You are on page 1of 3

1.

Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n (1≤n≤6)


şi elementele unui tablou bidimensional A cu n linii şi n coloane, care memorează numere
naturale nenule mai mici decât 100, şi afişează pe ecran produsul numerelor “pivot” pentru
matricea A.
Un număr natural x este “pivot” pentru matricea A dacă înmulţind
fiecare element de pe prima coloană cu numărul x, se obţin, în aceeaşi ordine, elementele
unei coloane din matrice.
Exemplu: pentru matricea din figura alăturată se afişează 8.

2. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n 1 2 3 4 5


(n≤50) şi construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n linii şi n coloane care să 2 2 3 4 5
conţină primele n numere naturale nenule. Prima linie a tabloului va conţine, în această 3 3 3 4 5
ordine, valorile 1,2,...,n; a doua linie va conţine, în ordine, valorile 2,2,3,...,n; a treia linie
4 4 4 4 5
va conţine, în ordine, valorile 3,3,3,4,...,n, iar ultima linie va conţine valorile n, n,..., n.
5 5 5 5 5
Exemplu: pentru n=5 se va afişa matricea alăturată.

3. Se consideră un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane ce memorează numere întregi cu cel mult două
cifre fiecare. Se cere:
a. Sa se inverseze ordinea elementelor în cadrul fiecărei coloane.
b. Sa se elimine din tablou, linia şi coloana corespunzătoare elementului de valoare minimă.
c. Sa se elimine din tablou, liniile de rang impar (linia 1, linia 3, samd).
Exemplu: pentru m=4, n=3 şi matricea:
Date de intrare Date de iesire 1 Date de iesire 2 Date de iesire 3
173 345 345 789
456 789 789
789 456 456
345 173

4. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n apoi construieşte în memorie o
matrice cu 2*n linii şi 2*n coloane, numerotate de la 1 la 2*n, astfel încât parcurgând doar liniile impare ale
matricei de sus în jos şi fiecare linie impară de la stânga la dreapta se obţin în ordine strict crescătoare toate
numerele impare cuprinse în intervalul [1,4*n2], iar parcurgând doar liniile pare ale matricei de sus în jos şi fiecare
linie pară de la dreapta la stânga se obţin în ordine strict crescătoare toate numerele pare cuprinse în intervalul
[1,4*n2], ca în exemplu.
Exemplu: pentru n=2 se obţine matricea alăturată. 1 3 5 7
8 6 4 2
9 11 13 15
16 14 12 10

5. Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură două valori naturale m şi n şi construieşte în
memorie şi apoi afişează o matrice cu m linii si n coloane; liniile matricei, două câte două, sunt completate
alternativ numai cu 0 sau numai cu 1, Astfel, 0 0 0 0
0 0 0 0
- elementele liniei 1 şi 2 sunt egale cu 0;
1 1 1 1
- elementele liniei 3 şi 4 sunt egale cu 1;
- elementele liniei 5 şi 6 sunt egale cu 0; şi aşa mai departe. 1 1 1 1

6. Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice
pătrată cu n linii şi n coloane în care: 27 0 0 0
- ultima linie conţine, în ordine, numerele 1,2,3,..,n 9 18 0 0
- elementele situate deasupra diagonalei principale sunt nule
3 6 9 0
- oricare alt element este obţinut prin însumarea elementelor vecine cu el, aflate pe
linia imediat următoare, pe aceeaşi coloană cu el sau pe una din coloanele alăturate. 1 2 3 4
Exemplu: pentru n=4 pe ecran se va afişa:

7. Se consideră un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane. Se cere:


a. Sa se afişeze elementele din matrice care au proprietatea că sunt egale cu
produsul celorlalte elemente aflate pe aceeaşi coloană.
b. Sa se afiseze produsul acelor elemente de pe diagonala secundară care au
proprietatea că sunt valori minime pe coloanele lor.

1
Exemplu: valorile 10, 22(10=1*5*2*1 ; 22=1*11*2*1) b) 2=(2*1)

8. Se citeste o matrice patratica. Se cere:


a) Sa se verifice daca exista doua linii consecutive care au elementele ordonate crescator si in caz afirmativ sa
se inverseze cele doua linii.
b) Sa se verifice daca exista doua coloane consecutive care nu contin nici un zero si in caz afirmativ sa se
stearga cele doua coloane.

9. Se citeste o matrice patratica. Se cere:


a) Sa se verifice daca exista doua linii in matrice, nu neparat consecutive care sa aiba toate elementele
palindroame.
b) Sa se verifice daca exista o linie in matrice pe care sa se regaseasca toate elementele de pe diagonala
principala, nu neaparat in aceeasi ordine.
c) Sa se insereze in pozitia p o linie care contine numai zerouri, p citit.

10. Fie o matrice cu n linii si n coloane, ce contine elemente intregi (n<=20).

a) Care este cel mai mic element de pe coloana c, c citit?


b) Care este linia cu suma elementelor maxima ?
c) Sa se afiseze elementele distincte de pe linia p, in ordine crescatoare (p citit de la tastatura)
d) Sa se afiseze numarul de ordine al liniilor cu componente aflate in ordine strict crescatoare. Daca nu
exista o astfel de linie se va afisa un mesaj.
e) Sa se interschimbe elementele de pe cele doua diagonale
Ex : pentru n=5 si matricea : a) Cel mai mic element de pe coloana c=1 este –8
 2 1 4 0 −5  b) Linia cu suma elementelor maxima este 5 (suma
  = 32)
 3 −10 1 12 4 
c) Pentru p=3, se vor afisa : 2 4 5
A = 5 4 2 2 5 
  d) "nu exista"
 −8 1 1 9 6 
 3 7 9 10 3 
 

11. Se dă un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane (1<=m,n<=50) având componente numere întregi. Să se
afişeze liniile din tablou care au cele mai multe componente egale.
Exemplu: m=4, n=5 şi tabloul
12345
75655
89844
67696
se va afişa 2 si 4

12. Fie o matrice cu n linii si n coloane. Se cere:


a) Sa se interschimbe liniile si coloanele matricei astfel incat in matricea finala, elementele de pe diagonala
principala sa fie in ordinea crescatoare (elementele de pe linie/coloana nu trebuie sa se modifice);
b) Sa se elimine liniile si coloanele la intersectia carora se afla valoarea 0.
13. Se citeste o matrice patratica a de dimensiune nxn. Se cere:
a) Sa se calculeze de cate ori apare cifra c in toate elementele de pe linia k a matricei.
b) Sa se determine cel mai mare numar de pe marginea matricei, precum si de cate ori apare el.
c) Care este cel mai mic element de pe prima coloana?
d) Cate linii contin elemente negative?
14. Se citeste o matrice nepatratica a de dimensiune mxn. Se cere:
a) Sa se afiseze elementele distincte de pe diagonala principala
b) Sa se afiseze indicele liniilor simetrice si coloanelor simetrice (I elem = ultimul, II lea=penultimul, samd).
c) Sa se determine elementul maxim din minimele de pe fiecare linie a matricei a.
d) Sa se afiseze elementul/ele care apar/e de cele mai multe ori.
15. Se citeste o matrice nepatratica a de dimensiune mxnsi un vector b de n elemente. Se cere:
a) Sa se determine toate perechile de linii gemene nu neparat consecutive(contin exact aceleasi elemente,
eventual intr-o alta dispunere pe coloane).
b) Sa se determine perechile de linii nu neparat consecutive cu proprietatea ca inversa primei linii este egala cu
a doua linie (prin inversa unei linii se intelege ca elementele liniei sunt parcurse de la ultimul catre primul)
c) Sa se afiseze elementele distincte ale matricei care se pot scrie ca putere a lui p, p citit.
d) Sa se verifice daca vectorul b apare ca linie in matricea a. Se va afisa "DA" sau "NU".
2
e) Sa se determine daca matricea contine vreun element care are prima cifra impara. Se va afisa DA sau NU.

16. Se citeste o matrice a. Numim oglinda matricii, matricea obtinuta din a prin aplicarea urmatoarelor operatii:
- se inverseaza liniile intre ele (prima cu ultima, a doua cu penultima, samd)
- se inverseaza elementele fiecarei linii intre ele (primul cu ultimul, al doilea cu penultimul, samd)
- fiecarui element i se inverseaza cifrele
Sa se verifice daca matricea initiala este identica cu oglinda sa.

17. Sa se construiasca o matrice patratica dupa modelul:


2 2 0 1 1
2 2 0 1 1
0 0 0 0 0
3 3 0 4 4
18. Se citeste o matrice patratica de nxn numere naturale. 3 3 0 4 4
a) Sa se determine daca matricea are toate elementele egale. Se va afisa DA sau NU.
b) Sa se genereze o noua matrice avand ca elemente suma cifrelor elementului cu aceleasi coordonate din
matricea data.
c) Sa se afiseze elementele palindrom din matrice, impreuna cu coordonatele lor.
Date de intrare Date de iesire 1 Date de iesire 2 Date de iesire 3
5 a) NU 5 16 16 7 0 (565,1,2) (0,1,5)
23 565 5425 16 0 4 12 4 12 3 (22,2,1) (121,2,3)
22 39 121 39 12 7 8 15 7 8 (8,3,2) (555,3,3) (6,3,5)
16 8 555 16 8 8 3 2 8 14 (1001,4,3) (44,4,4)
17 201 1001 44 86 6 7 2 8 10
15 16 200 53 19

19. Se citeste o matrice patratica a de dimensiune nxn. Se cere:


a) Sa se verifice daca elementul minim de pe fiecare coloana, se afla pe diagonala secundara.
b) Sa se afiseze elementele distincte ale matricei situate sub diagonala principala care se pot scrie ca putere a
lui p.
c) Sa se determine suma elementelor de pe diagonala principala, care sunt egale cu maximul de pe coloana
lor.
d) Sa se elimine liniile si coloanele la intersectia carora se afla un numar care are toate cifrele egale.
Date de intrare Date de iesire 1 Date de iesire 2 Date de iesire 3 Date de iesire 4
n=4 Daca p=2, se va 67 64 67 98
12 32 33 56 NU afisa 64 18 34 89
64 67 78 98 45 64 35
18 34 22 89
45 64 12 35

20. Se citeste o matrice nepatratica a de dimensiune mxn. Se cere:


a) Sa se determine cel mai mare divizor comun al elementelor matricii.
b) Interschimbaţi coloanele matricei astfel încât elementele de pe linia k să fie ordonate crescător, k citit.
c) Sa se stearga toate liniile care incep cu un numar divizibil cu 10.
21. Se dă un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane având componente 0 şi 1. Să se determine
numărul de perechi de linii complementare. Două linii se numesc complementare dacă suma elementelor de pe
aceeaşi coloană este 1.
22. Scrieţi un program care operând asupra unui tablou întoarce ca rezultat una din valorile:
0 – dacă tabloul este simetric faţă de diagonala principală
1- dacă tabloul este superior triunghiular (toate elementele de sub diagonala principală sunt nule)
2- dacă tabloul are toate elementele nule
3- în rest

23. Se da o matrice patratica a de dimensiune nxn.


a) Sa se afiseze suma celor n fractii al caror numarator este dat de elementul de pe diagonala principala si
numitorul este dat de elementul de pe diagonala secundara.
b) Sa se verifice daca exista o valoare dominanta. O valoare este dominanta daca mai mult de jumatate din
elementele matricii sunt egale cu acea valoare.
c) Se spune ca are un punct sa daca exista un element aij, a carui valoare este cea mai mica pe linia i si cea
mai mare in coloana j. Care sunt punctele de sa?