You are on page 1of 8

ANUNT

Incepând cu data de 06.07.2016, Ministerul Afacerilor Interne diversifică


modalităţile de plată a taxelor pentru eliberarea paşapoartelor, acestea putând fi
achitate prin :
1. Internet Banking (momentan NUMAI pentru pașapoartele simple
electronice)
2. virament bancar
Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar şi de la orice bancă
unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul unic
deschis de către Instituţia Prefectului – județul Suceava.

3. mandat poştal (la orice oficiu poștal)


4. numerar:
- la sediul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa şi Eliberarea
Paşapoartelor Simple Suceava (program: luni-vineri 8.00-13.00);

- la Trezoreria municipiului Suceava (lângă magazinul BUCOVINA), program: luni,


marți, joi, vineri 8.30-16.30, miercuri 8.00-18.30).
Contul pentru încasarea taxei de paşaport (constituită din contravaloarea
paşaportului şi taxa pentru serviciul public prestat):

RO64TREZ591502602X008640 – deschis la Trezoreria Municipiului Suceava

BENEFICIAR: Instituţia Prefectului - judeţul Suceava

CUI BENEFICIAR: 4244032

Pe documentul de plată emis de bănci sau oficiile postale vor fi înscrise


următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului
solicitat (titularul pașaportului), contul IBAN, codul fiscal şi denumirea
Instituţiei Prefectului-județul Suceava, suma şi tipul de document pentru care se
încasează plata.
I. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

a) Documente necesare pentru eliberarea PAŞAPORTULUI SIMPLU


ELECTRONIC în cazul PERSOANELOR MAJORE:

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie


(însoţită obligatoriu de certificatul de naştere, în original)
sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de
valabilitate, în original;
- chitanţă 258 lei
- paşaportul anterior, dacã acesta existã (dacă este în

termen de valabilitate, pe baza unei cereri scrise, se poate


păstra până la ridicarea paşaportului electronic);
- titlul de călătorie emis de oficiile consulare din
străinătate, dacă este cazul;

NOTĂ:
- documentele se depun personal, de catre solicitanţi;

- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;

- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea


facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale
persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);

- termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;

- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 5 ani


b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI
SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CARE NU AU ÎMPLINIT
VÂRSTA DE 14 ANI:
- certificatul de naştere al minorului, în original;
- document(e) de identitate ale ambilor pãrinţi sau al unuia dintre
pãrinţi (numai în situaţia când celălalt părinte a decedat, respectiv
copilul a fost încredinţat unui părinte), al reprezentantului legal
sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de
valabilitate, în original;
- chitanţă taxă paşaport simplu electronic
– 234 lei pentru minorii care nu au împlinit 12 ani;
– 258 lei pentru minorii 12-14 ani;
- paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã (dacă este în
termen de valabilitate, pe baza unei cereri scrise, se poate păstra până la
ridicarea paşaportului electronic);
- titlul de călătorie emis de oficiile consulare din străinătate, dacă
este cazul;
NOTĂ:
- la depunerea documentelor, prezenţa minorului este obligatorie;
- documentele se depun de către: ambii părinţi, un părinte (de exemplu: când celălalt
părinte nu este prezent, dar şi-a exprimat acordul, prin declaraţie notarială, pentru
depunerea actelor în vederea obţinerii paşaportului minorului, părinte supravieţuitor,
părinte căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă
şi irevocabilă), reprezentantul legal, persoana imputernicită, după caz;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, minorului i se preia imaginea facialã, iar celui în vârstă de peste
12 ani şi impresiunile digitale;
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic pentru minorii care nu au
împlinit 12 ani este de 3 ani, iar pentru minorii care au împlinit 12 ani este de 5 ani)
- termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice
C) Documente necesare pentru eliberarea PAŞAPORTULUI SIMPLU
ELECTRONIC în cazul MINORILOR care AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14
ANI :
- cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie
a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de
identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou
(fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de
naştere, în original;
- declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor
date de: ambii părinţi, respectiv de un părinte (numai în situaţia
când celălalt părinte a decedat sau dacă minorul a fost încredinţat
unui părinte) sau de reprezentantul legal. Atunci când declaraţiile
de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezenţa pãrinţilor şi
prezentarea în original a documentelor de identitate, aflate în
termen de valabilitate. Pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii,
nu mai sunt necesare aceste declaraţii.;
- chitanţă 258 lei
- paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã (dacă este în
termen de valabilitate, pe baza unei cereri scrise, se poate păstra
până la ridicarea paşaportului electronic);
- titlul de călătorie emis de oficiile consulare din străinătate, dacă
este cazul;
NOTĂ:
- documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind
obligatorie;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau imaginea facialã şi impresiunile
digitale (sunt exceptaţi minorii pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic
imposibilã);
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 5 ani;
- termenul de solutionare a cererii este de 14 zile calendaristice.
II. PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR

Paşaportul simplu temporar se elibereazã cetãţenilor români care


îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi nu se aflã în una dintre
situaţiile de suspendare a dreptului de a cãlãtori în strãinãtate, în
termen de cel mult 3 zile lucrãtoare, în urmãtoarele situaţii:
1) pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar
pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;
2) în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã
cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţã ori conflict
diplomatic şi are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu
electronic o ştampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care
cãlãtoreşte se aflã în conflict;
3) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu
electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor
destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât
cele care au emis vizele nu mai este posibilã;
4) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu
electronic pentru obţinerea unor vize şi trebuie sã cãlãtoreascã de
urgenţã în strãinãtate;
5) când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii
ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un
tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în
pericol şi nu existã timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt
pãrinte;
6) pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã
documente de cãlãtorie valabile şi care declarã cã este necesar sã îşi
continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îşi reglementeze şederea pe
teritoriul unui stat.
a) Documente necesare pentru eliberarea PAŞAPORTULUI SIMPLU
TEMPORAR în cazul PERSOANELOR MAJORE:

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie


(însoţită obligatoriu de certificatul de naştere, în original)
sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de
valabilitate, în original;
- chitanţă – 96 lei;
- paşaportul anterior, dacã acesta existã;
- titlul de călătorie, emis de oficiile consulare din

străinătate, dacă este cazul;

NOTĂ:
- documentele se depun personal, de catre solicitanţi;

- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea


documentelor;
- termenul de soluţionare a cererii este de 2 ore sau cel mult 3 zile
lucrătoare, în cazul unor verificări suplimentare ;
- termenul de valabilitate al paşaportului simplu temporar este de
12 luni
b) Documente necesare pentru eliberarea PAŞAPORTULUI SIMPLU
TEMPORAR în cazul MINORILOR care NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14
ANI:
- certificatul de naştere al minorului, în original;
- document(e) de identitate ale ambilor pãrinţi sau al unuia
dintre pãrinţi (numai în situaţia când celălalt părinte a
decedat, respectiv copilul a fost încredinţat unui părinte),
al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei
împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
- chitanţă 96 lei;
- paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã;
- titlul de călătorie, emis de oficiile consulare din
străinătate, dacă este cazul;
NOTĂ:
- documentele se depun de către: ambii părinţi, un părinte (părinte supravieţuitor,
căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă), reprezentantul legal, persoana împuternicită, după caz;
- când minorul nu este prezent la depunerea cererii, părinţii vor ataşa şi două
fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5 x 4,5 cm. Acestea trebuie să
fie realizate din faţă, pe un fond clar, neutru şi deschis la culoare, astfel încât să
permită identificarea conturului capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă
capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei trebuie să reprezinte o stare comună;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- termenul de soluţionare a cererii este de 2 ore sau cel mult 3 zile lucrătoare, în
cazul unor verificări suplimentare;
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu temporar este de 12 luni
c) Documente necesare pentru eliberarea PAŞAPORTULUI SIMPLU
TEMPORAR în cazul MINORILOR care AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE
14 ANI :

- cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie


a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original . Cartea de
identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou
(fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de
naştere, în original;
- declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor
date de: ambii părinţi, respectiv de un părinte (numai în situaţia
când celălalt părinte a decedat sau dacă minorul a fost încredinţat
unui părinte) sau de reprezentantul legal. Atunci când declaraţiile
de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezenţa pãrinţilor şi
prezentarea în original a documentelor de identitate, aflate în
termen de valabilitate. Pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii,
nu mai sunt necesare aceste declaraţii;
- chitanţă – 96 lei;
- paşaportul anterior al minorului, dacã acesta există;
- titlul de călătorie, emis de oficiile consulare din străinătate, dacă
este cazul;
NOTĂ:
- documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind
obligatorie;
- cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
- termenul de soluţionare a cererii este de 2 ore sau cel mult 3 zile lucrătoare, în
cazul unor verificări suplimentare;
- termenul de valabilitate a paşaportului simplu temporar este de 12 luni