You are on page 1of 6

PET R I GYÖRGY

ÖS SZ E GY Ű J TÖT T
V E R SE K

petri-beliv-974.indd 3 2018. 10. 28. 18:44
Szerkesztette
VÁ R A DY SZ A B OL C S

© Petri György jogutóda, 2003, 2018

petri-beliv-974.indd 4 2018. 10. 28. 18:44
EGY KOR SZ A K É RT ÉK E L É SE

Veszett idők veszedelme az elhamarkodott ítélet!
„Szigorúan, de igazságosan.” – Ez volt az irányelv.
Többen életben maradtak. Nem lehet általánosítani.

Á LTA L Á N O S Í TÁ S OK

Csibebélszag van. Család.
Csimpaszkodunk egymásba.
Bebörtönződünk.

***
Naná, hogy öltem.
Minden apa gyilkos.
Lassú, számító
elevenölés
a könyörtelen holdsütésben.

Igen. A Hold-sütés.
Megsütöttem a Holdat.
Elevenen dobtam a forró zsírba,
tizenegy lába borzasztóan kapált.
De aztán megdöglött,
mint minden, ami él.

Bepaníroztam
felhőpalacsintatésztába.
Csináltam hozzá gyomorráksalátát,
lábszagot.
Ezt ettük Istennel.

És ő mondta, hogy „jól van”.

1980. 05. 18.

[ 679 ]

petri-beliv-974.indd 679 2018. 10. 28. 18:44
[N E V IG Y Ü K T Ú L Z Á SBA A Z É L E T E T]

Ne vigyük túlzásba az életet
élnek majd utánam a gyerekek
újabb árvákat szülnek/nemzenek
szőke kislányom, barna kisfiam
kotorásznak a szürke hamuban.

ÉLET

Én azt hittem hogy ez egy
matiné vagy egy mesedélután
vagy nyugdíjas mozibérlet
egy üzemi öltöző megszokott
vasszekrénysora szürke szaga csöndje

vagy egy jó kis meleg mittudoménmi
én nem vagyok hős
csak egy hősiesített gyáva
és unter uns
gesagt az élettel
az a főbajom
hogy nem tudom mit lehet
kezdeni vele
mert élni biztos
milyédes miszép csak

például: HOGYAN? KIVEL?

És szabad-e
csinálni gőgicsélő csecsemőket
akik majd ugyanezt a fürtös kis fejükben

Érdemes ismétlődni?

köpésvári györgy, anyujár huszonadika

[ 701 ]

petri-beliv-974.indd 701 2018. 10. 28. 18:44
[KÖZ- G Á Z BA N]

Köz-gázban töpnek, rengenek a filozófusok
csütörtököt mond a futurológia
szerda éjfélkor; nem jut eszébe milyen
nap következik
a kis szürke cellákban
motoszkálnak az információk
öntöttgumi-csöndben
patkány és pillangó
keres kijáratot
ődöngő különcök
lábikrájába marva
szempillájának ütődve

hízik a délután jege
pereg
a béke szürke méze
tekintetéből a járókelőknek
kiket átjárnak álmok
kikből kikelnek

[G ON D OL E G Y E T]

Gondol egyet,
és összebuherálja a világegyetemet.
De minek?
Ha Ő eleve „léttökéletesség”?
Hogy ez mit jelent, rákérdezni ne tessék!
Nem fért el? Ő, aki mindenütt jelen,
sőt, ő van minden jelen,
ő a Logosz, az Ige, a főnév,
a melléknév, a határozó-, kötő-
és az indulatszó! Jaj, Istenem.

[ 702 ]

petri-beliv-974.indd 702 2018. 10. 28. 18:44
MAGVETŐ
KÖNYVKIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
www.magveto.hu
www.facebook.com/magveto
magveto.kiado@lira.hu
Felelős kiadó Dávid Anna

Készült a Gyomai Kner Nyomda Zrt.-ben,
a nyomda alapításának 136. esztendejében, 2018-ban
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
Felelős vezető: Erdős Tamás vezérigazgató
Telefon: 66/887-400
http://www.gyomaikner.hu
E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu

Felelős szerkesztő Dávid Anna
A kötetet Pintér József tervezte
Műszaki vezető Takács Klári
Kiadványszám 8969
Minion betűtípusból szedve
ISBN 978 963 14 3770 6

petri-beliv-974.indd 784 2018. 10. 28. 18:44