You are on page 1of 2

Tukang Nggawe Boto Sambat Amarga Mundhak e Rego Bahan

Ing zaman sak niki lahan sawah sampun suda amargi digawe pabrik lan
perumahan.Padahal salah satunggaling bahan pokok nggawe boto ya iku lemah
sawah(lungko).Amarga lahan sawah sampun suda dadine bahan dingo nggawe boto
sampun suda.

Dadi yen ameh nggawe boto ing zaman iki butuh modal sing lumayan,ya iku sekitar
Rp 590.000.Padahal mbiyen mung butuh modhal sekitar Rp 450.000.Pak Pardi,ya iku
salah satunggaling contoh tukang nggawe boto sing sambat amargo munggahe rego
awu lan lemah sawah(lungka).

Rega awu sing sak durunge regane mung Rp 150.000/mobil,sak niki dadi Rp
230.000/mobil.Ora bedo karo regane lungka,seng maune regane Rp
300.000/mobil,sak iki dadi Rp 360.000/mobil.Mulane kui rega boto sak niki
mundhak.
5W+1H Saka Pawarta Wau

1.Apa sing diceritakake ing pawarta wau?

=Tukang nggawe boto sambat amarga regane bahan nggo nggawe boto mundhak