You are on page 1of 6
Penggal c) “h\) sKOR‘/A\ BAHAGIAN C Soalan-soalan PERCUBAAN Negeri-negeri STPM 2018/2019 51 soalan Bahagian C (skema jawapan tidak disediakan) Perr Bn ee OAT-1 13-3 Aa eS . Disediakan Oleh: SEZALI DIN metafora training & consultant Anal ey et urna On nr ra * Latihan PECUTAN TERAKHIR * COPECO LOLS Bil Soalan Catatan *. | Kerjantersanamemperingkatcan cay singregaaagarstaratdangan rege i Rtaupun brhadapancaganlbaganalangan Sincanghen. 2. | kedatangan pendatang_ asing atau orang pendatng (orsign comer) ‘lan Towunekan pabaga’ Rosen seg! trbao'nogara a’ Oleh yang erie, langkah-langkah segera perlu diambil untuk membendung fenomena tersebut. alncangkan a. | Petemtangan snot pampronesan nakanan bukannys pune ana ewnjudan pelbagai penyakit pada masa ini, namun terdapat pelbagai punca lain yang tonyGbabianmandiaedodahKopada plage penyakt Bincangkan 7. ] Sap tas momingakeqaanrerupatan ara aor boalunya pongangguran calsrntalengensewecand nara Jelaskan. 5. | Fanrnana skin banda marupatan sau matlah bars yang baa di aogars in Justeru, fenomena ini memerlukan perhatian daripada pihak berwajib untuk menanganya trata 6, | penkat hes pany beangt seman meninbulkan eguesan dea Klangan masjerakat paca 'har i Usaha pons aaxan unt mongol pendarans icangian! Dic deride Rw Ti REBAR. 3 7, [Kebsakangan i sagentrgolongan muda dapat abn anguarakan budaya hedonisme (berseronok). Langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongantiteakmaupaanbuayatenatan Jelaskan. 2, | peremangan trois akan dan komunasi (7 lah bays rnencapaisty tahap yang mana ICT telah menampakkan kebaikan dalam kehidupan manusia. inca, 9, | Pengubahan wang haram, rasuah, dan pecah amanah masa kini menjadi isu yang bands dpsrataan shnaga mendatangian tezan urs kepada ayer San negara. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal gejala ini daripada Bofelsasa Hala. > Diet dria RN Tra EDA. oo 70] Pombangunan sukan negara membava banyakrariant Olen yang damian, saha- Usahatnajokan suas prs atansoh blcean asake soraea canghar 11.|Petagajenis sat rata si yang nengqunskan tonto mena, rave, dan rents kumar somion menad pian: agate anya pad asa sotarang Setasian, 12.} Integriti penjawat awam telah melaksanakan amanah dan kuasa yang diberi untuk kepentingan umum dan tidak menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan dir. Bincangkan langkah-langkah bagi mengurangkan kemerosotan integriti dalam kalangan penjawat awam. '* Dipetik daripada Penang Free School. ean) 13, 14, 15 Belakangan ini, golongan wanita dilihat mempunyai potensi untuk diketengahkan dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, masin terdapat cabaran yang dihadapi oleh mereka. Ulaskan. Selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juvana juga menimbulkan pelbagal kesan lain. Oleh itu, pelbagai pihak perlu berganding bahu ‘menanganinya. Bincangkan. Globalisasi merupakan cabaran yang dihadapi akibat kemajuan teknologi telah mendatangkan pelbagaikesan kepada masyarakat dan negara Bincangkan. = Dipetik daripada Kolej Tingkatan 6 Seri Ipoh, PERAK 16. 17 18, Kenalkan harga barangan keperluan harian berpunca daripada pelbagai faktor. Hal ini telah menjejaskan pelbagai lapisan masyarakat. Bincangkan. Kemampuan daya saing diperingkat global sering dibatasi oleh pelbagai punca. Ulaskan. Penggunaan telefon pintar dalam kalangan masyarakat Malaysia kini semakin meluas dan jika tidak dikawal boleh mendatangkan implikasi negati. Bincangkan. ‘Siri 19, 20, 24 Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam perkhidmatan awam mendatangkan pelbagai manfaat. Jelaskan. Masalah penyakit mental yang beriaku dalam kalangan masyarakat kita berpunca daripada pelbagai faktor. Oleh itu, langkah menanganinya perlu dilakukan dengan segera Bincangkan. ‘Semakin ramai generasi muda yang terpengarun dengan cabaran dunia tanpa sempadan. Hal ini boleh mendatangkan impak yang akan merugikan negara dan bangsa Jelaskan. ‘= Dipetik daripada SM Sri Gading, RAWANG Siri 22. 23, 24, ‘Tadbir urus yang balk amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Oleh yang demikian, langkah-langkah ke arah memperkasakan perkhidmatan awam perlu dilaksanakan, Jelaskan. Penggunaan kad kredit bertujuan untuk memudahkan urus niaga. Namun begitu, penggunaan kad kredit tanpa kawalan boleh mengundang kepada pelbagai masalah Bincangkan. Kenaikan harga barang yang semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini disebabkan oleh pelbagai punca. Oleh itu, kerajaan perlu mengambil pelbagai inisiatif untuk ‘membendung kenaikan harga tersebut. Bincangkan. ‘+ Dipetik daripada SMK Putrajaya Presint 5(1) PUTRAJAYA