You are on page 1of 12

BAROCKEN

1600-1750
”Barock” - absurd, överdriven, orimlig
MODE UNDER BAROCKEN
MÖBELMODE UNDER BAROCKEN
KONST UNDER BAROCKEN
ARKITEKTUR UNDER BAROCKEN
FRISYRMODE UNDER BAROCKEN
SVERIGE UNDER BAROCKEN

Sverige hade stormaktstid.

Bodde 1 miljon i Sverige

93% var bönder, tjänstefolk och arbetare

Det var endast de rika och kyrkans folk


som hade möjlighet att lyssna till musik
MUSIKENS KÄNNETECKEN:

Musiken hade fast tempo och jämn puls

Växlar ofta mellan starkt (forte) och svagt (piano), så kallad


terassdynamik

Dur och moll började bli populärt

Orkestrarna var ofta inte större än tio man

Populärt att skriva musik för orgel och cembalo


(föregångaren till piano som ger det ”spikiga ljudet)
ARBETSMILJÖN
De flesta kompositörer som var verksamma under
barocken är mer kända idag än vad de var under
deras livstid.

Kompositörer hade ingen hög status och deras


arbete kunde jämföras med en hantverkares. De
skulle ”snickra” fram musik, inget mer.

Kompositörerna var ofta anställda av kyrkan eller


av hoven och deras musik spelades ofta där de
arbetade. De var nästan livegna och hade ingen
rätt till den musik som de skrev. I kyrkan var
musikens viktigaste uppgift att ära Gud och vid
håven var det att underhålla.
Georg Friedrich Händel

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Xjz6ZuVk0&feature=youtu.be&t=25s

Halleluja ur ”Messias”

Detta är ur ett Oratorium som heter Messias.


Just denna sats heter Halleluja.
(Ett oratorium är ett större musikaliskt verk för orkester,
sångsolister och kör, med berättande text.
Till skillnad från opera har oratoriet inga inslag av teater.)

Opera - Musikteater
• Profan (folklig musik)

Oratorium - ett relativt stort verk i flera delar för både instrument
och kör och ofta solister.
• Sakral (kyrklig musik)
JOHANN SEBASTIAN BACH

https://www.youtube.com/watch?v=_FXoyr_FyFw

Toccata & Fuga i d-moll


Det är ett av Bachs mest kända verk. Det består av två satser: en toccata och en fuga.
Stycket används ofta i skräcksammanhang.
Ordet toccata kommer från italienskan “toccare” som betyder “att beröra”.
En toccata är ett stycke skrivet för klaviaturinstrument (tangentinstrument)
som exempelvis piano, orgel eller cembalo.
En fuga (betyder flykt på latin) är en sorts kanon.
Det kan låta som om stämmor “jagar” varandra.
ANTONIO VIVALDI

https://www.youtube.com/watch?v=JKQoeUr1lGw&feature=related

Våren ur ” De fyra årstiderna”

Verket består av fyra violinkonserter (en för varje årstid)


och varje årstid är i sin tur indelad i tre satser.

Under barocken började Vivaldi och Bach skriva ”konserter”,


där ett instrument hade
huvudrollen (t.ex violin eller flöjt).
”De fyra årstiderna” är alltså skrivet för violin (fiol).