You are on page 1of 1

LAPORAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI

PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

PADA SISTEM INTEGUMENT

DISUSUN OLEH :

NAMA : FARRAH CAHYA RAMADHANI

NIM : 016. 06. 0037

Tutor: dr. Sukandriani Utami dan Rusmiatik, M.Biomed

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM AL – AZHAR MATARAM
TAHUN 2018 – 2019