You are on page 1of 12

o Encik Ali beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad diturunkan

sebuah kitab suci yang bernama Al-Tazkirah.


o Beliau percaya Nabi Isa meninggal dunia dan dimaqamkan di
Srinagar, India.

1. Pernyataan di atas merujuk kepada ajaran ___________


A. Bahai
B. Syiah
C. Taslim
D. Qadiani

o Tidak percaya kepada Allah swt serta


o Mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhamad saw.

2. Pernyataan di atas merujuk kepada _______________


A. mulhid
B. kufur
C. syirik
D. nifak

3. Pilih pernyataan yang benar mengenai ajaran Taslim


i Menghapuskan jihad
ii Solat 9 rakaat sahaja 3 kali sehari
iii Beriktikad bahawa alam bersifat qadim
iv Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. iii dan iv
D. i dan iv

o Golongan penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah


bin Abi Sufian tetapi mereka tidak menerima Majlis Tahkim.

4. Pernyataan di atas merujuk kepada ______________


A. Ahli Sunnah waljamaah
B. Khawarij
C. Taslim
D. Syiah
5. Antara yang berikut yang manakah bukan punca perbuatan membunuh diri?
A. Berputus asa dengan rahmat Allah
B. Tidak menyakini kehidupan hari akhirat
C. Kelemahan pelaksanaan undang-undang
D. Tidak sanggup menghadapi kegagalan hidup
6. Syiah Zaidiah beriktikad bahawa pelaku dosa besar _______________
A. berada di antara keimanan dan kekufuran
B. masih lagi mukmin tetapi fasiq
C. murtad yang asi
D. kafir

7. Hukuman ke atas penzina muhsan ialah __________________


A. 80 kali sebatan
B. 100 kali sebatan
C. disula hingga mati
D. direjam sehingga mati

 Tanda persetujuan pihak lelaki untuk mengambil perempuan sebagai isteri.


 Pihak lelaki harus memberi hadiah kepada pihak perempuan.

8. Pernyataan di atas merujuk kepada


A. mahar
B. merisik
C. meminang
D. mas kahwin

Mengerjakan ibadat haji dan umrah secara serentak.


9. Pernyataan di atas merujuk kepada __________________
A. Haji Ifrad
B. Haji Qiran
C. Haji Mabrur
D. Haji Tamattuk

“ Mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku kepada Siti Hajar yang
berusaha mencari air untuk anaknya Nabi Ismail as. Ketabahan dan kecekalan
itu Allah jadikan sebagai salah satu syiarnya untuk iktibar buat selama-
lamanya”.
o
10. Pernyataan di atas merujuk kepada hikmah rukun haji ibadat ____________
A. wukuf
B. tawaf
C. sa’ie
D. bercukur

11. Antara yang berikut yang manakah paling tepat menunjukkan perbezaan rukun
haji dan umrah.
Haji Umrah
A. Terdapat 6 rukun haji Terdapat 3 rukun umrah
B. Wukuf di Padang Arafah Tiada ibadat wukuf
C. Dikenakan dam pada kesalaahan Tidak dikenakan dam
haji sahaja
D. Dilakukan bermula bulan Boleh dilakukan pada bila-bila masa
Zulkaedah

12. Antara yang berikut yang manakah perkara sunat dalam ibadat haji?
A. Memperbanyakkan ucapan talbiah
B. Memulakan niat Sa’ie semasa mula di Safa
C. Mempercepatkan tempoh berada di Padang Arafah.
D. Memakai pakaian yang bewarna putih dan hitam.

13. Antara yang berikut yang manakah bukan hikmah ibadat haji kepada masyarakat?
A. Mengadakan perbincangan mengenai permaslahatan ummah.
B. Membentuk pakatan bersama menghadapi musuh Islam.
C. Mengingati sejarah kecemerlangan tamadun Islam
D. Saling berkenalan sesama umat Islam

14. Semua yang berikut merupakan rukun nikah, kecuali


A. wali
B. imam
C. bakal isteri
D. bakal suami

15. Bidang kuasa Mal Mahkamah Syariah sebagaimana yang diperuntukkan di bawah
Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri merangkumi kes seperti ____________
A. kesahtarafan anak
B. sumbang mahram
C. tidak solat jumaat
D. minum arak

16. Berikut adalah faktor-faktor kegemilangan kerajaan Bani Abbasiah kecuali


i kestabilan politik
ii perpaduan antara kaum
iii sokongan padu daripada negara-negara jiran
iv kegemilangan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. iii dan iv
D. i dan iv

o Penemuan penyakit baru dan punca


o Penemuan dalam bidang farmasi
o Membangunkan teknologi perubatan
17. Pernyataan di atas merujuk kepada _________________
A. Al-Hassan bin al-Haitham
B. Al-Khawarizmi
C. Ibnu Khaldun
D. Ibnu Sina

18. Pernyataan manakah yang tidak menerangkan tentang syarat hadis sahih yang ditetapkan
oleh al-Imam al-Bukhari?
A. Perawi orang Islam
B. Perawi bersifat thiqah
C. Perawi mempunyai ingatan dan akal yang kuat
D. Sanadnya bersambung terus kepada sahabat Rasulullah saw.

o Mendapat ganjaran Allah SWT


o Rezeki akan bertambah
o X

19. Pernyataan di atas menerangkan kelebihan memberi hadiah dan sedekah.


Antara yang berikut yang manakah pernyataan yang tepat bagi X.
A. Hidup lebih selesa
B. Jiwa menjadi lebih tenang
C. Gejala sosial dapat dibendung
D. Disukai masyarakat sekeliling

o Ihsan
o Kerjasama
o Menjauhi perkara yang haram
20. Pernyataan di atas merujuk kepada adab _________________
A berniaga
B bermusafir
C memberi sedekah
D amar makruf nahi munkar

21  Menggunakan nikmat ke jalan maksiat


 Boros membelanjakan harta

Pernyataan di atas merupakan contoh


A kufur hakikat
B kufur nikmat
C syirik jali
D syirik khafi

22
 Kesalahan yang tidak diberi hukuman tertentu ketika hidup di
dunia atau amaran azab di akhirat
Pernyataan di atas merujuk kepada
A dosa kecil
B dosa besar
C hudud
D kifarah

23 Akibat buruk dadah terhadap individu ialah


A mencemar maruah umat Islam
B menyebabkan masyarakat mundur
C mendorong kepada kegiatan jenayah
D menggugat keharmonian negara

24
 Ilmu hitam
 Ilmu guna-guna
 Ilmu santau
Pernyataan di atas merujuk kepada contoh
A nifak
B kufur
C sihir
D syirik

25  Mempunyai pengetahuan tentang Allah SWT dan rasulNya


 Banyak melakukan ibadah sunat seperti qiamullail dan tilawah al-
Quran
 Melazimi berzikir kepada Allah SWT dan berfikir tentang
kebesaranNya
Pernyataan di atas merujuk kepada orang yang
A mempunyai martabat iman
B bertambah dan berkurang iman
C mendapat kemanisan iman
D bertambah iman

26
 Memutuskan hubungan silaturrahim
 Menganiayai golongan yang memerlukan
Pernyataan di atas benar mengenai kesan
A riba
B sihir
C syirik
D khurafat

27 Berikut adalah pegangan Syiah Imamiah kecuali


A beriktikad bahawa jawatan imam adalah anugerah Allah SWT
B beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat
C beramal dengan taqiyah
D mengharuskan perkahwinan mutaah

28 Pilih pernyataan yang benar berkaitan hikmah haji terhadap individu.


I Mengingati sejarah kecemerlangan tamadun Islam
II Melahirkan kesyukuran dengan nikmat harta dan kesihatan
III Membantu mempertingkatkan ekonomi umat Islam
IV Dapat berkenalan sesama umat Islam
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

29  Simbol membersihkan diri daripada sifat tercela


 Menghapuskan dosa
Pernyataan di atas berkaitan dengan
A wukuf
B tawaf
C saie
D Bercukur

30
Seorang wanita haram dikahwini disebabkan hubungan
penyusuan.
Antara syarat pengharaman hubungan tersebut ialah
A hubungan kekeluargaan
B umur kanak-kanak melebihi dua tahun
C wanita yang menyusukan itu telah berkahwin
D menyusu sekurang-kurangnya lima kali kenyang

31 Manakah antara berikut bukan syarat-syarat saksi perkahwinan?


A Beragama Islam
B Cukup umur dan berakal
C Memahami lafaz ijab dan kabul
D Memiliki ilmu agama yang mendalam

32 Antara berikut yang manakah bukan larangan semasa idah rajie?


A Berkahwin
B Berhias diri
C Menerima pinangan lelaki lain
D Keluar rumah tanpa izin suami

33 Hukum berpoligami dalam Islam ialah


A wajib
B sunat
C harus
D makruh

34 Pilih pernyataan yang benar tentang jual beli yang dilarang tetapi sah.
A Membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
B Memperdagangkan barang bagi tujuan maksiat
C Melakukan jual beli secara bersyarat
D Menjual buah yang masih di pokok

35 Bidang kuasa mal Mahkamah Syariah adalah mendengar dan memutuskan prosiding-
prosiding berikut kecuali
A wakaf dan nazar
B minum arak dan khalwat
C pertunangan dan perkahwinan
D nafkah dan kesahtarafan anak

36

Menubuhkan beberapa jabatan untuk melicinkan pentadbiran
negara.
 Memerangi golongan murtad.
 Melantik khalifah selepasnya melalui wasiat
Pernyataan di atas merujuk kepada dasar pentadbiran zaman khalifah
A Saidina Abu Bakar al-Siddiq
B Saidina Umar al-Khattab
C Saidina Uthman bin Affan
D Saidina Ali bin Abi Talib

37 Imam Ahmad bin Hanbal masyhur dalam bidang ilmu


A usuluddin
B fekah
C tafsir
D falsafah

38

Namanya diabadikan dalam sebuah anugerah ilmiah yang berprestij
di Universiti Amerika, Washinghton
 Sebuah universiti di Jakarta, Indonesia dinamakan dengan nama
beliau.
Pernyataan di atas merujuk kepada pengiktirafan dunia terhadap ketokohan
A HAMKA
B Ibnu Sina
C Ibnu Khaldun
D Sheikh Tahir Jalaluddin

39 Manakah antara yang berikut merupakan adab berzikir?


I Berdisiplin dalam berzikir
II Menggunakan suara yang kuat
III Dalam keadaan bersih dan suci
IV Menyebut lafaz zikir dengan betul
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

40 Berikut adalah hikmah menziarahi jenazah kecuali


A melahirkan perasaan dukacita kepada waris si mati
B mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah
C menunaikan hak sebagai seorang muslim
D mengeratkan silaturrahim

 Menyembah selain daripada Allah


 Menolak hukum yang terdapat dalam al-
Quran
41 Pernyatan di atas merujuk kepada
A Syirik Jali
B Syirik khafi
C Khurafat
D Kufur

42 Antara berikut yang manakah bukan akibat perbuatan nifak?


A Memecahbelahkan umat Islam
B Menghilangkan sikap saling mempercayai
C Masyarakat dibelenggu pemikiran negatif
D Melemahkan perpaduan di kalangan umat Islam

 Bercakap dengan kasar


 Ingkar dengan arahan
 Menyakiti hati

43 Pernyataan di atas merujuk kepada perbuatan


A nifak
B sihir
C mengumpat
D Menderhaka kepada ibu bapa

44 Pilih pernyataan yang benar mengenai langkah-langkah menangani ajaran sesat.


A Mempelajari ilmu agama dari laman web dan media elektronik
B Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam sebenar.
C Bergaul dengan alim ulamak
D Membanyakkan amalan sunat

45
Beriktikad bahawa pelaku dosa besar adalah kafir merupakan pegangan golongan
A Khawarij
B Qadiani
C Syiah Imamiah
D Ahli Sunnah Wal Jamaah
 Berniat Ihram di miqat
 Bermalam di Muzdalifah
 Bermalam di Mina

46 Pernyataan di atas merujuk kepada ________________.


A perkara wajib haji
B syarat wajib haji
C larangan ihram
D rukun haji

47 Antara yang berikut yang manakah larangan ketika ihram khusus bagi wanita
A Memburu binatang darat
B Memakai pakaian berjahit
C Memakai minyak rambut di kepala
D Menutup muka dan dua tapak tangan

48 Perkara yang makruh dilakukan semasa sembelihan ialah


A menggunakan alat sembelihan yang sesuai dan tajam
B tidak membaca basmalah, takbir dan selawat
C melakukan sembelihan pada siang hari
D menggunakan kejutan elektrik

49 Berikut merupakan prinsip insurans dalam Islam kecuali


A menjamin dan melindungi ahli daripada kerugian
B memberi keuntungan saksama dalam kalangan ahli
C memberi kemudahan kepada mereka yang kurang berkemampuan
D satu perjanjian bantu-membantu dalam kalangan pemegang polisi

50 Berikut adalah hikmah melihat bakal isteri kecuali


A Berpuas hati dengan pilihan yang telah dibuat
B Menggembirakan hati bakal suami dan isteri
C Mengelakkan penipuan
D Rumah tangga bahagia
Suami tidak mampu memberi nafkah zahir dan
batin
Suami mempunyai penyakit yang sukar diubati
P
Suami melakukan kezaliman

Suami murtad

51 P dalam rajah di atas ialah sebab di haruskan __________________


A talak
B khuluk
C fasakh
D lian

Seorang suami telah berkata kepada isteri “ Aku ceraikan engkau dengan bayaran
RM3000”

52 Pernyataan di atas merujuik kepada lafaz ___________________


A talak
B khuluk
C fasakh
D Lian

53 Antara sebab Ibnu Khaldun terkenal sebagai sejarawan ialah


A Banyak menabur jasa untuk negara
B Memegang banyak jawatan dalam negara
C Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab
D Memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi,ekonomi,sosiologi dan alam
sekitar

Digelar Zu Nurain kerana telah berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah SAW
54 Pernyataan di atas merujuk kepada khalifah
A Saidina Abu Bakar Al-Siddiq
B Saidina Umar bin Al-Khattab
C Saidina Uthman bin Affan
D Saidina Ali bin bin Abi Talib

55 Zaman pemerintahan kerajaan bani Umaiyah telah menubuhkan Dewan


___________ untuk mentadbir dan mengurus hal ehwal ketenteraan.
A Al-Mal
B Al-Jund
C Al- Maa’
D Al-Kharaj

AL-KHALIFAH

Al-Wazir

56 Q dalam rajah di atas ialah


A Al-Dawawin
B Dewan Al-Maa
C Dewan Al-Jund
D Dewan Al-Mazalim

 Akal fikiran
 Wahyu dan syariat Islam
 Maklumat dan fakta yang benar
 Matlamat yang jelas

57 Pernyataan di atas merujuk kepada


A Sumber berfikir
B Adab berfikir
C Cara berfikir
D Tujuan berfikir
58 Manakah antara berikut benar mengenai adab di tempat rekreasi?
A Memilih masa dan tempat yang sesuai
B Bertimbangrasa dengan pengguna lain
C Bergaul mengikut hukum syarak
D Menegakkan hukum Allah SWT

 Mempelajari Islam
 Menyebarkan Islam
 Mengamalkan Islam dalam kehidupan seharian

59 Pernyataan di atas merujuk kepada peringkat jihad


A Melawan syaitan
B Melawan kafir harbi
C Menghapuskan kezaliman
D Membaiki diri dan melawan hawa nafsu

 Ikhlas kerana Allah


 Tidak mengungkit
 Tidak riak dan sombong

60 Pernyataan di atas merujuk kepada


A Adab berjihad
B Adan menziarah jenazah
C Adab dengan pemimpin
D Adab memberi dan menerima hadiah dan sedekah