You are on page 1of 5

Pembiasan Cahaya

1. Lengkapkan gambar rajah sinar pembiasan cahaya apabila cahaya melalui medium yang
berbeza ketumpatan.

2. Lengkapkan ayat berikut

mendekati , menjauhi , tidak terbias ,

a) Cahaya ______________________kerana sinar tuju selari dengan normal.

b) Cahaya terbias ____________normal kerana sinar tuju bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat.

c) Cahaya terbias ____________ normal kerana sinar tuju bergerak dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat.

Penyebaran cahaya.

Penyebaran cahaya berlaku kerana setiap juzuk warna ini akan bergerak dengan kelajuan yang

berlainan dalam sesuatu medium.

Cahaya putih akan dibiaskan dan disebarkan

kepada tujuh warna yang berlainan yang

dikenal sebagai ______________.

1
Penyerakan cahaya

Penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya _______________ dan __________________ ke


semua arah oleh awan atau zarah-zarah dalam udara.

Pada waktu tengah hari, cahaya______________


diserak paling banyak ke semua arah oleh
molekul-molekul udara yang halus dalam
atmosfera.
Oleh itu, langit kelihatan_______________ pada
waktu tengah hari.

Pada waktu senja pula, cahaya matahari bersinar


secara mengufuk.
Cahaya yang paling kurang diserak seperti
merah dan jingga akan melalui atmosfera tanpa
gangguan.
Oleh itu, langit pada waktu senja kelihatan
_______________________.
Penambahan cahaya

Warna primer

Warna primer ialah__________ yang tidak boleh dihasilkan

melalui pencampuran warna.

Warna sekunder

Warna yang terbentuk apabila dua jenis warna primer


ditambah

2
Penolakan Cahaya
Warna cahaya yang sama dengan objek legap akan dipantulkan ke mata kita, manakala warna lain
akan diserap.

1. Objek yang berwarna primer

a ) Daun hijau hanya memantulkan cahaya __________.


Cahaya berwarna yang lain diserap. Oleh itu, daun kelihatan ______.

b ) Bunga merah hanya memantulkan cahaya __________.


Cahaya berwarna yang lain diserap. Oleh itu,bunga kelihatan ______.

c ) Kupu-kupu biru hanya memantulkan cahaya __________.


Cahaya berwarna yang lain diserap. Oleh itu,kupu-kupu kelihatan
______.

d) Objek kuning memantulkan cahaya kuning,

merah dan hijau. Pertindihan cahaya merah

dengan hijau menyebabkan objek kelihatan

__________.
kuning

e )Objek putih memantulkan semua warna dalam cahaya


PUTIH
___________.

f) Objek hitam menyerap _________________


semua warna

dalam cahaya putih.

Tiada cahaya berwarna dipantulkan. Oleh itu,

objek kelihatan _____________.


hitam

3
Penapis warna ( colour filter)

1.Isikan tempat kosong.

2. Tuliskan warna cahaya yang melalui penapis warna primer.

3.2. Tuliskan warna cahaya yang melalui penapis warna sekunder.

4
Kesan penapis warna primer dan penapis warna sekunder terhadap cahaya putih dan
cahaya berwarna