You are on page 1of 7

1 Prova de control MODEL B

Nom Data

1 Copia les paraules on corresponga i encercla’n els prefixos.

injecció • prehistòric • extraterrestre • submarí

2 Marca les tres paraules que tenen prefix i relaciona-les amb el que expressa.
inhumà premi desfer preescolar desert

Negació o idea contrària. Situació en el temps (abans de).

3 Escriu cada paraula al costat de la definició que li correspon.

pomada • pastilla • xeringa • injecció

a) Medicament que es fa entrar dins del cos a través d’una xeringa.

b) Medicament en forma de crema que s’estén damunt de la pell.

c) Trosset de medicament que es mastega o s’engul.

d) Tub menut de vidre o de plàstic, amb una agulla a la punta.

4 Encercla i copia el nucli de cada grup nominal.
• El farmacèutic simpàtic

• Les meues germanes menudes

• Aquelles tres pastilles

• Alguns arbres fruiters

5 Subratlla el grup nominal en cada oració.

• La meua dentista viu ací prop. • Aquest telèfon nou s’ha espatlat.
• El xarop de maduixa no m’agrada. • La dona de Miquel està embarassada.
• La tenda del teu carrer obri prompte. • Aquella senyora alta viu allí.

10 Llengua 6 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S. A. / Santillana Educación, S. L.
MODEL B
1

6 Ordena i escriu els grups nominals tal com s’indica. Després, analitza’ls segons les funcions.

• Demostratiu + substantiu + adjectiu nou. Aquell cotxe

• Article + substantiu + preposició + substantiu ram de roses. El

• Article + substantiu + preposició + substantiu de macarrons. Un plat

• Article + possessiu + substantiu + adjectiu meu llibre preferit. El

7 Marca en quins casos hauries d’escriure la primera lletra en majúscula.
Per a escriure el nom de la teua localitat. Per a escriure el nom d’un objecte de la classe.

Per a escriure el teu nom. Per a escriure el nom d’un riu.

8 Marca, en cada cas, l’opció correcta.
a) Després d’un punt, sempre s’escriu...
un determinant. un substantiu. una lletra majúscula. una coma.

b) Al principi d’una oració o d’un text, escrivim...
un senyal de perill. una lletra majúscula. un substantiu. un verb.

9 Completa amb cinc lletres majúscules i cinc de minúscules.

l senyor nric despatxava empre amb un somriure. oren pastilles,
xarops o esparadrap, l senyor nric sempre tenia una paraula mable
per a tot el món. ui s’ha jubilat, tots els veïns del barri el robarem a faltar.

10 Copia escrivint les quatre lletres majúscules que hi falten.
arnau sempre ha desitjat viatjar per àsia, amèrica, àfrica...

Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S. A. / Santillana Educación, S. L. Llengua 6 11
1 Prova de control MODEL A

Nom Data

1 Completa els noms amb els prefixos corresponents.

marí terrestre jecció històric

2 Encercla el prefix en aquestes paraules i escriu què indica cada un.
• inhumà

• desfer

• preescolar

• subterrani

3 Escriu la paraula que correspon a cada definició.
• Tub menut de vidre o de plàstic, amb una agulla a la punta.

• Medicament en forma de crema que s’estén damunt de la pell.

• Trosset de medicament que es mastega o s’engul.

• Medicament que es fa entrar dins del cos a través d’una xeringa.

4 Subratlla els grups nominals i escriu quina funció fan les seues paraules.

• La meua dentista del poble viu ací.

• Aquest telèfon nou s’ha espatlat.

• El xarop de maduixa no m’agrada.

• Aquella botiga cantonera obri tard.

5 Escriu a quin tipus de paraula correspon el mot destacat en cada grup.
• El farmacèutic del meu barri

• Les meues germanes menudes

• Aquelles pastilles per a la tos

• Alguns arbres fruiters

12 Llengua 6 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S. A. / Santillana Educación, S. L.
MODEL A 1

6 Escriu grups nominals tal com s’indica. Després, analitza’ls segons les funcions.

• Demostratiu + substantiu + adjectiu

• Article + substantiu + preposició + substantiu

• Article indeterminat + substantiu + preposició + substantiu

• Article + possessiu + substantiu + adjectiu

7 Escriu el nom de la teua localitat, el teu nom i el títol d’una pel·lícula que t’agrade.

8 Escriu. En quins casos cal escriure majúscula?
• Al principi

• Després de

9 Completa el text amb les lletres que hi falten. Vigila les majúscules.

l senyor nric despatxava sempre amb un somriure. oren pastilles,
arops o esparadrap, empre tenia una paraula amable per a tot el món.
ui s’ha jubilat, i ots els veïns del barri el trobarem a faltar.

10 Copia aquestes oracions escrivint les majúscules que hi falten.

• el professor sempre ha desitjat viatjar per àsia, amèrica, àfrica...

• josep i anna volen anar al teatre. jo preferisc anar al cine.

Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S. A. / Santillana Educación, S. L. Llengua 6 13
2 Prova de control
MODEL B

Nom Data

1 Subratlla els sufixos i contesta.
• futbolista, periodista, artista… • Quin sufix tenen en comú?

• gelateria, papereria, fruiteria… • Quin sufix tenen en comú?

2 Fixa’t en les paraules anteriors i completa.
• El sufix significa ‘lloc on es ven alguna cosa’.

• El sufix forma paraules que indiquen oficis o professions.

3 Forma paraules noves a partir dels elements següents.
• gota + -ejar • esperar + -ança

• calor + -ós • amable + -ment

4 Tria les paraules i completa les definicions.

fresc • precuinat • congelat • saludable

• Un aliment que és bo per a la salut es diu que és

• Un producte alimentari sotmés al procés de congelació és un aliment

• Un aliment es ven ja mig cuinat perquè l’elaboració
siga més ràpida.

• Un aliment és quan fa poc que s’ha agafat o collit i en
conserva totes les qualitats.

5 Encercla els demostratius i classifica’ls.
• Aquest aliment és refrigerat, aqueix és congelat i aquell, fresc. Quin comprem?

• Aquella cuinera vol preparar aqueix corder amb aquestes verdures.

PROXIMITAT DISTÀNCIA MITJANA LLUNYANIA

14 Llengua 6 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S. A. / Santillana Educación, S. L.
MODEL B 2

6 Escriu al costat dels demostratius destacats la funció que tenen: determinant (D), nucli (N)
o complement (C).

Quan pense en el dia aqueix, em pose molt contenta.
Aquell va ser un regal fantàstic.
No sé què em regalareu aquesta vegada per superar-ho.

7 Subratlla i analitza els demostratius seguint l’exemple.
• Aqueix és mon pare. Masculí, singular, distància mitjana, funció de nucli del grup nominal.

• La xica aquella és Sara.

• Aquestes caixes tenen sabates.

• Aquest és el millor.

8 Posa els accents gràfics necessaris en les paraules agudes següents.
• conill • estoig • pastis • melo • cabas • doctor • camio • apren

• matalas • paper • torrat • flasco • cacau • espes • caloros • retolador

9 Segueix el model i escriu. Per què porten accent?
• cantàveu: Perquè és plana i acaba en diftong.

• Berlín:

• violí:

• telèfon:

• pólvores:

10 Completa les formes verbals següents. Vigila l’accentuació.

jo cantava jo fiu jo dormia

tu cantaves tu feres tu

ell/ella cantava ell/ella féu ell/ella

nosaltres nosaltres nosaltres dormíem

vosaltres vosaltres vosaltres dormíeu

ells/elles ells/elles ells/elles

Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S. A. / Santillana Educación, S. L. Llengua 6 15
2 Prova de control
MODEL A

Nom Data

1 Troba els dos sufixos que es repeteixen i completa.
• futbolista • astronauta • papereria • cambrer • carregador • fruiteria • periodista

Els sufixos que es repeteixen són i

2 Fixa’t en els dos sufixos anteriors i completa.
• El sufix forma paraules que indiquen

• El sufix forma paraules que indiquen

3 Forma paraules noves amb els sufixos següents: -ança, -ment, -ós i -ejar.
• gota • amable

• greix • esperar

4 Completa les definicions següents.
• Un aliment saludable és

• Un aliment congelat és

• Un aliment precuinat és

• Un aliment fresc és

5 Encercla els demostratius i classifica’ls.

Al supermercat, la mare sempre comença amb les ordres i les
preguntes: «Aquest aliment és refrigerat o congelat? I aquell, és
fresc? Agafa aqueixes maduixes; no, aquelles no! Vols comprar
aquesta beguda? I si agafes aqueixa?». Uf, quin embolic!!!

PROXIMITAT DISTÀNCIA MITJANA LLUNYANIA

16 Llengua 6 Material fotocopiable © 2015 Edicions Voramar, S. A. / Santillana Educación, S. L.