You are on page 1of 25

Primul material de orientare

în cariere creat în România
cu și despre dezvoltatorii
de jocuri.
CUPRINS

Cuvânt înainte 4

Acest dicționar de cariere din industria de jocuri a fost CAPITOLUL I. POSTURI DE PRODUCȚIE
creat în parteneriat de GameDev Academy și Asociația PROGRAMARE 
Techsoup, în cadrul programului Predau Viitor, primul Flash Programmer 9
accelerator în predarea informaticii din România pentru Android/iOS Programmer 10
profesori, diriginți, părinți, elevi și studenți. Unreal/Unity Game Programmer 11
C++ Programmer 12
Utilizarea dicționarului este gratuită, fiind creat cu o licen- Online Programmer 13
ță Creative Commons care permite folosirea lui în contexte Server Engineer 14
educaționale, școlare, extra-școlare sau de orientare în Tracking Developer 15
carieră, dar cu menționarea lui explicită ca sursă a infor- DESIGN 
mațiilor. Nu este permisă modificarea conținutului. Game Designer 16
Level Designer 17
Game Economy Designer 18
ARTĂ 
Concept Artist 19
Graphic Designer 20
Designer UI/UX (interfețe, experiențe) 21
3D Artist 22
3D Animator 23
Technical Artist 24
Art Director 25
MANAGEMENT DE PRODUCȚIE 
Lead Designer/Artist/Programmer 26
Game Manager/Producer/Development Director 27
Coordonatori: Product/Brand Manager 28
Andrei Istrate, co-fondator GameDev Academy — www.gamedevacademy.ro
Elena Coman, director programe Asociatia Techsoup — www.asociatiatechsoup.ro CAPITOLUL II. POSTURI DE ASISTENȚĂ
TESTARE 
Autor: Game Tester 31
Andrei Istrate, co-fondator GameDev Academy — www.gamedevacademy.ro Automation Software Engineer 32
QA Test Lead 33
Traducere și editare: CUSTOMER SUPPORT 
Ionuț Codreanu Community Manager 34
Customer Support 35
Design grafic: RESURSE UMANE 
Bogdan Moga — www.bogdanmoga.com HR Business Partner 36
HR Recruiter 37
Communication and PR Specialist 38
GameDev Academy & Asociația Techsoup, București, 2018
Organigrama pe scurt 40
Resurse de educație online 41
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Cine suntem  42
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Mulțumiri 44
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video

Cuvânt înainte pentru viitorii game developers

“Suntem una dintre puținele țări din Europa care nu oferă În prima parte a acestui dicționar vei descoperi principa-
niciun fel de sprijin educațional specializat în domeniul lele joburi care alcătuiesc echipa de producție ce lucrează
dezvoltării de jocuri video, deși avem o industrie cu peste la dezvoltarea unui joc video. În dreptul fiecărui job sunt
6000 de profesioniști și zeci de joburi disponibile zi de zi”! câteva recomandări cu privire la ce ar trebui să cauți să
Folosesc această frază de mai bine de 5 ani și, din neferi- studiezi și să înveți. Totuși, ține cont că, fiind o industrie
cire, este perfect valabila și astăzi. Nu există niciun motiv foarte dinamică și dependentă de tehnologie, există multe
pentru care să ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe în specializări care apar și dispar în funcție de nevoile pro-
viitorul apropiat. Așadar, trebuie să ne descurcăm pe cont iectului în dezvoltare. Cu toate acestea, pentru primii pași,
propriu. Și dacă 6000 de persoane au putut, suntem ferm bazele sunt necesare, indiferent de specializarea pe care ai
convinși că și tu poți! dori să o urmezi.
Conținutul acestui dicționar de cariere din industria În cea de-a doua parte, vei descoperi o parte dintre jobu-
dezvoltatoare de jocuri video este un efort colectiv al mai rile de suport, cum le numim în industrie, de asemenea ex-
multor studiouri importante din Romania care vor să ofere trem de importante pentru buna funcționare a unui studio.
o mână de ajutor celor care își doresc o carieră în acest do- Degeaba ai dezvoltat un joc minunat dacă nu știe nimeni
meniu, dar nu știu ce să caute, ce să învețe sau ce meserie li de el. Contează partenerii potriviți care te ajuta să ajungi
se potrivește. Așadar, în rândurile următoare vei descoperi la milioanele de potențiali clienți, colegii potriviți pe care
o parte dintre cele mai importante și căutate meserii din să te bazezi și la bine, dar și atunci când lucrurile nu merg
acest domeniu, precum și câteva informații referitoare la ce conform planului.
ar trebui să studiezi pentru a-ți începe cariera. Fii perseverent, ai încredere în tine și iți urăm spor la
Stai liniștit, nu este atât de greu să studiezi singur, și, da- studiat. Când te simți pregătit, te așteptăm în această mi-
torită accesului la informație pe care ni-l oferă internetul nunată industrie!
în zilele noastre, este mai ușor ca oricând să înveți pe cont
propriu să devii programator, grafician sau designer. Dacă
4 5
nu te atrage nici una dintre aceste categorii, dar iți place
domeniul și vrei să fii parte din el, vei descoperi că această
industrie este atât de vastă încât există o multitudine de
alte meserii care contribuie, la rândul lor, la succesul unui
studio de jocuri video. Indiferent că este vorba de o corpo-
rație sau un studio de 2-3 persoane, majoritatea are nevoie
de marketing, recrutare, consultanță juridică, community Andrei Istrate
management, testare ș.a.m.d. Așadar, cu siguranță iți vei Coordonator proiect; Co-fondator GameDev Academy
găsi locul printre noi. — www.gamedevacademy.ro
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video

Cuvânt înainte pentru profesorii de informatică Cum a fost creat dicționarul

Crearea unui joc este una dintre cele mai complete și com- Ca orice idee de joc, și acest dicționar a pornit de la o dis-
plexe activități educaționale în care un elev poate fi impli- cuție lungă și o pasiune comună: demistificarea industriei
cat. Jumătate tehnologie, jumătate artă, cu un fundament de jocuri.
transdisciplinar, proiectele de creare de jocuri sunt reco- Ne-am propus să creăm un instrument cât mai simplu
mandate de specialiști în educație ca fiind unele dintre cele scris și la îndemână pentru orice elev, profesor sau părinte
mai bune modalități de a exersa project-based learning / care vrea să înțeleagă mai bine ce fel de cariere și roluri
învățarea prin proiecte, o paradigmă de învățare care ajută există în această industrie și cum se poate pregăti pentru
elevul să fie mult mai implicat și autonom în experiența lui ele. Ne-am dorit de asemenea să avem un conținut cât mai
de învățare. relevant față de realitatea industriei, de aceea contribuția
Acest dicționar este un prim pas pe care îl facem împre- colegilor din industria de jocuri a fost absolut esențială
ună și alături de colegii din industria dezvoltatorilor de pentru a valida acest conținut.
jocuri în a ajuta la o mai bună înțelegere a rolurilor și opor- Ca să ajungem la acest dicționar:
tunităților din această industrie și mai ales în a vă încuraja >> Am creat un conținut și o descriere de bază a principa-
să porniți cu mai multă încredere în proiecte de dezvoltare lelor roluri, împărțite pe principalele departmente din
de jocuri, ca activitate intra sau extra-curriculară pentru aceasta industrie. Andrei a pus la un loc experiența lui
orele de informatică sau TIC. extensivă din industria de jocuri, mai ales din per-
Vă încurajăm din toată inima să împărtășiți cu elevii spectiva de co-fondator al Romanian Game Developers
dumneavoastră acest dicționar, să îi implicați în discuții pe Association, surse publice de descrieri de roluri și
marginea lui și să aflați chiar de la ei de ce consideră acest insights din discuțiile cu oameni din industrie, pentru
drum de carieră potrivit pentru ei. Vă va surprinde capa- a crea primele definiții ale dicționarului;
citatea lor de auto-disciplină și învățare și vă poate ajuta >> Florin Gheorghe, Gameloft, ne-a ajutat să structurăm și
să construiți o bază și mai serioasă de motivație pentru să organizăm fiecare descriere de rol;
învățarea informaticii. >> Industria de jocuri este o industrie a limbii engleze.
6 7
Nu uitați să ne scrieți la contact@predauviitor.ro pentru a Am creat versiunea finală a dicționarului în engleză,
ne da feedback sau dacă vreți să ne povestiți cum v-a ajutat ca să poată fi validată de colegii din industria de IT,
dicționarul. în discuții coordonate de GameDev Academy. Am
păstrat în engleză titlurile joburilor și multe referințe
de învățare, având în vedere că așa sunt utilizate în
această industrie și că cele mai multe dintre ele sunt
Elena Coman intraductibile;
Coordonator proiect; Manager de program >> Am tradus și adaptat în română păstrând sensul
— www.predauviitor.ro versiunii în engleză, pentru a crea un instrument ușor
de utilizat de oricine vrea să afle mai multe despre
carierele și rolurile din această industrie.
PROGRAMARE

Flash Programmer
AS 3, limbajul implicit de programare folosit de Flash, este
foarte diferit de versiunile anterioare ale ActionScript; este
un limbaj puternic de programare orientat pe obiect, cu ac-
celerare de hardware, cu funcții de creare de rețele online
și care suportă grafica 3D. Unele studiouri așteaptă de la un
CAPITOLUL I. programator în flash să lucreze și la dezvoltarea interfeței

POSTURI DE
UI/UX a unui joc video.

PRODUCȚIE
ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai experiență vastă în AS 2 și AS 3;
›› Cunoști Flash;
›› Cunoști Photoshop;

UTIL

Dacă nu ești interesat(ă) de o poziție de începă-
tor, asigură-te că ai și cunoștințe despre crearea
interfețelor și despre utilizarea softurilor post-pro-
cesare, pentru că multe companii solicită o astfel
9
de experiență.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

Android/iOS Programmer Unreal/Unity Game Programmer
La fel ca în orice activitate de programare, a deveni progra- Ca programator de editoare de joc Unreal sau Unity nu este
mator de software implică cel puțin să știi să construiești suficient doar să știi să scrii cod. Va trebui să fii familiari-
un program software – cum să-l structurezi, cum să-l zat(ă) cu motoarele Unity sau Unreal. Următoarele activități
testezi, cum să-i identifici și să-i rezolvi erorile (debugging) sunt considerate esențiale pentru acest rol: dezvoltarea de
și cum să-l controlezi. Pentru Android ar trebui să te con- cod care să susțină platforme suplimentare și implementa-
centrezi pe Java și SQL, în timp ce pentru iOS ar trebui să rea de caracteristici noi și de conținut; analiza și optimiza-
te concentrezi pe Swift (sau, și mai bine, pe Objective C) și rea componentelor din joc.
iOS (scheme de vizualizare, managementul interacțiunii,
afișarea datelor etc.).

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Cunoști JavaSDK și Android API ›› Ai cunoștințe elementare de C++ și Objective C
›› Cunoști Objective – C și iOS API ›› Ai experiență în dezvoltare folosind Unreal/
›› Te pricepi la socket programming pe Android Unity
sau pe iOS ›› Ai experiență în object-oriented design în
›› Ești familiarizat(ă) cu XML/REST Services software și în implementarea acestuia

UTIL UTIL

Învață să documentezi și să evaluezi coduri Pune-ți la punct propriul portofoliu imediat ce ai
pre-existente. Asta e valabil pentru orice poziție în început să studiezi aceste instrumente. Creează
10 11
programare de care ai putea fi interesat(ă). jocuri simple care sunt deja disponibile și sunt ușor
de replicat, dar personalizează-le cu noi funcționa-
lități sau narațiuni. Include-le în portofoliu! Nu le as-
cunde doar pentru că nu sunt la nivelul următorului
„Call of Duty” sau „Grand Theft Auto”. Pe măsură ce
înveți și avansezi, poți începe să lucrezi la proiecte
mai complexe. Dar, înainte să începi un proiect nou,
gândește-te bine dacă ai terminat versiunea anteri-
oară, pentru că dă bine la CV și în fața angajatorului
să-ți vadă capacitatea de a finaliza proiecte.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

C++ Programmer Online Programmer
Probabil cea mai căutată poziție în industrie este cea de Destul de asemănător cu programatorul în C++, programa-
programator C++, care este implicat în crearea și imple- torul online se concentrează pe implementarea de funcți-
mentarea a numeroase elemente, ce variază de la motoare onalități online precum jocuri multiplayer online, panouri
și tehnologii de joc, la specificații tehnice și, în general, cam de jucători și de scoring, procese și sisteme de conectare a
orice este important pentru ca un joc să funcționeze. Vei jucătorilor, turnee, rețele sociale ș.a.m.d. Este posibil ca, în
programa și pentru diferite platforme mobile și/sau pentru funcție de particularitățile jocului, să fie nevoie să te con-
dispozitive de gaming (console, handheld devices). Există centrezi pe extinderea, mentenanța și optimizarea galeri-
numeroase specializări disponibile, cum ar fi crearea de ilor/instrumentelor ce trebuie puse la dispoziție odată cu
motoare de joc ori crearea de prototipuri ale jocurilor, ca jocul, ca parte a experienței de gaming (ex: editor integrat
participant în mod egal în procesul de dezvoltare a jocului în joc).
alături de echipele de design și artă.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai cunoștințe în C++; ›› Ai cunoștințe solide de C++;
›› Poți arăta o bună cunoaștere a matematicii 3D ›› Poți demonstra buna cunoaștere a arhitecturii, a
(algebră lineară, arii și vectori); protocoalelor și serviciilor de rețea;
›› Ai mai avut experiențe cu librăriile grafice ›› Ai capacitatea de a înțelege foreign code și de
(OpenGLESMetal, Direct 3D); a-l extinde corect;
›› Poți să te pui la punct cu cele mai noi editoare ›› Ai experiență în programarea client/server;
și instrumente de joc (Unity/Unreal/Crytek/
etc) sau cu softuri de simulare a sistemelor fizice
(Bullet/Havoc/etc) – cu siguranță o să ieși în
12 13
evidență;

UTIL

De regulă, studiourile mari își specializează pro-
gramatorii în anumite domenii solicitate de proiect.
S-ar putea să găsești mai multe tipologii de posturi:
programatori de scenarii/experiențe de joc, de
redare foto-video, de sunet, de motor, de instru-
mente, de simulare sisteme fizice etc.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

Server Engineer Tracking Developer
Din ce în ce mai multe jocuri includ diferite componente Înțelegerea datelor de joc a devenit aproape obligatorie dacă
online care presupun comunicarea cu un server. Prin ur- vrei să faci carieră ca dezvoltator de jocuri. Pe scurt, imple-
mare, de la un an la altul, inginerii de server sunt din ce în mentarea unui cod de tracking înseamnă că știi să găsești
ce mai necesari. Ca inginer de server vei lucra într-o echipă datele necesare din joc, să identifici momentele potrivite
de dezvoltatori specializați în servere de înaltă performan- când datele sunt valide în fluxul unui joc, să le asamblezi
ță și sistemele lor auxiliare. și să le trimiți către serverele de tracking. Tracking-ul se
poate face doar lucrând îndeaproape cu programatorii din
echipa de creație, care îți vor pune la dispoziție toate infor-
mațiile necesare. Poate fi necesar să programezi indepen-
dent când fluxul de tracking este diferit de fluxul jocului.
Pentru că este un post versatil, poți avea și alte respon-
sabilități: revizuirea, identificarea și rezolvarea erorilor,
interogarea bazelor de date, coordonarea cu alte echipe
pentru rezolvarea problemelor, propunerea unor metode de
îmbunătățire a fluxurilor și cerințelor curente, sprijin pen-
tru designul/testarea metodelor găsite, precum și schimbul
de informații și cunoștințe cu alte echipe din studio.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ești dispus(ă) să scrii cod în proporție de 70% - ›› Cunoști C++;
85% din timp; ›› Ai abilități bune de comunicare și capacitate de
›› Poți crea și poți folosi servicii de back-end HTTP integrare rapidă într-o echipă;
pe scară largă, prin crearea de funcționalități noi ›› Poți rezolva probleme într-un mod creativ,
și prin actualizarea celor existente; ai capacitatea de a învăța rapid să lucrezi cu
›› Ai cunoștințe practice solide privind protocoale- concepte noi;
le HTTP;
›› Ai cunoștințe practice și solide de SQL (ideal UTIL

MYSQL) Experiența de lucru în Python este apreciată în
14 15
majoritatea companiilor.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

DESIGN

Game Designer Level Designer
Designerii de jocuri sunt cei care concep ce este jocul și Ca designer de nivel vei lucra împreună cu designerii de joc,
cum se va juca. Ei definesc și planifică elementele unui joc: cu artiștii de mediu (Environment Artists) și cu GamePlay
setările, structura, regulile, scenariul poveștii, personajele Programmers pentru a crea interacțiunile din joc. Vei par-
și puterile pe care le dețin, recuzita, vehiculele, dispoziti- ticipa în principal la producerea, proiectarea și implemen-
vele pe care le pot folosi personajele, interfața și modurile tarea nivelurilor folosind editorul/motorul jocului, precum
de joc. Odată ce a conceput un joc, designerul comunică cu și să scrii script pentru elementele de dinamică ale jocului.
ceilalți membri ai echipei de dezvoltare care creează toate Comparativ cu un Game Designer, un designer de nivel are
elementele artistice și codul jocului. nevoie de mai multe abilități tehnice.
Ca membru al echipei de design într-un studio mai mare,
vei fi responsabil cu proiectarea anumitor aspecte ale jocului
și vei lucra sub supervizarea unui Lead Game Designer, dar
și cu directorul de creație sau cu Game Manager.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Dai dovadă de creativitate; ›› Dai dovadă de creativitate;
›› Cunoști temeinic principiile elementare din ›› Cunoști diferite limbaje de script;
designul de joc (dinamica jocului, curbele de ›› Demonstrezi o bună cunoaștere a editoarelor de
învățare, stimularea emoțiilor, echilibrarea gra- joc (ex: Hammer, Unity, UnrealEd etc);
delor de dificultate, ritmul, recompensele etc.); ›› Ești pasionat(ă) de jocuri video și de istoria lor;
›› Joci, testezi și creezi cu pasiune jocuri; ›› Ai capacitatea de a învăța și utiliza noi instru-
›› Ai o cultură generală și vizuală solidă (filme, mente de dezvoltare;
benzi desenate, teatru, literatură, pictură);
›› Umărești în detaliu industria jocurilor video, în UTIL
16 17
special tendințele și evoluția industriei; Pentru că este o poziție complexă cu responsabi-
lități multiple, studiourile caută, de obicei, abilități
UTIL suplimentare la un designer de nivel: de la expe-
Pentru că vei colabora cu aproape toată echipa riență de lucru cu Adobe Photoshop, Microsoft
de dezvoltare a jocului, abilitățile de comunicare Office sau cu instrumente de creare de prototipuri
sunt extrem de importante! De asemenea, nu ar (ex: SketchUP) până la cunoașterea programelor
trebui să-ți lipsească abilitatea de a primi feedback 3D Studio Max, Maya sau tehnici de animație în 2D
constructiv sau de a-ți prezenta ideile atât verbal, sau 3D.
cât și în scris.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

ARTĂ

Game Economy Designer Concept Artist
Din rolul de Game Economy Designer, responsabilitatea Un Concept artist creează imagini care scot la iveală idei
ta este să înțelegi cum funcționează jocul ca furnizor de și design despre un subiect care încă nu există. După
servicii și cum reacționează clienții, jucătorii lui, la el. Vei runde repetate de iterații și eliminare, artistul(a) începe
identifica și dezvolta mecanisme care încurajează jucătorii să restrângă ideile despre subiect într-o viziune artistică
să participe la economia jocului (schimburi, achiziții). Vei singulară, coezivă. Astfel, concept artist-ul trebuie să poată
analiza date și vei crea permanent recomandări privind dezvolta mai multe idei în același timp dar și să acomodeze
designul și prețul jocului pentru îmbunătățirea performan- diferite stiluri creative. Conceptele variază de la schițarea
ței financiare a jocului. Pentru asta, înainte de lansarea unor lumi, a unor personaje și nivele, până la meniuri de joc
produsului, va trebui să creezi produsele pe care le vei oferi și interfețe de utilizatori și de mediu.
în joc, pentru fiecare produs va trebui să definești indicatori
de evaluare a impactului pentru acel joc și vei lucra îndea-
proape cu echipa de dezvoltare pentru a monitoriza acești
indicatori implementați în joc.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ești fluent(ă) în vorbire și în scriere în limba ›› Ești flexibil(ă) în stilul artistic și ai capacitatea de
engleză și poți fi concis(ă) în scriere; a lucra într-un stil creativ dat;
›› Ai cunoștințe avansate în Excel; ›› Ești independent(ă) și versatil(ă) în designul
›› Cunoști piața free-to-play, atât pe platforme personajelor și al mediilor;
web, cât și pe smartphone; ›› Poți arăta o cunoaștere solidă a teoriei culorilor,
›› Ești pasionat(ă) de toate tipurile de jocuri: board capacitatea de a crea palete de culori echilibra-
games, jocuri de cărți, diferite sporturi, jocuri de te, ușurința de a transpune ideile în culori deja
rol, toate genurile de jocuri video (cu accent pe stabilite;
jocurile online multiplayer și competitive); ›› Ai talent la desen și compoziție;
18 19
›› Ai cunoștințe tehnice avansate și expertiză în
Photoshop;
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

Graphic Designer Designer UI/UX (interfețe, experiențe)
Din această poziție îți folosești numeroasele talente pen- În ultimii ani a crescut tot mai mult cererea pentru pozi-
tru a ajuta brandul jocului să comunice cu audiența, cu ția de designer UI/UX. Pe scurt, designerul UI/UX trebuie
publicul, prin conținut vizual de calitate. Vei fi implicat în să conceptualizeze și să producă interfețe atractive care
finisarea, poziționarea și compunerea elementelor grafice pun în valoare conceptul artistic al unui joc. Va trebui să
furnizate sau va trebui să creezi altele noi. Prin urmare, vei construiești soluții care sunt în același timp intuitive (ergo-
lucra sub supervizarea unui Art Director și/sau a echipei nomie), funcționale (arhitectură) și estetice (design).
de marketing pentru a produce pachete grafice, logo-uri,
ilustrații, elemente de previzualizare și multe altele.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai experiență în Photoshop, în fotomontaj, în ›› Cunoști programele Illustrator și Photoshop;
crearea de efecte speciale în 2D, în instrumente ›› Cunoști After Effects/Flash pentru efecte de
de vectorizare (Illustrator) și în desenat; mișcare și meniuri de tranziție;
›› Cunoști programele 3Dstudio Max și After ›› Ai o cultură generală foarte bună a tendințelor și
Effects la nivel elementar; curentelor de grafică;
›› Ai experiență în compoziție, culoare și producție; ›› Ai experiență într-o companie de gaming/web/
›› Ai experiență în fonturi. multimedia.

20 21
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

3D Artist 3D Animator
Artiștii 3D sunt parte integrantă din echipa de producție Animația 3D este una dintre cele mai tehnice specializări
și sunt cei care crează cea mai mare parte din elementele din echipa de creație grafică: combină grafica 3D cu tehno-
vizuale ale unui joc video. În prima fază, ei creează elemen- logia pentru a proiecta și crea ilustrații 3D în mișcare pentru
tele grafice folosind atât ilustrații, cât și programe precum jocuri video, dar și pentru numeroase alte industrii (film).
3D Studio Max sau Maya 3D. Fiind o poziție foarte versatilă, Ca animator 3D creezi și animezi personajele și obiectele
de regulă, artiștii 3D trebuie să știe totul despre forme, cu- 3D și le pregătești de integrarea în joc.
lori și lumină, dar trebuie să aibă și noțiuni de arhitectură,
anatomie, urbanism etc, în funcție de varietatea de specia-
lizări pe care le urmează. Vei lucra de obicei în echipă și vei
contribui la partea de producție a proiectului prin crearea/
adaptarea, implementarea și revizuirea tuturor elementelor
grafice în 3D (texturi, rendering, dacă este cazul) în funcție
de direcția artistică a jocului.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Cunoști 3D Studio Max, Maya, sau programe 3D ›› Ai experiență de lucru în 3D Studio Max, Maya
similare (preferabil 3DS Max); sau în instrumente similare;
›› Știi să modelezi și texturezi 3D (absolut necesar) ›› Înțelegi principiile mișcării (fizică), dar și ale
›› Cunoști, în linii mari, principalele pachete de mișcărilor personajelor;
software folosite în industrie (Unreal, Unity, ›› Ai capacitatea de a face animații cu stil (perso-
Substance Painter, Zbrush etc); naje, vehicule, obiecte etc.)

UTIL

Un 3D Artist poate să-și aleagă specializarea
22 23
dintr-o listă foarte largă. Poți fi: Character Artist,
Environment Artist, Prop Artist, Texture Artist, Level
Artist, Technical Artist etc.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

Technical Artist Art Director
Una dintre cele mai căutate poziții în industrie este cea de Unul dintre cele mai complicate roluri în departamentul
Technical Artist. Mai puțin axat pe partea artistică a pro- de producție, Art Director-ul este responsabil de prezența
cesului, în principiu, vei crea o legătură între oamenii de vizuală de ansamblu a jocului și de modul în care acesta
creație și programatorii care lucrează la joc. Unele respon- comunică la nivel vizual, dar și de cum stimulează reacțiile
sabilități implică să te asiguri că elementele de creație pot emoționale ale jucătorului. Ca membru al echipei de creație
fi integrate cu ușurință într-un joc, fără să afecteze viziunea grafică, vei fi responsabil de stilul și valorile artistice ale
artistică sau să depășească limitele tehnice ale jocului. De unor jocuri ambițioase, realizate în 2D sau 3D, din faza de
asemenea, trebuie să știi să creezi diferite scripturi și să concepere până la finalizarea proiectului.
ajuți la integrarea a diferite alte instrumente în editorul
jocului.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai experiență în producția și integrarea de ›› Ai cel puțin trei ani de experiență în industrie;
elemente de creație acolo unde sunt necesare; ›› Poți demonstra abilități excelente în desen și
›› Ai experiență rezonabilă în diferite etape ale pictură;
modelării, texturării și iluminării; ›› Ai cultură vizuală contemporană (internet, jocuri,
›› Ai experiență în scrierea de scripturi; benzi desenate, film, animație etc)
›› Ai experiență minimă spre medie în programa- ›› Ești expert în Photoshop;
rea C#;

UTIL
24 25
Dacă te gândești serios la o carieră de Technical
Artist, nu vei regreta și îți recomandăm să mai
arunci o privire și asupra următoarelor subiecte:
compresii, hardware de computer/joc, real-time
rendering, sisteme dinamice de simulare, instru-
mente de manipulare a imaginilor, sisteme com-
mand line, principiile cinematicii, sisteme de redare
umbre sau de aplicare a luminii.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

MANAGEMENT DE PRODUCȚIE

Lead Designer/Artist/Programmer Game Manager/Producer/
Development Director
Aproape toate echipele implicate în dezvoltarea unui
joc au nevoie de un lider de echipă care să le ajute să se Din poziția aceasta ești responsabil de aproape orice aspect
coordoneze cu celelalte echipe implicate în producție. Cu legat de joc (dezvoltare, marketing și produs). Rolul mana-
cât lucrează mai mulți oameni la dezvoltarea unui joc, cu gerului de producție este de a supraveghea dezvoltarea
atât mai importantă este coordonarea echipelor. Rolul de jocului din prima zi de concepere până la lansarea lui pe
Lead Designer sau de Lead Programmer nu înseamnă că piață (dar și după aceea). De asemenea, presupune suprave-
ești cel mai bun designer sau programator. Este un rol po- gherea funcțiilor și serviciilor integrate în joc. Vei fi liderul
trivit pentru persoane cu abilități bune de management, de unei echipe formată din designeri, programatori, artiști,
comunicare și de organizare. Îți vei petrece cea mai mare dar și din specialiști în monetizare și game economy, mar-
parte din timp în întâlniri, coordonându-te cu alte depar- keting, managementul comunității, asistență pentru clienți
tamente pentru a atinge deadline-uri, rezolvând blocajele și asigurarea calității pentru a crea împreună cel mai bun
din procesul de producție, creând sarcini pentru echipele joc care a fost creat vreodată.
tale, evaluând aceste sarcini și dând feedback în funcție de
specificațiile proiectului.
ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai minim trei ani de experiență în departamentul ›› Ai peste cinci ani de experiență ca producător
vizat (design, creație, programare); sau ca manager de produs;
›› Ești familiarizat(ă) cu instrumentele de manage- ›› Poți demonstra că ai livrat cu succes cel puțin
ment, cu metodologiile de producție și ai abilități un joc;
de comunicare la nivel de lider pentru a menține ›› Ești familiarizat(ă) cu instrumentele de manage-
termene stricte și standarde calitative înalte; ment, cu metodologiile de producție și ai abilități
›› Ai capacitate de supervizare, de coordonare, de de comunicare pentru a menține termenele
monitorizare și de management a activităților, stricte și standarde calitative înalte;
astfel încât scopul proiectului să fie atins la timp; ›› Ai capacitate de supervizare, de coordonare, de
26 27
›› Ai abilitatea de a comunica profesional și monitorizare și de management a activităților,
eficient; astfel încât scopul proiectului să fie atins la timp;
›› Poți demonstra că ai capacitate de auto-orga- ›› Ai capacitatea de a comunica profesionist și
nizare și de a executa sarcini cu supervizare eficient ca mediator între toate disciplinele din
minimă, fiind, în același timp, un model de dezvoltare, dar și cu managementul superior;
leadership; ›› Poți demonstra că ai capacitate de auto-orga-
nizare și de a executa sarcini cu supervizare
minimă, fiind, în același timp, un model de
leadership;
›› Cunoști circuitul comercial al unui produs de
succes, precum și indicatorii de performanță și
audiențele care definesc industria de gaming.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE PRODUC ȚIE

Product/Brand Manager Cerințe de flexibilitate
Ca membru al departamentului de marketing și prin cola-
borarea strânsă cu echipele de producție și de analiză a pie-
ței, vei gestiona, vei promova și vei întreține un portofoliu Pentru că este o industrie foarte dina-
de jocuri pe toată durata lor de viață. mică și dependentă de tehnologie, unele
poziții și specializări pot ajunge să nu
mai fie la fel de căutate sau chiar să fie
înlocuite complet de alte poziții. Este
foarte util să vă dezvoltați în timp cât mai
multe aptitudini și competențe pentru a
vă adapta cât mai rapid și ușor situațiilor
care pot apărea în carieră. Este absolut
necesar să fiți auto-didacți, dornici și
capabili de învățare și reînvățare perma-
nentă, ca să puteți administra cu cât mai
mult succes un proces de schimbare de
roluri sau de carieră.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai experiență în marketingul de consum – ideal
al produselor online de divertisment și sociale;
›› Ești pasionat(ă) și cunoști pe bune universul
jocurilor video, de la jocuri pentru pasionați
hardcore, la jocuri ocazionale de socializare sau
de divertisment;
›› Comunici excelent în limba engleză;
›› Ai capacitatea de a lucra cu un spectru larg
de profesioniști din echipele de producție (din
28 29
business, din design, analiști etc.).
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE AS I ST ENȚĂ

TESTARE

Game Tester
Pentru a fi un tester QA (quality assurance trad. asigurarea
calității) de succes în industria de gaming trebuie să-ți iei
munca în serios și să răspunzi unor standarde înalte. Un
tester de joc este o persoană care lucrează pentru o compa-
nie de jocuri video și care testează riguros jocuri video îna-
CAPITOLUL II. inte ca varianta finală să fie lansată pe piață. Fără testeri,

POSTURI DE
jocurile ar fi pline de erori care le-ar face imposibil de jucat.

ASISTENȚĂ
ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Cunoști limba engleză la nivel avansat (nivel B2
sau superior);
›› Nu-ți scapă nici un detaliu și ai dorința de a
înțelege cauzele de bază ale unui lucru;
›› Folosești Windows la nivel avansat;
›› Cunoaști pachetul Microsoft Office;
›› Ai experiență demonstrabilă de jucător de
diferite jocuri.

30 31
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE AS I ST ENȚĂ

Automation Software Engineer QA Test Lead
Principala ta responsabilitate va fi să lucrezi cu echipele Din această poziție vei coordona și vei conduce activitățile
de dezvoltare și de testare pentru a crea framework-uri de testare, inclusiv sistemul, integrarea, regresia, testarea
noi de testare, testări automatizate, să implementezi noi end to end și a performanțelor diferitelor jocuri. De aseme-
instrumente de automatizare și să creezi sisteme inovative nea, trebuie să definești strategiile de testare și să furnizezi
automate de testare. Aceste sisteme de testare explorează estimări privind resursele de testare și să te consulți cu
și validează corectitudinea algoritmilor, capacitățile de echipele de producție. De cele mai multe ori, această poziție
performanță și resursele utilizate de joc. În egală măsură, va include, de asemenea, lucrul cu echipa de producție și
sistemele de testare verifică interacțiunea jocului cu alte resurse tehnice pentru a analiza problemele întâlnite în
sisteme și infrastructuri. timpul testării și pentru a determina modificările necesare
pentru a le corecta.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai experiență de lucru într-unul sau mai multe ›› Ești autonom(ă) și proactiv(ă);
dintre următoarele programe: Java, Java Script, ›› Ești pasionat(ă) de dezvoltarea de jocuri de
C# sau C++; calitate;
›› Ai experiență în dezvoltarea și implementarea ›› Ai o pasiune pentru mentorat și pentru dezvolta-
de teste automatizate și de instrumente de rea profesională a membrilor echipei;
automatizare; ›› Ai experiență anterioară cu procese de asigurare
›› Cunoști framework-urile de testare Python și/ a calității și cu designul de metodologii;
sau altele similare; ›› Ai aptitudini demonstrate în managementul
›› Cunoști temeinic și ai experiență practică în fluxurilor de muncă, în gestionarea și rezolva-
32 33
automatizări API. rea problemelor, în documentare și analiză, în
planificarea și implementarea proiectelor.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE AS I ST ENȚĂ

CUSTOMER SUPPORT

Community Manager Customer Support
Din acest rol vei fi responsabil de sprijinirea planurilor de În calitate de consultant în Customer Support, vei fi prima
mobilizare a comunității, inclusiv de stimularea interacțiu- persoană de legătură în relația cu clienții și le vei acorda
nilor între jucători pe forumuri, rețele sociale, dar și să con- sprijin în problemele pe care le întâmpină. Va trebui să știi
tribui la crearea de conținut relevant pentru comunitate: să-ți asculți clienții și să-ți folosești experiența, pasiunea
răspunsuri pentru secțiunea de întrebări frecvente, trans- și creativitatea pentru a le rezolva solicitările. Va trebui
misiuni live sau ghiduri. Ar trebui să ai o înțelegere deplină să ai o dorință permanentă de a le oferi clienților cele mai
a genurilor contemporane de gaming și platformelor de bune servicii de asistență în cazul fiecărei interacțiuni. În
distribuție, inclusiv a jocului ca serviciu pentru jucător și a funcție de studio, asistența pentru clienți este asigurată
modelelor de producție/business în industrie. telefonic, prin email sau chat.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ești capabil(ă) să gestionezi comunicarea și ›› Vorbești fluent limba engleză (nivel avansat -
comunitățile pe toate canalele sociale (Twitter, vorbire și scris);
LinkedIn, Facebook, forumuri, website etc.); ›› Ai abilități de comunicare verbală și în scris;
›› Poți intermedia relația dintre echipa de dezvol- ›› Îți poți asuma problemele cu care se confruntă
tare și comunitate, astfel încât membrii comu- utilizatorul și ai o atitudine proactivă în rezolva-
nității să fie la curent cu toate modificările care rea acestora;
apar în joc; ›› Ai experiență în utilizarea smartphone-ului,
›› Ai experiență în planificarea, dezvoltarea, execu- tabletei, sistemelor de operare, PC sau Mac.
ția și evaluarea campaniilor de promovare;
34 35
›› Poți contribui la dezvoltarea relației dintre utili-
zatori și clienți prin intermediul tuturor mediilor
de comunicare;
›› Folosești Photoshop pentru crearea și reutiliza-
rea instrumentelor de marketing;
›› Ai abilități adecvate pentru utilizarea instrumen-
telor de prezentare, pentru procesare de text și
pentru medii de lucru colaborative.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE AS I ST ENȚĂ

RESURSE UMANE

HR Business Partner HR Recruiter
Departamente de resurse umane se găsesc de obicei în stu- Și această poziție poate fi găsită, de regulă, în studiourile
diouri mari de jocuri, cu un rol distinct în organizație, dar și mai mari, unde recruiter-ul este responsabil cu găsirea
ca un liant între echipele studioului și managerii acestora, celor mai potriviți oameni pentru companie. Procesul de
urmărind obiectivele organizaționale și punându-le în căutare este îndeplinit cu sprijinul managerilor de proiecte,
practică în teren. Strategiile de resurse umane nu sunt cre- pentru a stabili nevoia de personal și pentru evaluarea
ate doar ca un răspuns la o criză sau ca o obligație legală. CV-urilor. De asemenea, recruiter-ul participă la interviuri-
De fapt, aceste strategii sunt stabilite în funcție de strategia le de angajare, fie telefonic, fie personal.
de dezvoltare a studioului, cele două fiind dependente una
de cealaltă.

ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ: ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai abilități de comunicare și negociere; ›› Ești familiarizat(ă) cu dezvoltarea materialelor
›› Poți demonstra o bună cunoaștere a proceselor de recrutare: pregătirea materialelor vizuale sau
elementare din politica de resurse umane, a scrise, monitorizarea secțiunii interne de joburi
rolurilor și a responsabilităților; disponibile, pregătirea și publicarea anunțurilor
›› Ai capacitatea de a construi relații de muncă de recrutare/angajare;
solide, la orice nivel; ›› Poți aduce contribuții în dezvoltarea relațiilor
›› Poți implementa eficient sisteme de evaluare cu mediul universitar: cultivarea și întreținerea
a performanței pentru diferite departamente și relațiilor cu universitățile care au programe de
roluri. management al carierei pentru studenți;
36 37
›› Poți participa în cadrul târgurilor de educație,
UTIL familiarizat cu publicațiile profesionale, men-
Unele companii și oamenii din ele văd rolul depar- ținerea unor rețele personale de contacte în
tamentelor și recruterilor ușor diferit față de acest mediul academic și profesional, participarea și
dicționar. Acestea sunt niște principii de bază, și, cu implicarea în organizații profesionale pentru a fi
cât conceptul de consultant și partener recrutare la curent cu evoluțiile din domeniul educației și
(HR Business Partner) câștigă tot mai mult teren și din industrie.
popularitate, cu atât ne apropiem de o înțelegere
comună a conceptului.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video
POST UR I DE AS I ST ENȚĂ

Communication and PR Specialist Cerințe de experiență
Specialistul în PR comunică cu publicul în numele compa-
niei. Acest rol presupune coordonarea internă cu manage-
rii, dar și coordonarea cu parteneri externi sau cu agenția În funcție de vechimea pe care o caută un
de comunicare. Din această poziție vei fi responsabil cu dezvoltator de jocuri într-o anumită pozi-
dezvoltarea și implementarea strategiilor de comunicare ție, unele posturi pot necesita doar câteva
și PR ale companiei, vei planifica și vei organiza diferite cunoștințe elementare pentru joburile
evenimente (lansări de jocuri, evenimente promoționale de junior sau peste 5 ani de experință în
sau de creștere a notorietății brandului sau jocului). respectivul rol sau domeniu pentru nivel
expert.

Dacă o companie caută programatori cu
experiență, de obicei caută oameni cu cel
puțin 3 ani de experiență în programarea
C++. Acest lucru este valabil și în cazul
jocurilor create independent (jocuri pe
care le-ați creat acasă, în timpul liber),
pentru care trebuie să puteți demonstra
timpul și munca pe care le-ați investit în
ele.
ÎȚI ESTE POTRIVIT DACĂ:

›› Ai o atitudine pozitivă și proactivă;
›› Poți dezvolta, coordona și pune în practică
planurile de comunicare interne și externe ale
companiei, în funcție de inițiativele de comuni-
care ale companiei;
›› Poți crea și pune în practică planurile de organi-
zare a evenimentelor interne și externe;
›› Poți contribui la crearea de campanii externe
care cresc notorietatea brandului simultan cu
38 39
lansarea proiectelor;
›› Ești dispus(ă) să-ți asumi rolul de purtător de
cuvânt al companiei și coordonarea altor comu-
nicatori din cadrul companiei;
›› Poți asigura standardele comunicării interne:
clare, bine programate, angajante, de înaltă
calitate și în concordanță cu inițiativele de
comunicare internă.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video

Organigrama pe scurt Resurse de educație online

Fiecare studio are propriul lui mod de organizare și propriile Construiește-ți o cultură a jocurilor, învață autonom și caută
lui departamente. De obicei, te poți aștepta la aceste depar- oportunități să exersezi și să îți creezi un portofoliu cît mai
tamente: extins!

Echipa de producție >> GameDev Academy, www.gamedevacademy.ro
>> Design – departamentul care cuprinde pozițiile crea-
tive. Sunt acele persoane care au o imaginație bogată,
o viziune asupra unui produs etc. De obicei, sunt acele >> Romanian Game Developers Association, www.rgda.ro
persoane care creează regulile și structura unui joc,
nivelele/misiunile sau se asigură că toate elementele
din joc sunt echilibrate. >> DevPlay, www.dev-play.ro
>> Programare – departamentul care cuprinde pozițiile
tehnice. Există foarte multe specializări de la render
și gameplay până la audio și online. În multe dintre >> Rock Paper Shotgun, www.rockpapershotgun.com
studiourile de jocuri video, programatorii reprezintă
aproximativ 75% dintre membrii unei echipe care
lucrează la dezvoltarea jocului. >> Gamasutra, www.gamasutra.com
>> Artă - departamentul care cuprinde pozițiile artistice.
Cel mai des întâlnim categoriile 2D, 3D și animator.
Însă, în cadrul fiecărei categorii există numeroase >> Unity for Education, store.unity.com/education
specializări, unele cu valențe tehnice care sunt foarte
căutate de studiourile care dezvoltă jocuri video.
>> Unity Tutorials, unity3d.com/learn/tutorials
Echipa de testare
>> Tester jocuri video – testerii sunt acele persoane
care ajută echipa de producție să transforme un joc >> Unreal for Education, www.unrealengine.com/en-US/
bun, dar plin de bug-uri, într-un joc de calitate. Este education
considerată una dintre cele mai accesibile căi de a-ți
începe o carieră în acest domeniu, datorită criteriilor
40 41
de angajare mult mai relaxate.

Echipele de suport
>> Aici regăsim toate pozițiile care nu lucrează efectiv la
dezvoltarea unui joc video, însa sunt extrem de nece-
sare în a transforma jocul într-un produs de succes.
Spre exemplu, persoanele implicate în marketing,
resurse umane, business development, community
management etc.
Dicționar de cariere din industria dezvoltatorilor de jocuri video

CINE SUNTEM: GameDev Academy CINE SUNTEM: Asociația Techsoup

Suntem singurul centru din România care oferă cursuri Asociația Techsoup dezvoltă și oferă resurse IT și experi-
profesionale cu și despre industria de jocuri și unicul ențe de învățare a tehnologiei pentru organizații nonprofit,
centru autorizat și acreditat Unity. În România există deja tineri și profesori, începând din 2010. Asociația facilitează
o comunitate de peste 7000 de persoane care lucrează în in- accesul la soluții software, cloud și traininguri de tehnolo-
dustria de jocuri. Cu toate acestea, puține persoane au avut gie pentru peste 2.800 de organizații neguvernamentale și
acces la cursuri și traininguri în acest domeniu, care până creează zi de zi, alături de tineri, învățători și profesori de
acum a fost complet străin oricărei persoane interesate de informatică, experiențe educaționale care să pună accentul
o carieră în dezvoltarea de jocuri video. pe predarea informaticii aplicate.
Mai multe despre misiunea și echipa Asociației Techsoup
De ce GameDev Academy? pe www.asociatiatechsoup.ro
Cursurile sunt susținute chiar de dezvoltatori din industria
noastră. Sunt persoane cu o vastă experiență în domeniu, Ce facem: programele noastre
care și-au asumat rolul de a împărtăși cu tine experiența Predau Viitor, www.predauviitor.ro
obținuta de-a lungul carierei, pentru ca și tu să poți face Programul conectează participativ profesorii de informati-
parte din această industrie uimitoare, pentru ca și tu să fii că la industria IT din România și îi ajută să creeze experien-
dezvoltator de jocuri video! țe de învățare activă și relevantă pentru elevii lor. În Predau
Viitor, profesori de informatică de gimnaziu și liceu găsesc
Certificare Unity! o platformă comună de dialog, instruire și construcție de
Indiferent dacă sunteți la început de carieră sau deveniți activități alături de lideri și companii IT.
„expert” într-un rol specializat, certificările Unity vă pot Predau Viitor este un program creat și construit de Asocia-
ajuta în fiecare etapă a carierei voastre. Obtineți certificarea ția Techsoup cu sprijinul Romanian-American Foundation.
și îmbunătățiți-vă șansele de a găsi locul de muncă visat. GameDev Academy este partener al Predau Viitor de la
crearea lui.
Află mai multe pe www.gamedevacademy.ro
Descoperă și celelalte programe educaționale ale
Asociației Techsoup:
>> Îndreptar Digital, www.indreptardigital.ro, predare
digitală pentru învățători și elevii lor
42 43
>> Opening Opportunities, www.openingopportunities.ro,
mentorat în computer science pentru liceeni

Descoperă programele noastre pentru organizații
nonprofit:
>> Programul TechSoup, www.techsoup.ro, resurse de
tehnologie pentru ONG-uri
>> ONG Online, ongonline.techsoup.ro, școala digitală
pentru ONG-uri
>> Meet and Code, www.meet-and-code.org, micro-fi-
nanțări pentru ONG-uri care organizează evenimente
dedicate programării
Mulțumiri

Acest dicționar nu ar fi fost posibil fără munca și contribu-
ția unor entuziaști:
Alexandra Cristea – GameDev Academy
Constantin Marcu
Florin Gheorghe – Gameloft

Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au dat feedback
și ne-au validat direcția în care ne îndreptam:
Ana Pahrib – Amber
Vlad Beu – Electronic Arts
Andreea State – Ubisoft

Colegii de la Romanian Game Developers Association ne-
au încurajat permanent munca:
Andreea Per
Cătălin Butnariu

Mulțumiri tuturor celor care
au contribuit pentru a crea
prima resursă de orientare
în industria de jocuri din
România.