You are on page 1of 1

PERTUBUHAN BELIA KERAPATAN GRADUAN MUDA

E-mel : tadbirkagum@gmail.com
1-1, Jalan Putra 3, No. Tel : 013-6894631
Taman Putra Kajang, : 011-11766700
43000 Kajang, Selangor.

Rujukan : KAGUM/16.18/1.6 (2)


Tarikh : 30 April 2017/13 Sya’ban 1438H
Datuk (Dr.) Hafsah Hashim
CEO SME Corporation,
Level 6, SME 1, Block B,
Lot E, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur.

YBhg Datuk,

MEMOHON KERJASAMA DAN SUMBANGAN DANA


Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan Pertubuhan Belia Kerapatan Graduan Muda (KAGUM)– PPBM


7522/11 telah didaftarkan di bawah Pendaftar Pertubuhan Belia pada tahun 2011. Justeru, satu
program akan diadakan seperti butiran berikut :-

Program : Seminar Usahawan Muda: Kenali Potensi Mulakan Langkah


Tarikh : 12 Mei 2018
Waktu : 9.00 am – 4.00pm
Tempat : Bandar Puteri, Bangi.

3. Sehubungan dengan itu, pihak KAGUM berhasrat untuk mengadakan kerjasama dan
sedikit sumbangan daripada pihak tuan bagi melancarkan lagi program ini.

4. Bersama ini dilampirkan dokumen yang berkaitan untuk rujukan dan pertimbangan
Yang Dipertua. Kerjasama serta perhatian Yang Dipertua amat dihargai dan diucapkan
berbanyak terima kasih. Maklum balas boleh hubungi Amrun (Presiden KAGUM : 013-689
4631) atau Aiman Adli (010-437 4940).
Sekian, terima kasih.

“LUBUK AKAL, TELAGA BUDI”

Yang Benar,

(AIMAN ADLI BIN MOHAMAD MOKTAR)


Ketua Exco Keusahawanan
Pertubuhan Belia Kerapatan Graduan Muda (KAGUM) 2016/2018
Cc: Presiden KAGUM
Fail SUA KAGUM

LUBUK AKAL TELAGA BUDI