You are on page 1of 2

ANALISA HADIAH UNTUK MAJLIS APRESIASI SK KERUAK 2018

BIL KATEGORI BILANGAN BIL KATEGORI

1 NOMBOR 1 14 14 PEND. JASMANI

2 NOMBOR 2 10 15 PEND.KESIHATAN

3 NOMBOR 3 12 16 SEJARAH

4 BM - KEFAHAMAN 17 TMK

5 BM - PENULISAN 18 RBT

6 BI - KEFAHAMAN 19 NILAM

7 BI - PENULISAN 20 TOKOH

8 MATEMATIK 21 PENGAWAS

9 SAINS 22 PSS

10 PEND. ISLAM 23 SPBT

11 JAWI 24 PRA

12 BAHASA ARAB 25 PEMULIHAN

KETUA DAN PENOLONG
13 KEHADIRAN PENUH 16 26
TAHUN 6
KERUAK 2018

BILANGAN

9

2

10

3

10

3

4