You are on page 1of 12

q= 50 kN/m2

Tanah Asli
C= 0 kPa C1= 0 kPa
φ= 27 φ1= 21
ϒ1= 17 kN/m3

C2= 0 kPa
φ2= 19
ϒ2= 17 kN/m3
Hw ϒsat2= 18 kN/m3
2.25
+0.00

Hb Tanah Asli
1.5
2 1 3

2. MENCARI NILAI TEKANAN EFEKTIF DAN TEKANAN AIR PORI
Ketinggian Tekanan
No Lambang Tekanan Pori Kedalaman(m)
(m) Efektif
Kanan 1 A 0 50 0 7.5
2 B 3.5 109.5 0 4
3 C 1.75 139.25 0 2.25
4 D 2.25 157.6775 22.0725 0
5 E 3 182.2475 51.5025 -3
Kiri 6 F 2.25 0 22.0725 0
7 G 3 24.57 51.5025 -3

0 7.5
50 7.5
Tekanan Vertikal Aktif
109.5 4
139.25 2.25
10
157.6775 0
182.2475 -3 8
1 2
6
0 0 7.5
4 3
Kedalaman

0 23.618 7.5
2 4
0 51.723 4
0 55.712 4 0 5
22.0725 70.849 2.25
-2
51.5025 70.849 2.25 6
80.224 0 -4
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Tekanan Efektif
0 5

-2
6
-4
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
59.212 0
Tekanan Efektif
68.438 -3

Tekanan Vertikal Pasif
0 2
3
0 0 1
24.57 -3 2

1
0 2

Kedalaman
0 2
0.000 0
65.428 -3 -1

-2
0 2
3 -3
0 0
-65.4284 -3 -4
30 25 20 15 10 5 0

0 -3 Tekanan Efektif
0 7.5
Lapisan (m) Gamma(kN/m3) Phi
Lapisan 1 3.5 17 21
1.75 17 19
Lapisan 2
H1 2.25 18 19
3.5 Lapisan Tanah Asli 3 18 27

H2 Gamma Saturated = 18 kN/m3
4 Gamma Air = 9.81 kN/m3

1. MENCARI NILAI KA DAN KP
Lapisan Phi Ka Kp
Lapisan 1 21 0.472
H4 19 0.509
Lapisan 2
3 19 0.509
Lapisan Tanah Asli 27 0.376 2.663

3. MENCARI TEKANAN LATERAL
No Titik Tekanan Lateral Kedalaman
1 a 23.618 7.5 Kanan
2 b 51.723 4
3 c 55.712 4
4 d 70.849 2.25
5 e 70.849 2.25
6 f 80.224 0
7 g 59.212 0
8 h 68.438 -3
9 i 0.000 0 Kiri
10 j 65.428 -3

TEKANAN BAGIAN KANAN

Tekanan Air Pori Tekanan Lateral

10
10
8
8 1 2
1
6
6
3
4 4
Kedalaman

4 3
Kedalaman

2
2 4
8
0
0 5
-2
-2
6 6
-4
-4
0 10 20 30 40 50 60
180 200 0 10 20 30 40 50 60
Tekanan Lateral
Tekanan Efektif
0
0 5
-2
-2
6 6
-4
-4
0 10 20 30 40 50 60
180 200 0 10 20 30 40 50 60
Tekanan Lateral
Tekanan Efektif

TEKANAN BAGIAN KIRI

Tekanan Air Pori Tekanan Lateral

3
1 13
2 2

1 1
Kedalaman

Kedalaman
0 2 2 0

-1 -1

-2 -2

-3 3 -3 3

-4 -4
0 60 50 40 30 20 10 0 70 60 50 40 30 20 10
Tekanan Efektif Tekanan Lateral
Tekanan Lateral dan Teka
10

8 2
1; 7.5

6
Kedalaman

34
4

2
2
1; 2

0 2
0 7; 0 1; 0
6;
8

-2
-3 3
5; -3
-4
-200 -150 -100 -50 0 50

Tekanan Air Pori Tekanan Lateral

Tekanan Lateral

2

3
4 Tekanan L
5
10
8
7

8
9

10 20 30 40 50 60 70 80 90
dalaman

6
Tekanan Lateral

4
7

8
9

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Kedalaman
6
Tekanan Lateral

4

2

2
Tekanan Lateral 0

13
-2
2 3
1
Tekanan
-4 L
Kedalaman

02 -80 -60 -40 -20 0
-1

-2

-3

-4
0 50 40 30 20 10 0
Tekanan Lateral
teral dan Tekanan Air Pori
7.5 143.4385 0 -3 0.000 -3
2 -3 143.4385 0 7.5 0.000 0
1; 7.5
194.941 2.25 0 4 0 0
-146.931 2.25 51.723 4 0 -3
-95.4284 23.618 7.5 -65.4284 -3
3-95.4284
4 0 23.618 4 143.438
-95.4284 2 0 4 143.4385 2
-117.501
6
0 0.000 2.25 22.0725 165.511
1
0
1; 2 -146.931 -35; 2.25
70.849 2.25 51.5025
7; 2 194.941 -3
-95.4284 -3 55.712 4 143.4385 -3
2 -95.4284 7 0 55.712 2.25 6 143.4385 0
-117.501 0 70.849 2.25 5;
8; 0 2; 0
165.511 0
8
70.849 0 143.4385 2
0 0 143.4385 0
9 59.212 0 3
4; -3
59.212 -3
0 -3
0 50 100 150 200 250
68.438 -3
Tekanan Lateral Tekanan Air Pori

Tekanan Lateral
10

8 2
1; 7.5

6

3 4
4
8 2
1; 7.5

6

3 4
4

2
1; 2 6 5; 2.25

2 7
0
8

-2
9

-20
Tekanan
-4 Lateral
0 20 40 60 80 100
Mencari Berat Sendiri Struktur

B H ϒ q W
Berat Sendiri Struktur No
(m) (m) (kN/m3) (kN/m3) (kN)
Beban Terbagi 1 3 50 150
2 3 3.5 17 178.5
Beban 3 3 4 17 204
Tanah Timbun Aktif 4 3 2.25 18 121.5
5 3 3 18 162
Beban Tanah Pasif 6 2 3 18 108
7 1 10.5 24 252
Beban Struktur
8 6 1.5 24 216
Total 1392

Berat Sendiri Struktur = 1392
Lebar Pondasi = 6
C dibawah Pondasi = 0
Tekanan Tanah Aktif = 604.019
Tekanan Pasif = 98.143

2776.797
SF Overturning = 0.561
4950
1490.143
SF Sliding = 2.467045353
604.019
Mencari Nilai Gaya dan Mo

Lengan Momen Lebar Tinggi GayaAktif Lengan
No Bentuk
(m) (kN.m) (kN/m2) (m) (kN) (m)
4.5 675 1 Persegi 23.618 3.5 82.662 8.75
4.5 803.25 2 Segitiga 28.105 3.5 49.184 8.17
4.5 918 3 Persegi 55.712 1.8 97.496 6.13
4.5 546.75 4 Segitiga 15.136 1.8 13.244 5.83
4.5 729 5 Persegi 70.849 2.3 159.409 4.13
1 108 6 Segitiga 9.376 2.3 10.548 3.75
2.5 630 7 Persegi 59.212 3.0 177.635 1.50
3 648 8 Segitiga 9.227 3.0 13.840 1.00
4950 Total 604.019

Mencari Nilai Gaya dan Momen Pasif

Lebar Tinggi Gaya Pasif Lengan
No Bentuk
(kN/m2) (m) (kN) (m)
1 Segitiga 0.000 2.3 0.000 3.8
2 Persegi 0.000 3.0 0.000 1.5
3 Segitiga 65.428 3.0 98.143 1.0
Total 98.143
Momen
(kN.m)
Tekanan Lateral dan
723.294 10
401.669
597.165
8 2
77.259 1; 7.5
657.563
39.554 6
266.453
Kedalaman

13.840 34
2776.797 4

2
2
1; 2

0 2
0 7; 0 1; 0
6;

Momen 3
-2
(kN.m) -3 3
0.000 5; -3
0.000 -4
98.143 -200 -150 -100 -50 0 50

98.143 Tekanan Air Pori Tekanan L
n Lateral dan Tekanan Air Pori

2
1; 7.5

1
2
34

3 4
6 1
1; 2 5; 2.25 7; 2
5
2 17 6 6
5; 0
8; 2; 0
8
2 7
3
9 8 3
4; -3

0 50 100 150 200 250

Tekanan Lateral Tekanan Air Pori