You are on page 1of 1

SADRŽAJ SPISA

Općinski kazneni sud u Zagrebu K-20/2017


Suci: Vjeran Blažeković (siječanj 2017. – srpanj 2018). –-- Božica BARLOVIĆ (kolovoz 2018. – studeni 2018.)
Glavna dokumentacija predmeta: ODGOVORI NA TUŽBE, DOKAZI, PODNESCI, POŽURNICE, ZAPISNICI
1) Odgovor na tužbu od 1. 3. 2017. (Dokazi 1-19): https://www.scribd.com/document/340902564/Odgovor-na-kaznenu-tu%C5%BEbu-1-3-2017
[tekst 1. tužbe nalazi se na str. 4-6 (Dokazi 1-3)]
2) Podnesak od 13. 3. 2017.: https://www.scribd.com/document/342176152/Podnesak-13-3-17
3) Podnesak od 15. 3. 2017. (Dokazi 20): https://www.scribd.com/document/376491990/Podnesak-15-3-17
4) Požurnica i podnesak od 27. 3. 2017. (Dokazi 21-30): https://www.scribd.com/document/343653743/Po%C5%BEurnica-i-podnesak-27-3-17
5) Požurnica od 8. 5. 2017.: https://www.scribd.com/document/348221825/Po%C5%BEurnica-8-5-17

6) Odgovor na 2. kaznenu tužbu: https://www.scribd.com/document/376402329/Odgovor-na-2-kaznenu-tu%C5%BEb


[tekst 2. tužbe nalazi se u Podnesku od 4. 9. 2017. na str. 2-4 (Dokazi 38-40)]
7) Podnesak i požurnica od 28. 6. 2017.: https://www.scribd.com/document/352473395/Podnesak-i-Po%C5%BEurnica-28-6-2017
8) Podnesak od 29. 6. 2017. (Dokazi 32-38): : https://www.scribd.com/document/355187281/Podnesak-29-6-17
9) Podnesak od 8. 8. 2017. (Dokazi 39-40): https://www.scribd.com/document/357131841/Podnesak-8-8-17
10) Zapisnik od 4. 9. 2017.: https://www.scribd.com/document/376529959/Zapisnik-4-9-17?secret_password=fIzcquWS7BGiSFR4T6wD
11) Podnesak i požurnica od 4. 9. 2017. (Dokazi 38-54): https://www.scribd.com/document/357228895/Podnesak-i-po%C5%BEurnica-od-4-9-2017
VAŽNA NAPOMENA: zbog sumanutog i obijesnog parničenja ovdje tužiteljice čije je brojne tužbe i bezbrojne laži teško pratiti došlo je do male zabune: do dvostruke numeracije Dokaza 38-40 te se dokazi pod tim brojevima nalaze gore pod br. 8 i 9, te ponovo 11. Evo o čemu se
radi: U podnesku od 29. 6. 2017 pod brojem Dokaz 38 je prva strana ovdje 2. kaznene tužbe od 24. 3. 2017.
U podnesku od 8. 8. 2017. pod brojem Dokaz 39 je moj dopis Poreznoj upravi od 2. siječnja 2013. koji ima 48 strana, a pod brojem Dokaz 40 odgovor porezne uprave od 5. veljače 2013.
U podnesku od 4. 9. 2017. pod brojevima Dokaz 38-40 su 3 strane ovdje 2. kaznene tužbe od 24. 3. 2017.

12) Požurnica predsjedniku Suda 16. 10. 2017.: https://www.scribd.com/document/362925646/Po%C5%BEurnica-predsjedniku-op%C4%87inskog-kaznenog-suda-Mio%C4%8Du


13) Odgovor na 3. tužbu (Dokazi 55-125): https://www.scribd.com/document/364034687/Odgovor-na-3-tu%C5%BEbu-i-dokazi
[tekst 3. tužbe nalazi se na str. 14-16 (Dokazi 60-62)]
14) Zapisnik 3. 11. 2017.: https://www.scribd.com/document/365017254/Zapisnik-od-3-11-2017
15) Zapisnik 23. 11. 2017.: https://www.scribd.com/document/376406570/Zapisnik-23-11-2017
16) Dokazi tužiteljice 23. 11. 2017.: https://www.scribd.com/document/366199807/Dokazi-Dijana-Zori%C4%8Di%C4%87-3-11-2017
17) Podnesak od 27. 11. 2017. (Dokaz 126): https://www.scribd.com/document/376527285/Podnesak-Kazneno-27-11-2017?secret_password=Nx060ZdvSBPhcAVFFf72
18) Zapisnik 6. 3. 2018.: https://www.scribd.com/document/376412156/Zapisnik-6-3-2018
19) Podnesak od 6. 3. 2018.: https://www.scribd.com/document/372826640/Podnesak-od-6-3-18?secret_password=XrzMGNQOXUZVBf5hIBs9
20) Dopis svjedokinje Marije Šokman od 27. 3. 2018.: https://www.scribd.com/document/379108482/Dopis-svjedokinje-27-3-18
21) Podnesak od 5. 4. 2018.: https://www.scribd.com/document/376409986/Podnesak-5-4-18
22) Podnesak od 16. 4. 2018. (Dokazi 127-131): https://www.scribd.com/document/378907865/Podnesak-kazneno-16-4-17
23) Podnesak od 20. 4. 2018. (Dokazi 132-204): https://www.scribd.com/document/379040573/Podnesak-20-4-18
24) Zapisnik od 20. 4. 2018. i prilozi tužiteljice: https://www.scribd.com/document/379041821/Zapisnik-20-4-18
25) Podnesak od 17. 5. 2018. (Dokazi 205-218): https://www.scribd.com/document/379724381/Podnesak-kazneno-17-5-18
26) Podnesci od 8. i 11. 6. 2018. (Dokazi 219-226): https://www.scribd.com/document/381871312/Podnesci-od-8-i-11-6-18
27) Zapisnik od 11. 6. 2018.: https://www.scribd.com/document/381872629/Zapisnik-11-6-18
28) Podnesak od 21. 6. 2018.: https://www.scribd.com/document/382934686/Podnesak-21-6-18
29) Zapisnik od 3. 7. 2018.: https://www.scribd.com/document/392532470/Zapisnik-Kazneno-3-7-18
30) Obrana od 3. 7. 2018.: https://www.scribd.com/document/387105606/Obrana-3-7-18
31) Požurnica i podnesak od 27. 8. 2018.: https://www.scribd.com/document/389256883/Podnesak-kazneno-27-8-2018
32) Podnesak i požurnica od 26. 9. 2018.: https://www.scribd.com/document/392319598/Podnesak-kazneno-26-9-2018
33) Podnesak od 17. 10. 2018.: https://www.scribd.com/document/392320374/Podnesak-kazneno-17-10-18
34) Zapisnik 5. 11. i presuda 7. 11. 2018.: https://www.scribd.com/document/394126165/Zapisnik-i-presuda-kazneno-5-i-7-11-18?secret_password=64vzBB3FuCnIhnqcACdF
35) Pisana presuda: https://www.scribd.com/document/396113327/Presuda-od-5-7-11-2018
36) Žalbeni odgovor na presudu: https://www.scribd.com/document/395333156/Odgovor-na-radikalno-nezakonitu-i-nakaradnu-presudu-sutkinje-Barlovi%C4%87
37) Odgovor na žalbu: https://www.scribd.com/document/396790525/Odgovor-na-%C5%BEalbu-4-1-19