You are on page 1of 223
Medicina Sufletului, Mintii Trupului Un sistem complet de vindecare a sufletului pentru atingerea unei stari optime de sdndtate si de vitalitate Dr. Zhi Gang Sha Janu wow .secretlty Yahoo Group: adevard 2026 by Br. Zhi Gang Sha. hed is .SOUL MIND BODY MEDICINE A COMPLETE SOUL Libr WADEVAR 3% DIVIN Descricrea CIP a Bibliotecit Nationale a Romani ApEvAR SY bovis Insufletirea armoniei divine nen Edi Aceasta carte este dedicate multiubitului si vene- ratului meu maestru, dr. Zhi Chen Guo, Mamei Guo si celor trei fiice ale familiet Guo. Ma simt extrem de onorat sdi fin reprezentantul maestrilui Guo in lumea intreagé si fiul stu adoptiv. Fara invdjéturile tui si ale familiet sale, nu as fi pitut scrie niciodaté aceasté carte. De aceea, nu le pot multumi indeajuns. Aceasté carte este dedicatd de asemenea parintilor mei spirituali din Jiu Tian (cele noud nivele ale cerului) sidin Tian Wai Tian (cerul de dincolo de Jiu Tian). Nu as fi putin scrie niciodalé aceasté carte fare binecu- vantarea lor. De aceea, nu le pot muliimi indeajuns. Dedic de asemenea aceasté carte Divinutut, Me simt extrem de onorat sé fits un vindecdtor universal, un maestru si in servitor in sitjba raspandirit invayaturti divine, vindecéirii si binecuvéntérii. De aceea, nu-i pot mutltumi indeajuns Divinului. Jn sféirsit, dedic aceasta carte tuturor celor care caita intelepciune, dar mai ales cunoasterea teoreticé si practical a vindecérii spirituale cu ajutorul energiei subtile, inclusiv milioanelor de oameni care sufera de dureri cronice, de alte boli cronice si de afectiuni care de mai mult viata, Cu totit an nei ajutor, Aceasté carie se doreste wn instrument practic 1 de pe care vi-l ofer voud si celor dragi voud, ci sc aud invdta cum sd véi vindecati singuri si cum ff puteti vindeca pe ceitalti Ofer inbirea mea tuturor oamenilor care trdiese pe Pamaniul-mamda si tuturor sufletelor din Univers Dorinta mea este sé fin slujitornl neconditional at ituror. De asemenea, sper ca (oli cititorti acestet carti sd obtind cat mai multe benefictt din invéydturile sale. Ma simt extrem de onorat sé ra servesc pe toti Va multumese. Va multimese. Va multiumese Cuprins 1. Conceptele de bazi ale cinii sufletului, min{ii si trupului Puterea sufletului Viata fizicd si viata spiritu Principalele teor Cauzele bolilor Diagnosticarea bolilor Fiecare om este un vindecitor Capitolul 2. Sufletul este mai presus decat materia intelepciunea de bazi a sufletului Re intre suflet, minte si trup... Hrana sufletului . Metoda vindecatoare a salutului Serviciul universal... lubirea dizolva orice blocaj Ientarea atrage dup sine pacea interioari