You are on page 1of 1

RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO. NOMBRE:…….

……………………CURSO……………FECHA………………………
1.-ASOLADO 13. DISIPADO 25. ENTENDIDO 38. VENTOLINA
a) destruido a) perdulario a) versado a) brisa
b) derribado b) licencioso b) comprendido b) airecillo
c) carcomido c) disoluto c) erudito c) aura
d) devastado d) crapuloso d) perito d) aurora
e) demolido e) excéntrico e) ducho e) céfiro
2. DEGRADAR: 26. APTO 39. TOTALITARISMO
14. DISCRIMINAR
a) Envilecer a) insigne a) despotismo
a) relegar
b) Deshonrar b) idóneo b) autocracia
b) apartar
c) Enaltecer c) preparado c) autoritarismo
c) marginar
d) Humillar d) competente d) nazismo
d) segregar
e) Deteriora e) diestro e) tiranía
e) relevar
3. INTERPELAR: 27. PESAR 40. RECONVENIR
15. DESPAVORIDO
a) Cuestionar a) contrición a) enrostrar
a) sobrecogido
b) Implorar b) atrición b) inculpar
c) Inquirir b) aterrado c) compunción c) sermonear
d) Preguntar c) azorado d) remordimiento d) amonestar
e) Requerir d) indignado e) disgusto e) recriminar
4. CONFABULACIÓN: e) horrorizado 28. ASCENDENTE 41. CERRIL
a) Contradicción a) antecesores a) tosco
b) Maquinación 16. TRIBULACIÓN b) antepasados b) zafio
c) Conjura a) tragedia c) padres c) cruel
d) Intriga b) pesadumbre d) familiares d) agreste
e) Conspiración c) abatimiento e) abuelos e) rústico
5. INGRESO: d) congoja 29. ASCETISMO 42. DESCENDIENTE
a) Admisión e) pena a) moralidad a) prole
b) Asignación 17. TRAZAR b) austeridad b) retoño
c) Entrada a) diseñar c) puritanismo c) sucesor
d) Renta b) bosquejar d) puritanismo d) vástago
e) Pensión c) decorar e) sencillez e) parentela
d) esbozar 30. ASIMÉTRICO 43. CLARIVIDENCIA
6. MENUDO
e) dibujar a) irregular a) lucidez
a) Minúsculo
b) imparcial b) cacumen
b) Diminuto c) distinto c) agudeza
18. TRUNCAR
c) Breve a) frustrar d) amorfo d) celeridad
d) Exiguo b) frenar e) desigual e) perspicacia
e) Mínimo c) devastar 31. EPICUREÍSMO 44. PRIMACÍA
7. ATENTO d) estropear a) sensualismo a) prelación
a) servicial e) fracasar b) hedonismo b) prioridad
b) gentil c) voluptuosidad c) antelación
c) afable 19. UTILIDAD d) concupiscencia d) sujeción
d) carismático a) conveniencia e) estoicismo e) precedencia
e) caballeroso b) consenso 32. CANDOR 45. REDEDOR
8. GLACIAL c) eficacia a) candidez a) borde
a) frívolo d) aptitud b) puerilidad b) contorno
b) gélido e) validez c) transparencia c) periferia
c) congelado 20. DUDOSO d) ingenuidad d) epicentro
d) álgido a) polémico e) inocencia e) perímetro
e) helado b) perplejo 33. ACOMETER 46. PREOCUPACIÓN
9. ECLOSIÓN c) vacilante a) perseguir a) celo
a) origen d) irresoluto b) investir b) esmero
b) génesis e) titubeante c) agredir c) angustia
c) inauguración d) arremeter d) diligencia
d) germen 21. BLASFEMIA e) acosar e) aplicación
e) fuente a) inmoralidad 34. LIAR 47. PERMUTAR
10. DIRECTOR b) afrenta a) esposar a) trocar
a) manager c) oprobio b) anudar b) canjear
b) gerente d) agravio c) enlazar c) relevar
c) administrador e) vejación d) comprimir d) trascender
d) gestor 22. CALOR e) engarzar e) conmutar
a) veraniego 35. REPULSAR 48. INAUTÉNTICO
e) pionero
b) festival a) sugestionar a) fingido
11. EMBATE
c) canicular b) seducir b) espurio
a) arremetida
d) efervescente c) embelesar c) apócrifo
b) irrupción e) caluroso d) encandilar d) adulterado
c) empellón 23. VERÍDICO e) aturdir e) deteriorado
d) embestida a) cierto
36. POSPONER 49. INDEPENDENCIA
e) acometida b) laudable a) libertad
a) retardar
c) veraz b) exoneración
12, PRACTICAR b) atrasar
d) fidedigno c) exención
c) incumplir
a) profesar e) auténtico
d) aplazar d) redención
b) ejercer 24. VERNÁCULO e) emancipación
e) diferir
c) reiterar a) oriundo 50. NIÑO
37. ATREVIDO
d) desempeñar b) céntrico a) incauto
a) resuelto
e) ejercitar c) patrio b) curioso
b) arriscado
d) nativo c) expresivo
c) intrépido
e) autóctono d) pequeño
d) progresista
e) valeroso e) imaginativo