You are on page 1of 7

PROJECTE 6

ACTIVITAT 7: PARÀMETRES MÉS RELLEVANTS D’UNA ANALÍTICA : SANG I

ORINA (CERCA D’INFORMACIÓ I POSTER)

● Preàmbul.

Definició de bioquímica :
La bioquímica es la branca de la química que es dedica a estudiar els éssers vius en la seva
composició química. És una ciència experimental.

Podríem diferenciar si entra en l’àmbit de la bioquímica els casos següents :

· El meu gos fa temps que no menja i el veterinari diu que cal fer un anàlisi
· He comprat un terreny I sembla que pot haver una mina de coure, agafo una mostra de
roques i les porta a analitzar
· Una persona que treballa al laboratori d’una depuradora d’aigües
· Una persona que treballa en un laboratori farmacèutic
· Tinc un camp de vinyes i s’estan morint perquè hi ha un fong, ho porto a analitzar per
trobar un remei.
· Hem fet la matança del porc i cal veure si la carn té algun tipus de malaltia

● Primeres pases....

En una analítica de sang rutinària hi han dos tipus d’estudis :

· L’hemograma
· La bioquímica

En el cas d’una analítica d’orina es determinen :

· Paràmetres químics (pH, nitrits, ….)
· Paràmetres físics (color, densitat, etc…)
· Paràmetres microbiològics (bacteris, gèrmens,…)

En aquest projecte farem èmfasi en els aspectes més bioquímics i físics, la resta de
paràmetres pertanyen a altres aspectes de l’analítica clínica.

● Definició de l’activitat.

En aquest cas, cal definir quin són els paràmetres bioquímics que s’estudien en una analítica
de sang i d’orina, i els valor que es poden considerar com “normals”, malgrat que aquest
terme pot tenir moltes puntualitzacions.

Pàgina 1 / 7
Hi hauran alguns paràmetres que s’estudien en analítiques rutinàries, però hi ha altres
paràmetres que cal demanar-los explícitament si és que el metge veu indicis d’alguna possible
malaltia (per exemple la Vitamina B12 no és un paràmetre habitual i és important per una
persona que tingui una dieta vegetariana).

● Resultats que cal obtenir de l’activitat.

Cal fer un pòster on apareguin els paràmetres més rellevants d’una analítica rutinària (amb els
valors habituals) i, complementàriament, ampliar-la amb els paràmetres / valor “normals” del
col·lectiu de persones que heu triat per treballar.
Serà interesant que aquest pòster el pugueu complementar amb els paràmetres obtinguts per
la resta de grups, que han escollit uns col·lectius diferents als vostres.

● Ampliació.

Cada paràmetre que s’analitza te una tècnica concreta (de vegades normalitzada *), serà
interesant que a la taula (pòster) apareguin aquestes tècniques, amb una breu descripció (no
més d’una o dues línies).
(*) Que vol dir tècniques normalitzades ?

CONCLUSIÓ

Les persones veganes estan molt sanes i respectant molt els valors de referència, però hi ha
una vitamina, anomenada B12, que és de vital importància i tot i això, s’han de prendre uns
100µg al dia o 2000µg a la setmana
Aquesta elecció de fer el treball sobre el veganisme és perquè tots coneixem alguna persona
que segueix aquesta dieta, i en concret hi han una persona del nostre grup que està molt
interessada en seguir-la. Però no només l’hem fet per aquests motius, sinó per donar a
conèixer una mica més aquest tema i concienciar de tot el que comporta fer-se vegà.

PARÀMETRES VALORS DE VALORS DEL A QUE POT AFECTAR/
REFERÈNCIA VEGÀ PROVOCAR?

SANG GLUCOSA 70 -110 mg/dl 106mg/dl Provoca diabetis.

CREATININA 0.70 -1.10 mg 0,6 mg % Afecta als ronyons.
%

FILTRAT >=60 mL/min No ho hem Fallada renal i dialisi.
GLOMERULAR trobat

Pàgina 2 / 7
PROJECTE 6

0,2-1,5 mg/dl 1,6 Afecta al fetge i pot provocar ictericia.
BILIRUBINA

COLESTEROL 70 - 200 mg % 169mg % Afecta al cor i els vasos sanguinis y
augmenta el risc de desenvolupar una
enfermedad cardiovascular

COLESTEROL >45mg % 60mg % Nivells baixos poden provocar una
HDL malaltia cardiovascular

COLESTEROL 100-129mg % 100mg % Nivells alts poden provocar una malaltia
LDL cardiovascular

TRIGLICERID <150 mg % 45mg % Nivells alts provoquen riscos
cardiovasculars

ASPARTAT 10 a 34 U/L No ho hem Cirrosis
AMINOTRANSFE trobat Càncer o tumor del fetge
RASA Pancreatitis
Hepatitis
Ataqui cardíac

ALANINA <34 U/L No ho hem
AMINOTRANSFE trobat Nivells alts​​poden ​causar he​patitis aguda i
RASA crònica.

GAMMA-GLUTA <38 U/L No ho hem Els greixos, els sucres i els aliments
MIL trobat processats augmenten els nivells de
TRANSFERASA gamma-glutamil transferasa.

FOSFATASA 30 - 120 U/L No ho hem Afecta al fetge i al ossos.
ALCALINA trobat

CREATINA <145 U/L No ho hem Als músculs
CINASA trobat

LACTAT 208 - 278 U/L No ho hem Pot produir malalties infeccioses, sobretot
DESHIDROGENA trobat tuberculosas. A més, aquesta
SA determinació pot ser útil per decidir sobre
immunoteràpies dirigides però costoses
en certes malalties hematológicas i en el
càncer colorrectal.

PROTEÏNES 64 -83 U/L No ho hem L'excés de proteïnes és la causa de
trobat nombroses malalties com a trastorns
cardiovasculars, obesitat i el consum
continuat de proteïnes pot produir una
sobrecàrrega en els ronyons i el fetge.

Pàgina 3 / 7
CALCI 8.5-10.5 mg/dL No ho hem Pot causar càlculs renals i falla renal,
trobat hipertensió arterial i palpitacions que
afecten el cor, calcificació de teixits que
generen problemes circulatoris si afecta
les artèries, feblesa muscular i dolor intens
si afecta les articulacions, i greus
malestars digestius podent ocasionar una
úlcera. La major i més severa
conseqüència pot ser una aturada
cardíaca.

FERRO 50-160 µg % 145 µg % Valors alts:​ Hemocromatosis
Hepatitis
Intoxicació per ferro.

Valors baixos:
Anèmia

POTASSI 3.7-5.4 mEq/L 4,02 mEq/L Valors alts:
cansament
arítmies cardíaques
desmais

Valoris baixos:
feblesa constant
enrampades musculars
nàusees i vòmits freqüents
augment del sucre en les sang
dificultat per respirar

SODI 135-145 mEq/L 141mEq/L Valors alts:
afecta als ronyons

Valors baixos:
hiponatremia

VITAMINA-B12 211-911​p​g/ml 473​p​g/ml La falta d’aquesta vitamina pot provocar
anèmia

UREA <50 mg % 19mg % Valors alts:
situació potencialment mortal

Valors baixos:
acromegalia
necrosi aguda
malaltia celíaca
eclampsia, fibrosis quística
insuficiència hepàtica
degeneració hepatolenticular
cirrosis hepàtica

Àc. ÚRIC H:3-7 | M:2.5-6 4,5 mg % càncer i enfermetat renal.

HOMOCISTEÏNA 5,46-16,2 7,39 mmol/L
mmol/L Danya les cèl·lules neuronals

Pàgina 4 / 7
PROJECTE 6

PROTEÏNES-T 6,2-8,2 g % 7,5g % Càlculs renals, osteoporosis i cetósis.

CLORUR 98-110mEq/L 98mEq/L Deshidratació,
concentració elevada de sodi en la sang
insuficiència renal o trastorns renals,
diabetis

Àc. FÒLIC 4-20 ng/ml 13,1ng/ml La deficiència d’àc.fòlic pot provocar
fàtiga, irratibilitat, diarrea, creixement

ENZIM GOT > 40U/I 40U/I Uns nivells baixos d'enzims GPT poden
provocar hipotiroïdisme i pirofosfatasa.

I uns nivells alts d’aquest enzim són
cirrosis hepàtica, hepatitis, càncer de
fetge, enfermetats renals agudes i anèmia
hemolítica.

ENZIM GPT > 40U/I 43U/I Uns nivells baixos d'enzims GPT poden
provocar hipotiroïdisme i pirofosfatasa.

I uns nivells alts d’aquest enzim són
cirrosis hepàtica, hepatitis, càncer de
fetge, enfermetats renals agudes i anèmia
hemolítica.

ENZIM GGT 11-50 U/I 45U/I Uns nivells baixos d'enzims GPT poden
provocar hipotiroïdisme i pirofosfatasa.

I uns nivells alts d’aquest enzim són
cirrosis hepàtica, hepatitis, càncer de
fetge, enfermetats renals agudes i anèmia
hemolítica​.

ORINA VALORS DEL pH 4,5 - 8,0 6 Pot provocar símptomes de la gota

ERITRÒCITS 1a5 - Si els nivells d’eritrocits són més alts que
cèl.lules/µl els valors de referència pot ser per:
problemes renals, lesió de ronyó,
problemes de pròstata o càncer de vagina

Pàgina 5 / 7
o ronyó.

LEUCÒCITS menys de 10 - Si els nivells són més alts de lo normal pot
mg/dl ser per; una infecció, massa estrés, per
un medicament, per una alergia o per una
leucèmia.

Si els nivells es presenten baixos pot ser
per; una anèmia, per culpa d’un antibiòtic,
per una mala nutrició o per una
quimioterapia.

GLUCOSA menys de 20 - Si els valors es surten dels de referència
mg/dl pot ser per una diabetes, per un embaràs
o per una glucosuria renal.

NITRITS negatiu - Si apareixen nitrits en l'orina significa que
el pacient presenta una infecció urinària.

CETONA negatiu - Si es troben cetones en l’orina vol dir que
el cos està utilitzant grassa com a font
d’energia degut a que no hi ha suficient
insulina per a utilitzar la glucosa com a
font d’energia.

UROBILINOGEN negatiu - Si els resultats són positius pot indicar una
hepatitis, una cirrosis, mal al fetge per
consum de drogues o una anèmia
hemolítica.

BILIRUBINA negatiu - Si es troba bilirubina a l’orina pot indicar
que el pacient pateix una hepatitis, una
obstrucció en les vies que transporten la
bilis o un problema de funcionament del
fetge.

ALBÚMINA menys de 30 - Si trobem albumina en orina vol dir que els
mg/dl ronyons no funcionen bé.

PIGMENTS I menys de 0,2 - Les sals biliars s’encarreguen de donar
SALS BILIARS mg/dl color a la bilis.

SANG - - Si trobem sang en orina pot ser per;
infeccions de les vies urinàries o renals,
càlculs de ronyó, un càncer, per causa
d’alguns medicaments o una malaltia
renal.

Pàgina 6 / 7
PROJECTE 6

CONCLUSIÓ

Les persones veganes estan molt sanes i respectant molt els valors de referència, però hi ha
una vitamina, anomenada B12, que és de vital importància i tot i això, s’han de prendre uns
100µg al dia o 2000 µg a la setmana.
Aquesta elecció de fer el treball sobre el veganisme és perquè tots coneixem alguna persona
que segueix aquesta dieta, i en concret hi han una persona del nostre grup que està molt
interessada en seguir-la. Però no només l’hem fet per aquests motius, sinó per donar a
conèixer una mica més aquest tema i concienciar de tot el que comporta fer-se vegà.

WEBGRAFIA:
https://etselquemenges.cat/consells-nutricionals/que-son-les-proteines

https://www.webconsultas.com/pruebas-medicas/resultados-de-un-analisis-bioquimico-12160

https://www.labtestsonline.es/tests/creatina-quinasa
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003470.htm
http://nutricionvegana.org/resultados-de-analisis-de-sangre-una-persona-que-lleva-10-anos-si
endo-vegana/

Pàgina 7 / 7