You are on page 1of 2

GESTIONAR .

Regim special

AVPS Turr~s Turnu Măgurele Seria·ACB nr. 218310

AUTORIZAŢIE DE VÂNĂTOARE COLECTIVĂ
TIPB
Data emiterii ..l-~. :-.<P..f.: •. •?.Dla. .

. . . T~ ~r. r-;? . .,_. .. . .· " .. ,µ 1~ .~?. 'o
Dl ...... .C/.P.7.C/.J-e. ... ..t:::zae:Ln............................., avand calitatea de ....c?L!.s:'O ...~.C..... .&. .... Ct:L ... , este autonzat
/d; .
sav orgamzeze
•. • ş1• sa con'duca
IJ v vana
" vtoarea co • din data de ..........
. 1•ectiva 'IJ o I -. ...................................................
. 2 J :....... . 2LJ I . / e fiondu 1de vanatoare
" v
nr.......... /f/.. .........•...:............ denumit .dttf;efe......<:?.!~.1.'11.~.........................,zona .. ~ ....±.✓.:..:.. C..:J .. ~ ..:...............................,
judeţul··· ·····~·/J77. ,. .:....................,............................, Po/'.1 recoltarea unnătoz:ui vânat (specii, număr de exemplare, etc.):
....... U&.f.~[l;/J:gl.:. ....... ..!a...-; .. ..!.9-11:ct?.. .. ?...~... 1/o:ddv( ~le:; 1 '-Io 1/~ "2 ~,·socd = ~ .
. ·· Num~le vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizator.
Participanţii la vânătoare (vânători,· gonaci, candidaţi) vor fi înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii de
vânătoare pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.

Am primit auto~. · Gestionar,

S . a organizatorului ·· .. . Numele:::= ~·.·.·.·~tt7-·/
L.S.

I PROCES-VERBAL
pentru instruire, participare la vânătoare, recoltarea vânatului
„Participă un număr de ...................... vânători şi ................... candidaţi la permisul de vânătoare
Organizator ... ;....... ;...................... :.. :......... ;.: .... .

Vânţ1.t împuşcat (specii, număr)
Semnătura
Semnătura
Nr. Numele, şi prenumele pentru instruire
pentru primirea
crt. vânătorului ·corifo~ · ..\-X(~& vânatului
anexei \''
1 2 3 4 5 6 7 8

1. I
2. I i.
3.

2- L
5.
'6. I
· 7. I
8. I
. 9.
10.
11.
'
f-
I.
f

p.·
.........."":~..
13.
14. C
(2,o 0.'5 'Z._~ J...S 2...
' Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A.

IZo o32.fS-G6 -0327St}-2-
o 1 2 3 4 5 6 7 8
15.
•;·
:
16. 7. it~r , '. L-' •.
l
.•
'
17.
18.
19.
20.
...., \.
21.
22.
23.
24.
25.
26. . ·.

27.
28.
29.
30.
31.
32 . .
__
i . ....;'....;;.;...'---·--""""""------l--------l-----_._----1---"_-· ·_----l________..,_ _ _
_ _._ ~~-
. .
33. ·,
34.
35.
36.
37.
38. I
39.
40.
41.
42.
Numele şi prenumele canqidaţilor la permisul de vânătoare
1.
2.
3.
--+-----+----+------+---+---------4--+-..,
4. •.
-+------c1•- •
5.
,..
6. ..
-------------ii-,-------1--1---·- - - + - - - - + - - - 6 - - - + - - - - - - · ·-+----+------,··,-·-,------1~
7. -
8.
9.
IO. '

. fr.·
r Au participat ............... vânători şi .........
f••••• candidaţi .hi;-petmisul de vânătoare.
Centralizatorul recoltei de vânat
1
I ! ~ I
Nr.
· Specia ,
crt.