You are on page 1of 11

(Wien)Klassicism

1750-1815
Mode under klassicismen
Konst under klassicismen
Arkitektur
Världen under klassicismen
Upplysningstiden - tron på människans förnuft. ”Alla människor är
kapabla att tänka själva”, menade man. Man behövde inte ens tro på
det som olika kyrkor lärde ut och det som prästerna predikade.

Franska revolutionen - med tankar om folkstyre. Makten flyttades


från kung och adel till borgare. Ett mer demokratiskt samhälle.

Antiken genomsyrade de flesta konstformer där elegans, enkelhet,


balans, proportion och kontroll värderades allra högst.

Gustav III (1771-1792) var kulturintresserad och startade flera teatrar i


Sverige, däribland Kungliga Operan i Stockholm.

Wienklassicismen, kallades så för att Wien var centrum för


musikvärlden. De flesta stora kompositörerna levde och arbetade här.
Musikens kännetecken
Man strävade mot det måttfullt eleganta och lättsamta. Man var trött på barockens
tunga melodier. Istället blev många musikstycken nästan som barnvisor.

Istället för terassdynamik blir det nu populärt att använda CRESCENDO


(långsamt starkare) och DIMINUENDO (långsamt svagare).

Man börjar använda TVÅ KÄNSLOR i samma stycke.

Repetition användes ofta. Melodierna upprepades alltså flera gånger i samma


stycke. Detta gjorde musiken förutsägbar.

Kompositörerna under denna tid delade ofta in sitt musikstycke i 3-4 olika delar.
Detta sätt att komponera musik kallas sonat.

Man använde enkla ackord – oftast dur och moll.


Arbetsmiljön
Tidigare under barocken skrev kompositörerna beställningsverk
till kyrka och hov men nu skulle man skriva musik som passade
vanligt folk och som dessutom sålde bra. Musiken skulle vara
tillgänglig för alla och inte bara för kungligheter och kyrkan -
ett led i att samhället under denna tid blev allt mer
demokratisk.

Det var här det moderna musiksamhället började växa fram.


Kompositörerna var inte längre hantverkare som ingen kände
till utan blev uppmärksammade och kända personer redan
under sin livstid. De hyllades och sågs upp till.

I och med att publiken blev större behövde orkestrarna bli


större för att höras i de stora konserthusen. En så kallad
”symfoni” är ett musikverk för en större orkester, dessa stora
orkestrar kom senare att kallas symfoniorkester.
Symfoniorkester
Wolfgang Amadeus Mozart

Eine kleine Nachtmusik


Eine kleine Nachtmusik är en serenad skriven för
stråkkvartett. Serenad betyder nattlig
hyllningssång.

https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jQBgzU-
I&feature=youtu.be&t=27s
Joseph Haydn

Trumpetkonsert

https://www.youtube.com/watch?
v=ASB6hFUat4g&feature=youtu.be&t=50s
Ludwig van Beethoven

Für Elise
Tyska ”Till Elise”.

https://www.youtube.com/watch?v=e4d0LOuP4Uw