You are on page 1of 1

Lucrările de zidărie se vor executa conform planşelor de arhitectură;

Se vor monta stâlpişori:

1. de ambele părţi ale unui gol cu suprafaţa mai mare de 2,50m2;

2. la colţurile exterioare şi intrânde de pe conturul construcţiei;

3. în lungul peretelui, astfel încât distanţa între stâlpişori să nu depăşească 4,00m;

4. la intersecţiile pereţilor.

Secţiunea transversală a stâlpişorilor va satisface următoarele condiţii:

• aria secţiunii transversale ≥ 625 cm2 - 25 x 25 cm;

• latura minimă ≥ 25 cm.

armare stalpisori4fi 14, etrieri fi8/10

Înnădirea barelor longitudinale din stâlpişori se va face prin suprapunere, fără cârlige, pe o

lungime ≥ 50 Φ; în secţiunea de la bază (secţiunea de încastrare conform 6.3.1.(2)),

suprapunerea barelor longitudinale ale stâlpişorilor din suprastructură cu mustăţile din


socluri

sau din pereţii de subsol se va face pe o lungime ≥ 60 Φ.

Centurile de beton armat vor fi prevăzute în următoarele poziţii:

• la nivelul fiecărui planşeu al construcţiei,

Secţiunea transversală a centurilor va satisface următoarele condiţii:

• aria secţiunii transversale ≥ 500 cm2 - 25 x 20 cm;

• lăţimea ≥ 25 cm dar ≥ ⅔ din grosimea peretelui;

• înălţimea ≥ 20 cm.

armare centuri 4fi12, etrieri fi8/10

Înnădirile barelor longitudinale din centuri se vor face prin suprapunere, fără cârlige, pe o

lungime de ≥ 60Φ. Secţiunile de înnădire ale barelor din centură vor fi decalate cu cel puţin

1.00 m; într-o secţiune se vor înnădi cel mult 50% din barele centurii.