You are on page 1of 1

Soal Ns.

Rini

1. Pengkajian adalah tahap awal dalam pemberian terapi music, dengan menggunakan
instrument pengkajian oleh Chlan dan Tracy,isi instrument pengkajiannya…
a. Type of music
b. Reason for listening\
c. Frequently
d. A dan C benar
e. A,B dan C benar

Soal Ns Eka

2. Seni penyembuhan holistic dari jepang …


a. Art of longevity
b. Jin Shin Jyutsu
c. Yin
d. Yang
e. Safety Energy Locks