You are on page 1of 1

PONAVLJANJE

1. Dopuni: LJ. Gaj je u Zagrebu 1835. G počeo izdavati prve novine na hrvatskom jeziku koje su se zvale
.

2. Zbog čega se Hrvatski narodni preporod nazivao još i Ilirski pokret?

3. Glavni cijevi preporoditelja bili su hrvatskih zemlja te uvođenje


jezika kao službenog.

4. Kako se zvao politički program hrvatskog narodnog preporoda? Tko je bio njegov autor i kojim je
narječjem napisan.

5. Tko je osoba na slici? Kako se zvalo djelo u kojem je iznio prijedlog za preuređenje
hrvatskog pravopisa i koje je narječje predložio kao temelj književnog jezika.

6. Poredaj kronološkim redom (brojevima 1-3 navedene događaje)

Lj. Gaj tiskao Kratku osnovu

objavljena Disertacija

objavljenje Novine Horvatske
7. U vrijeme preporoda Novine Horvatske mijenjale su narječje n koje su tiskane i ime. Nadopuni tablicu:

godina Naziv novina Narječje

1835.

1836.

1843.

8. Tko je održao prvi govor na hrvatskom jeziku i kada?

9. Koji je najvažniji rezultat preporoda?

10. Ako je tvrdanja točna zaokruži T, ako nije onda N.

- Mađaroni su se protivili snažnijem povezivanju Hrvatrske i Ugarske T N

- 1845. g. Zabranjena je upotreba ilirskog imena T N

- prva drama na hrvatskom jeziku zvala se Jurn i Sofija T N

- pjesma Lj. Posavskog Horvatska domovina postala je hrvatskom himnom T N

- Hrvatski sabor 1848 g. Bio je prvi zastupnički sabor T N

11. Na velikoj narodnoj skupštini u Zagrebu koja je održana (datum) sastavljen je

Dokument pod nazivom . Navedi nekoliko zahtjeva!

1848. g. Hrvatskim je banom postao . On je odnose s mađarskom

vladom, osnovao samostalnu hrvatsku vladu pod nazivom i ukinuo .

12. Kako se zvao novi austrijski vladar koji je 1848. g. Donio oktroirani ustav! Objasni pojam oktroirani
ustav!