You are on page 1of 2

SRK HOLY CROSS, BELURAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MEI 2018

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5

1 jam

ARAHAN :

1. Pilih SATU soalan sahaja

2. Setiap murid dikehendaki membawa alat dan bahan SENDIRI mengikut keperluan soalan
yang dipilih.

3. Sekolah akan menyediakan kertas lukisan.

SOALAN :

1. Bidang : Catan

Tajuk : Suasana di Air Terjun

Teknik : Basah atas kering

Alat/Bahan : Berus lukisan, warna air/poster colour, palet

2. Bidang : Montaj

Tajuk : Jika Saya Seorang Adiwira

Teknik : Ruang Cetek

Alat/Bahan : Gunting, gam, guntingan gambar daripada bahan bercetak


3. Bidang : Cetakan

Tajuk : Pemandangan Langit Malam

Teknik : Blok

Alat/Bahan : Berus lukisan, warna air/poster colour, bod ombak/kertas ronyok

Disediakan oleh,

_____________

(CIK CELINE CLARE)

GURU PSV TAHUN 5