You are on page 1of 1

KARTU STOK OBAT KARTU STOK OBAT

Nama Obat : Nama Obat :

Komposisi : Komposisi :

Bulan : Bulan :

TGL MASUK KELUAR PARAF SISA KET TGL MASUK KELUAR PARAF SISA KET