You are on page 1of 10

merkboek

merkboek
versie oktober 2018

www.helmondmarketing.nl www.helmondcentrum.nl
Inhoudsopgave:
1. Wat is een merkboek?
2. Waarom dit merkboek?
3. Rol van Helmond Marketing
4. Het Verhaal van Helmond
5. Het merk Helmond nader beschreven
6. Het merktemplate
7. Merkfaciliteiten
1. Wat is een Merkboek?
Een merkboek is een document waarin het merk voor een bepaald ‘product’ omschreven wordt,
zowel in woord als in beeld. Dit merkboek gaat over de stad Helmond. Het ‘merk Helmond’ is
opgebouwd uit een mix van elementen vanuit het verleden, het heden en de toekomst¬ambities
van onze stad. Samen beschrijven deze waar Helmond voor staat, wat men van Helmond mag
verwachten en hoe Helmond zich naar buiten toe wenst te presenteren.

2. Waarom dit Merkboek?


In Helmond zijn vele partijen iedere dag bewust of onbewust bezig met het op een bepaalde manier
uitdragen van Helmond. Dit merkboek is een belangrijk instrument voor het samen profileren van
onze stad. Op die manier creëren we met alle partners samen een sterke en herkenbare identiteit,
die aansprekend is voor de bewoners, bezoekers, en bedrijven.

3. Rol van Helmond Marketing


Als citymarketing-organisatie heeft Helmond Marketing een belangrijke taak als het gaat om het
uitdragen van het ‘merk Helmond’. Dit nadrukkelijk samen met andere partijen in de stad. We
vertellen met trots het verhaal van Helmond.

4. Themajaar 2019
Het jaar 2019 zal in Helmond vooral in het teken staan van Automotive en schilder Lucas Gassel.
Voor Automotive is het ITS-congres van belang. Een week lang (begin juni) zullen bezoekers uit
heel Europa onze stad en regio bezoeken om te praten over het vervoer en mobiliteit van de
toekomst. Lucas Gassel, een geboren schilder uit middeleeuws Helmond staat in 2019 en 2020
centraal. Hij is één van de eerste landschapsschilders van ons land. Zijn werk wordt geëerd met en
unieke expositie in het Kasteel in 2020.

Foto door: De Vaste Clique


Foto door: Dave van Hout

5. Het Verhaal van Helmond


Industrie en ondernemerschap zijn twee belangrijke kenmerken voor Helmond. Aanpakken
en innoveren zijn tot op de dag van vandaag de motoren achter de bedrijvigheid in de stad.
Bedrijvigheid met wortels in de industrie van weleer, maar met telkens nieuwe antwoorden op
de uitdagingen van de toekomst. Helmond excelleert in food technology, automotive en smart
mobility en is daarmee een belangrijke speler binnen de toptechnologieregio Brainport. Een
positie die onze stad in de toekomst verder wil verstevigen en uitbouwen.

Mede door vooruitstrevende stedenbouw en aansprekende architectuur is het inwoneraantal van


Helmond de afgelopen decennia flink gegroeid. Met wijken als Dierdonk en Brandevoort heeft
Helmond een belangrijke stempel gedrukt op de Nederlandse architectuur en stedenbouw. En
met de bouw van de slimste wijk ter wereld blijven (Brainport Smart District) we voorop lopen. Met
zo’n 91.000 inwoners is Helmond nu de vijfde stad van Brabant en de tweede stad van Brainport.
Tegelijkertijd is Helmond centrumstad voor de Peelregio. Helmond wil zijn centrumfunctie nog
verder versterken, door te investeren in het stadshart.

Het markante kasteel uit 1325 in het hart van de stad herinnert aan de middeleeuwse oorsprong
van Helmond. De aanleg, in de 19e eeuw, van de Zuid-Willemsvaart en de spoorlijn brachten de
stad in een industriële stroomversnelling. Dit industriële verleden is op tal van plaatsen in de stad
nog duidelijk zichtbaar, vooral langs ‘De Knaal’, dat dwars door de stad stroomt. Oorspronkelijke
fabriekspanden, soms nog in vol bedrijf, en statige fabrikantenvilla’s staan hier zij aan zij. Het geeft
de stad een eigenzinnige en robuuste sfeer.

De Helmonder heeft een goed gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen. Hij spreekt
een uniek dialect. De Helmonder is praktisch en weet van aanpakken. Hij is rechtdoorzee, heeft
het hart op de tong en is wars van opsmuk. Hij is hartelijk en gastvrij. En hoewel hij er niet mee te
koop loopt, is de Helmonder trots op zijn stad. Op alles wat de stad te bieden heeft en op de vele
(innovatieve) ontwikkelingen die in zijn stad plaatsvinden.
6. Merk Helmond nader beschreven

a. Wat is de visie of wel de overtuiging van het merk?


Bij Helmond hoort een leefstijl die gericht is op aanpakken en experimenteren in een no-nonsense
sfeer en op een ongedwongen manier genieten van alles wat onze stad te bieden heeft.

b. Wat zijn de merkvoordelen van Helmond?


Je woont en werkt in een levendige, innovatieve en gedreven stad in de slimste regio ter wereld.

c. Wat is onze merkpositionering? (Onze plek in het hoofd van de bewoners, bezoekers, bedrijven.)
Helmond: Aantrekkelijke woon- en werkstad binnen Brainport (slimste regio), excellerend in food
technology, automotive en smart mobility.

d. Wat is onze merkpersoonlijkheid? (Wat als Helmond een persoon was?)


We zijn eigenzinnig en doortastend.
7. Merktemplate
Voor Helmond is een merktemplate ontwikkeld dat aangeeft welke kernwaarden de stad heeft en
welke ze wil uitdragen.

o Functionele kernwaarden geven aan welke aspecten van de stad fysiek zichtbaar, tastbaar en
voelbaar zijn;
o Emotionele kernwaarden duiden de volksaard aan van de bewoners van de stad;
o Expressieve kernwaarden geven aan wat we als stad naar de buitenwereld willen uitstralen.
8. Merkfaciliteiten
De merkfaciliteiten stelt Helmond Marketing ter beschikking aan de stad, haar inwoners, bedrijven
en instellingen om zelf het merk verder uit te dragen. Dit merkboek is nadrukkelijk geen dictaat,
maar geeft de richting aan om eenduidig en trots onze stad te presenteren.

Beeldbank

Helmond Marketing stelt een beeldbank ter beschikking aan de stad. Het betreft hier hoogwaardig,
rechtenvrij fotomateriaal dat kan worden ingezet voor bedrijfsdoeleinden, presentaties, beurzen,
folders, flyers, menukaarten etc. De foto’s die wij ter beschikking dragen letterlijk en figuurlijk het
beeld uit dat we willen uitstralen en uitdragen. We zijn een stad van doeners. De foto’s zijn te
uploaden via onze website www.helmondmarketing.nl.

Logo

Het logo van de stad symboliseert ons kasteel, onze automotive en textiel industrie. Het logo van
de stad is downloadbaar in hoge resolutie via www.helmondmarketing.nl.
Materialen

1. Helmondbrochures: In samenwerking met de VVV en de gemeente hebben wij stadsbrochures


ontwikkeld die kort en krachtig een beeld geven van de stad Helmond en waar wij voor staan.
Er is aandacht voor het centrum, maar ook voor onze culturele voorzieningen, activiteiten en
de unieke architectuur in de stad. De brochure is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en
Duits.

2. Centrumplattegronden: In samenwerking met de gemeente en de VVV hebben wij


een centrumplattegrond ontwikkeld waar alle highlights op terug te vinden zijn. Deze
plattegrond beoogt bezoekers van onze stad klantvriendelijk kennis te laten maken met onze
centrumvoorzieningen.

3. Fietsroutes: Helmond Marketing ontwikkelt in samenwerking met de gemeente, VVV en regio


de Peel een aantal fietsroutekaarten die op zoveel mogelijk plekken beschikbaar dienen te zijn.
Samenwerking met het bedrijfsleven versterkt de distributie van deze kaarten.

4. Relatiegeschenken: Voor de stad hebben wij een aantal unieke producten ontwikkeld met het
stadslogo. Het gaat hier om tassen, bekers en doppers. Deze producten zijn te koop bij onze
VVV en dragen de trots uit op Helmond.

5. Blog- en vlogmaterialen: Inmiddels hebben we de afgelopen jaren intensief samengewerkt


met bloggers en vloggers om Helmond meer positieve bekendheid te geven. Dit heeft
geresulteerd in blogs en vlogs die wij vanuit Helmond Marketing bijhouden. We zetten ze in
voor narrowcasting en andere promotiedoeleinden. De stad kan vrij gebruik maken van deze
materialen.

6. Banieren en banners: Wij zijn in het bezit van banieren en banners met ons stadslogo. Partners
uit de stad kunnen deze inzetten voor events of beurzen. Dit geldt ook voor algemene
stadspresentaties.

Al deze materialen zijn in te zien op www.helmondmarketing.nl en zijn met uitzondering


van de relatiegeschenken gratis verkrijgbaar bij onze organisatie. Bestellen kan via info@
helmondmarketing.nl.