You are on page 1of 6

Lipa

Hrast kitnjak Bukva


Javor
Kesten pitomi
Lijeska

Glog

Drijen
Zova

Divlja ruža

Vjeverica, djetlić, jastreb kokošar, kuna zlatica, kreja, slavuj , crvendać, crnoglava grmuša

Vjeverica Djetlić Jastreb kokošar Kreštalica Slavuj

Crvendać Crnoglava grmuša Kuna zlatica