You are on page 1of 2

Szanowni Państwo,

dzisiaj powstała nowa większość w przyszłej radzie powiatu. Koalicja będzie


składała się z radnych którzy otrzymali mandaty startując z list Prawa i
Sprawiedliwości, Platformy Samorządowej Powiatu Bolesławieckiego, Polskiego
Stronnictwa Ludowego i Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja
Małkowskiego – Impuls Miasta. Większość ta wyłoni również przyszły zarząd
powiatu.
Wiem, że dla sporej części Państwa, w tym wyborców Platformy
Samorządowej Powiatu Bolesławieckiego, taka koalicja może stanowić
zaskoczenie. Dlatego pragnę zwrócić się do Państwa, kreśląc poniższe słowa w
celu wyjaśnienia sytuacji.
Uważam, że koalicja rządząca w Powiecie Bolesławieckim od przeszło
dwóch lat sprawdziła się. Rozwiązaliśmy wspólnie wiele istotnych dla Powiatu
spraw. Niestety kiedy wyniki wyborów stały się jasne, nasi dotychczasowi
koalicjanci będący po tych wyborach trzonem KW Bezpartyjnych
Samorządowców nie wyrazili chęci na dalszą wspólną koalicję, nawet w
konfiguracji która zakładała ich wiodącą rolę. Kiedy próbowałem rozmawiać z
moim obecnym zastępcą i naturalnym liderem grupy przyszłych radnych
Bezpartyjnych Samorządowców usłyszałem, że to nie on jest dla nas partnerem
do rozmowy a prezydent miasta Piotr Roman. Choć było to dla mnie głęboko
nienaturalne, że radni którzy dali się poznać jako ludzie bardzo oddani
powiatowym sprawom nie mogli zadecydować o przyszłej koalicji, podjąłem
próbę kontaktu z Panem Prezydentem. Przyznam, że trochę wbrew sobie
bowiem uważam, że o tym kto będzie tworzył zarząd powiatu winni decydować
obecni radni a nie inny samorządowiec.
Niestety ponownie zawiodłem się, kiedy moje próby kontaktu zostały
zbywane przez prezydenta i tłumaczone w ogólnikowy sposób. Moja wyciągnięta
dłoń zawisła w próżni.
Idąc do wyborów jako komitet lokalny, Platforma Samorządowa Powiatu
Bolesławieckiego założyliśmy, że Powiat Bolesławiecki jest wartością dla
wszystkich gmin. Uważaliśmy i uważamy, że utrzymanie odrębności Powiatu od
miasta, przy jednoczesnej współpracy dla wszystkich jest wartością której nie
można porzucić. Wybraliśmy start jako komitet lokalny nie po to aby się odróżnić,
ale po to aby nikt nie mógł powiedzieć nam z kim mamy współpracować. Nie
chcieliśmy aby władze jakiegokolwiek samorządu w powiecie bolesławieckim
były układane z Lubina, Wrocławia czy Warszawy.
Dlatego, ku mojemu zaskoczeniu moja dłoń wyciągnięta na zgodę została
ujęta przez innych. Przez radnych wybranych z list PiS, i KWW Macieja
Małkowskiego, a także radnego niezależnego. To było również dla mnie pewnym
zaskoczeniem. Z liderem Prawa i Sprawiedliwości w powiecie współpracujemy,
już dwie kadencję. Znamy się nie od dziś i wiemy, że porządni ludzie nawet z
przeciwległych biegunów sceny politycznej mogą wspólnie robić porządne
rzeczy. Tak też myślę o radnym z KWW Macieja Małkowskiego oraz radnym
niezależnym. W trakcie krótkich rozmów o budowie koalicji osiągnęliśmy
porozumienie co do kontynuacji dotychczasowych działań. Odkryliśmy, jak wiele
nas łączy, ale mamy świadomość tego ,że co nieco również nas dzieli i że inaczej
patrzymy na pewne sprawy.
Obiecaliśmy sobie, że nie będą nami sterować osoby spoza Powiatu i, że
nie sprowadzimy do naszej wspólnoty samorządowej siermiężnej warszawskiej
polityki. Jestem przekonany, że wspólnie uda się nam to osiągnąć i może
staniemy się małym mostem który połączy Polaków w ramach wspólnotowej
idei, a nie w ramach krótkowzrocznie pojętego interesu ekonomicznego.
Wiem, że nie wszyscy Państwo będziecie podzielać moje zdanie. Wiem też,
że wielu z Państwa – wyborców Platformy Samorządowej Powiatu
Bolesławieckiego odwróci się ode mnie i ludzi ją tworzących. Rozumiem to.
Proszę jednak abyście wszyscy pozostali wnikliwymi recenzentami naszych
działań. Kontrola przez wyborców, na każdym etapie sprawowania władzy jest
wartością samą w sobie. Jeśli więc zboczymy z obranego dotychczas kursu
prowadzenia spraw powiatu Państwa rolą będzie nas na nią naprowadzić.
Kończąc mój wywód pragnę podziękować dotychczasowym radnym którzy
wraz z Radnymi Platformy Samorządowej Powiatu Bolesławieckiego tworzyli i
popierali Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. Dziękuję więc Władysławowi
Bakalarzowi, Januszowi Puzio i Józefowi Królowi. Dziękuje Stanisławowi
Chwojnickiemu oraz Ryszardowi Kalusowi. Dziękuję Ryszardowi Kawce. Mam
nadzieję, że pomimo różnic będziemy razem współpracować dla dobra powiatu.
Szczególne podziękowania kieruję na ręce Pana Tomasza Gabrysiaka, który
dzielnie niósł ciężar mojego zastępcy.

Starosta Bolesławiecki Karol Stasik