You are on page 1of 1

FITXA DE LECTURA. Alumne o alumna: .................................... Nivell .........

Títol del llibre:

Autor/-a:

Il.lustrador/-a:

Editorial:

Col.lecció:

 Qui és el protagonista o
protagonistes?

 Com són?

 On estan?

 Com era el lloc on
estaven? (descripció).

 Quan transcorreix la
història?

 En quina situació es
troben al començament de
la història?
 Què ha passat a
continuació?
 Quin esdeveniment fa
que la història canvie?

 Com reaccionen els
protagonistes?

 Quina acció o accions
dels protagonistes
permet fer desaparéixer la
complicació?

 Com acaba la història?