You are on page 1of 1

8 1.

Osnove računala

ga povezati sa svojim mobitelom. To obično nije moguće jer osnovna
konfiguracija računala nema ugrađene dijelove za tu vrstu povezivanja
(tzv. Bluetooth bežična veza). Međutim, priključivanjem Bluetooth
adaptera (slika 2.) računalo postaje sposobno komunicirati s mobite-
lom i primjerice preuzeti s njega fotografije.
Osim tipkovnice, miša i monitora, na računalo se obično još spajaju i
pisač, zvučnici, slušalice, mikrofon, mrežna kamera i skener, što ovisi
Slika 2. Bluetooth adapter za
bežično povezivanje o potrebama korisnika. Na slici 3. prikazan je računalni sustav proši­
ren, tj. dopunjen najčešćim dodatnim dijelovima.

Slika 3. Prošireni računalni sustav:
8 pisač,
f) slušalice s mikrofonom,
C,zvučnici,
e monitor,
C,kamera,
0 tipkovnica,
8 središnja jedinica,
C, m iš,
C) skener
O Uvježbajte osnovne i dodatne dijelove računala: 51kvizl.

Ulazni i izlazni dijelovi
Tijekom rada računala odvijaju se sljedeće aktivnosti:
1. primanje i prijenos podataka i uputa (naredbi) - ULAZ
2. pamćenje podataka i zadanih uputa - POHRANA
3. obrađivanje podataka u skladu s uputama koje za ishod ima rezul-
tat obrade - OBRADA
4. pamćenje rezultata obrade - POHRANA
5.prijenos i objava (prikaz) rezultata obrade- IZLAZ.
Tijek podataka prikazan je na slici 4.
Svako računalo mora imati sljedeće dijelove,

odnosno podsustave:

EJ:::8
: • ulazni dio kojim se u spremnik računala unose
podatci i naredbe programa iz okoline
• spremnik (memoriju) u koji se pohranjuju svi
podatci i naredbe uneseni izvana, kao i rezultati
djelovanja naredbi
Slika 4. Osnovne aktivnosti koje se odvijaju u računalu