You are on page 1of 236

~1~

İÇİNDEKİLER

Takas Analizi …………………………………………………………………………………………… 6

1 RSI Uyumsuzluk …………………………………………………………………………………… 9

2 Fibonacci …………………………………………………………………………………………… 12

3 Mavi İndikatör= Moving Avarege 500 ………………………………………………… 19

4 MA Cross …………………………………………………………………………………………… 37
5 Hisse Satış Yeri Belirleme …………………………………………..……………………… 43
6 Fibonacci İmpluse Hisse Satış Yeri Belirleme ……………..……………………… 47
7 Formasyonlar …………………………………………………………………………………… 50
8 Hareketli Ortalamalar ……………………………….……………………………………… 68
9 Golden Cross …………………………………………………………………………………… 71

10 Fibonacci Seviyeleri İle İşleme Girme ……………………………………………… 77

11 Düşen Hisseye Girilmesi Gereken Yer ……………………………………………… 81

12 Hissenin Geçmiş Formasyonlarına Bakarak Tahmin ………………………… 88

13 Düşen Hisse Nerden Alınır ………………………………………………………………… 103

14 Tavan Giden Hisse Fibonacci İle Nerden Alınır ………………………………… 107

15 Düşen Hisse Alım Yeri ……………………………………………………………………… 116

~2~
16 Yükselen Hisse Satış Yeri Belirleme …………………………………………………… 127

17 İchimoku İndikatörü ………………………………..……………………………………… 152

18 Borsada Onay Almak Nedir? Düşen Onayı, Yükseliş Onayı ……………… 167

19 Thy Üzerinden Grafik Çizimi Adım Adım Nasıl Olur Gösterelim ……… 171

20 İnvesting Üzerinde İchimoku Ekleme Ve Ayarlarını Yapmak …………… 176

21 Şimdi Bist Üzerinde Yüksek Getirili Hisseleri İchimoku İle Nasıl Yakalarız 181

22 Gelelim Matriks Hisse Tarama Filtre Yapma Khn-Explorer Bölümü … 186

23 Netdania İchimoku Renk Ayarları …………………………………………………… 192

24 Fibonacci Seviyelerinin Belirlenmesi Ve Düşen Hisseye Nerden Girilmeli 205

27-01-2017 Teknik Analiz Ders Notları …………………………………………………. 218

Temel Değerleme ………………………………………………………………………………….. 236

~3~
TEKNİK ANALİZ EĞİTİM NOTLARI

~4~
~5~
TAKAS ANALİZİ

~6~
~7~
~8~
1 RSI UYUMSUZLUK

~9~
~ 10 ~
~ 11 ~
2 FİBONACCİ

~ 12 ~
~ 13 ~
~ 14 ~
~ 15 ~
~ 16 ~
~ 17 ~
~ 18 ~
3 MAVİ İNDİKATÖR= MOVİNG AVAREGE 500

~ 19 ~
~ 20 ~
~ 21 ~
~ 22 ~
~ 23 ~
~ 24 ~
~ 25 ~
~ 26 ~
~ 27 ~
~ 28 ~
~ 29 ~
~ 30 ~
~ 31 ~
~ 32 ~
~ 33 ~
~ 34 ~
~ 35 ~
~ 36 ~
4 MA Cross

~ 37 ~
~ 38 ~
~ 39 ~
~ 40 ~
~ 41 ~
~ 42 ~
5 HİSSE SATIŞ YERİ BELİRLEME

~ 43 ~
~ 44 ~
~ 45 ~
~ 46 ~
6 FİBONACCİ İMPLUSE HİSSE SATIŞ YERİ BELİRLEME

~ 47 ~
~ 48 ~
~ 49 ~
7 FORMASYONLAR

~ 50 ~
~ 51 ~
~ 52 ~
~ 53 ~
~ 54 ~
~ 55 ~
~ 56 ~
~ 57 ~
~ 58 ~
~ 59 ~
~ 60 ~
~ 61 ~
~ 62 ~
~ 63 ~
~ 64 ~
~ 65 ~
~ 66 ~
~ 67 ~
8 HAREKETLİ ORTALAMALAR

~ 68 ~
~ 69 ~
~ 70 ~
9 GOLDEN CROSS

~ 71 ~
~ 72 ~
~ 73 ~
~ 74 ~
~ 75 ~
~ 76 ~
10 FİBONACCİ SEVİYELERİ İLE İŞLEME GİRME

~ 77 ~
~ 78 ~
~ 79 ~
~ 80 ~
11 DÜŞEN HİSSEYE GİRİLMESİ GEREKEN YER

~ 81 ~
~ 82 ~
~ 83 ~
~ 84 ~
~ 85 ~
~ 86 ~
~ 87 ~
12 HİSSENİN GEÇMİŞ FORMASYONLARINA BAKARAK TAHMİN

~ 88 ~
~ 89 ~
~ 90 ~
~ 91 ~
~ 92 ~
~ 93 ~
~ 94 ~
~ 95 ~
~ 96 ~
~ 97 ~
~ 98 ~
~ 99 ~
~ 100 ~
~ 101 ~
~ 102 ~
13 DÜŞEN HİSSE NERDEN ALINIR

~ 103 ~
~ 104 ~
~ 105 ~
~ 106 ~
14 TAVAN GİDEN HİSSE FİBONACCİ İLE NERDEN ALINIR

Fibonacci seviyeleri için oluşturduğum bu exceli aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

https://drive.google.com/file/d/0B-yBkNcuCWTrWnVoOTRpemQ0c00/view

~ 107 ~
~ 108 ~
~ 109 ~
~ 110 ~
~ 111 ~
~ 112 ~
~ 113 ~
~ 114 ~
~ 115 ~
15 DÜŞEN HİSSE ALIM YERİ

~ 116 ~
~ 117 ~
~ 118 ~
~ 119 ~
~ 120 ~
~ 121 ~
~ 122 ~
~ 123 ~
~ 124 ~
~ 125 ~
~ 126 ~
16 YÜKSELEN HİSSE SATIŞ YERİ BELİRLEME

~ 127 ~
~ 128 ~
~ 129 ~
~ 130 ~
~ 131 ~
~ 132 ~
~ 133 ~
~ 134 ~
~ 135 ~
~ 136 ~
~ 137 ~
~ 138 ~
~ 139 ~
13 ŞUBAT

~ 140 ~
15 ŞUBAT BEFORE

~ 141 ~
AFTER

~ 142 ~
~ 143 ~
15 ŞUBAT

~ 144 ~
~ 145 ~
~ 146 ~
~ 147 ~
~ 148 ~
~ 149 ~
~ 150 ~
~ 151 ~
17 İCHİMOKU İNDİKATÖRÜ

~ 152 ~
~ 153 ~
~ 154 ~
~ 155 ~
~ 156 ~
~ 157 ~
~ 158 ~
~ 159 ~
~ 160 ~
~ 161 ~
~ 162 ~
~ 163 ~
~ 164 ~
~ 165 ~
~ 166 ~
18 BORSADA ONAY ALMAK NEDİR? DÜŞEN ONAYI, YÜKSELİŞ ONAYI

~ 167 ~
~ 168 ~
~ 169 ~
~ 170 ~
19 THY ÜZERİNDEN GRAFİK ÇİZİMİ ADIM ADIM NASIL OLUR GÖSTERELİM

~ 171 ~
~ 172 ~
~ 173 ~
~ 174 ~
~ 175 ~
20 İNVESTİNG ÜZERİNDE İCHİMOKU EKLEME VE AYARLARINI YAPMAK

~ 176 ~
~ 177 ~
~ 178 ~
~ 179 ~
~ 180 ~
21 ŞİMDİ BİST ÜZERİNDE YÜKSEK GETİRİLİ HİSSELERİ İCHİMOKU İLE NASIL YAKALARIZ

~ 181 ~
~ 182 ~
~ 183 ~
~ 184 ~
~ 185 ~
22 GELELİM MATRİKS HİSSE TARAMA FİLTRE YAPMA
KHN-EXPLORER BÖLÜMÜ

GÜÇLÜ YÜKSELİŞ FORMASYONLARI

Matriks Golden Cross Hisseleri Bulan Formül

Cross(Mov(c,50,s),Mov(C,200,s)) periyot günlük

MATRİKS KENDİ TARAMA FORMÜLÜM BAŞARILI

SAATLİK 4SAATLİK VE GÜNLÜK

Cross(Mov(c,10,e),Mov(C,50,e))

10*50 MOV AŞAĞI KESENLER

Cross(Mov(c,10,e),Mov(C,50,e)) saatlik 4saatlik ve günlük

~ 186 ~
MATRİKS İCHİMOKU KIRMIZI İNDİKATÖRÜ YUKARI KESENLER

Cross(c,SenkouSpanB(9,26,26,52,26))

Günlükte ve Haftalıkta iyi çalışır

DÜŞÜŞ FORMASYONUNDAKİ HİSSELER

Death Cross

Cross(Mov(c,200,s),Mov(C,50,s)) periyot günlük

İCHİMOKU SAT VEREN

Cross(SenkouSpanB(9,26,26,52,26),c)

veya

Cross(Kijunsen(9,26,26,52,26),c)

~ 187 ~
~ 188 ~
~ 189 ~
~ 190 ~
~ 191 ~
23 NETDANİA İCHİMOKU RENK AYARLARI

~ 192 ~
~ 193 ~
~ 194 ~
~ 195 ~
~ 196 ~
~ 197 ~
~ 198 ~
~ 199 ~
~ 200 ~
~ 201 ~
~ 202 ~
~ 203 ~
~ 204 ~
24 FİBONACCİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ ve DÜŞEN HİSSEYE NERDEN GİRİLMELİ

~ 205 ~
~ 206 ~
~ 207 ~
~ 208 ~
~ 209 ~
~ 210 ~
~ 211 ~
~ 212 ~
~ 213 ~
~ 214 ~
~ 215 ~
~ 216 ~
~ 217 ~
27-01-2017 TEKNİK ANALİZ DERS NOTLARI

KONULAR
1-Yükseliş Formasyonları
2-Formasyon Analizleri
3-Flama ve Takoz Formasyonları Rsi İlişkisi
4-Pozitif Negatif Uyumsuzluk Yorumlanması
~ 218 ~
~ 219 ~
~ 220 ~
~ 221 ~
~ 222 ~
~ 223 ~
~ 224 ~
~ 225 ~
~ 226 ~
~ 227 ~
~ 228 ~
~ 229 ~
~ 230 ~
~ 231 ~
~ 232 ~
~ 233 ~
~ 234 ~
~ 235 ~
TEMEL DEĞERLEME

~ 236 ~