You are on page 1of 1

.

Department of Education
Region VI -Western Visayas
Division of Iloilo City
JARO NATIONAL HIGH SCHOOL

REMEDIATION ACTIVITY
ARALING PANLIPUNAN 7

Pangalan: _____________________________ GradeSection:___________________________

A. Tukuyin ang mga sumusunod. Isulat ang mga kasagutan sa loob ng kahon.

1. Isa sa mga sinaunang kabihasnan na nasa “Fertile Crescent”.

2.. Dalawang malalaking ilog na dumadaloy sa “Fertile Crescent”.

3. Ilog sa India na pimagmulan ng sinaunang sibilisasyon.

4. Punong lungsod sa India na nahukay at nakilala sa


katangi-tanging arkitektura ng mga bahay na karaniwang yari sa
bato at my mga palapag

5. Ilog na naging sentro ng matandang kabihasnan sa Tsina.

B. Ibigay ang mga impormasyon na hinihingi.

Mga Kabihasnan Mahahalagang Ambag/Kontribusyon

Sumer

Indus

Shang

___________________________ ___________________________
Pangalan at Lagda ng Estudyante. Pangalan at Lagda ng Magulang

LEOLINDA F. ANDRADA
Araling Panlipunan