You are on page 1of 2

MATERIALE :

BETON :

C40/50 / T3 / I 32.5 / A/Cmax=0.60 / SORT AGREGATE 0..16 mm beton


în pereţi, planşee, stălpi şi grinzi;
C25/30 / T3/T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în grinda de coronament;
C25/30 / T3/T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..32 mm /
P810 / G100 beton în radier;
C20/25 / T4/T5 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în pereţii mulaţi;
C20/25 / T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în piloţii de incintă armaţi;
C8/10 / T4 / IIA 32.5 / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm / P810 /
G100 beton în piloţii de incintă nearmaţi;
C20/25 / T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în piloţii izolaţi;
MORTAR DE CIMENT MARCĂ ECHIVALENTĂ C25/30, PENTRU 1m3 SE
VOR FOLOSII 700kg CIMENT, NISIP/CIMENT=1.15/1.25, A/C=0.60,
ADAOSURI PLASTIFIANTE MAXIM 15% DIN CANTITATEA DE CIMENT,
SORT DE AGREGATE 0...8mm mortar de ciment în minipiloţi.

OŢEL BETON : PC52 şi OB37.


OŢEL LAMINAT : OL37 şi OL52 2K.

MATERIALE :
BETON :

C40/50 / T3 / I 32.5 / A/Cmax=0.60 / SORT AGREGATE 0..16 mm beton


în pereţi, planşee, stălpi şi grinzi;
C20/25 / T3/T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în grinda de coronament;
C20/25 / T3/T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..32 mm /
P810 / G100 beton în radier;
C20/25 / T4/T5 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în pereţii mulaţi;
C20/25 / T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în piloţii de incintă armaţi;
C8/10 / T4 / IIA 32.5 / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm / P810 /
G100 beton în piloţii de incintă nearmaţi;
C20/25 / T4 / AS 32.5R / A/Cmax=0.55 / SORT AGREGATE 0..16 mm /
P810 / G100 beton în piloţii izolaţi;

OŢEL BETON : PC52 şi OB37.


OŢEL LAMINAT : OL37 şi OL52 2K.