You are on page 1of 1

Rujukan : SKBB.

600-10/2/1 ( )
Tarikh :

Kepada,

________________________________

________________________________

Tuan,

GANTIAN BUKU CERITA HILANG/ROSAK

Merujuk kepada perkara di atas, adalah didapati bahawa __________________________________


dari Tahun ____________________ telah menghilangkan/merosakkan buku cerita dari Pusat
Sumber SK Batu Belah seperti butiran di bawah:

Tarikh Tarikh Harga buku


Bil Judul Buku
Pinjam Pulang (RM)

2. Sehubungan itu, pihak Pusat Sumber Sekolah berharap pihak tuan dapat menggantikan
semula harga buku tersebut selewat-lewatnya sebelum atau pada ............................................

3. Kerjasama daripada pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih,

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

(HASMAWATI BT MAHAMUD)
Guru Besar,
SK Batu Belah, Klang

You might also like