You are on page 1of 2

1.

J
1
l . .
:GESTIONAR Regim special

$eria ACB rir.
AVPS Tur1r~s.Turnu Măgurele
~--'~

. ~ . '
\ " ',.,_ \ \J • \J

AUTORIZAŢIE DE V~ATOARE COLECTIVA
TIPB
Data emiterii .O..f~..Q.1.'::..1-! O 1(::;

Dl .......... :rz.i../~. . .f/~ . . . . .:. o a - o 4 - ,avândcalitateade ..... O..~.. ~~..~.........,esteautorizat
·d· ..;t 1 · din da d '?.,o ,1 " I · ~ d 1d · "
sa orgamze~e ş1 s~ con uca vana oarea co_!2tiva _ _. ta e ···r-··~························-.a······•·.•····, ~ u ~ vana~1?
V
w • • • --- • w " V

~d····:~·l·: ..... ~..i;;Je:a;~:u:t/....(. ~.~ . . __f:J.~r··l··············.···~·,zrul·on~ ....; .......(........:._-··~···d···········9_·1~J······)·;-
JU eţu ....... _..~
._-~·.··°,F·· . . .~;y.v..·. .....•.............•..
. . . ._.......... _.....•.~ . ~ , pentru rţCO tarea urmato Ul vanat specll, num'{a:-- ri: exemp are,. etc. :
. . .~~.:. .=. . {:;u.~.--·-f···A.9..l~ ·, . ~ ---00 ~C, /V.....,7--Z,~c., ~--'2-fttt
Numele vânătorilor şi ale candidaţilor la permisul de vânătoare se vor înscrie în procesul-verbal de către organizato~.
. Participanţii la vânătoare (vânători, gonaci, candidaţi) vor fi. înscrişi şi vor semna, înainte de începerea acţiunii. de
vânăt~~e pentru instructajul privind regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii.
!!
. -~ · , . : Ain primit autorizaţia..

S~ătura organizatorului ..... .

PROCES-VERBAL
pentru .instruire, participare. la.v:ân_ătoare, recoltarea vânatului
Participă un număr de ................... .-.. vânători şi ......... ;......... candidaţi la permisul de vânătoare
Organizator .....................................·................. .

Vânat împuşcat (specii, număr)
Semnătura
. Semnătura
Nr. Numele şi prenumele pentru instruire rtfro p.enthrprimirea
crt. ·vânătorului conform · vânatului
anexei ·

1 2 3 4 5 6 7 8
. O°'
,.. . wton1·· ......
D ata v:ana
~ O...........................
.J..... I , .'2..fJ . U -~·

3. r,;_..;.
4.

.s.'
6.
7.
8.
9 ..
io.
11.
12~-
13.
14.
Tiplirit la C.N. "lmprim~ria Naţionalii" S.A.
1--o--+-___ \ :~__
·~,:_''-_:,._<I_ _,_._-,4-. =-_--1-_3---+-4---f-_5_-+--_6_ -+--_7_+-_ _s_---l _
. ,15~-, rfJ "11'~1:,.:R · /' I 1:,_, (I
• r , .l~vT'-/v • ' ~ r~ck1/r

-·-1-..:.. ~,- v.,: ;,,. ,.. ,
~ I_

,)
V
19. {J
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29:
30.

..E-·
'------f------+---+-----J-------J--J--........,......----I----""._,
32.
33.
34.
35.
36. ;_ .. •'•

37.
38.
. ..
..
._ :• ..

39.
40.
41.
42.
Nu.niele şipre7:n1ţnele canqidaţilo~ la permisul de vânătoare
1.

i---2_.t - - - - - - - - - ' - - - + - - - - - - + - · - ·- t - - - - - + - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 4 . \ -
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.-·
10.
~ 11.
. · Au partîcipat· .... :·....~ ..... vân~tori şi ....... :.: .... candidaţi la.permisul de vânătoare ..
\,.
Centralizatorul recoltei de vânat
Nr. Destinaţia (buc.) Am primit în gestiune şi răspund, până la
Specia,. ,.'
crt. ·Cftitra ,V.M. la gestionar . predarea şi valorificarea acestuia, de
1---+-.---,,-,,,.......,.---,;;.--- ~----"---...:.-;.:_a..---i..---- --1.-~/-----1· integritatea şi calitatea lui.· .

. Gestionar, J _ Ji:. )
.___ _._.........-'--".....__ _ _ _O_r_-g_an-iz_a_to.._r-'----.....__..~.:.i.:_:. . . . . : . . l - - . . L . . . - - - - - - 1 •·

Semnătura ..
1 :::~~ :::!:'.:::
.......... 'bata ..... .O.c;.~.P./..... ~.O./C.. i ........................ ..

J