You are on page 1of 131
\.Parizescu P.Motiu V.Simtion : M. Nenita ‘AUTOTUR' SMELE ‘Autoturismete de teren ARO fabricate La ntepring +0 bucurt de opreciet alogioase atti for, lt sing Petlormanfelor superiors. renlttelet deosebite ebfinue in. cxploatere ji im concuraurl intern joase aflote in palmoresl victoriler acestor im Rolul pidurilor (1971 Belgie), concueut do 1a Maggiore la Prato (1972 lle), cancursl Sofa (1975 Angie) ? ie 9 bien th Raul Smieuior (097) Belg {Au partcipat de esemenca la expediia tronsatcan (1970). ‘io cahotiovace din Fimclare (1970), om ucrrea caprinde dato despre constuctia,funconare, intofnerea 4 or efomabite,contitind un indrumar'preies ‘pent aoc. trea lor Be asamenes mivrare se Walon proteme pred ‘conduetes, orecuarea replicon opisares pensar # temedence ecetore ee i rce conductor cua, pool se eect ie ner repeat, specclistior din iat eopinde cu prescepsr! da. Ete cores ceioan de tplotre oper Lares se ‘eal ols futur sealir de fate protesionit, de conducted auto se mecanic# olecicien’ ovte, precom sl aior forme de pregst CContolsinite: ing. AUREL NICOLESCU Redactor: Ing. VASILE BUZATO ‘Tehnoredacto VALERIU MORARESCU Coperta GHEORGHE BOTAN Inageneres Plgfek eat” Timon, CUVINT INAINTE SSS Seo Constructia de automobile din fara noastré, ranspunind in viaté indi catiile deosebit de clare si prevazdtoare ale tovaragului Nicolae Ceausescu, secretar generol al Partidului Comunist Roman, se dezvolts diversificind $1 Perfectionind automobilele de toate categorille. Lérgirea legsturilor internationale, pe multiple plonuti, pe baze reci- Proc avantajoase a adus productia de automobile In confruntare directs pe Plata de destacere 4! in concepii, fafd in fats cu firme cu tradiie # prestighe Calititile automobilelor de teren produse la Intreprinderea mecanic’ Muscel, de conceptie roméneascé, sint recunoscute deje pe toate meridice ele lumii, automobile cu marca ARO putind fi intilnite pe drumurile Europe, Asiel, Ameriii de Sud si Afri Lansat pe piaja externa in anul 1965, automobilul de teren roménesc g gvut perfectionéri de la an la an atingind performanta de virf prin noul tip ARO-24 fabricat dupé uilitati, astfel: ~ ARO-240 pentru marfé $i persoane, cu capacitatea de transport de 700 kg marfa sau 8 persoane ; = ARO-241 pentru persoane 5 persoane sau 550 kg mart Toate variantele, pe lingé sarcina utilé menfionaté, mai pot tracta $1 0 Femorcd cu o mosd de 1350 k Performantele automobilelor fabricate la Intreprinderea meconic& Mus- cel au fost demonstrate prin cistigarea concursutilor peste hotore in. cone fruntore cu automobile ca Range Rower, Land Rower, Jeep, Toyota #1 altel la fel de prestigioase. Automobilele din seria ARO-24, avind o forma moderna si un profil ele- gant, agregote si instalati ce le fac apte pentru circulate in intreaga lume, corespunzind celor mai severe cerinje privind combaterea poluar #1 asigu: area sigurantei circulatiei, dovedesc competente constructorilor roman’ in roductia automobilelor de teren. In lucrarea de fot8 se prezinté date despre constructio, functionarea, intrefinerea si reparatia pieselor componente ale automobilelor ARO.24, Cartea este utils tuturor specialistilor din intreprinderile. de fntretinere 11 reporatii auto, conducétorilor auto, elevilor din scale de gofer, precum si specialistilor ce conduc intreprinderi de transport sau goraje’ Este de oceme. nea extrem de utilé persoanelor ce au in proprietate oceste automobile arid, cu o capacitate de transport de Naghi Vietor DIRECTOR AL INTREPRINDERI MECANICE MUSCEL EDITURA TEHNICA CUPRINS SSI Au aparut Constantinescu, V., Dinu, Gh. Indrumator penteu normele de exploatare « automobilelor Untaru, M. 5.0 Constructia $i caleulul automobilelor Parizeseu, V. Remedietea peneior de automobil Savy, D., Savy, Le Indicotor kilometric rutier ol Republi ‘Arama, C., Serbanescu, A. Economia de combustibil la automobile Socialiste Roménia Draghici,S. 5.2. Amortizoare Cristea, P., Moscu, I ‘Agenda auto. » Féreosu, Buhenel, A., Mondiru, Autoturismul Bacio 1300 Mateevici V. 5.0. Automobile Roman cu motoare Diesel Malcoci, 1, Popa, D. Optimizarea trensportilul urban Chitescu, St. Organizorea transporturilor auto Vor apire Froifeld, H., Schneider, Inteebari $i rdspunsuri pentru califcarea goferilor Jireghie, Cristian si Danci Toader Semaforizated intersectilor stradale Stratulot, M. 5.0. Diagnosticarea automobilelor Muedin Sureia si Pused Sergiu ‘50 de defectiuni si 50 de depanari rapide ale automobil eS aa ese cBnatuctive 4 funefionale 14, Deseirea generaid o austen ‘mull ARO-240 112, Coractasisi comic 9 funcionele ele autotursmull "ARO-20 12y Date gereate «SS 122. Mote . 12K Socal coroseva 2 2S 136, Suspensio 120. Basgie 128 Instsiova 86 Winare 125, Eehipamentut elect 12:0, Aparatura de control over. ‘trae 12.11 Isto s_oeeetont aoe tare speciale 1212, Pinte ‘cotateg com: Dumb) $° lubsontior 11219, Performanje Indl ea pects de tacere 1.214. Consumlt 1215; Eetipomente "$i acceso ‘cave se Treads fa cerare 2, Motor Mecsnismul motor. ‘Boeel motorlut ‘Chtase Corer inferior atonal, ser bad io 2143. tout Bets Some 24.44 Bila 1 Abort ein 12 Molt oti econ dA 21 Gomonda doa 222 Aiboels coenme. * | 2 Teche af hile or | 24 Tate ulterior $ 32 c 3 Culbuter Stoopele instlatia 'de_ollmentare ‘st ‘evocuare 9 gazelot of 3.1. Reseront de comburial 2321 Fal de benind 23.3. Pompe de benzins 23% Comertoni es 2 LS ‘2544, Dapastval pont asigu ‘grea. ivella constont 23.42. Disposal de mera nor ‘mal 2343, Dispositivul de mers nest "iin vegim trons 23.44, Disporlval de ocesloore 2545, Gupatval de pore 235, Fliul de oer 238 Golerio de adie” 237, Galeria de ovocuore 24 Innglaje de ungere 2a Pompe de ol Fira de wet 245, Rediotorl de 24% Indicator do ae Gon de unglre” instlofia dence 237 Rodotorl 232! Pompo de ops 235. Temmostotu 23 Venviotora! 235, Conducte de scuncicuitore 322 Generotru de curent iter 223 foal de teu ad tence Se pombe 332 Rola! de cou! de porire ‘3d Insti ‘de Oprindore “Sat Bobina de induce BAZ. Ruptordtibutonat 345 Gondenaotordt LL 30 Sane ‘S43. Conductcorcte’ de ‘oasd i ‘nats fern 246 Conactl cu chete 13 Imola de lominore sama: Tore 35,1 Insootia de tlminare Shan tort 3512. laminotat inferior 3313, Roorature ae" comutare 352, lmtoltio de semnotirore 36, Tobloul de bord IIA 2 2 B