You are on page 1of 2

Adeste fideles

arr. Sir David Willcocks J.F. Wade (1711.-1786.)A de ste fi de les, læ ti tri um phan tes, ve ni te, ve ni te in
De um de De o, lu men de lumi ne ges tant pu el læ7

Beth le hem. Na tum vi de te Re gem an ge lo rum: Ve ni te a do


vis ce ra, De um ve rum, ge ni tum non fac tum

14

re mus, ve ni te a do re mus, ve ni te a do re mus Do mi num.

21 Soprani

Can tet nunc i o, cho rus an ge lo rum; can tet nunc a u la cæ


Alt, tenor, bas unisono

Can tet nunc i o, chor us an ge lo rum; can tet nunc a u la cæ

27

les ti um, Glo ri a in ex cel sis De o.

le sti um, Glo ri a, glo ri a in ex cel sis De o. Ve V.S.


2
33

Ve ni te. Ve ni

ni te a do re mus, ve ni te a do re mus, ve

37

te a do re mus Do mi num.

ni te a do re mus Do mi num.

41 Jednoglasno

Er go qui na tus di e ho di er na, Je su, ti bi sit glo ri

48

a, Pa tris æ ter ni Ver bum ca ro fac tum. Ve ni te a do

54

re mus, ve ni te a do re mus, ve ni te a do re mus Do mi num.