You are on page 1of 1

Literatura za referate:

Dalibor Brozović, „O savremenoj morfološkoj normi hrvatskog jezičkog standarda i morfološkim


značajkama standardne novoštokavštine uopće”, Jezik, Zagreb, 1976-1977, sv. 1.
Dušanka Ignjatović, „Još o komparativu i komparaciji”, Naš jezik, n. s. knj. XII, sv. 3-4
Dušanka Ignjatović, „Novine u morfologiji unesene najnovijim imenicama stranog porekla”, Naš jezik, n.
s., knj. XI, sv. 3-5.
Hasnija Muratagić-Tuna, „Nešto o dvorodnim imenicama”, Srpski jezik, br. 4/1, god. IV, Beograd, 1999.
Ljubomir Popović, „Upotreba kardinalnih brojeva u srpskohrvatskom jeziku”, Jugoslovenski seminar za
strane slaviste, Beograd, 1979.
Milka Ivić, „Izbrojivost onoga što imenica označava kao gramatički problem”, iz knjige Lingvistički ogledi,
Beograd, 1983.
Milka Ivić, „Obeležavanje imeničkog roda u srpskohrvatskom književnom jeziku“, Naš jezik, n. s., X/7-10,
Beograd.
Mitar Pešikan, „O sistemu zameničkih reči”, Naš jezik, n. s. knj. XVI, sv. 4.
Mitar Pešikan, „O umetku -ov/-ev u množini imenica I vrste”, Naš jezik, n. s. knj. VII, sv. 7-8.
Stjepan Babić, „Jesu li prilozi promjeljive riječi?” Jezik, 3, Zagreb, 1989.
Zrinka Meštrović, „Apstraktne imenice na -ost motivirane pridjevom s prefiksom bez (beziskoristivost
tvorbenog uzorka u leksikografskoj obradi)”, Rasprave, knj. 15, Zagreb, 1989.