Kemahiran 22: Perkataan KVKK + KVK

Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Tulis semula ayat yang sesuai berdasarkan gambar.
1.
2.
3.
4.

Mangkuk kaca ibu sangat cantik.
Ini cangkul bapa saya.
Buah manggis ini manis.
Kakak beli pinggan baru.

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

Kemahiran 22: Perkataan KVKK + KVK
Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Susun semula perkataan supaya menjadi
ayat yang betul.
1.

hitam

warna

Songkok

.

itu

______________________________________________________.
2.

ibu

sudah

.

pecah

Mangkuk

_______________________________________________________
3.

baru

jahit

Kakak

langsir

.

Ani

_______________________________________________________
4.

congkak

Adik

dengan

bermain

.

kawannya
_______________________________________________________
_
5.

manggis

ini

masam

.

Rasa

_________________________________________________________________

Kemahiran 22: Perkataan KVKK + KVK

Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Cantumkan suku kata berikut bagi
membentuk perkataan.
1.

mang

+ kuk

=

2.

lang

+ sir

=

3.

song

+ kok

=

4.

cang

+ kuk

=

5.

ping

+ gan

=

6.

tong

+

kat

=

7.

mang

+

gis

=

8.

cong

+ kak

=

Kemahiran 22: Perkataan KVKK + KVK
Nama:_____________________________

Tahun:___________

Tarikh :

________________

Arahan
: Padankan perkataan berdasarkan gambar
yang diberi.

cangkul

mangkuk

cangkuk

pinggan

manggis

Related Interests