You are on page 1of 32

1.

0 PENGENALAN

Sosiologi merupakan kajian masyarakat. Ia adalah sains sosial (istilah yang kadang-kadang
sinonim) yang menggunakan pelbagai kaedah penyiasatan empirikal dan analisis kritikal untuk
membangunkan sebuah badan pengetahuan tentang aktiviti sosial manusia. Kebanyakkan bidang
sosiologi matlamatnya adalah untuk menjalankan penyelidikan yang boleh digunakan secara
langsung kepada dasar sosial dan kebajikan, manakala yang lain memberi tumpuan terutamanya
kepada penapisan pemahaman teori proses sosial. Antara perkara yang tertakluk dari peringkat
mikro agensi individu dan interaksi ke tahap makro sistem dan struktur sosial. Antara tumpuan
sosiologi telah dimasukkan stratifikasi sosial, kelas sosial, budaya, mobiliti sosial, agama,
sekularisasi, undang-undang, dan penyelewengan. Seperti semua bidang aktiviti manusia
dipengaruhi oleh interaksi antara struktur sosial dan agensi individu, sosiologi telah beransur-
ansur berkembang tumpuan kepada subjek lagi, seperti kesihatan, institusi perubatan, ketenteraan
dan keseksaan, Internet, dan peranan aktiviti sosial dalam pembangunan pengetahuan saintifik.

Pelbagai kaedah sosial saintifik juga telah diperluaskan. Penyelidik sosial menarik
apabila pelbagai teknik kualitatif dan kuantitatif. Bertukar linguistik dan budaya pertengahan
abad kedua puluh membawa kepada pendekatan yang semakin interpretasi, hermeneutic, dan
falsafah analisis masyarakat. Sebaliknya, beberapa dekad kebelakangan ini telah menyaksikan
kebangkitan baru analitis, matematik dan computationally teknik ketat, seperti model berasaskan
agen dan analisis rangkaian sosial. Sosiologi tidak harus dikelirukan dengan pelbagai kajian
sosial kursus umum yang menanggung berhubung sedikit teori sosiologi atau kaedah
penyelidikan sains sosial.

Analisis sosial mempunyai asal-usul dalam pengetahuan dan falsafah Barat, dan telah
dijalankan dari seawal zaman Plato. Permulaan kajian, iaitu, pengumpulan maklumat daripada
sampel individu, boleh dikesan kembali sekurang-kurangnya awal sebagai Buku Domesday
dalam 1086, manakala ahli falsafah purba seperti Confucius wrote on kepentingan sosial
peranan. Terdapat bukti sosiologi awal dalam Islam zaman pertengahan. Sesetengah
menganggap Ibn Khaldun, Arab abad ke-14 ulama Islam dari Afrika Utara, telah menjadi ahli
sosiologi yang pertama; dimana kitab Muqaddimah beliau memungkinkan analisis sosial adalah
merupakan kerja yang pertama untuk memajukan sosial-saintifik hujah bagi perpaduan sosial
dan konflik sosial.

5
2.0 SEJARAH DAN TOKOH SOSIOLOGI

2.1 DEFINISI

Perkataan sosiologi (atau "sociologie") berasal dari kedua-dua asal-usul bahasa Latin dan
Yunani. Perkataan Latin: socius, "sahabat";-ology.Ia pertama kali dicipta pada 1780 oleh tokoh
pemikir Perancis Emmanuel-Joseph Sieyès (1748-1836) dalam manuskrip yang tidak diterbitkan.
Sosiologi kemudiannya ditakrifkan secara bebas oleh ahli falsafah Perancis sains, Auguste
Comte (1798-1857), pada tahun 1838. Comte menggunakan istilah ini untuk menggambarkan
cara baru untuk melihat masyarakat. Comte sebelum ini menggunakan gunakan istilah "fizik
sosial", tetapi telah diubah di atas dasar Belgium Adolphe Quetelet .

Comte berusaha untuk menyatukan sejarah, psikologi dan ekonomi melalui pemahaman
saintifik alam sosial. Penulisannya sejurus selepas Revolusi Perancis, beliau mencadangkan
bahawa gejala sosial boleh diatasi melalui positivisme sosiologi, pendekatan epistemologi yang
digariskan dalam Kursus dalam Falsafah Positif [1830-1842] dan Satu Pengamatan Positivisme
(1848). Comte percaya peringkat positivis akan menandakan era akhir, selepas fasa teologi dan
metafizik andaian, dalam perkembangan pemahaman manusia.Dalam memerhatikan
pergantungan bulat teori dan pemerhatian dalam bidang sains, dan setelah diklasifikasi sains,
Comte boleh dianggap sebagai ahli falsafah pertama sains dalam erti kata moden istilah.

2.2 SUB BIDANG SOSIOLOGI.

2.2.1 SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Sosiologi pendidikan secara formal telah ditubuhkan oleh Émile Durkheim (1858-1917), yang
dibangunkan positivisme sebagai asas untuk penyelidikan sosial yang praktikal. Walaupun
Durkheim menolak banyak perincian falsafah Comte, beliau mengekalkan dan diperhalusi
kaedah itu, mengekalkan bahawa sains sosial adalah satu kesinambungan logik yang orang-orang
yang semula jadi ke dalam bidang aktiviti manusia, dan mendesak bahawa mereka boleh
mengekalkan yang objektiviti sama, rasionalisme, dan pendekatan untuk sebab-musabab.
Durkheim menubuhkan jabatan Eropah pertama sosiologi di Universiti Bordeaux pada
tahun 1895, penerbitan Peraturan Kaedah Sosiologi (1895). Sosiologi cepat berkembang sebagai

6
tindak balas akademik kepada cabaran yang dilihat kemodenan, seperti perindustrian,
pembandaran, sekularisasi, dan proses "rasionalisasi" bidang yang dikuasai di benua Eropah
Durkheim, Marx, dan ahli teori Jerman Max Weber biasanya dinamakan tiga tokoh utama sains
sosial. Herbert Spencer, William Graham Sumner, Lester F. Ward, Vilfredo Pareto, Alexis de
Tocqueville, Werner Sombart, Thorstein Veblen, Ferdinand Tonnies, Georg Simmel dan Karl
Mannheim yang kadang-kadang dimasukkan dalam kurikulum akademik sebagai pengasas teori.
Setiap tokoh utama dikaitkan dengan perspektif teori dan orientasi tertentu.

2.2.2.SOSIOLOGI KEBUDAYAAN
Bagi Simmel, budaya disebut "penanaman individu melalui agensi bentuk luaran yang telah
dikaji dalam perjalanan sejarah". Walaupun ahli teori awal seperti Durkheim dan Mauss
berpengaruh dalam antropologi budaya, sosiologi budaya secara umumnya dibezakan oleh
kebimbangan mereka untuk masyarakat moden (bukannya primitif atau kuno). Tokoh lain di
dalam bidang yang berkaitan dengan teori ini adalah Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, dan
ahli-ahli lain. Pengajian Kebudayaan bertujuan untuk memeriksa perkara di segi amalan budaya
dan hubungan mereka kepada kuasa. Sebagai contoh, satu kajian cabang kebudayaan (seperti
orang berkulit putih bekerja di London) akan mendatangkan kebimbangan kepada amalan sosial
kumpulan kerana ia berkaitan dengan kelas dominan. "Perbezaan budaya" tahun 1960-an, yang
diiringi dalam structuralist dan kononnya pendekatan pascamoden kepada sains sosial dan
meletakkan budaya yang lebih tinggi dalam agenda sosiologi.

2.2.3 SOSIOLOGI UNDANG UNDANG


Kajian berkaitan jenayah termasuklah menganalisis sifat, punca, dan kawalan aktiviti jenayah,
lukisan atas kaedah seluruh sosiologi, psikologi, dan tingkah laku sains. Sosiologi
penyelewengan menumpukan pada tindakan atau tingkah laku yang melanggar norma-norma,
termasuk kedua-dua peraturan yang digubal secara rasmi (contohnya, jenayah) dan pelanggaran
formal norma budaya. Matlamat utamanya adalah untuk mengkaji mengapa norma ini wujud,
bagaimana mereka berubah dari masa ke masa, dan bagaimana ia dikuatkuasakan. Konsep
penyelewengan adalah pusat di fungsionalisme kontemporari strukturdan sistem teori. Robert K.
Merton menghasilkan satu kajian tentang penyelewengan, dan juga menghasilkan istilah "model
peranan", "akibat yang tidak diingini", dan "diri memenuhi ramalan".

7
Kajian undang-undang memainkan peranan penting dalam pembentukan sosiologi klasik.
Durkheim terkenal dengan menyifatkan undang-undang sebagai penyatuan kepada perpaduan
sosial. Sosiologi undang-undang merujuk kepada kedua-dua sub-disiplin sosiologi dan
pendekatan dalam bidang kajian undang-undang. Sosiologi undang-undang adalah satu bidang
yang pelbagai kajian yang mengkaji interaksi undang-undang dengan aspek-aspek lain dalam
masyarakat, seperti pembangunan institusi undang-undang dan kesan undang-undang terhadap
perubahan sosial dan sebaliknya. Sebagai contoh, kerja berpengaruh terkini dalam bidang
bergantung kepada analisis statistik untuk berhujah bahawa peningkatan dalam pemenjaraan di
Amerika Syarikat sejak 30 tahun yang lalu adalah disebabkan oleh perubahan dalam undang-
undang dan kepolisan dan tidak kepada peningkatan dalam jenayah; dan bahawa peningkatan ini
ketara menyumbang untuk mengekalkan stratifikasi kaum.

2.2.4. SOSIOLOGI EKONOMI


Istilah "sosiologi ekonomi" pertama kali digunakan oleh William Stanley Jevons pada tahun
1879, kemudian akan dicipta dalam kerja-kerja Durkheim, Weber dan Simmel antara tahun 1890
dan 1920. Ekonomi sosiologi timbul sebagai pendekatan baru untuk analisis fenomena ekonomi
, menekankan hubungan kelas dan kemodenan sebagai satu konsep falsafah. Hubungan antara
kapitalisme dan kemodenan adalah isu penting, mungkin terbaik ditunjukkan dalam Etika Weber
Protestan dan Roh Kapitalisme (1905) dan Simmel Falsafah Wang (1900). Tempoh
kontemporari sosiologi ekonomi, juga dikenali sebagai sosiologi ekonomi baru, telah disatukan
oleh kerja tahun 1985 Mark Granovetter bertajuk "Tindakan Ekonomi dan Struktur Sosial".
Kerja ini menghuraikan konsep pembenaman, yang menyatakan bahawa hubungan ekonomi
antara individu atau firma-firma mengambil tempat dalam hubungan sosial yang sedia ada.
Analisis rangkaian sosial telah menjadi kaedah utama untuk mengkaji fenomena ini.

2.2.5. SOSIOLOGI ALAM SEKITAR


Alam Sekitar sosiologi adalah kajian interaksi manusia dengan alam semula jadi, biasanya
menekankan dimensi manusia dalam masalah alam sekitar, impak sosial masalah mereka, dan
usaha untuk menyelesaikannya. Bidang sosiologi alam telah menjalani pelbagai peringkat
analisis, dari global tempatan, masyarakat kepada individu. Perhatian juga diberi kepada proses
di mana masalah alam sekitar menjadi penting dan dikenali kepada manusia.

8
2.2.6. SOSIOLOGI KESIHATAN
Sosiologi kesihatanmemberi tumpuan kepada kesan sosial, dan sikap orang ramai terhadap,
penyakit, penyakit, kurang upaya dan proses penuaan. Perubatan sosiologi, sebaliknya, memberi
tumpuan kepada mekanisme dalaman organisasi perubatan dan institusi klinikal.

2.2.7.SOSIOLOGI INTERNET
Internet adalah kepentingan untuk sosiologi dalam pelbagai cara; paling praktikal sebagai alat
untuk penyelidikan dan sebagai platform perbincangan sosiologi Internet dalam erti kata yang
luas mengenai analisis komuniti dalam talian (newsgroup contohnya, laman rangkaian sosial)
dan dunia maya. Komuniti dalam talian boleh dikaji statistik melalui analisis rangkaian atau
ditafsirkan secara kualitatif melalui etnografi maya. Perubahan organisasi melalui media baru,
sekali gus mempengaruhi perubahan sosial di-besar, mungkin membentuk rangka kerja bagi
transformasi dari perindustrian kepada masyarakat maklumat.

2.2.8. SOSIOLOGI PENGETAHUAN


Sosiologi pengetahuan adalah kajian hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial di
mana ia timbul, dan kesan lazim idea pada masyarakat. Istilah ini pertama kali datang ke
digunakan secara meluas pada tahun 1920, apabila beberapa teori berbahasa Jerman, kebanyakan
terutamanya Max Scheler, dan Karl Mannheim, menulis secara meluas di atasnya. Dengan
penguasaan fungsionalisme melalui tahun-tahun pertengahan abad ke-20, sosiologi ilmu
cenderung untuk kekal di pinggir pemikiran sosiologi arus perdana. Ia sebahagian besarnya telah
dicipta semula dan digunakan lebih rapat dengan kehidupan seharian pada tahun 1960-an,
terutamanya oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam Pembinaan Sosial Realiti (1966)
dan masih digunakan bagi kaedah berurusan dengan pemahaman kualitatif masyarakat manusia.
Kajian "arkeologi" dan "genealogi" Michel Foucault memberi pengaruh kontemporari yang
besar. Sosiologi sains melibatkan kajian sains sebagai aktiviti sosial, terutama berurusan dengan
keadaan sosial dan kesan sains, dan dengan struktur sosial dan proses aktiviti saintifik.Tokoh
penting dalam bidang sosiologi sains termasuk Robert K. Merton dan Bruno Latour.

9
2.2.9. SOSIOLOGI MEDIA
Seperti kajian budaya, pengajian media adalah disiplin yang berbeza yang berhutang penumpuan
sosiologi dan lain-lain sains sosial dan kemanusiaan, khususnya, kritikan sastera dan teori
kritikal. Walaupun proses pengeluaran atau kritikan bentuk estetik tidak meremitkan sosiologi,
analisis faktor bersosial, seperti kesan ideologi dan penerimaan penonton, berpunca dari teori
sosiologi dan kaedah. Sosiologi media tidak begitu ditekankan bahkan media adalah satu topik
yang biasa dan sering diketepikan.

2.2.10. SOSIOLOGI KETENTERAAN


Sosiologi ketenteraan bertujuan ke arah kajian sistematik untuk tentera sebagai kumpulan sosial
dan bukannya sebagai sebuah organisasi. Ia adalah sub bidang yang sangat khusus yang meneliti
isu-isu yang berkaitan dengan kakitangan perkhidmatan sebagai kumpulan yang berbeza dengan
tindakan kolektif berdasarkan kepentingan bersama yang dikaitkan kepada survival dalam
kerjaya dan memerangi, dengan tujuan dan nilai-nilai yang lebih jelas dan sempit daripada dalam
ma syarakat sivil. Topik termasuk yang andaian dominan yang dipegang oleh orang-orang di
dalam tentera, perubahan dalam kesanggupan untuk melawan, tentera penubuhan kesatuan
sekerja, profesionalisme ketenteraan, itu penggunaan meningkat wanita, yang tentera industri-
akademik kompleks, pergantungan tentera kepada penyelidikan dan institusi anggota tentera 'dan
struktur organisasi tentera.

2.2.11. SOSIOLOGI POLITIK


Sejarah sosiologi politik berkenaan hubungan antara organisasi politik dan masyarakat. Satu sub
bidang utama sosiologi politik dibangunkan berhubung dengan soalan itu, yang menarik
mengenai sejarah perbandingan untuk menganalisis trend sosio-politik. Bidang ini dibangunkan
oleh Max Weber dan Moisey Ostrogorsky.Sosiologi politik kontemporari termasuk bidang-
bidang penyelidikan, tetapi ia telah membuka kepada soalan-soalan yang lebih luas kuasa dan
politik. Hari ini ahli sosiologi politik mungkin berkenaan dengan bagaimana identiti terbentuk
yang menyumbang kepada struktur dominasi oleh satu kumpulan lebih lagi ; politik yang tahu
bagaimana dan dengan apa yang pihak berkuasa; dan soalan bagaimana kuasa dipertandingkan
dalam interaksi sosial dalam apa-apa cara untuk membawa perubahan budaya dan sosial yang
meluas. Soalan-soalan itu adalah lebih cenderung untuk dikaji secara kualitatif. Kajian gerakan-

10
gerakan sosial dan kesan telah menjadi amat penting dalam berhubung dengan definisi-definisi
politik dan kuasa yang lebih luas.

2.2.12. SOSIOLOGI BANGSA


Sosiologi bangsa dan hubungan etnik adalah kawasan disiplin yang mengkaji hubungan sosial,
politik, dan ekonomi antara kaum dan etnik di semua peringkat masyarakat. Kawasan ini
merangkumi kajian perkauman, pengasingan kediaman, dan lain-lain yang kompleks proses
sosial antara kumpulan kaum dan etnik yang berbeza. Kajian ini kerap berinteraksi dengan
kawasan-kawasan lain sosiologi seperti stratifikasi dan psikologi sosial, serta dengan teori
pascakolonial. Pada peringkat dasar politik, hubungan etnik dibincangkan dalam segi
asimilasionisme sama ada atau kepelbagaian budaya. Anti-rasisme membentuk satu lagi gaya
dasar, amat popular di tahun 1960-an dan 70-an.

2.2.13. SOSIOLOGI AGAMA


Sosiologi agama mengkaji latar belakang sejarah, perkembangan, tema universal dan peranan
agama dalam masyarakat. Terdapat penekanan pada peranan berulang agama dalam semua
masyarakat dan sepanjang sejarah direkodkan. Sosiologi agama dibezakan dari falsafah agama
yang sosiologi tidak dibentangkan untuk menilai kesahihan tuntutan kebenaran agama,
sebaliknya menganggap apa yang Peter L. Berger telah digambarkan sebagai kedudukan
"ateisme metodologi". Ia mungkin dikatakan bahawa disiplin moden formal sosiologi bermula
dengan analisis agama. Max Weber menerbitkan empat teks utama pada agama dalam konteks
sosiologi ekonomi dan rasionalisasi tesis beliau: Etika Protestan dan Roh Kapitalisme (1905),
Agama China: Confucianisme dan Taoisme (1915), Agama India: The Sosiologi Hindu dan
Buddha (1915), dan Yahudi Purba (1920).

2.2.14. PSIKOLOGI SOSIAL SOSIOLOGI


Psikologi sosial sosiologi memberi tumpuan pada skala mikro tindakan sosial. Ini boleh
digambarkan sebagai mematuhi "miniaturism sosiologi", memeriksa masyarakat keseluruhannya
melalui kajian pemikiran emosi dan individu serta tingkah laku kumpulan kecil. Daripada
kebimbangan khas untuk ahli-ahli sosiologi psikologi adalah bagaimana untuk menerangkan
pelbagai demografi, fakta-fakta sosial, dan budaya dari segi interaksi sosial manusia. Antara

11
topik utama dalam bidang ini adalah ketidaksamaan sosial, dinamik kumpulan, prejudis,
pencerobohan, persepsi sosial, kelakuan kumpulan, perubahan sosial, tingkah laku bukan lisan,
sosialisasi, ketepatan, kepimpinan, dan identiti sosial. Psikologi sosial boleh diajar dengan
penekanan psikologi. Dalam sosiologi, penyelidik dalam bidang ini pengguna yang paling
menonjol kaedah eksperimen (Walau bagaimanapun, tidak seperti rakan-rakan psikologi mereka,
mereka juga sering menggunakan metodologi yang lain). Psikologi sosial melihat pengaruh
sosial, serta persepsi sosial dan interaksi sosial.

3.0 SOSIOLOGI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

3.1 PENGENALAN

Sosiologi merujuk kepada suatu bidang ilmu pengetahuan moden. Secara mudah, sosiologi juga
mempunyai hubungan dengan masyarakat sekeliling.1 Vander Zanden (1996) dengan ringkasnya
menyatakan sosiologi sebagai kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi. Manakala
menurut Giddens (1993), sosiologi adalah kajian mengenai kehidupan sosial manusia, kumpulan-
kumpulan dan masyarakat. Sosiologi juga akan memberikan manusia pemahaman bagaimana
pengaruh-pengaruh sosial telah mencorakkan kehidupan mereka.2 Terdapat cara lain untuk
memahami sosiologi ialah berdasarkan konsep imaginasi sosiologikal yang diperkenalkan oleh
C. Wright Mills (1959). Konsep ini dianggap sebagai pusat kepada pemikiran sosiologi.
Imaginasi sosiologikal bermaksud menyedari perhubungan antara individu, pengalaman dan
masyarakat.

Pada awal abad ke-20, sosiologi mempunyai peranan penting dalam pemikiran
pendidikan dan melahirkan suatu disiplin baru yang dipanggil sebagai psikologi pendidikan.
Sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan mempunyai peranan yang berkaitan dalam
pemikiran pendidikan. Apabila sosiologi pendidikan melihat pendidikan itu dari sudut struktur
sosial masyarakat maka psikologi pendidikan pula melihat pendidikan dari sudut perkembangan
peribadi.3 Menurut H.P. Fairchild dalam bukunya “ Dictionary of Sociology” mengatakan

1
Amir Hasan Dawi. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi Ketiga) (2006), 1
2
Amir Hasan Dawi. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi Ketiga) (2006), 1
3
Drs. H. Abu Ahmadi. Sosiologi Pendidikan, (1991), 1

12
bahawa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-
masalah pendidikan yang fundamental. Situasi pendidikan juga merupakan situasi hubungan dan
pergaulan sosial iaitu hubungan dan interaksi antara pendidikan dengan pelajar, hubungan antara
guru dan guru atau anatar pelajar dan guru.

Mengikut Gagne (1974), pembelajaran merupakan perubahan pemikiran, kebolehan dan


perangai seseorang yang bukan disebabkan oleh proses tumbesaran atau pembesaran. 4Perubahan
itu biasanya merupakan pertambahan kebolehan bagi sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang
berkaitan dengan minat, sikap, dan nilai seseorang. Proses pembelajaran manusia memerlukan
usaha dan rangsangan daripada para pengajar kepada para pelajar. Proses pembelajaran berlaku
sekiranya rangsangan yang diberi oleh pengajar menerima gerak balas daripada pelajarnya.
Sekiranya rangsangan itu tidak menimbulkan gerak balas pelajar maka ini menunjukkan proses
pembelajaran tidak berlaku.

3.2 TEORI-TEORI UTAMA SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Menurut Gelles dan Levine (1995) teori adalah suatu ringkasan ilmu pengetahuan yang
menyediakan panduan untuk melaksanakan penyelidikan dan menginterpretasi infomasi baru.
5
Teori-teori sosiologi yang ada pada hari ini adalah warisan daripada apa yang telah diasaskan
oleh tokoh-tokoh awal dan memperkenalkan teori-teori tersebut dengan pendekatan yang
berbeza. Teori-teori utama ini kemudiannya telah berkembang dan menjadi asas kepada
kebanyakan teori-teori selepasnya. Namun teori klasik lebih popular digunakan dan telah
dibahagikan kepada beberapa teori-teori berkenaan seperti teori fungsionalisme, konflik, dan
interaksionalisme.6 Teori-teori utama ini juga dikaitkan dengan pemerhatian yang dibuat oleh
kumpulan kami semasa melawat ke Sekolah Kebangsaan Aminuddin Baki disebabkan terdapat
perkaitan antara teori-teori tersebut dengan cara pengajaran dan pembelajaran di sekolah sama
ada antara guru dengan guru atau antara guru dan murid-murid.

4
Abd. Ghafar Md. Din, Prinsip dan Amalan Pengajaran, (2003), 6-7
5
Amir Hasan Dawi. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi Ketiga) (2006), 29
6
Amir Hasan Dawi. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi Ketiga) (2006), 29

13
3.2.1. Teori Fungsionalisme

Sosiologi fungsionalisme adalah berdasarkan pandangan tokoh-tokoh awal seperti Comte,


Spencer dan Durkheim. Teori ini mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan
yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. Masyarakat selalu dianggap seperti tubuh
badan manusia yang mempunyai bahagian-bahagian dengan fungsi-fungsi yang tersendiri. Ahli-
ahli fungsionalisme selalu menyatakan bahawa setiap bahagian masyarakat mempunyai tujuan-
tujuan dan keperluan-keperluan yang tertentu. Kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana
struktur masyarakat berfungsi. Teori fungsionalisme mendapat nama terutamanya kerana ia
melihat struktur dan fungsi dalam masyarakat. Menurut teori ini, struktur-struktur sosial akan
menentukan kelancaran perjalanan atau keharmonian masyarakat.

Teori ini juga menekankan kepentingan persefahaman anggota-anggota masyarakat atau


konsesus untuk mencapai keharmonian dan kestabilan masyarakat berkenaan. Teori ini juga
mengkaji bagaimana sistem sosial bergerak atau berfungsi. Selain itu, Merton juga membezakan
antara fungsi dan disfungsi. Kesan-kesan positif daripada struktur sosial bermakna sistem itu
telah berfungsi sementara hasilan yang negatif bermaksud struktur telah berdisfungsi. Disfungsi
merupakan asapek-aspek aktiviti sosial yang cenderung untuk menghasilkan perubahan kerana ia
mengancam ikatan sosial bahawa kriteria utama untuk menilai struktur sosial ialah sama ada ia
menyumbang kepada pengekalan masyarakat ataupun tidak.

Semasa kumpulan kami menjalankan pemerhatian di Sekolah Kebangsaan Aminuddin


Baki, kami mendapati hubungan antara guru dan murid di kelas 4Gemilang dapat menjalankan
fungsi mereka masing-masing. Kedua-dua mereka dapat menerima hubungan mereka sebagai
murid dan guru dengan baik dan antara mereka juga memahami tanggungjawab mereka sendiri.
Guru tersebut dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran di kelas itu dengan begitu lancar
sekali. Manakala murid-murid didalam kelas tersebut juga menerima segala arahan yang
diberikan oleh guru tersebut dan memahami arahan yang diberikan dengan begitu baik sekali.
Tambahan juga, murid-murid didalam kelas itu juga mengambil perhatian terhadap perkara yang
diajar oleh guru yang berada dihadapan mereka. Setelah guru tersebut selesai memberi
penerangan terhadap pembelajaran yang diajarnya, guru tersebut memberikan kerja sekolah
kepada murid-murid tersebut dan membuat pemantauan terhadap setiap murid yang berada
dikelas tersebut. Sekiranya terdapat pelajar yang tidak memahami terhadap pembelajaran yang

14
diajar, guru tersebut akan menerangkan semula secara persendirian agar murid tersebut lebih
mudah memahami dan dapat meneruskan kerja sekolah yang telah diberikan. Kesimpulannya,
teori fungsionalisme antara murid dan guru didalam kelas itu dapat berfungsi dengan baik dan
dapat menerima hubungan antara mereka masing-masing dan memahami bahawa diri mereka
saling memerlukan antara satu sama lain untuk meneruskan pembelajaran didalam kelas itu.

3.2.3. Teori Konflik

Teori konflik bermula daripada pandangan asal Marx dan diikuti oleh Weber. 7Kemudia teori ini
telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain mengikut pandangan mereka sendiri. Secara analitikal
teori ioni terbahagi kepada dua iaitu aliran Marx dan aliran Weber. Teori konflik mengikut aliran
Marx berlatar belakangkan tafsiran-tafsiran sosiologikal terhadap karya-karya Karl Marx.
Perspektif marxisme agak berbeza dengan pandangan-pandangan sosiologi bukan Marx kerana
Marx tidak bersetuju dengan konsep konsensus dan sosiologi yang bebas nilai. Bagi pengikut
aliran Marx, mereka melihat teori bukan semata-mata sebagai satu cara analisis sosiologi bahkan
ia juga merupakan satu cara reformasi sosial. Fatimah Daud (1992) mengatakan bahawa konsep
sejarah materialisme Marx mengandungi tiga elemen penting iaitu kaedah ilmiah yang
merupakan satu ajaran politik dan satu pandangan hidup yang kekuatannya sama dengan agama.

Pada keseluruhannya, teori konflik membicarakan mengenai peranan struktur sosial.


Konsep-konsep yang dibincangkan dalam teori ini seperti soal pembahagian kelas sosial dalam
masyarakat, konflik, perubahan sosial, alienasi, kuasa dan ideologi. Oleh itu, teori ini melihat
masyarakat daripada perspektif konflik dan perubahan. Konflik tidak dapat dihindarkan untuk
berubah dan terdapat juga pihak yang akan kalah dan pihak yang akan menang. Disebabkan
ketegangan dan konflik dalam masyarakat akan menyumbangkan kepada perubahan sosial.
Menurut Marx juga, pembentukan sesebuah masyarakat juga baru adalah hasil daripada
perjuangan antara kelas untuk menguasai ekonomi dan menjadi asas kepada perubahan
masyarakat.

Manakala aliran Weber pula menganggap kelas sosial adalah faktor penting dalam
menentukan kedudukan individu dalam masyarakat. Weber juga berhujah bahawa perubahan
sosial bukanlah semata-mata kerana konflik kelas sosial tetapi juga berpunca daripada berbagai-

7
Amir Hasan Dawi. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi Ketiga) (2006), 32
15
bagai faktor lain. Baginya beberapa faktor boleh wujud dengan serentak dalam menggerakkan
perubahan sosial. Weber juga bersetuju bahawa kuasa penting untuk menentukan kumpulan
kelas yang dominan. Weber juga menambah dua faktor lain selain ekonomi iaitu status dan parti.
Status merupakan penghormatan sosial yang mempunyai prestij dan kehormatan sosial yang
tersendiri. Status juga bukan hanya dimiliki melalui kekayaan, kuasa dan kelas sosial tetapi ia
ditentukan oleh amalan atau gaya hidup serta mencapai status melalui pekerjaan yang dilakukan.
Manakala kuasa pula merupakan bentuk kepimpinan di mana seseorang dapat menyebabkan dan
boleh memaksa orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya walaupun perkara tersebut
tidak disukai oleh orang lain. Ringkasnya, kelas wujud dalam hubungan ekonomi, status wujud
dalam hubungan sosial dan parti wujud dalam hubungan politik. Kumpulan-kumpulan status dan
kelas akan menggunakan parti bagi memperjuangkan objektif mereka. Parti boleh disertai oleh
individu daripada kumpulan-kumpulan status dan kelas yang berlainan namun mereka haruslah
mempuyai misi dan matlamat yang sama.

Semasa kami membuat pemerhatian di sekolah, kami dapat melihat bahawa terdapat juga
pelajar yang mengalami konflik ketika kelas sedang dijalankan. Mengikut pemerhatian kami,
kami mendapati terdapat segelintir pelajar yang tidak membawa buku kerja mereka ke sekolah
dan disebabkan perkara tersebut pelajar tersebut diarahkan untuk berkongsi buku dengan pelajar
yang lain. Tambahan juga, terdapat juga pelajar yang tidak mahu berkongsi buku dengan
rakannya mungkin disebabkan berbeza kaum dan agama. Disebabkan hal ini, murid-murid tidak
dapat belajar dengan keadaan yang selesa kerana terpaksa berkongsi buku dengan rakan sekelas
yang lain. Hal ini menyebabkan guru yang mengajar juga tidak dapat memastikan keseluruhan
pelajar dalam kelas itu memahami pembelajaran yang disampaikan dan pelajar juga tidak dapat
memahami dengan sempurna pembelajaran yang disampaikan hanya disebabkan ketiadaan buku.
Selain itu juga, terdapat beberapa murid yang agak pasif didalam kelas dan lebih berdiam diri
atau sekiranya guru tersebut bertanyakan soalan, pelajar itu tidak menjawabnya dengan suara
yang jelas atau suara yang kuat. Apabila guru bertanyakan soalan, pelajar itu hanya berdiam diri
dan menunjukkan bahawa mereka kurang berminat dengan pembelajaran yang disampaikan atau
sama ada pelajar tersebut tidak memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut.

Konflik banyak berlaku di kalangan pelajar lelaki didalam kelas jika dibandingkan dengan
pelajar perempuan yang sememangnya menunjukkan semangat dan minat mereka terhadap

16
pembelajaran tersebut dan sentiasa memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh
guru tersebut serta lebih gemar melibatkan diri mereka dalam sesi soal jawab. Kesimpulannya,
dalam kelas 4Gemilang juga berlaku konflik antara mereka sama ada pelajar dengan pelajar atau
pelajar dengan guru. Konflik tersebut berlaku sama ada berbeza kaum dan tidak mahu berkongsi
buku dengan rakan sebelah, atau tidak memahami perkara yang disampaikan oleh guru tersebut
sehinggakan pelajar tersebut tidak tahu apa yang hendak dilakukan dan salah memahami maksud
yang disampaikan oleh guru tersebut.

3.2.4. Teori Interaksionalisme

Teori interaksionalisme banyak dikaitkan dengan Geoge Herbert Mead yang merupakan
pengkajian bersifat mikro. Ia membincangkan peranan individu dalam sesuatu sistem sosial.
Teori ini mengkaji bagaimana seseorang menginterpretasi dan bertindak menurut kemahuan
masing-masing dalam masyarakat. Ahli-ahli interaksionalisme mentafsir makna perlakuan atau
aksi individu dan memperjelaskan makna-makna perlakuan manusia yang subjektif.8 Mereka
melihat bagaimana makna-makna yang subjektif dikongsi bersama oleh anggota-anggota
masyarakat. Oleh itu, teori ini mempunyai dua asas pemerhatian penting iaitu pertamanya ia
mengkaji makna simbolik atau makna tersirat secara subjektif dan melihat begaimana makna
yang simbolik itu digunakan dalam interaksi manusia. Interaksionalisme juga melihat bagaimana
individu membentuk dan dibentuk oleh interaksinya dengan orang lain. Ianya memberi
penekanan tentang peranan aktif seseorang individu dalam perhubunga sosial dan seseorang
manusia bukanlah secara pasif dibentuk oleh persekitaran sosial.

Makna-makna interaksionalisme simbolik diperoleh daripada bentuk-bentuk seperti


perkataan, perlakuan, objek, dan bahasa. Perkataan yang digunakan sebagai simbol adalah
mewakili objek-objek fizikal, perasaan, nilai dan idea. Manakala perlakuan pula meliputi
perbuatan termasuklah yang berdasarkan pemikiran dan niat seseorang. Objek pula adalah
perkara yang nyata dapat dilihat. Seterusnya, bahasa pula merupakan simbol lisan yang
berhubung. Menurut Mead, bahasa membolehkan manusia menjadi makhluk sedar kendiri atau
kita menyedari bahawa diri kita adalah seseorang individu.

8
Amir Hasan Dawi. Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi Ketiga) (2006), 39

17
Simbol merupakan sesutu yang wujud sebagai wakil kepada sesuatu perkara lain sama
ada yang diwakili itu wujud dalam bentuk nyata atau abstrak. Pemikiran simbolik membebaskan
kita daripada hanya terhad kepada perkara-perkara yang kita boleh lihat, dengar, hidu, dan rasa
sahaja. Oleh itu, ahli interaksionalisme simbolik selalunya berfokuskan kepada hubungan
bersemuka dalam konteks kehidupan seharian. Setiap hari manusia akan terlibat dalam pergaulan
dengan individu yang lain. Proses menginterpretasi simbol-simbol adalah sangat kompleks. Bila
interaksi dengan orang lain, kebiasaanya kita selalunya mencari patanda-petanda jenis tingkah
laku dalam konteks hubungan berkenaan. Kemudian kita akan menginterpretasikan simbol-
simbol pihak lain seperti yang mereka inginkan.

Justeru, teori interaksionalisme mementingkan proses interaksi sosial manusia. Sekiranya


tidak bersosial, kita tidak akan berkelakuan seperti manusia biasa. Berkemungkinan kita akan
dianggap tidak waras atau tidak siuman. Pemerhatian yang dilakukan terhadap pelajar dan guru
semasa berada di kelas 4 Gemilang menunjukkan antara mereka terdapat interaksi antara satu
sama lain. Dapat dilihat bahawa mereka saling memerlukan iaitu murid memerlukan guru untuk
belajar, dan guru memerlukan murid untuk mengajar mereka. Di kelas tersebut antara mereka
saling berinteraksi satu sama lain serta mendapat respon yang begitu menggalakkan. Sebagai
contoh, sekiranya guru tersebut bertanyakan soalan kepada murid-murid di kelas itu, murid-
murid tersebut akan berebut-rebut untuk menjawab persoalan yang diutarakan oleh guru tersebut.

Murid-murid itu sentiasa memberikan respon terhadap perkara yang dikatakan oleh guru
tersebut. Oleh itu, respon ini menjadikan interaksi antara murid dan guru adalah berjaya dan
setiap perkara yang diarahkan oleh guru tersebut akan dipatuhi tanpa memerlukan guru tersebut
memarahi murid-murid di dalam kelas itu. Interaksi yang berlaku antara guru dan murid-murid
dikelas itu juga berlaku dalam bentuk perkataan yang dapat difahami oleh semua pelajar dikelas
4Gemilang dan mudah untuk disampaikan matlamat atau tujuan guru tersebut atau arahan yang
diberikan kepada pelajar-pelajar dikelas itu seperti yang dikehendaki oleh guru tersebut.

4.0 FUNGSI FUNGSI PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan aspek paling penting yang berlaku dalam proses Pengajaran dan
Pembelajaran (P&P) dimana guru dan pelajar mempunyai peranan masing-masing untuk
memastikan aspek ini berlaku. Dalam kajian pemerhatian ini, pembelajaran mempunyai fungsi-

18
fungsi tertentu yang dapat dibahagikan kepada dua bentuk termasuklah fungsi pembelajaran
kepada guru dan fungsi pembelajaran kepada pelajar. Bagaimanapun, pembelajaran dilihat
sebagai satu proses dimana pelajar mencerap ilmu atau pengetahuan berdasarkan apa yang
dijelaskan oleh guru mengenai sesuatu item yang amat berguna.

Menurut Gagne (1974), apa yang dikatakan dengan pembelajaran adalah perubahan
pemikiran, kebolehan dan perangai seseorang yang bukan disebabkan oleh tumbesar atau
pembesaran9. Perubahan itu lazimnya merupakan tambahan kebolehan bagi sesuatu perbuatan
atau pekerjaan yang berkaitan dengan minat, sikap dan nilai seseorang10. Berdasarkan hujah ini,
kita dapat mengetahui bahawa pembelajaran merupakan satu proses yang boleh berkembang
secara berterusan bergantung kepada seseorang individu untuk menambahkan pengetahuan.
Proses ini dibantu melalui beberapa ransangan sama ada ransangan daripada individu yang lain
ataupun ransangan berbentuk objek seperti persekitaran untuk membolehkan kita mempelajari
sesuatu.

Berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Aminuddin Baki


Slim River, Perak. Kami dapat membuat kesimpulan bahawa fungsi-fungsi pembelajaran boleh
dipecahkan kepada dua bentuk seperti berikut: -

i. Fungsi pembelajaran kepada guru


ii. Fungsi pembelajaran kepada pelajar

4.1 Fungsi Pembelajaran kepada Guru

Fungsi-fungsi pembelajaran kepada guru lebih tertumpu kepada kaedah atau metodologi yang
digunakan oleh guru itu sendiri bagi memastikan pelajar mendapat input yang berkesan dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan fungsi-fungsi pembelajaran kepada guru:-

4.1.1. Menentukan arah dan tujuan pengajaran

Pembelajaran amat penting kepada guru untuk menentukan arah dan tujuan pengajaran yang
dilakukannya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seseorang pendidik harus mengetahui

9
Abd Ghaffar Md Din (2003), Prinsip dan Amalan Pengajaran, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors
Sdn. Bhd, 6.
10
Ibid

19
matlamat dan objektif untuk mengajar pelajar. Melalui pembelajaran, guru dapat menetapkan
matlamat dan arah tujuan pembelajaran yang dilakukannya kepada pelajar yang diajarnya 11. Arah
dan tujuan membolehkan kandungan pembelajaran yang diajar oleh guru tersusun secara
sistematik sekali gus memberi kesan yang positif terhadap pemahaman dan pembelajaran pelajar.

Berdasarkan pemerhatian lawatan yang kumpulan kami lakukan, fungsi ini dapat kami
kenal pasti apabila guru mengetahui tindakan yang ingin dilakukannya sebaik memasuki kelas
untuk memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Hal demikian menunjukkan bahawa, guru
sudah bersedia dengan arah atau matlamat dan tujuan pengajaran yang ditunjukkan kepada
pelajar. Hal ini juga membantu guru dalam mengendalikan tugas-tugas yang akan diberikan
kepada pelajar apabila memulakan sesi pembelajaran.

4.1.2. Memberi panduan memilih isi pelajaran

Fun4gsi pembelajaran kepada guru juga merangkumi aspek memberi panduan memilih isi
pelajaran kepada pelajar yang diajar oleh guru itu sendiri. Melalui pembelajaran, guru dapat
membentuk dan merangka isi pelajaran atau dalam erti kata lain memastikan sesi pembelajaran
dan pengajaran yang dilakukan selaras dengan sukatan pelajaran yang telah ditentukan oleh guru
itu sendiri. Guru haruslah mempunyai perancangan awal dan teliti dengan sukatan pelajaran yang
diberikan kepada pelajar untuk memastikan mereka dapat menerima input yang sesuai dengan
apa yang mereka pelajari. Hal ini juga dapat membantu pelajar untuk mempelajari kandungan
mata pelajaran mengikut aras kesukaran.

Pemerhatian kami ke sekolah yang telah dipilih jelas menunjukkan bahawa guru
sememangnya telah menjalankan tangunggjawab dengan baik untuk mendidik anak murid. Hal
ini terbukti apabila guru mengajar mengikut isi pelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid
untuk menerima ilmu yang dipelajari. Guru berkenaan juga memastikan kandungan
pembelajaran yang diajarnya mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Kesannya, murid
memberikan respon yang positif berkaitan dengan persoalan yang ditanya oleh guru.

Memberi panduan bagi menentukan teknik atau kaedah pengajaran

11
Abd Ghaffar Md Din (2003), Prinsip dan Amalan Pengajaran, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors
Sdn. Bhd, 18.

20
Di samping itu, pembelajaran juga penting kepada guru untuk memberi panduan bagi
menentukan teknik atau kaedah pengajaran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Pembelajaran amat berfungsi kepada guru untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu teknik
atau kaedah pengajaran yang sesuai diberikan daripada guru kepada murid12. Dalam hal ini,
perbezaan mata pelajaran di sekolah yang berteraskan pelbagai kemahiran menjadikan guru
sebagai golongan yang harus memiliki pelbagai kemahiran. Sebagai contoh, terdapat mata
pelajaran yang berteraskan sains tulen, sastera ikhtisas, kemahiran vokasional dan teknikal. Ke
semua perbezaan ini telah menjadikan pembelajaran di sekolah amat penting kepada guru untuk
menunjukkan teknik dan kaedah yang betul semasa sesi pengajaran berlaku.

Panduan bagi menentukan teknik atau kaedah pengajaran ini jelas diaplikasikan guru
sebagai pendidik murid ketika kumpulan kami melakukan pemerhatian di sekolah yang dipilih.
Guru yang mengajar mempunyai teknik dan kaedah tertentu dalam menarik minat anak muridnya
untuk belajar. Walaupun sasaran pelajar yang diajarnya dikategorikan dalam kelas tahap dua,
namun guru tersebut mempunyai inisiatif tersendiri dalam memastikan anak muridnya menerima
ilmu yang diajarnya. Antara contoh kaedah yang dilakukan oleh guru tersebut termasuklah
membaca, membuat perbincangan, menyoal satu per satu anak muridnya serta melakukan aktiviti
pengukuhan di akhir pembelajaran.

4.1.3. Menentukan serta mengenal pasti bahan atau alat bantu mengajar yang sesuai

Pembelajaran secara kontra menggunakan teknik yang sama tidak semestinya mampu membantu
pelajar untuk memahami dengan lebih terperinci berkaitan dengan isi pembelajaran yang diajar
oleh seseorang guru. Hal demikian kerana, terdapat pelbagai cara yang mampu menarik
perhatian dan minat pelajar untuk belajar dengan lebih aktif ketika berada di sekolah. Oleh itu,
fungsi pembelajaran kepada guru yang seterusnya adalah untuk menentukan serta mengenal pasti
bahan atau alat bantu mengajar yang sesuai. Alat bantu mengajar ini membolehkan pengajaran
yang ditunjukkan oleh guru mudah difahami oleh pelajar itu sendiri dengan lebih berkesan
memandangkan murid didedahkan dengan sistem pembelajaran yang berlainan13. Terdapat
pelbagai contoh yang boleh diambil oleh guru untuk menggunakan alat bantu mengajar semasa

12
Ibid
13
Ivor K. Davies (1987), Pengelolaan Belajar, Jakarta Utara, CV Rajawali, 150.

21
sesi pengajaran dan pembelajaran, ini termasuklah, komputer, projektor, peralatan elektronik dan
teknikal, televisyen dan radio.

Berdasarkan pemerhatian yang kami jalankan di sekolah yang dipilih, guru tidak
menggunakan apa-apa alat bantu mengajar memandangkan mata pelajaran yang diajarnya pada
ketika itu lebih kepada pembelajaran secara teori. Walau bagaimanapun, guru berkenaan
mengarahkan muridnya untuk membuat aktiviti di dalam kumpulan bagi memastikan mereka
seronok belajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku.

4.2. Fungsi Pembelajaran kepada Pelajar

Fungsi-fungsi pembelajaran kepada guru dan pelajar merupakan dua aspek yang berbeza. Hal
demikian kerana, guru mempunyai peranannya dalam mendidik pelajar, sementara pelajar pula
mempunyai tanggungjawab tersendiri untuk belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
Lebih tepat lagi, fungsi pembelajaran kepada pelajar lebih tertumpu kepada maksud
pembelajaran itu sendiri. Berikut merupakan fungsi pembelajaran kepada pelajar:-

4.2.1. Mengukuhkan serta menambah ilmu pengetahuan kendiri

Fungsi utama pembelajaran kepada pelajar adalah untuk mengukuhkan serta menambah ilmu
pengetahuan kendiri pelajar itu sendiri. Memandangkan pelajar merupakan individu yang ingin
mempelajari sesuatu, mereka hanya boleh menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran untuk
menambah ilmu pengetahuan kendiri. Pembelajaran yang berlaku membolehkan mereka dapat
menambah pengetahuan dan melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran.

Jika berpandukan dengan pemerhatian lawatan ke sekolah yang kumpulan kami telah
jalankan, fungsi ini dilihat merupakan fungsi utama pembelajaran terhadap pelajar atau murid
sekolah. Hal ini jelas ditunjukkan apabila murid tahap dua yang kami lawati menjadikan
pembelajaran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran amat penting kepada mereka untuk
mengukuhkan serta menambah ilmu pengetahuan kendiri. Melalui pembelajaran ini, mereka
dapat mengetahui kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, mengira, menulis serta
melakukan aktiviti dalam bentuk kumpulan.

22
4.2.2. Meningkatkan pemahaman secara konsisten atau berterusan

Di samping itu, fungsi pembelajaran kepada murid sekolah juga adalah untuk meningkatkan
pemahaman secara konsisten atau berterusan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tidak
semestinya akan berkekalan melainkan pengukuhan mengenai pembelajaran dilakukan secara
berterusan. Oleh itu, fungsi ini juga turut berguna kepada pelajar bagi memastikan pemahaman
mereka terhadap sesuatu pembelajaran tidak mudah dilupa begitu sahaja. Antara alternatif yang
membolehkan pemahaman seseorang pelajar berterusan dan dapat dipertingkatkan adalah
termasuklah dengan cara mengulang kaji pelajaran serta melakukan latihan dan pembangunan
berkaitan mata pelajaran.

Berdasarkan pemerhatian yang kumpulan kami lakukan ke atas murid tahap dua di
sekolah yang telah dipilih, fungsi ini jelas diamalkan murid sekolah apabila mereka menyiapkan
kerja sekolah yang telah diberikan oleh guru mereka sendiri. Hal ini jelas membuktikan bahawa,
murid sekolah ini membuat ulang kaji pelajaran melalui tugasan yang diberikan oleh guru. Selain
itu, pengetahuan mereka turut diuji oleh guru kelas bagi mengingati dan mengulangi semula apa
yang telah mereka pelajari pada kelas sebelumnya.

4.2.3.Membentuk perwatakan dan perlakuan pelajar

Pembelajaran sering dikaitkan dengan kebolehan seseorang pelajar untuk menguasai ilmu
pengetahuan sama ada berasaskan intelek mahupun kemahiran. Oleh yang demikian, kesan
positif berkaitan pembelajaran hanya boleh dilihat melalui kebolehan mereka semasa sesi
pengajaran dan pembelajaran berlaku. Pembelajaran juga sebenarnya berfungsi untuk
membentuk perwatakan dan perlakuan pelajar. Hal ini jelas terbukti apabila jati diri pelajar dan
tingkah laku mereka dapat dilihat ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Kita boleh mendapati
bahawa terdapat pelajar yang aktif ketika guru mengajar serta terdapat juga pelajar yang boleh
memimpin kumpulan ketika aktiviti berkumpulan dilakukan oleh guru.

Walaupun lawatan ke sekolah yang kami pilih melibatkan murid tahap dua, namun
begitu, perwatakan dan perlakuan murid di kelas tersebut menunjukkan reaksi yang positif
kepada kumpulan kami. Kami memerhatikan terdapat murid sekolah yang mampu memimpin
murid lain untuk belajar serta terdapat juga murid yang mempunyai perwatakan yang aktif dalam
mengambil bahagian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

23
5.0 KONFLIK DALAM PEMBELAJARAN

5.1 PENGENALAN.

Tugasan kali ini ingin memberi penekanan tentang teori-teori sosiologi dan merangkumi
perkaitannya dengan pendidikan serta pembelajaran. Terdapat tiga teori besar yang sering
dikaitkan untuk mengkaji tentang sosiologi antaranya, teori fungsionalisme, teori konflik dan
teori interaksi. Tugasan ini ingin mendefinisikan teori konflik dengan lebih mendalam. Sebagai
contoh bagaimanakah teori konflik ini diaplikasikan di dalam pembelajaran dan konflik-konflik
yang sering berlaku dalam menghadapi situasi pembelajaran yang semakin mencabar.

Konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat. Sesuatu konflik yang
berlaku boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kelompok
sosial. Konflik membawa maksud perselisihan atau pertentangan antara individu, idea serta
kepentingan. Teori konflik telah diasakan oleh Marx dan diikuti oleh Weber. Teori konflik ini
terbahagi kepada dua aliran iaitu aliran Marx dan aliran Weber. Melihat teori konflik aliran Marx
ianya berlatar belakangkan tafsiran-tafsiran sosiologikal. Menurut pandangan Fatimah Daud
dalam Penteorian Sosiologi dan Pendidikan(1992),

“bahawa konsep sejarah materialism Marx mengandungi tiga


elemen penting iaitu merupakan satu teori atau kaedah ilmiah,
merupakan satu ajaran politik dan satu pandangan hidup yang
kekuatannya sama dengan agama”.

Melihat kepada teori konflik yang diketengahkan oleh Weber pula ianya mempunyai
banyak perbezaan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Marx. Ini kerana teori yang
dikemukakan oleh Marx hanye mementingkan perubahan yang berlaku dalam sruktur ekonomi
sahaja. Weber melihat bahawa perubahan sosial bukanlah semata-mata kerana konflik kelas
sosial, tetapi juga berpunca daripada pelbagai faktor lain. Bagi Weber beberapa faktor lain boleh
wujud dengan serentak dalam menggerakkan perubahan sosial. Untuk itu Weber menggunakan
tiga dimensi konsep iaitu kelas, status dan parti dalam penganalisaannya.

Konflik ialah satu perkara yang biasa dalam menempuh kehidupan ini kerana selagi
adanya interaksi maka akan adalah konflik yang berlaku antara individu dengan individu yang
lain ataupun satu kumpulan dengan satu organisasi yang lain. Justeru itu konflik berlaku dalam

24
setiap organisasi termasuklah sekolah. Interaksi yang berlaku di sekolah seperti hubungan
pelajar-pelajar, guru-guru, pengetua dengan pegawai atasan, masyarakat dan bermacam lagi.
Tetapi perlu diingat bukan semua konflik yang berlaku itu konflik yang negatif ada juga konflik
yang berlaku itu membawa kepada persekitaran yang positif. Sebagai contoh konflik yang
berlaku adakalanya boleh memperlihatkan masalah sebenar yang berlaku dalam sesebuah
oganisasi itu dan secara tidak langsung perkara ini dapat segera diambil tindakan supaya mencari
jalan penyelesaian konflik atau masalah dengan baik. Pengurusan konflik yang baik dalam
sekolah atau organisasi lain juga dapat mendatangkan faedah dan mewujudkan kesan yang
positif kepada organisasi itu. Malahan konflik yang diurus secara konstruktif dapat meransang
perkembangan sekolah, sebaliknya jika konflik tidak Berjaya ditangani dengan baik ianya akan
mendatangkan masalah yang lebih besar dalam pentadbiran sesebuah sekolah ataupun organisasi
itu.

Borisoff dan Victor (1989), telah mencadangkan satu pendekatan pengurusan konflik
yang terdiri daripada lima langkah iaitu pentaksiran, pengakuan, sikap, tindakan dan analisis.
Menurut mereka, pengurusan konflik perlu dimulakan dengan pentaksiran punca-punca konflik,
sifat-sifat individu yang terlibat dan matlamat mereka, serta persekitaran komunikasi. Individu
yang terlibat dalam konflik perlulah mengaku atau membenarkan penyuaraan pandangan dan
pendapat orang lain serta mempunyai sikap bekerjasama untuk sama-sama melibatkan diri dalam
proses pengurusan. Tindakan secara lisan ataupun bukan lisan juga boleh diaplikasikan bagi
mencapai matlamat dalam pengurusan supaya konflik yang berlaku dapat diatasi dengan lebih
efektif dan terancang. Ciri-ciri tindakan inilah yang memainkan peranan yang penting dalam
perkembangan pengurusan konflik itu.

5.2 Konflik dalam pembelajaran.

5.2.1 Konflik peranan.

Melihat kepada konflik dalam pembelajaran terdapat pelbagai konflik yang sering dapat
dikaitkan dengan pelajar dan guru serta individu yang berada dalam sebuah organisasi itu.
Perkara ini sering berkaitan dengan teori-teori seperti fungsionalisme, konflik dan interaksi.

25
Berdasarkan pandangan Hellriegel dan rakan-rakan (2001), konflik merujuk kepada satu
proses dimana satu pihak mempunyai tanggapan bahawa keinginannya ditentang atau
dipengaruhi secara negatif oleh pihak yang lain. Definisi ini menunjukkan bahawa wujud ketidak
sepadanan dalam pandangan di kalangan manusia yang terlibat dan pertikaian tentang pelbagai
isu dan peristiwa konflik yang berbeza. Menurut Charles A. Ellwood, sosiologi pendidikan
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan-hubungan antara semua pokok masalah
antara proses pendidikan dan proses sosial. Terdapat pelbagai konflik yang berlaku di sekolah
khususnya, antaranya ialah konflik peranan (role conflict), keraguan tentang peranan (role
ambiguity) dan perbezaan personaliti. Perkara ini sering berlaku dalam kalangan pelajar yang
kebiasaannya tidak faham akan apakah kepentingan pelajar itu dalam sekolah ataupun kumpulan
sosial bilik darjah. Sebagai contoh, konflik peranan ini boleh berpunca daripada ketidak
sefahaman yang berlaku dalam sesebuah kumpulan itu.

Malahan guru juga ada kalanya mengalami konflik peranan ini, dimana mereka tidak
boleh berperanan sebagai guru yang bermotivasi tinggi untuk mengawal bilik darjah. Guru yang
pandai dalam pengurusan konflik peranan ini akan mewujudkan suasana yang bersesuaian
dengan peringkat umur pelajar yang dihadapinya. Setiap apa yang yang ditunjukkan oleh guru itu
adalah motivasi serta contoh yang akan diikuti oleh pelajar di dalam bilik darjah mahupun
pelajar di sekelilingnya. Sebagai contoh guru yang tidak dapat menyelesaikan konflik yang
berlaku di dalam bilik darjah akan dianggap guru yang lemah kerana guru berperanan untuk
mengenalpasti masalah atau konflik yang berlaku bukannya mengenakan tindakan sewenangnya.
Perkara ini sering dilihat apabila berlakunye sedikit perselisihan faham di antara pelajar yang
memerlukan khidmat guru sebagai penyelesai masalah pada waktu itu. Setiap tindakan guru itu
sangat mencerminkan fungsi peranan seorang guru yang sama ada boleh mengawal bilik keadaan
bilik darjah ataupun sebaliknya.

Dalam sesebuah organisasi seperti bilik darjah, setiap individu itu perlu mengetahui
apakah fungsi mereka di dalam bilik darjah. Jikalau keadaan ini dapat diwujudkan, susasana
pembelajaran sudah pastinya akan menjadi suatu yang menyeronokkan. Malahan dalam kalangan
pelajar juga perlu mengetahui peranan mereka dan sentiasa bekerjasama untuk
melaksanakannya. Sebagai contoh, jadual tugasan diwujudkan bagi memastikan keadaan kelas
sentiasa bersih supaya pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Justeru itu pelajar yang
bertugas perlulah menjalankan peranannya supaya matlamat dan objektif jadual tugasan itu dapat
26
dicapai. Malahan guru juga perlu memainkan peranan sebagai penggerak atau pencetus kepada
usaha yang akan dijalankan oleh pelajar tersebut seperti menyapu, menyusun meja dan
sebagainya. Perihal ini amat penting kerana ini akan merapatkan jurang antara pelajar mahupun
guru dengan pelajar itu sendiri.

Menurut pensyarah Jabatan Asas Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan


Malaysia (UKM), Prof. Madya. Amla Mohd Salleh dalam Utusan Malaysia berkata,

“guru perlu menggunakan pelbagai teknik pembelajaran dan pengajaran (P&P) yang
berbeza bagi mendorong kumpulan pelajar berpencapaian rendah supaya pelajar itu
mengubah tingkah laku di dalam kelas. Malahan katanya juga guru perlu menyusun
dan menstruktur aktiviti P&P dengan rapi termasuk mengubah teknik mengajar di
kelas. Guru juga boleh mempelbagaikan aktiviti di dalam kelas seperti memberi ujian
atau latihan yang lebih kerap. Jika matapelajaran itu melibatkan penggunaan mesin
maka guru perlu meminta pelajar itu sendiri mengendalikan mesin tersebut”.

Perkara ini jelas memperlihatkan betapa pentingnya seorang guru itu memainkan
peranannya supaya ianya dapat menarik minat sekali gus dapat mencungkil bakat yang selama
ini terpendam dalam diri seorang pelajar itu. Dengan cara ini juga, mereka akan merasakan diri
mereka dihargai oleh orang sekeliling kerana sebelum ini mereka tidak diterima khalayak.
Jelasnya setiap pelajar itu mempunyai ciri dan kelebihan serta bakat yang berbeza-beza. Guru
haruslah memainkan peranan yang sebaik mungkin untuk meluangkan banyak masa serta
perhatian supaya dapat mendalami masalah atau konflik yang dihadapi oleh pelajar berkenaan.
Jadinya guru itu perlu tahu apakah peranan utama dalam usaha melahirkan serta membentuk
pelajarnya ke arah yang lebih cemerlang dan dapat menyesuaikan diri dengan permintaan dunia
global pada masa kini.

5.2.3.Konflik interaksi.

Interaksi dalam bilik darjah juga sering menjadi konflik antara guru dengan pelajarnya, pelajar
dengan pelajar. Malahan guru dengan guru serta pentadbiran yang lebih atas juga sering
terjadinya konflik berkaitan interaksi. Interaksi sering di kaitkan dengan perhubungan antara satu
individu dengan individu yang lain ataupun perhubungan satu kumpulan dengan kumpulan yang

27
lainnya. Sudah tentu akan adanya konflik yang berlaku kerana adanya komunikasi antara
manusia. Konflik yang sering berkaitkan dengan interaksi ini kebiasaanya adalah mengenai sifat
saling hormat, taat dan setia kepada guru ataupun institusi yang lebih tinggi. Sering dapat dilihat
konflik ini berlaku dalam bilik darjah apabila seorang pelajar itu tidak dapat menggunakan
perkataan atau percakapan yang baik terhadap gurunya. Dalam menempuh usia yang sedang
meningkat, pelajar ini akan cuba sedaya upaya untuk mencari identiti sebenar pelajar itu. Dalam
waktu ini sifat pelajar sememangnya suka memberontak dan hal ini dapat diperhatikan apabila
seorang pelajar itu melawan, membantah dan adakalanya berlakunya pergaduhan di antara guru
dengan pelajar.

Bukan itu sahaja, pengaruh media massa juga yang gemar menayangkan budaya yang
negatif akan menyebabkan pelajar itu terikut dengan adegan dan aksi yang dipamerkan. Menurut
tulisan Fadzlena Jafar dalam Berita Harian berkata, aksi ganas dapat mempengaruhi
pembentukan sahsiah untuk bertingkah laku seperti watak yang ditonton. Sering kali dapat
dilihat pelajar mengaplikasikan perlakuan dan percakapan dalam layar perak kepada kehidupan
yang sebenar. Melihat kepada perkara ini guru perlulah bijak bagi menangani situasi ini supaya
dapat mengawal emosi pelajar yang mendatangkan masalah. Sebenarnya pelajar ini memerlukan
perhatian yang lebih daripada seorang gurunya di sekolah kerana dalam kajian lepas banyak
mengatakan pelajar yang selalu mendatangkan masalah di sekolah adalah pelajar yang tidak
dapat menangani masalahnya di rumah. Pelajar yang hidup dalam keadaan keluarga ataupun
situasi sekeliling yang bermasalah juga akan menjadi penyebab kepada permulaan kecelaruan
identiti. Ini kerana dalam waktu ini pelajar ini akan mencari model idola atau ikutan yang
dianggap bersesuaian dengan dirinya. Jika idola yang diikutinya baik pekertinya maka akan baik
jugalah budi pekertinya, jika sebaliknya maka sebaliknyalah keputusannya. Perkara ini
membuatkan pelajar ini tertekan dan melepaskannya di dalam bilik darjah.

Bukan itu saja, sering kali terjadinya konflik interaksi pelajar dengan pelajar apabila
sesuatu matlamat atau pendapat tidak dapat dicapai. Perkara ini sering berlaku apabila seorang
pelajar ini tidak dapat menerima teguran mahupun pendapat orang lain dalam kumpulannya.
Penggunaan perkatan yang kurang sopan sering diucapkan dan diguna pakai dengan meluas
untuk menunjukkan ketidak puasan hati pelajar tersebut. Interaksi yang sebegini sering
mendatangkan masalah yang serius sehinggakan berlakunya pergaduhan sedangkan apabila
dikaji semula punca berlakunya pertelingkahan ini adalah sangat remeh sebagai contoh, seperti
28
tersalah ungkapan, membuat keputusan tanpa perbincangan dan sebagainya. Justeru itu, guru
perlulah bijak dalam mengenalpasti masalah yang wujud dalam bilik darjah supaya dapat
menyelesaikan konflik interaksi ini kerana pelajar ini akan berasa bangga dan hebat apabila
percakapannya mencetuskan perasaan marah terhadap orang sekelilingnya. Guru perlu bijak
dalam menangani masalah ini supaya setiap tindakan itu tidaklah melampaui batas kemanusiaan.

Jika perwatakan guru itu melambangkan perkara yang baik ini akan melahirkan persepsi
yang positif terhadap guru tersebut dan tidak mustahil guru itu akan menjadi idola serta ikutan
pelajar yang sedang meningkat remaja. Lain pula jika guru tidak pandai mengawal keadaan atau
bertindak sewenang-wenangnya ianya akan menambahkan perasan marah dan benci yang amat
dalam terhadap seorang pelajar kepada gurunya. Perkara ini dilihat bahaya kerana kajian
menunjukkan perkara seumpama itu member kesan yang berbahaya kepada naluri dan sifat
semula jadi pelajar yang sedang mengenal erti kehidupan kerana mereka belajar berasaskan teori
permodelan atau meniru sesuatu yang dilihat atau didengar.

5.2.4.Konflik komunikasi.

Konflik dalam komunikasi sudah semestinya tidak dapat dielakkan kerana percakapan itu
menghubungkan antara individu itu. Konflik berkaitan komunikasi dalam pembelajaran ini,
adalah seperti penggunaan bahasa kedua ataupun bahasa yang tidak di fahami oleh pelajar
tersebut. Perkara ini penting kerana bahasa yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran
perlulah dapat difahami sebaiknya oleh pelajar supaya pesanan yang ingin disampaikan dapat
mencapai matlamatnya. Negara Malaysia yang berbilang kaum penduduk, dimana mempunyai
pelbagai jenis bahasa yang digunakan boleh juga mendatang kecelaruan dalam pembelajaran.
Sebagai contoh penggunaan bahasa ibunda di sekolah amatlah tidak digalakkan tetapi tidak
mendtangkan kesalahan terhadap pengamalnya. Dengan adanya sikap ini pelajar yang berlainan
pertuturan bahasanya tidak akan bercampur dengan kaum yang lain kerana adakalanya dalam
kalangan meraka tidak fasih berbahasa Melayu. Ini menimbulkan kesukaran untuk
berkomunikasi dan berinteraksi di anWtara satu dengan yang lain.

Sebagai contoh lain, penggunaan bahasa Inggeris dalam pembelajaran. Guru perlu
melihat setakat mana kefahaman dan kesesuaian taraf penggunaan bahasa itu supaya para pelajar
tidak ketinggalan dalam pendidikan. Guru perlu menjalankan penekanan yang lebih terhadap
murid yang mempunyai masalah untuk memahami bahasa tersebut. Guru perlu bersikap lebih

29
terbuka pemikirannya, jangan terus memarahi pelajar apabila tugasan yang diberi tidak dapat
diselesaikan kerana pelajar berkenaan tidak memahami akan kehendak tugasan yang diberikan.

5.3 Contoh konflik pembelajaran

5.3.1.Ponteng.

Antara konflik yang sering wujud dalam kalangan remaja di sekolah ialah ponteng. Ciriciri
psikologi pelajar yang ponteng agak mudah dikesan oleh guru yang cekap pemerhatiannya.
Sikap itu termasuklah hedonisme jangka pendek, negativisme, penyelewengan daripada
peraturan sekolah dan pendesakan mengadakan autonomi bagi sekolah. Pelajar yang hedonism
mudah berasa bosan apabila sesuatu aktiviti itu tidak menampakkan faedah jangka panjang.
Hedonisme adalah kegagalan pelajar memahami perhubungan antara kerja dengan kenikmatan
yang kabur berhubung dengan faedah jangka panjang suasana persekolahan. Ini menimbulkan
kebosanan. Negativisme pula ialah kegagalan memahami realiti di sekeliling. Pelajar yang
ponteng tidak mampu memahami mengapa sepatutnya mereka patuh dan berkewajipan dari segi
moral untuk ke sekolah.

Desakan untuk memperoleh kebebasan berbuat sesuatu mengikut sesuka hati merupakan
satu lagi ciri mereka yang suka ponteng. Kadangkala ada pelajar yang berasa bangga apabila
pihak sekolah menghukum mereka. Rangsangan kognitif yang melampau di sekolah akan
melahirkan pengunduran dalam kalangan sesetengah pelajar. mereka “mendapati kemampuan
untuk berfikir dan bertindak dengan tegas terjejas oleh penerangan yang terlampau mendadak
terhadap pancaindera mereka”, (Alvin Toffler (1970) Future Shock: London & Sydney: Pans
Book) dalam buku Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia. Mereka akan menolak realiti sekolah
apabila mereka tidak mampu lagi menerima semuanya itu setiap hari. Dengan itu sekolah
menjadi satu realiti yang tidak diingini.

Justeru itu, seseorang guru boleh menjadikan teori kecerdasan sebagai panduan untuk
mereka merancang teknik, kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
mengikut jenis kecerdasan, bakat dan potensi yang terdapat pada pelajar-pelajarnya. Keadaan ini
membolehkan guru mempelbagaikan cara pengajarannya supaya proses pengajaran dan
pembelajaran yang dijalankan itu tidak tertumpu kepada satu jenis kecerdasan sahaja sehingga
membosankan pelajar. Sebaliknya guru boleh menjalankan pengajarannya berdasarkan lapan
kecerdasan yang disarankan oleh Howard Gardner seperti menggunakan kaedah kecerdasan

30
visual/spatial yang melibatkan kecerdasan dari segi keupayaan berfikir dalam bentuk visual dan
gambar ataupun rajah. Suasana pembelajaran yang sedemikian menjadikan pelajar lebih
bermotivasi, bersemangat dan berketerampilan untuk belajar. Peneguhan positif juga boleh
diberikan sebagai satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Peneguhan
positif seperti pujian juga amat digalakkan terhadap pelajar yang sebegini kerana mereka akan
merasakan diri mereka dihargai dan bersemangat untuk terus ke sekolah dan meneruskan
pelajaran. Guru tidak boleh mengamalkan konsep pilih bulu dalam kalangan pelajar kerana ini
mendatangkan kesan yang amat teruk kerana pelajar yang mempunyai masalah ini akan terabai
dan menyimpang daripada norma-norma kehidupan yang sebenar.

5.3.2.Pergaduhan.

Pergaduhan merupakan suatu masalah yang berat dan tidak boleh dipandang ringan oleh guru.
Banyak faktor yang menyebabkan berlakunya pergeseran dan perselisihan antara para pelajar.
Ada pelajar yang mengalami tekanan emosi dan pelajar jenis ini akan berasa mudah tersentuh
dan tersinggung. Pergaduhan berlaku sekiranya seseorang pelajar itu mengganggu, mengejek dan
mengusik rakannya di dalam bilik darjah. Kejadian ini boleh berlaku semasa guru sedang
mengajar ataupun berada di luar bilik darjah. Pelajar yang suka bergaduh disebabkan oleh
konflik rumahtangga, terpengaruh dengan keadaan persekitaran, keganasan yang dilihat daripada
televisyen, bergaul dengan pelajar yang nakal dan suka mengusik pelajar lain dan sebagainya.
Guru perlu memanggil kedua-dua orang pelajar yang bersengketa itu dan meminta mereka
menerangkan sebab berlakunya pergaduhan itu. Jika perlu, saksi boleh dipanggil untuk memberi
keterangan. Dengan itu, guru perlu mengkaji secara dekat dan mengenal pasti sebab musabab
berlakunya pertelingkahan itu dan perlu memikirkan serta membuat pertimbangan yang terbaik
untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam perkara ini, guru seharusnya bertindak sebagai orang
tengah dan memainkan peranannya untuk memberi perasaan puas hati kepada kedua-dua belah
pihak yang bertelingkah itu. Sementara itu, guru boleh memberi nasihat kepada kedua belah
pihak agar mereka berbaik-baik semula dan bertolak ansur antara satu sama lain dan tidak
menggangu perjalanan kelas. Sekiranya pergaduhan itu berlaku secara berterusan dan guru tidak
dapat menyelesaikan masalah itu, dia perlu mendapatkan bantuan daripada guru lain.

31
6.0 RUMUSAN

Psikologi pendidikan adalah suatu bidang yang memberi kefahaman kepada guru tentang
pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dan proses pembelajaran mereka supaya guru
menjadi lebih prihatin kepada pelajar yang sedang melalui proses pertumbuhan dan
perkembangan fizikal, kognitif, emosi dan social. Perkara tersebut perlu diketahui oleh guru
kerana keupayaan dan kecerdasan dan kebolehan tidak sama antara kanak-kanak, remaja dan
orang dewasa. Guru yang efektif adalah guru yang melangkah ke dalam bilik darjah dengan
bergaya dan dilengkapi dengan ilmu mengenai sifat dan tabii pelajar-pelajarnya.Konflik tidak
seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang membawa keburukan kepada sesuatu organisasi.

Di sebaliknya, individu itu perlu mengenalpasti jenis konflik yang wujud sama ada ianya
merupakan konflik destruktif atau konflik konstruktif sebelum memikirkan strategi-strategi yang
sesuai digunakan untuk mengurus konflik berkenaan. Pengurusan konflik boleh dilakukan
melalui teknik resolusi (penyelesaian masalah) atau teknik stimulasi (perangsangan). Pemilihan
teknik pengurusan konflik ini bergantung kepada situasi atau keadaan di mana konflik berkenaan
timbul. Pada amnya, lima strategi yang lazim digunakan dalam pengurusan konflik ialah
persaingan (competition), kerjasama (collaboration), kompromi (compromise), pengelakan
(avoidance)dan penyesuaian (accommodation). Dalam peringkat atau di sekolah juga tidak dapat
dielakkan berlakunya konflik sebegini. Sebarang konflik yang destruktif perlu diselesaikan
dengan segera untuk mengelakkan perpecahan kumpulan yang seterusnya menyukarkan
pencapaian matlamat sekolah. Di sebaliknya, pihak sekolah boleh mewujudkan konflik
konstruktif dengan mengadakan program-program yang melibatkan kerjasama di kalangan
pelajar atau guru. Ini bertujuan mendedahkan mereka secara langsung kepada konflik dan secara
tidak langsung melatih mereka untuk mengurus sesuatu konflik.

32
7.0 LAPORAN

LAPORAN PEMERHATIAN LAWATAN KE


SEKOLAH KEBANGSAAN AMINUDDIN BAKI, SLIM RIVER, PERAK

MAKLUMAT TUGASAN
Jenis Tugasan : Tugasan berkumpulan Kursus Pengurusan Pembelajaran (KPS3014)
Tajuk Tugasan : Menyediakan laporan bertulis berdasarkan pemerhatian ke sekolah.

MAKLUMAT LAWATAN
Nama sekolah dilawat: Sekolah Kebangsaan Aminuddin Baki, Slim River, Perak
Tarikh & Hari : 29 September 2012 (Jumaat)
Tempoh lawatan : 9.00 Pagi hingga 11.45 Pagi

KRONOLOGI LAWATAN
8.30 am Ahli kumpulan bertolak dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong
Malim, Perak.
9.00 am Tiba di Sekolah Kebangsaan Aminuddin Baki, Slim River, Perak.
Melapor diri ke pihak pentadbiran sekolah
9.10 am Berkumpul dan membuat pembahagian tugas
. Pemerhatian dibuat bagi murid di tahap dua.
9.20 am Sesi pengajaran dan pembelajaran tahap dua bermula.
Setiap ahli kumpulan merekod dan membuat hasil pemerhatian.
10.10 am Sesi pengajaran dan pembelajaran berakhir.
10.15 am Lawatan di sekitar sekolah.
11.30 am Berjumpa dengan pihak pentadbiran sekolah bagi mengakhiri sesi lawatan.
11.45 am Ahli kumpulan pulang ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong
Malim, Perak.

33
HASIL & DAPATAN LAWATAN

Sesi pembelajaran : 9.20 pagi hingga 10.10 pagi


Nama guru mengajar : En. Abdul Gani Bin Ibrahim
Jumlah murid : 27 Orang murid tahap dua (kelas 4 Gemilang)

Sebelum kelas bermula


1. Guru memastikan kelas berada dalam keadaan yang bersih dan memastikan murid
bersedia untuk menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran.
2. Guru mengarahkan setiap murid menghantar kerja sekolah yang telah diberikan pada sesi
kelas sebelumnya.
3. Murid mengikut arahan guru dengan baik. Mereka juga menyiapkan tugasan yang telah
diberikan.

Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran


1. Guru memberi penjelasan tentang tugas yang diberikan kepada murid sepanjang sesi
kelas bermula.
2. Guru membuat aktiviti dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dimana setiap murid di
dalam kelas mengambil bahagian sepenuhnya. Guru menyuruh setiap murid membaca
arahan dan membincangkan jawapan secara bersama.
3. Murid memberi respon yang baik dengan menjawab dan berbincang antara satu sama lain
untuk mencari jawapan kepada tugasan yang diberikan.
4. Guru menyoal murid satu per satu mengenai apa yang mereka fahami berkenaan dengan
tugasan yang telah diberikan.
5. Murid mempunyai kebolehan untuk menjawab dengan betul dan tidak malu untuk
mencuba menjawab.

34
Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran
1. Guru membuat pengukuhan semula di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai
apa yang telah diajarnya kepada murid pada hari tersebut.
2. Guru menunjukkan kepada murid cara-cara untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang telah
mereka pelajari.
3. Guru memastikan murid memahami apa yang mereka pelajari dengan cara bertanya
kepada anak muridnya.
4. Murid memberikan tumpuan sepenuhnya ketika guru membuat aktiviti pengukuhan
dengan cara bertanyakan soalan yang mereka tidak fahami.

REFLEKSI
Refleksi terhadap guru Refleksi terhadap murid
1. Guru mempunyai kreativiti tersendiri 1. Murid mempunyai nilai-nilai kesopanan
untuk mengajar anak murid walaupun yang baik serta patuh dengan arahan
tanpa alat bantu mengajar. Sebaliknya guru untuk menyelesaikan tugasan yang
guru membuat aktiviti yang diberikan.
membolehkan murid terlibat dalam sesi 2. Murid memahami tugasan yang
pengajaran dan pembelajaran. diberikan guru dan tidak malu bertanya
2. Guru mempunyai ciri-ciri pendidik yang sekiranya terdapat sebarang persoalan.
baik kerana memastikan kesemua anak
muridnya memahami tugasan yang
diberikan. Guru juga mengingati kesemua
nama anak murid serta menegur dengan
baik kesalahan murid.

35
BIBLIOGRAFI

Abd. Ghafar Md. Din (2003), Prinsip dan Amalan Pengajaran, Kuala Lumpur. Utusan
Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abu Ahmadi(1991). Sosiologi Pendidikan, PT RINEKA CIPTA: Jakarta.

Amir Hasan Dawi(2002). Penteorian Sosiologi dan Pendidikan, percetakan Marziza: Kuala

lumpur.

Amir Hasan Dawi (2006). PENTEORIAN Sosiologi Dan Pendidikan Edisi Ketiga. Tanjong

Malim. Quantum Books

Amla Mohd Salleh(2002). Guru Berperanan Bantu Pelajar Tidak Bermotivasi, Utusan Malaysia.

Muka surat 3.

Borisoff, D. & Victor, D.(1989). Conflict management : A Communication Skills Approach.


Englewood Cliffs. Prentice hall.
Drs. H. Abu Ahmadi (1991), Sosiologi Pendidikan, Jakarta. PT RINEKA CIPTA.

Fadzlena Jafar(2004). Aksi Ganas Pengaruhi Kanak-kanak, Berita Harian. muka surat 4.

Ivor K. Davies (1987), Pengelolaan Belajar, Jakarta Utara. Seri Pustaka Teknologi Pendidikan
CV Rajawali Pers.

Utusan Malaysia (2012). Diperoleh pada September 28, 2012 daripada

http://www.utusan.com.my/utusan/Pendidikan/20120927/pe_01/80-peratus-guru-amal-
budaya-penyayang-di-sekolah

J.S. Marcelo (1999). A Teacher’s Reflections On Teaching and Assessing in a Standards-based

Classroom Journal. Sosial Education, 338.

Jeff Passe(1999). The Value Of Teaching Values.Social Eduction, 124-141

"Sociology." 1 October 2012. <http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology>

36