POLITEKNIK KOTA BHARU JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TUGASAN 3 DPT1B TARIKH: 12/08/2010

Topik Gerudi a. Lakarkan sebatang mata gerudi pintal dan nyatakan ENAM(6) bahagian utama b. Lakarkan dan nyatakan Enam(6) jenis operasi yang boleh dilakukan pada sesebuah mesin. c. Dengan bantuan gambarajah, huraikan mekanisma pengawal hantaran (kepala gerudi) alat sesebuah mesin gerudi. d. Salah satu bahagian utama mesin gerudi ialah badan. Oleh itu anda dikehendaki menyatakan 6 bahagian pada mesin gerudi tersebut beserta penerangannya. e. Penggunaan ragum adalah amat penting untuk menghasilkan kerja mengerudi yang baik. Terangkan kaedah mengikat benda kerja pada ragum. f. Senaraikan 5 kerja yang yang boleh dilakukan di mesin gerudi. g. Nyatakan 3 kesan keatas gerudi dan bahan kerja sekiranya tidak menggunakan bahan penyejuk. h. Nyatakan 3 langkah keselamatan ketika membuka mata gerudi.

Topik Mesin Larik a. Berikan definisi berikut: i. ii. iii. Mengerek Penirusan Melarik Penampang

b. Pemilihan bahan mata alat amat penting untuk memesin satu-satu benda kerja. Nyatakan TIGA(3) faktor yang mesti diberi perhatian semasa memilih bahan mata alat. c. Mesin pelarik dikelaskan kepada tiga kategori iaitu mesin pelarik jentera.mesin pelarik pengeluaran, mesin pelarik CNC dan NC. Nyatakan EMPAT(4) jenis pelarik pengeluaran. d. Dengan bantuan gambarajah, namakan TIGA(3) jenis pemegang mata alat serta kegunaan setiap satu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful