PELAN OPERASI

BIDANG KURIKULUM
PANITIA MATEMATIK


Nama Projek Bimbingan Kelompok A Matematik dan Matematik Tambahan

Objektif Membentuk dan memberi bimbingan secara berkelompok kepada
pasukan pelajar yang mempunyai potensi untuk mendapat A
dalam mata pelajaran Matematik PMR dan SPM.

Tempoh April ÷ November

Kumpulan Sasaran Pelajar yang berjaya dengan cemerlang di dalam peperiksaan
TOV.

Guru Terlibat
O Kaunselor
O Panitia Matematik
O Penyelaras Projek PMR dan SPM

Proses Kerja 1. GPK Pentadbiran / Pengurus / Penyelaras / Kaunselor memilih
pelajar-pelajar yang berpotensi mendapat A dalam setiap mata
pelajaran yang diambil

2. Pelaksanaan aktiviti :
i. Pelajar-pelajar dibimbing secara berkelompok sepanjang
tahun sehingga menjelang SPM.
ii. Volume kerja tahunan yang lebih banyak berbanding pelajar
lain.
iii. Diberi beberapa keistimewaan seperti kemudahan di
asrama, bekalan buku rujukan bagi semua mata pelajaran.

Kekangan Belum pernah mencapai 50% pelajar yang mendapat A dalam
Matematik.

Pemantauan Pemantauan dijalankan oleh GPK/ Kaunselor semasa program
berjalan.

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dijalankan atau daripada
analisis setiap ujian/ peperiksaan untuk menentukan keberkesanan
program yang dijalankan.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas
setiap kali ujian/ peperiksaan bagi meningkatkan keberkesanan
program.

PELAN OPERASI
BIDANG KURIKULUM
PANITIA MATEMATIK


Nama Projek Program Halus Matematik/ Matematik Tambahan

Objektif Melahirkan pelajar yang lemah supaya lulus dalam subjek
Matematik PMR, SPM dan Matematik Tambahan

Tempoh Jun ÷ November

Kumpulan Sasaran Pelajar yang hampir lulus dalam peperiksaan TOV PMR dan SPM.

Guru Terlibat
O Guru Matematik
O Panitia Matematik
O
Proses Kerja 1. Panitia Matematik memilih pelajar yang gagal Matematik dan
Matematik Tambahan.

2. Pelajar dikumpulkan dalam beberapa kumpulan.

3. Pelaksanaan aktiviti :
i. Pelajar dibekalkan dengan modul Halus.
ii. Pelajar dibimbing secara berkelompok sepanjang tahun.
iii. Pelajar menjawab soalan yang membolehkan mereka lulus.

Kekangan 1. Motivasi pelajar yang rendah.
2. Kehadiran pelajar ke sekolah kurang daripada 100%.

Pemantauan Pemantauan dijalankan oleh guru matapelajaran dan Panitia
Matematik

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dijalankan atau daripada
analisis setiap ujian/ peperiksaan untuk menentukan keberkesanan
program yang dijalankan.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas
setiap kali ujian/ peperiksaan bagi meningkatkan keberkesanan
program.


PELAN OPERASI
BIDANG KURIKULUM
PANITIA MATEMATIK

Nama Projek Seminar Teknik Menjawab Soalan Peperiksaan Matematik/
Matematik Tambahan.

Objektif Memberi pendedahan kepada pelajar tentang teknik menjawab
soalan.

Tempoh Mei ÷ September

Kumpulan Sasaran Semua Pelajar Tingkatan 3 & 5

Guru Terlibat
O Kaunselor
O Panitia Matematik
O Guru Pakar

Proses Kerja 1. Panitia Matematik berbincang menentukan tarikh dan hari yang
sesuai untuk menjalankan program.

2. Pelaksanaan aktiviti :
i. Pelajar diagihkan mengikut kumpulan keupayaan
ii. Dibimbing secara berasingan
iii. Didedhkan dengan teknik menjawab yang betul bagi
memudahkan pelajar mendapat markah yang tinggi setiap kali
ujian/ peperiksaan.
iv. Diuji dengan beberapa soalan mengikut format peperiksaan
sebenar.

Kekangan 1. Motivasi pelajar yang rendah.
2. Kehadiran pelajar ke sekolah kurang daripada 100%.
Pemantauan Pemantauan dijalankan oleh guru matapelajaran dan Panitia
Matematik

Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dijalankan atau daripada
analisis setiap ujian/ peperiksaan untuk menentukan keberkesanan
program yang dijalankan.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas
setiap kali ujian/ peperiksaan bagi meningkatkan keberkesanan
program.Sign up to vote on this title
UsefulNot useful