You are on page 1of 1

BORANG JAWAPAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI

BAHAGIAN A: MAKLUMAT ORGANISASI

1. Nama Organisasi : ………………………………………………………………………


2. Alamat :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. Nombor Telefon : ………………………………………….
4. Nombor Faks : ………………………………………….
5. Nama dan Jawatan Pegawai yang bertanggungjawab : ..………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
6. Sila nyatakan sama ada organisasi tuan bersetuju/tidak bersetuju menawarkan tempat
Latihan Industri
YA jika YA, sila nyatakan bilangan. ………………….. pelajar
TIDAK .
Jika tuan jawab YA kepada perkara 6, sila isikan Bahagian B

BAHAGIAN B: MAKLUMAT KEMUDAHAN


7. Nama pelajar yang ditawarkan :
1)…………………………………………………..……………………………………
2)………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………..
4)………………………………………………………………………………………..
5)……………………………………………………………………………………….
8. Adakah organisasi tuan membayar elaun di sepanjang tempoh latihan?
YA TIDAK .
Jika YA, sila nyatakan jumlahnya : RM …………….. sebulan seorang

9. Adakah organisasi tuan menyediakan kemudahan – kemudahan seperti tersebut di bawah


kepada pelajar.
YA TIDAK
(a) Penginapan .
(b) Pengangkutan .
(c) Rawatan Perubatan .
(d) Kemudahan-kemudahan lain (sila nyatakan) : ……………………………………………………………

Sila faks atau pos Borang Jawapan Penempatan Latihan Industri ini kepada:

Profesor Madya MOHD SHUKRI ISMAIL


Penyelaras Latihan Industri
Bachelor of Science in Applied Chemistry
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis.
No. Faks: 04-9882484, No. Tel: 04-9882283