You are on page 1of 11

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕ!

Ο ΑΘΗΝΩΝ
'C
ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ -·-----J� �
./" .

Αριθμός Αποφάσεως
,lLυ .) f 1201 s
το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τον Δικαση'Ί Ηλfα Κανελλόπουλο,
Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τ ριμελούς
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 25η Μαίου 2018,
παρουσία και της Γραμματέως Κιvνσταvτίνας Τσιαχρ11, για να δικάσει
την υπόθεση μεταξύ
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ : Ανιbνυμης
τραπεζικής εταιρiας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.", που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, και εκπροσωπείται νόμιμα, η
οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αντωνίου
Πετροuτσά, που κατέθεσε προτάσεις.
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ : 1) Ανδρέα Μοσχοvά
του Σπυρίδωνος και 2) Δαυίδ - Ανδρέα Μοσχονά του Ανδρέα,
αμφοτέρων κατοiκωv Γλυφάδας Αττικής, οδός Ανθέων 31, οι οποίοι
παραστάθηκαν δια της πληρεξοuσίας τους δικηγόρου Ευγενίας Στάμου,
που προκατέθεσε προτάσεις δυνάμει της από 23-5-20'18 δηλώσεως
του άρθρου 242 παρ. 2 του ΚΠολΔ.
01 ήδη εφεσίβλητο� με την από 9-9-2016 και με αριθμό
καταθέσεως 36837/596/20·16 ανακοπ11 κατά διαταγι1ς πληρωμής
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών ζήτησαν ό,τι εκεί αναφέρουν. Το
ι111\···ι
�1 ) Γ
,.� ο φύλλο της uπ'αpιθμ. /2018 αποφάσεως του Μονομελούς
·

Πρωτοδικείου Λθηvι.ί.ιv (Τμήμα Εφέσεων - Διαδικασία Πιστωτικων Τίτλων)

παραβ6λου στο δημόσιο ταμείο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο


διατακτικό της παροι;σας απόφασης.
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ κατ'αντιμωλiα των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεση και απορρίπτει αυτήν κατ'οιισίαν.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εκκαλούσα στα δικαστικά έξοδα των
εφεσιβλήτωv, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Και
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του παραβόλου, το
οποίο επισυνάπτεrαι στην έκθεση καταθέσεως του δικογράφου της
ένδικης εφέσεως (υπ'αριθμ. 12644089595705220061 e--Παραβόλοu).
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε
στην Αθ11να, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη
δημόσια αυτού συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των
πληρεξουσίων τους δικηγόρων, την �2 Οκτωβρίου 2018.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ )f-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ι ι ,__,...,,....___,,,,,.,-•.,
.,/,.\ (F • ) ,/•-)

/1/ .
·•.

-
,!";:-.�