You are on page 1of 2

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

MINIT MESYUARAT

SEKOLAH KEBANGSAAN MAWAI

MINIT MESYUARAT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KALI PERTAMA 2018

Tarikh : 8 Januari 2018

Masa : 2.00 pm

Tempat : Bilik Mesyuarat 2

Pengerusi : En. Jalaluddin bin Mispan@Mislan

Kehadiran(Bilangan) : 13

1. Pn. Aminah bt Bollah


2. Pn. Norhafizah bt Nordin
3. En. Mohamad Hazmi bin Abdullah
4. En. Mohd Saufi bin Mohd Azehar
5. En. Faiz bin Alwi
6. Pn. Nor Jannah bt Ahamad
7. En. Muhammad Fairus bin Abd. Rahman
8. Pn. Aziah bt Saberan
9. Pn. Anida bt Anin
10. Pn. Zaiton bt Saire
11. Pn. Norziela bt Hussien
12. En. Mohd Sakri bin Ismail
13. Pn. Hasimah bt Omar

Turut Hadir (Jika ada) :

1 PERUTUSAN PENGERUSI
Tuan pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua AJK dan
mengalu-alukan kehadiran semua AJK.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh Pn. Aziah bt Saberan
Disokong untuk pengesahan oleh Pn. Nor Jannah bt Ahamad

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
Tiada.

4 PROGRAM MOTIVASI KECEMERLANGAN UPSR


4.1. Pengerusi meminta agar program dilaksanakan dengan penglibatan beberapa
pihak luar dan sumbangan serta tajaan daripada pihak dan agensi-agensi berkaitan.

Tindakan: Pn. Aminah bt Bollah

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

5 KURSUS KEPIMPINAN
5.1. Pengerusi memaklumkan kursus kepimpinan akan dijalankan kepada pengawas
serta badan kepimpinan murid supaya dapat meningkatkan sifat kepimpinan dalam
diri murid.
Tindakan:
Makluman

6 PROGRAM MENTOR-MENTEE
6.1. Pengerusi memaklumkan semua guru mesti melibatkan diri dalam Program Mentor
Mentee supaya program dapat dijalankan dengan baik.
Tindakan: Makluman

7 HAL-HAL LAIN
Tiada.

8 PENUTUP
6.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.00 pm.

Disediakan oleh,
Mohd Saufi bin Mohd Azehar, URUS SETIA
Mesyuarat Unit Bimbingan Kaunseling 2018

Tarikh : 9 Januari 2018

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00