u237?neken t\u246?prengek, hanem a b\u252?bloszi \u237?
r\u225?s vesz\u233?lyein is gondolkodom. S\u233?rt\u337?nek tal\u225?lhatj\u225?k a
f\u246?n\u237?ciai istenek, ak\u225?rcsak a mi Urunk Isten\u252?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csak egy \u218?r l\u233?tezik \u8211? szak\u237?totta f\u233?lbe Ill\u233?
s. \u8211? \u201?s a m\u369?velt orsz\u225?goknak mindnek van \u237?r\u225?
sa.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De ez m\u225?s. Gyermekkoromban sz\u237?vesen j\u225?rtam a t\u233?rre,
n\u233?zegettem a k\u233?p\u237?r\u243? munk\u225?j\u225?t, aki a kalm\u225?roknak
dolgozott. J\u225?rtass\u225?g \u233?s tud\u225?s kellett az egyiptomi \u237?
r\u225?sra alapozott rajzolataihoz. A r\u233?gen oly hatalmas Egyiptom most egyre
hanyatlik, v\u225?s\u225?rolnia sincs mib\u337?l, \u237?gy a nyelv\u233?t sem
haszn\u225?lj\u225?k t\u246?bb\u233?; T\u237?rusz \u233?s Szidon haj\u243?sai a
b\u252?bloszi \u237?r\u225?st viszik sz\u233?t a vil\u225?g minden sark\u225?ba. A
szent szavakat \u233?s szertart\u225?sokat is agyagt\u225?bl\u225?ra lehet v\u233?
sni, \u233?s \u237?gy eljuthatnak egyik n\u233?pt\u337?l a m\u225?sikhoz. Mi lesz a
vil\u225?gb\u243?l, ha egyszer aljas emberek kez\u233?be ker\u252?l az \u237?
r\u225?s, akik e r\u237?tusok seg\u237?ts\u233?g\u233?vel akarnak majd beavatkozni
a Vil\u225?gegyetem rendj\u233?be?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s j\u243?l \u233?rtette, mit akar mondani az asszony. Hiszen a b\u252?
bloszi \u237?r\u225?s igen egyszer\u369? rendszeren alapult: el\u233?g volt
hangg\u225? alak\u237?tani az egyiptomi k\u233?pecsk\u233?ket, majd minden hanghoz
egy-egy bet\u369?t t\u225?rs\u237?tani. Ezeknek a bet\u369?knek a rendj\u233?vel az
\u246?sszes elk\u233?pzelhet\u337? hangsor megjelen\u237?t\u233?se lehets\u233?
gess\u233? v\u225?lt, vagyis minden le\u237?rhat\u243? lett a Vil\u225?
gegyetemben.\par\pard\plain\hyphpar}{
N\u233?melyik hangcsoportnak nagyon neh\u233?z volt a kiejt\u233?se. A g\u246?
r\u246?g\u246?k \u250?gy h\u225?r\u237?tott\u225?k el ezt a neh\u233?zs\u233?get,
hogy m\u233?g \u246?t bet\u369?vel megtoldott\u225?k a h\u250?sz-egyn\u233?h\u225?
ny m\u225?r megl\u233?v\u337? b\u252?bloszi bet\u369?t: ezek voltak a mag\u225?
nhangz\u243?k. \u218?gy nevezt\u233?k el ezt a meg\u250?j\u237?tott v\u225?
ltozatukat, hogy alphabetosz, \u233?s hamarosan mindenhol ezen a n\u233?ven
emlegett\u233?k az \u250?j \u237?r\u225?sform\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u205?gy sokkal k\u246?nnyebb lett a kereskedelmi kapcsolat a k\u252?l\u246?
nb\u246?z\u337? kult\u250?r\u225?k k\u246?z\u246?tt. Az egyiptomi \u237?r\u225?shoz
sok hely \u233?s k\u252?l\u246?n\u246?s k\u233?pess\u233?g kellett, ha eszm\u233?t
akartak le\u237?rni vele, az \u233?rtelmez\u233?s\u233?hez pedig ugyancsak m\u233?
ly ismeretekre volt sz\u252?ks\u233?g; r\u225?k\u233?nyszer\u237?tett\u233?k a
haszn\u225?lat\u225?t a beh\u243?dolt n\u233?pekre, de a k\u233?p\u237?r\u225?s
\u237?gy sem \u233?lte t\u250?l a birodalom hanyatl\u225?s\u225?t. Ellenben a
b\u252?bloszi \u237?r\u225?s gyorsan terjedt a vil\u225?gban, \u233?s m\u225?r nem
F\u246?n\u237?cia gazdas\u225?gi erej\u233?t\u337?l f\u252?gg\u246?tt a
bevezet\u233?se.\par\pard\plain\hyphpar}{
A g\u246?r\u246?g m\u243?dos\u237?t\u225?ssal kieg\u233?sz\u237?tett b\u252?
bloszi \u237?r\u225?s azonnal megnyerte minden n\u233?p kalm\u225?rait; mint
r\u233?gi korokban, most is a kalm\u225?rokt\u243?l f\u252?gg\u246?tt, hogy mi
maradhat meg a t\u246?rt\u233?nelemb\u337?l, \u233?s mi fog elt\u369?nni egyik vagy
m\u225?sik kir\u225?ly hal\u225?l\u225?val. Minden jel arra vallott, hogy a f\u246?
n\u237?ciai \u237?r\u225?s lesz az \u233?rintkez\u233?s k\u246?z\u246?s m\u243?dja,
amely a haj\u243?sokat, a kir\u225?lyokat, a cs\u225?b\u237?t\u243? hercegn\u337?
ket, a bortermel\u337?ket \u233?s az \u252?vegk\u233?sz\u237?t\u337? mestereket is
t\u250?l\u233?li.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Majd elt\u369?nik Isten a szavakb\u243?l? \u8211? k\u233?rdezte az
asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tov\u225?bbra is benn\u252?k marad \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s.
\u8211? De mindenki az \u336? sz\u237?ne el\u337?tt lesz felel\u337?s az\u233?rt,
amit le\u237?r.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony agyagt\u225?bl\u225?t vett el\u337? a ruh\u225?ja ujj\u225?b\u243?l,
amelyre \u237?rva volt valami.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi ez? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az a sz\u243?, hogy szerelem.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s csak fogta a t\u225?bl\u225?t, de nem merte megk\u233?rdezni, hogy
mi\u233?rt tette a kez\u233?be az asszony. Azon a kis agyagdarabk\u225?n n\u233?
h\u225?ny vonalka foglalta \u246?ssze, hogy mi\u233?rt maradnak fenn a csillagok az
\u233?gen, \u233?s mi\u233?rt j\u225?rnak emberek a f\u246?ld\u246?
n.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s vissza akarta adni a t\u225?bl\u225?t, de az asszony elh\u225?r\u237?
totta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Teneked \u237?rtam. Tudom, milyen felel\u337?ss\u233?g nehezedik r\u225?d,
tudom, hogy egy napon majd el kell menned, \u233?s akkor orsz\u225?gom ellens\u233?
ge leszel, hiszen el akarod puszt\u237?tani J\u233?zabelt. Lehet, hogy melletted
leszek azon a napon, seg\u237?tlek \u233?s t\u225?mogatlak, hogy teljes\u237?thesd
a feladatodat. De lehet, hogy ellened fordulok, mert J\u233?zabel v\u233?re az
\u233?n orsz\u225?gom v\u233?re; ez a sz\u243?, amelyet most a kezedben tartasz,
telis-tele van titokkal. Senki sem tudja, mit \u233?breszt egy n\u337? sz\u237?
v\u233?ben; m\u233?g a pr\u243?f\u233?t\u225?k sem, akik Istennel t\u225?
rsalkodnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ismerem a sz\u243?t, amelyet ide\u237?rt\u225?l \u8211? v\u225?laszolta
Ill\u233?s, \u233?s eltette a t\u225?bl\u225?t k\u246?nt\u246?se egyik red\u337?
j\u233?be. \u8211? \u201?jjel-nappal viaskodom vele, mert b\u225?r nem tudom,
mit \u233?breszt a n\u337? sz\u237?v\u233?ben, tudom, mit tesz a f\u233?rfival.
El\u233?g b\u225?tor vagyok szembesz\u225?llni Izrael kir\u225?ly\u225?val, Szidon
hercegn\u337?j\u233?vel, de ez az egyetlen sz\u243? \u8211? szerelem \u8211?
m\u233?lys\u233?ges retteg\u233?st kelt bennem. M\u233?g le sem \u237?rtad erre a
t\u225?bl\u225?ra, m\u225?r a szemed \u237?rta bele a sz\u237?
vembe.\par\pard\plain\hyphpar}{
Elhallgattak. Az assz\u237?r vez\u233?r hal\u225?la, a v\u225?rosban uralkod\u243?
fesz\u252?lt hangulat, az \u218?r h\u237?v\u243? szava, amely b\u225?rmelyik
pillanatban elhangozhat, ez mind igaz; \u225?m az a sz\u243?, amelyet az asszony
\u237?rt le, mindenn\u233?l hatalmasabb.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s kiny\u250?jtotta a kez\u233?t, \u233?s az asszony megfogta. \u205?gy
maradtak, am\u237?g le nem sz\u225?llt a nap az \u214?t\u246?dik Hegy m\u246?
g\u246?tt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?sz\u246?n\u246?m \u8211? mondta az asszony, amikor m\u225?r
hazafel\u233? mentek. \u8211? M\u225?r r\u233?g\u243?ta v\u225?gytam r\u225?, hogy
veled t\u246?ltsek egy alkonyatot.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor haza\u233?rt\u233?k, m\u225?r v\u225?rta Ill\u233?st a korm\u225?nyz\u243?
k\u252?ld\u246?nce. A korm\u225?nyz\u243? arra k\u233?rte, hogy Ill\u233?s azonnal
keresse f\u246?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gy\u225?vas\u225?ggal fizett\u233?l a p\u225?rtfog\u225?som\u233?rt \u8211?
mondta a korm\u225?nyz\u243?. \u8211? Mit tegyek az \u233?
leteddel?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egyetlen pillanattal sem \u233?lek tov\u225?bb, mint ahogy az \u218?r
k\u237?v\u225?nja \u8211? felelte Ill\u233?s. \u8211? \u336? d\u246?nt, nem
te.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? csod\u225?lta Ill\u233?s b\u225?tors\u225?g\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Fejedet v\u233?tethetem. Vagy v\u233?gighurcoltathatlak a v\u225?roson,
kihirdethetem, hogy \u225?tkot hozt\u225?l a n\u233?pemre \u8211? folytatta a
korm\u225?nyz\u243?. \u8211? \u201?s ez nem a te Egyetlen Istened d\u246?nt\u233?se
lesz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy lesz, ahogy a sorsom rendeli. De azt akarom, hogy tudd: nem
futamodtam meg; a hadvez\u233?r katon\u225?i fogtak k\u246?zre, nem engedtek oda
hozz\u225?d. A hadvez\u233?r h\u225?bor\u250?t akar, \u233?s mindent elk\u246?vet,
hogy h\u225?bor\u250? legyen.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? m\u225?r nem akart t\u246?bb id\u337?t vesztegetni a
haszontalan vit\u225?val. El kellett magyar\u225?znia terv\u233?t az izraeli
pr\u243?f\u233?t\u225?nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem a hadvez\u233?r k\u237?v\u225?nja a h\u225?bor\u250?t; j\u243? katona,
tudja, hogy kisebb \u233?s tapasztalatlan a serege, meg fogja tizedelni az
ellens\u233?g. Becs\u252?letes ember, tudja, hogy m\u233?g a lesz\u225?rmazottai is
sz\u233?gyenkezni fognak emiatt a f\u246?l\u246?sleges kock\u225?zat miatt. De a
g\u337?g \u233?s a hi\u250?s\u225?g megkem\u233?ny\u237?tette a sz\u237?v\u233?t.
Azt hiszi, hogy f\u233?l az ellens\u233?g. Nem tudja, hogy az assz\u237?rok milyen
harcedzett katon\u225?k: amint beker\u252?lnek a seregbe, f\u225?t \u252?ltetnek,
majd mindennap \u225?tugorj\u225?k a helyet, ahov\u225? a magot \u252?ltett\u233?k.
A magb\u243?l hajt\u225?s lesz, s \u337?k azt is \u225?tugorj\u225?k. A hajt\u225?
sb\u243?l n\u246?v\u233?ny n\u337?, \u233?s \u337?k \u225?tugranak f\u246?l\u246?
tte. Nem unatkoznak, de nem is sajn\u225?lj\u225?k az id\u337?t r\u225?.
Lassacsk\u225?n megn\u337? a fa, \u233?s a harcosoknak egyre nagyobbat kell
ugraniuk. T\u252?relemmel, odaad\u225?ssal k\u233?sz\u252?lnek az akad\u225?lyok
lek\u252?zd\u233?s\u233?re. Hozz\u225? vannak szokva, hogy j\u243?l kiismerj\u233?k
a feladat term\u233?szet\u233?t. H\u243?napok \u243?ta figyelnek benn\u252?
nket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u233?lbeszak\u237?totta a korm\u225?nyz\u243?
t:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki akarja h\u225?t a h\u225?bor\u250?t?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A f\u337?pap. Az assz\u237?r vez\u233?r vallat\u225?sakor j\u246?ttem
r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De mi\u233?rt?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom. De el\u233?g \u252?gyes volt hozz\u225?, hogy meggy\u337?zze a
hadvez\u233?rt \u233?s a n\u233?pet egyar\u225?nt. A v\u225?ros most teljes
eg\u233?sz\u233?ben \u337?mellette \u225?ll, \u233?n pedig csak egyetlen kiutat
l\u225?tok ebb\u337?l a neh\u233?z helyzetb\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hossz\u250? sz\u252?netet tartott, \u233?s az izraeli szem\u233?be n\u233?
zett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Te vagy az.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? j\u225?rk\u225?lni kezdett fel \u233?s al\u225?, gyors
hadar\u225?sa idegess\u233?gr\u337?l \u225?rulkodott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A keresked\u337?k is b\u233?k\u233?t akarnak, de semmit sem tehetnek.
K\u252?l\u246?nben is el\u233?gg\u233? meggazdagodtak, m\u225?s v\u225?rosba
k\u246?lt\u246?zhetnek, vagy megv\u225?rj\u225?k, am\u237?g a h\u243?d\u237?t\u243?
k v\u225?s\u225?rolni nem kezdik a port\u233?k\u225?jukat. A lakoss\u225?g t\u246?
bbi r\u233?sz\u233?nek meg elment az esze, \u233?s azt k\u246?veteli, hogy t\u225?
madjunk meg egy n\u225?lunk sokkal er\u337?sebb ellens\u233?get. Csakis csoda
v\u225?ltoztathatn\u225? meg a gondolkod\u225?sukat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s felfigyelt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csoda?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Felt\u225?masztott\u225?l egy. kisfi\u250?t, akit m\u225?r elragadott a
hal\u225?l. Seg\u237?tett\u233?l, hogy a n\u233?p r\u225?tal\u225?ljon a maga
\u250?tj\u225?ra, \u233?s szinte mindenki szeret, b\u225?r idegen
vagy.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Val\u243?ban \u237?gy volt ma reggelig \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211?
De az\u243?ta m\u225?s szemmel n\u233?znek r\u225?m: abban a l\u233?gk\u246?rben,
amelyet az im\u233?nt \u237?rt\u225?l le, mindenki \u225?rul\u243?nak sz\u225?
m\u237?t, aki a b\u233?k\u233?t p\u225?rtolja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem akarom, hogy b\u225?rmit is p\u225?rtolj. Azt akarom, hogy t\u233?gy a
gyermek felt\u225?maszt\u225?s\u225?hoz foghat\u243?, nagy csod\u225?t. Azt\u225?n
mondd a n\u233?pnek, hogy nincs m\u225?s \u250?t, csak a b\u233?ke, \u233?s az
emberek hallgatni fognak r\u225?d. A f\u337?pap meg minden hatalm\u225?t
elvesz\u237?ti.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy darabig cs\u246?nd volt. A korm\u225?nyz\u243?
folytatta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hajland\u243? vagyok egyezs\u233?get k\u246?tni: ha megteszed, amit k\u233?
rek, k\u246?telez\u337? lesz Akbarban az egyistenhit. Te kedv\u233?re teszel annak,
akit szolg\u225?lsz, \u233?n pedig t\u225?rgyalhatok a b\u233?kefelt\u233?
telekr\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }
{\line }
{
Ill\u233?s f\u246?lment az emeletre, ahol a szob\u225?ja volt. Ebben a pillanatban
olyan lehet\u337?s\u233?ge ny\u237?lt, amilyen m\u233?g egyetlen pr\u243?f\u233?
t\u225?nak sem adatott meg: egy eg\u233?sz f\u246?n\u237?ciai v\u225?rost
megt\u233?r\u237?thetett. Enn\u233?l f\u225?jdalmasabban meg se mutathatn\u225?
J\u233?zabelnek, hogy minden\u233?rt meg kell fizetni, m\u233?g az\u233?rt is, amit
\u337? tett Izrael ellen.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nagyon izgatott lett a korm\u225?nyz\u243? aj\u225?nlat\u225?t\u243?l.
M\u225?r-m\u225?r fel\u233?bresztette, a f\u246?ldszinten alv\u243? \u246?zvegyet,
de azt\u225?n meggondolta mag\u225?t; biztosan az egy\u252?tt t\u246?lt\u246?tt,
sz\u233?p d\u233?lut\u225?nnal \u225?lmodik.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u336?rangyal\u225?t h\u237?vta, \u233?s az meg is jelent.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hallottad, mint aj\u225?nlott a korm\u225?nyz\u243? \u8211? mondta
Ill\u233?s. \u8211? Egyed\u252?l\u225?ll\u243? es\u233?ly.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincsenek egyed\u252?l\u225?ll\u243? es\u233?lyek \u8211? v\u225?laszolt az
angyal. \u8211? Az{\i
{\b
}}\u218?r mindenkinek sok es\u233?lyt ad. K\u252?l\u246?nben is, jusson eszedbe,
mit hallott\u225?l: nem tehetsz t\u246?bb csod\u225?t, am\u237?g haza nem t\u233?
rsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s lehajtotta a fej\u233?t. Ekkor megjelent az \u218?r angyala, \u233?s
elhallgattatta az \u337?rangyalt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Halld a k\u246?vetkez\u337? csod\u225?dat \u8211? mondta. \u8211? \u214?
sszegy\u369?jt\u337?d mind a n\u233?pet a hegyre. Az egyik oldalon Ba\u225?lnak
emeltetsz olt\u225?rt, \u233?s adatsz Ba\u225?l h\u237?veinek egy tulkot. A m\u225?
sik oldalon Uradnak Istenednek emelsz olt\u225?rt, \u233?s oda is egy tulkot
helyezel a f\u225?kra, de t\u252?zet senki sem tesz al\u225?ja. Akkor azt mondod
Ba\u225?l im\u225?d\u243?inak: {\i
h\u237?vj\u225?tok seg\u237?ts\u233?g\u252?l a ti istenteknek nev\u233?t, \u233?
s \u233?n is seg\u237?ts\u233?g\u252?l h\u237?vom az \u218?rnak nev\u233?t.}{\i
{\b
}}Hagyd, hogy az \u225?ldozatot \u337?k k\u233?sz\u237?ts\u233?k el el\u337?
sz\u246?r; \u233?s reggelt\u337?l fogva d\u233?lig im\u225?dkozzanak, sz\u243?
l\u237?ts\u225?k Ba\u225?lt, hogy fogadja el felaj\u225?nl\u225?sukat. \u336?k majd
hangosan kiab\u225?lnak, \u233?s k\u233?sekkel met\u233?lik magukat, k\u233?rve,
hogy isten\u252?k vegye el a tulkot, de semmi sem fog t\u246?rt\u233?nni. Amikor
belef\u225?radnak, te megt\u246?ltesz v\u237?zzel n\u233?gy vedret, \u233?s
r\u225?\u246?nt\u246?d az \u233?g\u337?\u225?ldozatra \u233?s a f\u225?ra. M\u233?g
egyszer megteszed ugyanezt. \u201?s megteszed harmadszor is. Akkor azt\u225?n
sz\u243?lsz Uradhoz, \u193?brah\u225?mnak, Izs\u225?knak \u233?s Izraelnek
Isten\u233?hez, hogy mutassa meg hatalm\u225?t mindenkinek. Ekkor al\u225?sz\u225?
ll majd az \u218?r t\u252?ze, \u233?s megem\u233?szti \u225?
ldozatodat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s let\u233?rdelt, \u233?s h\u225?l\u225?t adott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ezt a csod\u225?t azonban \u8211? folytatta az angyal \u8211? csak egyetlen
egyszer viheted v\u233?gbe \u233?letedben. V\u225?lassz, most akarod-e, hogy
megakad\u225?lyozz egy \u252?tk\u246?zetet, vagy sz\u252?l\u337?f\u246?ldeden
t\u246?rt\u233?nj\u233?k, hogy megszabaduljanak a tieid J\u233?zabel zsarnoks\u225?
g\u225?t\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u201?s az \u218?r angyala elt\u225?vozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony kor\u225?n \u233?bredt, \u233?s azt l\u225?tta, hogy Ill\u233?s a
k\u252?sz\u246?b\u246?n \u252?l. Beesett szeme arra vallott, hogy nem
aludt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony szerette volna megk\u233?rdezni, mi t\u246?rt\u233?nt az \u233?jszaka,
de f\u233?lt a v\u225?laszt\u243?l. Lehet, hogy Ill\u233?s a korm\u225?nyz\u243?val
val\u243? besz\u233?lget\u233?s meg a h\u225?bor\u250?s vesz\u233?ly miatt t\u246?
lt\u246?tte \u225?lmatlanul az \u233?jszak\u225?t; de m\u225?s oka is lehet,
tal\u225?n \u233?ppen az az agyagt\u225?bla, amelyet \u337? adott neki. \u205?gy,
ha megkock\u225?ztatja a k\u233?rd\u233?st, olyan v\u225?laszt is kaphat; hogy egy
asszony szerelme nem f\u233?r \u246?ssze Isten sz\u225?nd\u233?
kaival.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gyere, egy\u233?l valamit \u8211? mondta ink\u225?
bb.\par\pard\plain\hyphpar}{
A kisfi\u250? is f\u246?l\u233?bredt. Asztalhoz \u252?ltek mindh\u225?rman, \u233?s
ettek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Sz\u237?vesen maradtam volna veled tegnap \u8211? mondta Ill\u233?s.
\u8211? De sz\u252?ks\u233?ge volt r\u225?m a korm\u225?nyz\u243?
nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne f\u233?ltsd \u337?t \u8211? mondta az asszony, \u233?s \u250?gy \u233?
rezte, hogy megnyugszik a sz\u237?ve. \u8211? A korm\u225?nyz\u243? csal\u225?dja
m\u225?r nemzed\u233?kek \u243?ta igazgatja Akbart, tudni fogja h\u225?t, hogy mit
tegyen, ha vesz\u233?ly fenyeget.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egy angyal is sz\u243?lt hozz\u225?m. Nagyon neh\u233?z d\u246?nt\u233?s
el\u233? \u225?ll\u237?tott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az angyalok miatt se nyugtalankodj\u225?l; tal\u225?n jobb is azt
hinn\u252?nk, hogy az istenek is v\u225?ltoznak az id\u337? m\u250?l\u225?s\u225?
val. Az \u233?n \u337?seim \u225?llat form\u225?j\u250?, egyiptomi isteneket
im\u225?dtak. Azt\u225?n elmentek ezek az istenek, \u233?s am\u237?g te ide nem
j\u246?tt\u233?l, neveltet\u233?semhez h\u237?ven \u225?ldoztam b\u225?lv\u225?
nyoknak, mint amilyen Asera, istens\u233?geknek, \u237?gy \u233?lnek \u233?s
Ba\u225?lnak, \u233?s az \u214?t\u246?dik Hegy minden lak\u243?j\u225?nak. Most
pedig megismertem az Urat, de lehet, hogy egyszer \u337? is itt hagy benn\u252?
nket, \u233?s az ut\u225?na k\u246?vetkez\u337? istenek m\u225?r nem lesznek olyan
szigor\u250?ak.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? vizet k\u233?rt. Nem volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Elmegyek v\u237?z\u233?rt \u8211? mondta Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hadd menjek veled \u8211? k\u233?rte a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Elindultak a k\u250?t fel\u233?. \u218?tk\u246?zben elhaladtak a t\u233?r mellett,
ahol a hadvez\u233?r m\u225?r reggel \u243?ta gyakorlatoztatta a katon\u225?
it.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? N\u233?zz\u252?k egy kicsit \u8211? javasolta a fi\u250?. \u8211? Ha
megn\u246?v\u246?k, katona leszek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem ellenkezett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? No, melyik\u252?nk jobb a kardforgat\u225?sban? \u8211? k\u233?rdezte az
egyik harcos.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj el oda, ahol tegnap megk\u246?vezt\u233?k a k\u233?met \u8211? felelte
a hadvez\u233?r. \u8211? V\u225?lassz ki egy j\u243?kora k\u246?vet, \u233?s
s\u233?rtsd meg.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt tenn\u233?k ilyet? A k\u337? nem fog v\u225?
laszolni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor a kardoddal t\u225?madj r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Elt\u246?rik a kardom \u8211? v\u225?laszolta a katona. \u8211? K\u252?
l\u246?nben sem ezt k\u233?rdeztem; azt akarom tudni, hogy ki forgatja leg\u252?
gyesebben a kardot.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az a harcos a legjobb, aki k\u337?h\u246?z hasonl\u237?t \u8211? mondta a
hadvez\u233?r. \u8211? Peng\u233?t se r\u225?nt, m\u233?gis k\u233?pes
bebizony\u237?tani, hogy senki sem gy\u337?zheti le.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igaza van a korm\u225?nyz\u243?nak: b\u246?lcs ember a hadvez\u233?r
\u8211? gondolta Ill\u233?s. \u8211? Csakhogy minden b\u246?lcsess\u233?g\u233?t
eg\u233?szen elhom\u225?lyos\u237?tja a hi\u250?s\u225?g csillog\u225?
sa.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mentek tov\u225?bb. A kisfi\u250? megk\u233?rdezte, mi\u233?rt gyakorolnak olyan
sokat a katon\u225?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nemcsak a katon\u225?k, hanem any\u225?d is, \u233?n is, \u233?s mindazok,
akik a sz\u237?v\u252?ket k\u246?vetik. Mindenhez gyakorlat kell az \u233?
letben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g a pr\u243?f\u233?t\u225?knak is?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g ahhoz is, hogy az ember meg\u233?rtse az angyalokat. Annyira
besz\u233?lni akarunk vel\u252?k, hogy a v\u233?g\u233?n nem hallgatjuk meg, amit
mondanak. Nem k\u246?nny\u369? meghallgatni valamit; mindig azt pr\u243?b\u225?ljuk
elmondani az im\u225?inkban, hogy hol k\u246?vett\u252?nk el hib\u225?t, \u233?s
v\u225?gyaink szerint minek kellene t\u246?rt\u233?nnie. De az \u218?r m\u225?r
mindezt tudja, \u233?s olykor csak azt k\u237?v\u225?nja t\u337?l\u252?nk, hogy
hallgassuk, mit mond nek\u252?nk a Vil\u225?gmindens\u233?g. \u201?s hogy
legy\u252?nk t\u252?relemmel.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? meglep\u337?dve n\u233?zte Ill\u233?st. Val\u243?sz\u237?n\u369?leg
semmit sem \u233?rtett a szavaib\u243?l, Ill\u233?s m\u233?gis sz\u252?ks\u233?
g\u233?t \u233?rezte, hogy folytass\u225?k a besz\u233?lget\u233?st. Ki tudja, mire
feln\u337? ez a gyermek, nem Ill\u233?s egyik-m\u225?sik most hallott szava
seg\u237?ti-e ki valamilyen szorults\u225?gb\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u233?let minden csat\u225?ja arra j\u243?, hogy tanuljunk valamit
bel\u337?le, m\u233?g azokb\u243?l is, amelyeket elvesz\u237?t\u252?nk. Ha majd
feln\u337?sz, r\u225? fogsz j\u246?nni, hogy m\u225?r s\u237?kra sz\u225?llt\u225?l
hazugs\u225?gok\u233?rt, becsaptad magadat, vagy szenvedt\u233?l butas\u225?
gok\u233?rt. Ha j\u243? harcos leszel, nem lesz b\u369?ntudatod miattuk, de gondod
lesz r\u225?, hogy ne k\u246?vesd el \u250?jra a hib\u225?
idat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u218?gy gondolta, jobb, ha most elhallgat; egy ilyen kor\u250? gyermek \u250?gysem
\u233?rtheti, amit \u337? mond. Lassan bandukoltak tov\u225?bb, \u233?s Ill\u233?s
eln\u233?zte annak a v\u225?rosnak az utc\u225?it, amely annak idej\u233?n
befogadta, azt a v\u225?rost, amely most oly k\u246?zel \u225?ll a pusztul\u225?
shoz. Minden att\u243?l f\u252?gg, hogy \u337?, Ill\u233?s, hogy hat\u225?
roz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Akbarban a szok\u225?sosn\u225?l nagyobb volt a cs\u246?nd. A f\u337?t\u233?ren
csendesen besz\u233?lgettek az emberek, mintha att\u243?l f\u233?ln\u233?nek, hogy
az assz\u237?r t\u225?borba viszi a sz\u233?l a szavaikat. Az id\u337?sebbek azt
bizonygatt\u225?k, hogy semmi sem lesz, a fiatalok azonban lelkesen latolgatt\u225?
k a harc lehet\u337?s\u233?g\u233?t, a kalm\u225?roknak \u233?s k\u233?zm\u369?
veseknek meg m\u225?r azon j\u225?rt az esz\u252?k, hogy mehetn\u233?nek el innen
T\u237?ruszba vagy Szidonba, am\u237?g le nem csillapodik a
helyzet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?nny\u369? nekik \u8211? gondolta Ill\u233?s. A kalm\u225?r a
vil\u225?gon b\u225?rhov\u225? mag\u225?val viheti a javait. A k\u233?zm\u369?ves
pedig ott is meg\u233?l a munk\u225?j\u225?b\u243?l, ahol idegen nyelvet besz\u233?
lnek. \u8211? \u201?nnekem azonban csak az \u218?r adhat enged\u233?
lyt.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
A k\u250?thoz \u233?rtek, \u233?s megt\u246?lt\u246?tt\u233?k v\u237?zzel a k\u233?
t kors\u243?t. A k\u250?t k\u246?rny\u233?k\u233?n rendszerint sokan voltak;
asszonyok gy\u369?ltek k\u246?r\u233?, mostak, kelm\u233?t festettek, \u233?s
mindent megbesz\u233?ltek, ami csak t\u246?rt\u233?nt a v\u225?rosban. Titok nem
maradhatott titok, ha eljutott a k\u250?thoz; itt alapos megvitat\u225?s,
megjegyz\u233?sek, b\u237?r\u225?latok vagy helyesl\u233?s t\u225?rgya lett a
kereskedelmi \u250?jdons\u225?g, a hitvesi h\u369?tlens\u233?g, a szomsz\u233?dok
civakod\u225?sa, a vezet\u337? m\u233?lt\u243?s\u225?gok mag\u225?n\u233?lete, s
minden egy\u233?b, komoly \u233?s l\u233?ha dolog egyar\u225?nt. M\u233?g azokban a
h\u243?napokban is az izraeli kir\u225?ly sz\u237?v\u233?t megh\u243?d\u237?t\u243?
hercegn\u337?, J\u233?zabel maradt a t\u225?rsalg\u225?s legkedvesebb t\u233?
m\u225?ja, amikor n\u337?tt\u246?n n\u337?tt az ellens\u233?ges hader\u337?.
Dics\u233?rt\u233?k vakmer\u337?s\u233?g\u233?t, b\u225?tors\u225?g\u225?t, \u233?s
biztosra vett\u233?k, hogy ha baj \u233?rn\u233? a v\u225?rosukat, J\u233?zabel
visszat\u233?rne sz\u252?l\u337?f\u246?ldj\u233?re, \u233?s bossz\u250?t \u225?llna
a s\u233?relmek\u233?rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Aznap reggel azonban alig voltak a k\u250?tn\u225?l. Csak n\u233?h\u225?ny asszony
tett-vett, \u233?s k\u246?zben azt hajtogatt\u225?k, hogy ki kell menni a f\u246?
ldekre, \u233?s \u246?ssze kell szedni annyi gabon\u225?t, amennyit csak lehet,
mert az assz\u237?rok hamarosan el fogj\u225?k z\u225?rni a v\u225?rosba
vezet\u337? utakat. K\u233?t asszony azt tervezgette, hogy elmennek az \u214?
t\u246?dik Hegyhez, \u233?s \u225?ldozatot mutatnak be az isteneknek, hogy oda ne
vesszenek fiaik a csat\u225?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A f\u337?pap azt mondta, hogy h\u243?napokig is ellen\u225?llhatunk \u8211?
jegyezte meg az egyik Ill\u233?snek. \u8211? Csak b\u225?tran v\u233?dj\u252?k meg
Akbar becs\u252?let\u233?t, \u233?s akkor seg\u237?teni fogn\u225?k az
istenek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? megijedt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u225?madni fog az ellens\u233?g? \u8211? k\u233?
rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem v\u225?laszolt; hisz ez att\u243?l f\u252?gg, hogy \u337? hogyan
\u233?l majd a v\u225?laszt\u225?s lehet\u337?s\u233?g\u233?vel, az angyal el\u337?
z\u337? esti aj\u225?nlat\u225?val.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? F\u233?lek \u8211? mondta a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ez csak azt bizony\u237?tja, hogy szereted az \u233?letet. Vannak olyan
pillanatok, amikor term\u233?szetes, hogy f\u233?l\u252?nk.\par\pard\plain\hyphpar}
{
M\u233?g nem \u233?rt v\u233?get a d\u233?lel\u337?tt, amikor Ill\u233?s \u233?s a
Fi\u250? haza\u233?rt. Az \u246?zvegyasszony k\u252?l\u246?nf\u233?le sz\u237?
n\u369? fest\u233?kekkel teli, apr\u243? \u252?vegcs\u233?kkel vette k\u246?r\u252?
l mag\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Dolgoznom kell \u8211? mondta, \u233?s a befejezetlen bet\u369?kre \u233?s
mondatokra n\u233?zett. \u8211? Tele a v\u225?ros porral a sz\u225?razs\u225?g
miatt. Az ecsetek is piszkosak, porral keveredik a fest\u233?k, \u237?gy minden
nehezebb.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s csak hallgatott: nem akarta megosztani az aggodalmait az asszonnyal.
Le\u252?lt egy sarokba, \u233?s a gondolataiba mer\u252?lt. A fi\u250? j\u225?
tszani ment a bar\u225?taival.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Cs\u246?ndre van sz\u252?ks\u233?ge \u8211? mondta mag\u225?ban az asszony,
\u233?s minden igyekezet\u233?vel a munk\u225?j\u225?ra
figyelt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A d\u233?lel\u337?tt h\u225?tral\u233?v\u337? r\u233?sze n\u233?h\u225?ny olyan
sz\u243? befejez\u233?s\u233?vel telt el, amelyet fele annyi id\u337? alatt is le
lehet volna \u237?rni, \u233?s az asszonynak lelkifurdal\u225?sa volt, hogy nem tud
megfelelni a feladat\u225?nak; hiszen most el\u337?sz\u246?r ny\u237?lt lehet\u337?
s\u233?ge \u233?let\u233?ben, hogy \u337? tartsa el a csal\u225?dj\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Folytatta a munk\u225?t, papiruszra dolgozott, erre az \u250?j anyagra, amelyet
nemr\u233?giben hozott egy keresked\u337? Egyiptomb\u243?l, arra k\u233?rve az
\u246?zvegyet, hogy jegyezzen f\u246?l r\u225? n\u233?h\u225?ny kereskedelmi
term\u233?szet\u369? \u252?zenetet, amelyet el kell juttatnia Damaszkuszba. A lap
nem volt t\u250?l j\u243? min\u337?s\u233?g\u369?, \u233?s minduntalan sz\u233?
tfutott rajta a fest\u233?k. \u8211? Neh\u233?z, az igaz, de m\u233?g \u237?gy is
jobb, mint agyagt\u225?bl\u225?ra rajzolni.\par\pard\plain\hyphpar}{
A szomsz\u233?dos orsz\u225?gokban az volt a szok\u225?s, hogy agyagt\u225?bl\u225?
ra vagy \u225?llatb\u337?rbe karcolt\u225?k az \u252?zeneteket. Egyiptom f\u233?
nykora m\u225?r j\u243?csk\u225?n le\u225?ldozott, m\u225?r az \u237?r\u225?sa is
elavult, m\u233?gis egyiptomiak tal\u225?lt\u225?k f\u246?l, hogyan lehet k\u246?
nnyen \u233?s c\u233?lszer\u369?en f\u246?ljegyezni a sz\u225?mad\u225?st vagy
ak\u225?r a t\u246?rt\u233?nelmet; szeleteket v\u225?gtak egy N\u237?lus-parti
n\u225?df\u233?le n\u246?v\u233?nyb\u337?l, \u233?s egyszer\u369? elj\u225?r\u225?
ssal egym\u225?shoz ragasztott\u225?k \u337?ket a sz\u233?l\u252?kn\u233?l
fogva, \u237?gy s\u225?rg\u225?s lapokat k\u233?sz\u237?tettek bel\u337?l\u252?k.
Akbarnak import\u225?lnia kellett a papiruszt, mert ez a n\u246?v\u233?ny nem
termett meg a v\u246?lgyben. Dr\u225?ga volt, de sz\u237?vesen haszn\u225?lt\u225?k
a keresked\u337?k, mert a zseb\u252?kben hordhatt\u225?k a tele\u237?rt lapokat,
amit nem tehettek meg az agyag t\u225?bl\u225?kkal vagy \u225?llatb\u337?r\u246?
kkel,\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Minden egyszer\u369?bb lesz \u8211? gondolta az asszony. Milyen k\u225?r,
hogy a korm\u225?nyzat enged\u233?ly\u233?re is sz\u252?ks\u233?ge van, ha b\u252?
bloszi \u237?r\u225?st akar papiruszra vetni. Egy idej\u233?tm\u250?lt t\u246?
rv\u233?ny \u233?rtelm\u233?ben, m\u233?g mindig az akbari tan\u225?csnak kell
j\u243?v\u225?hagynia minden \u237?rott sz\u246?veget.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor befejezte a munk\u225?j\u225?t, r\u246?gt\u246?n meg is mutatta Ill\u233?
snek, aki mindv\u233?gig sz\u243?tlanul figyelte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tetszik? \u8211? k\u233?rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s mintha csak most ocs\u250?dott volna f\u246?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen, nagyon sz\u233?p \u8211? v\u225?laszolta sz\u243?rakozottan.
Bizony\u225?ra az \u218?rral besz\u233?lgetett. Az asszony nem akarta megzavarni.
Elment hazulr\u243?l, elh\u237?vta a f\u337?papot.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor visszat\u233?rt, Ill\u233?s m\u233?g mindig ugyanott \u252?lt. A k\u233?t
f\u233?rfi egym\u225?sra meredt. J\u243? darabig egyik\u252?k sem sz\u243?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap t\u246?rte meg a cs\u246?ndet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Pr\u243?f\u233?ta vagy, \u233?s angyalokkal besz\u233?lsz. \u201?n csak a
r\u233?gi t\u246?rv\u233?nyeket \u233?rtelmezem, szertart\u225?sokat hajtok v\u233?
gre, \u233?s igyekszem megv\u233?deni a n\u233?pemet saj\u225?t hib\u225?it\u243?l.
Ez\u233?rt h\u225?t tudom, hogy ez a harc nem emberek k\u246?zt folyik. Istenek
harca ez, \u233?s nekem nem szabad kit\u233?rnem el\u337?
le.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csod\u225?lom a hitedet, noha olyan isteneket tisztelsz, akik nincsenek
\u8211? felelte Ill\u233?s. \u8211? Ha, mint mondod, \u233?gi csat\u225?ra m\u233?
lt\u243? a mostani helyzet\u252?nk, akkor majd engem haszn\u225?l eszk\u246?z\u252?
l az \u218?r, hogy legy\u337?zze Ba\u225?lt \u233?s az \u214?t\u246?dik Hegyen
lak\u243? t\u225?rsait. Jobb lett volna, ha
meggyilkoltatsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gondoltam is r\u225?. De nem volt sz\u252?ks\u233?ges; a d\u246?nt\u337?
pillanatban \u233?nmell\u233?m \u225?lltak az istenek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem v\u225?laszolt. A f\u337?pap elfordult, \u233?s f\u246?lvette a
papiruszt, amelynek az im\u233?nt fejezte be a sz\u246?veg\u233?t az
asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Rendes munka \u8211? jegyezte meg. Gondosan v\u233?gigolvasta, azt\u225?n
levette, az egyik kis fest\u233?kes t\u233?gelybe m\u225?rtotta a gy\u369?r\u369?
j\u233?t, \u233?s odanyomta a pecs\u233?tj\u233?t a bal sarokba. Ha valakin\u233?l
olyan papiruszt tal\u225?ltak, amelyen nem volt rajta a f\u337?papi pecs\u233?t,
ak\u225?r hal\u225?lra is \u237?t\u233?lhett\u233?k \u233?
rte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt kell mindig \u237?gy elj\u225?rnod, uram? \u8211? k\u233?rdezte
az asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt, mert ezek a papiruszok gondolatokat hordoznak \u8211? v\u225?
laszolta a f\u337?pap. \u8211? \u201?s a gondolatoknak hatalmuk
van.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hiszen ez csak kereskedelmi sz\u225?mad\u225?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De haditerv is lehetne. Vagy a kincseink lelt\u225?
ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Vagy titkos im\u225?ink. Manaps\u225?g, a bet\u369?k \u233?s a papirusz
birtok\u225?ban, mi sem k\u246?nnyebb, mint meglopni egy n\u233?p eszmei
kincst\u225?r\u225?t. Az agyagt\u225?bl\u225?kat vagy az \u225?llatb\u337?r\u246?
ket neh\u233?z elrejteni, de a papirusz \u233?s a b\u252?bloszi {\i
alphabetosz }tal\u225?lkoz\u225?sa minden orsz\u225?g kult\u250?r\u225?j\u225?t
t\u246?nkreteheti, s\u337?t, a vil\u225?got is elpuszt\u237?
thatja.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor egy asszony rohant be l\u233?lekszakadva.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? F\u337?pap! F\u337?pap! Gyere gyorsan, n\u233?zd, mi t\u246?rt\u233?
nik!\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?s az \u246?zvegy a f\u337?pap ut\u225?n ment. Mindenhonnan emberek
bukkantak el\u337?, \u233?s mind egy ir\u225?nyba igyekeztek; a felvert port\u243?l
szinte fojtogat\u243? volt a leveg\u337?. A gyerekek kacagva, zsibongva el\u337?
reszaladtak. A feln\u337?ttek lassan, cs\u246?ndben
bandukoltak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mire el\u233?rt\u233?k a v\u225?ros d\u233?li kapuj\u225?t, ott m\u225?r eg\u233?sz
t\u246?meg ver\u337?d\u246?tt \u246?ssze. A f\u337?pap \u225?tfurakodott rajta,
\u233?s akkor pillantotta meg a cs\u337?d\u252?let ok\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy akbari \u337?rszem t\u233?rdelt ott t\u225?rt karokkal, k\u233?zfeje a v\u225?
ll\u225?ra fektetett fal\u233?cre volt sz\u246?gezve. A ruh\u225?ja megszaggatva
l\u243?gott r\u243?la, \u233?s fadarabbal volt kisz\u250?rva a bal
szeme.\par\pard\plain\hyphpar}{
T\u337?rrel n\u233?h\u225?ny assz\u237?r bet\u369? volt a katona mell\u233?re
karcolva. A f\u337?pap \u233?rtett az egyiptomiak nyelv\u233?n, de az assz\u237?rok
nyelve m\u233?g nem volt olyan fontos, hogy megtanulj\u225?k, \u233?s
megjegyezz\u233?k; seg\u237?ts\u233?get kellett teh\u225?t k\u233?rnie egy
jelenl\u233?v\u337? keresked\u337?t\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? {\i
Hadat \u252?zen\u252?nk, }ez van oda\u237?rva \u8211? ford\u237?totta le a
tolm\u225?cs.\par\pard\plain\hyphpar}{
A k\u246?r\u252?l\u246?tt\u252?k \u225?ll\u243? emberek egy sz\u243?t sem sz\u243?
ltak. Ill\u233?s \u233?szrevette, hogy retteg\u233?s \u252?l ki az
arcokra.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Add ide a kardodat \u8211? mondta a f\u337?pap az egyik katon\u225?
nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az engedelmeskedett. A f\u337?pap azt k\u233?rte, hogy \u233?rtes\u237?ts\u233?k a
korm\u225?nyz\u243?t, \u233?s a hadvez\u233?rt a t\u246?rt\u233?ntekr\u337?l. Majd
egyetlen gyors d\u246?f\u233?ssel \u225?tsz\u250?rta a peng\u233?vel a t\u233?
rdel\u337? \u337?rszem sz\u237?v\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u337?rszem felny\u246?g\u246?tt, \u233?s a f\u246?ldre zuhant. A hal\u225?l
megszabad\u237?totta a k\u237?nt\u243?l \u233?s a fogs\u225?gba es\u233?s sz\u233?
gyen\u233?t\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Holnap \u225?ldozatot mutatok be az \u214?t\u246?dik Hegyn\u233?l \u8211?
mondta a f\u337?pap a megd\u246?bbent embereknek. \u8211? \u201?s az istenek
ism\u233?t megeml\u233?keznek r\u243?lunk. T\u225?voz\u225?s el\u337?tt m\u233?g
odasz\u243?lt Ill\u233?snek:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Saj\u225?t szemeddel l\u225?thatod. Tov\u225?bbra is seg\u237?t az \u233?
g.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csak egy k\u233?rd\u233?sem van \u8211? felelte Ill\u233?s. \u8211?
Mi\u233?rt akarod fel\u225?ldozni saj\u225?t n\u233?pedet?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mert el kell puszt\u237?tani egy eszm\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tan\u250?ja volt a f\u337?pap \u233?s az \u246?zvegy d\u233?lel\u337?tti besz\u233?
lget\u233?s\u233?nek, \u237?gy h\u225?t j\u243?l tudta Ill\u233?s, hogy milyen
eszm\u233?r\u337?l van sz\u243?, az \u225?b\u233?c\u233? eszm\u233?j\u233?r\u337?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u225?r k\u233?s\u337?. Az eg\u233?sz vil\u225?gon elterjedt, \u233?s az
assz\u237?rok nem hajthatj\u225?k uralmuk al\u225? az eg\u233?sz F\u246?
ldet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki mondta, hogy nem? Hiszen az \u214?t\u246?dik Hegy istenei is az \u337?
seregeiket t\u225?mogatj\u225?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u243?r\u225?kon \u225?t r\u243?tta a v\u246?lgy \u250?tjait, ak\u225?
rcsak az el\u337?z\u337? napon. Tudta, hogy m\u233?g legal\u225?bb egy d\u233?
lut\u225?n \u233?s egy \u233?jszaka h\u225?travan a b\u233?k\u233?b\u337?l: s\u246?
t\u233?tben nem kezdenek csat\u225?t, mert a harcosok nem l\u225?tj\u225?k, ki az
ellens\u233?g. Tudta, hogy azon az \u233?jszak\u225?n az \u218?r es\u233?lyt ad
neki, hogy megv\u225?ltoztassa az \u337?t egykor befogad\u243? v\u225?ros
sors\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Salamon tudn\u225?, mit tegyen most \u8211? sz\u243?l\u237?totta \u337?
rangyal\u225?t. \u8211? \u201?s D\u225?vid, M\u243?zes, Izs\u225?k is. \u336?k
bizalmasai voltak az \u218?rnak, \u233?n azonban csak t\u233?tova szolg\u225?ja
vagyok. Olyan v\u225?laszt\u225?st b\u237?z r\u225?m az \u218?r, amely az \u336?
dolga volna.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?tsz\u243?lag csupa olyan f\u233?rfi\u250? csin\u225?lta el\u337?
deink t\u246?rt\u233?net\u233?t, aki a legmegfelel\u337?bbnek bizonyult a
legmegfelel\u337?bb helyen \u8211? felelte az angyal. \u8211? De te ne higgy benne:
az \u218?r csak azt k\u237?v\u225?nja az emberekt\u337?l, ami mindegyik\u252?
kt\u337?l kitelik.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor t\u233?vedett velem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ahogy t\u225?madnak, ugyan\u250?gy el is m\u250?lnak a csap\u225?sok. Ilyen
a vil\u225?g minden dics\u337?s\u233?ge \u233?s keserve.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem fogok megfeledkezni r\u243?la \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? \u193?
m a m\u250?l\u243? keser\u369?s\u233?g \u246?r\u246?k nyomot hagy, a dics\u337?
s\u233?g pedig haszontalan eml\u233?keket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az{\i
}angyal nem v\u225?laszolt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Akbarban t\u246?lt\u246?tt eg\u233?sz id\u337?m alatt mi\u233?rt voltam k\u233?
ptelen sz\u246?vets\u233?geseket tal\u225?lni, akik velem k\u252?zd\u246?ttek volna
a b\u233?k\u233?\u233?rt? Mit \u233?r egy mag\u225?nyos pr\u243?f\u233?
ta?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit \u233?r a nap, amely t\u225?rstalanul r\u243?ja az eget? Mit \u233?r a
v\u246?lgy k\u246?zep\u233?b\u337?l kit\u252?remked\u337? hegy? Mit \u233?r egy
f\u233?lrees\u337? k\u250?t? \u336?k jelzik a karav\u225?nnak, hogy merre vezet
az \u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szorongatja a sz\u237?vemet a szomor\u250?s\u225?g \u8211? mondta Ill\u233?
s, mik\u246?zben let\u233?rdelt, \u233?s az \u233?g fel\u233? ny\u250?jtotta a
karj\u225?t. \u8211? B\u225?rcsak meghalhatn\u233?k most itt, \u233?s b\u225?r sose
szennyeztem volna be a kezemet saj\u225?t fajt\u225?m vagy m\u225?s n\u233?p
v\u233?r\u233?vel. N\u233?zz h\u225?tra: mit l\u225?tsz?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tudod, hogy vak vagyok \u8211? mondta az angyal. \u8211? Mert a szemem
m\u233?g \u337?rzi az \u218?r dics\u337?s\u233?g\u233?nek f\u233?ny\u233?t, \u237?
gy semmi m\u225?st nem l\u225?thatok. Csup\u225?n azt foghatom fel, amit a sz\u237?
ved mes\u233?l nekem. Csak a t\u233?ged fenyeget\u337? vesz\u233?lyek rezg\u233?
s\u233?t vagyok k\u233?pes l\u225?tni. Hogy m\u246?g\u246?tted mi van, azt nem
tudhatom.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u225?t majd \u233?n megmondom: Akbar van ott. Sz\u233?p a v\u225?ros
ilyenkor, ahogy oldalr\u243?l vil\u225?g\u237?tja meg a d\u233?lut\u225?ni
napf\u233?ny. Megszoktam utc\u225?it \u233?s falait, nagylelk\u369?, bar\u225?
ts\u225?gos n\u233?p\u233?t. B\u225?r e v\u225?ros lak\u243?i m\u233?g a
kereskedelem \u233?s a babon\u225?k rabjai, ugyanolyan tiszta a sz\u237?v\u252?k,
mint a vil\u225?g b\u225?rmelyik m\u225?s n\u233?p\u233?nek sz\u237?ve. Sok olyat
tanultam t\u337?l\u252?k, amit kor\u225?bban nem tudtam; cser\u233?be meghallgattam
a v\u225?rosiak panaszait, \u233?s Isten sugallat\u225?val siker\u252?lt megoldanom
bels\u337? visz\u225?lyaikat. Sokszor forogtam vesz\u233?lyben, de mindig seg\u237?
tett valaki. Mi\u233?rt kell v\u225?lasztanom, hogy ezt a v\u225?rost mentsem-e
meg, vagy a saj\u225?t n\u233?pemet v\u225?ltsam meg?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mert az embernek v\u225?lasztania kell \u8211? felelte az angyal. \u8211?
Ebben lakozik az ereje: d\u246?nt\u233?seinek hatalm\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Neh\u233?z v\u225?laszt\u225?s: azt k\u237?v\u225?nja, hogy belenyugodjam
az egyik n\u233?p hal\u225?l\u225?ba, hogy megmentsem a m\u225?
sikat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g nehezebb, hogy a magad \u250?tj\u225?t megtal\u225?ld. Aki nem tud
v\u225?lasztani, meghal az \u218?r szem\u233?ben, b\u225?r tov\u225?bbra is l\u233?
legzik, \u233?s j\u225?rk\u225?l az utc\u225?kon. K\u252?l\u246?nben \u8211?
folytatta az angyal \u8211? senki sem hal meg. Az \u214?r\u246?kk\u233?val\u243?
s\u225?g minden lelket t\u225?rt karokkal fogad, azok pedig tov\u225?bb v\u233?gzik
a feladatukat. Mindennek oka van, ami l\u233?tezik a nap
alatt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ism\u233?t az \u233?g fel\u233? emelte a karj\u225?
t:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u233?n n\u233?pem egy sz\u233?p asszony miatt fordult el az \u218?
rt\u243?l. F\u246?n\u237?ci\u225?t pedig pusztul\u225?s fenyegeti, mert egy f\u337?
pap azt hiszi, hogy az \u237?r\u225?s az isteneket fenyegeti. \u336?, aki
teremtette a vil\u225?got, mi\u233?rt szereti trag\u233?di\u225?val \u237?rni a
sors k\u246?nyv\u233?t?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ki\u225?lt\u225?sai visszhangoztak a v\u246?lgyben, majd visszajutottak
a f\u252?l\u233?be.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudod, mit besz\u233?lsz \u8211? v\u225?laszolta az angyal. \u8211?
Nincs trag\u233?dia, csak az van, ami elker\u252?lhetetlen. Minden l\u233?tez\u337?
nek oka van: teneked csak meg kell tudnod k\u252?l\u246?nb\u246?ztetni az \u225?
tmenetit a v\u233?glegest\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi az \u225?tmeneti? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az elker\u252?lhetetlen.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s mi a v\u233?gleges?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az elker\u252?lhetetlen tanuls\u225?ga.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ezzel az angyal elt\u225?vozott.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Aznap este, vacsora k\u246?zben, \u237?gy sz\u243?lt Ill\u233?s az \u246?
zvegyasszonyhoz \u233?s a fi\u225?hoz:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?sz\u237?ts\u233?tek \u246?ssze a holmitokat. B\u225?rmikor \u252?
thet az \u243?ra, s akkor \u250?tnak indulunk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?t napja nem alszol \u8211? mondta az asszony. \u8211? A korm\u225?
nyz\u243? ma d\u233?lut\u225?n \u233?rted k\u252?ld\u246?tt, hogy a palot\u225?ba
k\u233?ressen. Azt mondtam, a v\u246?lgyben vagy, \u233?s ott is fogsz
aludni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u243?l tetted \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s, \u233?s, a szob\u225?
j\u225?ba t\u233?rve, azonnal m\u233?ly \u225?lomba mer\u252?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap reggel hangszerek zen\u233?j\u233?re \u233?bredt. Amikor lement, hogy
megn\u233?zze, mi t\u246?rt\u233?nik, m\u225?r az ajt\u243?ban tal\u225?lta a
fi\u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? N\u233?zd! \u8211? mondta a fi\u250? izgalomt\u243?l csillog\u243? szemmel.
\u8211? H\u225?bor\u250? van!\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy csapat katona menetelt Akbar d\u233?li kapuja fel\u233?, harci ruh\u225?zatukat
\u233?s fegyverzet\u252?ket fitogtatva. Zen\u233?szek csoportja k\u246?vette \u337?
ket, a menetel\u337?k l\u233?ptei a dobok \u252?tem\u233?hez
igazodtak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tegnap m\u233?g f\u233?lt\u233?l \u8211? mondta Ill\u233?s a fi\u250?
nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudtam, hogy ilyen sok katon\u225?nk van. A mi harcosaink a
legjobbak!\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s otthagyta a fi\u250?t, \u233?s nekiv\u225?gott az utc\u225?nak;
mindenk\u233?ppen meg kellett tal\u225?lnia a korm\u225?nyz\u243?t. A harci
dallamok felvert\u233?k a v\u225?ros lak\u243?it, akik most megbabon\u225?zva
figyelt\u233?k a fejlem\u233?nyeket; \u233?let\u252?kben el\u337?sz\u246?r l\u225?
thatt\u225?k egy csapat katona szab\u225?lyos felvonul\u225?s\u225?t, harci d\u237?
szben, napon megcsillan\u243? l\u225?ndzs\u225?kkal \u233?s pajzsokkal. A
hadvez\u233?r irigyl\u233?sre m\u233?lt\u243? munk\u225?t v\u233?gzett: \u250?gy
k\u233?sz\u237?tette fel a sereget, hogy senki sem vette \u233?szre, \u237?gy
most \u8211? \u233?s Ill\u233?s \u233?ppen ett\u337?l tartott \u8211? el tudta
hitetni mindenkivel, hogy le tudj\u225?k gy\u337?zni az assz\u237?
rokat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u225?tfurakodott a katon\u225?k k\u246?z\u246?tt, \u237?gy siker\u252?
lt a csapat \u233?l\u233?re verekednie mag\u225?t. A hadvez\u233?r \u233?s a
korm\u225?nyz\u243? l\u243?h\u225?ton \u252?lve vezett\u233?k a
menetet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meg\u225?llapodtunk \u8211? mondta Ill\u233?s, amint a korm\u225?nyz\u243?
mell\u233? \u233?rt. \u8211? Csod\u225?t tehetek!\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? nem v\u225?laszolt. A sereg m\u225?r a falon k\u237?v\u252?
l \u233?rt, \u233?s megindult a v\u246?lgy fel\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tudod, hogy mer\u337? k\u225?pr\u225?zat ez a sereg! \u8211? pr\u243?
b\u225?lkozott tov\u225?bb Ill\u233?s. \u8211? Minden harcosunkra \u246?t
harcedzett \u233?s tapasztalt assz\u237?r katona jut! Ne engedd, hogy elpuszt\u237?
ts\u225?k Akbart!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit akarsz t\u337?lem? \u8211? k\u233?rdezte a korm\u225?nyz\u243?, de
nem \u225?ll\u237?totta meg a lov\u225?t. \u8211? Tegnap \u233?rted k\u252?ldtem,
mert akkor m\u233?g lett volna mir\u337?l besz\u233?ln\u252?nk, de azt mondt\u225?
k, hogy nem vagy a v\u225?rosban. Mi m\u225?st tehettem
volna?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u214?ngyilkoss\u225?g ny\u237?lt mez\u337?n meg\u252?tk\u246?zni az
assz\u237?rokkal! Hiszen ti is tudj\u225?tok!\par\pard\plain\hyphpar}{
A hadvez\u233?r hallotta a sz\u243?v\u225?lt\u225?st, de nem sz\u243?lt k\u246?zbe:
A korm\u225?nyz\u243?val m\u225?r megbesz\u233?lte a haditerv\u233?t; \u250?gy
v\u233?lte, meg fog lep\u337?dni az izraeli pr\u243?f\u233?
ta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s a lovak mellett futott, de maga sem tudta, mit\u233?v\u337? tegyen. A
katon\u225?k elhagyt\u225?k a v\u225?rost, \u233?s m\u225?r a v\u246?lgy k\u246?
zepe fel\u233? j\u225?rtak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Seg\u237?ts meg, Uram \u8211? gondolta Ill\u233?s. \u8211? Amint J\u243?
zsu\u233?nak meg\u225?ll\u237?tottad a napot, hogy seg\u237?tsd a csat\u225?ban,
\u225?ll\u237?tsd meg az id\u337?t, hadd gy\u337?zzem meg t\u233?ved\u233?s\u233?
r\u337?l a korm\u225?nyz\u243?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Alig \u233?rt gondolata v\u233?g\u233?re, amikor a hadvez\u233?r felki\u225?
ltott:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u193?llj!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tal\u225?n ez a jel \u8211? mondta mag\u225?ban Ill\u233?s. \u8211? Ki kell
haszn\u225?lnom.\par\pard\plain\hyphpar}{
A katon\u225?k k\u233?t csatasorba fejl\u337?dtek, olyanok voltak, mint embertest
alkotta falak. A pajzsok szil\u225?rdan t\u225?maszkodtak a f\u246?ldre, a l\u225?
ndzs\u225?k el\u337?re szegez\u337?dtek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt hiszed, hogy Akbar v\u233?d\u337?it l\u225?tod \u8211? mondta a
korm\u225?nyz\u243? Ill\u233?snek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ifjakat l\u225?tok, akik nevetnek a hal\u225?l sz\u237?ne el\u337?tt
\u8211? hangzott Ill\u233?s v\u225?lasza.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor h\u225?t tudd meg, hogy ez csak egy csapat. Embereink java a v\u225?
rosban, a v\u225?rosfalak tetej\u233?n v\u225?rakozik. Forr\u243? olajjal telt
\u252?st\u246?ket helyezt\u252?nk el a falakon, hogy r\u225?z\u250?d\u237?tsuk
annak a fej\u233?re, aki megk\u237?s\u233?rel felm\u225?szni rajtuk. Sok h\u225?
zban osztottuk sz\u233?t az \u233?lelm\u252?nket, hogy el ne puszt\u237?thass\u225?
k gy\u250?jt\u243? ny\u237?lvessz\u337?kkel a k\u233?szlet\u252?nket. A
hadvez\u233?r sz\u225?m\u237?t\u225?sai szerint csaknem k\u233?t h\u243?napig
\u225?llhatunk ellen a v\u225?ros ostrom\u225?nak. Am\u237?g az assz\u237?rok
k\u233?sz\u252?l\u337?dtek, mi is azt tett\u252?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nekem nem sz\u243?ltatok r\u243?la \u8211? mondta Ill\u233?s. . \u8211?
Seg\u237?tett\u233?l az akbariakon, de hi\u225?ba, ne felejtsd el, hogy m\u233?
giscsak idegen vagy, \u233?s egyik-m\u225?sik katona k\u233?mnek n\u233?
zhetett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De te b\u233?k\u233?t akart\u225?l!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Most is lehets\u233?ges a b\u233?ke, m\u233?g a csata megkezd\u233?se
ut\u225?n is. De akkor m\u225?r \u250?gy t\u225?rgyalunk, mint egyenl\u337?
felek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? elmondta, hogy h\u237?rviv\u337?ket k\u252?ldtek T\u237?
ruszba \u233?s Szidonba, hogy besz\u225?moljanak az Akbart fenyeget\u337?
veszedelemr\u337?l. Nehez\u233?re esett seg\u237?ts\u233?get k\u233?rni, hiszen
amazok azt hihett\u233?k, nem k\u233?pes \u250?rr\u225? lenni a helyzeten. A
korm\u225?nyz\u243? m\u233?gis \u250?gy v\u233?lte, hogy ez az egyetlen j\u225?
rhat\u243? \u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A hadvez\u233?r furfangos tervet eszelt ki: amint megkezd\u337?dik a csata, \u337?
visszat\u233?r a v\u225?rosba, hogy megszervezze az ellen\u225?ll\u225?st. A
csatat\u233?rre most kivonul\u243? csapatnak a lehet\u337? legt\u246?bb
ellens\u233?g elpuszt\u237?t\u225?s\u225?ra kell t\u246?rekednie, majd vissza kell
vonulnia a hegyek k\u246?z\u233?. A helyb\u233?liek sokkal jobban ismert\u233?k a
v\u246?lgyet, mint b\u225?rki m\u225?s, \u237?gy sikeresen \u252?thettek rajta az
assz\u237?rokon, kisebb csat\u225?roz\u225?sokkal enyh\u237?tve az assz\u237?r
ostrom szor\u237?t\u225?s\u225?n.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hamarosan seg\u237?ts\u233?g \u233?rkezik, \u233?s megtizedelik az assz\u237?r
sereget. \u8211? Hatvan napig is ellen\u225?llhatunk, de erre nem lesz sz\u252?
ks\u233?g \u8211? tette hozz\u225? a korm\u225?nyz\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u193?m k\u246?zben sokan meghalnak \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindannyian meghalunk egyszer. \u201?s senki sem f\u233?l, m\u233?g \u233?n
sem.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? maga is csod\u225?lkozott, hogy nem \u233?rez f\u233?lelmet.
M\u233?g sosem vett r\u233?szt \u252?tk\u246?zetben, de ahogy egyre k\u246?zeledett
a csata ideje, \u337? \u250?gy sz\u337?tte tov\u225?bb a terveit a v\u225?ros
elhagy\u225?s\u225?ra. Aznap reggel megbesz\u233?lte legh\u369?s\u233?gesebb
embereivel, hogy mi lesz a visszavonul\u225?s legjobb m\u243?dja. T\u237?ruszba
vagy Szidonba nem mehetett, mert ott \u225?rul\u243?nak tekintett\u233?k volna,
J\u233?zabel azonban bizony\u225?ra befogadja, hiszen \u250?gyis sz\u252?ks\u233?ge
van megb\u237?zhat\u243? emberekre.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor azonban a csatamez\u337?re l\u233?pett, olyan hatalmas lelkesed\u233?st
l\u225?tott a katon\u225?k szem\u233?ben, mintha eg\u233?sz \u233?let\u252?kben
erre az egyetlen alkalomra k\u233?sz\u252?ltek volna, \u233?s ekkor j\u246?tt volna
el a d\u246?nt\u337? pillanat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A f\u233?lelem addig a pillanatig l\u233?tezik, am\u237?g az elker\u252?
lhetetlen be nem k\u246?vetkezik \u8211? mondta a korm\u225?nyz\u243? Ill\u233?
snek. \u8211? Ut\u225?na m\u225?r nem szabad er\u337?t pazarolnunk
r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s meg volt zavarodva. Ugyanazt \u233?rezte, mint a korm\u225?nyz\u243?, de
sz\u233?gyellte beismerni; esz\u233?be jutott a kisfi\u250? izgalma, amikor az
elvonul\u243? csapatot l\u225?tta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Eredj innen \u8211? mondta korm\u225?nyz\u243?. \u8211? Idegen vagy, \u233?
s fegyvertelen, nem kell olyasmi\u233?rt k\u252?zdened, amiben nem is
hiszel.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem mozdult.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u246?nni fognak \u8211? mondta a hadvez\u233?r. \u8211? Te meglep\u337?
dt\u233?l, mi azonban felk\u233?sz\u252?lt\u252?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s tov\u225?bbra sem mozdult.\par\pard\plain\hyphpar}{
A szemhat\u225?rt f\u252?rk\u233?szt\u233?k: porfelh\u337? nem mutatkozott, az
assz\u237?r sereg meg sem mozdult.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az els\u337? sorban \u225?ll\u243? katon\u225?k kem\u233?nyen markolt\u225?k
el\u337?re szegezett l\u225?ndzs\u225?jukat, \u233?s az \u237?j\u225?szok is
f\u233?lig felajzott h\u250?rral v\u225?rt\u225?k, hogy a korm\u225?nyz\u243?
parancs\u225?ra kirep\u237?thess\u233?k a ny\u237?lvessz\u337?ket. N\u233?h\u225?
nyan kardjukat suhogtatva tartott\u225?k izmaikat k\u233?szenl\u233?
tben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?szen \u225?llunk \u8211? ism\u233?telte a hadvez\u233?r. \u8211?
T\u225?madni fognak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ki\u233?rezte a hadvez\u233?r hangj\u225?b\u243?l a m\u225?mort.
Bizony\u225?ra alig b\u237?r mag\u225?val, annyira v\u225?rja az \u252?tk\u246?zet
kezdet\u233?t; k\u252?zdeni akar, hogy megmutassa, milyen b\u225?tor. Maga el\u233?
k\u233?pzeli az assz\u237?r harcosokat, kardcsap\u225?sok suhog\u225?s\u225?t,
ki\u225?lt\u225?sokat, kavarod\u225?st, s m\u225?r-m\u225?r azt is l\u225?tja, hogy
a f\u246?n\u237?ciai papok majd \u250?gy fognak eml\u233?kezni r\u225?, mint a
szaktud\u225?s \u233?s a b\u225?tors\u225?g p\u233?ldak\u233?p\u233?
re.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? szak\u237?totta f\u233?lbe a
gondolatait:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Semerre sem mozdulnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?snek esz\u233?be jutott, mit k\u233?rt az \u218?rt\u243?l: hogy \u225?
lljon meg a nap az \u233?gen, ahogy J\u243?zsu\u233?nak. \u336?rangyal\u225?t
sz\u243?l\u237?totta, de az nem jelentkezett.\par\pard\plain\hyphpar}{
A l\u225?ndzsavet\u337?k lassan leeresztett\u233?k a l\u225?ndzs\u225?jukat, az
\u237?j\u225?szok meglaz\u237?tott\u225?k a h\u250?rt, a t\u246?bbiek a h\u252?
velybe dugt\u225?k a kardjukat. Forr\u243?n t\u369?z\u246?tt a d\u233?li nap,
n\u233?h\u225?ny katona el is \u225?jult a melegben; de a csapat m\u233?g \u237?gy
is k\u233?s\u337? d\u233?lut\u225?nig k\u233?szenl\u233?tben v\u225?
rakozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor lement a nap, a harcosok visszat\u233?rtek Akbarba; csal\u243?dottnak
l\u225?tszottak, hogy meg\u233?rtek m\u233?g egy napot.\par\pard\plain\hyphpar}{
Csak Ill\u233?s maradt a v\u246?lgyben. C\u233?ltalanul k\u243?sz\u225?lt egy
darabig, majd egyszerre csak f\u233?nyt pillantott meg. Az \u218?r angyala \u225?
llt el\u337?tte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Isten meghallgatta k\u246?ny\u246?rg\u233?sedet \u8211? mondta az
angyal. \u8211? \u201?s l\u225?tta lelked vihar\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s az \u233?gre n\u233?zett, \u233?s h\u225?l\u225?t adott az \u225?
ld\u225?s\u233?rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r a dics\u337?s\u233?g \u233?s a hatalom forr\u225?sa.
Visszatartotta az assz\u237?r sereget.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u8211? felelte az angyal. \u8211? Azt mondtad, az \u214?v\u233?
kellene, hogy legyen a v\u225?laszt\u225?s. \u336? pedig v\u225?lasztott is
helyetted.\par\pard\plain\hyphpar}{
\~\par\pard\plain\hyphpar}{
\~\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Kelj\u252?nk \u250?tra \u8211? mondta Ill\u233?s az \u246?
zvegyasszonynak \u233?s a fi\u250?nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem akarok elmenni \u8211? v\u225?laszolta a fi\u250?. \u8211? B\u252?szke
vagyok az akbari katon\u225?kra. .\par\pard\plain\hyphpar}{
Az anyja r\u225?sz\u243?lt, hogy szedje \u246?ssze a holmij\u225?t. \u8211? Csak
annyit hozz, amennyit elb\u237?rsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Any\u225?m, elfelejted, hogy szeg\u233?nyek vagyunk, \u233?s nekem alig van
mit vinnem.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u246?lment a szob\u225?j\u225?ba. K\u246?r\u252?ln\u233?zett, mintha
el\u337?sz\u246?r \u233?s egyben utolj\u225?ra tenn\u233?; azt\u225?n lement,
\u233?s n\u233?zte, ahogy az \u246?zvegyasszony elteszi a fest\u233?
keit.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?sz\u246?n\u246?m, hogy magaddal viszel \u8211? mondta. \u8211? Csak
tizen\u246?t \u233?ves voltam, amikor f\u233?rjhez adtak, fogalmam sem volt az
\u233?letr\u337?l. A k\u233?t csal\u225?d el\u337?re elint\u233?zett mindent,
\u233?s engem gyermekkoromt\u243?l kezdve erre a pillanatra neveltek, ahogy arra is
gondosan f\u246?lk\u233?sz\u237?tettek, hogy minden k\u246?r\u252?lm\u233?nyek
k\u246?z\u246?tt seg\u237?tsek a f\u233?rjemnek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szeretted?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy szoktattam a sz\u237?vemet, hogy szeressem. Ha m\u225?r v\u225?
lasztani nem lehetett, meggy\u337?ztem magam, hogy ez lesz a legjobb. Amikor
elvesztettem a f\u233?rjemet, belenyugodtam az egyforma nappalokba \u233?s \u233?
jszak\u225?kba, \u233?s k\u233?rtem az \u214?t\u246?dik Hegy isteneit, akikben
akkor m\u233?g hittem, hogy, ha majd a fiam a maga l\u225?b\u225?ra \u225?llhat,
sz\u243?l\u237?tsanak magukhoz engem. Te ekkor j\u246?tt\u233?l. Egyszer m\u225?r
mondtam neked, \u233?s most megism\u233?tlem: att\u243?l a napt\u243?l fogva
figyeltem fel a v\u246?lgy sz\u233?ps\u233?g\u233?re, a hegyek \u233?gre
kirajzol\u243?d\u243?, s\u246?t\u233?t k\u246?rvonalaira, a v\u225?ltoz\u243?
alak\u250? holdra, amelyt\u337?l n\u246?vekszik a b\u250?za. Sok \u233?jszak\u225?n
\u225?t, m\u237?g te aludt\u225?l, \u233?n Akbarban bolyongtam, hallgattam az
\u250?jsz\u252?l\u246?ttek s\u237?r\u225?s\u225?t, a munka ut\u225?n
kortyolgat\u243? f\u233?rfiak \u233?nek\u233?t, a falakon s\u233?t\u225?l\u243?
\u337?rszemek hat\u225?rozott l\u233?pteit. Milyen sokszor l\u225?ttam m\u225?r
kor\u225?bban is ezt a t\u225?jat \u250?gy, hogy f\u246?l sem t\u369?nt a sz\u233?
ps\u233?ge? H\u225?nyszor n\u233?ztem az \u233?gre \u250?gy, hogy \u233?szre se
vettem m\u233?lys\u233?ges magass\u225?g\u225?t? H\u225?nyszor hallgattam Akbar
neszeit magam k\u246?r\u252?l, \u233?s k\u246?zben f\u246?l sem fogtam, hogy \u233?
letem r\u233?sz\u233?t alkotj\u225?k? Ism\u233?t hatalmas lett az \u233?letkedvem.
Azt mondtad, tanuljam meg a b\u252?bloszi bet\u369?ket, \u233?s \u233?n
megtanultam. Csak a kedvedben akartam j\u225?rni, de k\u246?zben megszerettem, amit
csin\u225?ltam, \u233?s r\u225?d\u246?bbentem: {\i
az az \u233?letem \u233?rtelme, amit \u233?n akarok neki
adni.}\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s megsimogatta az asszony haj\u225?t. El\u337?sz\u246?r tett
ilyet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt nem volt\u225?l mindig ilyen? \u8211? k\u233?rdezte az
asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mert f\u233?ltem. De ma, a csat\u225?ra v\u225?rva, a korm\u225?nyz\u243?
szavait hallgattam, \u233?s k\u246?zben r\u225?d gondoltam. Addig tart a f\u233?
lelem, am\u237?g el nem kezd\u337?dik az elker\u252?lhetetlen; onnant\u243?l
fogva \u233?rtelmetlen a f\u233?lelem. \u201?s nek\u252?nk semmi m\u225?s nem
marad, csak a rem\u233?ny, hogy helyesen d\u246?nt\u246?tt\u252?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?szen vagyok \u8211? mondta az asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Izraelbe megy\u252?nk. Az \u218?r m\u225?r megmondta, mit tegyek, \u233?
s \u233?n \u250?gy fogok tenni. J\u233?zabel pedig elveszti a hatalm\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony semmit sem v\u225?laszolt. Mint minden f\u246?n\u237?ciai asszony,
\u337? is b\u252?szke volt a hercegn\u337?j\u233?re. Ha majd oda\u233?rtek,
igyekszik meggy\u337?zni \u233?lete t\u225?rs\u225?t, hogy tegyen le a sz\u225?
nd\u233?k\u225?r\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hossz\u250? v\u225?ndor\u250?t lesz, \u233?s addig nem nyugodhatunk,
am\u237?g nem teljes\u237?tem az \u336? akarat\u225?t \u8211? folytatta Ill\u233?s,
mintha belel\u225?tna az asszony gondolataiba. \u8211? Addig a te szerelmed lesz a
t\u225?maszom, \u233?s a f\u225?radts\u225?g pillanataiban, ha elfogy az er\u337?m
az \u336? nev\u233?ben v\u237?vott harc k\u246?zben, a te karodban fogok
megpihenni.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250?cska egy kis tariszny\u225?t hozott a v\u225?ll\u225?ra vetve. Ill\u233?s
elvette t\u337?le, \u233?s \u237?gy sz\u243?lt:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Itt az id\u337?. Am\u237?g Akbar utc\u225?in j\u225?rsz, jegyezz meg minden
h\u225?zat, minden neszt. Mert soha t\u246?bb\u233? nem l\u225?
thatod.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbarban sz\u252?lettem \u8211? felelte az asszony. \u8211? Ez a v\u225?ros
mindig \u233?lni fog a sz\u237?vemben.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? csak hallgatta; \u233?s megesk\u252?d\u246?tt mag\u225?ban, hogy sosem
fogja elfelejteni anyja szavait. Ha egyszer majd visszat\u233?r ide, \u250?gy fogja
n\u233?zni a v\u225?rost, mintha anyja arc\u225?t l\u225?
tn\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
M\u225?r s\u246?t\u233?t volt, amikor a f\u337?pap az \u214?t\u246?dik Hegy l\u225?
b\u225?hoz \u233?rt. Jobb kez\u233?ben botot, a balban tariszny\u225?t
vitt.\par\pard\plain\hyphpar}{
El\u337?vette a tariszny\u225?b\u243?l a szent olajat, megkente vele a homlok\u225?
t \u233?s a csukl\u243?it. Azt\u225?n a bottal bik\u225?t \u233?s p\u225?rducot
rajzolt a homokba, azaz a Viharisten, illetve a Nagy Istenn\u337? jelk\u233?p\u233?
t. Szertart\u225?sosan im\u225?dkozott; v\u233?g\u252?l kit\u225?rta a karj\u225?t
az \u233?g fel\u233?, hogy \u237?gy fogadja az isteni kinyilatkoztat\u225?
st.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az istenek azonban m\u225?r nem besz\u233?ltek. M\u225?r mindent elmondtak, amit
akartak, \u233?s most csak a szertart\u225?sos el\u337?\u237?r\u225?sok
betart\u225?s\u225?t k\u246?vetelt\u233?k meg. A pr\u243?f\u233?t\u225?k mindenhol
kihaltak, csak Izraelben nem, ebben a babon\u225?kt\u243?l terhes, elmaradott
orsz\u225?gban, amelynek lak\u243?i m\u233?g mindig azt hiszik, hogy az emberek
sz\u243?t \u233?rthetnek a Vil\u225?gegyetem teremt\u337?
ivel.\par\pard\plain\hyphpar}{
Esz\u233?be jutott, hogy k\u233?t nemzed\u233?kkel azel\u337?tt T\u237?rusz \u233?s
Szidon egy jeruzs\u225?lemi kir\u225?llyal kereskedett, akit Salamonnak h\u237?
vtak. Salamon hatalmas templomot \u233?p\u237?tett, s a vil\u225?g legjobb
anyagaival akarta d\u237?sz\u237?teni; megparancsolta h\u225?t, hogy F\u246?n\u237?
ci\u225?b\u243?l, amelyet \u337?k Libanonnak neveztek, c\u233?drusf\u225?t v\u225?
s\u225?roljanak neki. T\u237?rusz kir\u225?lya el is k\u252?ldte neki a k\u233?
rt \u233?p\u237?t\u337?anyagot, cser\u233?be pedig h\u250?sz galileai v\u225?rost
kapott \u233?rte, ezek azonban nem nyert\u233?k el a tetsz\u233?s\u233?t. Salamon
ekkor abban seg\u237?tett neki, hogy meg\u233?p\u237?tse az els\u337? haj\u243?it,
s \u237?gy tett szert F\u246?n\u237?cia a vil\u225?g legnagyobb kereskedelmi
haj\u243?had\u225?ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Akkoriban m\u233?g er\u337?s orsz\u225?g volt Izrael, noha csak egy istent
tisztelt, \u233?s annak sem tudt\u225?k a nev\u233?t, legink\u225?bb csak
\u8222?\u218?rnak\u8221? sz\u243?l\u237?tott\u225?k. Egy szidoni hercegn\u337?nek
siker\u252?lt kieszk\u246?z\u246?lnie, hogy Salamon igaz hitre t\u233?rjen, s
\u237?gy a kir\u225?ly olt\u225?rt is emelt az \u214?t\u246?dik Hegy isteneinek. Az
izraeliek meg voltak gy\u337?z\u337?dve r\u243?la, hogy \u8222?az \u218?r\u8221?
b\u252?ntette meg a legb\u246?lcsebb kir\u225?lyukat, amikor, h\u225?bor\u250?k
k\u246?vetkezt\u233?ben, Salamon elvesztette a hatalm\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fia, Jerobo\u225?m azonban tov\u225?bbra is apja idegen isteneit tisztelte.
K\u233?t aranyborj\u250?t csin\u225?ltatott, \u233?s azokat im\u225?dta az izraeli
n\u233?p. Ekkor l\u233?ptek f\u246?l a pr\u243?f\u233?t\u225?k, ekkor kezdt\u233?k
lankadatlan harcukat a hatalom ellen.\par\pard\plain\hyphpar}{
J\u233?zabelnek igaza volt: csakis \u250?gy lehetett \u233?letben tartani az igaz
hitet, ha v\u233?gez a pr\u243?f\u233?t\u225?kkal. \u336? maga szel\u237?d asszony
volt, t\u252?relemre \u233?s a h\u225?bor\u250? gy\u369?l\u246?let\u233?re
nevelt\u233?k, de tudta, hogy vannak pillanatok, amikor csak az er\u337?szak
seg\u237?t. V\u233?r szennyezi a kez\u233?t, de meg fogj\u225?k bocs\u225?tani neki
az istenek, akiket szolg\u225?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hamarosan az \u233?n kezemet is v\u233?r szennyezi \u8211? mondta a n\u233?
ma hegynek a f\u337?pap. \u8211? Ahogy a pr\u243?f\u233?t\u225?k \u225?tkot hoznak
Izraelre, \u250?gy lesz az \u237?r\u225?sb\u243?l F\u246?n\u237?cia \u225?tka.
Mindkett\u337? tal\u225?n helyrehozhatatlan k\u225?rt okozott, addig kell h\u225?t
feltart\u243?ztatni \u337?ket, ameddig m\u233?g lehet. Az Id\u337? istene most nem
hagyhat cserben benn\u252?nket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Aggasztott\u225?k a reggeli esem\u233?nyek; nem t\u225?madott az ellens\u233?ges
sereg. Az Id\u337? istene m\u225?r m\u225?skor is cserbenhagyta \u337?ket, mert
felbosszantott\u225?k F\u246?n\u237?cia lak\u243?i. Az t\u246?rt\u233?nt, hogy a
l\u225?mp\u225?kban megdermedt a l\u225?ng, a birk\u225?k \u233?s tehenek magukra
hagyt\u225?k a kicsinyeiket, a b\u250?za \u233?s az \u225?rpa pedig z\u246?ld
maradt. A Napisten elk\u252?ldte a sast meg a Viharistent, e fontos szem\u233?
lyis\u233?geket, hogy keress\u233?k meg, de senki sem tal\u225?lt r\u225? az
Id\u337? isten\u233?re. V\u233?g\u252?l a Nagy Istenn\u337? egy m\u233?het k\u252?
ld\u246?tt a keres\u233?s\u233?re, \u233?s az m\u233?g is tal\u225?lta az alv\u243?
Id\u337?istent egy erd\u337?ben, \u233?s megcs\u237?pte. Az Id\u337?isten d\u252?
h\u246?ngve serkent f\u246?l, \u233?s nekil\u225?tott, hogy sz\u233?tverje maga
k\u246?r\u252?l a vil\u225?got. Le kellett fogni, \u233?s ki kellett tiszt\u237?
tani sz\u237?v\u233?b\u337?l a belek\u246?lt\u246?z\u246?tt gy\u369?l\u246?letet.
Onnant\u243?l azonban mind\u233?n rendben folyt tov\u225?
bb.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ha az Id\u337?isten ism\u233?t \u250?gy d\u246?ntene, hogy f\u233?lre\u225?ll, nem
lenne \u252?tk\u246?zet. Az assz\u237?rok \u246?r\u246?kre a v\u246?lgy bej\u225?
rat\u225?n\u225?l maradn\u225?nak, \u233?s Akbar is
megmaradna.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A b\u225?tors\u225?g nem m\u225?s, mint im\u225?dkoz\u243? f\u233?lelem
\u8211? mondta a f\u337?pap. \u8211? Ez\u233?rt vagyok itt; mert a csata
pillanat\u225?ban nem t\u233?tov\u225?zhatok. Meg kell mutatnom Akbar harcosainak,
hogy van mi\u233?rt megv\u233?den\u252?nk a v\u225?rost. Nem a k\u250?t az, nem is
a piac, \u233?s nem a korm\u225?nyz\u243? palot\u225?ja. Az\u233?rt fogunk
szembesz\u225?llni az assz\u237?r sereggel, mert p\u233?ld\u225?t kell
mutatnunk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az assz\u237?r gy\u337?zelem v\u233?g\u233?rv\u233?nyesen elh\u225?r\u237?tja majd
a bet\u369?\u237?r\u225?s vesz\u233?ly\u233?t. A h\u243?d\u237?t\u243?k r\u225?
k\u233?nyszer\u237?tik a legy\u337?z\u246?ttekre a nyelv\u252?ket \u233?s a
szok\u225?saikat, de tov\u225?bbra is az \u214?t\u246?dik Hegy isteneit im\u225?
dj\u225?k, \u233?s ez a fontos.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Haj\u243?saink k\u233?s\u337?bb elviszik a harcosok h\u337?stetteinek
h\u237?r\u233?t m\u225?s orsz\u225?gokba. A papok meg\u337?rzik eml\u233?
kezet\u252?kben a neveket, \u233?s azt az \u233?vet, amikor Akbar megpr\u243?
b\u225?lt ellen\u225?llni az assz\u237?r megsz\u225?ll\u225?snak. A fest\u337?k
egyiptomi \u237?r\u225?sjeleket fognak rajzolni a papiruszra, B\u252?blosz \u237?
rnokai halottak lesznek. A szent sz\u246?vegek tov\u225?bbra is csak azok
birtok\u225?ban lesznek, akik arra sz\u252?lettek, hogy megtanulj\u225?k \u337?ket.
Az ut\u225?nunk k\u246?vetkez\u337? nemzed\u233?kek pedig megpr\u243?b\u225?
lj\u225?k ut\u225?nunk csin\u225?lni, amit tett\u252?nk, \u233?s \u237?gy majd jobb
vil\u225?got \u233?p\u237?t\u252?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egyel\u337?re azonban \u8211? folytatta \u8211? el kell veszten\u252?nk ezt
a csat\u225?t. H\u337?siesen fogunk harcolni, de \u243?ri\u225?si a t\u250?
ler\u337?; dics\u337? hal\u225?lt fogunk halni.\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u337?pap belef\u252?lelt az \u233?jszaka cs\u246?ndj\u233?be, \u233?s tudta,
hogy nem t\u233?ved. Az a cs\u246?nd m\u225?r a d\u246?nt\u337? \u252?tk\u246?zet
h\u237?rn\u246?ke, csak nem vett\u233?k \u233?szre Akbar lak\u243?i:
leeresztett\u233?k l\u225?ndzs\u225?jukat, \u233?s mulattak, pedig virrasztaniuk
kellett volna. Nem tanultak a term\u233?szet p\u233?ld\u225?j\u225?b\u243?l: az
\u225?llatok csendben lapulnak, ha k\u246?zel a vesz\u233?
ly.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Teljesedj\u233?k h\u225?t be az istenek akarata. Az \u233?g nem roskadhat a
F\u246?ldre, hiszen mindent \u250?gy tett\u252?nk, ahogy kell, engedelmeskedt\u252?
nk a hagyom\u225?ny parancs\u225?nak \u8211? mondta v\u233?g\u252?l a f\u337?
pap.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s, az asszony \u233?s a fi\u250? nyugatnak, Izrael fel\u233? indultak el;
nem kellett \u225?tv\u225?gniuk az assz\u237?r t\u225?boron, hiszen az a v\u225?
rost\u243?l d\u233?lre volt. A telehold seg\u237?tette halad\u225?sukat, \u225?m
furcsa \u225?rnyakat, balj\u243?s rajzolatokat is vetett a szikl\u225?kra \u233?s a
v\u246?lgy k\u246?veire.\par\pard\plain\hyphpar}{
A s\u246?t\u233?ts\u233?gb\u337?l egyszerre csak az \u218?r angyala bukkant
el\u337?. Jobb kez\u233?ben l\u225?ngpallost tartott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hov\u225? tartasz? \u8211? k\u233?rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Izraelbe \u8211? felelte Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u237?vott-e az \u218?r?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u225?r tudom, milyen csod\u225?t v\u225?r t\u337?lem az \u233?n Uram.
\u201?s most m\u225?r azt is tudom, hol kell v\u233?
gbevinnem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u237?vott-e az \u218?r? \u8211? k\u233?rdezte ism\u233?t az
angyal.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s hallgatott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u237?vott-e az \u218?r? \u8211? k\u233?rdezte az angyal harmadszor
is.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor h\u225?t t\u233?rj vissza oda, ahonnan j\u246?tt\u233?l, mert m\u233?
g nem teljes\u237?tetted be a sorsodat. M\u233?g nem h\u237?vott az \u218?
r.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Engedd, hogy legal\u225?bb \u337?k elmenjenek, hiszen semmi dolguk itt
\u8211? k\u246?ny\u246?rg\u246?tt Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
De az angyal m\u225?r ott se volt. Ill\u233?s ledobta a f\u246?ldre a
tariszny\u225?t, amelyet eddig cipelt. Le\u252?lt az \u250?t k\u246?zep\u233?re,
\u233?s keservesen s\u237?rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi t\u246?rt\u233?nt? \u8211? k\u233?rdezte az asszony \u233?s a gyerek,
mert \u337?k semmit sem l\u225?ttak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Visszamegy\u252?nk \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? \u205?gy k\u237?
v\u225?nja az \u218?r.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Nem tudott nyugodtan aludni. \u201?jf\u233?l fel\u233? f\u246?l\u233?bredt, \u233?
rezte, hogy k\u246?r\u252?l\u246?tte fesz\u252?lts\u233?g vibr\u225?l a leveg\u337?
ben; gonosz sz\u233?l s\u252?v\u237?tett az utc\u225?kon, f\u233?lelmet,
bizalmatlans\u225?got hintett maga ut\u225?n.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egy asszony szerelm\u233?ben f\u246?lfedeztem a szeretet\u233?t, amelyet
minden teremtm\u233?ny meg\u233?rdemel \u8211? im\u225?dkozott csendben. \u8211?
Sz\u252?ks\u233?gem van erre az asszonyra. Tudom, az \u218?r nem fogja elfelejteni,
hogy egyik v\u225?lasztott eszk\u246?ze vagyok, tal\u225?n mind k\u246?z\u252?l a
legsil\u225?nyabb. Seg\u237?ts, Uram, mert a csat\u225?k forgatag\u225?ban is
nyugodtnak kell maradnom.\par\pard\plain\hyphpar}{
Esz\u233?be jutott, mit mondott a korm\u225?nyz\u243? a f\u233?lelem
haszontalans\u225?g\u225?r\u243?l. Azonban \u237?gy sem j\u246?tt \u225?lom a
szem\u233?re. \u8211? Er\u337? \u233?s nyugalom kell nekem; adj pihen\u233?st,
Uram, am\u237?g m\u233?g lehet.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az is megfordult a fej\u233?ben, hogy sz\u243?l\u237?thatn\u225? az \u337?
rangyal\u225?t, sz\u243?t v\u225?lthatna vele; \u337? azonban olyasmit is
mondhatna, amit Ill\u233?s nem k\u237?v\u225?n hallani, ez\u233?rt meggondolta
mag\u225?t. Enyh\u252?l\u233?st keresve lement a h\u225?z als\u243? r\u233?sz\u233?
be; a tariszny\u225?kb\u243?l, amelyeket a menek\u252?l\u233?shez k\u233?sz\u237?
tett \u246?ssze az asszony, m\u233?g nem csomagoltak ki
semmit.\par\pard\plain\hyphpar}{
Arra gondolt, bemegy az \u246?zvegy asszony hoz. Ism\u233?t esz\u233?be jutott, mit
mondott az \u218?r M\u243?zesnek csata el\u337?tt: {\i
\u201?s kicsoda olyan f\u233?rfi, aki feles\u233?get jegyzett el mag\u225?nak, de
m\u233?g el nem vette? Menjen el, \u233?s t\u233?rjen vissza h\u225?z\u225?ba, hogy
meg ne haljon a harcban, \u233?s m\u225?s valaki vegye azt
el.}\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u233?g sosem h\u225?ltak egy\u252?tt. De kimer\u237?t\u337? \u233?jszaka volt,
nem l\u225?tszott alkalmasnak a pillanat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u250?gy d\u246?nt\u246?tt, hogy ink\u225?bb kibontja a tariszny\u225?
kat, \u233?s mindent visszatesz a hely\u233?re. Ekkor l\u225?tta, hogy az asszony
nemcsak kev\u233?ske ruh\u225?j\u225?t, hanem a b\u252?bloszi \u237?r\u225?s
bet\u369?inek rajzol\u225?s\u225?hoz sz\u252?ks\u233?ges szersz\u225?mokat is
becsomagolta.\par\pard\plain\hyphpar}{
P\u225?lc\u225?t fogott, megnedves\u237?tett egy kis agyagt\u225?bl\u225?t, \u233?s
n\u233?h\u225?ny bet\u369?t rajzolt r\u225?; sokszor n\u233?zte, hogy dolgozik az
asszony, \u237?gy \u337? maga is megtanult \u237?rni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Milyen egyszer\u369? \u233?s zseni\u225?lis felfedez\u233?s \u8211?
gondolta, \u233?s igyekezett \u225?tadni mag\u225?t az \u237?r\u225?s \u246?r\u246?
m\u233?nek. Amikor v\u237?z\u233?rt ment a k\u250?tra, sokszor hallotta, mit
mondanak r\u243?la az asszonyok: \u8211? A g\u246?r\u246?g\u246?k ellopt\u225?k a
legfontosabb felfedez\u233?s\u252?nket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s tudta, hogy nem \u237?gy van: amikor a g\u246?r\u246?g\u246?k a
mag\u225?nhangz\u243?k jeleivel is kieg\u233?sz\u237?tett\u233?k a bet\u369?\u237?
r\u225?st, olyan rendszert hoztak l\u233?tre, amelyet imm\u225?r b\u225?rmely
nyelven lehet haszn\u225?lni. Egy\u233?bk\u233?nt is, bybli\u225?nak h\u237?
vt\u225?k az egy\u252?v\u233? tartoz\u243? pergamenek gy\u369?jtem\u233?ny\u233?
t, \u237?gy adt\u225?k meg a tiszteletet a tal\u225?lm\u225?ny sz\u252?l\u337?
v\u225?ros\u225?nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
A g\u246?r\u246?g {\i
bybli\u225?}{\i
{\b
-}}{\i
t}{\i
{\b
}}\u225?llatb\u337?rre \u237?rt\u225?k. Ill\u233?s \u250?gy v\u233?lte, a b\u337?r
nagyon gyenge, nem \u337?rzi biztons\u225?gosan a szavakat; nem olyan tart\u243?s,
mint az agyagt\u225?bla, \u233?s ellopni is k\u246?nnyebb. A papirusz huzamosabb
haszn\u225?lat ut\u225?n elszakad, v\u237?zben meg t\u246?nkremegy. \u8211? {\i
A byblia }\u233?s a papirusz nem j\u243? megold\u225?s; csak az agyagt\u225?bla
lehet \u246?r\u246?k\u233?let\u369? \u8211? elm\u233?lkedett Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ha Akbar fennmarad m\u233?g egy darabig, javasolni fogja a korm\u225?nyz\u243?nak,
hogy \u237?rassa meg az orsz\u225?g t\u246?rt\u233?net\u233?t, \u233?s j\u243?l
elk\u252?l\u246?n\u237?tett helyen \u337?riztesse meg az agyagt\u225?bl\u225?kat,
hogy majd elolvashass\u225?k az elj\u246?vend\u337? nemzed\u233?kek, \u237?gy, ha
net\u225?n megtizedeln\u233?k is a f\u246?n\u237?ciai papokat, akik a fej\u252?kben
\u337?rizt\u233?k n\u233?p\u252?k t\u246?rt\u233?net\u233?t, akkor sem mer\u252?
ln\u233?nek feled\u233?sbe a harcosok \u233?s k\u246?lt\u337?k
tettei.\par\pard\plain\hyphpar}{
Elj\u225?tszott az \u237?r\u225?ssal egy darabig, azonos bet\u369?ket rajzolgatva
m\u225?s-m\u225?s sorrendben, majd szavakat form\u225?lva bel\u337?l\u252?k.
Elk\u225?pr\u225?ztatta az eredm\u233?ny. Megnyugtatta ez a munka, most m\u225?r az
\u225?gyba is visszafekhetett.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem sokkal k\u233?s\u337?bb \u243?ri\u225?si robajra \u233?bredt; bed\u337?lt a
szob\u225?j\u225?nak ajtaja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u225?lom. Nem az \u218?r seregei csat\u225?znak. Minden sarokb\u243?
l \u225?rnyak t\u246?rtek el\u337? t\u233?bolyodottan kiab\u225?lva, Ill\u233?s
sz\u225?m\u225?ra \u233?rthetetlen nyelven.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az assz\u237?rok.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?s ajt\u243?k szakadtak be, falak omlottak le s\u250?lyos p\u246?r\u246?
lycsap\u225?sok alatt, \u233?s a megsz\u225?ll\u243?k ord\u237?toz\u225?sa
elvegy\u252?lt a t\u233?rr\u337?l f\u246?lfel\u233? igyekv\u337?k seg\u233?
lyki\u225?lt\u225?saival. Ill\u233?s megpr\u243?b\u225?lt \u225?llva maradni, de az
egyik \u225?rny f\u246?ldre d\u246?nt\u246?tte. Tompa zaj r\u225?zta meg a h\u225?z
als\u243? szintj\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u369?z van \u8211? gondolta Ill\u233?s. \u8211? Felgy\u250?jtott\u225?k a
h\u225?zat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Te vagy az \u8211? mondta egy hang a f\u246?n\u237?ciaiak nyelv\u233?n.
\u8211? Te vagy a vez\u233?r. Itt bujk\u225?lsz gy\u225?v\u225?n egy asszony
h\u225?z\u225?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s r\u225?n\u233?zett a besz\u233?l\u337?re; l\u225?ngok vil\u225?g\u237?
tott\u225?k be a szob\u225?t, \u237?gy j\u243?l l\u225?thatta a hossz\u250?
szak\u225?ll\u250?, harci \u246?lt\u246?z\u233?ket visel\u337? f\u233?rfi arc\u225?
t. Igen, megj\u246?ttek az assz\u237?rok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?jjel t\u246?rtetek be a v\u225?rosba? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?
s hitetlenkedve.\par\pard\plain\hyphpar}{
De a f\u233?rfi nem v\u225?laszolt. Ill\u233?s kivont kardok villog\u225?s\u225?t
l\u225?tta, \u233?s az egyik harcos megsebezte Ill\u233?s jobb karj\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s behunyta a szem\u233?t; a m\u225?sodperc egyetlen t\u246?red\u233?ke
alatt lepergett el\u337?tte az eg\u233?sz \u233?lete. J\u225?tszott ism\u233?t
sz\u252?l\u337?v\u225?rosa utc\u225?in, utazott el\u337?sz\u246?r Jeruzs\u225?
lembe, \u233?rezte a v\u225?gott fa illat\u225?t az \u225?csm\u369?helyben,
el\u225?mult ismer a tenger hatalmass\u225?g\u225?n \u233?s a part menti
nagyv\u225?rosok lak\u243?inak viselet\u233?n. L\u225?tta mag\u225?t, amint az
\u237?g\u233?ret f\u246?ldj\u233?nek hegyeit-v\u246?lgyeit j\u225?rja, f\u246?
lid\u233?zte, ahogy megismerte J\u233?zabelt; m\u233?g kisl\u225?nynak t\u369?nt a
hercegn\u337?, \u233?s mindenkit elb\u369?v\u246?lt, aki el\u233?be ker\u252?lt.
Ill\u233?s m\u233?g egyszer \u225?t\u233?lte a pr\u243?f\u233?t\u225?k lem\u233?
sz\u225?rl\u225?s\u225?nak napjait, \u233?s ism\u233?t hallotta az \u218?r
hangj\u225?t, amely a sivatagba k\u252?ldte. \u218?jra l\u225?tta az asszony
szem\u233?t, aki Sarept\u225?n\u225?l vagy, ahogy lak\u243?i nevezt\u233?k,
Akbarn\u225?l v\u225?rta, \u233?s ekkor r\u225?j\u246?tt, hogy az els\u337?
pillanatt\u243?l kezdve szerette azt az asszonyt. Megint f\u246?lment az \u214?
t\u246?dik Hegyre, f\u246?lt\u225?masztott egy gyermeket, a n\u233?p pedig
kebl\u233?re \u246?lelte, mint b\u246?lcs b\u237?r\u243?t. Felpillantott az \u233?
gre, amely gyorsan v\u225?ltoztatta a csillagk\u233?pek hely\u233?t, k\u225?
pr\u225?zva n\u233?zte a n\u233?gy arc\u225?t egyazon pillanatban mutat\u243?
holdat, \u233?rezte a hideget, a forr\u243?s\u225?got, az \u337?szt \u233?s a
tavaszt, m\u233?g egyszer megtapasztalta az es\u337?t \u233?s a vill\u225?mf\u233?
ny vil\u225?goss\u225?g\u225?t. A felh\u337?k ezerf\u233?le form\u225?t \u246?
lt\u246?ttek, \u233?s a foly\u243?k vizei m\u225?sodszor is v\u233?gigfolytak
ugyanabban a mederben. Ill\u233?s ism\u233?t \u225?t\u233?lte azt a napot,
amikor \u233?szrevette, hogy f\u246?lvert\u233?k az els\u337? assz\u237?r s\u225?
trat, azt\u225?n a m\u225?sodikat, a sokadikat, a rengeteget, \u233?s k\u246?zben
angyalok j\u246?ttek, angyalok mentek, a l\u225?ngpallos az izraeli \u250?ton,
az \u225?lmatlans\u225?g, a jelek az agyagt\u225?bl\u225?kon, \u233?
s\u8230?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ism\u233?t a jelenben volt. Arra gondolt, mi t\u246?rt\u233?nhet az als\u243?
szint\u233?n, \u233?s hogy mindenk\u233?ppen meg kell mentenie az \u246?
zvegyasszonyt \u233?s a fi\u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u369?z van! \u8211? ki\u225?ltott az ellens\u233?ges katon\u225?knak.
\u8211? T\u252?zet fogott a h\u225?z!\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem f\u233?lt; csak az \u246?zvegyasszony\u233?rt \u233?s a fi\u225?\u233?rt
agg\u243?dott. Valaki lenyomta a fej\u233?t, \u233?s Ill\u233?s a f\u246?ld \u237?
z\u233?t \u233?rezte a sz\u225?j\u225?ban. Megcs\u243?kolta a szeretett f\u246?
ldet, \u233?s arra gondolt, hogy \u337? mindent megtett, hogy elker\u252?lj\u233?k
a megsz\u225?ll\u225?st. Igyekezett szabadulni szorult helyzet\u233?b\u337?l, de
valaki a nyak\u225?n tartotta a l\u225?b\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Val\u243?sz\u237?n\u369?leg elmenek\u252?lt \u8211? gondolta Ill\u233?s az
asszonyr\u243?l. \u8211? Biztos nem b\u225?ntanak egy v\u233?dtelen
asszonyt.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u233?lys\u233?ges nyugalom \u225?radt sz\u233?t a sz\u237?v\u233?ben. Az \u218?r
tal\u225?n \u233?szrevette, hogy nem \u337? a megfelel\u337? ember, \u233?s m\u225?
s pr\u243?f\u233?t\u225?t tal\u225?lt, hogy megv\u225?ltsa Izraelt a b\u369?
nt\u337?l. Elj\u246?tt h\u225?t v\u233?gre a hal\u225?l, m\u233?gpedig \u250?gy,
ahogy v\u225?rta: v\u233?rtan\u250?hal\u225?lt fog halni. Sors\u225?ba belenyugodva
v\u225?rta a hal\u225?los csap\u225?st.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egyik pillanat m\u250?lt a m\u225?sik ut\u225?n; hangok hallatszottak, tov\u225?bb
kiab\u225?ltak, a v\u233?r tov\u225?bb bugyogott a seb\u233?b\u337?l, de nem
s\u250?jtott le r\u225? a hal\u225?los csap\u225?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?rd meg \u337?ket, hogy gyorsan v\u233?gezzenek velem? \u8211?
ki\u225?ltotta, mert tudta, hogy k\u246?z\u252?l\u252?k legal\u225?bb egy \u233?rti
az itteni nyelvet.\par\pard\plain\hyphpar}{
Senki se figyelt r\u225?, hogy mit besz\u233?l Ill\u233?s. Felhev\u252?lten
vitatkoztak, mintha nagyon elhib\u225?ztak volna valamit. Egyik-m\u225?sik katona
rugdosni kezdte, \u233?s Ill\u233?s ekkor \u233?rezte el\u337?sz\u246?r, hogy
visszat\u233?r az \u233?let\u246?szt\u246?ne. Megriadt t\u337?
le.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem k\u237?v\u225?nhatom t\u246?bb\u233? az \u233?letet \u8211? gondolta
k\u233?ts\u233?gbeesve. \u8211? Hiszen t\u246?bb\u233? nem leszek k\u233?pes
elhagyni ezt a szob\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u233?gsem t\u246?rt\u233?nt semmi. Mintha a vil\u225?g belemerevedett volna a
ki\u225?lt\u225?sok, zajok \u233?s por z\u369?rzavar\u225?ba. Tal\u225?n az \u218?r
tett \u250?gy, mint J\u243?zsu\u233?val, \u233?s meg\u225?llt az id\u337? az \u252?
tk\u246?zet k\u246?zep\u233?n.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor hallotta meg az asszony ki\u225?lt\u225?sait az als\u243? szintr\u337?l.
Emberf\u246?l\u246?tti er\u337?fesz\u237?t\u233?ssel siker\u252?lt f\u233?
lrel\u246?knie az egyik katon\u225?t, \u233?s f\u246?l\u225?llnia, de mindj\u225?rt
le is tasz\u237?tott\u225?k megint a f\u246?ldre. Egy katona fejbe r\u250?gta,
\u233?s Ill\u233?s el\u225?jult.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hamarosan visszanyerte az eszm\u233?let\u233?t. Az assz\u237?rok kivitt\u233?k az
utc\u225?ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u233?g k\u225?bultan n\u233?zett k\u246?r\u252?l: minden h\u225?z \u233?gett a
k\u246?rny\u233?ken.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egy v\u233?dtelen asszony van a l\u225?ngok k\u246?z\u246?tt! Ments\u233?
tek meg!\par\pard\plain\hyphpar}{
Ki\u225?ltoz\u225?s, szaladg\u225?l\u225?s, kavarod\u225?s minden\u252?tt.
Megpr\u243?b\u225?lt f\u246?l\u225?llni, de ism\u233?t led\u246?nt\u246?tt\u233?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Uram, t\u233?gy velem; amit akarsz, hiszen a Te \u252?gyednek \u225?
ldozom \u233?letemet \u233?s hal\u225?lomat \u8211? im\u225?dkozott Ill\u233?s.
\u8211? De mentsd meg \u337?t, aki befogadott!\par\pard\plain\hyphpar}{
Valaki f\u246?lseg\u237?tette a karj\u225?n\u225?l fogva.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gyere, n\u233?zd meg magad \u8211? mondta az assz\u237?r tiszt, aki
besz\u233?lte a nyelv\u252?ket. \u8211? Meg\u233?rdemled.\par\pard\plain\hyphpar}{
K\u233?t m\u225?sik assz\u237?r fogta, majd el\u337?re l\u246?kte, az ajt\u243?
fel\u233?. A h\u225?zat gyorsan em\u233?sztett\u233?k a l\u225?ngok, \u233?s a
t\u369?z f\u233?nye k\u246?r\u246?s-k\u246?r\u252?l bevil\u225?g\u237?totta a
teret. Ill\u233?s a mindenfel\u337?l hallatsz\u243? hangokra figyelt: gyermekek
s\u237?rtak, v\u233?nek k\u246?ny\u246?r\u246?gtek bocs\u225?nat\u233?rt, asszonyok
kerest\u233?k \u337?rj\u246?ngve a gyerekeiket. Ill\u233?s azonban egyed\u252?l
annak az asszonynak a seg\u233?lyk\u233?r\u337? ki\u225?lt\u225?sait hallotta, aki
befogadta \u337?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi t\u246?rt\u233?nik itt? Egy asszony \u233?s egy gyermek van ott benn!
Mi\u233?rt hagyj\u225?tok?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mert az asszony megpr\u243?b\u225?lta elb\u250?jtatni Akbar korm\u225?
nyz\u243?j\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n nem vagyok Akbar korm\u225?nyz\u243?ja! Iszony\u250? hib\u225?t
k\u246?vettek el!\par\pard\plain\hyphpar}{
A rangosabbik assz\u237?r katona odal\u246?kte az ajt\u243?hoz. A tet\u337? m\u225?
r beomlott a t\u369?zben, \u233?s a romok f\u233?lig betemett\u233?k az asszonyt.
Ill\u233?s csak k\u233?ts\u233?gbeesetten integet\u337? karj\u225?t l\u225?tta
kiny\u250?lni a t\u246?rmel\u233?kb\u337?l. Seg\u237?tsenek rajta, ne hagyj\u225?
k \u233?lve el\u233?gni, k\u246?ny\u246?rg\u246?tt az
asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt k\u237?m\u233?ltek engem, \u233?s mi\u233?rt teszitek ezt
vele? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u233?ged sem k\u237?m\u233?l\u252?nk, csak azt akarjuk, hogy a
lehet\u337? legt\u246?bb szenved\u233?sben legyen r\u233?szed. Megk\u246?vezt\u233?
tek a vez\u233?r\u252?nket, dicstelen hal\u225?lt halt a v\u225?rosfal el\u337?
tt. \u201?letet keresni j\u246?tt ide, \u233?s ti hal\u225?lra \u237?t\u233?
lt\u233?tek. Most neked lesz hasonl\u243? sorsban r\u233?
szed.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s elkeseredetten k\u252?zd\u246?tt, hogy kiszabad\u237?tsa mag\u225?t, de
elvonszolt\u225?k a h\u225?zt\u243?l. Nekiv\u225?gtak Akbar utc\u225?inak a
perzsel\u337? forr\u243?s\u225?gban; a katon\u225?k \u250?sztak a verejt\u233?kben,
\u233?s n\u233?h\u225?nyukon megl\u225?tszott, hogy megr\u225?zta \u337?ket az
im\u233?nti jelenet. Ill\u233?s kap\u225?l\u243?dzott, h\u225?borgott az egek Ura
ellen, de az assz\u237?rok \u233?s az \u218?r egyar\u225?nt n\u233?m\u225?k
maradtak.\par\pard\plain\hyphpar}{
A t\u233?r k\u246?zep\u233?ig mentek. A v\u225?ros legt\u246?bb \u233?p\u252?lete
l\u225?ngban \u225?llt, \u233?s a l\u225?ngok pattog\u225?sa elvegy\u252?lt az
akbariak ki\u225?ltoz\u225?s\u225?val.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g j\u243?, hogy van hal\u225?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Milyen sokszor gondolt erre az\u243?ta, hogy ott voltak az ist\u225?ll\u243?
ban!\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u246?ld\u246?n mindenfel\u233? akbari katon\u225?k holtteste hevert, legt\u246?
bbj\u252?k\u246?n m\u225?r nem volt harci \u246?lt\u246?z\u233?k. Ill\u233?s
megfigyelte, hogy az emberek \u246?sszevissza szaladg\u225?lnak, maguk sem
tudj\u225?k, merre tartanak, mit keresnek, mert csak \u250?gy tesznek, mintha
csin\u225?ln\u225?nak valamit, \u237?gy dacolva hall\u225?llal \u233?s
pusztul\u225?ssal.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mire j\u243? ez? \u8211? t\u246?prengett. \u8211? H\u225?t nem l\u225?
tj\u225?k, hogy m\u225?r az ellens\u233?g\u233? a v\u225?ros, \u233?s nincs
hov\u225? menek\u252?lni\u252?k? \u8211? Nagyon gyorsan t\u246?rt\u233?nt a
megsz\u225?ll\u225?s. Az assz\u237?rok kihaszn\u225?lt\u225?k hatalmas t\u250?
lerej\u252?ket, \u233?s csek\u233?ly ember\u225?ldozattal v\u237?vt\u225?k ki a
gy\u337?zelmet. Az akbari katon\u225?k csaknem harc n\u233?lk\u252?l vesztek
oda.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?s \u337?rz\u337?i meg\u225?lltak a t\u233?ren. Ill\u233?snek le
kellett t\u233?rdelnie, h\u225?trak\u246?t\u246?zt\u233?k a kez\u233?t. M\u225?r
nem hallotta az asszony ki\u225?ltoz\u225?s\u225?t; tal\u225?n gyors hal\u225?la
volt, \u233?s nem kellett lass\u250? k\u237?nnal, \u233?lve meg\u233?gnie. Az
\u218?r m\u225?r mag\u225?hoz emelte. \u336?, az asszony pedig a karj\u225?ban
viszi a fi\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy m\u225?sik assz\u237?r csapat \u252?tlegel\u233?st\u337?l eltorzult arc\u250?
foglyot hozott. Ill\u233?s \u237?gy is f\u246?lismerte benne a hadvez\u233?
rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?ljen Akbar! \u8211? ki\u225?ltotta a fogoly. \u8211? \u201?ljen
sok\u225?ig F\u246?n\u237?cia \u233?s az \u337? harcosai, akik nappal m\u233?
rk\u337?znek meg az ellens\u233?ggel! Hal\u225?l a s\u246?t\u233?ts\u233?gben
t\u225?mad\u243? gy\u225?v\u225?kra!\par\pard\plain\hyphpar}{
Alig maradt ideje befejezni a mondatot. Egy assz\u237?r vez\u233?r kardja
lecsapott, \u233?s m\u225?ris a f\u246?ldre gurult az akbari had\u250?r
feje.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Most \u233?n k\u246?vetkezem \u8211? mondta mag\u225?ban Ill\u233?s.
\u8211? Ism\u233?t r\u225?lelek majd a Paradicsomban, \u233?s k\u233?zenfogva
s\u233?t\u225?lunk mind\u246?r\u246?kre.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ebben a pillanatban egy f\u233?rfi jelent meg, \u233?s sz\u243?ba elegyedett az
assz\u237?r katon\u225?kkal- Akbari volt, aki annak idej\u233?n elj\u225?rt a
t\u233?ren tartott gy\u369?l\u233?sekre. J\u243?l eml\u233?kezett r\u225?, hogy
Ill\u233?s seg\u237?tett megoldani az egyik szomsz\u233?dj\u225?val t\u225?madt
komoly perpatvar\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az assz\u237?rok vitatkoztak, egyre hangosabban besz\u233?ltek, \u233?s Ill\u233?
sre mutogattak. A f\u233?rfi let\u233?rdelt, megcs\u243?kolta egyik\u252?k l\u225?
b\u225?t, \u233?s az \u214?t\u246?dik Hegy fel\u233? ny\u250?jtva a kez\u233?t
\u250?gy s\u237?rt, mint egy gyerek. Az assz\u237?rok d\u252?he csillapodni l\u225?
tszott.\par\pard\plain\hyphpar}{
A sz\u243?v\u225?lt\u225?s m\u233?gis v\u233?gtelennek tetszett. A f\u233?rfi
k\u246?ny\u246?rg\u246?tt, \u233?s egyre s\u237?rt, k\u246?zben felv\u225?ltva
Ill\u233?sre \u233?s a korm\u225?nyz\u243? h\u225?z\u225?ra mutogatott. A
katon\u225?k azonban l\u225?that\u243?an nem hajlottak a szav\u225?
ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
V\u233?g\u252?l az az assz\u237?r katona, aki \u233?rtett a nyelv\u252?k\u246?n,
odal\u233?pett Ill\u233?shez.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?m\u252?nk \u8211? mondta, \u233?s a f\u233?rfira mutatott \u8211?
azt \u225?ll\u237?tja, hogy t\u233?ved\u252?nk. T\u337?le kaptuk meg a v\u225?ros
rajzait, vagyis hihet\u252?nk neki. Nem te vagy az, akit meg akartunk \u246?
lni.\par\pard\plain\hyphpar}{
L\u246?k\u246?tt rajta egyet a l\u225?b\u225?val. Ill\u233?s a f\u246?ldre esett a
r\u250?g\u225?st\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt mondod, Izraelbe m\u233?gy, \u233?s elt\u225?vol\u237?tod a tr\u243?
nbitorl\u243? hercegn\u337?t. Igaz ez?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem v\u225?laszolt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mondd meg, igaz-e \u8211? ism\u233?telte az assz\u237?r. \u8211? \u201?s
visszamehetsz a h\u225?zhoz, hogy m\u233?g idej\u233?ben kimentsd azt az asszonyt
meg a gyerek\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igen, igaz \u8211? mondta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tal\u225?n az \u218?r meghallgatta, \u233?s seg\u237?t kimentenie \u337?
ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Elvihetn\u233?nk fogolynak T\u237?ruszba \u233?s Szidonba \u8211? folytatta
az assz\u237?r. \u8211? De m\u233?g sok csata \u225?ll el\u337?tt\u252?nk, \u233?s
te csak ny\u369?g lenn\u233?l nek\u252?nk. K\u233?rhetn\u233?nk \u233?rted v\u225?
lts\u225?gd\u237?jat, de ugyan kit\u337?l? M\u233?g saj\u225?t f\u246?ldeden is
idegen vagy.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az assz\u237?r Ill\u233?s arc\u225?ra nyomta a l\u225?b\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Semmi haszon bel\u337?led. Nem vagy j\u243? semmire, sem az ellens\u233?g,
sem a bar\u225?t nem l\u225?tja hasznodat. Olyan vagy, mint ez a v\u225?ros: nem
\u233?rdemes itt hagyni sereg\u252?nk egy r\u233?sz\u233?t, hogy megtartsuk
uralmunk alatt. Ha m\u225?r megh\u243?d\u237?tottuk az eg\u233?sz partot, Akbar
\u250?gyis a mi\u233?nk lesz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?rdezn\u233?k valamit \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? Csak
egyetlen k\u233?rd\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az assz\u237?r bizalmatlanul m\u233?regette.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt t\u225?madtatok \u233?jjel? Nem tudj\u225?tok, hogy minden
h\u225?bor\u250?t nappal v\u237?vnak?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem szegt\u252?nk t\u246?rv\u233?nyt; nincs hagyom\u225?ny, amely
tiltan\u225? \u8211? felelte az assz\u237?r. \u8211? \u201?s b\u337?ven volt
id\u337?nk a terepet is megismerni. Titeket csak a szok\u225?sok \u233?
rdekeltek, \u233?s k\u246?zben elfeledkeztetek r\u243?la, hogy minden v\u225?
ltozik.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ennyit mondott, majd az assz\u237?r csapat elt\u225?vozott. A k\u233?m Ill\u233?
shez l\u233?pett, \u233?s kioldotta a k\u246?t\u233?st a kez\u233?
n.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Megfogadtam, hogy egyszer megh\u225?l\u225?lom a nagylelk\u369?s\u233?
gedet; betartottam a szavam. Amikor az assz\u237?rok benyomultak a palot\u225?ba,
az egyik szolga azt mondta nekik, hogy akit keresnek, az \u246?zvegyasszony h\u225?
z\u225?ban b\u250?jt meg. M\u237?g az assz\u237?rok arrafel\u233? tartottak,
siker\u252?lt megsz\u246?knie az igazi korm\u225?nyz\u243?
nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s oda sem figyelt. K\u246?r\u246?sk\u246?r\u252?l ropogott a t\u369?z, a
ki\u225?ltoz\u225?s sem sz\u369?nt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A z\u369?rzavarban az\u233?rt \u233?szre lehetett venni, hogy van, aki m\u233?g
tartja a fegyelmet: \u233?szrev\u233?tlen parancsnak engedelmeskedtek az assz\u237?
rok, \u233?s cs\u246?ndben megkezdt\u233?k a visszavonul\u225?
st.\par\pard\plain\hyphpar}{
V\u233?get \u233?rt az akbari csata.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meghalt \u8211? kesergett mag\u225?ban Ill\u233?s. \u8211? Nem akarok
odamenni, mert meghalt. Vagy megmenek\u252?lt valami csoda folyt\u225?n, akkor
pedig \u250?gyis tal\u225?lkozunk.\par\pard\plain\hyphpar}{
De a sz\u237?ve arra \u246?szt\u246?n\u246?zte, hogy keljen f\u246?l, \u233?s
menjen ahhoz a h\u225?zhoz, amelyben addig \u233?ltek. V\u237?v\u243?dott Ill\u233?
s; nemcsak az asszony szerelme volt a t\u233?t abban a pillanatban, hanem az
eg\u233?sz \u233?lete, az \u218?r sz\u225?nd\u233?kaiba vetett hite, az az ok;
amely\u233?rt elhagyta a sz\u252?l\u337?f\u246?ldj\u233?t, az a meggy\u337?z\u337?
d\u233?s, hogy k\u252?ldet\u233?se van, \u233?s teljes\u237?teni is k\u233?
pes.\par\pard\plain\hyphpar}{
K\u246?r\u252?ln\u233?zett, h\u225?tha tal\u225?l egy kardot, hogy v\u233?gezzen
mag\u225?val, de az assz\u237?rok Akbar minden fegyver\u233?t magukkal vitt\u233?k.
Esz\u233?be jutott, hogy az \u233?g\u337? h\u225?zak l\u225?ngjai k\u246?z\u233? is
vethetn\u233? mag\u225?t, de f\u233?lt a f\u225?jdalomt\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy darabig tehetetlen, mindenre k\u233?ptelen volt. Apr\u225?nk\u233?nt
siker\u252?lt felm\u233?rnie \u250?j helyzet\u233?t. Az asszony \u233?s a fi\u250?
m\u225?r bizonyosan megszabadult a f\u246?ldi k\u237?nt\u243?l, neki azonban az a
k\u246?teless\u233?ge, hogy eltemesse \u337?ket a szok\u225?sok szerint.
Pillanatnyilag \u8211? ak\u225?r l\u233?tezik az \u218?r, ak\u225?r nem \u8211?
az \u218?rnak v\u233?gzett munk\u225?ban lelte az egyetlen t\u225?masz\u225?t. Ha
teljes\u237?tette vall\u225?si k\u246?teless\u233?g\u233?t, akkor majd \u225?
tadhatja mag\u225?t a f\u225?jdalomnak \u233?s a k\u233?ts\u233?
gnek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mellesleg az sem eg\u233?szen lehetetlen, hogy m\u233?g mindketten \u233?letben
vannak. Nem v\u225?rhat tov\u225?bb t\u233?tlen\u252?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem akarom \u250?gy l\u225?tni \u337?ket, hogy \u246?ssze\u233?gett az
arcuk, cafatokban l\u243?g a b\u337?r a h\u250?sukr\u243?l. A lelk\u252?k imm\u225?
r szabadon sz\u225?ll az \u233?g f\u233?l\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
M\u233?gis elindult a h\u225?z fel\u233?, fulladozva, a f\u252?stt\u337?l szinte
vakon, \u250?gy, hogy az utat is alig l\u225?tta. Lassacsk\u225?n \u225?tl\u225?
tta, hogy mi van a v\u225?rosban. B\u225?r m\u225?r visszavonult az ellens\u233?g,
ijeszt\u337?en elharap\u243?dzott a p\u225?nik. Az emberek s\u237?rva
bolyongtak, \u233?s halottaik\u233?rt foh\u225?szkodtak az
istenekhez.\par\pard\plain\hyphpar}{
Keresett valakit, aki a seg\u237?ts\u233?g\u233?re lehetne. Csak egy f\u233?rfit
l\u225?tott a k\u246?zelben, az is szeml\u225?tom\u225?st mag\u225?n k\u237?v\u252?
l volt: \u252?res tekintettel meredt maga el\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Jobb, ha nem keresek seg\u237?ts\u233?get, hanem egyenesen odamegyek.
\u8211? \u218?gy ismerte Akbart, mintha sz\u252?l\u337?v\u225?rosa volna, ez\u233?
rt most is j\u243?l t\u225?j\u233?koz\u243?dott benne, pedig r\u225? sem lehetett
ismerni szok\u225?sos \u250?tvonalaira. Most \u233?rtelmesebbnek tetsz\u337?
l\u225?rm\u225?t hallott az utc\u225?n. Az emberek most kezdt\u233?k felfogni, hogy
trag\u233?dia t\u246?rt\u233?nt, \u233?s cselekedni\u252?k
kell.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Itt sebes\u252?lt van! \u8211? mondta valaki.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u246?bb v\u237?z kell! \u205?gy nem tudjuk eloltani a t\u252?zet? \u8211?
mondta egy m\u225?sik.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Seg\u237?tsetek! Beszorult a f\u233?rjem!\par\pard\plain\hyphpar}{
V\u233?gre oda\u233?rt, ahol sok-sok h\u243?nappal azel\u337?tt bar\u225?ts\u225?
gosan fogadt\u225?k, \u233?s ahol hajl\u233?kot tal\u225?lt. Az utca k\u246?
zep\u233?n egy anyasz\u252?lt meztelen \u246?regasszony \u252?lt, csaknem a h\u225?
zzal szemben. Ill\u233?s megpr\u243?b\u225?lt seg\u237?teni rajta, de a v\u233?
nasszony ell\u246?kte:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meg fog halni! \u8211? kiab\u225?lta az \u246?regasszony. \u8211?
Csin\u225?ljatok valamit! Emelj\u233?tek le r\u243?la azt a
falat!\par\pard\plain\hyphpar}{
Kit\u246?rt rajta a hiszt\u233?ria. Ill\u233?s karon ragadta, \u233?s od\u233?bb
pender\u237?tette, mert nem hallotta az asszony jajgat\u225?s\u225?t a rik\u225?
csol\u225?s\u225?t\u243?l. K\u246?r\u246?sk\u246?r\u252?l minden\u252?tt teljes
pusztul\u225?s \u8211? a tet\u337? \u233?s a falak beomlottak, neh\u233?z volt
meg\u225?llap\u237?tani, pontosan hol l\u225?tta az asszonyt utolj\u225?ra. A
l\u225?ngok m\u225?r al\u225?bbhagytak, de m\u233?g elviselhetetlen volt a h\u337?
s\u233?g; Ill\u233?s kereszt\u252?lbotork\u225?lt a s\u369?r\u369? t\u246?
rmel\u233?ken, \u233?s oda\u233?rt, ahol azel\u337?tt az asszony szob\u225?ja
volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
B\u225?r nagy hangzavar volt odakint, siker\u252?lt meghallania a panaszos ny\u246?
g\u233?st. Az asszony hangja volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u214?szt\u246?n\u246?sen ler\u225?zta a port a ruh\u225?j\u225?r\u243?l, mintha
azt akarn\u225?, hogy rendesebben n\u233?zzen ki. Cs\u246?ndben \u246?sszeszedte a
gondolatait. Hallotta a t\u369?z pattog\u225?s\u225?t, a szomsz\u233?dos \u233?
p\u252?letek romjai al\u225? temetett \u225?ldozatok seg\u233?lyki\u225?lt\u225?
sait, \u233?s kedve lett volna r\u225?juk sz\u243?lni, hogy maradjanak cs\u246?
ndben, mert k\u252?l\u246?nben nem tudja meg\u225?llap\u237?tani, hol az asszony
\u233?s a fia. J\u243? id\u337? m\u250?lva ism\u233?t neszez\u233?st hallott;
valaki \u233?ppen azt a darab deszk\u225?t kapirg\u225?lta, amelyiken \u337? \u225?
llt.\par\pard\plain\hyphpar}{
Let\u233?rdelt, \u233?s eszeveszetten \u225?sni kezdett. Elkaparta a f\u246?ldet, a
k\u246?veket \u233?s a f\u225?t. V\u233?g\u252?l valami meleghez \u233?rt: v\u233?r
volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne halj meg, k\u233?rlek \u8211? mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hagyd rajtam a t\u246?rmel\u233?ket \u8211? hallotta az asszony hangj\u225?
t. \u8211? Nem akarom, hogy l\u225?sd az arcomat. Seg\u237?ts a
fiamnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s tov\u225?bb \u225?sott, de a hang megism\u233?
telte:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A fiam test\u233?t keresd. K\u246?ny\u246?rg\u246?k, tedd, amit k\u233?rek.
Ill\u233?s lehajtott fejjel halkan fels\u237?rt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom, hol a fiad \u8211? felelte. \u8211? K\u233?rlek, ne menj el;
nagyon szeretn\u233?m, ha velem maradn\u225?l. Sz\u252?ks\u233?gem van r\u225?,
hogy megtan\u237?ts szeretni, m\u225?r k\u233?sz r\u225? a sz\u237?
vem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u237?g ide nem j\u246?tt\u233?l, sok \u233?vig k\u237?v\u225?ntam a
hal\u225?lt. Bizony\u225?ra meghallgatott, \u233?s most elj\u246?tt \u233?
rtem.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony felny\u246?g\u246?tt. Ill\u233?s az ajk\u225?ba harapott, \u233?s nem
sz\u243?lt semmit. Valaki meg\u233?rintette a v\u225?ll\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Riadtan fordult h\u225?tra, \u233?s a fi\u250?t l\u225?tta maga m\u246?g\u246?tt.
Por \u233?s korom lepte minden\u252?tt, de szeml\u225?tom\u225?st s\u233?rtetlen
volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hol van any\u225?m? \u8211? k\u233?rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Itt vagyok, fiam \u8211? v\u225?laszolt a hang a romok al\u243?l. \u8211?
Megsebes\u252?lt\u233?l?\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? s\u237?rva fakadt. Ill\u233?s mag\u225?hoz \u246?
lelte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? S\u237?rsz, fiam \u8211? mondta az egyre gyeng\u252?l\u337? hang. \u8211?
Ne tedd. Any\u225?d nehezen tanulta meg, hogy \u233?rtelme van az \u233?letnek;
rem\u233?lem, neked is siker\u252?lt megtan\u237?tanom. Mi van a sz\u252?l\u337?
v\u225?rosoddal?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?s a fi\u250? nem sz\u243?lt, csak \u225?llt \u246?ssze\u246?
lelkezve.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Semmi baja \u8211? hazudta Ill\u233?s. \u8211? N\u233?h\u225?ny harcos
odaveszett, de az assz\u237?rok m\u225?r visszavonultak. A korm\u225?nyz\u243?t
\u252?ld\u246?zt\u233?k, hogy megbosszulj\u225?k egyik magas rang\u250? vez\u233?
r\u252?k hal\u225?l\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ism\u233?t cs\u246?nd t\u225?madt. Majd ism\u233?t a hang, egyre
halkabban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mondd, hogy megmenek\u252?lt a v\u225?rosom.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u250?gy \u233?rezte, hogy az asszony ak\u225?rmelyik pillanatban
kiszenvedhet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?p a v\u225?ros. A fiad is j\u243?l van.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u225?t te?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Megmaradtam.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tudta, hogy ezekkel a szavakkal eloldozza az asszony lelk\u233?t, \u233?s utat
enged a b\u233?k\u233?s hal\u225?lnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?rd meg a fiamat, hogy t\u233?rdeljen le \u8211? mondta kisv\u225?
rtatva az asszony. \u8211? \u201?s azt akarom, hogy esk\u252?dj meg itt nekem Urad
Istened nev\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Amit akarsz. Mindent, amit akarsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egyszer azt mondtad, hogy az \u218?r mindenhol jelen van, \u233?s hittem{\b
}neked. Azt mondtad, a lelkek nem az \u214?t\u246?dik Hegyre sz\u225?llnak f\u246?
l, \u233?s ezt is elhittem. Csak azt nem magyar\u225?ztad el, hogy akkor hov\u225?
mennek. Halld h\u225?t{\b
}az esk\u252?t: nem fogtok megsiratni, \u233?s gondoskodtok egym\u225?sr\u243?l,
m\u237?g az \u218?r meg nem engedi, hogy mindketten a magatok \u250?tj\u225?t
j\u225?rj\u225?tok. Mostant\u243?l fogva elvegy\u252?l a lelkem mindazzal, amit
megismertem \u233?letemben ezen a f\u246?ld\u246?n: \u233?n vagyok a v\u246?lgy,
k\u246?r\u246?sk\u246?r\u252?l hegyek, a v\u225?ros, az utc\u225?in j\u225?r\u243?
emberek. \u201?n vagyok a sebes\u252?ltjei \u233?s koldusai, katon\u225?i, papjai,
keresked\u337?i, f\u337?emberei. \u201?n vagyok a f\u246?ld, amelyen taposol,
\u233?s a k\u250?t, amely mindenki szomj\u225?t oltja. Ne s\u237?rjatok \u233?rtem,
mert nincs okotok a szomor\u250?s\u225?gra. Mostant\u243?l fogva \u233?n vagyok
Akbar, az pedig sz\u233?p v\u225?ros.\par\pard\plain\hyphpar}{
Be\u225?llt a hal\u225?l cs\u246?ndje, m\u225?r a sz\u233?l sem f\u252?ty\u252?lt.
Ill\u233?s m\u225?r nem hallotta a kinti ki\u225?ltoz\u225?st, a szomsz\u233?dos
h\u225?zakat em\u233?szt\u337? t\u369?z pattog\u225?s\u225?t; m\u225?r csak a
szinte k\u233?zzelfoghat\u243?an s\u369?r\u369? cs\u246?ndet
hallotta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor Ill\u233?s f\u233?lretolta a fi\u250?t, megt\u233?pte a ruh\u225?j\u225?t,
\u233?s az \u233?g fel\u233? fordulva teli torokb\u243?l kiab\u225?
lta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n Uram Istenem! \u201?rted hagytam el Izraelt, \u233?s nem \u225?
ldozhattam neked a v\u233?remet, mint az ottmarad\u243? pr\u243?f\u233?t\u225?k.
Bar\u225?taim gy\u225?v\u225?nak, ellens\u233?geim \u225?rul\u243?nak h\u237?vtak.
Csakis \u233?rted t\u225?pl\u225?lkoztam azzal, amit a holl\u243?k hoztak nekem,
\u233?s \u233?rted keltem \u225?t a sivatagon Sarept\u225?ig, amelyet Akbarnak
h\u237?vnak a lak\u243?i. A Te \u250?tmutat\u225?sodra tal\u225?ltam egy asszonyt,
a sz\u237?vem a Te \u250?tmutat\u225?sodra tanult meg szeretni. Egyetlen
pillanatban sem feledkeztem el a val\u243?di k\u252?ldet\u233?semr\u337?l, \u233?s
minden itt t\u246?lt\u246?tt napon, mindig k\u233?szen \u225?lltam az indul\u225?
sra. A sz\u233?ps\u233?ges Akbar most csup\u225?n romhalmaz, \u233?s az asszony,
akit r\u225?m b\u237?zt\u225?l, alatta fekszik. Hol v\u233?tkeztem, Uram? Mely
pillanatban t\u225?volodtam el att\u243?l, amit k\u237?v\u225?nt\u225?l t\u337?lem?
Ha nem volt\u225?l el\u233?gedett velem, mi\u233?rt nem sz\u243?l\u237?tott\u225?l
el ebb\u337?l a vil\u225?gb\u243?l? Helyette ism\u233?t azokat s\u250?jtottad, akik
seg\u237?tettek, \u233?s szerettek engem. F\u246?l nem foghatom a sz\u225?nd\u233?
kaidat. Nem l\u225?tom tetteidben az igazs\u225?got. Nem vagyok k\u233?pes
elviselni a szenved\u233?st, amelyet r\u225?m m\u233?rt\u233?l. T\u225?vozz\u225?
l \u233?letemb\u337?l, mert \u233?n magam is rom, t\u369?z \u233?s por
vagyok.\par\pard\plain\hyphpar}{
A t\u369?z \u233?s a pusztul\u225?s k\u246?zepette, Ill\u233?s egyszerre csak
megl\u225?tta a f\u233?nyt. \u201?s megjelent az \u218?r
angyala.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit keresel itt? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?s. \u8211? H\u225?t nem
l\u225?tod, hogy m\u225?r k\u233?s\u337??\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt j\u246?ttem, hogy tudassam veled: az \u218?r ism\u233?t
meghallgatta a k\u246?ny\u246?rg\u233?sedet, \u233?s amit k\u233?rsz, megadatik
neked. Nem hallod t\u246?bb\u233? \u337?rangyalodat, \u233?s \u233?n sem j\u246?
v\u246?k el hozz\u225?d eg\u233?szen addig, am\u237?g le nem telnek megpr\u243?
b\u225?ltat\u225?sod napjai.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s k\u233?zen fogta a gyermeket, \u233?s elindultak, csak \u250?gy, c\u233?
ltalanul. A f\u252?st, amelyet addig sz\u233?toszlatott a sz\u233?l, most bes\u369?
r\u369?s\u246?d\u246?tt az utc\u225?kba, \u237?gy fojtogat\u243? lett a
leveg\u337?. \u8211? Tal\u225?n csak \u225?lom \u8211? gondolta Ill\u233?s. \u8211?
Tal\u225?n csak lid\u233?rcnyom\u225?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hazudt\u225?l any\u225?mnak \u8211? mondta a fi\u250?. \u8211? Elpusztult a
v\u225?ros.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit sz\u225?m\u237?t az? Ha \u250?gysem l\u225?tta, mi t\u246?rt\u233?nt
k\u246?r\u252?l\u246?tte, mi\u233?rt ne hagytam volna boldogan
meghalni?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mert b\u237?zott benned, \u233?s azt mondta, hogy \u337?
Akbar.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?snek megv\u225?gt\u225?k a l\u225?b\u225?t a f\u246?ld\u246?n sz\u233?
tsz\u243?r\u243?dott \u252?veg- \u233?s cser\u233?p darabok, \u233?s a f\u225?
jdalom r\u225?\u233?bresztette, hogy nem \u225?lmodik, minden rettenetesen
val\u243?s\u225?gos k\u246?r\u252?l\u246?tte. Oda\u233?rtek a t\u233?rre, ahol
\u8211? mennyi ideje is? \u8211? rendszeresen tal\u225?lkozott az emberekkel,
\u233?s seg\u237?tett nekik elrendezni vit\u225?s \u252?gyeiket; a t\u369?zv\u233?
sz l\u225?ngjait\u243?l aranysz\u237?n\u369? volt az \u233?
g.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem akarom, hogy any\u225?m olyan legyen, mint amit most l\u225?tok \u8211?
er\u337?sk\u246?d\u246?tt a fi\u250?. \u8211? Hazudt\u225?l
neki.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? meg tudta tartani az esk\u252?j\u233?t: egyetlen k\u246?nnycsepp sem
g\u246?rd\u252?lt le az arc\u225?n. \u8211? Mit\u233?v\u337? legyek? \u8211?
t\u246?prengett Ill\u233?s. V\u233?rzett a l\u225?ba; kap\u243?ra j\u246?tt, mert
am\u237?g a f\u225?jdalommal foglalkozik, addig nem lesz \u250?rr\u225? rajta a
k\u233?ts\u233?gbees\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
A sebet is megn\u233?zte, amelyet az assz\u237?r katona ejtett rajta, de nem volt
olyan m\u233?ly, mint gondolta. Ugyanott \u252?lt le a fi\u250?val, ahol el\u337?bb
megk\u246?t\u246?zte az ellens\u233?g, majd megmentette egy \u225?rul\u243?.
Ill\u233?s f\u246?lfigyelt r\u225?, hogy az emberek m\u225?r nem rohannak, hanem
lassan bandukolnak ide-oda, a f\u252?stben \u233?s a porban, mint az \u233?l\u337?
halottak. Mintha elfeledett lelkek voln\u225?nak, akiket arra \u237?t\u233?lt az
\u233?gi k\u246?z\u246?ny, hogy \u246?r\u246?kre a f\u246?ld\u246?n bolyongjanak.
Semminek sem volt \u233?rtelme.\par\pard\plain\hyphpar}{
N\u233?h\u225?nyan cselekv\u233?shez l\u225?ttak; Ill\u233?s tov\u225?bbra is
hallott asszonyi hangokat, s\u337?t, felesleges parancsszavakat is a v\u233?
rengz\u233?st t\u250?l\u233?l\u337? katon\u225?k sz\u225?j\u225?b\u243?l. \u336?k
azonban kevesen voltak, az igyekezet\u252?k pedig teljesen eredm\u233?
nytelen.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egyszer azt mondta a f\u337?pap, hogy az istenek k\u246?z\u246?s \u225?lma a
vil\u225?g. H\u225?tha igaza is van alapj\u225?ban? Nem volna-e hasznos, ha f\u246?
l\u233?bredn\u233?nek az istenek ebb\u337?l a r\u233?m\u225?lomb\u243?l, \u233?s
szel\u237?debb \u225?lomba mer\u252?lve aludn\u225?nak el ism\u233?t? Amikor \u233?
jszaka l\u225?tom\u225?sa volt, \u337? is mindig f\u246?l\u233?bredt, majd megint
elaludt; mi\u233?rt ne t\u246?rt\u233?nhetne meg a vil\u225?g teremt\u337?ivel is
ugyanez?\par\pard\plain\hyphpar}{
L\u233?pten-nyomon halottakba botlott. M\u225?r egyik\u252?k sem foglalkozott
fizetend\u337? v\u225?mokkal, v\u246?lgyben t\u225?boroz\u243? assz\u237?rokkal,
vall\u225?sos szertart\u225?sokkal, vagy azzal, hogy l\u233?tezik egy t\u233?
velyg\u337? pr\u243?f\u233?ta, aki egykor tal\u225?n \u337?hozz\u225?juk is
sz\u243?lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u252?lhetek itt karba tett k\u233?zzel. \u336? r\u225?m hagyta ezt a
fi\u250?t, \u233?s{\i
}\u233?n m\u233?lt\u243? leszek az \u246?r\u246?ks\u233?gre, m\u233?g ha ez lesz
is az utols\u243? dolgom ezen a f\u246?ld\u246?n.\par\pard\plain\hyphpar}{
F\u246?lt\u225?p\u225?szkodott, ism\u233?t k\u233?zen fogta a gyermeket, \u233?s
\u250?jra elindultak. N\u233?h\u225?nyan a lerombolt \u252?zleteket \u233?s \u225?
rusb\u243?d\u233?kat fosztogatt\u225?k. Ill\u233?s most el\u337?sz\u246?r pr\u243?
b\u225?lt k\u246?zbel\u233?pni: k\u233?rte \u337?ket, hogy ne tegy\u233?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az emberek azonban f\u233?lrel\u246?kt\u233?k; \u8211? Annak a marad\u233?k\u225?t
essz\u252?k, amit egyed\u252?l falt f\u246?l a korm\u225?nyz\u243?. F\u233?lre
az \u250?tb\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?snek nem volt ereje vitatkozni; kivezette a gyereket a v\u225?rosb\u243?l,
\u233?s nekiv\u225?gtak a v\u246?lgynek. Nem lesz t\u246?bb\u233? dolguk l\u225?
ngpallost hordoz\u243? angyalokkal.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Telihold.\par\pard\plain\hyphpar}{
A port\u243?l \u233?s a f\u252?stt\u337?l messze, Ill\u233?s eln\u233?zte a
holds\u252?t\u246?tte \u233?jszak\u225?t. J\u243? n\u233?h\u225?ny \u243?r\u225?val
azel\u337?tt, amikor, Jeruzs\u225?lem fel\u233? igyekezve, el akarta hagyni a
v\u225?rost, k\u246?nny\u369?szerrel megtal\u225?lta az utat; az assz\u237?roknak
ugyanolyan k\u246?nny\u369? dolguk volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? megbotlott egy testben, \u233?s felki\u225?ltott ijedt\u233?ben. A
f\u337?pap volt az; karj\u225?t \u233?s l\u225?b\u225?t lev\u225?gtak, de \u337?
maga m\u233?g \u233?lt. Szeme az \u214?t\u246?dik Hegy magass\u225?gait f\u252?
rk\u233?szte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mint l\u225?thatod, a f\u246?n\u237?ciai istenek megnyert\u233?k az \u233?
gi csat\u225?t \u8211? mondta k\u237?nl\u243?dva, de nyugodt hangon. V\u233?r
buggyant ki a sz\u225?j\u225?b\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Engedd, hogy megr\u246?vid\u237?tsem a szenved\u233?seidet \u8211? v\u225?
laszolta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mit sz\u225?m\u237?t a f\u225?jdalom, ha boldog vagyok, hogy teljes\u237?
tettem a k\u246?teless\u233?gemet!\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az volt a k\u246?teless\u233?ged, hogy elpuszt\u237?ts egy v\u225?rost,
amelyben igaz emberek \u233?lnek?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A v\u225?rosok nem halnak meg, csak a lak\u243?i, \u233?s a gondolatok,
amelyeket magukkal hurcolnak. Egyszer majd m\u225?sok j\u246?nnek Akb\u225?rba,
isznak a viz\u233?b\u337?l, \u233?s \u250?j papok d\u246?rzs\u246?lik le az
alap\u237?t\u243? ut\u225?n h\u225?tramaradt k\u246?vet, \u233?s viselik majd
gondj\u225?t. Menj el; az \u233?n f\u225?jdalmam hamarosan v\u233?get \u233?r, a te
k\u233?ts\u233?gbees\u233?sed azonban eg\u233?sz \u233?leteden \u225?t
megmarad.\par\pard\plain\hyphpar}{
A megcsonk\u237?tott test akadozva l\u233?legzett; Ill\u233?s ott is hagyta. Ebben
a pillanatban felt\u369?nt egy csoport, f\u233?rfiak, n\u337?k, gyermekek vegyesen,
utol\u233?rt\u233?k, majd k\u246?r\u252?lfogt\u225?k Ill\u233?
st,\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Temiattad van! \u8211? ord\u237?tozt\u225?k. \u8211? Elvetted a v\u225?
rosunk becs\u252?let\u233?t, \u233?s \u225?tkot hozt\u225?l a fej\u252?
nkre.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?ss\u225?k h\u225?t az istenek! Tudj\u225?k meg, hogy ki tehet
r\u243?la!\par\pard\plain\hyphpar}{
A f\u233?rfiak taszig\u225?lt\u225?k, \u233?s v\u225?llon ragadva r\u225?zt\u225?k.
A fi\u250? kit\u233?pte mag\u225?t a kez\u233?b\u337?l, \u233?s elt\u369?nt. Az
emberek Ill\u233?s arc\u225?t, mell\u233?t, h\u225?t\u225?t \u252?tlegelt\u233?k,
de \u337? csak a fi\u250?ra gondolt; l\u225?m, m\u233?g arra sem volt k\u233?pes,
hogy maga mellett tartsa.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem tartott sok\u225?ig az \u252?tlegel\u233?s; val\u243?sz\u237?n\u369?leg
mindenkit kif\u225?rasztott a sok er\u337?szak. Ill\u233?s a f\u246?ldre
zuhant.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Takarodj innen! \u8211? mondta valaki. \u8211? Gy\u369?l\u246?lettel
fizett\u233?l a szeretet\u252?nk\u233?rt!\par\pard\plain\hyphpar}{
A csoport f\u246?lkerekedett, \u233?s elment. Ill\u233?snek nem volt ereje
fel\u225?llni. Mire siker\u252?lt lek\u252?zdenie friss sz\u233?gyen\u233?t,
m\u225?r nem volt ugyanaz az ember. Nem akart se meghalni, se tov\u225?bb \u233?
lni. Nem akart semmit: nem volt benne szeretet, de gy\u369?l\u246?let \u233?s hit
sem.\par\pard\plain\hyphpar}{
Arra \u233?bredt, hogy valaki az arc\u225?hoz \u233?r. M\u233?g \u233?jszaka volt,
de a hold m\u225?r nem l\u225?tszott az \u233?gen.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meg\u237?g\u233?rtem any\u225?mnak, hogy vigy\u225?zok r\u225?d \u8211?
mondta a fi\u250?. \u8211? De nem tudom, mit tegyek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj vissza a v\u225?rosba. J\u243?k az emberek, majd befogad
valaki.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Megsebes\u252?lt\u233?l. Be kell k\u246?tn\u246?m a karodat. Tal\u225?n
j\u246?n egy angyal, \u233?s megmondja, mit tegyek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tudatlan vagy, fogalmad sincs r\u243?la, hogy mi folyik itt! \u8211?
kiab\u225?lta Ill\u233?s. \u8211? Az angyalok m\u225?r nem j\u246?nnek vissza, mert
k\u246?z\u246?ns\u233?ges emberek vagyunk, mindannyian egyenl\u337?ek a
szenved\u233?sben. Ha trag\u233?di\u225?k t\u246?rt\u233?nnek, a k\u246?z\u246?
ns\u233?ges ember csak \u246?nmag\u225?ra sz\u225?m\u237?
that!\par\pard\plain\hyphpar}{
Nagyot s\u243?hajtott; igyekezett megnyugodni; semmi \u233?rtelme a vitatkoz\u225?
snak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy ker\u252?lt\u233?l ide?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? El se mentem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor h\u225?t l\u225?ttad, milyen sz\u233?gyen \u233?rt. L\u225?ttad, hogy
m\u225?r nincs keresnival\u243?m Akbarban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt mondtad, hogy minden csata j\u243? valamire, m\u233?g akkor is, ha
elvesz\u237?tj\u252?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s j\u243?l eml\u233?kezett r\u225?, hogy mentek egy\u252?tt a k\u250?tra
tegnap reggel. De most \u250?gy tetszett, mintha \u233?vek teltek volna el az\u243?
ta, \u233?s Ill\u233?snek kedve lett volna azt v\u225?laszolni, hogy mit sem \u233?
rnek a sz\u233?p szavak, ha szenved\u233?st l\u225?t az ember; de megr\u233?m\u237?
teni sem akarta a fi\u250?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy menek\u252?lt\u233?l meg a t\u369?zv\u233?szb\u337?
l?\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? lehajtotta a fej\u233?t. \u8211? Nem aludtam. Elhat\u225?roztam, hogy
\u233?bren t\u246?lt\u246?m az \u233?jszak\u225?t, mert meg akartam lesni, hogy
bem\u233?gy-e any\u225?mhoz a szob\u225?j\u225?ba. L\u225?ttam, hogy j\u246?ttek be
az els\u337? katon\u225?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u246?lkelt, \u233?s elindult. Az \u214?t\u246?dik Heggyel szemben azt
a szikl\u225?t kereste, amelyn\u233?l egyszer d\u233?lut\u225?n az asszonnyal
egy\u252?tt v\u225?rt\u225?k a naplement\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem szabad odamennem \u8211? gondolta. \u8211? M\u233?g boldogtalanabb
leszek t\u337?le.\par\pard\plain\hyphpar}{
De valami er\u337? arrafel\u233? tasz\u237?totta. Amikor oda\u233?rt, keserves{\b
}s\u237?r\u225?sra fakadt; ezt a helyet is k\u337? jel\u246?lte, ak\u225?rcsak
Akbar v\u225?ros\u225?t, de az eg\u233?sz v\u246?lgyben \u337?, Ill\u233?s az
egyetlen, aki meg\u233?rti a jelent\u233?s\u233?t; \u250?j lak\u243?k nem zengik
m\u225?r a dics\u233?ret\u233?t,{\b
}\u233?s nem t\u246?rlik f\u233?nyesre emberp\u225?rok, akik mellette j\u246?nnek
r\u225? a szerelem \u233?rtelm\u233?re. Ill\u233?s a karj\u225?ba vette a Fi\u250?
t, \u233?s mindketten \u225?lomba mer\u252?ltek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szomjas \u233?s \u233?hes vagyok \u8211? monda a fi\u250?, amint fel\u233?
bredt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Felkereshetj\u252?k a p\u225?sztorok kunyh\u243?it, akik errefel\u233?
laknak. \u336?k bizony\u225?ra s\u233?rtetlenek maradtak, hiszen nem Akbarban
\u233?lnek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Helyre kell \u225?ll\u237?tanunk a v\u225?rost. Any\u225?m azt mondta,
\u337? Akbar.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mif\u233?le v\u225?rost? M\u225?r nincs palota, nincs piac, sem falak. Der\u233?k
emberekb\u337?l harami\u225?k lettek, az ifj\u250? katon\u225?kat mind egy sz\u225?
lig lem\u233?sz\u225?rolt\u225?k. Az angyalok nem j\u246?nnek vissza t\u246?
bb\u233? \u8211? de ez volt a legkisebb gondja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy gondolod, hogy volt valami \u233?rtelme a tegnap \u233?jszakai
puszt\u237?t\u225?snak, f\u225?jdalomnak \u233?s hal\u225?lnak? \u218?gy gondolod,
ezersz\u225?mra kell \u233?leteket kioltani, hogy b\u225?rmit is megtan\u237?tsunk
valakinek?\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? elk\u233?pedve n\u233?zett r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Felejtsd el, amit mondtam \u8211? helyesb\u237?tett Ill\u233?s. \u8211?
Keress\u252?k meg a p\u225?sztort.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s \u233?p\u237?ts\u252?k \u250?jj\u225? a v\u225?rost \u8211? tette
hozz\u225? a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem felelt. Tudta, hogy t\u246?bb\u233? nem vetheti latba a n\u233?p
k\u246?r\u233?ben szerzett tekint\u233?ly\u233?t, hiszen azzal v\u225?dolj\u225?k,
hogy \u337? hozta nyakukra a bajt. A korm\u225?nyz\u243? elmenek\u252?lt, a
hadvez\u233?r meghalt, T\u237?rusz \u233?s Szidon pedig alighanem hamarosan az
idegenek uralma al\u225? ker\u252?l. Lehet, hogy igaza volt az asszonynak; mindig
v\u225?ltoznak az istenek, \u233?s ez\u250?ttal az \u218?r t\u225?
vozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mikor megy\u252?nk vissza? \u8211? k\u233?rdezte a
fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s v\u225?llon ragadta a gyereket, \u233?s hevesen megr\u225?
zta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? N\u233?zz h\u225?tra! Nem vagy vak angyal, hanem csak egy kisfi\u250?, aki
szerette volna kilesni, mit csin\u225?l az anyja. \u201?s most mit l\u225?tsz?
L\u225?tod azokat a f\u246?lfel\u233? sz\u225?ll\u243? f\u252?stoszlopokat? Tudod,
mit jelent az?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? F\u225?j! Nem akarok itt maradni, el akarok menni!\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s abbahagyta, megr\u233?m\u252?lt mag\u225?t\u243?l: m\u233?g sosem tett
ilyet. A fi\u250? kiszabad\u237?totta mag\u225?t, \u233?s fut\u225?snak eredt a
v\u225?ros fel\u233?. Ill\u233?snek azonban siker\u252?k utol\u233?rnie. Let\u233?
rdelt a fi\u250? l\u225?ba el\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Bocs\u225?ss meg. Nem tudom, mit cselekszem.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? zokogott, de egyetlen k\u246?nnycsepp sem g\u246?rd\u252?lt le az
arc\u225?n. Ill\u233?s le\u252?lt mell\u233?, v\u225?rta, hogy megnyugodj\u233?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne menj el \u8211? k\u233?rte. \u8211? Amikor any\u225?d m\u225?r hal\u225?
l\u225?n volt, meg\u237?g\u233?rtem neki, hogy veled maradok, am\u237?g k\u233?pes
nem leszel a magad \u250?tj\u225?n j\u225?rni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt is mondtad, hogy \u233?p a v\u225?ros. \u336? pedig azt
mondta\u8230?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne ism\u233?teld. Meg vagyok zavarodva, belegabalyodtam a b\u369?neimbe.
Engedd, hogy magamra tal\u225?ljak. Bocs\u225?ss meg, nem akartalak megb\u225?
ntani.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? meg\u246?lelte. De egyetlen k\u246?nnycsepp sem csordult ki a szem\u233?
b\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Meg\u233?rkeztek a h\u225?zhoz, a v\u246?lgy k\u246?zep\u233?re; egy asszony \u225?
llt az ajt\u243?ban, \u233?s k\u233?t gyermek j\u225?tszott a h\u225?z el\u337?tt.
A ny\u225?j a kar\u225?mban volt, ami azt jelentette, hogy aznap reggel a p\u225?
sztor nem hajtotta, ki az \u225?llatokat a hegyekbe.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony ijedten n\u233?zegette a fel\u233?j\u252?k tart\u243? f\u233?rfit \u233?
s a fi\u250?t. Szerette volna mindj\u225?rt tov\u225?bbk\u252?ldeni \u337?ket,
\u225?m a hagyom\u225?ny \u233?s az istenek \u250?gy k\u237?v\u225?nt\u225?k, hogy
tartsa be a vend\u233?gszeretet \u225?ltal\u225?nos t\u246?rv\u233?ny\u233?t. Ha
most nem fogadja be \u337?ket, a j\u246?v\u337?ben az \u337? gyermekei is
ugyan\u250?gy j\u225?rhatnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs p\u233?nzem \u8211? mondta. \u8211? De egy kis vizet \u233?s valami
ennival\u243?t adhatok.\par\pard\plain\hyphpar}{
Le\u252?ltek a kis szalmatet\u337?s sz\u237?nben, az asszony pedig sz\u225?r\u237?
tott gy\u252?m\u246?lcs\u246?t \u233?s egy kors\u243? vizet hozott nekik. Cs\u246?
ndben ettek, hiszen az este \u243?ta csak most z\u246?kkentek vissza n\u233?mileg a
mindennapok megszokott rendj\u233?be. A gyerekek \u250?gy megijedtek a k\u233?t
idegent\u337?l, hogy bemenek\u252?ltek a h\u225?zba.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor befejezte az ev\u233?st, Ill\u233?s megk\u233?rdezte, hol a p\u225?
sztor.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nemsok\u225?ra megj\u246?n \u8211? felelte az asszony. \u8211? Nagy l\u225?
rm\u225?t hallottunk, ma reggel pedig azzal j\u246?tt ide valaki, hogy f\u246?
ld\u250?lt\u225?k Akbart. Az uram elment megn\u233?zni, hogy mi t\u246?rt\u233?
nt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A{\i
}gyerekek besz\u243?l\u237?tott\u225?k, \u233?s az {\i
asszony }bement a h\u225?zba.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs \u233?rtelme vesz\u337?dn\u246?m vele, hogy meggy\u337?zzem a
fi\u250?t \u8211? gondolta Ill\u233?s. \u8211? \u218?gysem hagy b\u233?k\u233?t,
am\u237?g nem teljes\u237?tem a k\u233?r\u233?s\u233?t. Meg kell mutatnom, hogy
lehetetlent k\u233?r, mert csak \u237?gy b\u237?rhatom jobb bel\u225?t\u225?
sra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u233?tel \u233?s a v\u237?z csod\u225?t tett; Ill\u233?s ism\u233?t \u250?gy
\u233?rezte, hogy benne \u233?l a vil\u225?gban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hihetetlen sebess\u233?ggel \u225?ramlott benne a gondolat, de most m\u225?r nem
v\u225?laszokat keresett, hanem utakat-m\u243?dokat.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Nemsok\u225?ra meg\u233?rkezett a p\u225?sztor. Gyanakodva n\u233?zte a f\u233?rfit
\u233?s a fi\u250?t, \u233?s agg\u243?dott a csal\u225?dj\u225?\u233?rt. De
hamarosan meg\u233?rtette a helyzetet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Bizony\u225?ra{\i
}Akbarb\u243?l menek\u252?lt\u246?k \u8211? mondta. \u8211? Onnan j\u246?v\u246?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi t\u246?rt\u233?nik most ott? \u8211? k\u233?rdezte a fi\u250?. \u8211?
Elpuszt\u237?tott\u225?k a v\u225?rost, megsz\u246?k\u246?tt a korm\u225?
nyz\u243?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Sz\u233?tzil\u225?lt\u225?k az istenek a vil\u225?got.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Amink volt, mind elvesz\u237?tett\u252?k \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211?
Szeretn\u233?nk, ha befogadn\u225?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy l\u225?tom, a feles\u233?gem m\u225?r befogadott benneteket,
\u233?s enni is kaptatok t\u337?le. De most m\u225?r el kell mennetek, hogy
szemben\u233?zzetek az elker\u252?lhetetlennel.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom, hogy kell b\u225?nni egy gyerekkel. Seg\u237?ts\u233?gre van
sz\u252?ks\u233?gem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogyne tudn\u225?d? Fiatal, okosnak l\u225?tszik, \u233?s van benne
er\u337?. Neked meg ott a tapasztalatod, alighanem m\u225?r sok gy\u337?zelemben
\u233?s veres\u233?gben volt r\u233?szed \u233?letedben. T\u246?k\u233?letes iskola
ez, seg\u237?thet megtal\u225?lnod a b\u246?lcsess\u233?g \u250?tj\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor megn\u233?zte Ill\u233?s karj\u225?n a sebet. Azt mondta, nem
s\u250?lyos; bement a h\u225?zba, majd azonnal vissza is t\u233?rt, f\u252?veket
\u233?s egy kelmedarabk\u225?t hozott. A fi\u250? is seg\u237?tett neki, hogy
j\u243? helyre tegye a gy\u243?gyk\u246?t\u233?st. Amikor a p\u225?sztor
megjegyezte, hogy egyed\u252?l is boldogul, a fi\u250? azt v\u225?laszolta,
meg\u237?g\u233?rte az anyj\u225?nak, hogy gondj\u225?t viseli Ill\u233?
snek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor elnevette mag\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szavatart\u243? ember a fiad.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem vagyok a fia. \u201?s \u337? is szavatart\u243?. \u218?jra fogja \u233?
p\u237?teni a v\u225?rost, mert vissza kell hoznia az any\u225?mat, ahogy egyszer
engem is visszahozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s egyszeriben meg\u233?rtette, hogy mi foglalkoztatja a gyereket. De mire
megsz\u243?lalhatott volna, a p\u225?sztor beki\u225?ltott a h\u225?zba a
feles\u233?g\u233?nek, hogy ism\u233?t elmegy hazulr\u243?l. \u8211? Jobb, ha
mindj\u225?rt \u250?jj\u225?\u233?p\u237?tj\u252?k az \u233?letet \u8211?
mondta. \u8211? Sok\u225?ig tart, mire minden megint olyan lesz, amilyen
volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Sosem lesz olyan.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ifj\u250? \u233?s b\u246?lcs embernek l\u225?tszol, tal\u225?n sok mindent
tudsz is, amit \u233?n nem \u233?rtek. \u201?n azonban tanultam valamit a
term\u233?szett\u337?l, amit sosem fogok elfelejteni: az id\u337?j\u225?r\u225?s
\u233?s az \u233?vszakok j\u225?t\u233?kszerei vagyunk, \u233?s a p\u225?sztor csak
ennek tudat\u225?ban \u233?lheti t\u250?l az elker\u252?lhetetlent. Gondozza a
ny\u225?j\u225?t, \u250?gy b\u225?nik minden \u225?llattal, mintha az volna az
egyetlen egy, igyekszik seg\u237?teni a b\u225?r\u225?nyokat nevelget\u337?
anya\u225?llatoknak, \u233?s \u252?gyel r\u225?, hogy mindig legyen a k\u246?zelben
itat\u243?hely. Olykor m\u233?gis el\u337?fordul, hogy baleset \u233?ri valamelyik
nagy-nagy odaad\u225?ssal nevelt juhot, \u233?s odav\u233?sz. K\u237?gy\u243? lehet
az ellens\u233?g, vagy vad\u225?llat, de szakad\u233?kba is zuhanhat a birka.
\u205?gy vagy \u250?gy, mindig megt\u246?rt\u233?nik az elker\u252?
lhetetlen.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s Akbar fel\u233? n\u233?zett, \u233?s esz\u233?be jutott, hogy mit
besz\u233?lt az angyallal. Mindig megesik az elker\u252?
lhetetlen.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u214?nfegyelem \u233?s t\u252?relem kell hozz\u225?, hogy{\i
}t\u250?ll\u233?pj\u252?nk rajta \u8211? tette hozz\u225? a p\u225?
sztor.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s rem\u233?ny. Ha az nincs t\u246?bb\u233?, nem szabad harcolnunk a
lehetetlennel, nem szabad er\u337?t fecs\u233?relni
r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem a j\u246?v\u337?be vetett hitr\u337?l van sz\u243?. Saj\u225?t m\u250?
ltunkat kell \u250?jrateremteni.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor m\u225?r nem sietett annyira; megtelt a sz\u237?ve irgalommal a
k\u233?t menek\u252?lt ir\u225?nt. Ha m\u225?r \u337?t \u233?s csal\u225?dj\u225?t
megk\u237?m\u233?lt\u233?k az esem\u233?nyek, seg\u237?thet a szerencs\u233?
tleneken, \u237?gy r\u243?ja le h\u225?l\u225?j\u225?t az isteneknek. Meg azt\u225?
n m\u225?r \u337? is hallott az izraeli pr\u243?f\u233?t\u225?r\u243?l, aki f\u246?
lment az \u214?t\u246?dik Hegyre, m\u233?gsem em\u233?sztette el az \u233?gi
t\u369?z; minden arra vallott, hogy ez a pr\u243?f\u233?ta \u225?ll most{\i
}el\u337?tte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Maradhattok m\u233?g egy napig, ha akartok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u233?rtettem, mit mondt\u225?l az el\u337?bb \u8211? jegyezte meg
Ill\u233?s{\i
. \u8211? }Arr\u243?l, hogy{\i
}\u250?jra kell teremten\u252?nk a m\u250?ltunkat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindenkivel tal\u225?lkoztam, aki itt haladt el T\u237?rusz \u233?s Szidon
fel\u233?. Sokan panaszolt\u225?k, hogy nem volt szerencs\u233?j\u252?k Akbarban;
ez\u233?rt \u250?j c\u233?lt, \u250?j v\u225?rost v\u225?lasztottak maguknak. Ezek
az emberek visszat\u233?rtek egyszer. Nem siker\u252?lt megtal\u225?lniuk, amit
kerestek, mert a kor\u225?bbi balsiker\u252?k terh\u233?t is magukkal cipelt\u233?k
a csomagjukkal egy\u252?tt. Egyik-m\u225?sik helyet kapott a vezet\u337?k k\u246?
r\u252?l, vagy boldogan \u250?js\u225?golta, hogy milyen j\u243?l kitan\u237?
ttathatta a gyerekeit, de enn\u233?l t\u246?bbet nem hallottam. Akbari m\u250?ltja
miatt ugyanis mindegyiknek in\u225?ba sz\u225?llt{\i
}a b\u225?tors\u225?ga, nem b\u237?zott el\u233?gg\u233? mag\u225?ban, nem mert
kock\u225?ztatni. Am olyanok is elhaladtak itt, az ajt\u243?m el\u337?tt,
akikb\u337?l csak \u250?gy \u225?radt a lelkesed\u233?s. Kihaszn\u225?lt\u225?k
minden Akbarban t\u246?lt\u246?tt perc\u252?ket, \u233?s nagy er\u337?fesz\u237?
t\u233?s \u225?r\u225?n siker\u252?lt is \u246?sszeszedni\u252?k a p\u233?nzt arra
az \u250?tra, amelyre v\u225?gytak. Ezeknek az embereknek \u225?lland\u243?
gy\u337?zelem volt, \u233?s maradt is az \u233?let. Ezek az emberek is
visszat\u233?rtek, de \u337?k m\u225?r csod\u225?latos t\u246?rt\u233?netekkel.
Minden v\u225?gyuk teljes\u252?lt, mert nem g\u225?tolt\u225?k \u337?ket a m\u250?
ltbeli csal\u243?d\u225?sok.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor szavai sz\u237?ven \u252?t\u246?tt\u233?k Ill\u233?
st.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem neh\u233?z \u250?jj\u225?\u233?p\u237?teni az \u233?letet, ahogy Akbart
sem lehetetlen f\u246?lemelni romjaib\u243?l \u8211? folytatta a p\u225?sztor.
\u8211? El\u233?g, ha tudjuk, hogy ugyanannyi az er\u337?nk, mint annak el\u337?
tte. \u201?s a javunkra is ford\u237?tjuk.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor Ill\u233?sre n\u233?zett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha olyan a m\u250?ltad, hogy el\u233?gedetlen vagy vele, most r\u246?
gt\u246?n felejtsd el \u8211? folytatta. \u8211? K\u233?pzelj m\u225?s t\u246?
rt\u233?netet az \u233?letednek, \u233?s higgy benne. Csak azokra a pillanatokra
gondolj, amikor siker\u252?lt a terved, \u233?s ez az er\u337? majd seg\u237?teni
fog, hogy el\u233?rd, amit akarsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Volt id\u337?, amikor \u225?cs akartam lenni, majd sz\u225?nd\u233?kom
szerint pr\u243?f\u233?ta lettem, aki Izrael megment\u233?s\u233?re k\u252?
ldetett \u8211? gondolta Ill\u233?s. \u8211? Angyalok sz\u225?lltak le az \u233?
gb\u337?l, \u233?s besz\u233?lt hozz\u225?m az \u218?r. V\u233?g\u252?l r\u225?
j\u246?ttem, hogy \u336? nem igazs\u225?gos, \u233?s tetteinek oka mindig meg fogja
haladni az \u233?rtelmemet.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor bekiab\u225?lt az asszonynak, hogy m\u233?gsem megy sehov\u225?
\u8211? hiszen m\u225?r megj\u225?rta Akbart gyalogszerrel, \u233?s nincs kedve
hozz\u225?, hogy ism\u233?t \u250?tra keljen.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?sz\u246?nj\u252?k, hogy befogadt\u225?l \u8211? mondta Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem nagy sz\u237?vess\u233?g, hogy befogadlak egy \u233?jszak\u225?
ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? szak\u237?totta meg a p\u225?rbesz\u233?det:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Vissza akarunk menni Akbarba.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? V\u225?rjatok holnapig. Tulajdon lak\u243?i fosztogatj\u225?k a v\u225?
rost, m\u233?g aludni sincs hol.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? les\u252?t\u246?tte a szem\u233?t, \u233?s az ajk\u225?ba harapva
ism\u233?t elfojtotta a s\u237?r\u225?st. A p\u225?sztor betess\u233?kelte \u337?
ket a h\u225?zba, megnyugtatta a gyerekeket \u233?s az asszonyt, majd eg\u233?sz
nap az id\u337?j\u225?r\u225?sr\u243?l besz\u233?lt, hogy elvonja a menek\u252?
l\u337?k figyelm\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap mindketten kor\u225?n \u233?bredtek, elk\u246?lt\u246?tt\u233?k, ami
\u233?telt a p\u225?sztor feles\u233?ge k\u233?sz\u237?tett nekik, majd az
ajt\u243?hoz l\u233?ptek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hossz\u250? \u233?leted legyen, \u233?s mindig csak gyarapodj\u233?k a
ny\u225?jad \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? Megettem, ami a testemnek kellett, a
lelkem pedig megtanulta, amit eddig m\u233?g nem tudott. Ne felejtse el az Isten,
mit tettetek \u233?rt\u252?nk, \u233?s sose legyenek idegenek idegen f\u246?
ld\u246?n a gyermekeitek:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom, milyen istenr\u337?l besz\u233?lsz; az \u214?t\u246?dik Hegynek
sok lak\u243?ja van \u8211? mondta szigor\u250?an a p\u225?sztor, de m\u225?ris
megenyh\u252?lt a hangja. \u8211? Gondolj mindarra a j\u243?ra, amit tett\u233?l.
Az majd b\u225?tors\u225?ggal t\u246?lt el.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nagyon keveset tettem, azt sem a magam erej\u233?b\u337?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor itt az ideje, hogy t\u246?bbet is t\u233?gy.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Lehet, hogy meg tudtam volna akad\u225?lyozni a megsz\u225?ll\u225?
st.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor nevetett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g ha Akbar korm\u225?nyz\u243?ja lett\u233?l volna is, nem
tart\u243?ztathattad volna fel az elker\u252?lhetetlent.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A korm\u225?nyz\u243?nak tal\u225?n akkor kellett volna megt\u225?madnia az
assz\u237?rokat, amikor m\u233?g csak kevesen voltak a v\u246?lgyben. Vagy b\u233?
k\u233?r\u337?l kellett volna t\u225?rgyalnia, m\u237?g ki nem t\u246?r a h\u225?
bor\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindent nyomtalanul elf\u250?j a sz\u233?l, ami megt\u246?rt\u233?nhetett
volna, de nem t\u246?rt\u233?nt meg \u8211? mondta a p\u225?sztor. \u8211? \u218?gy
alakul az \u233?let, ahogy mi alak\u237?tjuk. De {\i
olyan dolgok is vannak, amelyekre az istenek k\u246?teleznek benn\u252?nket. }Nem
sz\u225?m\u237?t, hogy milyen okb\u243?l teszik, \u233?s az is hasztalan, ha minden
lehet\u337?t megpr\u243?b\u225?lunk, hogy messzir\u337?l elker\u252?lj\u252?k
ezeket a dolgokat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mire megy\u252?nk \u237?gy?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?rdezd meg azt az izraeli pr\u243?f\u233?t\u225?t, aki Akbarban
\u233?lt. \u218?gy tetszik, hogy \u337?neki mindenre van v\u225?
lasza.\par\pard\plain\hyphpar}{
A p\u225?sztor a kar\u225?m fel\u233? indult.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki kell hajtanom a ny\u225?jat a legel\u337?re \u8211? mondta. \u8211?
Tegnap nem voltak odakint, m\u225?r nagyon t\u252?
relmetlenkednek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy biccent\u233?ssel b\u250?cs\u250?zott, \u233?s \u250?tra kelt a
juhaival,\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? meg a f\u233?rfi nekiindult a v\u246?lgynek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Lassan m\u233?gy \u8211? mondta a fi\u250?. \u8211? F\u233?lsz, hogy mi
t\u246?rt\u233?nhet veled.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csak magamt\u243?l f\u233?lek \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s.
\u8211? \u201?nvelem m\u225?r semmit se tehetnek, mert m\u225?r nincs sz\u237?
vem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g \u233?l az az Isten, aki visszahozott engem a hal\u225?lb\u243?l.
Visszahozhatja any\u225?mat, ha te meg visszahozod a v\u225?
rost.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Felejtsd el azt az Istent. Messze van, \u233?s m\u225?r nem tesz olyan
csod\u225?kat, amilyeneket v\u225?runk T\u337?le.\par\pard\plain\hyphpar}{
Igaza van a p\u225?sztornak. Mostant\u243?l fogva \u250?jj\u225? kell \u233?p\u237?
tenie a m\u250?ltj\u225?t, el kell felejtenie, hogy egykor Izrael felszabad\u237?
t\u225?s\u225?ra hivatott pr\u243?f\u233?t\u225?nak hitte mag\u225?t, de m\u233?g
annak a k\u252?ldet\u233?snek sem tudott megfelelni, hogy egy egyszer\u369? v\u225?
rost megmentsen.\par\pard\plain\hyphpar}{
Valami furcsa, m\u225?moros \u233?rz\u233?ssel t\u246?lt\u246?tte el ez a gondolat.
\u201?let\u233?ben el\u337?sz\u246?r szabadnak \u233?rezte mag\u225?t, azt tehet,
amit akar, m\u233?gpedig akkor, amikor kedve tartja. Nem fog t\u246?bb angyali
sz\u243?t hallani, az biztos, cser\u233?be azonban szabadon visszat\u233?rhet
Izraelbe, ism\u233?t \u225?csk\u233?nt dolgozhat, elutazhat G\u246?r\u246?
gorsz\u225?gba, megismerheti, hogyan gondolkodnak az ottani b\u246?lcsek, vagy
ak\u225?r \u250?tra is kelhet f\u246?n\u237?ciai haj\u243?sokkal tengerent\u250?li
f\u246?ldek fel\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
El\u337?bb azonban bossz\u250?t kell \u225?llnia. Egy s\u252?ket Istennek \u225?
ldozta ifj\u250?s\u225?ga legszebb \u233?veit, aki egyre csak parancsokat
osztogatott, \u233?s mindig a maga m\u243?dj\u225?n rendelkezett. Ill\u233?s
megtanulta, hogy belenyugodj\u233?k a d\u246?nt\u233?seibe, \u233?s tiszteletben
tartsa a sz\u225?nd\u233?kait.\par\pard\plain\hyphpar}{
De h\u369?s\u233?g\u233?nek az lett a jutalma, hogy cserben hagyta az \u218?r,
semmibe vette az odaad\u225?s\u225?t; Ill\u233?s mindent megtett, hogy teljes\u237?
tse a Legfels\u337?bb akaratot, de csak annyit \u233?rt el vele, hogy meghalt az
egyetlen asszony, akit szeretett \u233?let\u233?ben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ti\u233?d a vil\u225?g \u233?s a csillagok minden ereje \u8211? mondva
Ill\u233?s az anyanyelv\u233?n, hogy a mellette halad\u243? fi\u250? ne \u233?
rthesse a szavait. \u8211? Elpuszt\u237?thatsz egy v\u225?rost, egy orsz\u225?got,
ahogy{\i
}mi bogarakat taposunk el. K\u252?ldd h\u225?t akkor most r\u225?m az \u233?g
t\u252?z\u233?t, \u233?s most v\u233?gezz velem, mert ha nem teszed, a M\u369?ved
ellen fordulok.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?r felt\u369?nt Akbar a t\u225?volban. Ill\u233?s megfogta a fi\u250?
kez\u233?t, \u233?s er\u337?sen megszor\u237?totta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Innent\u337?l fogva csukott szemmel j\u225?rok, am\u237?g{\i
}a v\u225?ros kapuj\u225?n bel\u252?l nem ker\u252?l\u252?nk, teneked kell
vezetned \u8211? k\u233?rte a fi\u250?t. \u8211? Ha \u250?tk\u246?zben meghalok,
tedd, amit t\u337?lem k\u233?rt\u233?l: \u233?p\u237?tsd \u250?jj\u225? Akbart,
m\u233?g \u250?gy is, ha el\u337?bb fel kell n\u337?n\u246?d, majd megtanulnod,
hogy gyaluld a f\u225?t vagy hogy{\i
}faragd a k\u246?vet.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? nem v\u225?laszolt. Ill\u233?s behunyta a szem\u233?t, \u233?s r\u225?
b\u237?zta mag\u225?t a fi\u250?ra. Hallgatta a sz\u233?lz\u250?g\u225?st, \u233?s
l\u233?pteik nesz\u233?t a homokban. Esz\u233?be jutott, hogy M\u243?zes
kiszabad\u237?totta v\u225?lasztott n\u233?pet a rabs\u225?gb\u243?l, \u233?s nagy
nehezen \u225?tvezette, a pusztas\u225?gon, de Isten nem engedte meg neki, hogy
K\u225?na\u225?n f\u246?ldj\u233?re l\u233?pjen. Ekkor M\u243?zes \u237?gy sz\u243?
lt: {\i
Hadd menjek \u225?t, k\u233?rlek, \u233?s hadd l\u225?ssam meg azt a j\u243?
f\u246?ldet, amely a Jord\u225?non t\u250?l van. }Az{\i
}\u218?r azonban megharagudott, hogy ilyet k\u233?rt t\u337?le, \u233?s azt
mondta: {\i
El\u233?g ez n\u233?ked, ne sz\u243?lj t\u246?bbet m\u225?r n\u233?kem e dolog
fel\u337?l! Emeld fel a te szemeidet napnyugat fel\u233? \u233?s \u233?szak
fel\u233?, d\u233?l fel\u233? \u233?s napkelet fel\u233?, \u233?s n\u233?zz
sz\u233?t a te szemeiddel, mert nem m\u233?gy \u225?t ezen a Jord\u225?
non.}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u205?gy fizette meg az \u218?r M\u243?zes hossz\u250? \u233?s f\u225?rads\u225?gos
munk\u225?j\u225?t: nem engedte meg neki, hogy az \u237?g\u233?ret F\u246?ldj\u233?
re l\u233?pjen. Mi t\u246?rt\u233?nt volna, ha M\u243?zes nem engedelmeskedik
Neki?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s gondolatai ism\u233?t az \u233?g fel\u233?
fordultak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Uram, ez a csata nem az assz\u237?rok \u233?s a f\u246?n\u237?ciaiak
k\u246?z\u246?tt zajlott le, hanem Tek\u246?zted \u233?s \u233?nk\u246?z\u246?ttem.
Nem figyelmeztett\u233?l, hogy k\u252?l\u246?n h\u225?bor\u250?t{\i
}is v\u237?vunk, \u233?s mint mindig, most is Te gy\u337?zt\u233?l; kereszt\u252?
lvitted akaratodat, Elpuszt\u237?tottad az asszonyt, akit szerettem, \u233?s a
v\u225?rost amely befogadott, amikor t\u225?vol voltam a sz\u252?l\u337?f\u246?
ldemt\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
A sz\u233?l er\u337?sebben s\u252?v\u237?tett a f\u252?le mellett. Ill\u233?s
f\u233?lt, de folytatta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az asszonyt nem hozhatom vissza, de puszt\u237?t\u243? Munk\u225?d
eredm\u233?ny\u233?t megv\u225?ltoztathatom. M\u243?zes meghajlott akaratod
el\u337?tt, \u233?s nem kelt \u225?t a foly\u243?n. \u201?n azonban tov\u225?bb
megyek: \u246?lj meg most azonnal, mert ha a v\u225?roskapuig engedsz, helyre\u225?
ll\u237?tom azt, amit el akart\u225?l t\u246?r\u246?lni a F\u246?ld sz\u237?n\u233?
r\u337?l. \u201?s szembesz\u225?ll\u243?k D\u246?nt\u233?
seddel.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nem mondott t\u246?bbet. Elhessegetett minden gondolatot, csak v\u225?rta a
hal\u225?lt. Hossz\u250?-hossz\u250? ideig csak a homokon surran\u243? l\u233?ptek
nesz\u233?re figyelt \u8211? nem akart sem angyalhangot, sem \u233?gi d\u246?
rgedelmet hallani. Szabad volt a sz\u237?ve, imm\u225?r nem f\u233?lt t\u337?le,
hogy mi t\u246?rt\u233?nhet vele. De a lelke m\u233?ly\u233?n valami zavar\u243?
\u233?rz\u233?s motozott: mintha elfeledkezett volna valami fontos dologr\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hossz\u250? id\u337? m\u250?lva meg\u225?llt a fi\u250?, \u233?s megr\u225?zta
Ill\u233?s karj\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Meg\u233?rkezt\u252?nk \u8211? mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s kinyitotta a szem\u233?t. Az \u233?g t\u252?ze nem csapott le
r\u225?, \u233?s Ill\u233?s Akbar lerombolt falait l\u225?tta maga el\u337?
tt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250?ra n\u233?zett, aki most \u250?gy szor\u237?totta a kez\u233?t, mintha
att\u243?l f\u233?lne, hogy Ill\u233?s kereket old. Vajon szereti \u337?t ez a
fi\u250?? Ill\u233?snek fogalma sem volt r\u243?la. De r\u225?\u233?rnek ezek a
gondolatok; neki most teljes\u237?tend\u337? feladata van, m\u233?gpedig az
els\u337? olyan, amelyet nem Isten parancsolt neki.\par\pard\plain\hyphpar}{
Onnan, ahol \u225?lltak, \u233?gett szagot lehetett \u233?rezni. D\u246?gev\u337?
madarak k\u246?r\u246?ztek az \u233?gen, a megfelel\u337? pillanatra v\u225?rtak,
amikor majd lecsaphatnak, \u233?s felfalhatj\u225?k a napon rothadoz\u243? \u337?
rszemek holttest\u233?t. Ill\u233?s az egyik halott katona mell\u233? l\u233?
pett, \u233?s kih\u250?zta a kardot az \u246?v\u233?b\u337?l. Az \u233?jszakai
z\u369?rzavarban az assz\u237?rok elfelejtett\u233?k a v\u225?rosfalakon k\u237?
v\u252?l is \u246?sszeszedni a fegyvereket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Minek az neked? \u8211? k\u233?rdezte a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy megv\u233?djem magam.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u225?r elmentek az assz\u237?rok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor is j\u243?, ha magammal viszem. Mindenre fel kell k\u233?sz\u252?
ln\u252?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Remegett a hangja. Most mi lesz, ha bel\u252?l ker\u252?lnek a f\u233?lig leomlott
v\u225?rosfalakon? Nem lehetett tudni. Ill\u233?s azonban k\u233?sz volt b\u225?
rkit meg\u246?lni, aki meg akarn\u225? al\u225?zni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n is elpusztultam, mint ez a v\u225?ros \u8211? mondta a fi\u250?nak.
\u8211? De, ak\u225?rcsak a v\u225?ros, m\u233?g \u233?n sem teljes\u237?tettem a
k\u252?ldet\u233?semet.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? mosolygott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy besz\u233?lsz, mint r\u233?gen \u8211?
mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne hagyd, hogy megt\u233?vesszenek a szavak. Azel\u337?tt az volt a c\u233?
lom, hogy letasz\u237?tsam J\u233?zabelt a tr\u243?nr\u243?l, \u233?s
visszavezessem Izraelt az \u218?rhoz, most azonban, hogy \u336? elfeledkezett
r\u243?lunk, nek\u252?nk is el kell feledkezn\u252?nk \u336?r\u243?la. Az az \u233?
n k\u252?ldet\u233?sem, hogy v\u233?ghezvigyem, amit te k\u233?rsz t\u337?
lem.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? gyanakodva n\u233?zett r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Isten n\u233?lk\u252?l any\u225?m nem fog visszat\u233?rni a holtak k\u246?
z\u252?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s megsimogatta a fej\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Any\u225?dnak csak a teste ment el. \u336? maga tov\u225?bbra is itt van
vel\u252?nk, hiszen, ahogy mondta is, \u337? Akbar. Seg\u237?ten\u252?nk kell, hogy
visszanyerhesse r\u233?gi sz\u233?ps\u233?g\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Szinte kihalt volt a v\u225?ros. Az utc\u225?kon \u246?regek, asszonyok \u233?s
gyerekek bolyongtak, \u233?s \u250?jra meg \u250?jra megism\u233?tl\u337?d\u246?tt
az \u233?jjel l\u225?tott jelenet. \u218?gy l\u225?tszott, az emberek nemigen
tudj\u225?k, mihez is kezdjenek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Valah\u225?nyszor szembej\u246?tt valaki, a fi\u250? \u233?szrevette, hogy
Ill\u233?s er\u337?sen megszor\u237?tja a kard markolat\u225?t. Az emberek azonban
k\u246?z\u246?ny\u246?snek mutatkoztak: legt\u246?bben felismert\u233?k az izraeli
pr\u243?f\u233?t\u225?t, n\u233?h\u225?nyan biccentettek is neki, de senki sem
sz\u243?lt hozz\u225?, m\u233?g gy\u369?l\u246?lk\u246?d\u337? szavak sem
hallatszottak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?g a d\u252?h is kiveszett bel\u337?l\u252?k \u8211? gondolta
Ill\u233?s, \u233?s k\u246?zben az \u214?t\u246?dik Hegyet n\u233?zte, amelynek
most is az \u246?r\u246?k\u246?s felh\u337?k rejtett\u233?k el a cs\u250?cs\u225?t.
Ill\u233?snek esz\u233?be jutottak az \u218?r szavai: {\i
holttesteiteket b\u225?lv\u225?nyaitok holttetemeire h\u225?nyatom, \u233?s
megut\u225?l titeket az \u233?n lelkem. [\u8230?]..\u233?s pusztas\u225?gg\u225?
lesz a ti f\u246?ldetek, v\u225?rosaitok pedig sivatagg\u225?. [\u8230?] Akik pedig
megmaradnak k\u246?z\u252?letek, azoknak a sz\u237?v\u233?be gy\u225?vas\u225?
got \u246?nt\u246?k [\u8230?], \u233?s megkergeti \u337?ket a sz\u225?llong\u243?
falev\u233?l z\u246?rren\u233?se. [\u8230?] \u201?s egym\u225?sra hullanak,
[\u8230?] pedig senki sem kergeti \u337?ket.}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?m, mit tett\u233?l. Uram: betartottad a szavad, \u233?s az \u233?
l\u337?halottak tov\u225?bbra is itt j\u225?rnak a F\u246?ld\u246?n. \u201?s Akbar
a kiv\u225?lasztott v\u225?ros, amely mened\u233?ket ny\u250?jt
nekik.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tov\u225?bbmentek a f\u337?t\u233?rre, le\u252?ltek egy t\u246?rmel\u233?khalom
tetej\u233?re, \u233?s k\u246?r\u252?ln\u233?ztek. Kegyetlenebb \u233?s
irgalmatlanabb volt a pusztul\u225?s, mint amilyenre Ill\u233?s sz\u225?m\u237?
tott; a legt\u246?bb h\u225?z teteje beszakadt, mindent el\u246?nt\u246?tt a mocsok
\u233?s a rovarhad.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? El kell hordanunk a halottakat \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? K\u252?
l\u246?nben a pestis a f\u337?kapun \u225?t s\u233?t\u225?l be a v\u225?
rosba.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? les\u252?t\u246?tt szemmel hallgatta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Emeld f\u246?l a fejedet \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? Sokat kell
dolgoznunk, ha azt akarjuk, hogy any\u225?d el\u233?gedett legyen vel\u252?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? azonban nem engedelmeskedett; most kezdte felfogni, hogy azok alatt a
romok alatt valahol az a test is ott fekszik, amely \u233?letet adott neki, \u233?s
ez a test ugyanolyan \u225?llapotban lehet, mint a t\u246?bbi itt k\u246?r\u252?
l\u246?tte\u8230?\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem er\u337?ltette. F\u246?l\u225?llt, v\u225?ll\u225?ra emelt egy
holttestet, \u233?s a t\u233?r k\u246?zep\u233?re vitte. Nem tudta f\u246?lid\u233?
zni, hogy rendelkezik az \u218?r a holtak temet\u233?s\u233?r\u337?l: csak az
\u233?rdekelte, hogy megakad\u225?lyozza a pestist, annak pedig csak egyetlen
m\u243?dja van, ha elhamvasztja a hull\u225?kat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Eg\u233?sz d\u233?lel\u337?tt dolgozott. A fi\u250? nem t\u225?g\u237?tott a
hely\u233?r\u337?l, \u233?s egy pillanatra sem n\u233?zett f\u246?l, de most is
h\u369? maradt az anyj\u225?nak tett \u237?g\u233?ret\u233?hez: egyetlen k\u246?
nnye sem hullott Akbar f\u246?ldj\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy asszony meg\u225?llt, \u233?s egy darabig eln\u233?zte Ill\u233?s munk\u225?
j\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az, aki az \u233?l\u337?k gondjaival foglalkozott, most holttesteket
rakosgat \u8211? jegyezte meg.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hol vannak az akbari f\u233?rfiak? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Elmentek, \u233?s azt a keveset is magukkal vitt\u233?k, ami m\u233?g
megmaradt. M\u225?r semmi sincs, ami\u233?rt \u233?rdemes itt maradni. Csak azok
nem hagyt\u225?k el a v\u225?rost, akik k\u233?ptelenek r\u225?: az aggok, \u246?
zvegyek \u233?s \u225?rv\u225?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Pedig nemzed\u233?kek \u243?ta itt \u233?ltek. Az ember semmir\u337?l sem
mondhat le ilyen k\u246?nnyen.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Pr\u243?b\u225?ld olyasvalakinek megmagyar\u225?zni, aki minden\u233?t
elvesztette.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Seg\u237?ts \u8211? mondta Ill\u233?s, \u233?s k\u246?zben egy m\u225?sik
holttestet emelt a v\u225?ll\u225?ra, hogy a halom tetej\u233?re tegye. \u8211?
El\u233?getj\u252?k \u337?ket, hogy a pestis isten\u233?nek esz\u233?be ne jusson
ell\u225?togatni hozz\u225?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Retteg az \u233?gett h\u250?s szag\u225?t\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u246?jj\u246?n csak a pestis istene \u8211? felelte az asszony.
\u8211? \u201?s vigyen el benn\u252?nket a lehet\u337?
leggyorsabban.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem hagyta abba a munk\u225?t. Az asszony le\u252?lt a fi\u250?
mell\u233?, \u233?s n\u233?zte, hogy Ill\u233?s mit csin\u225?l. Egy id\u337?
m\u250?lva ism\u233?t odament hozz\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt akarsz megmenteni egy hal\u225?lra \u237?t\u233?lt v\u225?
rost?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy \u233?rzem, ha meg\u225?llok gondolkozni, nem tudom megtenni, amit
akarok \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Igaza volt az \u246?reg p\u225?sztornak: nem tehet m\u225?st, el kell felejtenie
bizonytalans\u225?gokkal telt m\u250?ltj\u225?t, \u233?s \u250?j t\u246?rt\u233?
netet kell teremtenie mag\u225?nak. Az egykori pr\u243?f\u233?ta, egy asszonnyal
egy\u252?tt, a h\u225?zuk l\u225?ngjai k\u246?zt lelte hal\u225?l\u225?t; az a
f\u233?rfi meg, akiv\u233? lett, m\u225?r nem hisz Istenben, ann\u225?l t\u246?bb
k\u233?tely lakozik benne. De m\u233?g mindig \u233?l, pedig szembesz\u225?llt az
isteni \u225?tkokkal. Ha tov\u225?bb akar menni a maga \u250?tj\u225?n, azt kell
tennie, amit elhat\u225?rozott.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony kiv\u225?lasztott egy k\u246?nnyebb tetemet, \u233?s a l\u225?b\u225?
n\u225?l fogva odah\u250?zta a halomhoz, amelyet Ill\u233?s
rakott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem az\u233?rt, mert f\u233?lek a pestis isten\u233?t\u337?l \u8211?
mondta. \u8211? Nem is Akbar\u233?rt, hiszen \u250?gyis nemsok\u225?ra
visszaj\u246?nnek az assz\u237?rok. Hanem az\u233?rt a kisfi\u250?\u233?rt, aki ott
\u252?l lehajtott fejjel; r\u225? kell j\u246?nnie, hogy m\u233?g el\u337?tte az
\u233?let.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?sz\u246?n\u246?m \u8211? mondta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ne h\u225?l\u225?lkodj. Itt a romok k\u246?z\u246?tt valahol meg fogjuk
majd tal\u225?lni a fiam test\u233?t. Nagyj\u225?b\u243?l annyi id\u337?s volt,
mint ez a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony eltakarta az arc\u225?t a kez\u233?vel, \u233?s keservesen s\u237?rt.
Ill\u233?s gy\u246?ng\u233?den megfogta a karj\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Sosem fog elm\u250?lni a f\u225?jdalom, amelyet mindketten \u233?rz\u252?
nk, de majd a munka seg\u237?t elviselni. F\u225?radt testen nem fog a
szenved\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az eg\u233?sz napot ezzel a rettenetes munk\u225?val t\u246?lt\u246?tt\u233?k,
holttesteket szedegetve \u233?s halomba rakva; fiatal volt a legt\u246?bb \u225?
ldozat, akikr\u337?l azt gondolt\u225?k az assz\u237?rok, hogy az akbari sereg
tagjai. Ill\u233?s egyikben-m\u225?sikban valamelyik bar\u225?tj\u225?ra ismert,
\u233?s megsiratta \u337?ket \u8211? de nem hagyta abba a munk\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
K\u233?s\u337? d\u233?lut\u225?nra mindketten kimer\u252?ltek. M\u233?g \u237?gy
se, t\u225?volr\u243?l se volt elegend\u337? a munk\u225?juk; de senki m\u225?s nem
seg\u237?tett nekik Akbar lak\u243?i k\u246?z\u252?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?s az asszony visszament a fi\u250? mell\u233?. Az most emelte
f\u246?l el\u337?sz\u246?r a fej\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?hes vagyok \u8211? mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Keresek valamit \u8211? felelte az asszony. \u8211? Sok \u233?lelem van
elrejtve sok akbari h\u225?zban, hossz\u250? ostromra sz\u225?m\u237?tottak az
emberek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hozz \u233?lelmet nekem \u233?s magadnak, mert mi ketten arcunk ver\u237?
t\u233?k\u233?vel dolgoztunk a v\u225?ros\u233?rt \u8211? mondta Ill\u233?s.
\u8211? De ha ez a fi\u250? is enni akar, \u337? maga gondoskodj\u233?k mag\u225?
r\u243?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszony meg\u233?rtette; \u337? is \u237?gy tett volna a fi\u225?val. Elment
oda, ahol a h\u225?za volt azel\u337?tt; az \u233?rt\u233?kes t\u225?rgyak ut\u225?
n kutat\u243? fosztogat\u243?k szinte mindent felforgattak, \u233?s \u246?
sszet\u246?rve hevert a f\u246?ld\u246?n az asszony ed\u233?ny gy\u369?jtem\u233?
nye, amelynek a leg\u252?gyesebb akbari \u252?vegk\u233?sz\u237?t\u337? mesterek
k\u233?sz\u237?tett\u233?k a darabjait. Az asszony azonban megtal\u225?lta
elrakt\u225?rozott lisztj\u233?t \u233?s sz\u225?r\u237?tott gy\u252?m\u246?
lcs\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Visszament a t\u233?rre, \u233?s megosztotta Ill\u233?ssel az \u233?tel egy r\u233?
sz\u233?t. A fi\u250? nem sz\u243?lt semmit.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy \u246?regember l\u233?pett hozz\u225?juk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? L\u225?ttam, hogy eg\u233?sz nap a holttestek \u246?sszegy\u369?jt\u233?
s\u233?vel foglalkoztatok \u8211? mondta. \u8211? Csak vesztegetitek az id\u337?
t\u246?ket; nem tudj\u225?tok, hogy visszaj\u246?nnek az assz\u237?rok, ha T\u237?
ruszt \u233?s Szidont is elfoglalt\u225?k? K\u246?lt\u246?zz\u233?k csak ide a
pestis istene, \u233?s puszt\u237?tsa el \u337?ket is.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u337?\u233?rt\u252?k \u233?s nem is magunk\u233?rt tessz\u252?k
\u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s. \u8211? Ez az asszony az\u233?rt dolgozik, mert
meg akarja tan\u237?tani egy gyereknek, hogy m\u233?g van j\u246?v\u337?. \u201?n
pedig az\u233?rt teszem, hogy megmutassam, m\u225?r nincs m\u250?
lt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A pr\u243?f\u233?ta m\u225?r nem vesz\u233?lyes a nagy t\u237?ruszi
hercegn\u337?re: micsoda meglepet\u233?s! \u201?lete v\u233?g\u233?ig korm\u225?
nyozhatja J\u233?zabel Izraelt, nek\u252?nk pedig mindig lesz hov\u225? menek\u252?
lni, ha az assz\u237?rok nem b\u225?nnak k\u246?ny\u246?r\u252?letesen a legy\u337?
z\u246?ttekkel.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem felelt. Most furcs\u225?n t\u225?volinak hangzott az a n\u233?v,
amely azel\u337?tt annyi gy\u369?l\u246?letet kavart f\u246?l
benne.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbar mindenk\u233?ppen \u250?jj\u225?\u233?p\u252?l \u8211? folytatta az
aggasty\u225?n. \u8211? Az istenek mondj\u225?k meg, hol \u233?p\u252?ljenek a
v\u225?rosok, ez\u233?rt nem is fogj\u225?k \u225?tengedni \u337?ket a
pusztul\u225?snak; de az ut\u225?nunk j\u246?v\u337? nemzed\u233?kekre is
hagyhatjuk ezt a munk\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hagyhatjuk. De nem tessz\u252?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s h\u225?tat ford\u237?tott az \u246?regembernek, \u233?s berekesztette a
besz\u233?lget\u233?st.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mindh\u225?rman a szabad \u233?g alatt, a harmatos f\u246?ld\u246?n aludtak. Az
asszony mag\u225?hoz \u246?lelte a fi\u250?t, \u233?s \u233?szrevette, hogy korog
az \u233?hs\u233?gt\u337?l a gyerek gyomra. Megfordult a fej\u233?ben, hogy enni ad
neki egy keveset, de r\u246?gt\u246?n meg is gondolta mag\u225?t: a testi f\u225?
radts\u225?g val\u243?ban csillap\u237?tja a f\u225?jdalmat, m\u225?rpedig ez a
fi\u250? l\u225?that\u243?an nagyon szenved, az lenne h\u225?t legjobb, ha
elfoglaln\u225? mag\u225?t valamivel. Tal\u225?n r\u225?viszi az \u233?hs\u233?g,
hogy dolgozzon.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap Ill\u233?s meg az asszony \u250?jra munk\u225?hoz l\u225?ttak.
Ism\u233?t felbukkant az el\u337?z\u337? esti aggasty\u225?
n.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Semmi dolgom, sz\u237?vesen seg\u237?ten\u233?k \u8211? mondta, \u8211? De
ahhoz gyenge vagyok, hogy holttesteket cipeljek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gy\u369?jts h\u225?t apr\u243?f\u225?t \u233?s t\u233?gl\u225?t. S\u246?
p\u246?rd \u246?ssze a hamut. Az \u246?reg pedig nekil\u225?tott, \u233?s tette,
amit azok k\u233?rtek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikor a nap az \u233?gbolt k\u246?zep\u233?re \u233?rt, Ill\u233?s kimer\u252?lten
telepedett le a f\u246?ldre. Tudta, hogy mellette az \u337?rangyala, de nem
hallgathatja t\u246?bb\u233?. \u8211? Mi haszna volna? Amikor kellett, nem tudott
seg\u237?teni rajtam, most pedig m\u225?r nem k\u233?rek a tan\u225?csaib\u243?l;
csak egy dolgom van, hogy rendet tegyek ebben a v\u225?rosban, \u233?s
bebizony\u237?tsam Istennek, hogy szembe merek sz\u225?llni Vele, \u233?s
azut\u225?n a magam \u250?tj\u225?t j\u225?rom tov\u225?bb.\par\pard\plain\hyphpar}
{
Jeruzs\u225?lem nincs messze; csak h\u233?t napi j\u225?r\u225?s, \u233?s \u250?
tk\u246?zben nem kell neh\u233?z szakaszokon \u225?tkelni, de Jeruzs\u225?lemben
\u225?rul\u243?nak tartj\u225?k, \u233?s{\i
{\b
}}keresik. Tal\u225?n jobb lenne Damaszkuszba mennie, vagy egy g\u246?r\u246?g
v\u225?rosba, ahol be\u225?llhatna \u237?rnoknak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Valaki meg\u233?rintette a v\u225?ll\u225?t. H\u225?trafordult: a fi\u250? \u225?
llt ott, kis ed\u233?ny a kez\u233?ben.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az egyik h\u225?zban tal\u225?ltam \u8211? mondta a fi\u250?, \u233?s
odany\u250?jtotta Ill\u233?snek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az ed\u233?nyben v\u237?z volt. Ill\u233?s az utols\u243? cs\u246?ppig
kiitta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egy\u233?l valamit \u8211? mondta a fi\u250?nak. \u8211? Dolgozol, jutalmat
\u233?rdemelsz.\par\pard\plain\hyphpar}{
A megsz\u225?ll\u225?s \u233?jszak\u225?ja \u243?ta el\u337?sz\u246?r l\u225?tott
Ill\u233?s mosolyt a gyerek arc\u225?n; a fi\u250? a nyaka k\u246?z\u233? kapta a
l\u225?b\u225?t, \u233?s meg sem \u225?llt, m\u237?g oda nem \u233?rt, ahol az
asszony a gy\u252?m\u246?lcs\u246?t \u233?s a lisztet
hagyta.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s folytatta a munk\u225?t; bement az \u246?sszed\u337?lt h\u225?zakba,
eltakar\u237?totta a t\u246?rmel\u233?ket, kih\u250?zta a holttesteket, \u233?s a
t\u233?r k\u246?zep\u233?n egyre n\u246?vekv\u337? halomhoz vitte \u337?ket.
M\u225?r leesett a k\u246?t\u233?s, amelyet a p\u225?sztor tett a karj\u225?ra, de
nem t\u246?r\u337?d\u246?tt vele; \u246?nmag\u225?nak is megkellett mutatnia, hogy
el\u233?g er\u337?s a m\u233?lt\u243?s\u225?ga visszaszerz\u233?s\u233?
hez.\par\pard\plain\hyphpar}{
Igaza van az \u246?regembernek, aki most a t\u233?ren sz\u233?tsz\u243?rt
szem\u233?t \u246?sszegy\u369?jt\u233?s\u233?vel foglalkozott; nemsok\u225?ra
visszat\u233?r az ellens\u233?g, \u233?s annak a f\u225?nak a gy\u252?m\u246?
lcs\u233?t is \u233?lvezni fogja, amelyet nem \u337? \u252?ltetett. Ill\u233?s
azoknak a munk\u225?j\u225?t v\u233?gezte, akik meggyilkolt\u225?k \u233?lete
egyetlen szeretett asszony\u225?t, az assz\u237?rok ugyanis k\u246?zismerten
babon\u225?sak, teh\u225?t \u250?gyis \u250?jj\u225?\u233?p\u237?tett\u233?k volna
Akbart. Hit\u252?k szerint az istenek meghat\u225?rozott rend szerint hintett\u233?
k el a v\u225?rosokat, \u250?gy, hogy \u246?sszhangban legyenek v\u246?lgyekkel,
foly\u243?kkal, tengerekkel \u233?s \u225?llatokkal. \u201?s minden v\u225?rosban
fenntartottak maguknak egy megszentelt zugot, ahol megpihenhetnek vil\u225?gj\u225?
r\u243?, hossz\u250? \u250?tjaik k\u246?zben. Ha elpusztult egy v\u225?ros,
retteg\u233?s vett er\u337?t az assz\u237?rokon, hogy a f\u246?ldre zuhanhat az
\u233?gboltozat.\par\pard\plain\hyphpar}{
A legenda szerint, Akbar alap\u237?t\u243?ja t\u246?bb \u233?vsz\u225?zaddal
azel\u337?tt \u233?rkezett \u233?szak fel\u337?l. \u218?gy d\u246?nt\u246?tt,
megpihen ott, \u233?s hogy k\u246?nnyen megtal\u225?lja, hol hagyta a holmij\u225?
t, egy fa\u225?gat sz\u250?rt a f\u246?ldbe. M\u225?snap azonban nem tudta
kih\u250?zni az \u225?gat a f\u246?ldb\u337?l, \u233?s ekkor meg\u233?rtette a
vil\u225?gegyetem akarat\u225?t; k\u337?vel jel\u246?lte meg a helyet, ahol a csoda
t\u246?rt\u233?nt, \u233?s m\u233?g egy forr\u225?st is tal\u225?lt a k\u246?
zel\u233?ben. Apr\u225?nk\u233?nt k\u252?l\u246?nf\u233?le t\u246?rzsek telepedtek
meg a k\u337? \u233?s a k\u250?t k\u246?r\u252?l: \u237?gy sz\u252?letett meg
Akbar.\par\pard\plain\hyphpar}{
A korm\u225?nyz\u243? egyszer azt magyar\u225?zta Ill\u233?snek, hogy, a f\u246?
n\u237?ciai hagyom\u225?ny szerint, minden v\u225?ros {\i
harmadik pont}{\i
{\b
, }}vagyis \u246?sszek\u246?t\u337? elem az \u201?g akarata \u233?s a F\u246?ld
akarata k\u246?zt. A vil\u225?gmindens\u233?g n\u246?v\u233?nyt nevel a magb\u243?
l, amelynek a term\u337?f\u246?ld teszi lehet\u337?v\u233? a n\u246?veked\u233?
s\u233?t, majd j\u246?n az ember, betakar\u237?tja, \u233?s hazaviszi a v\u225?
rosba, azt\u225?n felaj\u225?nlja az isteneknek az \u225?ldozatokat, amelyeket
v\u233?g\u252?l a szent hegyekbe visz, \u233?s otthagy. Ill\u233?s nem volt k\u252?
l\u246?n\u246?sebben vil\u225?gl\u225?tott v\u225?ndor, de tudta, hogy sz\u225?mos
n\u233?p hasonl\u243? felfog\u225?st vall.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az assz\u237?rok att\u243?l f\u233?ltek, hogy \u233?lelem n\u233?lk\u252?l maradnak
az \u214?t\u246?dik Hegy istenei; nem akart\u225?k felbor\u237?tani a vil\u225?g
egyens\u250?ly\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt is foglalkoztatnak ilyen gondolatok, hiszen tudom, hogy az
\u233?n akaratom \u233?s az \u233?n Uram akarata k\u246?zt folyik a harc, \u233?s
hogy az \u233?n Uram cserben hagyott megpr\u243?b\u225?ltat\u225?
saimban?\par\pard\plain\hyphpar}{
Hasonl\u243? \u233?rz\u233?se t\u225?madt, mint tegnap, amikor fell\u225?zadt Isten
ellen. Mintha elfeledkezett volna valami fontosr\u243?l, \u233?s hi\u225?ba
kutatott az eml\u233?kezet\u233?ben, nem siker\u252?lt r\u225?j\u246?nnie, hogy
mir\u337?l feledkezett meg.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ettelt m\u233?g egy nap. M\u225?r a legt\u246?bb holttestet \u246?sszeszedt\u233?k,
amikor felbukkant egy m\u225?sik asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs mit ennem \u8211? mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nek\u252?nk sincs \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s. \u8211? Tegnap \u233?
s ma h\u225?romfel\u233? osztottuk azt, ami egynek volt f\u233?lret\u233?ve.
N\u233?zz k\u246?r\u252?l \u233?lelem ut\u225?n, \u233?s ha tal\u225?lsz, sz\u243?
lj nekem is.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hol keressem?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u233?rdezd a gyerekeket. \u336?k mindent tudnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ami\u243?ta v\u237?zzel k\u237?n\u225?lta Ill\u233?st, a fi\u250? mintha kiss\u233?
visszanyerte volna az \u233?letkedv\u233?t. Ill\u233?s az \u246?regemberhez k\u252?
ldte, hogy seg\u237?tsen neki szemetet meg t\u246?rmel\u233?ket \u246?sszeszedni,
de nem siker\u252?lt huzamosabban munk\u225?ra fognia; most \u233?ppen m\u225?s
gyerekekkel j\u225?tszott a t\u233?r egyik sark\u225?ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Jobb \u237?gy. Fog m\u233?g \u337? is verejt\u233?kezni, ha feln\u337?.
\u8211? De azt m\u233?gse b\u225?nta meg Ill\u233?s, hogy egy \u225?ll\u243? \u233?
jszak\u225?n \u225?t \u233?heztette azzal az \u252?r\u252?ggyel, hogy dolgoznia
kell; ha \u250?gy b\u225?nt volna vele, mint szeg\u233?ny kis \u225?rv\u225?val,
gyilkos katon\u225?k \u225?ldozat\u225?val, a fi\u250? sosem l\u225?balt volna ki
abb\u243?l a leverts\u233?gb\u337?l, amely a v\u225?rosba \u233?rkez\u233?s\u252?k
napj\u225?n vett er\u337?t rajta. Ill\u233?s n\u233?h\u225?ny napig nem is akart
foglalkozni vele, hogy maga tal\u225?ljon v\u225?laszt mindazokra a k\u233?rd\u233?
sekre, amelyek a t\u246?rt\u233?ntek ut\u225?n \u246?tl\u246?ttek fel
benne.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Honnan tudhatn\u225?nak b\u225?rmit is a gyerekek? \u8211? makacskodott
az \u233?lelmet keres\u337? asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gy\u337?z\u337?dj meg r\u243?la te magad.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s seg\u237?t\u337?t\u225?rsai, az asszony m\u233?g az \u246?regember
ezut\u225?n annyit l\u225?ttak, hogy \u233?hes sorst\u225?rsuk sz\u243?ba elegyedik
a t\u233?ren j\u225?tsz\u243? gyerekekkel. Azok v\u225?laszoltak is valamit, amire
az asszony megfordult, elmosolyodott, majd elt\u369?nt a t\u233?r egyik sark\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy tal\u225?ltad ki, hogy a gyerekek tudni fogj\u225?k? \u8211? k\u233?
rdezte az \u246?regember.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u218?gy, hogy \u233?n magam is voltam gyerek, \u233?s tudom, hogy a
gyerekeknek soha sincs m\u250?ltjuk \u8211? felelte Ill\u233?s, \u233?s ism\u233?t
esz\u233?be jutott a p\u225?sztor meg a besz\u233?lget\u233?s\u252?k. \u8211? A
megsz\u225?ll\u225?s \u233?jszak\u225?j\u225?n \u250?rr\u225? lett rajtuk az
iszony, de elm\u250?lt, m\u225?r nem t\u246?r\u337?dnek vele; hatalmas j\u225?
t\u233?kbirodalomm\u225? alakult \u225?t a v\u225?ros, ahol h\u225?bor\u237?
tatlanul j\u225?rhatnak-kelhetnek. Nyilv\u225?nval\u243?, hogy el\u337?bb-ut\u243?
bb r\u225?tal\u225?lnak azokra a k\u233?szletekre, amelyeket az ostromra k\u233?
sz\u252?l\u337? v\u225?rosiak halmoztak f\u246?l. H\u225?rom olyan{\b
}dolog van, amelyet mindig eltanulhat a feln\u337?tt a gyerekt\u337?l: hogy kell
ok n\u233?lk\u252?l \u246?r\u252?lni, hogy kell mindig valamilyen foglalatoss\u225?
gba mer\u252?lni, \u233?s hogy kell k\u237?m\u233?letlen\u252?l kiharcolnia
mag\u225?nak azt, amit \u337? akar. Ennek a fi\u250?nak a kedv\u233?\u233?rt
t\u233?rtem vissza Akbarba.\par\pard\plain\hyphpar}{
Aznap d\u233?lut\u225?n m\u233?g n\u233?h\u225?ny id\u337?s ember \u233?s asszony
j\u225?rult hozz\u225? a holtak eltakar\u237?t\u225?s\u225?nak munk\u225?j\u225?
hoz. A gyerekek a d\u246?gev\u337? madarakat hessegett\u233?k, \u233?s fa- meg
kelme darabokat keresg\u233?ltek. Amikor lesz\u225?llt az \u233?jszaka. Ill\u233?s
t\u252?zet gy\u250?jtott a sz\u246?rny\u369?s\u233?gesen nagyra n\u337?tt
emberhalom alatt. Akbar marad\u233?k lak\u243?i csendben szeml\u233?lt\u233?k az
\u233?g fel\u233? sz\u225?ll\u243? f\u252?st\u246?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Amikorra v\u233?gzett ezzel a munk\u225?val, Ill\u233?s \u250?gy elf\u225?radt,
hogy val\u243?s\u225?ggal \u246?sszeesett. Elalv\u225?s el\u337?tt azonban
ism\u233?t elfogta az az \u233?rz\u233?s, amely m\u225?r reggel is nyugtalan\u237?
totta: hogy valami k\u233?ts\u233?gbeesetten pr\u243?b\u225?l ism\u233?t az
esz\u233?be jutni. Semmi k\u246?ze sem volt ennek az Akbarban szerzett
tapasztalataihoz, ink\u225?bb valami r\u233?gi t\u246?rt\u233?net volt, amely
mintha magyar\u225?zatot k\u237?n\u225?lt volna az esem\u233?
nyekre.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
J\u225?kob pedig egyed\u252?l marada, \u233?s tusakodik vala \u337?vele egy f\u233?
rfi\u250?, eg\u233?sz a hajnal felj\u246?vetel\u233?ig. Aki mikor l\u225?t\u225?,
hogy nem vehet rajta er\u337?t, [\u8230?] monda n\u233?ki: Bocs\u225?ss el engem
[\u8230?]: \u201?s monda J\u225?kob: Nem bocs\u225?tlak el t\u233?ged, m\u237?g meg
nem \u225?ldasz engemet. \u201?s monda n\u233?ki: Mi a te neved. \u201?s \u243?
monda: J\u225?kob. Amaz pedig monda: Nem J\u225?kobnak mondatik ezut\u225?n a te
neved, hanem Izraelnek, \u8211? mert k\u252?zd\u246?tt\u233?l Istennel \u233?s
emberekkel, \u233?s gy\u337?zt\u233?l.}\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s felriadt \u225?lm\u225?b\u243?l, \u233?s a mennyboltra n\u233?zett. Ez
volt az a t\u246?rt\u233?net, amely nem jutott esz\u233?be!\par\pard\plain\hyphpar}
{
Sok-sok \u233?vvel azel\u337?tt J\u225?kob \u337?satya t\u225?bort vert valahol;
egyszer, egy \u233?jszaka bel\u233?pett valaki a s\u225?tr\u225?ba, akivel
azt\u225?n hajnalhasad\u225?sig birk\u243?zott. Tudta J\u225?kob, hogy maga az
\u218?r az ellenfele, m\u233?gis birokra kelt vele. Az idegen virradatig sem tudta
legy\u337?zni J\u225?kobot; \u233?s csak akkor \u233?rt v\u233?get a tusa, amikor
Isten beleegyezett, hogy \u225?ld\u225?s\u225?t adja J\u225?
kobra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Nemzed\u233?kr\u337?l nemzed\u233?kre sz\u225?llt ez a t\u246?rt\u233?net, hogy
soha senki el ne felejtse: olykor harcolni kell Istennel. Egyszer minden emberi
l\u233?ny \u233?let\u233?be belehas\u237?t a trag\u233?dia; lehet, hogy egy v\u225?
ros pusztul\u225?sa, egy gyermek hal\u225?la, valami hamis v\u225?d, valami
betegs\u233?g, amely mind\u246?r\u246?kre megnyomor\u237?t benn\u252?nket. Isten
most \u337?t, Ill\u233?st sz\u243?l\u237?tja, hogy szeg\u252?lj\u246?n csak
szembe \u336?vele, \u233?s k\u246?zben a k\u233?rd\u233?s\u233?re is v\u225?
laszoljon; \u8222?Mi\u233?rt ragaszkodol annyira a l\u233?thez, hiszen oly r\u246?
vid, \u233?s oly sok benne a szenved\u233?s? Mi \u233?rtelme van a
harcodnak?\u8221?\par\pard\plain\hyphpar}{
Az az ember, aki nem tud v\u225?laszolni erre a k\u233?rd\u233?sre, belenyugszik a
sors\u225?ba. Az a m\u225?sik meg, aki keresi l\u233?t\u233?nek \u233?rtelm\u233?t,
\u250?gy tal\u225?lja, hogy igazs\u225?gtalan az Isten, ez\u233?rt szembesz\u225?ll
a sors\u225?val. \u201?s abban a pillanatban valami m\u225?sf\u233?le t\u369?z
ereszkedik al\u225? az \u233?gb\u337?l, nem az, amely gyilkol, hanem az, amely
lerombol r\u233?gi falakat, \u233?s minden emberi l\u233?ny el\u337?tt felt\u225?
rja igazi lehet\u337?s\u233?geit. A gy\u225?v\u225?k sosem engedik, hogy l\u225?
ngra lobbantsa sz\u237?v\u252?ket ez a t\u369?z, mert \u337?k csak arra v\u225?
gynak, hogy az \u250?j helyzet a lehet\u337? leggyorsabban visszav\u225?ltozz\u233?
k olyann\u225?, amilyen volt, \u233?s \u337?k tov\u225?bbra is a szok\u225?sos
m\u243?don gondolkodhassanak. A b\u225?trak azonban t\u369?zre vetik, ami r\u233?
gi, \u233?s ak\u225?r \u243?ri\u225?si bels\u337? szenved\u233?s \u225?r\u225?n is,
mindent maguk m\u246?g\u246?tt hagynak, m\u233?g Istent is, \u233?s haladnak
tov\u225?bb, el\u337?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A b\u225?trak mindig cs\u246?k\u246?ny\u246?sek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Odaf\u246?nt el\u233?gedetten mosolyog az \u218?r, mert \u233?ppen ezt akarta, hogy
mindenki maga legyen felel\u337?s a maga \u233?let\u233?\u233?rt. Hiszen \u336?
minden tehets\u233?g k\u246?z\u252?l a Legnagyobbal aj\u225?nd\u233?kozta meg
gyermekeit: hogy k\u233?pesek legyenek megv\u225?logatni a tetteiket, \u233?s
d\u246?nteni tudjanak fel\u337?l\u252?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Csak azok a f\u233?rfiak \u233?s n\u337?k mer\u233?szelnek szembesz\u225?llni
\u336?vele, akiknek ez a szent l\u225?ng \u233?g a sz\u237?v\u252?kben. Csak \u337?
k ismerik az \u336? szeretet\u233?hez visszavezet\u337? utat, mert imm\u225?r
\u233?rtik, hogy nem b\u252?ntet\u233?s, hanem kih\u237?v\u225?s a trag\u233?
dia.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s l\u233?p\u233?sr\u337?l l\u233?p\u233?sre \u225?ttekintette az \u233?
let\u233?t; onnant\u243?l fogva, hogy odahagyta az \u225?csm\u369?helyt, \u233?s
zoksz\u243? n\u233?lk\u252?l v\u225?llalta a k\u252?ldet\u233?s\u233?t. M\u233?g ha
igazi volt is ez a k\u252?ldet\u233?s, m\u225?rpedig \u337? igazinak hitte, sosem
ny\u237?lt m\u243?dja megtudni, hogy mi t\u246?rt\u233?nt volna, ha m\u225?s \u250?
tra t\u233?r. Nem t\u233?rt m\u225?s \u250?tra, mert f\u233?lt, hogy elveszti a
hit\u233?t, buzgalm\u225?t, odaad\u225?s\u225?t. Kock\u225?zatosnak tal\u225?lta
kipr\u243?b\u225?lni azt az utat, amelyen az \u225?tlagember j\u225?r, hiszen
hozz\u225?szokhat, s\u337?t, meg is szeretheti azt az \u225?tlag\u233?letet. Nem
\u233?rtette meg, hogy \u337? maga is csak olyan, mint m\u225?sok, noha
angyalhangokat hall, \u233?s Isten olykor parancsokat ad neki; szent meggy\u337?
z\u337?d\u233?ssel hitte, hogy tiszt\u225?ban van a c\u233?ljaival, \u225?m
ek\u246?zben \u250?gy viselkedett, mint azok, akik egyetlen komoly d\u246?nt\u233?
st sem hoztak \u233?let\u252?kben.\par\pard\plain\hyphpar}{
Menek\u252?lt a k\u233?tely el\u337?l. A veres\u233?g el\u337?l. A tan\u225?
cstalans\u225?g el\u337?l. Az \u218?r azonban irgalmas volt hozz\u225?, elvezette
az elker\u252?lhetetlen szakad\u233?k\u225?ig, hogy megmutassa neki, az embernek
{\i
v\u225?lasztania, nem pedig elfogadnia kell a sors\u225?t}{\i
{\b
.}}\par\pard\plain\hyphpar}{
Sok-sok \u233?vvel azel\u337?tt, egy ugyanilyen \u233?jszak\u225?n, J\u225?kob nem
hagyta, hogy Isten elmenjen, am\u237?g meg nem \u225?ldja \u336?t. Ekkor k\u233?
rdezte t\u337?le az \u218?r: {\i
Mi a te neved?}\par\pard\plain\hyphpar}{
Ez h\u225?t a k\u233?rd\u233?s: hogy neve legyen az embernek. Amikor J\u225?kob
v\u225?laszolt, Isten \u250?j nevet adott neki, azt, hogy {\i
Izrael.}{\i
{\b
}}M\u225?r a b\u246?lcs\u337?ben nevet kap mindegyik\u252?nk, de meg kell
tanulnunk, hogy azzal a sz\u243?val, n\u233?vvel illess\u252?k az \u233?let\u252?
nket, amellyel annak \u233?rtelm\u233?t fejezz\u252?k ki.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n vagyok {\i
Akbar }{\i
{\b
\u8211? }}mondta az asszony. El kellett pusztulnia a v\u225?rosnak, \u233?s meg
kellett halnia a szeretett n\u337?nek, hogy Ill\u233?s meg\u233?rtse, az \u337?
\u233?let\u233?nek is n\u233?vre van sz\u252?ks\u233?ge. \u201?s m\u233?g abban a
pillanatban el is nevezte az \u233?let\u233?t: \u250?gy, hogy {\i
Felszabadul\u225?s.}\par\pard\plain\hyphpar}{
F\u246?lkelt, n\u233?zte a teret; a holtak hamvaib\u243?l m\u233?g mindig sz\u225?
llt f\u246?lfel\u233? a f\u252?st. Amikor meggy\u250?jtotta azokat a tetemeket,
haz\u225?j\u225?nak \u337?sr\u233?gi szok\u225?s\u225?val sz\u225?llt szembe, amely
azt k\u246?vetelte, hogy megfelel\u337? szertart\u225?ssal temess\u233?k el a
holtakat. Istennel \u233?s a hagyom\u225?nnyal bocs\u225?tkozott harcba, amikor a
hamvaszt\u225?s mellett d\u246?nt\u246?tt, de \u250?gy \u233?rezte, hogy nem
k\u246?vet el b\u369?nt, mert \u250?j helyzet \u250?j m\u243?dszert k\u237?v\u225?
n. V\u233?gtelen az Isten kegyelme, de k\u233?rlelhetetlen szigorral s\u250?jtja
azokat, akik gy\u225?v\u225?k hozz\u225?, hogy merjenek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ism\u233?t a teret n\u233?zte: azok k\u246?z\u252?l, akik megmaradtak, n\u233?
h\u225?nyan m\u225?r a roham \u243?ta nem aludtak, t\u246?bben m\u233?g mindig
merev tekintettel b\u225?multak a l\u225?ngokba, mintha az \u337? eml\u233?keiket,
m\u250?ltjukat is elem\u233?szten\u233? az a t\u369?z, Akbar k\u233?tsz\u225?z
\u233?ves b\u233?k\u233?j\u233?vel \u233?s mozdulatlans\u225?g\u225?val egy\u252?
tt. M\u225?r elm\u250?lt a f\u233?lelem \u233?s a rem\u233?ny ideje: nem maradt
m\u225?s, csak az \u250?jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?s, vagy a v\u233?gs\u337?
veres\u233?g.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mik\u233?nt Ill\u233?s, \u337?k is v\u225?laszthattak nevet maguknak. {\i
Megb\u233?k\u233?l\u233?s, B\u246?lcsess\u233?g, Szeret\u337?, Zar\u225?ndok,}{\i
{\b
}}annyi a n\u233?v, mint \u233?gen a csillag, de mindenkinek mag\u225?nak kell
nevet adnia az \u233?let\u233?nek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u246?l\u225?llt, \u233?s im\u225?ba fogott:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Harcoltam ellened, Uram, \u233?s nem sz\u233?gyenkezem \u233?rte. \u205?gy
j\u246?ttem r\u225?, hogy a magam \u250?tj\u225?t j\u225?rom, mert \u233?n k\u237?
v\u225?nom \u237?gy, nem azt teszem, amit a sz\u252?leim er\u337?ltettek r\u225?m,
vagy haz\u225?m szok\u225?sai, vagy ak\u225?r Te Magad. Hozz\u225?d, Uram,
Hozz\u225?d akarok \u233?n most visszat\u233?rni. Akaratom erej\u233?vel akarlak
dics\u233?rni, nem pedig gy\u225?v\u225?n, mint aki nem tal\u225?lt m\u225?s utat
mag\u225?nak. De hogy val\u243?ban r\u225?m ruh\u225?zd e fontos k\u252?ldet\u233?
st, tov\u225?bb kell harcolnom Ellened, mindaddig, am\u237?g meg nem \u225?ldasz
engem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u218?jj\u225?\u233?p\u237?teni Akbart. Amir\u337?l Ill\u233?s azt hitte, hogy
szembesz\u225?ll\u225?s Istennel, az val\u243?j\u225?ban nem volt m\u225?s, mint
\u250?j tal\u225?lkoz\u225?s \u336?vele.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?snap reggel ism\u233?t megjelent az az asszony, aki ennival\u243?t keresett.
De nem egyed\u252?l j\u246?tt: m\u225?s asszonyok is k\u237?s\u233?rt\u233?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? T\u246?bb rakt\u225?rat is tal\u225?ltunk \u8211? \u250?js\u225?golta.
\u8211? Sokan meghaltak, sokan elmenek\u252?ltek a korm\u225?nyz\u243?val, \u237?gy
eg\u233?sz esztend\u337?re is elegend\u337? \u233?lelm\u252?nk
lehet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Keress h\u225?t korosabb embereket, \u337?k lesznek a fel\u252?gyel\u337?k
az \u233?lelem eloszt\u225?s\u225?ban \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s. \u8211?
El\u233?g tapasztalatuk van az ilyen szervez\u337? munk\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u246?regeknek m\u225?r {\i
nincs }kedv\u252?k \u233?lni.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? M\u233?gis k\u233?rd, hogy j\u246?jjenek.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?r indult volna az asszony, de Ill\u233?s ut\u225?na sz\u243?lt, \u8211?
Tudsz-e bet\u369?kkel \u237?rni?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n megtanultam, t\u233?ged is megtan\u237?thatlak. Sz\u252?ks\u233?ged
lesz r\u225?, hogy seg\u237?ts nekem a v\u225?ros igazgat\u225?s\u225?
ban.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De visszaj\u246?nnek az assz\u237?rok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha m\u225?r itt lesznek, \u337?k is r\u225?nk szorulnak, ha korm\u225?
nyozni akarj\u225?k a v\u225?rost.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi\u233?rt cselekedj\u252?nk az ellens\u233?g jav\u225?
ra?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt, hogy mindannyian nevet adhassunk az \u233?let\u252?nknek. Az
ellens\u233?g csak eszk\u246?z, hogy pr\u243?b\u225?ra tegy\u252?k az er\u337?
nket.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az \u246?regek el is j\u246?ttek, ahogy Ill\u233?s v\u225?
rta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbarnak sz\u252?ks\u233?ge van a seg\u237?ts\u233?getekre \u8211? mondta
Ill\u233?s. \u8211? Olyan fontos ez, hogy nem engedhetitek meg magatoknak az \u246?
regs\u233?get; az a fiatals\u225?g kell most ide, amelyet m\u225?r elvesz\u237?
tettetek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudjuk, hol keress\u252?k \u8211? v\u225?laszolta az egyik. \u8211?
Eleny\u233?szett a r\u225?ncaink \u233?s csal\u243?d\u225?saink m\u246?g\u246?
tt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem igaz. Nektek sosem voltak v\u225?gy\u225?lmaitok, ez\u233?rt rejt\u337?
z\u246?tt el az ifj\u250?s\u225?gotok. Most, hogy lett egy k\u246?z\u246?s \u225?
lmunk, Akbar \u250?jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?se, itt a pillanat, hogy ism\u233?t
r\u225?tal\u225?ljatok.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy vihetn\u233?nk v\u233?ghez a lehetetlent?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Lelkesed\u233?ssel.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ism\u233?t megcsillant valami a b\u225?natt\u243?l hom\u225?lyos, f\u225?sult
szemekben. L\u225?m, \u337?k most m\u225?r nem haszontalan v\u233?nemberek,
peres \u252?gyek hallgat\u243?i, akik azt keresik, mir\u337?l besz\u233?lgessenek
majd estefel\u233?; most fontos k\u252?ldet\u233?s el\u337?tt \u225?llnak, sz\u252?
ks\u233?g van r\u225?juk.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az er\u337?sebbek m\u233?g haszn\u225?lhat\u243? anyagot v\u225?logattak a
led\u337?lt h\u225?zak romjaib\u243?l, \u233?s abb\u243?l hozt\u225?k rendbe a
l\u225?bon maradt, de megrong\u225?l\u243?dott \u233?p\u252?leteket. A legid\u337?
sebbek az el\u233?getett holttestek hamvait seg\u237?tettek sz\u233?tter\u237?teni
a f\u246?ldeken, hogy a holtakra is eml\u233?kezzenek a k\u246?vetkez\u337?
arat\u225?skor; m\u225?sok arra v\u225?llalkoztak, hogy sz\u233?tv\u225?
logass\u225?k a v\u225?ros k\u252?l\u246?nb\u246?z\u337? r\u233?szein
rendszertelen\u252?l felhalmozott gabonak\u233?szleteket, meg nekil\u225?ttak
kenyeret s\u252?tni, \u233?s vizet h\u250?zni a k\u250?tb\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
K\u233?t \u233?jszaka m\u250?lt el, majd Ill\u233?s \u246?sszeh\u237?vta a v\u225?
ros \u246?sszes megmaradt lak\u243?j\u225?t a t\u233?rre, amelyr\u337?l szinte
teljesen eltakar\u237?tott\u225?k a t\u246?rmel\u233?ket. Meggy\u250?jtottak
n\u233?h\u225?ny f\u225?kly\u225?t, \u233?s Ill\u233?s besz\u233?lni
kezdett.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs m\u225?s v\u225?laszt\u225?sunk \u8211? mondta. \u8211?
Meghagyhatn\u225?nk ezt a munk\u225?t az ellens\u233?gnek, \u225?m ezzel a
trag\u233?di\u225?b\u243?l fakad\u243? egyetlen es\u233?ly\u252?nkr\u337?l is
lemondan\u225?nk: arr\u243?l, hogy \u250?jj\u225?\u233?p\u237?ts\u252?k az \u233?
let\u252?nket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A n\u233?h\u225?ny napja el\u233?getett holtak hamvai \u225?talakulnak,
\u233?s be\u233?p\u252?lnek a tavasszal kisarjad\u243? n\u246?v\u233?nyekbe. A
megsz\u225?ll\u225?s \u233?jszak\u225?j\u225?n elvesz\u237?tett gyermek pedig
\u225?tl\u233?nyeg\u252?lt azz\u225? a sok gyerekk\u233?, aki most szabadon k\u243?
sz\u225?l a romos utc\u225?kon, \u233?s j\u225?t\u233?kosan, \u246?nfeledten hatol
be tiltott helyekre \u233?s ismeretlen h\u225?zakba. Eddig m\u233?g csak a
gyerekeknek siker\u252?lt fel\u252?lemelkedni\u252?k a t\u246?rt\u233?nteken, mert
nincsen m\u250?ltjuk, \u233?s nekik csak a jelen pillanat sz\u225?m\u237?t. T\u246?
rekedj\u252?nk h\u225?t mi is \u250?gy cselekedni, mint \u337?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Kit\u246?r\u246?lheti-e az ember a sz\u237?v\u233?b\u337?l a vesztes\u233?
ge f\u225?jdalm\u225?t? \u8211? k\u233?rdezte egy asszony.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem. De \u246?rvendhet annak, amit nyer.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s megfordult, \u233?s az \u214?t\u246?dik Hegy mindig felh\u337? bor\u237?
totta cs\u250?cs\u225?ra mutatott. A v\u225?rosfalak leoml\u225?sa ut\u225?n a
t\u233?rr\u337?l is j\u243?l l\u225?that\u243? lett a hegy.\par\pard\plain\hyphpar}
{
\u8211? \u201?n egyetlen Istenben hiszek, ti azonban \u250?gy gondolj\u225?tok,
hogy azokban a felh\u337?kben laknak az istenek, az \u214?t\u246?dik Hegy
tetej\u233?n. Nem akarok most arr\u243?l vit\u225?zni, hogy az \u233?n Istenem
er\u337?sebb vagy hatalmasabb-e; nem a k\u252?l\u246?nb\u246?z\u337?s\u233?g\u252?
nkr\u337?l, hanem a hasonl\u243?s\u225?gunkr\u243?l akarok besz\u233?lni. A
trag\u233?dia ugyanolyan \u233?rz\u233?ssel t\u246?lt\u246?tt el benn\u252?nket,
k\u233?ts\u233?gbees\u233?ssel. Mi\u233?rt t\u246?rt\u233?nt? Az\u233?rt, mert
\u250?gy gondoltuk, hogy m\u225?r minden k\u233?rd\u233?sre v\u225?laszoltunk,
m\u225?r mindent megoldottunk a lelk\u252?nkben, \u233?s \u237?gy m\u225?r minden
v\u225?ltoz\u225?st elutas\u237?tottunk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ti is, \u233?n is keresked\u337? n\u233?p gyermekei vagyunk, de a
kardforgat\u225?shoz is \u233?rt\u252?nk \u8211? folytatta Ill\u233?s. \u8211?
M\u225?rpedig a j\u243? harcos mindig tudja, hogy mi\u233?rt \u233?rdemes k\u252?
zdenie. Nem bocs\u225?tkozik \u233?rtelmetlen \u252?tk\u246?zetbe, \u233?s nem
vesztegeti az idej\u233?t apr\u243? s\u233?relmekkel.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A j\u243? harcos a veres\u233?get is elismeri. Nem marad k\u246?z\u246?
mb\u246?s ir\u225?nta, de gy\u337?zelemnek sem pr\u243?b\u225?lja felt\u252?ntetni.
Keser\u369? neki a vesztes\u233?g f\u225?jdalma, szenved a k\u246?z\u246?nyt\u337?
l, \u233?s k\u233?ts\u233?gbees\u233?sbe kergeti a mag\u225?ny. De ha t\u250?
ljutott ezeken az \u233?lm\u233?nyeken, nyalogatja egy kicsit a sebeit, \u233?s
\u250?jrakezdi az \u233?let\u233?t. Tudja a harcos, hogy sok csat\u225?b\u243?l
\u225?ll a h\u225?bor\u250?; megy h\u225?t tov\u225?bb.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?rhet benn\u252?nket sorscsap\u225?s. Tal\u225?n ki is der\u237?
thetj\u252?k az ok\u225?t, esetleg m\u225?sokat hib\u225?ztatunk miatta, \u233?s
elk\u233?pzelj\u252?k, milyen lett volna az \u233?let\u252?nk, ha nem k\u246?
vetkezik be a trag\u233?dia. De ez mind nem fontos: ami megt\u246?rt\u233?nt,
megt\u246?rt\u233?nt. Onnant\u243?l fogva el kell felejten\u252?nk a csap\u225?s
okozta f\u233?lelm\u252?nket, \u233?s meg kell kezden\u252?nk az \u250?
jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?st.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindannyian \u250?j nevet adjatok magatoknak. Ez lesz a megszentelt
nevetek, amely egyetlen sz\u243?ban foglalja \u246?ssze mindazt, ami\u233?rt eddigi
\u233?letetekben harcolni szerettetek volna. \u201?n ezt a nevet v\u225?lasztottam:
{\i
Felszabadul\u225?s.}\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy darabig cs\u246?nd volt a t\u233?ren. Azt\u225?n f\u246?l\u225?llt az az
asszony, aki els\u337?k\u233?nt seg\u237?tett Ill\u233?
snek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u233?n nevem {\i
Viszontl\u225?t\u225?s \u8211? }mondta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u233?n nevem {\i
B\u246?lcsess\u233?g \u8211? }folytatta egy \u246?regember. Az a fi\u250?,
akinek \u246?{\i
zvegy }anyj\u225?t oly nagyon szerette Ill\u233?s, ugyancsak elki\u225?ltotta
mag\u225?t:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u233?n nevem {\i
Alphabetosz!}\par\pard\plain\hyphpar}{
A t\u233?ren \u246?sszegy\u369?ltek f\u246?lnevettek. A fi\u250? elsz\u233?gyellte
mag\u225?t, \u233?s vissza\u252?lt a hely\u233?re,\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy h\u237?vhatnak valakit \u250?gy, {\i
hogy Alphabetosz?}{\i
{\b
\u8211? }}ki\u225?ltott k\u246?zbe egy m\u225?sik
fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s k\u246?zbesz\u243?lhatott volna, de \u250?gy l\u225?tta j\u243?nak, ha a
fi\u250? megtanulja egyed\u252?l is megv\u233?deni mag\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt, mert any\u225?m is tudott \u237?rni \u8211? mondta a
fi\u250?. \u8211? Ah\u225?nyszor csak bet\u369?t l\u225?tok, mindig \u337?r\u225?
fogok eml\u233?kezni.\par\pard\plain\hyphpar}{
Most senki sem nevetett. Akbari \u225?rv\u225?k, \u246?zvegyasszonyok, \u246?
regemberek egym\u225?s ut\u225?n v\u225?lasztottak nevet, sorolt\u225?k \u250?j
\u233?nj\u252?k szavait. Amikor v\u233?get \u233?rt a szertart\u225?s, Ill\u233?s
arra k\u233?rte \u337?ket, hogy mindenki kor\u225?n t\u233?rjen nyugov\u243?ra,
mert m\u225?snap reggel folytatniuk kell a munk\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
K\u233?zen fogta a fi\u250?t, \u233?s a t\u233?rnek arra a fel\u233?re vezette,
ahol n\u233?h\u225?ny v\u225?szondarabb\u243?l s\u225?torf\u233?l\u233?t fesz\u237?
tettek ki maguknak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Akkor kezdte el tan\u237?tani neki a b\u252?bloszi \u237?r\u225?
st.\par\pard\plain\hyphpar}{
Hetek lettek a napokb\u243?l, \u233?s Akbar arculata egyre v\u225?ltozott. A
fi\u250? gyorsan megtanulta a bet\u369?k \u237?r\u225?s\u225?t, \u233?s m\u225?r
\u233?rtelmes szavakat is \u246?ssze tudott \u225?ll\u237?tani bel\u337?l\u252?k;
Ill\u233?s pedig azzal a feladattal b\u237?zta meg, hogy jegyezze f\u246?l
agyagt\u225?bl\u225?kra a v\u225?ros \u250?jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?s\u233?nek
t\u246?rt\u233?net\u233?t. R\u246?gt\u246?nz\u246?tt kemenc\u233?ben \u233?
gett\u233?k kem\u233?ny cser\u233?pp\u233? az agyaglapokat, \u233?s egy id\u337?s
h\u225?zasp\u225?rra b\u237?zt\u225?k gondos meg\u337?rz\u233?s\u252?ket. A
koraesti \u246?sszej\u246?veteleken Ill\u233?s mindig azt k\u233?rte az \u246?
regekt\u337?l, hogy mes\u233?ljenek a gyermekkorukr\u243?l, \u233?s lejegyzett a
t\u246?rt\u233?netekb\u337?l, amennyit csak tudott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Olyan anyag \u337?rzi meg Akbar t\u246?rt\u233?net\u233?t, amelyet nem
puszt\u237?that el a t\u369?z \u8211? magyar\u225?zta. \u8211? Egyszer majd
ebb\u337?l tudj\u225?k meg a gyermekeink \u233?s unok\u225?ink, hogy nem nyugodtunk
bele a veres\u233?gbe, \u233?s f\u246?l\u233?be tudtunk kerekedni az elker\u252?
lhetetlennek. Err\u337?l majd p\u233?ld\u225?t vehetnek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Est\u233?nk\u233?nt, ha m\u225?r befejezte a fi\u250? tan\u237?t\u225?s\u225?t,
Ill\u233?s \u225?tgyalogolt a kihalt v\u225?roson eg\u233?szen od\u225?ig, ahol a
Jeruzs\u225?lem fel\u233? vezet\u337? \u250?t kezd\u337?d\u246?tt; kedve lett volna
f\u246?lkerekedni, de letett r\u243?la.\par\pard\plain\hyphpar}{
Kem\u233?ny munk\u225?t v\u233?gzett, csak a jelennel t\u246?r\u337?dhetett, semmi
m\u225?ssal. Tudta, hogy sz\u225?m\u237?tanak r\u225? Akbar lak\u243?i, \u337?
t\u337?le f\u252?gg a v\u225?ros helyre\u225?ll\u237?t\u225?sa; egyszer m\u225?r
csal\u243?dtak benne, amikor nem tudta megakad\u225?lyozni a k\u233?mnek v\u233?lt
ellens\u233?g hal\u225?l\u225?t, \u233?s ezzel elker\u252?lni a h\u225?bor\u250?t.
Isten azonban mindig k\u237?n\u225?l m\u233?g egy es\u233?lyt a gyermekeinek,
\u233?lnie kell h\u225?t ezzel a lehet\u337?s\u233?ggel. Meg azt\u225?n az \u246?
zvegyasszony fi\u225?t is egyre jobban megszerette, \u233?s imm\u225?r nemcsak a
b\u252?bloszi \u237?r\u225?sjeleket, hanem az \u218?rban val\u243? hitet \u233?s
\u337?seinek b\u246?lcsess\u233?g\u233?t is igyekezett \u225?tadni
neki.\par\pard\plain\hyphpar}{
De \u237?gy sem feledkezett meg r\u243?la, hogy idegen hercegn\u337? \u233?s idegen
isten uralkodik haz\u225?j\u225?ban. M\u225?r nem volt angyal, nem volt l\u225?
ngpallos; Ill\u233?s m\u225?r szabadon t\u225?vozhatott, amikor akart, \u233?s
tehette, amit j\u243?nak l\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Minden \u233?jjel szeretett volna \u250?tra kelni. \u201?s minden \u233?jjel az
\u233?g fel\u233? emelte a karj\u225?t, \u233?s \u237?gy im\u225?
dkozott:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u225?kob eg\u233?szen hajnalig birk\u243?zott, \u233?s mire
megvirradt, \u225?ld\u225?sban r\u233?szes\u252?lt. \u201?n napok, h\u243?napok
\u243?ta k\u252?zd\u246?k Veled, m\u233?gsem hallgatsz meg. M\u233?gis, ha k\u246?
r\u252?ln\u233?zel, l\u225?thatod, hogy eny\u233?m a gy\u337?zelem: Akbar f\u246?
lt\u225?mad romjaib\u243?l, mert \u233?n f\u246?l\u233?p\u237?tem, amit Te
porr\u225? \u233?s hamuv\u225? tett\u233?l az assz\u237?rok kardj\u225?val.
Birk\u243?zni fogok Veled, am\u237?g meg nem \u225?ldasz, \u233?s meg nem \u225?
ldod a munk\u225?m gy\u252?m\u246?lcs\u233?t. Elj\u246?n a nap, amikor v\u225?
laszolnod kell a szavamra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Asszonyok \u233?s gyermekek hordt\u225?k a vizet a f\u246?ldekre, \u237?gy pr\u243?
b\u225?ltak k\u252?zdeni a v\u233?gtelennek t\u369?n\u337? sz\u225?razs\u225?g
ellen. Egy forr\u243? napon, irgalmatlan ver\u337?f\u233?nyben egy megjegyz\u233?
s \u252?t\u246?tte meg Ill\u233?s f\u252?l\u233?t:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szakadatlanul dolgozunk \u8211? mondta valaki \u8211? \u233?s m\u225?r el
is felejtett\u252?k annak az \u233?jszak\u225?nak a szenved\u233?seit, s\u337?t,
szinte m\u225?r az sem jut esz\u252?nkbe, hogy visszaj\u246?nnek az, assz\u237?rok,
mihelyt kifosztj\u225?k T\u237?ruszt, Szidont \u233?s B\u252?bloszt. Javunkra is
v\u225?lt. Minden er\u337?nkkel a v\u225?ros \u250?jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?
s\u233?n f\u225?radozunk, \u233?s \u250?gy elmer\u252?l\u252?nk a munk\u225?ban,
hogy \u250?gy \u233?rezz\u252?k, semmi sem v\u225?ltozik; nem l\u225?tjuk az
er\u337?fesz\u237?t\u233?seink eredm\u233?ny\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s elgondolkodott egy ideig ezen a megjegyz\u233?sen. \u201?s meghagyta,
hogy att\u243?l fogva minden munkanap v\u233?g\u233?n az \u214?t\u246?dik Hegy
l\u225?b\u225?n\u225?l gy\u252?lekezzenek az emberek, \u233?s egy\u252?tt n\u233?
zz\u233?k meg a naplement\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az emberek rendszerint \u250?gy elf\u225?radtak est\u233?re, hogy szinte m\u225?r
besz\u233?lgetni sem volt kedv\u252?k, m\u233?gis felismert\u233?k, milyen fontos
szabadj\u225?ra engedni\u252?k a gondolataikat, hagyni, hogy c\u233?ltalanul
k\u243?boroljanak, mint \u233?gen a felh\u337?k. \u205?gy t\u225?vozott sz\u237?
v\u252?kb\u337?l a szorong\u225?s, \u233?s \u250?j lend\u252?letet, er\u337?t
nyertek a k\u246?vetkez\u337? napra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Egy reggel Ill\u233?s kijelentette, hogy aznap nem
dolgozik.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u233?n sz\u252?l\u337?f\u246?ldemen ma van a Megbocs\u225?t\u225?s
Napja.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs b\u369?n a te lelkedben \u8211? mondta egy asszony. \u8211? A
lehet\u337? legjobbat cselekedted.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De akkor is tisztelni kell a szok\u225?st. \u201?s \u233?n tisztelem
is.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Asszonyok indultak v\u237?zzel a f\u246?ldekre, az \u246?regek pedig tov\u225?bb
\u233?p\u237?tett\u233?k a falakat, faragt\u225?k az ablak- \u233?s ajt\u243?
f\u233?lf\u225?t. A gyerekek apr\u243? agyagt\u233?gl\u225?kat csin\u225?lni
seg\u237?tettek, k\u233?s\u337?bb majd ki\u233?getik \u337?ket. Ill\u233?s csak
n\u233?zte, \u233?s v\u233?gtelen \u246?r\u246?m t\u246?lt\u246?tte el a sz\u237?
v\u233?t. Azt\u225?n h\u225?tat ford\u237?tott Akbarnak, \u233?s lement a v\u246?
lgybe.\par\pard\plain\hyphpar}{
C\u233?ltalanul bolyongott, gyerekkor\u225?ban tanult im\u225?ds\u225?gokat mormolt
mag\u225?ban. A nap m\u233?g f\u246?l sem kelt eg\u233?szen, \u233?s Ill\u233?s
megfigyelte, hogy az \u214?t\u246?dik Hegy \u243?ri\u225?si \u225?rny\u233?ka a
v\u246?lgy nagy r\u233?sz\u233?t s\u246?t\u233?tbe bor\u237?tja. Borzalmas
el\u337?\u233?rzete t\u225?madt: m\u233?g sok nemzed\u233?ken \u8211? sok ezer
\u233?ven \u8211? \u225?t fog tartani a harc Izrael Istene \u233?s a f\u246?n\u237?
ciai isten k\u246?z\u246?tt.\par\pard\plain\hyphpar}{
F\u246?lid\u233?zte, hogy amikor azon a nevezetes \u233?jszak\u225?n f\u246?lment a
hegyre, egy angyallal besz\u233?lgetett; Akbar elpuszt\u237?t\u225?sa \u243?ta
azonban soha t\u246?bb\u233? nem hallott \u233?gb\u337?l j\u246?v\u337?
hangokat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Uram, ma van a Megbocs\u225?t\u225?s Napja, \u233?s hossz\u250? lajstromot
k\u233?sz\u237?tettem Neked a b\u369?neimr\u337?l \u8211? mondta Ill\u233?s
Jeruzs\u225?lem fel\u233? fordulva. \u8211? Gyenge voltam, mert elfeledkeztem
saj\u225?t er\u337?mr\u337?l. Egy\u252?tt\u233?rz\u337? voltam, amikor kem\u233?
nynek kellett volna lennem. Nem v\u225?lasztottam, mert f\u233?ltem, hogy rosszul
d\u246?nt\u246?k. Id\u337? el\u337?tt elcs\u252?ggedtem, \u233?s k\u225?romoltalak,
amikor h\u225?l\u225?snak kellett volna lennem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u193?m a Te b\u369?neidr\u337?l is hossz\u250? lajstromom van, Uram.
T\u250?l nagy f\u225?jdalommal s\u250?jtott\u225?l, amikor elragadtad t\u337?lem
azt, akit szerettem. Leromboltad a v\u225?rost, amely befogadott, megzavart\u225?l
a keres\u233?sben, \u233?s a szigor\u250?s\u225?god m\u233?g ir\u225?ntad val\u243?
szeretetemet is feledtette velem. Mindez id\u337? alatt viaskodtam Veled, de Te
m\u233?g most sem ismered el a k\u252?zdelmem m\u233?lt\u243?s\u225?g\u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha \u246?sszevetj\u252?k kett\u337?nk b\u369?nlajstrom\u225?t, l\u225?
thatod, hogy Te tartozol nekem. De ma van a Megbocs\u225?t\u225?s Napja, Te
megbocs\u225?tasz nekem, \u233?n pedig Teneked, hogy mostant\u243?l egy\u252?tt
haladhassunk tov\u225?bb.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ebben a pillanatban f\u246?lt\u225?madt a surrog\u225?s, majd \u337?rangyala
hangj\u225?t hallotta Ill\u233?s:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u243?l cselekedt\u233?l, Ill\u233?s. Isten elfogadta k\u252?
zdelmedet.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s szem\u233?b\u337?l kicsordult a k\u246?nny. Let\u233?rdelt, \u233?s
megcs\u243?kolta a v\u246?lgy szikkadt f\u246?ldj\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? K\u246?sz\u246?n\u246?m, hogy elj\u246?tt\u233?l, mert m\u233?g most is
k\u233?telkedem: nem b\u369?n-e \u237?gy cselekednem?\par\pard\plain\hyphpar}{
Az angyal \u237?gy v\u225?laszolt:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha mester\u233?vel k\u252?zd a harcos, megb\u225?ntja-e \u337?
t?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem. Csakis \u237?gy tanulhatja meg a mesters\u233?ge cs\u237?nj\u225?t-
b\u237?nj\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor h\u225?t folytasd, am\u237?g az \u218?r vissza nem h\u237?v
Izraelbe \u8211? mondta az angyal. \u8211? \u193?llj f\u246?l, bizony\u237?tsd
tov\u225?bb, hogy \u233?rtelme van a harcodnak, mert \u225?t tudt\u225?l kelni az
Elker\u252?lhetetlen sodr\u243? \u225?radat\u225?n. Sokan haj\u243?znak \u233?s
futnak z\u225?tonyra ebben a sodr\u225?sban; m\u225?sok egy\u225?ltal\u225?n nem
nekik val\u243? t\u225?jakra vet\u337?dnek. De te m\u233?lt\u243?s\u225?ggal
v\u225?gt\u225?l neki az \u225?tkel\u233?snek, tudtad, merre korm\u225?nyozd a
haj\u243?dat, \u233?s a f\u225?jdalmat is igyekszel tettre v\u225?
ltani.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Milyen k\u225?r, hogy vak vagy \u8211? mondta Ill\u233?s. \u8211? K\u252?
l\u246?nben l\u225?thatn\u225?d, hogy tudtak \u225?rv\u225?k, \u246?
zvegyasszonyok \u233?s \u246?regemberek \u250?jj\u225?\u233?p\u237?teni egy v\u225?
rost. Hamarosan minden olyan lesz, mint azel\u337?tt volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Rem\u233?lem, hogy nem \u8211? felelte az angyal. \u8211? Hiszen nagy
\u225?rat fizettek \u233?rte, hogy megv\u225?ltozz\u233?k az \u233?let\u252?
k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s elmosolyodott. Igaza van az angyalnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? B\u237?zom benne, hogy \u250?gy cselekszel, mint aki m\u225?sodszor is
es\u233?lyt kapott: ne k\u246?vesd el m\u233?g egyszer ugyanazt a hib\u225?t. Sose
feledkezz el az \u233?leted \u233?rtelm\u233?r\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem fogok elfeledkezni \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s, \u233?s \u246?
rvendezett, hogy visszat\u233?rt az angyal.\par\pard\plain\hyphpar}{
A v\u246?lgyben m\u225?r nem j\u225?rtak karav\u225?nok; az assz\u237?rok
feltehet\u337?en az utakat is megrong\u225?lt\u225?k, \u233?s megv\u225?
ltoztatt\u225?k a kereskedelmi \u250?tvonalakat. N\u233?h\u225?ny gyermek minden
nap felm\u225?szott a v\u225?rosfal egyetlen megmaradt torny\u225?ba; az volt a
dolguk, hogy, a szemhat\u225?rt f\u252?rk\u233?szve, azonnal jelents\u233?k, ha
ellens\u233?ges harcosok k\u246?zelednek. Ill\u233?s \u250?gy tervezte, hogy
m\u233?lt\u243?s\u225?ggal fogadja majd az assz\u237?rokat, \u233?s \u225?tadja
nekik a v\u225?ros ir\u225?ny\u237?t\u225?s\u225?t. Akkor majd
elmehet.\par\pard\plain\hyphpar}{
De ahogy teltek a napok, mindink\u225?bb \u250?gy \u233?rezte, hogy Akbar m\u225?r
r\u233?sze lett az \u233?let\u233?nek. Tal\u225?n nem is az a k\u252?ldet\u233?se,
hogy letasz\u237?tsa J\u233?zabelt a kir\u225?lyi sz\u233?kb\u337?l, hanem az, hogy
\u233?lete v\u233?g\u233?ig ezzel a n\u233?ppel maradjon, \u233?s elj\u225?tssza az
assz\u237?r h\u243?d\u237?t\u243? szolg\u225?j\u225?nak alantas szerep\u233?t.
Seg\u237?teni fog a kereskedelmi \u250?tvonalak helyre\u225?ll\u237?t\u225?s\u225?
ban, megtanulja az ellens\u233?g nyelv\u233?t, pihen\u233?s\u252?l pedig az egyre
gazdagabb agyagt\u225?bla-gy\u369?jtem\u233?nyt gondozza.\par\pard\plain\hyphpar}{
A v\u225?ros, amely azon a t\u225?voli id\u337?kbe vesz\u337? \u233?jszak\u225?n
pusztulni l\u225?tszott, nemcsak megmaradt, hanem m\u233?g szebb\u233? is v\u225?
lhatott. Az \u250?jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?s lehet\u337?v\u233? tette, hogy
kisz\u233?les\u237?ts\u233?k az utc\u225?kat, er\u337?sebb tet\u337?ket k\u233?
sz\u237?tsenek, tov\u225?bb\u225? kital\u225?ljanak egy \u252?gyes rendszert,
amelynek seg\u237?ts\u233?g\u233?vel a legt\u225?volabbi helyekre is el lehetett
juttatni a k\u250?t viz\u233?t. Ill\u233?s lelke is egyre gazdagodott; minden nap
tanult valami \u250?jat az \u246?regekt\u337?l, a gyerekekt\u337?l \u233?s az
asszonyokt\u243?l. Azok az emberek, akik annak idej\u233?n csak k\u233?nyszer\u369?
s\u233?gb\u337?l nem hagyt\u225?k el Akbart, id\u337?k\u246?zben fegyelmezett,
szakavatott k\u246?z\u246?ss\u233?gg\u233? alakultak \u225?
t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha a korm\u225?nyz\u243? tudta volna, mennyi seg\u237?t\u337?k\u233?
szs\u233?g van benn\u252?k, m\u225?sfajta v\u233?delmet dolgozott volna ki, \u233?s
nem rombolt\u225?k volna le Akbart.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s elgondolkozott, \u233?s r\u225?j\u246?tt, hogy t\u233?v\u250?ton j\u225?
r. Akbarnak el kellett pusztulnia, hogy mindannyian fel\u233?bressz\u233?k a
magukban szunnyad\u243? er\u337?ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
H\u243?napok teltek el, \u233?s az assz\u237?rok nem adtak \u233?letjelt
magukr\u243?l. Akbar most m\u225?r szinte teljesen \u250?jj\u225?\u233?p\u252?
lt, \u233?s Ill\u233?s m\u225?r a j\u246?v\u337?n is gondolkodhatott; az
asszonyoknak sz\u246?vetdarabk\u225?k gy\u369?jt\u233?s\u233?re is maradt
idej\u252?k, \u233?s \u250?j ruh\u225?kat csin\u225?ltak bel\u337?l\u252?k. Az
id\u337?sek a lak\u225?sokat rendezgett\u233?k, \u233?s a v\u225?ros tisztas\u225?
g\u225?r\u243?l gondoskodtak. A gyerekek is seg\u237?tettek, ha megk\u233?rt\u233?k
\u337?ket, de ink\u225?bb csak j\u225?tszottak naphosszat: hiszen az a gyerekek
legfontosabb dolga.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s egy volt \u225?rurakt\u225?r hely\u233?n \u233?p\u237?tett kis k\u337?
h\u225?zban lakott a fi\u250?val. Az akbariak minden este k\u246?r\u252?l\u252?
lt\u233?k a t\u252?zet a f\u337?t\u233?ren, \u233?s mes\u233?ltek, mindenf\u233?
l\u233?t, amit csak hallottak \u233?let\u252?kben; Ill\u233?s meg a fi\u250?
mindent lejegyzett agyagt\u225?bl\u225?kra, amelyeket m\u225?snap ki\u233?gettek a
kemenc\u233?ben. Szeml\u225?tom\u225?st n\u337?tt a t\u225?blat\u225?
r.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az az asszony, aki elvesztette a fi\u225?t, ugyancsak megtanulta a b\u252?bloszi
bet\u369?ket. Amikor l\u225?tta Ill\u233?s, hogy m\u225?r szavakat \u233?s
mondatokat is tud alkotni, azt a feladatot adta neki, hogy a t\u246?bbieket is
tan\u237?tsa meg \u237?rni, mindenkit; \u237?gy, ha visszat\u233?rnek az assz\u237?
rok, az akbariak mindannyian tolm\u225?csok, tan\u237?t\u243?k
lehetnek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?ppen ezt akarta elker\u252?lni a f\u337?pap \u8211? \u225?llap\u237?
totta meg egy \u246?regember, aki az {\i
\u211?ce\u225?n}{\i
{\b
}}nevet v\u225?lasztotta mag\u225?nak, mert olyan nagy lelket szeretett volna,
mint az \u243?ce\u225?n. \u8211? Azt, hogy fennmaradjon a b\u252?bloszi \u237?
r\u225?s, \u233?s fenyegesse l\u233?t\u233?vel az \u214?t\u246?dik Hegy
isteneit.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ki ker\u252?lheti el az elker\u252?lhetetlent? \u8211? v\u225?laszolt neki
k\u233?rd\u233?ssel Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
Eg\u233?sz nap dolgoztak az emberek, este egy\u252?tt n\u233?zt\u233?k a
napsz\u225?llt\u225?t, ut\u225?na pedig mes\u233?ltek egym\u225?
snak.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s b\u252?szke volt a munk\u225?j\u225?ra. \u201?s egyre jobban
szerette.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az egyik gyermek, akit \u337?rszemnek k\u252?ldtek f\u246?l a toronyba, futva
j\u246?tt le onnan.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Porfelh\u337?t l\u225?ttam a szemhat\u225?ron! \u8211? \u250?js\u225?golta
izgatottan. \u8211? Visszaj\u246?n az ellens\u233?g!\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u246?lment a toronyba, \u233?s meg\u225?llap\u237?totta, hogy igaz a
h\u237?r. \u218?gy sz\u225?m\u237?totta, hogy az assz\u237?rok m\u225?snap \u233?
rkeznek Akbar kapuihoz.\par\pard\plain\hyphpar}{
D\u233?lut\u225?n kihirdette, hogy napsz\u225?lltakor ne gy\u369?ljenek \u246?ssze
a v\u225?ros lak\u243?i, a t\u233?ren azonban okvetlen\u252?l jelenjenek meg.
Amikor v\u233?get \u233?rt a napi munka, Ill\u233?s a t\u233?ren tal\u225?lta az
embereket, \u233?s l\u225?tta rajtuk, hogy f\u233?lnek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ma nem m\u250?ltb\u233?li t\u246?rt\u233?neteket mes\u233?l\u252?nk, \u233?
s nem tervezgetj\u252?k Akbar j\u246?v\u337?j\u233?t \u8211? mondta. \u8211? Most
magunkr\u243?l fogunk besz\u233?lni.\par\pard\plain\hyphpar}{
Senki sem sz\u243?lt egy sz\u243?t sem.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem sokkal ezel\u337?tt t\u246?rt\u233?nt; telihold ragyogott az \u233?gen.
Mindannyian sz\u225?m\u237?tottunk r\u225?, de nem akartuk tudom\u225?sul venni:
lerombolt\u225?k Akbart. Amikor elvonult az assz\u237?r sereg, m\u225?r halottak
voltak legjobbjaink. Akik megmenek\u252?ltek, \u250?gy v\u233?lt\u233?k, nincs
\u233?rtelme itt maradniuk, elhat\u225?rozt\u225?k h\u225?t, hogy \u250?tra kelnek.
Csak az \u246?regek, \u246?zvegyek \u233?s \u225?rv\u225?k, vagyis a
hasznavehetetlenek maradtak vissza.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? N\u233?zzetek most k\u246?r\u252?l; szebb a t\u233?r, mint valaha, az
\u233?p\u252?leteink er\u337?sebbek, az \u233?lelmet megosztjuk, \u233?s
mindannyian a B\u252?bloszban feltal\u225?lt \u237?r\u225?st tanulj\u225?tok.
V\u225?rosunk egyik \u233?p\u252?let\u233?ben agyagt\u225?bl\u225?k sorakoznak,
r\u225?juk jegyezt\u252?k f\u246?l a t\u246?rt\u233?net\u252?nket, \u237?gy az
ut\u225?nunk j\u246?v\u337?k is tudni fogj\u225?k, mit tett\u252?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ma m\u225?r tudjuk, hogy az \u246?regek, \u225?rv\u225?k \u233?s \u246?
zvegyek is t\u225?voztak innen. Lelkes fiatalok vannak itt helyett\u252?k csupa
olyan ember, aki \u233?rtelmet adott az \u233?let\u233?nek.\par\pard\plain\hyphpar}
{
\u8211? Az \u250?jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?s minden pillanat\u225?ban tudtuk,
hogy egyszer visszaj\u246?nnek az assz\u237?rok. Tudtuk, hogy egyszer \u225?t kell
adnunk nekik a v\u225?rosunkat, \u233?s vele egy\u252?tt er\u337?fesz\u237?t\u233?
seinket, ver\u237?t\u233?k\u252?nket \u233?s azt az \u246?r\u246?m\u252?nket is,
hogy szebbnek l\u225?thatjuk, mint amilyen azel\u337?tt
volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
A t\u369?z f\u233?ny\u233?ben meg-megcsillant az emberek arc\u225?n egy-egy
leg\u246?rd\u252?l\u337? k\u246?nnycsepp. A gyerekek az esti tal\u225?lkoz\u243?k
alatt is t\u246?bbnyire j\u225?tszani szoktak, de most m\u233?g \u337?k is
figyelmesen hallgatt\u225?k Ill\u233?st. \u336? pedig \u237?gy
folytatta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De nem baj. Teljes\u237?tett\u252?k a k\u246?teless\u233?g\u252?nket,
amelyet az \u218?r r\u243?tt r\u225?nk, mert birokra kelt\u252?nk vele \u233?s
megbecs\u252?lt\u252?k ezt az \u336?vele v\u237?vott k\u252?zdelmet. Ama
nevezetes \u233?jszaka el\u337?tt is buzd\u237?tott m\u225?r minket az \u218?r: {\i
Haladj,}{\i
{\b
}}sugalmazta. De nem hallgattunk R\u225?. Vajon mi\u233?
rt?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az\u233?rt, mert m\u225?r mindannyian eld\u246?nt\u246?tt\u252?k a j\u246?
v\u337?nket: \u233?n J\u233?zabelt akartam letasz\u237?tani a tr\u243?nr\u243?l, az
az asszony, akit ma \u250?gy h\u237?vnak, hogy {\i
Viszontl\u225?t\u225?s,}{\i
{\b
}}tenger\u233?szt akart csin\u225?lni a fi\u225?b\u243?l, az a f\u233?rfi pedig,
aki a {\i
B\u246?lcsess\u233?g}{\i
{\b
}}nevet viseli, m\u225?st sem akart \u233?lete h\u225?tral\u233?v\u337? napjaiban,
csak borozgatni a t\u233?ren. Olyan term\u233?szetesnek tal\u225?ltuk az \u233?let
csod\u225?j\u225?t, hogy m\u225?r-m\u225?r szent titk\u225?r\u243?l is
elfeledkezt\u252?nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az \u218?r ekkor azt gondolta mag\u225?ban{\b
: }{\i
nem akarnak haladni? Akkor h\u225?t maradjanak ugyanott sok\u225?
ig!}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?s mi csak ekkor \u233?rtett\u252?k meg az \u336? \u252?zenet\u233?t.
Assz\u237?r kardok ac\u233?lpeng\u233?je v\u233?gzett ifjainkkal, a gy\u225?
vas\u225?g pedig elragadta \u233?rettebb feln\u337?tteinket. B\u225?rhol vannak is
most, \u337?k az\u243?ta sem mozdultak sehov\u225?; magukra vett\u233?k Isten
\u225?tk\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi azonban birokra kelt\u252?nk az \u218?rral. Ugyan\u250?gy, ahogy \u233?
let\u252?nk sor\u225?n azokkal a n\u337?kkel \u233?s f\u233?rfiakkal birk\u243?
zunk, akiket pedig szeret\u252?nk, de birk\u243?zunk, mert ez a harc hoz r\u225?
nk \u225?ld\u225?st, \u233?s \u225?ltala lesz\u252?nk t\u246?bbek. \u201?lt\u252?nk
a lehet\u337?s\u233?ggel, amelyet maga a csap\u225?s k\u237?n\u225?lt, \u233?s
megtett\u252?k Ir\u225?nta val\u243? k\u246?teless\u233?g\u252?nket, bebizony\u237?
tottuk, hogy k\u233?pesek vagyunk engedelmeskedni a {\i
halad\u225?s}{\i
{\b
}}parancs\u225?nak. A legnehezebb k\u246?r\u252?lm\u233?nyek k\u246?zt is
haladtunk tov\u225?bb, el\u337?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Vannak pillanatok, amikor Isten engedelmess\u233?get k\u246?vetel. De
olyanok is vannak, amikor akaratunkat teszi pr\u243?b\u225?ra, s arra k\u237?
v\u225?ncsi, hogy fel tudjuk-e fogni az isteni szeretet l\u233?nyeg\u233?t. Mi
akkor \u233?rtett\u252?k meg ezt a sz\u225?nd\u233?kot, amikor Akbar falai
leomlottak: ez\u225?ltal ny\u237?lt meg el\u337?tt\u252?nk a l\u225?that\u225?r,
\u233?s \u237?gy m\u233?rhette f\u246?l mindegyik\u252?nk, hogy mire k\u233?pes.
M\u225?r nem t\u246?prengt\u252?nk rajta, hanem \u233?lt\u252?k is az \u233?
letet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u243?l is j\u225?rtunk vele.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?szrevette, hogy az emberek ism\u233?t csillog\u243? szemmel
n\u233?zik. Meg\u233?rtett\u233?k, amit mondott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Holnap harc n\u233?lk\u252?l feladom Akbart; szabadon mehetek utamra,
amikor tetszik, mert teljes\u237?tettem, amit az \u218?r v\u225?rt t\u337?lem.
\u193?m ennek a v\u225?rosnak a f\u246?ldje \u337?rzi v\u233?remet, verejt\u233?
kemet \u233?s egyetlen szerelmemet, ez\u233?rt \u250?gy d\u246?nt\u246?ttem, \u246?
r\u246?kre itt maradok, \u233?s megg\u225?tolom, hogy m\u233?g egyszer
elpuszt\u237?thass\u225?k Akbart. Mindannyian legjobb bel\u225?t\u225?sotok szerint
d\u246?nthettek, de azt az egyet sose felejts\u233?tek el, hogy sokkal k\u252?
l\u246?nbek vagytok, mint amilyennek hitt\u233?tek
magatokat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?ltetek az es\u233?llyel, amely a sorscsap\u225?s nyom\u225?ban
ad\u243?dott, pedig nem mindenki k\u233?pes r\u225?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s f\u246?l\u225?llt, berekesztette a gy\u369?l\u233?st. Sz\u243?lt a
fi\u250?nak, hogy k\u233?s\u337?n fog hazat\u233?rni, \u233?s meghagyta, hogy ne
v\u225?rjon r\u225?, hanem t\u233?rjen nyugov\u243?ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
A templomhoz ment; az volt az egyetlen \u233?p\u252?let, amelyet megk\u237?m\u233?
lt a pusztul\u225?s, \u233?s \u237?gy \u250?jj\u225?\u233?p\u237?teni sem kellett,
b\u225?r az assz\u237?rok magukkal vitt\u233?k istenszobrait. Ill\u233?s m\u233?ly
tisztelettel \u233?rintette meg a k\u246?vet, amely a hagyom\u225?ny szerint a
f\u246?ldbe sz\u250?rt vessz\u337? hely\u233?t jel\u246?lte, azt, ahonnan az
akbariak \u337?se nem tudta kih\u250?zni t\u246?bb\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Arra gondolt, hogy a sz\u252?l\u337?f\u246?ldj\u233?n J\u233?zabel hasonl\u243?
kegyhelyeket emeltet, \u233?s Ill\u233?s n\u233?pe leborul Ba\u225?l el\u337?tt,
\u233?s \u337?t im\u225?dja m\u225?s istens\u233?gekkel egy\u252?tt. Ism\u233?t a
m\u225?r egyszer megtapasztalt el\u337?\u233?rzet has\u237?tott a lelk\u233?be;
Izrael Istene \u233?s a f\u246?n\u237?ciai istens\u233?g k\u246?z\u246?tt nagyon
sok\u225?ig fog tartani a h\u225?bor\u250?, oly hosszan, hogy el sem \u233?rhet
addig az \u337? k\u233?pzelete. L\u225?tom\u225?s jelent meg el\u337?tte \u8211?
csillagok keresztezt\u233?k a nap korongj\u225?t, \u233?s mindk\u233?t orsz\u225?
gra pusztul\u225?st \u233?s hal\u225?lt hintettek. Furcsa nyelveket besz\u233?
l\u337? emberek lovagoltak ac\u233?llovakon, \u233?s p\u225?rbajoztak a felh\u337?k
k\u246?z\u246?tt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Most nem ezt kell l\u225?tnod, mert ennek m\u233?g nem j\u246?tt el az
ideje \u8211? hallotta \u336?rangyala hangj\u225?t. \u8211? N\u233?zz ki az
ablakon.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u250?gy is tett. Odakint a telihold vil\u225?g\u237?totta meg Akbar
h\u225?zait \u233?s utc\u225?it, \u233?s Ill\u233?s m\u233?g k\u233?s\u337? este is
j\u243?l hallhatta a v\u225?rosiak besz\u233?lget\u233?s\u233?t \u233?s
nevetg\u233?l\u233?s\u252?ket. L\u225?m, hi\u225?ba t\u233?rtek vissza az
assz\u237?rok, ez a n\u233?p tov\u225?bbra is \u233?lni akar, \u233?s k\u233?sz
v\u225?llalni, hogy ism\u233?t \u250?j fejezet kezd\u337?dj\u233?k az \u233?
let\u233?ben.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor megpillantott egy emberalakot, \u233?s tudta, hogy az asszonyt l\u225?tja,
\u337?t, akit annyira szeretett, \u233?s aki most ism\u233?t b\u252?szk\u233?n
s\u233?t\u225?lhat a sz\u252?l\u337?v\u225?ros\u225?ban. Ill\u233?s
elmosolyodott, \u233?s \u250?gy \u233?rezte, hogy az asszony megsim\u237?tja az
arc\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? B\u252?szke vagyok \u8211? v\u233?lte Ill\u233?s hallani az asszony
hangj\u225?t. \u8211? Akbar igaz\u225?n most is sz\u233?p.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?snek s\u237?r\u225?s szorongatta a tork\u225?t, de esz\u233?be jutott,
hogy a fi\u250? soha sem ejtett egyetlen k\u246?nnyet sem az anyj\u225?\u233?rt.
Visszanyelte h\u225?t a k\u246?nnyeit, \u233?s ink\u225?bb felid\u233?zte az
egy\u252?tt \u225?t\u233?lt t\u246?rt\u233?net legszebb r\u233?szeit, att\u243?l
kezdve, hogy tal\u225?lkoztak ott a v\u225?roskapun\u225?l, eg\u233?szen addig,
am\u237?g az asszony meg nem mutatta neki az agyagt\u225?bl\u225?ra karcolt {\i
szerelem}{\i
{\b
}}sz\u243?t. Ill\u233?s \u250?jra l\u225?tta az asszony ruh\u225?j\u225?t,
haj\u225?t, orr\u225?nak finom vonal\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt mondtad, te vagy Akbar. \u193?poltalak h\u225?t, begy\u243?gy\u237?
tottam a sebeidet, \u233?s most visszaadlak az \u233?letnek. L\u233?gy boldog
\u250?j t\u225?rsaiddal. Hadd mondjak m\u233?g valamit: \u233?n magam is Akbar
voltam, csak nem tudtam r\u243?la.\par\pard\plain\hyphpar}{
Tudta, hogy mosolyog az asszony. \u8211? A sivatagi sz\u233?l m\u225?r r\u233?gen
befedte l\u225?bunk nyom\u225?t a homokban. De \u233?n l\u233?tem minden
pillanat\u225?ban eml\u233?kezni fogok mindenre, ami vel\u252?nk t\u246?rt\u233?nt,
tov\u225?bbra is ott fogsz j\u225?rni \u225?lmaimban \u233?s val\u243? \u233?
letemben. K\u246?sz\u246?n\u246?m, hogy utamba ker\u252?lt\u233?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s ott aludt el a templomban, \u233?s k\u246?zben \u250?gy \u233?rezte,
hogy az asszony simogatja a haj\u225?t.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
A kalm\u225?rok vezet\u337?je toprongyos emberekb\u337?l \u225?ll\u243? csapatot
vett \u233?szre az \u250?t k\u246?zep\u233?n. Azt gondolta, hogy \u250?ton\u225?
ll\u243?k, ez\u233?rt a karav\u225?n minden tagj\u225?nak megparancsolta, hogy
fogja marokra a fegyver\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Kik vagytok? \u8211? k\u233?rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbar n\u233?pe \u8211? v\u225?laszolt csillog\u243? szemmel egy szak\u225?
llas f\u233?rfi. A karav\u225?n vezet\u337?je f\u246?lfigyelt r\u225?, hogy a
f\u233?rfi idegenes kiejt\u233?ssel besz\u233?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbart lerombolt\u225?k. T\u237?rusz \u233?s Szidon urai minket b\u237?ztak
meg, hogy kutassuk f\u246?l Akbar k\u250?tj\u225?t, mert \u237?gy ism\u233?t
errefel\u233? vehetik \u250?tjukat a karav\u225?nok. Nem v\u225?ghatjuk el \u246?
r\u246?kre a k\u246?zleked\u233?st a vil\u225?g t\u246?bbi r\u233?sze
fel\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbar m\u233?g most is megvan \u8211? mondta a f\u233?rfi. \u8211? Hol
vannak az assz\u237?rok?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az eg\u233?sz vil\u225?g tudja, hol vannak \u8211? nevetett a karav\u225?n
vezet\u337?je. \u8211? Orsz\u225?gunk f\u246?ldj\u233?t term\u233?keny\u237?tik.
\u201?s j\u243? ideje t\u225?pl\u225?lj\u225?k madarainkat \u233?s vad\u225?
llatainkat.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? De hiszen olyan hatalmas sereg\u252?k volt.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nincs hatalma a seregnek, ha tudjuk, mikor fog t\u225?madni. Akbar \u252?
zent, hogy k\u246?zelednek, T\u237?rusz \u233?s Szidon hadai pedig csapd\u225?ba
csalt\u225?k \u337?ket a v\u246?lgy t\u250?ls\u243? v\u233?g\u233?n. Aki nem
veszett oda a csat\u225?ban, azt meg a haj\u243?saink adt\u225?k el rabszolg\u225?
nak.\par\pard\plain\hyphpar}{
A rongyos emberek \u233?ljenz\u233?sben t\u246?rtek ki, s\u237?rva-nevetve borultak
egym\u225?s nyak\u225?ba.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Kik vagytok? \u8211? k\u233?rdezte ism\u233?t a kalm\u225?r. \u8211? Te ki
vagy? \u8211? mutatott a csoport vezet\u337?j\u233?re.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akbar ifj\u250? harcosai vagyunk \u8211? hangzott a v\u225?
lasz.\par\pard\plain\hyphpar}
{\line }

{\line }
{
Megkezd\u337?d\u246?tt a harmadik arat\u225?s, \u233?s Ill\u233?s volt Akbar
korm\u225?nyz\u243?ja. Eleinte nagy ellen\u225?ll\u225?sba \u252?tk\u246?z\u246?tt,
mert hagyom\u225?ny adta jog\u225?ra hivatkozva, a r\u233?gi korm\u225?nyz\u243?
szeretett volna visszat\u233?rni, hogy ism\u233?t elfoglalja a hely\u233?t. A
v\u225?ros lak\u243?i azonban nem voltak hajland\u243?k visszafogadni, \u233?s
napokon kereszt\u252?l azzal fenyeget\u337?ztek, hogy megm\u233?rgezik a k\u250?t
viz\u233?t; \u237?gy a f\u246?n\u237?ciai hatalom v\u233?g\u252?l meghajlott a
n\u233?pakarat el\u337?tt; Akbar nem sz\u225?m\u237?tott olyan fontosnak, azon
k\u237?v\u252?l, hogy iv\u243?v\u237?zzel l\u225?tta el az utasokat, Izrael
korm\u225?nyz\u225?sa pedig \u250?gyis egy t\u237?ruszi hercegn\u337? kez\u233?ben
volt. Azzal meg, hogy egy izraelinek engedt\u233?k \u225?t Akbar korm\u225?
nyz\u225?s\u225?t, a f\u246?n\u237?ciai vezet\u337?k egy szil\u225?rdabb
kereskedelmi sz\u246?vets\u233?g fel\u233? nyithatt\u225?k meg az
utat.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az eg\u233?sz vid\u233?ket bej\u225?rta a h\u237?r, karav\u225?nok, keresked\u337?k
terjesztett\u233?k, akik ism\u233?t a szok\u225?sos \u250?tjaikon j\u246?ttek-
mentek. Izraelben olyanok is akadtak, akik a legelvetem\u252?ltebb \u225?rul\u243?
nak tartott\u225?k Ill\u233?st, de ez a kisebbs\u233?g meg volt gy\u337?z\u337?dve
r\u243?la, hogy J\u233?zabel majd ezt a {\i
m\u233?telyt }is idej\u233?ben elt\u225?vol\u237?tja, \u233?s akkor mindenhol
ism\u233?t a b\u233?ke lesz az \u250?r. A hercegn\u337? meg annak \u246?r\u252?lt,
hogy az egyik leg\u225?d\u225?zabb ellens\u233?g\u233?b\u337?l h\u369?s\u233?ges
sz\u246?vets\u233?gest csin\u225?lt a sors.\par\pard\plain\hyphpar}{
Azut\u225?n megint azt rebesgett\u233?k, hogy \u250?jabb assz\u237?r t\u225?
mad\u225?s fenyeget, \u233?s ism\u233?t fel\u233?p\u237?tett\u233?k Akbar v\u225?
rosfalait. \u218?j v\u233?delmi rendszert dolgoztak ki, \u337?rszemeket \u233?s
hely\u337?rs\u233?geket telep\u237?tettek T\u237?rusz \u233?s Akbar k\u246?z\u233?;
\u237?gy, ha ostrom al\u225? venn\u233?k valamelyik v\u225?rost, a m\u225?sik
sz\u225?razf\u246?ld\u246?n k\u252?ldhetne seg\u233?dcsapatokat, \u233?s tengeri
\u250?ton gondoskodhatna \u233?lelmiszer-ut\u225?np\u243?tl\u225?sr\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
A vid\u233?k szeml\u225?tom\u225?st felvir\u225?gzott: az \u250?j izraeli
korm\u225?nyz\u243? szigor\u250? v\u225?m- \u233?s \u225?ruellen\u337?rz\u233?si
rendszert vezetett be, amely az \u237?r\u225?son alapult. Az akbari v\u233?nek
figyelme mindenre kiterjedt, \u250?j m\u243?dszerrel hajtott\u225?k be az ad\u243?
kat, \u233?s ak\u225?rmilyen fennakad\u225?s t\u225?madt az \u252?gyint\u233?
z\u233?sben, t\u252?relemmel orvosolt\u225?k.\par\pard\plain\hyphpar}{
Az asszonyok a f\u246?ldm\u369?vel\u233?s meg a sz\u246?v\u233?s k\u246?zt
osztott\u225?k meg az idej\u252?ket. Am\u237?g el voltak v\u225?gva a vil\u225?
gt\u243?l, azt a kev\u233?s kelmedarabk\u225?t kellett{\i
}felhaszn\u225?lniuk, ami megmaradt, \u233?s r\u225?vitte \u337?ket a k\u233?
nyszer, hogy \u250?j h\u237?mz\u233?sfajt\u225?kat tal\u225?ljanak ki; amikor
ism\u233?t megjelentek a keresked\u337?k, el\u225?multak az \u250?jszer\u369?
mint\u225?zatok l\u225?tt\u225?n, \u233?s sok hasonl\u243? munk\u225?t
rendeltek.\par\pard\plain\hyphpar}{
A gyerekek megtanult\u225?k a b\u252?bloszi \u237?r\u225?st. Ill\u233?s biztos volt
benne, hogy egyszer m\u233?g haszn\u225?t veszik.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mint arat\u225?s el\u337?tt mindig, Ill\u233?s most is minden d\u233?lut\u225?n
kis\u233?t\u225?lt a f\u246?ldekre, \u233?s h\u225?l\u225?t adott az \u218?rnak az
ut\u243?bbi \u233?vek megsz\u225?ml\u225?lhatatlanul sok \u225?ld\u225?
s\u225?\u233?rt. Eln\u233?zte, hogy hordj\u225?k az emberek a gabon\u225?val teli
kosarakat, \u233?s hogy j\u225?tszanak mindenfel\u233? a gyerekek. Biccentett
fel\u233?j\u252?k, \u233?s az emberek visszak\u246?sz\u246?ntek
neki.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mosolyg\u243? arccal odament ahhoz a k\u337?h\u246?z, amely mellett, valamikor
r\u233?gen, egy agyagt\u225?bl\u225?t kapott, rajta azzal a sz\u243?val, hogy
\u8222?szerelem\u8221?. Ill\u233?s naponta f\u246?lkereste azt a helyet, onnan
n\u233?zte a naplement\u233?t, \u233?s felid\u233?zte minden egy\u252?tt t\u246?
lt\u246?tt pillanatukat.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
\u201?s l\u337?n sok id\u337? m\u250?lt\u225?n, a harmadik esztend\u337?ben, az
\u218?rnak besz\u233?de Ill\u233?shez, mondv\u225?n: Menj el, mutasd meg magadat
Ah\u225?bnak, \u233?s es\u337?t adok a f\u246?ld sz\u237?n\u233?
re.}\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s a k\u246?v\u246?n \u252?lve \u250?gy \u233?rezte, hogy megr\u225?
zk\u243?dik k\u246?r\u252?l\u246?tte a vil\u225?g. Az \u233?g els\u246?t\u233?
t\u252?lt egy pillanatra, de hamarosan ism\u233?t kis\u252?t\u246?tt a
nap.\par\pard\plain\hyphpar}{
L\u225?tta a f\u233?nyt. Az \u218?r angyala \u225?llt el\u337?
tte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mi t\u246?rt\u233?nt? \u8211? k\u233?rdezte riadtan Ill\u233?s. \u8211?
Megbocs\u225?tott az \u218?r Izraelnek?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem \u8211? v\u225?laszolt az angyal. \u8211? Azt k\u237?v\u225?nja, hogy
t\u233?rj vissza, \u233?s szabad\u237?tsd meg a n\u233?pedet. Vele v\u237?vott
harcod v\u233?get \u233?rt, most \u225?ldott meg az \u218?r. Megengedte, hogy az
\u336? munk\u225?j\u225?t folytasd ezen a f\u246?ld\u246?n.\par\pard\plain\hyphpar}
{
Ill\u233?s d\u246?bbenettel hallgatta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?ppen most, amikor ism\u233?t nyugtot tal\u225?lt a sz\u237?
vem?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Eml\u233?kezz a tan\u237?t\u225?sra, egyszer m\u225?r megtanultad \u8211?
felelte az angyal. \u8211? \u201?s jusson eszedbe, mit mondott az \u218?r M\u243?
zesnek: {\i
\u201?s eml\u233?kezz\u233?l meg az eg\u233?sz \u250?tr\u243?l, amelyen hordozott
t\u233?ged az \u218?r [\u8230?], hogy megsanyargasson, \u233?s megpr\u243?b\u225?
ljon t\u233?ged, hogy nyilv\u225?nval\u243? legyen, mi van a te sz\u237?vedben
[\u8230?]. Hogy mikor eszel, \u233?s j\u243?l lakol, \u233?s sz\u233?p h\u225?zakat
\u233?p\u237?tesz, \u233?s lakozol azokban, \u233?s mikor a te barmaid \u233?s
juhaid megsokasodnak [\u8230?]: Fel ne fuvalkodj\u233?k akkor a te sz\u237?ved,
\u233?s el ne felejtkezz\u233?l az \u218?rr\u243?l, a te}{\i
{\b
}}{\i
Istenedr\u337?l [}{\i
{\b
\u8230?}}{\i
]}{\i
{\b
}}Ill\u233?s az angyalra n\u233?zett:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? H\u225?t Akbar? \u8211? k\u233?rdezte.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Majd n\u233?lk\u252?led is meg\u233?l, mert hagyt\u225?l \u246?r\u246?
k\u246?st. Akbar m\u233?g sok\u225?ig fennmarad.\par\pard\plain\hyphpar}{
M\u225?r el is t\u369?nt az \u218?r angyala.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s \u233?s a fi\u250? oda\u233?rt az \u214?t\u246?dik Hegy l\u225?b\u225?
hoz. Boz\u243?t verte f\u246?l az olt\u225?rk\u246?vek k\u246?z\u233?t: a f\u337?
pap hal\u225?la \u243?ta senki sem j\u225?rt oda.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj\u252?nk f\u246?l \u8211? mondta Ill\u233?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem szabad.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Igaz, nem szabad, de att\u243?l m\u233?g nem vesz\u233?lyes. K\u233?zen
fogta a fi\u250?t, \u233?s elindultak a cs\u250?cs fel\u233?. Olykor meg\u225?
lltak, \u233?s visszan\u233?ztek a v\u246?lgybe; az alattuk elter\u252?l\u337?
t\u225?jon minden\u252?tt otthagyta nyom\u225?t az asz\u225?ly, \u233?s az Akbar
k\u246?r\u252?li m\u369?velt \u233?s \u246?nt\u246?z\u246?tt f\u246?ldeket
kiv\u233?ve, olyan kegyetlen sivatagnak tetszett a vid\u233?k, amilyenek Egyiptom
f\u246?ldj\u233?n vannak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt besz\u233?lik a bar\u225?taim, hogy visszaj\u246?nnek az assz\u237?
rok \u8211? mondta a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Lehet, de \u237?gy is \u233?rdemes volt megtenn\u252?nk, amit tett\u252?nk;
Isten ezt a m\u243?dj\u225?t v\u225?lasztotta, hogy tan\u237?tson benn\u252?
nket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tudom, sokat t\u246?r\u337?dik-e vel\u252?nk \u8211? jegyezte meg a
fi\u250?. \u8211? Kev\u233?sb\u233? szigor\u250? is lehetett volna hozz\u225?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Bizony\u225?ra m\u225?st is megpr\u243?b\u225?lt, m\u237?g meg nem
bizonyosodott r\u243?la, hogy nem hallgatunk a szav\u225?ra. T\u250?ls\u225?gosan
is beleszoktunk az \u233?let\u252?nkbe, \u233?s m\u225?r nem olvastuk az \u336?
szavait.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hol vannak le\u237?rva azok a szavak?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A vil\u225?gban, magad k\u246?r\u252?l. El\u233?g, ha figyelsz az \u233?
leted esem\u233?nyeire, m\u225?ris \u233?szreveszed, hov\u225? rejti az \u218?r, a
nap minden pillanat\u225?ban, a szavait \u233?s az akarat\u225?t. T\u246?rekedj
r\u225?, hogy teljes\u237?tsd, amit k\u233?r: csakis az\u233?rt vagy a vil\u225?
gon.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ha megtal\u225?lom \u337?ket, fel\u237?rom agyagt\u225?bl\u225?
kra.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? J\u243?l teszed, de legel\u337?sz\u246?r is a sz\u237?vedbe \u237?rj; ott
nem lehet el\u233?getni vagy elpuszt\u237?tani az \u237?r\u225?st, \u233?s ak\u225?
rhov\u225? m\u233?gy, magaddal viheted az \u218?r szavait.\par\pard\plain\hyphpar}{
Mentek m\u233?g egy darabig. M\u225?r j\u243? k\u246?zel j\u225?rtak a felh\u337?
kh\u246?z.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem akarok tov\u225?bbmenni \u8211? mondta a fi\u250?, \u233?s a felh\u337?
kre mutatott.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Nem tesznek k\u225?rt benned: hiszen csak felh\u337?k. Gyere
velem.\par\pard\plain\hyphpar}{
K\u233?zen fogta a fi\u250?t, \u233?s mentek tov\u225?bb f\u246?lfel\u233?. Egyre
m\u233?lyebben hatoltak a k\u246?dbe; a fi\u250? odab\u250?jt Ill\u233?shez, aki
hi\u225?ba er\u337?ltette a besz\u233?lget\u233?st, a fi\u250? most m\u225?r
egyetlen sz\u243?val sem v\u225?laszolt. A cs\u250?cs csupasz szikl\u225?in l\u233?
pkedtek.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Menj\u252?nk vissza \u8211? k\u233?rte a fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s nem akarta er\u337?ltetni; sok bajt \u233?s \u233?ppen el\u233?g f\u233?
lelmet \u233?lt \u225?t r\u246?vid \u233?let\u233?ben ez a fi\u250?. Engedett a
k\u233?r\u233?s\u233?nek, kij\u246?ttek a felh\u337?b\u337?l, \u233?s ism\u233?t
megl\u225?tt\u225?k odalent a v\u246?lgyet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egyszer majd keresd meg az akbari agyagt\u225?bl\u225?k k\u246?zt azt,
amelyiket neked \u237?rtam. Az a c\u237?me, hogy \u8222?{\i
\u218?tmutat\u243? a F\u233?ny Harcos\u225?nak}{\i
{\b
\u8221?.}}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? A f\u233?ny harcosa vagyok h\u225?t \u8211? felelte a
fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tudod-e az \u233?n nevemet? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? {\i
Felszabadul\u225?s.}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u220?lj le ide mell\u233?m \u8211? mondta Ill\u233?s, \u233?s egy
szikl\u225?ra mutatott. \u8211? Nem szabad elfelejtenem a nevemet. Folytatnom kell
a munk\u225?mat, m\u233?g akkor is, ha legsz\u237?vesebben veled maradn\u233?k.
Az\u233?rt \u233?p\u237?tett\u252?k \u250?jj\u225? Akbart: \u225?ltala kellett
megtanulnunk, hogy tov\u225?bb kell menni, nem sz\u225?m\u237?t, milyen neh\u233?z
feladatnak tetszik.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Vagyis elm\u233?gy.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Honnan tudod? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?s meglep\u337?
dve.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Tegnap este ezt \u237?rtam az egyik agyagt\u225?bl\u225?ra. Valami ezt
s\u250?gta, tal\u225?n any\u225?m, tal\u225?n egy angyal. De m\u225?r am\u250?gy is
\u233?reztem a sz\u237?vemben.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s megsimogatta a gyerek fej\u233?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Olvasni tudsz Isten akarat\u225?ban \u8211? mondta el\u233?gedetten.
\u8211? Semmit sem kell h\u225?t elmagyar\u225?znom.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? \u201?n a szomor\u250?s\u225?got olvastam ki a szemedb\u337?l. Nem volt
neh\u233?z. N\u233?h\u225?ny bar\u225?tom is \u233?
szrevette.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Az a szomor\u250?s\u225?g, amelyet a szememben olvastatok, a t\u246?
rt\u233?netem r\u233?sze. De csak egy kis r\u233?sze, nem tart n\u233?h\u225?ny
napn\u225?l tov\u225?bb. Holnap, ha majd \u250?tnak indulok Jeruzs\u225?lem
fel\u233?, m\u225?r nem lesz olyan er\u337?s, mint azel\u337?tt, azt\u225?n pedig
fokozatosan eleny\u233?szik. A szomor\u250?s\u225?g sem marad meg \u246?r\u246?
kk\u233?, ha arrafel\u233? tartunk, ahov\u225? mindig is eljutni k\u237?v\u225?
ntunk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindig el kell menni?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Mindig tudni kell, mikor \u233?r v\u233?get az \u233?let egy-egy korszaka.
Ha minden\u225?ron id\u337?zni akarsz benne, a kellet\u233?n\u233?l is tov\u225?bb,
akkor m\u225?r se \u246?r\u246?m\u246?t, se \u233?rtelmet nem tal\u225?lsz a
marad\u233?kban. M\u233?g az is el\u337?fordulhat, hogy az \u218?r r\u225?z f\u246?
l a tehetetlens\u233?gedb\u337?l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Szigor\u250? a te Urad.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Csak a kiv\u225?lasztottakhoz.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s len\u233?zett Akbarra. Igen, Isten n\u233?ha nagyon szigor\u250?an
b\u225?nik vel\u252?nk, de sosem m\u233?r nagyobb megpr\u243?b\u225?ltat\u225?st
r\u225?nk, mint amekkor\u225?t el tudunk viselni: a fi\u250? nem tudta, hogy a
hegyen l\u225?togatta meg az angyal Ill\u233?st, \u233?s ott tanulta meg t\u337?le
a pr\u243?f\u233?ta, hogyan hozza vissza a fi\u250?t a hal\u225?lb\u243?
l.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hi\u225?nyozni fogok neked? \u8211? k\u233?rdezte Ill\u233?
s.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Azt mondtad, hogy eleny\u233?szik a szomor\u250?s\u225?g, ha el\u337?re
tekint\u252?nk \u8211? felelte a fi\u250?. \u8211? M\u233?g sokat kell dolgoznunk,
hogy Akbar olyan sz\u233?p legyen, ahogy any\u225?m meg\u233?rdemli. Ott s\u233?
t\u225?l a saj\u225?t utc\u225?in.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Gyere f\u246?l ide, ha sz\u252?ks\u233?ged van r\u225?m. \u201?s{\super
;} tekints Jeruzs\u225?lem fel\u233?: ott leszek, \u233?s azon f\u225?radozom majd,
hogy \u233?rtelmet adjak a nevemnek, annak, hogy {\i
Felszabadul\u225?s.}{\i
{\b
}}\u214?r\u246?kre \u246?ssze van k\u246?tve a sz\u237?v\u252?
nk.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Ez\u233?rt hozt\u225?l f\u246?l az \u214?t\u246?dik Hegyre? Hogy l\u225?
thassam Izraelt?\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Hogy l\u225?thasd a v\u246?lgyet, a v\u225?rost, a t\u246?bbi hegyet, a
szikl\u225?kat \u233?s felh\u337?ket. Az \u218?rnak az a szok\u225?sa, hogy
hegyekre parancsolja f\u246?l a pr\u243?f\u233?t\u225?it, ha sz\u243?lni k\u237?
v\u225?n hozz\u225?juk. \u201?n sosem \u233?rtettem, mi\u233?rt teszi, de k\u246?
zben m\u225?r megleltem a v\u225?laszt: ha magasan vagyunk, mindent kicsinek
l\u225?thatunk. Akkor m\u225?r nem fontos a dics\u337?s\u233?g\u252?nk,
szomor\u250?s\u225?gunk. Nyeres\u233?g\u252?nk \u233?s vesztes\u233?g\u252?nk
egyar\u225?nt odalent marad. A hegy cs\u250?cs\u225?r\u243?l l\u225?tod azt is,
hogy milyen nagy a vil\u225?g, \u233?s milyen t\u225?gas a szemhat\u225?
r.\par\pard\plain\hyphpar}{
A fi\u250? k\u246?r\u252?ln\u233?zett. Az \u214?t\u246?dik Hegy tetej\u233?r\u337?l
a t\u237?ruszi partokat mos\u243? tenger illat\u225?t is \u233?rezte. \u201?s
hallotta az Egyiptom fel\u337?l s\u252?v\u237?t\u337? sivatagi
szelet.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Egyszer majd \u233?n fogom korm\u225?nyozni Akbart \u8211? mondta Ill\u233?
snek. \u8211? Tudom, mi a nagy benne, de minden apr\u243? zug\u225?t is ismerem.
Tudom, mit kell megv\u225?ltoztatni rajta.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Akkor h\u225?t v\u225?ltoztasd meg. Ne engedj a mozdulatlans\u225?
gnak.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Isten nem v\u225?laszthatta volna valami jobb m\u243?dj\u225?t, hogy
mindezt meg\u233?rtesse vel\u252?nk? Volt \u250?gy, hogy val\u243?s\u225?ggal
rossznak gondoltam \u336?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s csak hallgatott. Esz\u233?be jutott, mir\u337?l besz\u233?lgetett sok-
sok \u233?vvel azel\u337?tt a l\u233?vit\u225?val, m\u237?g arra v\u225?rtak, hogy
J\u233?zabel katon\u225?i megtal\u225?lj\u225?k \u233?s meg\u246?lj\u233?k \u337?
ket.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Lehet-e Isten rossz? \u8211? k\u233?rdezte megint a
fi\u250?.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? Isten mindenhat\u243? \u8211? v\u225?laszolta Ill\u233?s. \u8211? Mindent
megtehet, \u233?s semmi sem tilos neki, mert ha nem \u237?gy lenne, volna valaki
n\u225?la nagyobb \u233?s hatalmasabb, aki korl\u225?tozn\u225? bizonyos dolgokban.
Csakhogy akkor \u233?n azt a hatalmasabbat szeretn\u233?m im\u225?dni \u233?s
tisztelni.\par\pard\plain\hyphpar}{
V\u225?rt egy kicsit, hogy a fi\u250? j\u243?l meg\u233?rtse szavai \u233?
rtelm\u233?t. Azt\u225?n \u237?gy folytatta:\par\pard\plain\hyphpar}{
\u8211? V\u233?gtelen hatalm\u225?b\u243?l azonban az k\u246?vetkezik, hogy \u336?
csak a j\u243? gyakorl\u225?s\u225?t v\u225?lasztotta. Mire v\u233?gig\u233?
lj\u252?k eg\u233?sz t\u246?rt\u233?nelm\u252?nket, l\u225?tni fogjuk, hogy sokszor
Rossznak \u225?lc\u225?zza mag\u225?t a J\u243?, de az\u233?rt tov\u225?bbra is
J\u243?, \u233?s annak a tervnek r\u233?sze, amelyet \u336? alkotott meg az
emberis\u233?g sz\u225?m\u225?ra.\par\pard\plain\hyphpar}{
Ill\u233?s k\u233?zen fogta a fi\u250?t, \u233?s sz\u243?tlanul hazat\u233?
rtek.\par\pard\plain\hyphpar}{
Aznap \u233?jjel a fi\u250? Ill\u233?st \u225?t\u246?lelve aludt. Pirkadatkor
Ill\u233?s \u243?vatosan, hogy f\u246?l ne \u233?bressze, lefejtette mag\u225?
r\u243?l a fi\u250? karjait.\par\pard\plain\hyphpar}{
Azut\u225?n f\u246?lvette az egyetlen ruh\u225?j\u225?t, \u233?s kil\u233?pett a
h\u225?zb\u243?l. \u218?tk\u246?zben f\u246?lvett egy{\i
}botot a f\u246?ldr\u337?l, \u233?s arra t\u225?maszkodva haladt tov\u225?bb. Nem
is akart t\u246?bb\u233? megv\u225?lni t\u337?le: Istennel v\u237?vott harc\u225?
ra, Akbar pusztul\u225?s\u225?ra \u233?s \u250?jj\u225?\u233?p\u237?t\u233?s\u233?
re eml\u233?keztette.\par\pard\plain\hyphpar}{
Vissza se n\u233?zett, csak elindult Izrael fel\u233?.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
\~}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
\~}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
\u214?t \u233?v m\u250?lva Assz\u237?ria ism\u233?t el\u246?z\u246?nl\u246?tte az
orsz\u225?got, ez\u250?ttal gyakorlottabb hadsereggel \u233?s jobb hadvez\u233?
rekkel. Eg\u233?sz F\u246?n\u237?cia az idegen h\u243?d\u237?t\u243? kez\u233?re
ker\u252?lt, kiv\u233?ve T\u237?ruszt \u233?s Sarept\u225?t, amelyet lak\u243?i
Akbar n\u233?ven ismertek.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
A fi\u250?b\u243?l f\u233?rfi lett, k\u233?s\u337?bb a v\u225?ros korm\u225?
nyz\u243?ja, akit igen b\u246?lcs embernek tartottak a kort\u225?rsai. \u214?regen,
szerettei k\u246?r\u233?ben halt meg, \u233?s utols\u243? lehelet\u233?ig azt
hajtogatta, hogy \u8222?sz\u233?pnek \u233?s er\u337?snek kell megtartani a v\u225?
rost, mert annak utc\u225?in most is ott s\u233?t\u225?l az \u337? \u233?
desanyja\u8221?: Csak S\u233?nah\u233?rib assz\u237?r kir\u225?lynak siker\u252?lt
elfoglalnia T\u237?ruszt \u233?s Sarept\u225?t Kr. e. 701-ben, csaknem sz\u225?
zhatvan \u233?vvel a k\u246?nyv\u252?nkben elbesz\u233?lt esem\u233?nyek ut\u225?
n.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
Att\u243?l fogva azonban a f\u246?n\u237?ciai v\u225?rosok soha t\u246?bb\u233? nem
tudt\u225?k visszaszerezni egykori jelent\u337?s\u233?g\u252?ket, \u233?s sz\u225?
mos \u8211? \u250?jbabiloni, perzsa, maked\u243?n, szeleukida, v\u233?g\u252?l
r\u243?mai \u8211? megsz\u225?ll\u225?st \u233?rtek meg. \u205?gy is fennmaradtak
azonban eg\u233?szen napjainkig, mert, ahogy a r\u233?gi hagyom\u225?ny tan\u237?
tja, az \u218?r nem v\u233?letlen\u252?l v\u225?lasztja ki azokat a helyeket,
amelyeket be k\u237?v\u225?n n\u233?pes\u237?teni. T\u237?rusz, Szidon \u233?s
Babilon most is Libanon r\u233?sze, az pedig m\u233?g ma is csatat\u233?
r.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
Ill\u233?s visszat\u233?rt Izraelbe, \u233?s \u246?sszeh\u237?vta a pr\u243?f\u233?
t\u225?kat a K\u225?rmel hegy\u233?re. Ott azt mondta, hogy \u225?lljanak k\u233?t
csoportba; egyfel\u337?l azok, akik Ba\u225?lt im\u225?dj\u225?k, m\u225?sfel\u337?
l azok, akik az \u218?rban hisznek. Az angyal \u250?tmutat\u225?sa szerint,
Ba\u225?l k\u246?vet\u337?i egy tulkot kaptak, \u233?s Ill\u233?s felsz\u243?
l\u237?totta \u337?ket, hogy h\u237?vj\u225?k az \u337? isten\u252?ket, \u233?s
k\u233?rj\u233?k, hogy fogadja el az \u225?ldozatukat. \u205?gy mes\u233?li a
Biblia;}\par\pard\plain\hyphpar}{
Mikor pedig m\u225?r d\u233?l lett, elkezdte \u337?ket g\u250?nyolni Ill\u233?s,
azt mondv\u225?n: Ki\u225?ltsatok hangosabban, hiszen isten! Tal\u225?n elm\u233?
lkedik vagy f\u233?lrement, vagy \u250?ton van, vagy tal\u225?n aluszik, \u233?s
felserken.\par\pard\plain\hyphpar}{
\u201?s elkezdtek hangosan kiab\u225?lni, \u233?s az \u336? szok\u225?suk szerint
k\u233?sekkel \u233?s borotv\u225?kkal met\u233?lt\u233?k magokat, m\u237?g csak ki
nem csordult a v\u233?r\u246?k. [\u8230?] de akkor sem lett se sz\u243?, se
felelet, se meghallgattat\u225?s.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
Ill\u233?s ekkor fogta a tulkot \u8211? amelyet \u337? kapott, \u233?s az \u218?r
angyal\u225?nak szavait k\u246?vetve elk\u233?sz\u237?tette a saj\u225?t \u225?
ldozat\u225?t. }Akkor, al\u225?sz\u225?lla az \u218?r, t\u252?ze, \u233?s
megem\u233?szt\u233? az \u233?g\u337?\u225?ldozatot, a f\u225?t, a k\u246?veket
\u233?s a port {\i
[\u8230?]. Nem sok\u225?ra b\u337?s\u233?ges es\u337? hullott a f\u246?ldre, \u233?
s ezzel v\u233?get \u233?rt a n\u233?gy \u233?ve tart\u243? asz\u225?
ly.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
\u201?s akkor mindj\u225?rt kit\u246?rt a belvisz\u225?ly. Ill\u233?s elfogatta,
\u233?s meg\u246?lette azokat a pr\u243?f\u233?t\u225?kat, akik el\u225?rult\u225?k
az Urat; k\u246?zben J\u233?zabel \u337?t kerestette mindenhol, hogy v\u233?gezzen
vele. \u336? azonban az \u214?t\u246?dik Hegy Izraelhez k\u246?zelebb es\u337?,
nyugati vid\u233?k\u233?re menek\u252?lt.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
A sz\u237?rek el\u246?z\u246?nl\u246?tt\u233?k az orsz\u225?got, \u233?s meg\u246?
lt\u233?k Ah\u225?b kir\u225?lyt, a t\u237?ruszi hercegn\u337? f\u233?rj\u233?t,
m\u233?gpedig egy tal\u225?lomra kil\u337?tt ny\u237?lvessz\u337?vel, amely a
kir\u225?ly p\u225?nc\u233?lj\u225?nak red\u337?j\u233?be f\u250?r\u243?dott.
J\u233?zabel a palot\u225?j\u225?ba menek\u252?lt, majd, t\u246?bb zend\u252?
l\u233?st, korm\u225?nyz\u243?k t\u252?nd\u246?kl\u233?s\u233?t, majd buk\u225?
s\u225?t \u225?tv\u233?szelve, m\u233?gis k\u233?zre ker\u252?lt. Nem adta meg
mag\u225?t az elfog\u225?s\u225?ra k\u252?ld\u246?tt embereknek, ink\u225?bb
levetette mag\u225?t az ablakb\u243?l.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
Ill\u233?s az \u233?lete v\u233?g\u233?ig a hegyen maradt. A Biblia szerint, egy
d\u233?lut\u225?n, amikor Ill\u233?s \u233?ppen Elizeus pr\u243?f\u233?t\u225?val,
maga v\u225?lasztotta ut\u243?dj\u225?val besz\u233?lgetett, }egy t\u252?zes
szek\u233?r t\u252?zes lovakkal elv\u225?laszt\u225? \u337?ket egym\u225?st\u243?l.
\u201?s felm\u233?ne Ill\u233?s a sz\u233?lv\u233?szben az \u233?
gbe.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
Csaknem nyolcsz\u225?z esztend\u337? m\u250?lva, J\u233?zus mag\u225?hoz veszi
P\u233?tert, Jakabot \u233?s J\u225?nost, \u233?s felviszi \u337?ket egy hegyre.
M\u225?t\u233? evang\u233?lista mes\u233?li, hogy J\u233?zus }elv\u225?ltoz\u233?k
el\u337?tt\u252?k, \u233?s az \u337? orc\u225?ja ragyog vala, mint a nap, ruh\u225?
ja pedig feh\u233?r l\u337?n, mint a f\u233?nyess\u233?g. Es \u237?m\u233?
megjelenek \u337?nekik M\u243?zes \u233?s Ill\u233?s akik besz\u233?lnek vala
\u337?vele.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
J\u233?zus azt k\u233?ri az apostolokt\u243?l, hogy senkinek se sz\u243?ljanak
err\u337?l a l\u225?tom\u225?sr\u243?l, am\u237?g fel nem t\u225?mad az embernek
Fia a hal\u225?lb\u243?l, \u337?k azonban azt felelik, hogy ez csak akkor
lehets\u233?ges, ha Ill\u233?s el\u337?bb visszat\u233?r.}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\i
M\u225?t\u233? \u237?gy besz\u233?li el a t\u246?rt\u233?net v\u233?g\u233?
t:}\par\pard\plain\hyphpar}{
\u201?s megk\u233?rdez\u233?k \u337?t az \u337? tan\u237?tv\u225?nyai, mondv\u225?
n: Mi\u233?rt mondj\u225?k teh\u225?t az \u237?r\u225?stud\u243?k, hogy el\u337?bb
Ill\u233?snek kell elj\u246?nnie?\par\pard\plain\hyphpar}{
J\u233?zus pedig felelv\u233?n monda n\u233?kik: Ill\u233?s bizony elj\u337?
el\u337?bb, \u233?s mindent helyre\u225?ll\u237?t.\par\pard\plain\hyphpar}{
De mondom n\u233?ktek, hogy Ill\u233?s imm\u225?r elj\u246?tt, \u233?s nem
ismer\u233?k meg \u337?t, hanem azt m\u237?vel\u233?k vele, amit akar\u225?nak.
[\u8230?]\par\pard\plain\hyphpar}{
Ekkor meg\u233?rtett\u233?k a tan\u237?tv\u225?nyok, hogy Keresztel\u337? J\u225?
nosr\u243?l sz\u243?la n\u233?kik.\par\pard\plain\hyphpar}{
{\qc
{\b
TARTALOM}\par\pard\plain\hyphpar}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\ul
A SZERZ\u336? JEGYZETE}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\ul
EL\u336?HANG}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\ul
ELS\u336? R\u201?SZ}\par\pard\plain\hyphpar}{
{\ul
M\u193?SODIK R\u201?SZ}\par\pard\plain\hyphpar} {\page } }