ISI KANDUNGAN

PERKARA 1. Kata-kata Aluan Pengarah IPDA 2. Kata-kata Aluan Ketua Jabatan PJPK 3. Kata-kata Aluan Ketua Unit , Unit Pendidikan Luar 4. Kata-kata Aluan Pensyarah Penasihat 5. 6. 7. 8. 9. Kata-kata Aluan Pengerusi Program Pengenalan Rasional Matlamat Objektif
m/s

10. Ahli Jawatankuasa Induk 11. Ahli Jawatankuasa Pengelola 12. Bidang Tugas Jawatankuasa 13. Senarai Nama Peserta 14. Senarai Nama Staff & no Telefon 15. Senarai Nama Kumpulan 16. Pelan Tapak Perkhemahan 17. Senarai Nama Peserta Mengikut Khemah 18. Jadual Bertugas Imam,Bilal,Muzakir & Jadual Moral 19. Jadual Bertugas Kawalan Malam 20. Menu Lengkap 21. Jadual Memasak & membersihkan Alatan 22. Jadual Aktiviti 23. Peraturan ²peraturan Umum Amali 24. Peraturan Keselamatan 25.Senarai Panduan Keperluan Individu 26.Lagu Kebesaran Negeri Kedah 27. Lagu IPDA 28. Catatan Harian 29. Penghargaan

KATA ²KATA ALUAN PENGARAH IPDA
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan tahniah dan syabas kepada peserta kursus PPISMP PJ 2007 kerana telah berusaha dengan gigih merancang program Sukan dan Rekreasi di Teluk Batik, Lumut, Perak. Dalam era globalisasi,peranan guru dalam bidang pendidikan adalah penting untuk menghadapi dunia pendidikan yang semakin luas dan mencabar ini.Melalui Amali Sukan & Rekreasi ini,saya percaya para peserta PPISMP PJ tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkan seberapa banyak ilmu dan pengalaman bagi memperlengkapkan diri sebagai guru yang berkualiti dan seterusnya dapat digunakan di sekolah kelak. Program Sukan & Rekreasi ini juga akan menjadi aset kepada para peserta untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajari bagi membantu negara dalam pembangunan modal insan kepada generasi masa depan negara kita.Oleh itu,para peserta mesti mempunyai keyakinan diri yang tinggi supaya hasrat untuk mewujudkan guru yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani akan tercapai. Tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam merangka dan melaksana program ini. Semoga ia akan dapat memberi manfaat kepada semua peserta kursus PPISMP PJ. Sekian Terima Kasih. ................................................................................... (TN HJ SHAHIDAN BIN ABD. RAHMAN PPN.,BCK.) Pengarah, Institut Perguruan Darulaman, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman.

KATA ²KATA ALUAN TIMBALAN PENGARAH IPDA
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan tahniah dan syabas kepada peserta kursus PPISMP SEM III 2007 kerana telah berusaha dengan gigih merancang program Sukan dan Rekreasi di Teluk Batik, Lumut, Perak. Dalam era globalisasi,peranan guru dalam bidang pendidikan adalah penting untuk menghadapi dunia pendidikan yang semakin luas dan mencabar ini.Melalui Amali Sukan & Rekreasi ini,saya percaya para peserta PPISMP PJ tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkan seberapa banyak ilmu dan pengalaman bagi memperlengkapkan diri sebagai guru yang berkualiti dan seterusnya dapat digunakan di sekolah kelak. Program Sukan & Rekreasi ini juga akan menjadi aset kepada para peserta untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajari bagi membantu negara dalam pembangunan modal insan kepada generasi masa depan negara kita.Oleh itu,para peserta mesti mempunyai keyakinan diri yang tinggi supaya hasrat untuk mewujudkan guru yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi, dan jasmani akan tercapai. Tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam merangka dan melaksana program ini. Semoga ia akan dapat memberi manfaat kepada semua peserta kursus PPISMP PJ. Sekian Terima Kasih. ................................................................................... ( HAJI ISMAIL BIN AHMAD AMN.,BCK.) Timbalan Pengarah, Institut Perguruan Darulaman, 06000 Jitra, Kedah Darul Aman.

KATA-KATA ALUAN PENSYARAH PENASIHAT
KATA-KATA ALUAN KETUA JABATAN PJ Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan syabas kepada semua peserta kursus PPISMP PJ 2007 kerana telah berjaya merancang program Sukan & Rekreasi ini dengan baik. Program ini adalah aktiviti wajib bagi peserta kursus PPISMP PJ dan ianya adalah sebahagian daripada saluran pelajaran PJK. Saya percaya dan berharap melalui program ini peserta akan dapat suatu pengalaman baru yang boleh diaplikasikan apabila pulang ke sekolah nanti. Melalui pendekatan sebegini peserta dapat mendidik anak bangsa agar menjadi insan yang berguna. Seperti kata pepatah sebanyak mana duit yang kita ada tidak mampu untuk membeli pengalaman. Oleh yang demikian, cari dan timbalah pengalaman sebanyak mungkin agar kita menjadi seorang pendidik yang berkualiti. Akhir kata, semoga apa yang dirancangkan sepanjang program ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai objektif yang dikehendaki serta berilah komitmen yang sepenuhnya bagi menjayakan program ini. Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, Ucapan terima kasih dan penghargaan kerana memberikan peluang untuk menyampaikan sedikit nasihat serta berkongsi pengalaman yang ada di dalam buku program Sukan & Rekreasi PPISMP Pendidikan Jasmani ini. Proses pendidikan yang berlaku sepanjang aktiviti Sukan & Rekreasi adalah secara langsung dapat menilai serta dapat mengukur sejauh mana guru Pendidikan Jasmani dalam membuat keputusan yang akan memberi pengetahuan atau pengalaman untuk diaplikasikan aktiviti yang sama apabila berada di sekolah nanti. Saya berharap agar guru mendapat manfaat serta berusaha mendapatkan sebanyak mungkin pengalaman dan pengetahuan seterusnya dapat menaakul bagi muhasabah diri agar menjadi pendidik yang berkualiti. Saya juga berharap agar program Sukan & Rekreasi ini dapat memupuk kualiti sosial yang positif di kalangan guru. Sebagai insan ciptaan-Nya, saya amat berharap guru dapat mengutamakan aspek perlakuan, peradaban sebagai seorang hamba-Nya yang sentiasa mengamalkan budaya timur yang berlandaskan kepada agama sebagai amalan seumur hidup. Sekian, Terima Kasih. .............................................. (SALIM BIN AWANG NGAH) Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Institut Perguruan Darulaman.

Sekian Terima Kasih.

............................................................... (ABDUL SHUKOR BIN ZAINAL ABIDIN) Ketua Unit, Unit Pendidikan Luar dan Rekreasi, Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Institut Perguruan Darulaman.

KATA-KATA ALUAN PENGERUSI SUKAN & REKREASI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya kita masih lagi diberi peluang menjalani kehidupan dan dapat meneruskan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Program Sukan & Rekreasi merupakan satu program yang bertujuan untuk memberikan pendedahan pelbagai kemahiran dalam semua aspek kehidupan kita. Program ini juga adalah satu aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita dengan Maha Pencipta dan alam semesta. Program ini secara langsung menyedarkan kita betapa perlunya menjalinkan hubungan baik sesama manusia umumnya , hubungan dengan alam dan pencipta khususnya. Namun begitu aspek yang paling penting sekali ialah kefahaman tentang aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang menentukan seseorang itu dianggap sebagai individu yang seimbang dan harmonis dalam kehidupannya. Pendedahan dan penilaian sepanjang kursus ini secara langsung mendidik kita agar memahami tujuan program ini diadakan untuk meningkatkan diri bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Negara.Dengan pengalaman yang diperolehi maka dapatlah diharapkan ianya diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Akhir bicara, diharapkan agar pengalaman yang ditimba akan membawa seribu pengertian yang boleh diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya pengalaman adalah guru yang terbaik dan tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Semoga terjalinnya ukhuwwah diantara kita dengan lebih erat melalui program Sukan & Rekreasi ini. Terima kasih dan syabas kepada yang terlibat bagi menjayakan program ini.

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH (PERKHEMAHAN) WAJIB BAGI GURU-GURU PELATIH PPISMP SEM II INSTITUT PERGURUAN DARULAMAN

1.

Pengenalan

Aktiviti sukan dan rekreasi khususnya perkhemahan merupakan suatu kegiatan yang memerlukan kemantapan fizikal dan mental di samping mengukuhkan nilai-nilai murni seperti semangat kesukanan, kerjasama, tolong-menolong dan kesabaran. Selain itu, lawatan ini dapat menyediakan peluang untuk mendapatkan pengalaman sebenar dan meningkatkan kemahiran memerhati, menyelidik dan merekod. Di samping itu, lawatan ini dapat menyediakan peluang kepada pelajar-pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dan mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran untuk sukan dan rekreasi selaras dengan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

2.

Rasional

.......................................................... (MOHD NOOR SHAFIQ B ABD AZIZ) Pengerusi, Program Sukan & Rekreasi PPISMP PJ Institut Perguruan Darul Aman.

2.1 Aktiviti sukan dan rekreasi merupakan aktiviti wajib yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan untuk peserta-peserta Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Semester 3 Ambilan Julai 2006. 2.2 Aktiviti perkhemahan ini, diharap dapat memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman berasaskan Pendidikan Luar kepada pelajar PPISMP. 2.3 Menerapkan dan mengukuhkan sikap-sikap bekerjasama, tolong-menolong, toleransi, perpaduan dan kerjasama di kalangan peserta kursus.

3.

Objektif

3.1 Menimba ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Luar ( Sukan dan Rekreasi). 3.2 Mendapat gambaran dan pengalaman sebenar dalam mengamati, menghayati dan menghargai alam semulajadi serta mejadikannya sebahagian daripada sumber pendidikan. 3.3 Mendapat pendedahan dan kefahaman secara langsung untuk menguasai latihan kemahiran aktiviti perkhemahan, trekking, orienting, survival serta aktiviti-aktiviti lain. 3.4 Memenuhi syarat-syarat kurikulum Pendidikan Jasmani dalam PPISMP Semester 3 Ambilan Julai 2006. 4. Matlamat

AHLI JAWATANKUASA INDUK SUKAN DAN REKREASI PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA (PPISMP SEMESTER 3) AMBILAN JULAI 2006

PENAUNG

Tuan Haji Shahidan Bin Abdul Rahman PPN.,BCK.
PENASIHAT

Tuan Haji Ismail Bin Ahmad AMN.,BCK. Encik Salim Bin Awang Ngah Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan. Encik Abdul Shukor Bin Zainal Abidin Ketua Unit, Unit Pendidikan Luar dan Rekreasi

4.1 Peserta-peserta kursus akan dapat menimba pengetahuan dan pengalaman praktikal asas mengenai persediaan dan pelaksanaan perkhemahan. 4.2 Peserta-peserta kursus akan mendapat pengetahuan, pengalaman dan kemahiran aktiviti-aktiviti utama dan sampingan dalam perkhemahan. 4.3 Peserta-peserta kursus dapat mengamati, menghayati dan menghargai alam semulajadi. 4.4 Peserta-peserta kursus dapat mengukuhkan sikap nilai-nilai murni melalui interaksi antara satu sama lain.

PENSYARAH PENASIHAT

Encik Rosli Bin Md om Setiausaha Gerko, Institut Perguruan Darulaman Encik Leong Weng Tuck PJK Ketua Unit, Unit Sains Sukan Puan Choong Sook Khim Ketua Unit, Unit Pendidikan Jasmani Encik Azemi Bin Abdullah Ketua Unit, Unit Kecerdasan Encik Ismail Bin Yaacob Ketua Unit, Unit Kesihatan Puan Noorashikin Binti Ismail Setiausaha Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Jasmai Dan Kesihatan Encik Chee Pao Kam BKM,PJK Pensyarah, Jabatan Pendidikan Jasmani Dan kesihatan Puan Ruzaini Binti Mohamad Ali Pensyarah,Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Encik Abu Bakar Bin Abdulloh Pensyarah, Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan

AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA Pensyarah Pengiring : 1. En. Abu Bakar bin Abdulloh 2. En. Chee Pao Kam 3. Pn. Ruzaini binti Ali 4. En. Salim bin Awang Ngah 5. En. Abdul Shukor bin Zainal Abidin 6. En. Leong Weng Tuck

AJK MAKANAN Ketua : Ahli : : : : Mohamad Shamsulruddin bin Md Isa Suzanawati binti Sukiman Khayrul Bariyah binti Mohd. Halim Muhd. Hadi bin Hamidun Mohd. Haniff bin Anuar

AJK AKTIVITI Ahli Jawatankuasa Pelaksana Pengerusi N. Pengerusi Setiausaha N. Setiausaha Bendahari N. Bendahari : : : : : : Mohammad. Noor Shafiq Bin Abd Aziz Nik Mohd Aidil Ikhlas Bin Ahmad Su·aidah Binti Samsudin Nurhuda Binti Safei Noraznida Binti Zurali Nurul Jannah Binti Othman Ketua : Ahli : : : : Muhd Shafiq bin Hashim Siti Amera binti Khairi Muhd. Safwan bin Ibrahim Khairul Fahmi bin Mat Alip Khairul Amar bin Sudin

AJK PERALATAN Ketua : Ahli : : : : Mohd Ikram Shafiq bin Rohadi Muhammad Ali Sadiqin bin Md Hanafiah Amin bin Hamzah Murugan A/L Balasundram Mohammad Asrudy bin Safian

Ahli Jawatankuasa Kecil AJK PENGANGKUTAN Ketua : Ahli : : : : Mohd. Hafizuddin bin Abd Rani Nik Amzaiful bin Nik Jait Yusmahani binti Jamaluddin Normala binti Musa Muhammad Irrwan bin Zakaria

AJK TUGAS KHAS Ketua : Ahli : : : : Muhammad Zulhilmi bin Ismail Mohd. Irwan bin Sharidan Fatimah binti Muhamed Norani Wan Mohd. Izaidi bin Ibrahim Nur Suhada binti Zainuddin

AJK KESELAMATAN Ketua : Ahli : : : : Mohd Hafizi Mohamed @ Abu Bakar Azlini binti Lamri Tariq bin Sauti Mohd. Farhan bin Mohd. Aizuddin Mohd. Tajul Ariffin bin Idham Affandi

AJK IBADAH@MORAL Ketua : Ahli : : : : : : : Mohd Fairus Bin Ismail Nurfatiwia binti Mohamed Rose Nurul Azeana binti Yusof Muhd. Izzhan Hadi bin Zainal Rashid Muhammad Muizzuddin bin Mahbut Nor Azwani binti Aziz Nor Hidayah binti Mohd. Asri Muhd. Shafiq bin Shahidan

AJK KEBAJIKAN Ketua : Ahli : : : : Nurulain Fazillah binti Mohd Said Siti Noorainee binti Ab. Rahim Nurul Hidayah binti Ismail Mohamad Saib bin Omar Izzat bin Mustapha

AJK BUKU PROGRAM Ketua : Ahli : : : : Shaidatul Huda bt. Raduan Ramlah binti Khairuddin Mohd. Khairul bin Mohd. Zainal Noor Faizatul Ain binti Rosli Norsuhaila binti Norddin

AJK PENGINAPAN Ketua : Ahli : : : : Shamsuddin bin Md. Rasip Nadiah binti Abu Bakar Muhd. Farhan bin Asari Siti Rawiyah binti Razali Noor Faiza binti Mohamed Hashim

BIDANG TUGAS
KEM KOMANDAN TUGAS 1. Memastikan semua peralatan, tempat serta peserta berada dalam keadaan baik sepanjang masa. 2. Mengingatkan peserta tentang jadual giliran bertugas dan kawalan malam. 3. Melaporkan kesemua aktiviti kepada pensyarah. JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS TUGAS 1. Menyediakan tempat ampain kain baju. 2. Membuat lingkungan kawasan perkhemahan 3. Menyediakan lubang-lubang sampah. 4. Membuat gajet atau tempat meletakkan peralatan memasak dan makanan. 5. Memastikan khemah tempat simpanan makanan sentiasa kemas dan tersusun. 6. Menyediakan peralatan memasak. 7. Membantu jawatankuasa lain jika perlu. 8. Menyediakan anggaran perbelanjaan jika perlu.

JAWATANKUASA AKTIVITI TUGAS 1. Menjalankan aktiviti yang telah dirancang mengikut masa yang telah ditetapkan. 2. Memastikan segala aktiviti yang dijalankan berakhir sebelum jam 12.00 malam. 3. Menyediakan peralatan yang perlu sebelum, semasa dan selepas aktiviti dalam keadaan baik dan mencukupi. 4. Menentukan kumpulan yang akan menjalankan aktiviti. 5. Menyediakan anggaran perbelanjaan.

JAWATANKUASA KESELAMATAN TUGAS 1. Menyediakan jadual kawalan keselamatan 2. Menyediakan peraturan-peraturan dan langkahlangkah keselamatan semasa Amali Pendidikan Luar dijalankan. 3. Menyediakan rekod aktiviti untuk setiap malam. 4. Menyediakan serta memastikan alat pertolongan cemas mencukupi serta berada dalam keadaan baik. 5. Menyediakan peraturan-peraturan semasa Amali Pendidikan Luar dijalankan.

JAWATANKUASA KEBAJIKAN TUGAS 1. Mengambil tahu setiap kebajikan ahli 2. Memastikan kesihatan para peserta terjamin. 3. Perlu memainkan peranan apabila berlaku kecemasan.

JAWATANKUASA PERALATAN TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. Menyenaraikan peralatan yang perlu dibawa bersama semasa perkhemahan. Membuat permohonan daripada unit Pendidikan Jasmani dan unit GERKO untuk meminjam peralatan. Membuat senarai semak. Menyediakan anggaran perbelanjaan. Memastikan peralatan yang dipinjam dalam keadaan yang baik selepas digunakan.

JAWATANKUASA BUKU PROGRAM TUGAS 1. 2. 3. 4. 5. Menyediakan buku program untuk Sukan dan Rekreasi Bekerjasama dengan setiap jawatankuasa untuk melengkapkan buku progam. Melengkapkan buku program. Menyediakan buku program kepada setiap peserta. Mengedarkan buku program kepada setiap peserta beberapa hari sebelum bertolak.

JAWATANKUASA PENGANGKUTAN JAWATANKUASA MAKANAN TUGAS TUGAS 1. 1. 2. 3. 4. 5. Menyediakan menu untuk peserta Sukan dan Rekreasi. Mengenalpasti jumlah dan jenis makanan yang hendak dibawa mencukupi. Menyediakan barang-barang makanan yang diperlukan. Menyediakan anggaran perbelanjaan makanan semasa aktiviti Sukan dan Rekreasi dijalankan. Memastikan hidangan disediakan pada setiap kali waktu makan. 2. 3. 4. Menguruskan tempahan bas IPDA ataupun sebarang kenderaan lain jika perlu. Menyediakan anggaran perbelanjaan sewa dan pengangkutan. Memastikan masa bertolak mengikut masa yang ditetapkan. Memastikan bilangan peserta program mencukupi sewaktu bertolak dan waktu pulang.

SENARAI NAMA PESERTA

SENARAI NAMA PENSYARAH NO.TELEFON

Encik Chee Pao Kam BKM,PJK 0194223959 Puan Ruzaini Binti Mohamad Ali 0124854211 Encik Abu Bakar Bin Abdulloh 0134469544

SENARAI NAMA PESERTA MENGIKUT KHEMAH PESERTA LELAKI HARIMAU Amin B. Hamzah Mohammad Noor Shafiq B. Abd Aziz Mohd Shafiq B. Shahidan Murugan a/l Balasundram Mohamad Tajul Ariffin B. Idham Affandi PELANDUK Khairul Fahmi b. Mat Alip Mohd Ikram Shafiq b. Rohadi Muhammad Ali Sadiqin b. Md Hanafiah Muhammad Izhan Hadi b. Zainal Rashid Tariq b. Sauti ZIRAFAH Mohamad Saib b. Omar Mohd Hadi b. Khamidun Muhammad Muizzudin b. Mahbut Muhd Hafizi b. Mohamed@Abu Bakar SINGA Izzat b. Mustapha Mohd Fairus b. Ismail@Junoh Muhammad Zulhilmi b. Ismail Mohd Farhan b. Mohd Aizuddin Muhd Farhan b. Asari KUDA BELANG Khairul Amar b. Sudin Nik Mohd Aidil Ikhlas b. Ahmad Wan Mohd Izaidi b. Ibrahim Nik Amzaiful b. Nik Jait Muhammad Irrwan b. Zakaria GAJAH Mohammad Shamsulruddin b. Md Isa Mohd Irwan b. Sharidan Mohd Syafiq b. Hashim Mohamad Haniff b. Anuar MERPATI Azlini bt. Lamri Siti Noorainee bt Abd Rahim Nor Hidayah bt Mohd Asri Nurul Azeana bt Yusof Nur Suhada bt Zainuddin Nor Azwani bt Aziz HELANG Norsuhaila bt Nordin Suzanawati bt Sukiman NurulAin Fazillah bt Mohd Said Noraznida Bt Zurali Nurul Hidayah bt Ismail

PESERTA PEREMPUAN

BELATUK Khayrul Bariyyah bt Mohd Halim Normala bt Musa Nurul Jannah bt Othman Su¶aidah bt Samsudin Ramlah bt Khairuddin

KAKAK TUA Noor Faizatul Ain bt Rosli Nur Huda bt Mohammad Safie Shaidatul Huda bt Raduan Nadiah bt Abu Bakar Fatimah bt Muhamed Norani

SERIGALA Mohd Hafizuddin b. Abd Rani Shamsuddin b. Md Rasip Mohd Khairul b. Mohd Zainal Mohd Safwan b. Ibrahim Mohammad Asrudy b. Safian

PIPIT Noor Faiza bt Mohamad Hashim Nur Fatiwia bt Mohammad Rose Yusmahani bt Jamaluddin Siti Rawiyah bt Razali Siti Ameera bt Khairi

PELAN TAPAK PERKHEMAHAN
Jadual senarai tugasan menjadi Imam dan Bilal (Pendidikan Luar PPISMP SEM 3 2007)

Khemah Sakit

Hari / Tarikh Jumaat 07/09/2007 Sabtu 08/09/2007

Subuh

Zohor Asar __ Muizzuddin Mohd Shafiq

Mahgrib Isyak Mohd Fairus Nik Amzaiful Asrudy Mohd Shafiq

Shamsulruddin Wan Mohd Izaidi Noor Syafiq Zulhilmi

Zulhilmi Nik Mohd Aidil Mohd Fairus Wan Mohd Izaidi Asrudy Noor Syafiq

Ahad 09/09/2007

Nik Mohd Aidil Shamsulruddin

Isnin 10/09/2007

Muizzuddin Nik Amzaiful

__

JADUAL KAWALAN MALAM Jadual penyampai tazkirah Tarikh / Masa Hari / Tarikh Jumaat 07/09/2007 Sabtu 08/09/2007 Nik Amzaiful b. Nik Jait Sabtu (08-09-2007) Tariq (K), Irrwan, Farhan Asari, Siti Rawiyah, Nurul Hidayah, Suhada, Hafizi (K), Shafiq Shahidan, Ali, Azlini, Amera, Nadia Fairuz (K), Hafizuddin, Haniff, Noorainee, Suhaila, Su¶aidah Mohammad Asrudy b. Shafian Nama Jumaat (07-09-2007) 12.00 a.m. 2.00 a.m. Murugan (K), Safwan, Izaidi, Shafiq Hasyim, Normala, faizatul ain, 2.00 a.m. - 4.00 a.m. Amzaiful (K), Shamsulruddin, Hadi, Noor Shafiq, Nur Fatiwia, Azeana 4.00 a.m. 6.00 a.m. Asrudy (K), Irwan, Amar, Ikram, Nurulain fazillah, Nurhuda, K.Bariyyah

Ahad 09/09/2007

Wan Mohd Izaidi b. Ibrahim

Ahad (09-09-2007)

Tajol (K), Muiz, Izzat, Shamsuddin, Nor Hidayah, Faiza, Ramlah

Aidil (K), Khairul, Saib, Izhan, Huda, Aznida, Yusmahani

Farhan (K), Zulhilmi, Amin, Fahmi, Jannah, Suzanawati, Fatimah

PERATURAN-PERATURAN PERKHEMAHAN AMALI PENDIDIKAN LUAR 1. Peserta dilarang keluar dari kawasan perkhemahan selepas jam 12.00 malam. 2. Peserta dikehendaki menjaga tatatertib, nama baik profesion dan juga institut. 3. Peserta tidak dibenarkan melakukan sebarang aktiviti tanpa pengetahuan dan kebenaran dari pensyarah atau jawatankuasa keselamatan perkhemahan seperti melakukan aktiviti yang berbahaya. 4. Peserta tidak dibenarkan meninggalkan kawasan perkhemahan tanpa pengetahuan dan kebenaran dari pensyarah atau jawatankuasa keselamatan. 5. Peserta dikehendaki menghubungi jawatankuasa keselamatan dengan segera jika berlaku kemalangan atau kejadian yang tidak diingini. 6. Peserta tidak digalakkan berinteraksi dengan orang luar sepanjang perkhemahan. 7. Peserta dikehendaki menjaga tatasusila dan menghormati pelawat daripada IPDA atau pihak berkuasa yang melawat tapak perkhemahan. 8. Peserta dikehendaki menjaga keselamatan dan kebersihan kawasan perkhemahan. 9. Peserta diwajibkan menyertai semua kegiatan yang dijalankan. Sepanjang aktiviti yang dijalankan penjagaan perkhemahan oleh peserta akan dibuat secara bergilir-gilir dengan pengetahuan pensyarah atau jawatankuasa keselamatan. 10. Peserta dikehendaki menghuni kawasan perkhemahan sepanjang aktiviti perkhemahan. Permintaan untuk tidur di kwasan luar perkhemahan tidak akan dilayan. 11. Peserta yang menghadapi kesihatan dikehendaki memaklumkan kepada jawatankuasa perkhemahan atau pensyarah dengan segera. 12. Peserta tidak dibenarkan membeli makanan atau minuman dari penjaja luar.

13. Pengawal keselamatan malam yang ditugaskan mengikut giliran dikehendaki bertugas mengkut masa yang ditetapkan. 14. Peserta dikehendaki bertanggungjawab ke atas kawasan perkhemahan. 15. Peserta hanya boleh menggunakan kemudahan yang dibenarkan oleh pihak penyewa tapak perkhemahan seperti tandas, surau dan sebagainya. 16. Pelajar diingatkan supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa menghormati kawasan tempat pendidikan luar diadakan. 17. Pengawal keselamatan tidak dibenarkan tidur di dalam khemah utama. 18. Peserta diwajibkan mengamalkan langkah-langkah keselamatan setiap masa.

PERATURAN KESELAMATAN Setiap peserta perkhemahan adalah diwajibkan mematuhi peraturan yang ditetapkan sepanjang perkhemahan dijalankan. Antara peraturan-peraturan tersebut adalah : 1. Adalah menjadi tanggungjawab setiap peserta perkhemahan untuk memastikan kawasan perkhemahan bebas dari sebarang bahaya. Sebarang bentuk gangguan atau kecemasan dan sebagainya hendaklah dilaporkan kepada pengerusi keselamatan atau pengerusi perkhemahan. Berhati-hati dalam menjalankan sebarang aktiviti dan sentiasa menghormati kawasan tersebut. Penggunaan wisel keselamatan hendaklah dilakukan jika terjadi sebarang kecemasan atau kemalangan. Pakaian hendaklah bersesuaian dengan aktiviti perkhemahan dan rondaan pada waktu malam. Setiap ahli diwajibkan mempunyai lampu suluh dan wisel sendiri. Penggunaan air bagi tujuan memasak, minum dan sebaliknya hendaklah mengambil kira faktor-faktor kebersihan dan kesihatan.

SENARAI PANDUAN KEPERLUAN INDIVIDU YANG PERLU DIBAWA

BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

PERALATAN
Keperluan solat Baju T (pendek/panjang) Track bottom suit Kasut sukan Sweater Stokin Baju Hujan Topi Selipar Beg galas Sarung tangan Lampu Wisel dan tali Pisau Sudu & garfu Alas tidur Buku nota peribadi Tikar Ubatan peribadi Selimut Tuala mandi Keperluan peribadi ( sabun, ubat dan berus gigi)

KUANTITI
1 pasang 5-6 helai 4 helai 3 pasang 1-2 helai 2-3 pasang 1 helai 1 1 pasang 1 buah 1 pasang 1 buah 1 1 bilah 1 pasang 1 helai 1 buah 1 bidang Secukupnya 1 helai 1 helai secukupnya

SEMAK PERGI

SEMAK BALIK

2.

3. 4. 5.

6.

CATATAN HARIAN 07 SEPT. 2007 LAGU NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Allah selamat Sultan Mahkota
Berpanjangan usia di atas takhta Memelihara Ugama Nabi kita Negeri Kedah serata-rata

LAGU IPDA

Menjunjung cita Negara, Melahirkan insan mulia
Seimbang dan harmoni, Berdisiplin jujur dan setia Bersama bersatu hati, Mengeratkan perpaduan Semoga hasrat murni, tercapai dan berkekalan Majulah IPDA, Sinar ilmu di utara Rela mendidik, Memimpin Negara jaya Tekun Berusaha, Menuju cita yang mulia Kamilah guru, Harapan Negara Malaysia.

CATATAN HARIAN 08 SEPT. 2007

CATATAN HARIAN 09 SEPT. 2007

CATATAN HARIAN 07 SEPT. 2007

PENGHARGAAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful