You are on page 1of 1

Nenad Cambi: Grci i Iliri u međusobnome civilizacijskom dodiru

Str. 29.-30.

… U toj kolonizaciji osnovane su kolonije u Isi, vjerojatno na temeljima jednog ilirskog naselja, zatim u
Faru (Stari grad na Hvaru). Za potonju koloniju zna se, po jednom Diodorovu opisu, da su Parani
osnovali grad 385./4. g. pr. Kr. i da su ih napali domorodci koji su došli brodovima. Kolonistima je
upomoć pristiglo brodovlje iz Ise ili Lisa, o čemu se raspravlja, osobito u hrvatskoj znanstvenoj
literaturi. Tako se Far održao unatoč velikoj opasnosti. …

Str. 30.

… Istodobno primjena sustava pokazuje da su naselja bila projektirana prije gradnje, jer je riječ o
složenom procesu i postavlja se pitanje kako je bilo moguće planiranje i provođenje plana odmah po
dolasku kolonista u neprijateljsku sredinu, kao što je to bio slučaj s Farom koji je napadnut već pri
samom osnutku naselja godine 385./4. g. pr. Kr. …

Jasminka Poklečki Stošić: Antički Grci na tlu Hrvatske

Str. 11.

…Ali su ih u toj sredini dočekala i mnoga domorodačka plemena – Delmati, Mezeji, Breuci, Daorsi …
koja se spominju u spisima antičkih pisaca. A u onima koji se odnose na 4. St. pr. Kr. navodi se da je
grki dolazak, zapravo, predstavljao osvajački pohod. Najprije oko 390. g. pr. Kr. sirakuški vojskovođa
Dionizije Stariji zauzeo Vis i tamo osnovao koloniju Isu, a već nakon nekoliko godina, 384. g. pr. Kr.,
dogodio se prvi oružani sukob koji se može označiti prvim zabilježenim u pisanim izvorima na našim
prostorima. Naime, domicilno stanovništvo i pridošli grčki kolonizatori Parani, koji su osnovali
koloniju Far (Stari Grci na otoku Hvaru), vodili su bitku za otok Hvar, o čemu je zapis ostavio
povjesničar Diodor Sicilijski. Pobjedu u toj bitci su izvojevali Grci. …