You are on page 1of 1

Inspectoratul de Poliţie Hînceşti

Nr. 34-8-987 din 07.11.2018

Domnului Socolnicov Dumitru

or. Hînceşti, str. Pluguşor 20

La solicitarea D-stră, vă comunicăm că pe numele lui Socolnicov
Dumitru, a.n. 1981, în perioada de referinţă 2016-pînă în prezent, careva
plîngeri nu au fost înregistrate. Totodată, vă comunică că acesta duce un
mod normal de viaţă, este încadrat în cîmpul muncii, nu abuzează de alcool
şi personalitatea acestuia s-a schimbat esenţial după executarea pedepselor
administrative şi penale, stabilite anterior. Astfel, Socolnicov Dumitru, a.n.
1981, a fost observat implicat în activităţi sociale importante pentru
locuitorii or. Hînceşti. Totodată, ţine de menţionat că îşi îndeplineşte
obligaţiile civice cu responsabilitate dînd dovadă de maximă diligenţă în
acest sens, ceea ce este dovedit prin faptul că acesta de mai multe ori a
sesizat organele de drept în vederea prevenirii acţiunilor infracţionale
martor la care a fost.

Şef al Inspectoratului
de Poliţie Hînceşti
Comisar-şef Lilian LUCA