Norteños Safety Zone

AV
4T H E3 ST

Area 2 Gang Injunction- Violent Crimes Related to 42 Defendants
OCTA VIA

D

Central Reservoir Park

ABB EY S T

SHO RT S T

1ST E3

2ND E3

ST

AV ALE OKD BRO

BONA ST
DEERING ST

DE ER ING

39T H AV

9T H E2

ST M

IL CK

VIO LA S T

3RD E3

ST

14 T H

ST

LO

Y KOR HIC

PR

T NC ST EVELY

AV BROOKDALE

EAST MAN AV

William D Wood Park

COU RTLA ND A V

MINN A AV

CAPP ST

ST

VIRG INIA AV

HUM BOL DT A V

8T H E2

ST

8TH E2

ST

E 29

TH S

T

BAR TLE TT

E 30TH ST

AS BON

T

MINNA AV

ST

MEADO W ST

LYON

AV
Courtland Creek

FERN ST

Manzanita Park

FRAN CES ST

E 28TH ST

DAVIS ST

25TH AV

GRANDE VISTA AV

HS

26TH AV

E2 6T
E 26TH ST

T

WY

E 26TH ST

INYO AV

TR EE T

Morgan Plaza Park

V

CUST ER AV

HYDE ST

K

E 26TH ST

LA CE S

EF

E ST HYD
LOGAN ST

ACCESS

SANT A RITA

ST

Courtland Creek

POTT

SSO BLO

T MS

Peralta Hacienda Park

PAXTON AV

PAXTON AV

ER ST

E 27TH ST

PRENTISS ST

DAVI S ST

RANS OM AV

GORD ON ST

AGUA VISTA ST

IE

LD

E 25TH ST

SALIS BURY ST

GRAY ST
Santa Rita Land Trust

FAIRFA X AV

TRAS K ST

AV

CONG RESS AV

W

24TH AV

E 25TH ST

BAX TER

LOGAN

ST
O ST IND GAL

ST

E 25TH

AL

ST

ORCHID ST

19TH AV

Courtland Creek

AV

TYRRELL ST

DO ST GALIN

41ST

ST GALINDO

GALINDO ST

Santa Rita Land Trust

COURTLAND AV

CO NG RE SS

E 24TH ST
HUGHES AV
COMSTOCK WY

CARR INGTO N

ST

HARRINGTON AV

INYO AV

42ND AV

CT ROOK ASHB

SAN CARLOS

AV

HARPER ST
34TH AV

VIC KS BU RG

AV

E 23RD ST

AV

Courtland Creek

AV

17TH AV

ALEXANDER CT E 22ND ST

39TH

AV

40TH

E 23RD ST

ST THOMPSON

CROS BY

21ST AV

EDEN LN

AV

E 22ND ST

36TH

ELLEN ST

MERA ST
SAN JUAN

MELROSE AV

E 21ST ST
E 21ST ST

MITCHELL ST

ROSE DALE AV

E 21ST ST
26TH AV

ST

CIO NA YG

AV

SAN ANTONIO WY

16TH AV

17TH AV

25TH AV

27TH AV

E 20TH ST

E 20TH ST

E 19

TH S

T

YGNACIO AV

E 18TH
T
E 17TH ST

ST

SONOMA WY

SONOMA WY IRVING AV

Foothill Meadows Park

E 19TH ST

E 18

TH S

E 17TH

ST

26TH AV

COMMERCE WY

E 18TH ST
BOND ST

E 17TH
E 17TH ST

ST

Foothill Meadows Park Extension

E 18TH ST
E 17TH ST

San Antonio Park

E 17TH ST

25TH AV

28TH AV

E 17TH ST

E 16TH
Josie de la Cruz Park

ST

INDEPENDENCE WY

E 16TH ST

E 17TH ST

E 17TH

ST

Garfield Park

41ST AV

AV BANCROFT

18TH AV

22ND AV

FOOTHILL BLVD 21ST AV

MILLER AV

E 16TH ST

26TH AV

29TH AV

GLEASON WY

24TH AV

MUNSON WY

E 15TH

ST

E 15TH STE 15TH ST

E 15TH ST

MITCHELL ST

25TH AV

TH E 15

ST
AM ST FARN
Fruitvale Plaza Park

ATIO INTERN

17TH AV

MARIN WY

BAN C

E 16TH ST

VD NAL BL

RO FT

W

Y

49TH AV

MILLER AV

23RD AV

19TH AV

44TH AV

48TH AV

42ND

INTERNATIONAL BLVD 20TH AV

SOLANO WY

26TH AV

25TH AV

30TH AV

E 12TH ST

DERBY AV

2N

E 12TH ST

23rd Ave Overpass

NB 42ND CO NN AV

42ND

SB I880 16

ST SAN LEANDRO

AV

E 10TH ST

Legend
Resist/Obstruct Arrest
49TH AV

45TH AV

47TH AV

E 13TH ST

N

B4

Fruitvale Stn.

D

ON

RP AV

50TH AV

46TH

AV

E 10TH ST

WAT T LING ST

SANTA YNEZ CT

SAN FRANCISCO

O

22ND AV

26TH AV

27TH AV

LISBON AV

NG VI LI

N O ST

ON

RP

AV

E 8TH ST

F FR

ST

NB CA I8 L C FF 8 OT RP 0 PL AV NB 23

SANTA MARIA CT

Lazear Field

NB HIGH ONRP ST

Assault/Battery

PA

Robbery

V

RD

E 10TH ST

E 9TH

ST

E 8TH

51ST AV
ST

CT

SB

23 RD

E 11TH ST

WATTLING ST

Arson

E 9TH ST

N S B 42

DO

Carjacking
AV
46TH AV

Shooting

NB I8
Lazear Mini Park

80

45TH

O ER AD RC BA EM

CO

VE

29

I NN DE

SO

N

ST

K IC ER ED FR

ST

E 8TH

ST

SB

2 3RD ON

RP AV

TH

N B 2 9TH OFFRP AV AV RP SB ELM WOOD O FF V PA ONR
E 7TH ST

ELMWOOD AV

ELMWOOD AV

SB HIG HO

FFR P

Firearms

ST

Threats

COLIS EUM W Murder/Attempted Murder Y

NB HIG H

Weapons (non firearm)

SB

E 7TH ST

HO
AV

W

N ST CHAPMA

AR

JENSEN

D ST
HOWA RD ST

ST

Injunction H SB Area

OF FR PS T IGH ONR P ST

Cryer Site

N ST CHAPMA

A ED AM AL
FORD ST

Gang Activity Density Low Activity

BART Stations Freeways
SB I880 OAK POR TS T

HIGH ST

DIE
Union Point Park

LESSER ST

L SE

ST

Medium Activity High Activity
MALA T ST

Parks

29TH AV

CK ST GLASCO

Business Improvement Districts Water

Fruitvale Bridge Park

0

0.1

0.2 Miles

REGATTA

ST

51ST AV

AV

MONTI CELL O AV
AV

E 28TH ST

14 TH AV

E 27

RENW ICK ST
50TH AV

TH

ST

E 27TH ST

GORD ON ST

LILAC

DE AN GR

Brookdale Park

ST

AV NT MO AU BE

PENN IMAN AV

BONA ST

ALLE NDAL E AV

D 22N AV

CT
BROO KDAL E AV

FLEM ING AV
Maxwell Park

ATWELL AV

SUNSET AV

WALNU T ST

LYNDE ST

ALLE NDAL E AV
WALNU T ST BROO KDAL E AV

EN RD GA

L EP LAIR BEL

LYNDE ST

NEVI L ST

H 25T

ST

AV SET SUN

E 29TH ST

PL TA VIS

HENRIETTA ST

LYN DE ST

AV

26TH AV

B AR

RY PL

ITO EC LL VA PL

34TH AV

S NTIS PRE PL

22

CT PEROLY

ND
A

W

A

HI
GH
LA

ND AV

COOLIDGE AV

V LE A ITVA FRU

24TH AV

47TH AV

D ST F OR HER RUT

45TH AV

ST TIN AUS

51ST AV

46TH AV

45TH AV

48TH AV

33RD AV

ROSEDALE AV

O EM FR NT

BRIDGE AV

Y W

33RD AV
33RD AV

35TH AV

34TH AV

36TH AV

51ST AV

50TH AV

38TH AV

39TH AV

40TH AV

44TH AV

31ST

BY AV DER

AV
36TH AV 34TH AV

41ST AV

33RD AV

39TH AV

31ST AV

40TH AV

41ST AV

33RD AV

39TH AV

34TH AV

36TH AV

37TH AV

TH

AV
25 T H
BO N LI S

36TH AV

35TH

34TH

AV

33RD

AV

AV

AV

O TT CO

AV

N ST

RD 23

O ER AD RC BA EM

34TH AV

36TH AV

AV

37TH AV

NG KI ST

R ST LANCASTE

29TH AV

Y ED NN KE ST

PETERSO N ST

L WY CHANNE

DERBY AV

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful